Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/0160(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0260/2015

Predložena besedila :

A8-0260/2015

Razprave :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Glasovanja :

PV 06/10/2015 - 7.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0332

Dobesedni zapisi razprav
Ponedeljek, 5. oktober 2015 - Strasbourg Pregledana izdaja

10. Skupne določbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih: specifični ukrepi za Grčijo (razprava)
Video posnetki govorov
Zapisnik
MPphoto
 

  President. – The next item is the report by Iskra Mihaylova, on behalf of the Committee on Regional Development, on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund as regards specific measures for Greece (COM(2015)0365 – C8—0192/2015 – 2015/0160(COD)) (A8—0260/2015).

 
  
MPphoto
 

  Искра Михайлова, докладчик. Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, днес имам възможността да представя пред Европейския парламент законодателен доклад относно предложението за изменение на Регламент № 1303/2013 за общоприложимите разпоредби по отношение на специфичните мерки за Гърция.

Първо исках да започна с това, че това е изключителна ситуация, която трябва да бъде преодолявана със специфични мерки. Всеки един от нас е проследил срещата на върха на 12 и 13 юли, когато лидерите на еврозоната стигнаха до споразумение за подкрепа на Гърция, като всеки съзнаваше необходимостта от спешни действия, както лидерите на еврозоната, така и Европейската комисия и, разбира се, Европейският парламент.

В тази връзка комисиите в Парламента взеха решение за опростена процедура без изменения за настоящия регламент с цел да се допринесе за общите условия за подпомагане на Гърция и да се позволи на регламента да влезе в сила във възможно най-кратък срок.

На 17 юли Европейската комисия представи законодателно предложение, което включва и извънредни мерки и има за цел:

Първо, да се повиши равнището на първоначалното предварително финансиране за оперативните програми в областта на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г. в рамките на цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и за програми, финансирани от Европейския фонд за морско дело и рибарство в Гърция.

Второ, да увеличи максималния процент на съфинансиране за оперативните програми за периода 2007 – 2013 г. по целите „Сближаване“ и целите „Регионална конкурентоспособност и заетост“ в Гърция до 100% и да премахне тавана за плащанията по тези програми.

Чрез посочената промяна на регламента предложените мерки са насочени към преодоляване на критичен недостиг на ликвидност в гръцката икономика и осигуряване на незабавен и необходим стимул на инвестициите, което ще даде възможност за бързо стартиране на по-голям брой проекти.

Това предложение е неутрално спрямо бюджета за периода 2014 – 2020 г. Важно е процедурата да е приключила преди края на 2015 г., така че гръцките власти да могат пълноценно да използват част от финансирането, което е достъпно за тях за периода 2007 – 2013 г.

Три други комисии в Парламента поискаха становище, това са комисиите по бюджети, рибно стопанство и заетост и социални въпроси. Всички колеги са приели да прилагат опростената процедура. Що се отнася до комисията по регионално развитие, нито един член не е възразил спрямо тази процедура.

Съветът, под председателството на Люксембург, също разгледа това досие като спешно и ще следва Парламента, ако приеме предложението на Комисията каквото е.

Солидарност и изключителни мерки обаче не следва да означават „не носи отговорност“ от страна на Гърция. Ако Гърция не ускори темпото на своите заявления за плащане за съответните програми преди края на 2016 г., тя е изправена пред риск да възстанови допълнителното първоначално предварително финансиране. И не на последно място, Гърция следва да представи доклад на Комисията относно прилагането на тези извънредни мерки.

За да не завършвам само с технически аспекти, бих искала да подчертая, че ние сме тук в тази пленарна зала като представители на гражданите на Европейския съюз и можем да изразим своята загриженост. Бихме могли да мислим, че сега имаме и по-належащи проблеми, но ние трябва да уважим и нашата ангажираност в подкрепа на Гърция тук и днес. Поради тази причина Ви призовавам да подкрепите предложението.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. Madam President, on behalf of the Commission, I would like to thank Parliament for supporting the proposal to amend the Common Provisions Regulation as regards specific measures for Greece. The proposal is an exceptional measure to address the unique situation in Greece. The Commission’s proposal follows the agreement reached in July at the Euro Summit. The agreement reached between co-legislators to maintain the Commission proposal – and the exceptional speed which with which they processed this – is a concrete sign of European solidarity.

The proposal must be seen in the wider context of the reform process undertaken by Greece. Timely and effective implementation of reforms to modernise the state and the economy, as agreed under the third programme, is crucial to ensure financial stability, fiscal sustainability and sound economic fundamentals for investment, job creation and growth. It is crucial to dispel any uncertainty and ensure a sound financial sector.

With capital controls in place, the financing streams of the real economy are strained at a time when investment is needed most. The EU funds have an important role in this respect. There are substantial means available from the EU budget for Greece but the implementation of the project, co-financed with EU funds, is held back by the tight liquidity situation of the Greek state. To help address this situation we have put forward three exceptional measures so that the investment supported by EU funds can take place, and take place swiftly.

For the 2014-2020 period, it is proposed to increase the rate of initial pre—financing for Greece by seven percentage points for the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund, the European Social Fund and the European Maritime and Fisheries Fund. This frontloading should allow for starting more investments earlier.

For the 2007-2013 period, two measures are proposed: firstly to release the last five percent of the remaining EU payments, which are normally retained until the closure of the programmes in 2017 and, secondly, to remove the obligation to provide for national cofinancing and to apply the 100% EU financing rate. These measures should help bring the investment finance for the 2007-2013 period to a successful conclusion.

All these measures would translate into EUR 2 billion available for Greece over the two years 2015 and 2016. Importantly, these measures are budget-neutral for the current Multiannual Financial Framework and would have no impact on the payment plan either. The additional pre-financing for the 2014-2020 programmes should be covered by payment application by the end of 2016.

It is, of course, crucial to ensure that the money duly reaches the beneficiaries and does so as quickly as possible in line with the rules of sound financial management. To this end, a ring-fencing mechanism will ensure that additional amounts for the 2007-2013 period are used only for payments to beneficiaries. Greece has already put such a mechanism in place. Moreover, Greece is required to report on the implementation of these measures by the end of 2016 and in the final implementation report for the 2007-2013 period.

The Commission has stood by Greece throughout the crisis with both financial support and technical assistance. We will continue to support Greece, both in the implementation of the reforms and in making the best use of EU funds.

Technical assistance is already being provided through the new Structural Reform Support Service which is available to all EU Member States. Technical meetings and ad hoc missions on the ground are being organised. As it happens, Commissioner Crețu is in Greece today.

I am looking forward to your debate.

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds, föredragande av yttrande från budgetutskottet. – Fru talman! Detta handlar naturligtvis om ett extraordinärt förfarande som aldrig är riktigt enkelt för budgetutskottet. Under den föregående perioden var jag en av skuggföredragandena för det s.k. trojkabetänkandet. Vi hade en möjlighet att se alla de problem som den grekiska ekonomin stod inför. Av den orsaken tror jag att det är en god handräckning från parlamentets sida att godkänna detta förslag. Samtidigt vet vi att Grekland också under flyktingkrisen hamnade under ett tryck som var för stort för den svaga ekonomin att bära.

Jag vill dock samtidigt vara oerhört tydlig på en punkt. Vi får emellanåt rapporter om det sätt på vilket Grekland handskas med europengar. I Grekland finns det en turkisk minoritet som ibland upplever sig vara illa behandlad, och vi kommer att vara mycket noggranna i uppföljningar till detta så att den turkiska minoriteten får sin beskärda del av dessa pengar.

Sedan kan jag inte låta bli att säga att vi hoppas att detta ska vara gnistan – på bulgariska iskra – som tänder en bättre framtid för Grekland.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Händel, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Der Beschäftigungsausschuss im Europäischen Parlament begrüßt diese Maßnahme der Kommission ganz eindeutig. Wir sind der Auffassung: Griechenland braucht nach den Jahren der Krise dringend Hilfe. Wir begrüßen besonders, dass das Frontloading stattfindet. Insbesondere begrüßen wir, dass es keine eigenen Zuschüsse von Griechenland geben muss.

Griechenland braucht dringend Hilfe. In der Krise sind in Griechenland über 250 000 Betriebe Pleite gegangen, vernichtet worden. Insofern brauchen wir dringend und schnell Hilfe für Griechenland. Ich warne ganz persönlich davor, jetzt allzu schnell zu sagen: Wir wollen eine Erfolgskontrolle. Diese Entwicklung einzuleiten, braucht Zeit und braucht vor allem andere Investitionen, die darüber hinausgehen, damit Griechenland die Chance hat, mit europäischer Solidarität und Hilfe wieder aus dieser Krise, aus dieser Lage herauszukommen und nicht gleichzeitig auch Arbeitsrechte zu zerstören. Diesen Prozess müssen wir abwarten. Da braucht es Geduld, auch in diesem Haus.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), ερώτηση "γαλάζια κάρτα". Κυρία Πρόεδρε, η παρέμβασή μου δεν αφορά τα λεχθέντα από τον κύριο Händel, αλλά τον προηγούμενο ομιλητή, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει στην Ελλάδα τουρκική μειονότητα. Αυτό δεν συμβαίνει, είναι ψευδές. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα. Υπάρχει μόνο μουσουλμανική μειονότητα και δεν χρειάζεται να δοθούν χρήματα σε αυτήν.

(Η πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  President. – Mr Epitideios, I am sorry but you should have addressed the question then, so I am not going to allow it.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij, on behalf of the PPE Group. Madam President, my first point would be on the situation in Greece itself. As regards the whole package of the Juncker proposals and the related agreement reached in the summer, it is absolutely necessary that we deliver. Therefore, this fast-track procedure is the correct response to this specific situation.

Secondly, the most important requirement – which is to have money available to finalise the projects that can benefit from this proposal – is what is at stake this evening and in tomorrow’s vote.

But there is another aspect I want to touch upon, which is the control that Parliament wishes to exercise on the regional funds. The EPP Group has proposed that in this case for Greece – and especially regarding these measures where we take away co-financing and for which we pay 100% of the money needed for projects – we have a say on the matter and special control. That is why the EPP Group proposed, in the debate at the Committee on Regional Development, to have a special rapporteur, a permanent rapporteur, on Greece.

Greece now is the only country where 100% European funding is necessary. As has just been said by the rapporteur, it is a sign of solidarity in Europe. But on the other hand, we want to be sure that this money is going to the projects for which it is intended, and that the full control that applies to every other country in Europe, according to the regulations, is applied in the Greek situation. That is why it is a ‘yes’ from the EPP for this fast-track proposal to use this measure for the money for 2014-2015; but also a ‘yes’ for a new role for Parliament, with a specific rapporteur.

 
  
MPphoto
 

  Constanze Krehl, im Namen der S&D-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich an erster Stelle bei der Kommission bedanken, dass sie so schnell einen solchen Vorschlag auf den Tisch gelegt hat, nachdem der Rat monatelanges Tauziehen gebraucht hat, um sich zum Schicksal von Griechenland tatsächlich gemeinsam zu äußern. Es ist die richtige Antwort. Wir brauchen nach der einseitigen Austeritätspolitik der vergangenen Jahre jetzt endlich Investitionen in die Wirtschaft Griechenlands. Wie soll denn dieses Land sonst auf die Beine kommen, wenn nicht investiert wird? Das einzige Instrument, das die Europäische Union dafür hat, ist nun einmal die Kohäsionspolitik. Wir müssen das endlich sinnvoll nutzen!

Die Projekte, die im Übrigen für die alte Förderperiode ausgesucht worden sind, wurden gemeinsam mit der von der Kommission eingesetzten Task Force für Griechenland ausgesucht. Und diese Task Force war im Regionalausschuss immer da zur Berichterstattung und hat die Projekte begleitet, die jetzt in Griechenland in den nächsten Monaten zu 100 % finanziert werden sollen. Was vielleicht nicht jeder Kollege und jede Kollegin weiß: Wenn wir dieses Geld nicht freigeben, hat Griechenland nicht nur das Problem, 5 % dazu zahlen zu müssen, sondern es muss dann die gesamten 95 %, die diese Projekte schon gekostet haben, an die Kommission zurückerstatten. Das wäre ein absolutes Desaster.

Natürlich muss kontrolliert werden. Überall muss kontrolliert werden. Es ist unsere Aufgabe als Parlament, das zu begleiten. Das ist richtig! Aber jetzt so zu tun – einige Kollegen machen das leider –, als sei das jetzt eine Tragödie, dass wir haushaltsneutral Geld in die Hand nehmen, um Griechenland zu unterstützen, den Arbeitsmarkt und die Wirtschaftsentwicklung zu unterstützen, das finde ich in der Tat nicht angemessen.

Ich hoffe, dass wir morgen nicht nur eine überwältigende Mehrheit haben, sondern eine Mehrheit so groß wie es nur irgend geht, um dieses Zeichen von Solidarität dann tatsächlich auch in praktische Realität umzuwandeln.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (ECR), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Sie haben gesagt: „Es wird nicht investiert“ und „Es muss investiert werden – deswegen braucht es die Fonds.“ Haben Sie sich mal gefragt, warum nicht investiert wird? Warum geht keiner mit seinem Geld hin und investiert in Griechenland? Warum passiert das nicht? Sie stellen immer nur fest: „Es passiert nicht“, aber die Frage ist doch: Warum?

 
  
MPphoto
 

  Constanze Krehl (S&D), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Im Moment ist es tatsächlich so, dass der Staat Griechenland überhaupt kein freies Geld hat, um irgendetwas zu investieren, was ausdrücklich das Ergebnis der entsprechenden Austeritätspolitik auch der Troika ist, nicht nur der Europäischen Union. Wir müssen wirklich ein klares Zeichen setzen. Es ist überall in der Welt so, dass in bestimmten Krisensituationen die öffentliche Hand in Vorleistung gehen muss. Das ist Geld aus dem Kohäsionsfonds, das Griechenland zusteht. Wir ermöglichen es, dass die Ausgabe tatsächlich getätigt wird.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić, u ime kluba ECR. Gospođo predsjednice, uvođenje posebnih pravila koja bi trebala omogućiti bolje i učinkovitije korištenje sredstava iz EU fondova u svakom bi slučaju trebalo olakšati Grčkoj rješavanje problema nelikvidnosti, ali se postavlja pitanje hoće li doprinijeti grčkom oporavku u onoj mjeri u kojoj bismo željeli.

Grčka mora provesti reforme od kojih je Ciprasova vlada u prošlom mandatu bježala, a birači su je nedavno nagradili za takvo ponašanje. Vjerujem stoga da u narednom razdoblju neće doći do značajnijeg pomaka na bolje u provođenju strukturnih reformi, što naša nastojanja da pomognemo Grčkoj čini pomalo uzaludnima.

U prijedlogu je istaknuto da Grčkoj nedostaje sredstava za javna ulaganja potrebna za poticanje održivog oporavka. Vjerujem da je to istina, ali moram izraziti neslaganje s takvom strategijom. Povećanje državne potrošnje svakako neće državu izvesti iz krize jer ju je takvo neodgovorno ponašanje u nju i uvelo.

Da bi naši napori imali ikakvog smisla, nova grčka vlada mora privući privatne ulagače i ojačati privatni sektor na račun javnoga. Je li Ciprasova vlada na to spremna? Kojim mjerama to planira postići?

Bojim se da ovakvim potezima dugoročno ne pomažemo našim prijateljima i partnerima Grcima, već ih guramo dublje u ponor. Da Grčka nije članica eurozone, u koju je primljena pod sumnjivim okolnostima, vidno bi se teže zaduživala sve ove godine te bi danas bila u puno manjim problemima.

Grke smo možda prestali bezuvjetno darivati novcem europskih poreznih obveznika, ali ih i dalje hrabrimo u prekomjernom trošenju ovakvim formulacijama koje javna ulaganja postavljaju kao preduvjet održivom oporavku.

Održivi oporavak u Grčkoj moguće je postići samo smanjenjem javne potrošnje, rezovima u javnom sektoru, smanjenjem administrativnog tereta i privlačenjem privatnog kapitala. Sve ostalo je puko životarenje od kojeg su umorni i Grci i europski porezni obveznici.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić, u ime kluba ALDE. Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, odmah na početku reći ću da je ovo odličan prijedlog Komisije. Dolazi u pravo vrijeme, prepoznaje probleme s kojima se Grčka suočava već više godina i Komisija je pokazala zrelost u ovom trenutku, a želim reći da će, prema svemu sudeći, to napraviti i Parlament. Ovaj Parlament će donijeti po ubrzanoj proceduri sve one neophodne odluke kako bi se grčkom narodu u ovom trenutku izrazila solidarnost Europske unije, Komisije i Parlamenta i svih onih koji odlučuju, i da na taj način pomognemo svima onima za koje znamo da u Grčkoj trebaju pomoć. U tom kontekstu klub zastupnika ALDE-a, u čije ime ovdje govorim, podržava ovu ubrzanu proceduru. Naša izvjestiteljica, predsjednica Odbora za regionalni razvoj, učinila je sve što je mogla. Na sjednici našeg Odbora uvidjeli smo potrebu ubrzane procedure bez puno formalnosti, sve ono što nam je na raspolaganju, upravo s ciljem i s jedinom željom da se Grčkoj pomogne.

Procjene govore o tome da će se ovdje uštedjeti oko dvije milijarde eura za grčki proračun, da će se dodatno akumulirati gotovo milijarda za potrebe Kohezijskog i strukturnog fonda, kao i Fonda za pomorstvo i ribarstvo. To su značajna sredstva. Ona neće riješiti sve probleme u Grčkoj, ali bit će to vrlo konkretna i jasna sredstva koja će donijeti novu šansu za Grčku i za grčku vladu od koje očekujemo puno.

Grčka vlada je izašla na izbore, nedavno je ponovno dobila povjerenje. Cipras je govorio ovdje u Parlamentu, obećao je reforme. Očekujemo te reforme. Očekujemo od nove vlade da odgovori na način na koji smo mi pokazali. Pokazali smo solidarnost, pokazali smo odluku da pomognemo Grčkoj, ali isto tako očekujemo od grčke vlade da ispuni svoja obećanja koja je dala Europi i na taj način učini ono što svi mi očekujemo – da Grčka postane ponovno pravi dio naše velike europske obitelji. Izvanredna je situacija, a izvanredna situacija traži izvanredne mjere. Mi smo to učinili. Sad očekujemo od Grčke njihove poteze.

(Zvučnik pristao odgovoriti na pitanje "blue card" (članak 162. stavak 8. Uredbe)).

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD), blue-card question. Rushed legislation is often bad legislation. I note particularly the five questions raised by the Committee on Budgets on 14 September 2015 concerning this legislation. Do you feel that the Commission has provided a sufficient response to those questions?

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), odgovor na pitanje postavljeno podizanjem plave kartice. Pročitao sam mišljenje Odbora za proračun, vidio sam da postoje odgovarajuće rezerve Odbora za proračun, ali vjerujem da ono što je Komisija ponudila, i način na koji smo to mi obradili u Odboru za regionalni razvoj, jamči da će ovaj novac biti potrošen kako treba jer u suprotnom ćemo, naravno, morati reagirati. Dakle, smatram, kao što sam rekao u svom govoru, da je ovo dobar prijedlog i da ga treba realizirati.

 
  
MPphoto
 

  Younous Omarjee, au nom du groupe GUE/NGL. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, nous ne sommes pas ici pour débattre du contenu du troisième mémorandum, même s'il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. En effet, le seul choix laissé, au fond, au gouvernement grec était de survivre ou de mourir.

C'est le choix de la survie qui a prévalu. Ce choix de survie consiste en priorité à répondre immédiatement aux besoins en matière de liquidités qui, nous le savons, font cruellement défaut et à pouvoir engager rapidement les fonds européens. Pour cela, il n'est pas urgent d'attendre mais il est urgent d'agir. C'est la raison pour laquelle nous soutenons la procédure accélérée. Il est également urgent d'agir pour permettre à la Grèce de renouer avec les investissements. C'est en tenant compte de cette urgence que nous soutenons aujourd'hui les mesures exceptionnelles proposées par la Commission, à savoir le cofinancement à 100 %, la facilitation des préfinancements et le déblocage immédiat des fonds européens. Au total deux milliards d'euros.

Ce que je veux dire aussi, c'est que nous voyons bien, avec ce règlement, que c'est la politique de cohésion, cette politique régionale qui, une fois de plus, est la seule à même de mettre en œuvre la solidarité. C'est la politique régionale qui est la seule à même de tempérer les effets désastreux des politiques d'austérité.

 
  
MPphoto
 

  Terry Reintke, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kommissar, heute aber vor allem liebe Griechinnen und Griechen und liebe Europäerinnen und Europäer! Von außen betrachtet diskutieren wir heute sehr technische Fragen. Es geht um 7 % mehr Vorfinanzierung, es geht um zwei Milliarden mehr Kofinanzierung von europäischer Seite, um eine schnellere Freigabe der 5 %-Zahlung und technische Verwaltungsunterstützung. Außerhalb dieses Hauses und der Kommission verstehen wahrscheinlich wenige Bürgerinnen und Bürger, was das eigentlich alles bedeutet. Im Kern diskutieren wir aber heute über viel, viel mehr. Denn es geht um eine zentrale Richtungsentscheidung innerhalb der Europäischen Union. Es geht darum, ob wir es schaffen, in einer Krisensituation gemeinsam pragmatisch Probleme zu lösen, oder ob wir diese Lösungsansätze auf dem Altar des Populismus opfern.

Rechthaberei hat in Europa in der Vergangenheit immer wieder in Sackgassen geführt. Nur Verhandlungen auf Augenhöhe und verlässliche Lösungsansätze können den Weg frei machen für eine positive Entwicklung in Griechenland. Der Kommissionsvorschlag nimmt genau das auf. Denn die einseitige Kaputtsparpolitik der letzten Jahre ist gescheitert. Die harten Auflagen – auch von europäischer Ebene – haben dazu beigetragen, dass die griechische Wirtschaft heute am Boden liegt. Und jetzt ist der Punkt gekommen, an dem auch die Kommission einsieht, dass wir Worten Taten folgen lassen müssen. Dass Griechenland schneller und einfacher von einer europäischen Investitionspolitik profitieren kann, ist dabei ein erster Schritt in die richtige Richtung. Denn mit diesen europäischen Strukturmitteln haben wir ein sehr starkes Instrument in unserer Hand, um Griechenland aus dieser Sackgasse zu führen. Und deshalb müssen die Investitionen jetzt fließen.

25 % aller öffentlichen Investitionen in Griechenland sind Mittel aus der europäischen Strukturpolitik. Zum Ankurbeln der Wirtschaft muss dieses Geld jetzt zur Verfügung stehen, und zwar nicht irgendwie, sondern sehr zielgerichtet, für sinnvolle Projekte, die Jobs schaffen, die ökologisch nachhaltig und transparent sind. Auch deshalb ist der vierte Punkt in diesem Vorschlag – der Punkt zur technischen Unterstützung – so zentral. Die griechische Verwaltung muss jetzt Hand in Hand mit der Europäischen Kommission Großes leisten, um diese Projekte sinnvoll umzusetzen.

Es liegt sehr viel vor uns. Nur wenn wir wegkommen vom nationalen Kleingeist, können wir es schaffen, mit gemeinsamen europäischen Kräften. Deshalb stellt sich heute die Frage, ob wir auch in diesem Punkt verlässliche europäische Partner sind und ob wir als Europäer an der Seite Griechenlands stehen, unter diesen harten Umständen und in dieser harten Situation. Meine Fraktion sagt: Ja! Genau jetzt zeigt sich, was europäische Solidarität bedeutet. Deshalb unterstützen wir den Kommissionsvorschlag als ersten Schritt in die richtige Richtung.

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato, au nom du groupe EFDD. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Movimento 5 Stelle, vista la tragica situazione della Grecia, è costretto a votare a favore della proposta di aumento del cofinanziamento per la vecchia programmazione e di anticipo di prefinanziamento per l'attuale. Il Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto una politica di maggiore flessibilità verso il popolo greco, criticando aspramente le politiche di austerità e le modalità di negoziazione del memorandum che sono state imposte alla Grecia. Sottolineo che la proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale e che la ripartizione annua degli stanziamenti di impegno per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione rimane invariata.

Sottolineo anche che è stato previsto un meccanismo per garantire che gli importi siano utilizzati esclusivamente per i pagamenti a favore dei beneficiari e per i programmi operativi, quindi per i cittadini. Il Movimento 5 Stelle dunque vota positivamente ma, si badi bene, il nostro voto a queste singole misure non sposta di una virgola la nostra valutazione sul trattamento vessatorio imposto ai cittadini greci in nome dell'austerità, dei vincoli di bilancio e delle regole che valgono solo per alcuni e meno per altri.

Voglio sottolineare inoltre l'enorme sforzo e la grandissima umanità di cui il popolo greco, pur nelle difficilissime condizioni in cui si trova, ha dato prova nell'accogliere i migranti che sono uomini e donne in fuga da guerre o in cerca di un futuro migliore e non, come viene spesso fatto passare nei discorsi pubblici, clandestini. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'articolo 80 menziona il principio di solidarietà e all'articolo 174 recita: "Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale".

Credete che l'Unione europea nella sua diversa declinazione di Commissione, Consiglio e della maggioranza di questo Parlamento stia davvero applicando questi principi? Basterebbe citare l'esempio della macrocondizionalità economica applicata alla politica di coesione per darci una risposta purtroppo per nulla rassicurante.

(Il Presidente interrompe l'oratore).

 
  
MPphoto
 

  Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie. Voor de overheid, dus ook voor de EU, is er maar één manier om aan geld te komen en dat is via belastingen. Laat nou net die belastingbetaler hier altijd de buitengesloten derde zijn.

Als we nu eens kijken naar zo'n typische dag van de belastingbetaler in Nederland dan begint die om negen uur 's ochtends. Tot zijn koffiepauze om elf uur werkt hij voor de belastingen. Na zijn koffiepauze tot zijn lunch werkt hij voor de belastingen. Na de lunch werkt hij ook nog meer dan een uur voor de belastingen en pas om tien voor half drie 's middags begint hij voor zichzelf te werken. Tenminste, dat was zo tot kort geleden. Maar sinds we hier besloten hebben om miljarden, honderden miljarden over te maken naar Griekenland is deze Nederlandse belastingbetaler 7 minuten extra tijd kwijt om te werken voor de belastingen. Dus tegenwoordig werkt hij tot ongeveer half drie voor de belastingen, en ik hoop dat de commissaris, dat de Commissie, als ze aan hun thee nippen rond die tijd, eens eventjes daarbij stil willen staan. Dank u wel.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI). Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι η αυξημένη προχρηματοδότηση για την οποία γίνεται λόγος, αφορά τις επενδύσεις για την κερδοφορία των επιχειρήσεων, και είναι η άλλη όψη της αντιλαϊκής πολιτικής του βάρβαρου τρίτου μνημονίου που πληρώνει πανάκριβα ο λαός μας στην Ελλάδα, με νέα βάρβαρα μέτρα κυβέρνησης και κουαρτέτου, κατεδάφιση του ασφαλιστικού, των εργασιακών σχέσεων, με φόρο-λεηλασία και ιδιωτικοποιήσεις.

Τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώνονται από την αφαίμαξη του λαού, προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό που αναδιανέμει τους πόρους σε βάρος των λαϊκών οικογενειών, υπέρ των μονοπωλίων, της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους. Ακόμα και τα ελάχιστα κονδύλια για την απασχόληση μεταφράζονται σε επιδοτήσεις των επιχειρήσεων, και γίνονται όχημα για την επιβολή όρων δουλειάς γαλέρας για λίγους μήνες, τα οποία ανακυκλώνουν την ανεργία και αποτελούν επίσης εργαλείο για το ξεκλήρισμα των μικρών αγροτών.

Τρανή απόδειξη για το πού πάνε αυτά τα λεφτά, είναι τα κονδύλια, τα οποία είχαν μάλιστα απορρόφηση 90% την περίοδο 2007-2013, που ακριβώς ξεκοκαλίζονταν από τα μονοπώλια την ίδια ώρα που χρεοκοπούσε η εργατική λαϊκή οικογένεια. Μόνος δρόμος για το λαό, είναι η οργάνωση της πάλης σε γραμμή ρήξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μονοπώλια για να μπουν εμπόδια στην προώθηση των μέτρων, για ανάκτηση των απωλειών, για να ανοίξει ό δρόμος ώστε ο λαός να γίνει ο ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη (PPE). Κυρία Πρόεδρε, κύριε αντιπρόεδρε της Επιτροπής, σήμερα διανύουμε τα τελευταία μέτρα ενός αγώνα δρόμου, ενός σπριντ που κάναμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε τελικά να τονωθεί άμεσα η ελληνική οικονομία με καταρχήν συνολικό όφελος δύο δισεκατομμύρια ευρώ. Σίγουρα πρόκειται για μια εξαίρεση, για μία εξαίρεση για την Ελλάδα, και ακούσαμε αντιρρήσεις, αντιρρήσεις από κυβερνήσεις, αντιρρήσεις από συναδέλφους στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, οι οποίες είναι εύλογες.

Γιατί να δώσουμε στην Ελλάδα μία εξαίρεση και να μην καταβάλει την εθνική συμμετοχή;

Γιατί να δώσουμε έμφαση στην προχρηματοδότηση, την ώρα που ενώ και άλλοι χρειάζονται χρήματα, η ελληνική κυβέρνηση δεν δείχνει να σπεύδει;

Η απάντηση έρχεται από όσα βίωσε και βιώνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα, η χώρα μου, έχει χάσει το 30% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Βιώνει συνθήκες πολέμου και ταυτόχρονα η παρατεταμένη πολιτική αστάθεια επέτεινε την αβεβαιότητα σε όλα τα επίπεδα.

Τώρα, αφού σχηματίστηκε η νέα κυβέρνηση, είναι απαραίτητο να εξηγήσουμε ότι η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την απαρέγκλιτη εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αύριο ψηφίζουμε για την τροποποίηση του Κανονισμού, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει δείξει σε χρόνο ρεκόρ για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη του στη χώρα μας.

Μετά από αυτά, είναι αποκλειστική ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης να πάρει τη σκυτάλη, να τρέξει τις μεταρρυθμίσεις, να αξιοποιήσει την ευκαιρία που δίνεται στην Ελλάδα. Ο αγώνας για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας είναι μαραθώνιος και οφείλουμε να έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στην Ελλάδα. Να δούμε πώς προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις, να γνωρίζουμε κάθε στιγμή τι συμβαίνει εκεί.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Thomas (S&D). Madame la Présidente, permettez-moi un peu d'ironie pour saluer l'ingéniosité de nos dirigeants européens, car même si je soutiens la proposition, vraiment, avancer un milliard d'euros à la Grèce, pour lui demander en contrepartie de mieux liquider son patrimoine public et de détruire son tissu social et ses retraites, tout cela sans offrir la moindre solution pérenne à l'économie grecque, décidément ce n'est pas cher payé.

J'aurais souhaité que nos négociateurs soient aussi inventifs face aux Américains dans la négociation sur le traité transatlantique mais il semble que, de nos jours, l'Europe soit forte contre les faibles et faible contre les forts.

Je sais que la Commission ne pouvait pas proposer mieux mais permettez-moi de douter, non du bien fondé de ce préfinancement, mais de sa sincérité budgétaire.

Nous avons 24 milliards de factures impayées en perspective cette année, qui paiera ce milliard? Les États qui ont pris cette décision? Nous savons ici qu'ils n'ajouteront pas un euro. Soit, de nouveau, ce seront des porteurs de projets qui ne verront pas leurs factures payées avant longtemps, soit cet engagement restera lettre morte.

C'en est assez de ces décisions des États membres sans responsabilité budgétaire. Oui, il faut voter cette aide exceptionnelle, mais la meilleure façon d'aider durablement la Grèce, c'est d'annuler une partie de cette dette insoutenable et inique.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). Κυρία Πρόεδρε, την ώρα που η τρόικα έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε κοινωνικό νεκροταφείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε επιτέλους να τροποποιήσει τον κανονισμό 1303 του 2013 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ρευστότητας και έλλειψης διαθέσιμων πόρων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, λόγω των μνημονίων που επέβαλαν μια βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή και μείωσαν τις δημόσιες επενδύσεις.

Όμως, ακόμη και αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το πράττει άνευ όρων, καθώς το συνοδεύει:

1) με την απαρέγκλιτη εφαρμογή του μνημονίου 3 που επιβάλλει σκληρά μέτρα ύψους 13 δισ. ευρώ την επόμενη διετία·

2) με τη λεηλασία της δημόσιας περιουσίας ύψους 50 δισ. ευρώ, και·

3) με το προσφυγικό.

Οι δανειστές λοιπόν μοιράζουν τα ιμάτια της Ελλάδας, προκειμένου να επιτρέψουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Έτσι, με το ένα χέρι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κονδύλια του ΕΣΠΑ, τα οποία ούτως ή άλλως τα δικαιούται η Ελλάδα, και με το άλλο χέρι τα παίρνει πίσω διπλά και τρίδιπλα. Άλλωστε, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάνω από το 40% των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται στην Ελλάδα, επιστρέφουν άμεσα στις χώρες του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ολλανδία, για αγορά βιομηχανικού εξοπλισμού, πρώτων υλών, καταναλωτικών αγαθών και λοιπά.

Για το λόγο αυτό, τα ευρωπαϊκά κονδύλια πρέπει να επενδυθούν σε παραγωγικές επενδύσεις, στον πρωτογενή τομέα, στις νέες τεχνολογίες, στις υποδομές, στη βιομηχανική ανάπτυξη και στον τουρισμό. Και όχι βέβαια στην κατανάλωση και τις εισαγωγές. Πρέπει οι χρηματοδοτούμενες δράσεις του ΕΣΠΑ να επικεντρωθούν σε επενδύσεις σε κλάδους που επιφέρουν εγχώρια προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα. Προκειμένου όμως η Ελλάδα να μπει στη λεωφόρο της νέας ανάπτυξης, πρέπει να πετάξει την τρόικα έξω από τη χώρα και να απαλλαγεί από το άχθος του επονείδιστου χρέους που πρέπει να διαγραφεί.

Τέλος, να επισημάνω στον συνάδελφο από τη Βουλγαρία, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα, αλλά θρησκευτική, μουσουλμανική μειονότητα, η οποία απολαμβάνει απρόσκοπτα τα δικαιώματά της, σε αντίθεση με την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης και άλλων περιοχών της Τουρκίας, η οποία καταπιέζεται σφοδρά από τις τουρκικές αρχές.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). Κυρία Πρόεδρε, η πρόταση της Επιτροπής δίνει μια μικρή ανακούφιση στην χώρα μου, την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, που υποφέρει επί χρόνια από μεγάλη ύφεση, μεγάλη ανεργία, μεγάλη φτώχια και τεράστια μείωση επενδύσεων. Και είναι θετικό ότι το σύνολο, σχεδόν, των πολιτικών ομάδων, με την εξαίρεση της ευρωομάδας της άκρας Δεξιάς, στηρίζει αυτή τη διαδικασία.

Με την πρόταση της Επιτροπής, που εγκρίνει το Ευρωκοινοβούλιο, δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ παραπάνω απ τον κοινοτικό προϋπολογισμό η χώρα μου, απλώς θα διευκολυνθεί να υπάρξουν επιτέλους επενδύσεις. Και το σχέδιο της κυβέρνησης Τσίπρα είναι 100 δισ. επενδύσεις τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο δημόσιες, αλλά και ιδιωτικές, και πολλές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, του πελατειακού κράτους .

Χρειαζόμαστε όμως αύριο να εγκρίνουμε αυτή την πρόταση ως έχει, και γι αυτό θέλω να πω, ότι οι τροπολογίες που υποκριτικά κατέθεσε η Ευρωομάδα της κυρίας Λεπέν, δεν είναι για το καλό του ελληνικού λαού. Αν εγκριθούν θα είναι για να σταματήσουν αυτή τη θετική διαδικασία.

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD). Madam President, of course we all feel for the Greek people. What is going on there is terrible for the people of Greece. They are not to blame for the situation at all.

We have been told Greece is in dire need of help and is suffering economic disaster. Well, as Basil Fawlty would say, ‘specialised subject: the bleeding obvious’. The measures to help pass through the committee came through with very little debate or democratic scrutiny at all. They passed through easily and smoothly to come to this place. I am concerned by some of them, and I suggest that the Greeks should remember the words of President Reagan when he said – and I paraphrase badly – that ‘I am from the government and I am here to help’ are the most frightening words in the English language. I would suggest that ‘I am from the EU and here to help’ are perhaps the most terrifying words in the English language. Help never comes without strings and it is never straightforward.

The Greek state reminds me very much of my uncle. He is a great chap, a likeable, top person, but he always needs and wants more than he can actually afford at the time, so he ends up asking for his money and his wages frontloaded. He never deals with the real problem, which is that he spends too much on beer and cigarettes. The Greek state should deal with the real problem. They should begin by leaving the eurozone: that is the obvious way forward for them. What will happen when other countries within the eurozone see what happens here, see this precedent and demand any funds to them to be frontloaded?

It is unsustainable. Maybe we should appoint Basil Fawlty as an EU Commissioner and perhaps he can then point out the ‘bleeding obvious’ and we can get some common sense in this place.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kappel (ENF). Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Griechenland ist sicherlich in außergewöhnlicher Art und Weise von der Finanzkrise betroffen. Athen fehlen die Mittel für öffentliche Investitionen, es hat massive Liquiditätsprobleme. Selbstverständlich haben in der Vergangenheit europäische Struktur- und Investitionsfonds maßgeblich dazu beigetragen, dass Investitionen in Griechenland stattfanden – immerhin 25 % der Investitionen kommen aus diesen Mitteln. Die Kommission hat deshalb im Rahmen der Erstellung der Rahmenbedingungen für das dritte Griechenlandpaket ein Schnellverfahren vorgeschlagen, um die Liquiditätssituation zu verbessern und die Investitionen anzukurbeln.

Die Berichterstatterin für diesen Bericht hat sich diesen Vorschlägen zur Änderung der Verordnung angeschlossen und fordert zusätzliche Vorschussleistungen aus dem Haushaltsrahmen 2014–2020 für die operativen Programme der Kohäsionspolitik und des Meeres- und Fischereifonds, das sogenannte Frontloading.

Als Zweites wird eine Anhebung der Deckelung für kumulative Vorfinanzierungen und Interimszahlungen für Programme im Zeitraum 2013–2017 im Rahmen der Ziele Konvergenz und regionale Wettbewerbsfähigkeit zu 100 % gefordert – das heißt, eine Aufhebung der Obergrenze für Zahlungen aus diesen Programmen.

Durch die Aufhebung der Notwendigkeit der Kofinanzierung und das Fallenlassen einer Obergrenze sollen im griechischen Haushalt zwei Milliarden Euro für Investitionen zusätzlich ermöglicht werden. Das heißt, der griechische Haushalt kann diese zwei Milliarden einsparen.

Der Haushaltsausschuss in diesem Parlament hat bestätigt, dass die Programmumsetzung vor 2016 wichtig ist – es wurde heute schon gesagt –, sonst müssten nicht nur fünf Prozent, sondern am Ende 95 % der Vorfinanzierungen zurückbezahlt werden. Deshalb ist es wichtig, dass eine Erfolgskontrolle stattfindet und dass es im Regionalausschuss einen permanenten Berichterstatter zu den Kofinanzierungen gibt.

Ich fordere deshalb zusätzlich zu diesen Maßnahmen den griechischen Ministerpräsidenten auf, etwas daraus zu machen. Schaffen Sie Rahmenbedingungen in Ihrem Land, die die Umsetzung, die Freisetzung von Investitionen fördern, und schaffen Sie zusätzliche Beschäftigung! Denn ansonsten ist diese Solidaritätsbekundung umsonst.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). Κύρια Πρόεδρε, τα σκληρά μέτρα λιτότητας τα οποία έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια έχουν εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό, έχουν αυξήσει δραματικά το ποσοστό ανεργίας, κυρίως μεταξύ των νέων, και γενικά έχουν καταστρέψει τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας.

Με αυτά τα δεδομένα είναι ενθαρρυντική η πρόταση της Επιτροπής Περιφερικής Ανάπτυξης για να ληφθούν μέτρα σχετικά με την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην Ελλάδα.

Γεννώνται όμως κάποια ερωτήματα:

α. Πως είναι δυνατό να υπάρξουν επενδύσεις και να υπάρξουν και θέσεις εργασίας στην Ελλάδα όταν δεν υπάρχει ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα επειδή δεν υπάρχουν τα κατάλληλα κονδύλια για να διατεθούν σε αυτόν;

β. Πώς θα καταπολεμηθεί η φτώχεια και θα βελτιωθούν οι συνθήκες διαβιώσεως του ελληνικού λαού, όταν η εφαρμογή των μέτρων των μνημονίων έχει απομυζήσει και το τελευταίο ευρώ του έλληνα εργαζομένου;

γ. Πώς θα καταπολεμηθεί η ανεργία των νέων όταν δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας και τα χρήματα που διατίθενται γι αυτές, καταναλώνονται και διατίθενται σε διάφορες εταιρείες που τους διδάσκουν πράγματα, τα οποία είναι αμφίβολο εάν θα χρησιμοποιήσουν και θα τους χρειαστούν;

Τέλος, πώς είναι δυνατόν να βρουν εργασία οι νέοι στην Ελλάδα, όταν συρρέουν στην Ελλάδα από τρίτες χώρες εκατοντάδες χιλιάδων παράνομοι μετανάστες, μεταξύ των οποίων, υπάρχουν και «ταλαντούχοι νέοι» όπως είπε και ο κ. Γιούνκερ, που πρέπει να βρουν και αυτοί εργασία.

Για να πετύχει λοιπόν το πρόγραμμα, θα πρέπει τα χρήματα να διατεθούν στους τομείς στους οποίους υπάρχει ανάγκη και πρέπει να διατεθούν και κυρίως στον πρωτογενή τομέα και οι μισθοί που θα δίδονται στους Έλληνες να μην είναι μισθοί πείνας και μισθοί εργατών τριτοκοσμικών χωρών.

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE). Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζουμε και στηρίζουμε αυτή την ενίσχυση προς την Ελλάδα και προς τον ελληνικό λαό, έστω κι αν αυτή φαινομενικά δεν είναι η ενίσχυση που πιθανώς να ανέμενε ή αναμένει ο ελληνικός λαός, όμως είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα χαιρετίσω και τη δήλωση του Αντιπροέδρου Επιτρόπου, κυρίου Dombrovskis, ο οποίος είπε ότι «εμείς διαθέτουμε τα μέσα και με όλες μας τις δυνάμεις θα αγωνιστούμε για να στηρίξουμε προγράμματα για τον ελληνικό λαό και την Ελλάδα».

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτός που υπέστη τα πάνδεινα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, και δεν υπεισέρχομαι να εξετάσω τα αίτια αυτής της κρίσης, είναι ο ελληνικός λαός, και συνεχίζει να βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση σήμερα. Οφείλουμε όλοι εμείς, όχι μόνον προς ένδειξη αλληλεγγύης, αλλά επειδή αυτό πρέπει να προέχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν πραγματικά θεωρείται Ένωση, να στηρίξουμε και να υποστηρίξουμε ένα λαό μέσα στους κόλπους της, ο οποίος δοκιμάζεται σκληρά, όπως είναι η Ελλάδα.

Θεωρώ ότι με τα δύο δισεκατομμύρια θα δοθεί η ευχέρεια και η δυνατότητα να αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα για την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είναι σημαντικό να χτυπήσουμε την ανεργία που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, όπως η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ισπανία, που υπέστησαν αυτού του είδους την οικονομική κρίση και οφείλουν αυτά τα προγράμματα να ενεργοποιούνται τάχιστα προς αυτές τις χώρες, με υπεραπλουστευμένες διαδικασίες νικώντας την ανίκητη γραφειοκρατία των Βρυξελλών. Έχει ευθύνη και Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχουν αυτά τα προγράμματα· δεν είναι μόνο ευθύνη των χωρών και των λαών και πιστεύω είναι προς την ορθή κατεύθυνση το ότι σήμερα δίνεται αυτή η δυνατότητα προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.

Ολοκληρώνοντας, όμως, δεν μπορώ να αφήσω απαρατήρητο αυτό που ο συνάδελφος κύριος Torvalds, που εύχομαι να είναι από άγνοια και μόνο από άγνοια, δηλαδή να αναφερθεί σε τουρκική μειονότητα. Πρόκειται για μια ανιστόρητη, ανεδαφική τοποθέτηση που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στην Ελλάδα υπάρχει μόνο θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα, η οποία απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων. Είναι ο Ελληνισμός ο μικρασιατικός, ο ποντιακός και ο κωνσταντινοπολίτικος, που υπέστη διωγμούς από τους Τούρκους και όχι η θρησκευτική μειονότητα στην Ελλάδα.

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López (S&D). Señora Presidenta, decisiones como la que vamos a adoptar mañana —decisiones rápidas y urgentes, superando barreras y obstáculos, como en el Pleno pasado en relación con los refugiados— sirven también para que Europa vuelva a generar esperanza en la gente. Yo siempre digo que si Europa no genera esperanza en la gente, la gente perderá definitivamente la esperanza en Europa.

Y, desde luego, la austeridad frustró muchas esperanzas y muchas expectativas. Y, como consecuencia de una austeridad extrema, tenemos decisiones también extremas, situaciones complicadas extremas a las que tenemos que dar respuesta, porque dando respuesta estamos hablando de personas, de formas de vida, de empleo, de empresas, de dinamización de la economía para generar actividad económica, una nueva perspectiva y un nuevo horizonte.

Está bien que el Parlamento Europeo esté a la altura de las exigencias. Está bien que el Parlamento Europeo de forma rápida y urgente modifique un reglamento, y que lo haga precisamente para solventar situaciones y generar esa actividad económica para devolver esa esperanza. Devolver esa esperanza a los griegos y, en definitiva, a los europeos, para hacer de Europa algo más justo, más solidario, algo que se preocupa por la gente, por sus problemas y por sus ciudadanos.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Kölmel (ECR). Frau Präsidentin! Es steht außer Frage, dass wir Griechenland helfen müssen. Griechenland wurde auch schon viel geholfen. Wenn wir uns noch einmal erinnern: Im vergangenen mehrjährigen Finanzrahmen waren 42 Milliarden Euro Fördermittel für Griechenland vorgesehen. Und der Fördersatz wurde von den üblichen 85 % auf 95 % erhöht. Diese 10 % Zusatz sind immerhin vier Milliarden Euro. Und dennoch konnte Griechenland von diesen Mitteln zwei Milliarden Euro nicht abrufen. Das lag insbesondere auch daran, dass die griechische Verwaltung nicht in der Lage war, alle Erfordernisse zu erfüllen.

Welche Schlüsse ziehen wir nun daraus? Zum einen erhöhen wir jetzt die Kofinanzierung der EU auf 100 %. Darüber hinaus können diese Mittel nun vorzeitig abgerufen werden, bevor alle erforderlichen Unterlagen eingereicht werden. Und es können auch Mittel abgerufen werden, die für spätere Haushaltsjahre vorgesehen sind. Da frage ich mich allerdings doch: Ist das denn tatsächlich die richtige Medizin für diesen leider kranken Patienten? Ich glaube: Nein!

Denn zum einen haben wir hier eine Verdrehung von Fakten – wir reden hier von einer Kofinanzierung der EU, in Wirklichkeit ist es aber eine Vollfinanzierung. Eine Vollfinanzierung ist aber immer ein strategisches Risiko, denn wenn ein Empfänger von Zuwendungen keine Eigenleistung mehr erbringen muss, steigt natürlich das Risiko, dass keine sinnhaften Investitionen getätigt werden, ganz enorm an.

Darüber hinaus müsste man endlich die Verwaltung in Griechenland verbessern, damit dort auch die Mittel – die ja zur Verfügung stehen – sinnvoll angewendet werden können. Und schließlich ist auch zu fragen: Wie ist es denn mit der Nachhaltigkeit dieser Mittel, wenn wir jetzt in den nächsten ein bis zwei Jahren Mittel ausgeben, die eigentlich für einen Siebenjahreszeitraum gedacht sind?

All das kann nicht klappen. Deshalb sind wir überzeugt: Das ist nicht die richtige Medizin. Wir müssen stattdessen endlich der Wahrheit ins Gesicht sehen: Griechenland ist überschuldet und braucht einen Schuldenschnitt von 50 % und muss aus der Eurozone entlassen werden.

 
  
MPphoto
 

  Martina Michels (GUE/NGL). Frau Präsidentin! Uns liegt ein vernünftiger, unbürokratischer Vorschlag vor, dem wir nur zustimmen können. Und trotzdem ist es falsch, wenn hier manche Kollegen so tun, als ginge es um Geschenke an Griechenland. Es geht hier vielmehr um eine sinnvolle Korrektur unserer eigenen – zum Teil ineffektiven – Vergaberichtlinien. Sollte sich dieser Zugang bewähren, könnte er später in gleicher Weise auch anderen wirtschaftsschwachen Mitgliedstaaten zugutekommen. Eine EU-Förderpolitik, die der Logik der schnellen Erfolgsraten folgt und zunehmend den Fokus auf private Investitionen lenkt, wird weder nachhaltig noch langfristig von Erfolg gekrönt sein. Die Kohäsionspolitik sollte endlich als solidarischer Umverteilungsmechanismus funktionieren, statt einer fragwürdigen makroökonomischen Konditionierung zu folgen – einer Konditionierung, die selbst Ursache für wirtschaftliche und politische Krisen ist.

 
  
MPphoto
 

  Kristina Winberg (EFDD). Fru talman! Vi ska klargöra en sak omedelbart: Det finns inga EU-pengar. Det är skattepengar från hårt arbetande medborgare som det är tal om att ge till Grekland.

Nyligen gick Grekland med på att höja sin pensionsålder till 67 år. Fram tills nu har Grekland haft en lista på så många som 580 olika yrken som ansågs farliga eller ansträngande. Arbetade man inom ett av dessa yrken kunde man gå i pension så tidigt som vid 50 års ålder. Jag noterar att TV-presentatör ingick i de yrken som ansågs farliga. Skrattretande och anskrämligt! Samtidigt förs i mitt land, Sverige, diskussioner om att höja pensionsåldern till 75 år. Det är talande för vilken sjuk organisation EU är när pengar tas från skattebetalare i vissa medlemsstater och ges till inte fullt lika flitiga skattebetalare i andra medlemsstater.

Det är dags att sluta ge konstgjord andning till Grekland på skattebetalarnas bekostnad. Låt i stället grekerna lämna euroområdet, återgå till drachman, devalvera samt ta sig själva upp på fötter igen.

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans (ENF). Collega's, ik herhaal het nogmaals, het kan namelijk niet genoeg herhaald worden: wat u in het kader van de redding van uw eenheidsmunt aan het doen bent, wat u in het kader van het aan boord houden van de Grieken aan het doen bent, is niets minder dan de creatie van een politieke eenheidseconomie waarin de lidstaten en de volkeren van Europa langzaam maar zeker, stap voor stap, ook nu weer vandaag, de bevoegdheid zal worden ontzegd om hun sociaal-economische toekomst zelf uit te tekenen en zelf vorm te geven. De volkeren van Europa glijden stap voor stap in een situatie waarin hun investeringen, hun pensioenen, hun begrotingen en hun infrastructuur hier in de tempels van de Europese Unie zullen worden bepaald en gestroomlijnd. Wat de volkeren van Europa moeten leren inzien is dat deze Europese Unie de verscheidenheid van de Europese volkeren vermorzelt onder het mom van voor de stabiliteit van een mislukte munt zogenaamd noodzakelijke structurele hervormingen. Wat de Europese Unie doet, is in wezen de democratie van de vrije volkeren buiten werking stellen. Stop hiermee! Dat is onze boodschap vandaag, niet alleen aan het adres van de Grieken maar aan het adres van alle Europese volkeren.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). A kérdés az, hogy ez az európai uniós pénz fog-e segíteni a görög gazdaság, illetve az igen nehéz helyzetben lévő görög emberek talpra állásában. A válasz pedig ugyanaz, mint egyéb, különösen perifériaországok esetében, hogy tudniillik attól függ. Attól függ, hogy milyen eljárásokban, milyen döntéshozatali mechanizmusokban osztják el ezeket a pénzeket, és kikhez jutnak ezek a pénzek. Hogyha tisztességes és átlátható eljárásokban, tisztességes görög kisvállalkozókhoz, közepes vállalkozókhoz, kisgazdákhoz jut, illetve a közpénz a közjót fogja szolgálni – mondjuk a görög egészségügy helyzetének javítására – akkor igen, segít ez a pénz a talpra állásban.

Ha viszont az történik, mint pl. az én hazámban is igen sok európai uniós pénzzel, forrással, hogy korrupt döntéshozók a politikával összeforrott oligarchák kezére juttatják ezeket a pénzeket, akkor nem fog segíteni a talpra állásban. És szeretném hangsúlyozni, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk Magyarországon is az EU-s földalapú támogatások vonatkozásában, úgy Görögországban, ezen pénzek vonatkozásában is az Európai Uniónak kötelessége lenne vizsgálni, hogy tisztességes és átlátható eljárásokban történik-e e pénzek elosztása.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE). Senhora Presidente, queria saudar todas as colegas, todos os colegas, cumprimentar o senhor comissário e felicitar a Comissão por esta proposta - uma proposta que vem reforçar a solidariedade - mas a solidariedade orçamental da União Europeia é algo que já existe há muitas dezenas de anos. Recordo que o Fundo Social Europeu existe mesmo desde 1958. Mas trata-se de um reforço da solidariedade que vai aliviar a Grécia que tem uma dificuldade em termos financeiros, uma dificuldade de liquidez, e, portanto, vai poder utilizar os fundos com um menor esforço financeiro da sua parte. Este menor esforço financeiro, este reforço da solidariedade, exige uma vigilância maior, exige uma responsabilidade adicional. Os montantes a 100% cento de cofinanciamento, as taxas de pré-financiamento correspondem a cerca de 2 mil milhões de euros, exigem que estes montantes sejam utilizados em projetos que sejam sustentáveis. Queremos uma solidariedade inteligente, que contribua para o crescimento da Grécia, que contribua para o reforço da competitividade da Grécia, que traga mais emprego, e, portanto, estes fundos, para além da coesão social, para além da coesão económica, devem também trazer uma maior riqueza para a União Europeia, uma maior riqueza para a Grécia, e, esperamos, estamos convictos, de que a Grécia, as autoridades gregas, têm aqui uma oportunidade que não podem desperdiçar. Mais uma vez manifestamos solidariedade e pedimos que a Grécia, as autoridades, estejam também elas à altura desta nossa solidariedade aqui demonstrada.

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, grazie anche alla presidente Mihaylova per la relazione e per la rapidità con cui ha guidato la decisione della nostra commissione.

È noto che, a seguito della crisi, i livelli degli investimenti sono crollati in tutta Europa, sia di quelli privati sia di quelli pubblici, quando sarebbe stato necessario intervenire e rilanciare l'economia con fondi specifici per la crescita e l'innovazione. In questa situazione la politica di coesione è rimasta, anche e soprattutto in questi anni più difficili, la più consistente e concreta fonte di investimento a favore dei cittadini europei.

Sappiamo anche che la situazione in Grecia, nonostante gli sforzi fatti sul cammino delle riforme, resta difficile ed è per questi motivi che il nostro gruppo ha sostenuto con convinzione l'approvazione di queste misure straordinarie, che sono – lo ricordo – semplicemente misure che consentono alla Grecia, in una situazione di bilancio difficilissima, di andare avanti nell'uso dei fondi e quindi di consentire ai privati che hanno ricevuto queste risorse di completare gli investimenti e di ricevere i pagamenti, e consentono di accelerare la spesa delle risorse nel primo periodo. Ciò è molto importante perché ci dimostra che un uso più flessibile dei fondi strutturali può consentire ai paesi di migliorare le proprie performance sul piano degli investimenti.

Volevo ricordare ai tanti colleghi che continuano a dire sciocchezze che l'Unione europea con tutto il suo bilancio costa tre giorni di tasse ai cittadini europei, il resto sono i loro... (il Presidente ritira la parola all'oratore).

 
  
MPphoto
 

  Edward Czesak (ECR). Szanowna Pani Przewodnicząca! Zdajemy sobie sprawę, iż kryzys finansowy doprowadzi w Grecji do trwale ujemnych wskaźników wzrostu oraz do poważnych problemów z płynnością i brakiem środków publicznych na konieczne inwestycje służące pobudzeniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy. Kolejny plan Komisji Europejskiej dla Grecji – tym razem w postaci uwolnienia ostatnich 5% płatności z budżetu Unii Europejskiej do momentu zamknięcia programów i zwiększenia maksymalnego poziomu współfinansowania do 100%, a także udostępnienia dodatkowych zaliczek początkowych dla lat 2015 i 2016 – potwierdza tylko mobilizację Unii i gotowość niesienia pomocy członkowi Unii pogrążonemu w kryzysie.

Chciałbym jednak przypomnieć Komisji Europejskiej, iż polityka spójności to przede wszystkim największa polityka inwestycyjna Unii Europejskiej, a nie finansowe koło ratunkowe dla krajów zagrożonych bankructwem. Dlatego jakiekolwiek działania podejmowane z wykorzystaniem mechanizmów polityki spójności nie mogą rodzić – ani teraz, ani w przyszłości – konsekwencji, a zwłaszcza konsekwencji budżetowych, dla państw beneficjentów tej właśnie polityki. Zaproponowane rozwiązania muszą mieć charakter absolutnie nadzwyczajny, wyjątkowy, a przede wszystkim jednorazowy. Dlatego oczekujemy od Komisji Europejskiej jasnej deklaracji i zapewnienia, iż nowe, szczególne środki dla Grecji nie będą miały negatywnych konsekwencji dla płatności dla innych krajów, nie będą wykorzystane jako argument w najbliższym przeglądzie i negocjacjach w sprawie wieloletnich ram finansowych oraz nie wywołają zatorów w płatnościach.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL). Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η τροποποίηση του προβληματικού και αντιαναπτυξιακού κανονισμού 1303/2013 για την Ελλάδα αποφασίστηκε στις 12 Ιουλίου, όταν η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, μνημόνιο με την ίδια καταστροφική και αντιαναπτυξιακή λογική όπως και τα άλλα, γεγονός που αποσιωπά η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο: θυμίζω ότι μέχρι την υπογραφή του τρίτου μνημονίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παράνομα και αυθαίρετα, στέρησε την ελληνική κυβέρνηση, την ελληνική οικονομία από κάθε μορφή χρηματοδότησης, με συνέπεια να στερείται πόρους το δημόσιο και οι ιδιώτες επενδυτές και να καθυστερεί η υλοποίηση των έργων. Σήμερα, κύριε αντιπρόεδρε, και μιλώ σήμερα με την παρουσία της Επιτρόπου κυρίας Crețu στην Ελλάδα, φαίνεται ότι απορρίπτεται το αίτημα για κάποια παράταση, προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα έργα του προηγούμενου διαστήματος και ταυτόχρονα εμφανίζεται ως έκφραση αλληλεγγύης αυτή η τροποποίηση του κανονισμού που, στην ουσία, είναι προϊόν εκβιασμού. Κύριοι συνάδελφοι, το πρόβλημα της πολιτικής συνοχής δεν υλοποιείται με τέτοιες πολιτικές και αυτό αφορά όλες τις χώρες. Επομένως, απαιτείται η Κοινότητα να επιδείξει πραγματική πολιτική συνοχής και σύγκλισης των οικονομιών και των κοινωνιών.

 
  
MPphoto
 

  Андрей Новаков (PPE). Г-жо Председател, г-н Комисар, първо искам да поздравя докладчика за работата по досието.

Мога да кажа, че познавам ситуацията в Гърция дотолкова, че да сформирам мнението си по въпроса. Сигурен съм, че трудните времена, през които гръцкият народ минава, изискват от нас извънредни мерки.

Извънредните ситуации, разбира се, изискват такива извънредни реакции от наша страна. Тези извънредни ситуации обаче изискват и извънреден контрол. Извънреден контрол върху всеки цент на европейския данъкоплатец, който отива в Гърция, защото ако има нещо, в което не вярвам, то е, че вярвам докрай на правителството, което в момента застава в Гърция.

Не вярвам и на г-н Ципрас, който каза, че е плътно зад Европейския съюз тъкмо два дни преди да отиде да поиска помощ от Русия. Не вярвам на същия този г-н Ципрас, който каза, че ще изпълни докрай ангажиментите, поети пред гръцкия народ, ще държи своята отговорност до края тъкмо един месец преди да подаде оставка.

Така че искам да призова Вас, наред с гласуването на тези извънредни мерки за Гърция, имайки предвид, че има още 27 държави членки в Европейския съюз, да имаме и едно наум, да наблюдаваме отблизо ситуацията там и харченето на европейските средства спрямо плана, който приемаме днес, така че да гарантираме на всички хора в Европа, че техните пари се харчат по възможно най-прозрачния начин, така че да изправим Гърция на крака.

 
  
  

PUHETTA JOHTI ANNELI JÄÄTTEENMÄKI
varapuhemies

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo accolto positivamente il pacchetto di misure che il Commissario Crețu ha proposto a sostegno della Grecia e ringraziamo la presidente Mihaylova per il suo prezioso lavoro.

Per definizione la politica di coesione deve essere fortemente radicata nei territori e nelle regioni su cui incide. I fondi strutturali e le regole che accompagnano il loro utilizzo devono essere in grado di operare efficacemente nei contesti in cui sono impegnati; i problemi di liquidità che frenano gli investimenti in Grecia e che hanno reso necessarie queste misure eccezionali sono di una gravità che tutti noi speriamo sia temporanea e speriamo che, anche grazie a queste misure, la politica di coesione raggiunga i suoi obiettivi, riduca il divario tra regioni e consenta alle regioni elleniche di crescere.

Sebbene le misure adottate dalla Commissione siano eccezionali, le condizioni che le hanno rese necessarie non sono un caso isolato. Ci sono altre regioni che incontrano le stesse difficoltà, seppure non con la stessa gravità e che richiederebbero interventi simili; non ci stanchiamo di ripetere che anche il Sud Italia – che la Commissaria conosce bene e la ringrazio personalmente per l'attenzione che ci ha voluto dedicare insieme alle regioni del Mezzogiorno – soffre per le regole di cofinanziamento e chiede maggiore flessibilità. Mi auguro che la strada tracciata dal caso greco ci porti ad una seria riflessione sul futuro della politica di coesione, del suo finanziamento, ma soprattutto della sua efficacia. Dobbiamo individuare gli ostacoli ed eliminarli.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lucke (ECR). Frau Präsidentin! Eine Vorrednerin hat gesagt, die Bürger verstehen gar nicht, worüber wir heute hier reden. Ich frage mich, was die Bürger wohl sagen würden, wenn sie verstünden, worüber wir heute entscheiden. Wenn ich hier in die Runde schaue – in dieses beeindruckend leere Parlament –, dann frage ich mich manchmal, ob man eigentlich die Entscheidung in dieses Parlament hineinlegt, damit die Bürger gar nicht erst mitkriegen, was entschieden wird.

Heute entscheiden wir darüber, dass Griechenland Mittel beanspruchen kann – immerhin in Höhe von 35 Milliarden Euro, ohne auch nur einen einzigen Cent an Kofinanzierung hinzuzufügen –, sofort, stante pede; das, was im Rahmen einer mittelfristigen Finanzplanung alles für mehrere Jahre aufgespart war, sollen die Griechen jetzt alles auf einmal ausgeben können. Da kann man sich vorstellen, dass das natürlich mit vollen Händen geschehen wird, denn es kostet einen ja nichts. Keine Kofinanzierung ist mehr erforderlich. Und wenn das ganze Geld schnell ausgegeben wird, dann werden wohl die Projekte kaum besonders gut sein, die man so schnell auswählen muss. Ich glaube, hier gehen wir sehr verantwortungslos mit den Steuergroschen unserer Bürger um.

 
  
MPphoto
 

  Στέλιος Κούλογλου (GUE/NGL). Κυρία Πρόεδρε, τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και συγχρόνως είναι και μια επανόρθωση και για τις καταστροφικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα, αλλά επίσης και για το γεγονός όλων αυτών των στερεοτύπων και των ρατσιστικών επιθέσεων που δέχτηκε η Ελλάδα και δυστυχώς άκουσα ορισμένους συναδέλφους, ντροπή σας, να επαναλαμβάνουν σήμερα τα ίδια, για διεφθαρμένους, για συνταξιούχους, για όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνετε ότι αν στη θέση του Έλληνα βάλετε τους Εβραίους, φθάνετε σε άλλες καταστάσεις και πηγαίνετε σε άλλες εποχές;

Η Ελλάδα χρειάζεται παραπάνω βοήθεια, όπως και άλλες χώρες του Νότου της Ευρώπης που έχουν πρόβλημα και χρειάζεται βοήθεια, επίσης, γιατί έχουμε το πρόβλημα των προσφύγων που είναι πάρα πολύ μεγάλο και, επίσης, γιατί χρειάζεται αναδιάρθρωση του χρέους της. Και όσο για τα κονδύλια, μη φοβάστε, η σημερινή κυβέρνηση θα τα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο. Δεν πράττει όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι σύμμαχοί σας, πολλές φορές. Θα τα αξιοποιήσει με αξιοπρέπεια, τιμιότητα και αξιοκρατία.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE). Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nichts ist gut in Griechenland. Der Haushaltskontrollausschuss war letzte Woche dort und hat sieben Projekte aus der 181 Projekte umfassenden Prioritätenliste besichtigt und besucht. Wir haben vor allem Geldmangel festgestellt. Die Frage ist: Woher kommt der Geldmangel? Er kommt natürlich daher, dass Projekte schon über viele Jahre finanziert werden. Vierzehn Jahre. Jetzt ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Die Frage ist, Herr Vizepräsident, was machen wir denn mit den ganzen Investitionsruinen? Der vorgelegte Entwurf der Kommission ist ein Entwurf, der nicht hilft, der die Probleme nicht wirklich löst, weil die Probleme natürlich woanders sind. Und es wäre schön, liebe griechische Kollegen, wenn Griechenland auch sich selbst helfen würde. Wir haben gesehen, dass es große Probleme mit den Landenteignungen gibt – langjährige Verfahren. Warum werden hier nicht Maßnahmen ergriffen, um diese Verfahren zu verkürzen? Dann hätten wir schnellere und bessere Investitionen.

Warum bitte werden Entscheidungswege nicht so gemacht, dass diejenigen, die die Entscheidungen zu treffen haben in den Projekten – nämlich die Projektmanager –, auch entscheiden dürfen? Die Regierung zieht nach wie vor – wie schon ihre Vorgänger – alles an sich und will nicht entscheiden. Es wäre schön, hätte die Kommission vorgelegt, welche Projekte aus der 2007 bis 2013er Liste jetzt finanziert werden sollen.

Ich möchte dringend davor warnen, in Griechenland so weiterzumachen wie bis jetzt. Die künftige Projektauswahl muss sehr viel schärfer und sehr viel überlegter erfolgen, sonst werden wir am Ende der nächsten Periode wieder mit Investitionsruinen konfrontiert werden, wo wir dann überlegen, welche und wie viele Gelder zurückgezahlt werden müssen.

Das, was heute vorgelegt wurde, halte ich für einen Rechtsbruch und einen schweren Fehler. Ich sehe, dass es hier eine breite Übereinstimmung gibt nach dem Motto: Viel hilft viel. Es wird aber nichts helfen. Lassen Sie uns zumindest aus der Vergangenheit lernen und die gröbsten Fehler für die Zukunft vermeiden. Dazu braucht es aber eine erhebliche Nacharbeit der EU-Kommission, vor allem was den jetzigen Projektstand und die künftige Projektauswahl betrifft. Wenn es einfach so weitergeht, dann wirklich gute Nacht!

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), ερώτηση "γαλάζια κάρτα". Κυρία Gräßle, από αυτά που είπατε, εάν κατάλαβα καλά, διαφωνείτε με τη θετική στάση που έχει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, υποστηρίζοντας αυτή την πρόταση. Κατάλαβα καλά; Είστε εναντίον της θετικής στάσης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος;

Και δεύτερον: Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πήγε στην Αθήνα και επιθεώρησε την πρόοδο κάποιων έργων, διαπίστωσε μεγάλες καθυστερήσεις γι' αυτά τα έργα, που αφορούν την περίοδο που κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτό δεν το αναφέρετε; Ως πότε θα βλέπουμε τα θέματα με χρωματιστά γυαλιά κομματικής σκοπιμότητας;

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Ich werde morgen in der Tat nicht zustimmen, weil ich es nicht für zielführend und für einen Fehler halte, weil dadurch die jetzigen Probleme in der Zukunft noch potenziert werden. Ich muss Ihnen sagen, mir als Haushaltskontrolleurin ist es eigentlich völlig egal, wer es verbockt hat. Ich will nur, dass es besser wird. Aber ich sehe jetzt auch nicht, dass es besser wird, und ich sehe dies mit großem Bedauern. Es muss besser werden, und es wäre im vorrangigen Interesse der Griechen selbst. Also: Bitte, helfen Sie mit! Danke!

 
  
MPphoto
 

  Γιώργος Γραμματικάκης (S&D). Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι η πρόταση της Επιτροπής και η αυριανή κατεπείγουσα ψηφοφορία ανήκει στις σφαίρες του αυτονόητου, γιατί η Ευρώπη είναι, επιτέλους, υποχρεωμένη να δείξει αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και μάλιστα να επεκτείνει αυτή την αλληλεγγύη που υπήρξε θεμέλιος λίθος της δημιουργίας της και για άλλα θέματα και για άλλες χώρες- Λυπούμαι, λοιπόν, να παρατηρήσω εδώ, σήμερα, ότι πέραν απ' την ένθερμη υποστήριξη της προτάσεως υπάρχουν και φωνές παράφωνες που δεν φαίνεται να γνωρίζουν την ελληνική ιστορία. Κάποιος, μάλιστα, συνάδελφος ανακάλυψε και την τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα, ίσως τα μπέρδεψε με την ανακάλυψη των τρεχόντων υδάτων στον πλανήτη Άρη.

Έχουμε κουραστεί, αγαπητοί συνάδελφοι, να κατηγορείται σύμπας ο ελληνικός λαός, τη στιγμή που σε ισχυρές χώρες τα σκάνδαλα ανθούν, ότι εκείνος είναι διεφθαρμένος, εκείνος είναι υπόδουλος στα συμφέροντα, εκείνος μόνον έχει συμφέροντα πίσω από την επιφάνεια.

Εγώ επιμένω στη θετική πλευρά αυτής της ιστορίας και βέβαια η ελληνική κυβέρνηση, πρόσφατα εκλεγείσα, έχει μεγάλη ευθύνη. Διότι αυτή η ενίσχυση δεν πρέπει να γίνει αυτοσκοπός. Έχω την ελπίδα ότι η ελληνική κυβέρνηση θα καταλάβει ότι αυτή η μικρή ενίσχυση, η οικονομική, πρέπει να είναι η αρχή μιας πολύ μεγαλύτερης προσπάθειας που θα διορθώσει όλα τα κακώς κείμενα στη χώρα μου και, λυπούμαι να το πω, πολλές φορές και στις δικές σας χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Kuźmiuk (ECR). Pani Przewodnicząca! Zabierając głos w debacie poświęconej szczególnym środkom dla Grecji, chciałbym wyrazić nadzieję, że zarówno podniesienie do 100% maksymalnego poziomu współfinansowania dla greckich programów realizowanych z perspektywy 2007–2013, jak i zwiększenie płatności zaliczkowych dla programów realizowanych z obecnej perspektywy, będą jeszcze jednym ważnym instrumentem wsparcia Unii dla wejścia tego kraju na ścieżkę stabilnego wzrostu gospodarczego. Tego rodzaju nadzwyczajne rozwiązania powinny bowiem spowodować z jednej strony koncentrację środków europejskich przekazanych Grecji w wysokości ponad 2 mld euro, z drugiej natomiast zastosowanie maksymalnego stuprocentowego poziomu współfinansowania powinno przynieść oszczędności w greckich wydatkach budżetowych na poziomie 2 mld euro. Chciałbym przy tym wyrazić nadzieję, że ten wysiłek finansowy budżetu Unii nie zostanie przez władze greckie zmarnotrawiony, wszak stuprocentowe finansowanie projektów przez Unię stwarza niestety takie niebezpieczeństwo. Uważam także, że koncentracja ponad 2 mld euro płatności na rzecz Grecji powinna zostać w pełni zrekompensowana do końca obowiązywania obecnych ram finansowych i w związku z tym powinna być neutralna dla wieloletniego budżetu na lata 2014–2020.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE). Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Szanowni Państwo! Dyskusja, którą toczymy, nie dotyczy ani sprawy normalnej ani nie dotyczy kwestii związanych ze zmianą polityki. Mamy do czynienia dzisiaj z rozmową na temat sytuacji nadzwyczajnej: dokonujemy zmiany w rozporządzeniach, zmieniając sposób finansowania. I to jest bardzo w konsekwencjach poważny zabieg.

Po pierwsze, jest to niewątpliwie rodzaj zareagowania na sytuację nadzwyczajną, czyli, inaczej mówiąc, stwierdzenie, że potrzebna jest zmiana podejścia – pytanie jest, czy mamy do czynienia z długotrwałą zmianą, czy z pewnym krótkim działaniem, które dotyczy określonej sytuacji. Dokonujemy zmiany pewnych zasad na określony czas, ponieważ zarządzanie podzielane wymaga również podzielanego finansowania. W momencie kiedy rezygnujemy z podzielanego finansowania, mamy do czynienia z zarządzaniem podzielanym tylko częściowo. W związku z czym musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest sytuacja awaryjna, że to jest sytuacja nadzwyczajnej pomocy, ale ona może mieć konsekwencje wtedy, jeżeli może się tak zdarzyć, że to będzie dotyczyło również innych państw, gdzie trzeba będzie zmieniać pewne zasady. To jest kwestia pewnego precedensu. Ja oczywiście popieram tego typu zabieg, ale jako zabieg o charakterze wsparcia finansowego Grecji, a nie zmianę polityki spójności.

 
  
MPphoto
 

  Louis-Joseph Manscour (S&D). Madame la Présidente, mes chers collègues, si ceux qui – et ils sont nombreux, je le constate dans cet hémicycle – souhaitaient sacrifier les Grecs sur l'autel de leur opinion publique nationale et de la revanche politique avaient gagné leur pari, c'est d'aide humanitaire que nous discuterions aujourd'hui. Or, depuis que le scénario du Grexit a été enterré par l'accord de juillet dernier, c'est fort heureusement sur la base des Fonds structurels européens que nous envisageons aujourd'hui d'aider l'économie grecque à reprendre des couleurs.

Que personne n'en doute, le troisième plan d'aide à la Grèce ne sera utilisé que pour le service de la dette publique et la recapitalisation des banques hellènes. Dès lors, faciliter le recours aux Fonds structurels européens est vital, tant le besoin, et on l'a répété, de liquidités se fait cruellement sentir, pour faire repartir une économie que les efforts du plan d'aide précédent ont rendue exsangue.

Cette proposition va donc dans le bon sens, mais elle ne suffira pas. La renégociation de la dette grecque et la construction d'une union économique et monétaire plus solide et plus démocratique sont deux conditions sine qua non au redressement de ce pays et à la gestion des crises à venir.

En invitant le président de la République, François Hollande, et la chancelière Merkel à venir s'exprimer ici, mercredi, devant le Parlement, le président Schulz a bien compris l'importance des enjeux que l'épisode grec a révélés. Nous attendons d'eux, par conséquent, un nouveau souffle européen pour surmonter des défis qui sont tout aussi cruciaux que ceux auxquels nous avons dû faire face il y a un quart de siècle, lors de la chute du rideau de fer.

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (ECR). Frau Präsidentin! Griechenland und kein Ende. Die EU—Kommission will jetzt also noch mehr Geld und noch schneller Geld aus EU-Fonds nach Griechenland bezahlen – wohlgemerkt, zusätzlich zu den vielen hundert verpufften Rettungsmilliarden. Das ist erstens reine Geldverschwendung. Seit der Euro-Bargeldeinführung hat Griechenland schon 58 Milliarden netto aus dem EU-Haushalt bekommen. Nochmal: nicht als Rettungsmilliarden, sondern als Netto-Profiteur. Trotzdem: alles vergebens. Griechenland ist heute dem Niveau der Dritten Welt näher als dem der Ersten.

Zweitens ist das Investitionsprogramm wirtschaftlich nicht sinnvoll; es ist falsch. Griechenland fehlt es nicht an Investitionen, sondern Griechenland fehlen Reformen, die Investitionen attraktiv machen. Es gibt einen Grund, warum in Griechenland nicht investiert wird.

Drittens: Griechenland ist insolvent. Griechenland hilft der Austritt aus dem Euro nicht mehr, beziehungsweise der würde helfen, der kommt aber nicht. Deswegen muss Deutschland austreten.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Κύρτσος (PPE). Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποστηρίζεται από τις πολιτικές ομάδες είναι στη σωστή κατεύθυνση. Εξασφαλίζεται πρόσθετη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία, σε μια περίοδο κατά την οποία απειλείται, εξαιτίας των λαθεμένων χειρισμών που έγιναν το 2015, από έλλειψη τραπεζικής χρηματοδότησης και την επιστροφή στην ύφεση. Οι χρηματοδοτικές διευκολύνσεις δεν πρόκειται να αποδώσουν, εάν δεν αλλάξει η πολιτική που εφαρμόζεται και δεν λειτουργήσει αποτελεσματικά το τραπεζικό σύστημα.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 2015, οι ελληνικές τράπεζες έχασαν καταθέσεις 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, το ένα τέταρτο του συνόλου, εξαιτίας αποτυχημένων οικονομικών πειραμάτων της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Χωρίς κλίμα εμπιστοσύνης και χωρίς μαζική επιστροφή καταθέσεων, δεν θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν επαρκώς, από τον τραπεζικό τομέα, οι επιχειρήσεις που θέλουν να πάρουν μέρος στα ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία αναφερόμαστε.

Πολλά από αυτά τα προγράμματα, έχουν σχέση με την ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα. Η ελληνική κυβέρνηση αυξάνει τον ΦΠΑ που επιβάλλεται στην εστίαση, αλλά και τον ΦΠΑ που επιβάλλεται στη διαμονή στα ξενοδοχεία. Από τη μια, λοιπόν, φορτώνουμε φόρους έναν κλάδο στον οποίο μπορεί να στηριχθεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και από την άλλη προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε με ευρωπαϊκά κονδύλια τις τουριστικές επιχειρήσεις. Η ευνοϊκότερη χρηματοδότηση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και, φυσικά, τους φορολογούμενους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης η οποία, όμως, δεν λύνει το πρόβλημα. Απλά, προσφέρει χρονικά περιθώρια, για να βελτιωθεί η οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα.

 
  
MPphoto
 

  Μιλτιάδης Κύρκος (S&D). Κυρία Πρόεδρε, η συγχρηματοδότηση των έργων της προηγούμενης περιόδου και η προχρηματοδότηση των έργων της καινούργιας είναι πάρα πολύ σημαντικές για την Ελλάδα. Και είναι σημαντικές και τις βλέπουμε ως την ένδειξη ότι ευρωπαϊκή πλευρά απλώνει το χέρι της αλληλεγγύης, στηρίζοντας τη συμφωνία του Ιουλίου. Τη στήριξη συμφωνίας η οποία έγινε με την ελληνική κυβέρνηση που αποδέχθηκε και αγκάλιασε μια σειρά μεταρρυθμίσεων οι οποίες εκκρεμούν πέντε, δέκα ή και είκοσι χρόνια.

Αφού περιπλανήθηκε η ελληνική κυβέρνηση στην έρημο των εκδοχών εκτός ευρώ, εκτός Ευρώπης, προσγειώθηκε στην πραγματικότητα, δήλωσε πως αγκαλιάζει τις μεταρρυθμίσεις και υποσχέθηκε να συνεργαστεί μαζί με την ευρωπαϊκή πλευρά. Αυτή, τη μία πλευρά αυτής της συνεργασίας τη βλέπουμε, ελπίζω να τη δούμε αύριο, με την ψήφιση της πρότασης.

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη πλευρά, μια πλευρά που την έβαλε η ίδια η ελληνική κυβέρνηση, ένα εργαλείο, δηλαδή, το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει στο να είναι οι διαδικασίες της αξιολόγησης, από τον ενιαίο μηχανισμό στήριξης, ανοιχτές και στους ευρωπαϊκούς λαούς, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η διάσκεψη των προέδρων ήδη δέχτηκε, και ο κύριος Schulz το ανέλαβε και συνεργάζεται ήδη με τον κύριο Juncker για το πώς το Κοινοβούλιό μας θα μπορέσει να συμμετάσχει, να είναι ένα εργαλείο το οποίο και θα μπορεί να μην αφήνει να γίνονται πράγματα που είχαν καταγγελθεί στο παρελθόν για αναίτιες και απαιτήσεις καινούργιες, αλλά ταυτόχρονα και να επιβάλλει, να ελέγξει και να βοηθήσει την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η Ελλάδα.

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). Dovolite, da na začetku najprej pozdravim in hkrati čestitam tako komisarju, gospodu Dombrovskisu, kakor tudi gospe Mihajlovi za predlog, da je takšen predlog v Parlamentu in da ga sprejemamo tudi po hitrem postopku.

Grčija je v veliki krizi. Prvo polovico letošnjega leta smo se dejansko ukvarjali samo s tem, ali bo grško gospodarsko padlo ali bo Grčija celo izstopila iz Evropske skupnosti ali bo izključena iz evroobmočja ali bo sama izstopila iz evroobmočja. Trmoglavljenje nekdanjega finančnega ministra in tudi gospoda Ciprasa je pripeljalo to celo tako daleč, da je bil začetek turistične sezone v Grčiji zaznamovan z zaprtimi bankami, kar smo videli, da je velik problem in ima velike posledice za grško gospodarstvo.

Zato sem vesel, da je bil sprejet tretji memorandum, znotraj katerega je tudi ta ukrep, da se pomaga Grčiji pri izpeljavi kohezijskih projektov. Vemo, da so kohezijski projekti eno od ključnih orodij solidarnosti znotraj Evropske unije in da ima Grčija velike težave z zaključevanjem, financiranjem kohezijskih projektov, zato je ta pomoč v višini dveh milijard, ki gre v to smer, da so projekti lahko stoprocentno sofinancirani na eni strani, na drugi strani za predplačila, zelo velik konkreten korak pomoči Grčiji v teh težkih, v težkih trenutkih.

Pomembno je, da bodo sredstva pravilno uporabljena. Ko imajo sredstva... ko imajo projekti stoprocentno sofinanciranje, ko imajo projekti tudi predplačilo, je tu tudi zelo veliko skušnjav, pasti za razne nepravilnosti, malverzacije, ki so se, kot vsi vemo, v Grčiji dogajale tudi v preteklosti.

Zato mislim, da so zelo na mestu opozorila tistih, ki skrbijo za javno porabo, in upam, da bodo ta sredstva res dobro porabljena in da bodo imela efekt za gospodarstvo, za nova delovna mesta, kajti le tako se bo Grčija rešila iz krize.

 
  
MPphoto
 

  Liliana Rodrigues (S&D). Senhor Presidente, Senhor Comissário e caros Colegas, as políticas de austeridade tiveram impactos terríveis na vida das pessoas, das famílias, das empresas e dos países intervencionados pela troika. Não há nenhum país que, ao procurar uma pretensa ajuda, não tenha sido vítima da sua própria família. Refiro-me aqui à família europeia. E quando digo "pretensa ajuda" é porque não passou disso: pretensão. A austeridade falhou, a austeridade apenas criou mais miséria, pobreza, mais falências, medos, mais imigração, fuga de quadros superiores, depressões e suicídios. Estamos a falar de pessoas, não estamos a falar de números.

Quando vos digo isto parece que estou a descrever o meu país, Portugal. Sentimos, em Portugal, durante quatro anos, a dureza de ser um filho menor da Europa. A Grécia foi severamente castigada pelos anos de austeridade. A par disto chegam todos os dias à Grécia centenas de refugiados e quase que exigimos, à Grécia, que trate do assunto sozinha. A Grécia pede-nos uma real ajuda. Essa ajuda passa por aprovarmos medidas específicas de apoio através dos fundos europeus. Estas medidas são uma possibilidade de investimento e de alívio de austeridade. Não se trata de darmos mais dinheiro à Grécia, trata-se de antecipar o tal financiamento, trata-se de promover crescimento e emprego. Sabemos que as políticas de coesão são fundamentais para os países que foram mais atingidos pela crise. Sem as políticas de coesão tudo seria ainda mais agravado. Alguns questionam se este dinheiro será bem aplicado, mas da mesma maneira que houve assistência técnica para a austeridade, naturalmente também deverá existir essa mesma assistência para o investimento.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). Madam President, it has often been said and it was said again today that the EU is based on solidarity, or at least it should be. The economic and financial situation Greece faced gave the EU an opportunity to show such solidarity, and unfortunately it took a long time before the EU stepped up to the plate and took any action. Indeed, I would say maybe the lack of action by the EU has made the problems in Greece even worse.

Even with a new agreement in place now, I still think Greece faces huge problems in the future in terms of its economy. Also, of course, it now faces a refugee crisis too. Greece, like other Member States, is facing a huge burden and I would say that perhaps the best way – or one of the best ways – the European Union can help countries like Greece is through the European structural funds. The structural funds should be going to improve the economy and the prosperity of places like Greece. I would also hope that the structural funds could be used to alleviate the problems due to the refugee crisis by helping with funding for infrastructure and social inclusion measures as well. I am pleased that the EU Commissioner, Commissioner Crețu, seems open to that idea in the future.

I would hope that tomorrow we would help to support Greece. Greece needs that help now. It is no good providing this funding sometime in the distant future: we need to provide help and investment to Greece as soon as possible. I support the measures put forward by the Commission. I support this Parliament and the Council taking speedy action to put those measures in place, and I hope tomorrow all colleagues – or as many colleagues as possible – will support these measures to help Greece.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL). Senhor Presidente, esta proposta é bem-vinda, tendo em conta a emergência social vivida pelo povo grego. Relembramos que essa situação decorre de décadas de austeridade, com a imposição de programas de ingerência e de intervenção externa. São políticas destinadas a garantir os lucros dos grandes grupos económicos e da grande finança europeia, e que foram sangrando o povo grego, deixando-o mais pobre, mais dependente e amarrado a uma dívida insustentável e injusta. Esta ajuda é, assim, positiva e poderá minorar o sofrimento de muita gente. Contudo, trata-se apenas de um paliativo. Nesse sentido, é urgente que se tomem medidas de fundo, que permitam o restabelecimento da economia grega em bases sólidas e de acordo com a vontade do povo grego.

A situação da Grécia confirma a nossa análise com base na realidade de Portugal. É urgente abrir um processo negocial de renegociação das dívidas soberanas à escala da União Europeia, bem como a realização de uma conferência intergovernamental que reveja o tratado orçamental e elimine o espartir monetário que tolhe qualquer possibilidade de desenvolvimento alternativo e soberano.

 
  
 

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot

 
  
MPphoto
 

  Μανώλης Κεφαλογιάννης (PPE). Κυρία Πρόεδρε, λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός που πάντα κάνει δύο βήματα μπρος και ένα πίσω. Στην περίπτωση της Ελλάδας, έχει κάνει ένα άλμα προς τα εμπρός. Ένα άλμα για μια χώρα η οποία πλήττεται, όσο καμιά άλλη, από την κρίση την οποία έζησε όλη η Νότια Ευρώπη. Γι' αυτό θέλω, ιδιαίτερα, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Juncker, τον παριστάμενο αντιπρόεδρο, κύριο Dombrovskis, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Προϋπολογισμό, για την Απασχόληση και την Αλιεία, όλες τις πολιτικές δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η βοήθεια, πραγματικά, είναι πολύτιμη. Η βοήθεια για την Ελλάδα, από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, είναι παραπάνω από πολύτιμη, για μία χώρα η οποία έχει τεράστια προβλήματα και τεράστια προβλήματα ρευστότητας. Μια χώρα η οποία θέλει, ζητά και βλέπει την αλληλεγγύη, από τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, πολύ περισσότερο τώρα που υποδέχεται εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες.

Και κάτι για το συνάδελφό μου από την Βουλγαρία, τον κύριο Torvalds: Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 ομιλεί για μουσουλμανική μειονότητα, την έχει ψηφίσει και η δική του χώρα. Μια χώρα που καταπιέζει μια μειονότητα, είναι μια χώρα που δεν εκλέγει στην Κομοτηνή τρεις μουσουλμάνους βουλευτές.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rivendico anch'io il valore della decisione che stiamo prendendo, sia in direzione di una più marcata fisionomia di solidarietà, soprattutto di solidarietà di bilancio, di risorse dell'Europa e anche, diciamo così, di apertura di un confronto che va oltre le politiche di austerità che hanno accompagnato gli ultimi anni e che hanno segnato profondamente anche il destino di un paese come la Grecia.

Vorrei tuttavia cogliere l'occasione per segnalare anche qui una proposta che va nella direzione di un meccanismo di solidarietà della politica di coesione. Siamo alla fine del lungo ciclo di programmazione 2007-2013 delle risorse della politica di coesione ed è probabile e faremo di tutto, tutti siamo impegnati per evitare il disimpegno di ingenti risorse. Credo che però dobbiamo valutare l'ipotesi che se dovesse presentarsi a tutti quanti noi l'occasione di avere un cospicuo bilancio di risorse disimpegnate nella programmazione, di utilizzare queste risorse per concentrarle e affrontare la più grave crisi umanitaria che abbiamo davanti, quella dei rifugiati e quindi utilizzare il disimpegno non per restituire le risorse alla politica di coesione ai singoli Stati, ma per rimetterle a servizio di un fondo che deve impegnarsi molto ad affrontare questa crisi enorme che sta davanti a noi.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). Torej kriza, ki je pustošila po Grčiji v zadnjih letih, seveda je pustila mnoge posledice. Nekatere kar usodne za prebivalstvo Grčije. In tudi v času krize se je v evropsko... v grško blagajno stekalo kar nekaj denarja. Seveda je nastal glavni problem, zakaj je bil porabljen ta denar, za katere potrebe. In včasih se je zdelo, kot da ima sanacija bank prednost pred interesi in potrebami državljanov.

Upam, da se bo ta odnos v prihodnje spremenil in da bodo sredstva, ki so namenjena s tem tretjim načrtom, dejansko tudi porabljena za tiste ključne namene v kohezijskih, socialnih in regionalnih fondih.

Je pa res seveda, da mora tudi Grčija na drugi strani prispevati svoj del, zlasti pri nekaterih ključnih, tudi evidentskih reformah. Tukaj opozarjam predvsem na problem katastra, ker brez urejenih podatkov na zemljiški knjigi, seveda tudi pri investicijah, zlasti v infrastrukturo, lahko prihaja do problemov.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Paní předsedající, já bych chtěl říci, že považuji tato opatření za výjimečná, za výjimečná i z pohledu, v jaké výjimečné době se konají.

Na jedné straně je zde nezodpovědné chování řecké vlády, která nepochybně má svůj díl odpovědnosti, velmi zásadní, za to, jaká je teď v Řecku hospodářská situace. Ale také i kolik se promrhalo času za tu dobu, kdy se to již mohlo řešit pozitivním způsobem. Myslím si, že nemůžeme ani utápět důvěru evropských daňových poplatníků. Já si nejsem zcela jist, zdali ta pozitivní opatření, která zde máme podpořit, jsou dostatečně podmíněna pro budoucí období, to znamená, zdali skutečně evropský daňový poplatník nebude ten poslední v řadě, který se opět nedočká žádného výsledku.

Nicméně chci projevit solidaritu s řeckým lidem a z toho důvodu pokládám za nezbytné navržená opatření podpořit.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). Madam President, considering the fact that Greece has been very much affected by the consequences of the financial and economic crisis, that it faces a critical lack of public funds and consequently has difficulties in co-financing the investments of the European Structural and Investment Funds, I strongly support the proposal to provide additional pre-financing in the current financial period, as well as to increase the co-financing rate for the 2014-2020 operational programmes.

In view of the urgency of the need for support in Greece, I also welcome the agreement within the political groups on the necessity of the introduction of a simplified procedure. Greece is part of the European architecture and it has to stay that way.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'ondata di instabilità e le diffuse preoccupazioni che la recente crisi greca ha portato all'intero scenario mediterraneo non hanno terminato i loro influssi negativi e pur essendo sfumato il pericolo di default – o almeno così si spera – i rimedi di lungo periodo devono essere attuati in modo completo, generalizzato e rapido.

Il testo in esame testimonia che la fase delle scelte emergenziali non si è esaurita e che la Grecia ha ancora bisogno di misure straordinarie di sostegno perché non può permettersi di perdere, e noi con lei, i finanziamenti della politica di coesione. Vi è una diffusa percezione della fragilità dell'economia dell'area euro e tutte le Istituzioni sono state chiamate a fare loro parte con il reperimento di ogni risorsa economica ancora disponibile e lo stesso equilibrio che con un gesto di responsabilità e lungimiranza chiederei fosse attuato anche per il Sud Italia così carente di risorse ma adesso così pronto a sfruttare ogni occasione di riscatto.

 
  
 

(Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot päättyvät)

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. Madam President, first of all thank you for this debate, from which I actually sense quite broad support for the Commission’s proposal. Indeed, EU funds have made a major contribution to strengthening Greece’s economy and social and territorial cohesion. But now the investment co-financed with EU funds is being held back by the Greek state’s tight liquidity situation, and also the generally very difficult state of the Greek economy. So this is a unique situation and the measures proposed are exceptional.

Once again, I would like to thank the co-legislators for moving ahead speedily with this file, because time is indeed of the essence for the success of this proposal. The eligibility date for expenditure under the 2007-2013 programmes is imminent: the end of this year. Without these extraordinary measures many already well-advanced investments would be at risk of being forgotten.

Turning to some of the questions which were raised regarding this proposal: on the consequences for other cohesion states, I must ensure that there are no negative consequences for other Member States in terms of payments, and the Commission would by no means make any arguments in this regard in a mid-term review. As I outlined in my introductory remarks, this proposal is budget-neutral under the current Multiannual Financial Framework period.

 
  
MPphoto
 

  Искра Михайлова, докладчик. Г-жо Председател, благодаря на всички колеги, които участваха в дебата, уважаеми г-н Комисар, благодаря и за Вашите пояснения.

Дебатът беше много интересен и много фокусиран върху проблемите както на Гърция, така и на кохезионната политика.

Позволете ми направя няколко уточнения и да отговоря на някои от репликите, които бяха представени тук в залата.

Първо, искам да уточня, че комисията по регионална политика много отговорно разгледа предложението на Европейската комисия на две свои заседания, посвети специално извънредно заседание и след това направи още едно заседание, на което дискутира въпроса.

Приемам всички съображения на колегите, които се опасяват от евентуалната липса на контрол. Искам да подчертая, че това предложение не прави подарък на Гърция, това предложение дава възможност на гръцката страна да използва ресурс тогава, когато той ѝ е необходим, в момент, в който има необходимост от този ресурс.

Това предложение е извънредно, изисква извънредно поведение и извънредни мерки, но то не създава прецедент и не увеличава финансирането за гръцката страна, а дава възможност на Гърция да използва ресурс, който вече е договорен, за да може да реши проблеми в момента.

Политиката за сближаване не се превръща в политика за финансова ликвидност, политиката за сближаване чрез такъв тип извънредни решения изпълнява ролята си да се прилага ефективно според условията във всяка държава членка.

Дали мерките ще са успешни, ние ще видим, ще наблюдаваме и ще контролираме. Политиката за сближаване чрез такива инициативи и такава мярка дава възможност на гръцкото правителство. Дали то ще използва тази възможност, ние ще имаме възможност да контролираме чрез докладите пред Европейската комисия и чрез всички инструменти на Европейския парламент за контрол.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote will take place on Tuesday, 6 October 2015.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. Görögország rendkívüli gazdasági körülményeire való tekintettel támogatom a Bizottság javaslatát a héten esedékes plenáris szavazás során a Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések tekintetében. Támogató szavazatom mellett azonban fontosnak tartok hangsúlyozni néhány szempontot a Bizottság módosítási javaslatával kapcsolatban. Mindenekelőtt nélkülözhetetlennek tartom a pluszkifizetések rendeltetésszerű használatának alapos, fokozott nyomon követését. Emellett szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a javaslat számos olyan fontos alapelvet figyelmen kívül hagy, mint társfinanszírozás, szubszidiaritás, addicionalitás vagy egyenlő bánásmód. Ezek az alapelvek meghatározóak a kohéziós politikában, ezért a Bizottság módosítási javaslatát Görögország speciális helyzetére való tekintettel támogatom, de fontosnak tartom, hogy ez egyszeri és egyedi intézkedés legyen, és ne bírjon precedens jelleggel, ne gyakoroljon hatást a kohéziós politika jövőbeli jellegének formálására.

Azt is elkerülendőnek tartom, hogy a Bizottság hasonló módosítási javaslatokat terjesszen elő a jövőben pusztán az eurócsúcs kezdeményezésére, hiszen ezáltal az euróövezeten kívüli tagállamok döntéshozatali folyamatban való részvétele sérül. Végezetül, de nem utolsósorban, a tényleges költségvetési hatások mielőbbi tisztázását tartom szükségesnek. Fontos, hogy a Bizottság tervezetében szereplő javaslatok ne járjanak a többéves pénzügyi keret módosításával, és ne befolyásolják sem Görögország, sem a többi tagállam kohéziós forrásait.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. Finančná a hospodárska kríza postihla všetky členské štáty Európskej únie, Grécko však zasiahla osobitným spôsobom. Krajina musí čeliť nedostatku likvidity a verejných finančných prostriedkov dostupných pre verejné investície, ktoré sú potrebné na podporu udržateľného ozdravenia. Nedostatok likvidity a verejných financií však nesmie brániť investíciám v rámci programov podporovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, pretože ak by sa tieto predmetné investície zastavili, krajina by sa dostala do existenčných problémov. Súhlasím preto s návrhmi Európskej komisie, ktoré zabezpečia dodatočné predbežné financovanie operačných programov politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 v rámci cieľa Investície pre rast a zamestnanosť. Je veľmi dôležité, aby sa suma dodatočných počiatočných zálohových platieb využila účinne a čo najrýchlejšie sa dostala k prijímateľom prostriedkov z ESF, Kohézneho fondu a ENFR tak, aby mohli uskutočniť plánované investície a dostať úhrady okamžite po predložení žiadostí o platby. Musíme si uvedomiť naliehavosť a vážnosť tejto podpory a prispieť k celkovému úsiliu o poskytnutie pomoci Grécku.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hetman (PPE), na piśmie. Polityka spójności jest główną polityką inwestycyjną Europy. Jak pokazał szósty raport spójnościowy, także w czasach kryzysu dobrze spełniła ona swoją rolę i pomogła władzom państwowym i samorządowym złagodzić skutki załamania gospodarczego. Polityka spójności to także, z samej definicji, polityka solidarnościowa. Ma za zadanie pomagać tym obszarom, które radzą sobie słabiej niż pozostałe. Z tych właśnie powodów popieram wniosek o zmianę rozporządzenia, mający na celu przyznanie szczególnych środków dla Grecji. Uważam, iż proponowane rozwiązania sprawią, że w tej wyjątkowej sytuacji, w jakiej znajduje się Grecja, polityka spójności będzie mogła nadal pełnić tam swoją inwestycyjną i pro-wzrostową rolę. Nowe przepisy pozwolą Grekom na dokończenie prowadzonych projektów i rozpoczęcie nowych. Jednocześnie należy zadbać, aby proponowane rozwiązania nie rodziły negatywnych konsekwencji budżetowych dla innych krajów. Dlatego ta zmiana musi mieć charakter wyjątkowy i jednorazowy.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE), în scris. Sunt de acord cu măsurile propuse în raport, care vin în întâmpinarea cerințelor Greciei. Consider însă că măsurile cu privire la creșterea gradului de absorbție a fondurilor structurale și de investiții din perioada 2007-2013, cum este, de exemplu, creșterea cofinanțării din fondurile europene la 100 % din cheltuielile eligibile, trebuie extinse și la unele state membre cu un grad de absorbție mai mic a fondurilor europene, cum sunt România și Bulgaria. Aceste state membre, ca și Grecia, sunt în pericol de a pierde miliarde de euro din fondurile europene alocate în exercițiul 2007-2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ ( PPE), γραπτώς. Το πράσινο φως για 100% χρηματοδότηση στα έργα ΕΣΠΑ -αποκλειστικά για την Ελλάδα- αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τη χώρα μας. Τα κονδύλια αυτά συνοδευόμενα με αναπτυξιακά μέτρα θα στηρίξουν ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και θα μπορέσουν να δημιουργήσουν σημαντικές επιπλέον επενδύσεις για τα επόμενα χρόνια, ανοίγοντας το δρόμο για την ταχεία εφαρμογή του Προγράμματος για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Αυτό το μέτρο μεταφράζεται σε άμεση πρόσθετη ρευστότητα ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ και εξοικονόμηση για τον ελληνικό προϋπολογισμό ύψους 2 δις. ευρώ.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ που ακόμα ταλανίζεται από οικονομική ύφεση, ενώ η ανεργία και ιδιαίτερα η ανεργία των νέων είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Η εξαίρεση αυτή για 100% χρηματοδότηση, θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα μας όχι μόνο να αξιοποιήσει στο έπακρο και το τελευταίο ευρώ από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, αλλά και να συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και στην ανακούφιση των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων που έχουν πληγεί από την κρίση με τη στοχευμένη διοχέτευση των κονδυλίων αυτών.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov