Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 10. september 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Petitsioonid (vt protokoll)
 3.30. ja 31. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2012–2013) (arutelu)
 4.Inimkaubanduse sooline mõõde (arutelu)
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  5.1.Venemaa, eelkõige seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ja Oleksandr Koltšenko juhtumitega
  5.2.Angola
  5.3.Aserbaidžaan
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 7.Nõukogu esimese lugemise seisukoht (vt protokoll)
 8.Hääletused
  8.1.Venemaa, eelkõige seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ja Oleksandr Koltšenko juhtumitega (RC-B8-0845/2015, B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015, B8-0855/2015) (hääletus)
  8.2.Angola (RC-B8-0846/2015, B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015, B8-0861/2015) (hääletus)
  8.3.Aserbaidžaan (RC-B8-0856/2015, B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015, B8-0865/2015) (hääletus)
  8.4.Ränne ja pagulased Euroopas (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015) (hääletus)
  8.5.ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015) (hääletus)
  8.6.Olukord Valgevenes (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015) (hääletus)
  8.7.Sotsiaalne ettevõtlus ja sotsiaalne innovatsioon võitluses tööpuudusega (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné) (hääletus)
  8.8.Konkurentsivõimelise ELi tööjõuturu loomine 21. sajandil (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová) (hääletus)
  8.9.30. ja 31. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2012–2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Investeerimine töökohtadesse ja majanduskasvu ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine liidus (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch)
  9.2.Hinnang aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta (2012) kohta (A8-0241/2015 - Eduard Kukan)
  9.3.2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamine (A8-0246/2015 - Wim van de Camp)
  9.4.Naiste karjäär teaduses ja ülikoolides (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg)
  9.5.Hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamine ELis (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues)
  9.6.Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi suhted ning siseturu täielikku rakendamist takistavad asjaolud (A8-0244/2015 - Andreas Schwab)
  9.7.Ränne ja pagulased Euroopas (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015)
  9.8.ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015)
  9.9.Olukord Valgevenes (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015)
  9.10.Sotsiaalne ettevõtlus ja sotsiaalne innovatsioon võitluses tööpuudusega (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné)
  9.11.Konkurentsivõimelise ELi tööjõuturu loomine 21. sajandil (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová)
  9.12.30. ja 31. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2012–2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 13.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 14.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 15.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (2560 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (8120 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika