Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 16 september 2015 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 3.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 4.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 5.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 6.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 7.Ingekomen stukken: zie notulen
 8.Regeling van de werkzaamheden
 9.Conclusies van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 14 september 2015 over migratie (debat)
 10.VN-Wereldtop over duurzame ontwikkeling (25-27 september 2015) en ontwikkelingsgerelateerde aspecten van de 21e CoP (debat)
 11.Samenstelling commissies: zie notulen
 12.Stemmingen
  12.1.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015) (stemming)
 13.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Besluit van 15 juli 2015 over het zomerpakket inzake de energie-unie (debat)
 15.Aanhoudende crisis in de landbouwsector (debat)
 16.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 17.Stemverklaringen
  17.1.Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015)
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (908 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (3529 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid