Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 10. syyskuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 3.30. ja 31. vuosikertomus EU:n oikeuden soveltamisen valvonnasta (2012–2013) (keskustelu)
 4.Ihmiskaupan sukupuolinäkökohdat (keskustelu)
 5.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  5.1.Venäjä, erityisesti Eston Kohverin, Oleg Sentsovin ja Olexandr Koltšenkon tapaus
  5.2.Angola
  5.3.Azerbaidžan
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 7.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta: ks. pöytäkirja
 8.Äänestykset
  8.1.Venäjä, erityisesti Eston Kohverin, Oleg Sentsovin ja Olexandr Koltšenkon tapaus (RC-B8-0845/2015, B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015, B8-0855/2015) (äänestys)
  8.2.Angola (RC-B8-0846/2015, B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015, B8-0861/2015) (äänestys)
  8.3.Azerbaidžan (RC-B8-0856/2015, B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015, B8-0865/2015) (äänestys)
  8.4.Muuttoliike ja pakolaiset Euroopassa (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015) (äänestys)
  8.5.EU:n rooli Lähi-idän rauhanprosessissa (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015) (äänestys)
  8.6.Valko-Venäjän tilanne (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015) (äänestys)
  8.7.Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sosiaalinen innovointi työttömyyden torjunnassa (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné) (äänestys)
  8.8.Kilpailukykyisten unionin työmarkkinoiden luominen 2000-lukua varten (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová) (äänestys)
  8.9.30. ja 31. vuosikertomus EU:n oikeuden soveltamisen valvonnasta (2012–2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun: unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch)
  9.2.Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 arviointi (A8-0241/2015 - Eduard Kukan)
  9.3.Liikennepolitiikan vuoden 2011 valkoisen kirjan täytäntöönpano (A8-0246/2015 - Wim van de Camp)
  9.4.Naisten tiede- ja yliopistourat (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg)
  9.5.Tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen EU:ssa koulutuksen avulla (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues)
  9.6.ETA–Sveitsi: sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvät esteet (A8-0244/2015 - Andreas Schwab)
  9.7.Muuttoliike ja pakolaiset Euroopassa (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015)
  9.8.EU:n rooli Lähi-idän rauhanprosessissa (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015)
  9.9.Valko-Venäjän tilanne (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015)
  9.10.Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sosiaalinen innovointi työttömyyden torjunnassa (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné)
  9.11.Kilpailukykyisten unionin työmarkkinoiden luominen 2000-lukua varten (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová)
  9.12.30. ja 31. vuosikertomus EU:n oikeuden soveltamisen valvonnasta (2012–2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos)
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 12.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 13.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 15.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2560 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (8120 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö