Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2015. gada 10. septembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 3.30. un 31. ikgadējais pārskats par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2012. un 2013. gads) (debates)
 4.Cilvēku tirdzniecības dzimumu dimensija (debates)
 5.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  5.1.Krievija, it īpaši Estona Kohvera, Oļega Sencova un Oleksandra Kolčenko lietas
  5.2.Angola
  5.3.Azerbaidžāna
 6.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 7.Padomes nostāja pirmajā lasījumā (sk. protokolu)
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Krievija, it īpaši Estona Kohvera, Oļega Sencova un Oleksandra Kolčenko lietas (RC-B8-0845/2015, B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015, B8-0855/2015) (balsošana)
  8.2.Angola (RC-B8-0846/2015, B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015, B8-0861/2015) (balsošana)
  8.3.Azerbaidžāna (RC-B8-0856/2015, B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015, B8-0865/2015) (balsošana)
  8.4.Migrācija un bēgļi Eiropā (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015) (balsošana)
  8.5.ES loma Tuvo Austrumu miera procesā (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015) (balsošana)
  8.6.Stāvoklis Baltkrievijā (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015) (balsošana)
  8.7.Sociālā uzņēmējdarbība un sociālā inovācija cīņā pret bezdarbu (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné) (balsošana)
  8.8.Konkurētspējīga ES darba tirgus veidošana 21. gadsimtā (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová) (balsošana)
  8.9.30. un 31. ikgadējais pārskats par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2012. un 2013. gads) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.Ieguldījumi darbvietu radīšanā un izaugsmē — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana ES (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch)
  9.2.Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012. gads) novērtējums (A8-0241/2015 - Eduard Kukan)
  9.3.2011. gada Baltās grāmatas par transportu īstenošana (A8-0246/2015 - Wim van de Camp)
  9.4.Sieviešu karjera zinātnes jomā un augstākās izglītības iestādēs (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg)
  9.5.Iespēju radīšana meitenēm Eiropas Savienībā ar izglītības palīdzību (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues)
  9.6.EEZ-Šveice: šķēršļi iekšējā tirgus izveides pilnīgai pabeigšanai (A8-0244/2015 - Andreas Schwab)
  9.7.Migrācija un bēgļi Eiropā (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015)
  9.8.ES loma Tuvo Austrumu miera procesā (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015)
  9.9.Stāvoklis Baltkrievijā (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015)
  9.10.Sociālā uzņēmējdarbība un sociālā inovācija cīņā pret bezdarbu (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné)
  9.11.Konkurētspējīga ES darba tirgus veidošana 21. gadsimtā (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová)
  9.12.30. un 31. ikgadējais pārskats par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2012. un 2013. gads) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 12.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 13.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 14.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 15.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (2560 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (8120 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika