Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Διάταξη των εργασιών
 9.Συμπεράσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για τη μετανάστευση (14 Σεπτεμβρίου 2015) (συζήτηση)
 10.Συνάντηση κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη (25-27 Σεπτεμβρίου 2015) και πτυχές της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (COP 21) που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη (συζήτηση)
 11.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015) (ψηφοφορία)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Απόφαση που εγκρίθηκε στις 15 Ιουλίου 2015 σχετικά με τη θερινή δέσμη για την ενέργεια (συζήτηση)
 15.Συνεχιζόμενη κρίση στον γεωργικό τομέα (συζήτηση)
 16.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 17.Αιτιολογήσεις ψήφου
  17.1.Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (908 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3529 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου