Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 10. september 2015 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Peticije: gl. zapisnik
 3.30. in 31. letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2012-2013) (razprava)
 4.Vidik spola pri trgovanju z ljudmi (razprava)
 5.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  5.1.Rusija, zlasti primeri Estona Kohvera, Olega Sencova in Aleksandra Kolčenka
  5.2.Angola
  5.3.Azerbajdžan
 6.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 7.Stališče Sveta v prvi obravnavi: gl. zapisnik
 8.Čas glasovanja
  8.1.Rusija, zlasti primeri Estona Kohvera, Olega Sencova in Aleksandra Kolčenka (RC-B8-0845/2015, B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015, B8-0855/2015) (glasovanje)
  8.2.Angola (RC-B8-0846/2015, B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015, B8-0861/2015) (glasovanje)
  8.3.Azerbajdžan (RC-B8-0856/2015, B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015, B8-0865/2015) (glasovanje)
  8.4.Migracija in begunci v Evropi (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015) (glasovanje)
  8.5.Vloga EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015) (glasovanje)
  8.6.Razmere v Belorusiji (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015) (glasovanje)
  8.7.Socialno podjetništvo in socialne inovacije za preprečevanje brezposelnosti (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné) (glasovanje)
  8.8.Vzpostavitev konkurenčnega trga dela EU za 21. stoletje (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová) (glasovanje)
  8.9.30. in 31. letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2012-2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Naložbe za delovna mesta in rast: spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Uniji (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch)
  9.2.Ocena evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012 (A8-0241/2015 - Eduard Kukan)
  9.3.Izvajanje bele knjige o prometu iz leta 2011 (A8-0246/2015 - Wim van de Camp)
  9.4.Poklicna pot žensk na znanstvenem in akademskem področju (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg)
  9.5.Opolnomočenje deklic v EU z izobraževanjem (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues)
  9.6.EGP–Švica: Ovire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga (A8-0244/2015 - Andreas Schwab)
  9.7.Migracija in begunci v Evropi (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015)
  9.8.Vloga EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015)
  9.9.Razmere v Belorusiji (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015)
  9.10.Socialno podjetništvo in socialne inovacije za preprečevanje brezposelnosti (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné)
  9.11.Vzpostavitev konkurenčnega trga dela EU za 21. stoletje (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová)
  9.12.30. in 31. letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2012-2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos)
 10.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 11.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 12.Sklepi o določenih dokumentih: gl. zapisnik
 13.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 14.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 15.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (2560 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (8120 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov