Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 10 september 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Verzoekschriften: zie notulen
 3.30e en 31e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2012-2013) (debat)
 4.De genderdimensie van mensenhandel (debat)
 5.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  5.1.Rusland, in het bijzonder de gevallen Eston Kohver, Oleg Sentsov en Aleksandr Koltsjenko
  5.2.Angola
  5.3.Azerbeidzjan
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 7.Standpunt van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 8.Stemmingen
  8.1.Rusland, in het bijzonder de gevallen Eston Kohver, Oleg Sentsov en Aleksandr Koltsjenko (RC-B8-0845/2015, B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015, B8-0855/2015) (stemming)
  8.2.Angola (RC-B8-0846/2015, B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015, B8-0861/2015) (stemming)
  8.3.Azerbeidzjan (RC-B8-0856/2015, B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015, B8-0865/2015) (stemming)
  8.4.Migratie en vluchtelingen in Europa (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015) (stemming)
  8.5.Rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015) (stemming)
  8.6.De situatie in Belarus (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015) (stemming)
  8.7.Sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ter bestrijding van werkloosheid (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné) (stemming)
  8.8.Totstandbrenging van een concurrerende EU-arbeidsmarkt voor de 21e eeuw: afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de vraag en kansen voor werk, als manier om de crisis te overwinnen (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová) (stemming)
  8.9.30e en 31e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2012-2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch)
  9.2.Beoordeling van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012 (A8-0241/2015 - Eduard Kukan)
  9.3.Tenuitvoerlegging van het Witboek over vervoer uit 2011 (A8-0246/2015 - Wim van de Camp)
  9.4.Loopbanen van vrouwen in de wetenschap en aan de universiteit (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg)
  9.5.Meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues)
  9.6.EER-Zwitserland: belemmeringen voor de volledige tenuitvoerlegging van de interne markt (A8-0244/2015 - Andreas Schwab)
  9.7.Migratie en vluchtelingen in Europa (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015)
  9.8.Rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015)
  9.9.De situatie in Belarus (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015)
  9.10.Sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ter bestrijding van werkloosheid (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné)
  9.11.Totstandbrenging van een concurrerende EU-arbeidsmarkt voor de 21e eeuw: afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de vraag en kansen voor werk, als manier om de crisis te overwinnen (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová)
  9.12.30e en 31e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2012-2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos)
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 13.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 14.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 15.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (2560 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (8120 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid