Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 10 września 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Petycje: Patrz protokól
 3.30. i 31. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013) (debata)
 4.Aspekty handlu ludźmi związane z płcią (debata)
 5.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  5.1.Rosja, w szczególności sprawy Estona Kohvera, Ołeha Sencowa i Ołeksandra Kolczenki
  5.2.Angola
  5.3.Azerbejdżan
 6.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 7.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól
 8.Głosowanie
  8.1.Rosja, w szczególności sprawy Estona Kohvera, Ołeha Sencowa i Ołeksandra Kolczenki (RC-B8-0845/2015, B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015, B8-0855/2015) (głosowanie)
  8.2.Angola (RC-B8-0846/2015, B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015, B8-0861/2015) (głosowanie)
  8.3.Azerbejdżan (RC-B8-0856/2015, B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015, B8-0865/2015) (głosowanie)
  8.4.Migracja i uchodźcy w Europie (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015) (głosowanie)
  8.5.Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015) (głosowanie)
  8.6.Sytuacja na Białorusi (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015) (głosowanie)
  8.7.Przedsiębiorczość społeczna i innowacje społeczne w zwalczaniu bezrobocia (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné) (głosowanie)
  8.8.Utworzenie konkurencyjnego rynku pracy w Unii XXI w. (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová) (głosowanie)
  8.9.30. i 31. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch)
  9.2.Ocena Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 (A8-0241/2015 - Eduard Kukan)
  9.3.Wdrożenie białej księgi w dziedzinie transportu z 2011 r. (A8-0246/2015 - Wim van de Camp)
  9.4.Kobiety pracujące zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg)
  9.5.Wzmacnianie pozycji dziewcząt przez edukację w UE (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues)
  9.6.EOG-Szwajcaria: przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego (A8-0244/2015 - Andreas Schwab)
  9.7.Migracja i uchodźcy w Europie (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015)
  9.8.Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015)
  9.9.Sytuacja na Białorusi (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015)
  9.10.Przedsiębiorczość społeczna i innowacje społeczne w zwalczaniu bezrobocia (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné)
  9.11.Utworzenie konkurencyjnego rynku pracy w Unii XXI w. (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová)
  9.12.30. i 31. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 11.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów: Patrz protokól
 13.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia: Patrz protokól
 14.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 15.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (2560 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (8120 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności