Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 16. syyskuuta 2015 - BrysselLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 6.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 7.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 8.Käsittelyjärjestys
 9.Muuttoliikettä koskevat oikeus- ja sisäasioiden neuvoston päätelmät (14. syyskuuta 2015) (keskustelu)
 10.Kestävää kehitystä käsittelevä YK:n huippukokous (25.–27. syyskuuta 2015) ja kehityspoliittiset näkökohdat COP 21 -konferenssissa (keskustelu)
 11.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 12.Äänestykset
  12.1.Komission työohjelman 2016 valmistelu (B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015) (äänestys)
 13.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 14.15. heinäkuuta 2015 tehty päätös energian kesäpaketista (keskustelu)
 15.Maatalousalan nykyinen kriisi (keskustelu)
 16.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 17.Äänestysselitykset
  17.1.Komission työohjelman 2016 valmistelu (B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (908 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3529 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö