Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 10. september 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Andragender: se protokollen
 3.30. og 31. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2012-2013) (forhandling)
 4.Kønsdimensionerne i menneskehandel (forhandling)
 5.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  5.1.Rusland, navnlig Eston Kohvers, Oleg Sentsovs og Olexandr Koltjenkos situation
  5.2.Angola
  5.3.Aserbajdsjan
 6.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 7.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning: se protokollen
 8.Afstemningstid
  8.1.Rusland, navnlig Eston Kohvers, Oleg Sentsovs og Olexandr Koltjenkos situation (RC-B8-0845/2015, B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015, B8-0855/2015) (afstemning)
  8.2.Angola (RC-B8-0846/2015, B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015, B8-0861/2015) (afstemning)
  8.3.Aserbajdsjan (RC-B8-0856/2015, B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015, B8-0865/2015) (afstemning)
  8.4.Migration og flygtninge i Europa (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015) (afstemning)
  8.5.EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015) (afstemning)
  8.6.Situationen i Hviderusland (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015) (afstemning)
  8.7.Socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné) (afstemning)
  8.8.Skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová) (afstemning)
  8.9.30. og 31. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2012-2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch)
  9.2.Vurdering af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012) (A8-0241/2015 - Eduard Kukan)
  9.3.Gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011 (A8-0246/2015 - Wim van de Camp)
  9.4.Kvinders karrierer inden for videnskab og i universitetsverdenen (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg)
  9.5.Styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues)
  9.6.EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked (A8-0244/2015 - Andreas Schwab)
  9.7.Migration og flygtninge i Europa (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015)
  9.8.EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015)
  9.9.Situationen i Hviderusland (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015)
  9.10.Socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné)
  9.11.Skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová)
  9.12.30. og 31. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2012-2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 13.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 14.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 15.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2560 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (8120 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik