Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 6 октомври 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 3.Заключения от неформалното заседание на Европейския съвет от 23 септември 2015 г. (разискване)
 4.Хуманитарната ситуация на бежанците в ЕС и съседните държави (разискване)
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Хуманитарната ситуация на бежанците в ЕС и съседните държави (продължение на разискването)
 7.Време за гласуване
  7.1.Конвенция за принудителния труд на МОТ: съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси (A8-0226/2015 - Helga Stevens) (гласуване)
  7.2.Подлагане на веществото 4-метиламфетамин на мерки за контрол (A8-0265/2015 - Michał Boni) (гласуване)
  7.3.Подлагане на веществото 5-(2-аминопропил)индол на мерки за контрол (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (гласуване)
  7.4.Подлагане на 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV и метоксетамин на мерки за контрол (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (гласуване)
  7.5.Подлагане на 4,4'-DMAR и MT-45 на мерки за контрол (A8-0262/2015 - Michał Boni) (гласуване)
  7.6.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: бедствия в България и в Гърция през 2015 г. (A8-0253/2015 - Andrey Novakov) (гласуване)
  7.7.Евентуално приобщаване на неселскостопанските продукти към защитата от страна на Европейския съюз на географските указания (A8-0259/2015 - Virginie Rozière) (гласуване)
  7.8.Общи разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове: специфични мерки за Гърция (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova) (гласуване)
  7.9.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/002 DE/Adam Opel - Германия (A8-0273/2015 - Jens Geier) (гласуване)
  7.10.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление от Белгия – EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig) (гласуване)
  7.11.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana) (гласуване)
  7.12.Роля на местните органи в развиващите се страни по отношение на сътрудничеството за развитие (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Конвенция за принудителния труд на МОТ: съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси (A8-0226/2015 - Helga Stevens)
  8.2.Подлагане на веществото 4-метиламфетамин на мерки за контрол (A8-0265/2015 - Michał Boni)
  8.3.Подлагане на веществото 5-(2-аминопропил)индол на мерки за контрол (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.4.Подлагане на 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV и метоксетамин на мерки за контрол (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.5.Подлагане на 4,4'-DMAR и MT-45 на мерки за контрол (A8-0262/2015 - Michał Boni)
  8.6.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: бедствия в България и в Гърция през 2015 г. (A8-0253/2015 - Andrey Novakov)
  8.7.Евентуално приобщаване на неселскостопанските продукти към защитата от страна на Европейския съюз на географските указания (A8-0259/2015 - Virginie Rozière)
  8.8.Общи разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове: специфични мерки за Гърция (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova)
  8.9.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/002 DE/Adam Opel - Германия (A8-0273/2015 - Jens Geier)
  8.10.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление от Белгия – EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig)
  8.11.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana)
  8.12.Роля на местните органи в развиващите се страни по отношение на сътрудничеството за развитие (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Измерване на емисиите в автомобилния сектор (разискване)
 12.Положението в Либия (разискване)
 13.Смъртното наказание (разискване)
 14.Eвропейска процедура за искове с малък материален интерес и европейска заповед за плащане (разискване)
 15.Ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители (разискване)
 16.Казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 18.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3314 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (10794 kb)
Правна информация - Политика за поверителност