Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 6. října 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Závěry neformálního zasedání Evropské rady konaného dne 23. září 2015 (rozprava)
 4.Humanitární situace uprchlíků v EU a sousedních zemích (rozprava)
 5.Přivítání
 6.Humanitární situace uprchlíků v EU a sousedních zemích (pokračování rozpravy)
 7.Hlasování
  7.1.Úmluva Mezinárodní organizace práce o nucené práci: záležitosti týkající se justiční spolupráce v trestních věcech (A8-0226/2015 - Helga Stevens) (hlasování)
  7.2.Podrobení 4-metamfetaminu kontrolním opatřením (A8-0265/2015 - Michał Boni) (hlasování)
  7.3.Podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolním opatřením (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hlasování)
  7.4.Podrobení 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV a methoxetaminu kontrolním opatřením (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hlasování)
  7.5.Podrobení 4,4'-DMAR a MT-45 kontrolním opatřením (A8-0262/2015 - Michał Boni) (hlasování)
  7.6.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: přírodní katastrofy v Bulharsku a Řecku v roce 2015 (A8-0253/2015 - Andrey Novakov) (hlasování)
  7.7.Možné rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty (A8-0259/2015 - Virginie Rozière) (hlasování)
  7.8.Společná ustanovení o evropských strukturálních a investičních fondech: zvláštní opatření pro Řecko (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova) (hlasování)
  7.9.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Německa – EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier) (hlasování)
  7.10.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Belgie – EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig) (hlasování)
  7.11.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Itálie – EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana) (hlasování)
  7.12.Úloha místních orgánů v rozvojových zemích v oblasti rozvojové spolupráce (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Úmluva Mezinárodní organizace práce o nucené práci: záležitosti týkající se justiční spolupráce v trestních věcech (A8-0226/2015 - Helga Stevens)
  8.2.Podrobení 4-metamfetaminu kontrolním opatřením (A8-0265/2015 - Michał Boni)
  8.3.Podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolním opatřením (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.4.Podrobení 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV a methoxetaminu kontrolním opatřením (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.5.Podrobení 4,4'-DMAR a MT-45 kontrolním opatřením (A8-0262/2015 - Michał Boni)
  8.6.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: přírodní katastrofy v Bulharsku a Řecku v roce 2015 (A8-0253/2015 - Andrey Novakov)
  8.7.Možné rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty (A8-0259/2015 - Virginie Rozière)
  8.8.Společná ustanovení o evropských strukturálních a investičních fondech: zvláštní opatření pro Řecko (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova)
  8.9.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Německa – EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier)
  8.10.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Belgie – EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig)
  8.11.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Itálie – EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana)
  8.12.Úloha místních orgánů v rozvojových zemích v oblasti rozvojové spolupráce (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 11.Měření emisí v automobilovém odvětví (rozprava)
 12.Situace v Libyi (rozprava)
 13.Trest smrti (rozprava)
 14.Evropské řízení o drobných nárocích a řízení o evropském platebním rozkazu (rozprava)
 15.Omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší (rozprava)
 16.Kaseiny a kaseináty určené k lidské spotřebě (rozprava)
 17.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 18.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (3314 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (10794 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí