Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Ετήσιες εκθέσεις αριθ. 30 και 31 για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (συζήτηση)
 4.Η διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων (συζήτηση)
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  5.1.Ρωσία, συγκεκριμένα οι υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Olexandr Kolchenko
  5.2.Αγκόλα
  5.3.Αζερμπαϊτζάν
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Ρωσία, συγκεκριμένα οι υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Olexandr Kolchenko (RC-B8-0845/2015, B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015, B8-0855/2015) (ψηφοφορία)
  8.2.Αγκόλα (RC-B8-0846/2015, B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015, B8-0861/2015) (ψηφοφορία)
  8.3.Αζερμπαϊτζάν (RC-B8-0856/2015, B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015, B8-0865/2015) (ψηφοφορία)
  8.4.Μετανάστευση και πρόσφυγες στην Ευρώπη (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015) (ψηφοφορία)
  8.5.Ο ρόλος της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015) (ψηφοφορία)
  8.6.Η κατάσταση στη Λευκορωσία (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015) (ψηφοφορία)
  8.7.Κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné) (ψηφοφορία)
  8.8.Δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová) (ψηφοφορία)
  8.9.Ετήσιες εκθέσεις αριθ. 30 και 31 για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch)
  9.2.Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (A8-0241/2015 - Eduard Kukan)
  9.3.Εφαρμογή της Λευκής βίβλου του 2011 για τις μεταφορές (A8-0246/2015 - Wim van de Camp)
  9.4.Σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg)
  9.5.Ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues)
  9.6.ΕΟX -Ελβετία: Εμπόδια όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς (A8-0244/2015 - Andreas Schwab)
  9.7.Μετανάστευση και πρόσφυγες στην Ευρώπη (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015)
  9.8.Ο ρόλος της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015)
  9.9.Η κατάσταση στη Λευκορωσία (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015)
  9.10.Κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné)
  9.11.Δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová)
  9.12.Ετήσιες εκθέσεις αριθ. 30 και 31 για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (A8-0242/2015 - Κώστας Χρυσόγονος)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2560 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (8120 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου