Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 5. oktober 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder: se protokollen
 3.Parlamentets mødekalender – 2017: se protokollen
 4.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 6.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 7.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 8.Modtagne dokumenter: se protokollen
 9.Arbejdsplan
 10.Fælles bestemmelser for de europæiske fonde for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland (forhandling)
 11.De lokale myndigheders rolle i udviklingslandene i forbindelse med udviklingssamarbejde (forhandling)
 12.Realkreditlovgivning og risikable finansielle instrumenter i EU: Spaniens tilfælde (forhandling)
 13.Kontrol med eksporten af produkter med dobbelt anvendelse efter Hacking Team-afsløringerne (forhandling)
 14.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 15.En mulig udvidelse af beskyttelsen af geografiske betegnelser i Den Europæiske Union til at omfatte ikke-landbrugsprodukter (kortfattet forelæggelse)
 16.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 17.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (514 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2166 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik