Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 10 september 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Framställningar: se protokollet
 3.30:e och 31:a årsrapporterna om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2012–2013) (debatt)
 4.Könsaspekten i samband med människohandel (debatt)
 5.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  5.1.Ryssland, i synnerhet fallen Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko
  5.2.Angola
  5.3.Azerbajdzjan
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 7.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen: se protokollet
 8.Omröstning
  8.1.Ryssland, i synnerhet fallen Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko (RC-B8-0845/2015, B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015, B8-0855/2015) (omröstning)
  8.2.Angola (RC-B8-0846/2015, B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015, B8-0861/2015) (omröstning)
  8.3.Azerbajdzjan (RC-B8-0856/2015, B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015, B8-0865/2015) (omröstning)
  8.4.Migration och flyktingar i Europa (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015) (omröstning)
  8.5.EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015) (omröstning)
  8.6.Situationen i Vitryssland (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015) (omröstning)
  8.7.Socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné) (omröstning)
  8.8.Skapande av en konkurrenskraftig arbetsmarknad i EU för 2000-talet (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová) (omröstning)
  8.9.30:e och 31:a årsrapporterna om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2012–2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch)
  9.2.Bedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna (A8-0241/2015 - Eduard Kukan)
  9.3.Genomförandet av vitboken från 2011 om transporter (A8-0246/2015 - Wim van de Camp)
  9.4.Kvinnors karriärer inom forsknings- och universitetsvärlden (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg)
  9.5.Att stärka flickor genom utbildning i EU (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues)
  9.6.EES-Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden (A8-0244/2015 - Andreas Schwab)
  9.7.Migration och flyktingar i Europa (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015)
  9.8.EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015)
  9.9.Situationen i Vitryssland (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015)
  9.10.Socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné)
  9.11.Skapande av en konkurrenskraftig arbetsmarknad i EU för 2000-talet (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová)
  9.12.30:e och 31:a årsrapporterna om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2012–2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 15.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (2560 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (8120 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy