Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 5 oktober 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet
 3.Parlamentets sammanträdeskalender för 2017: se protokollet
 4.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 8.Inkomna dokument: se protokollet
 9.Arbetsplan
 10.Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda åtgärder till förmån för Grekland (debatt)
 11.De lokala myndigheternas roll i utvecklingsländer när det gäller utvecklingssamarbete (debatt)
 12.Hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i EU: fallet Spanien (debatt)
 13.Exportkontroller av produkter med dubbla användningsområden efter avslöjandena om Hacking Team (debatt)
 14.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 15.En möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter (kortfattad redogörelse)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 17.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (514 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2166 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy