Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 16 september 2015 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Valprövning: se protokollet
 4.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 6.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 7.Inkomna dokument: se protokollet
 8.Arbetsplan
 9.Slutsatserna från rådets (rättsliga och inrikes frågor) möte om migration (14 september 2015) (debatt)
 10.FN-toppmötet om hållbar utveckling (den 25-27 september 2015) och utvecklingsrelaterade aspekter av COP 21 (debatt)
 11.Utskottens sammansättning: se protokollet
 12.Omröstning
  12.1.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016 (B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015) (omröstning)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Beslut av den 15 juli 2015 om sommarpaketet för energi (debatt)
 15.Den pågående krisen i jordbrukssektorn (debatt)
 16.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 17.Röstförklaringar
  17.1.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016 (B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (908 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3529 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy