Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 6. oktoober 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Euroopa Ülemkogu 23. septembri 2015. aasta mitteametliku kohtumise järeldused (arutelu)
 4.Pagulaste humanitaarolukord ELis ja ELi naaberriikides (arutelu)
 5.Tervitus
 6.Pagulaste humanitaarolukord ELis ja ELi naaberriikides (arutelu jätkamine)
 7.Hääletused
  7.1.ILO sunniviisilise töö konventsioon: õigusalane koostöö kriminaalasjades (A8-0226/2015 - Helga Stevens) (hääletus)
  7.2.Kontrollimeetmete kehtestamine 4-metamfetamiini suhtes (A8-0265/2015 - Michał Boni) (hääletus)
  7.3.Kontrollimeetmete kehtestamine 5-(2-aminopropüül)indooli suhtes (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hääletus)
  7.4.Kontrollimeetmete kehtestamine 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV ja metoksetamiini suhtes (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hääletus)
  7.5.Kontrollimeetmete kehtestamine 4,4ʹ-DMAR ja MT-45 suhtes (A8-0262/2015 - Michał Boni) (hääletus)
  7.6.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: 2015. aasta katastroofid Bulgaarias ja Kreekas (A8-0253/2015 - Andrey Novakov) (hääletus)
  7.7.Võimalused ELi geograafilise tähise kaitse laiendamiseks mittepõllumajanduslikele toodetele (A8-0259/2015 - Virginie Rozière) (hääletus)
  7.8.Ühissätted Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova) (hääletus)
  7.9.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (A8-0273/2015 - Jens Geier) (hääletus)
  7.10.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (A8-0272/2015 - Paul Rübig) (hääletus)
  7.11.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/004 IT/Alitalia) (A8-0274/2015 - Monika Vana) (hääletus)
  7.12.Arenguriikide kohalike omavalitsuste roll arengukoostöös (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.ILO sunniviisilise töö konventsioon: õigusalane koostöö kriminaalasjades (A8-0226/2015 - Helga Stevens)
  8.2.Kontrollimeetmete kehtestamine 4-metamfetamiini suhtes (A8-0265/2015 - Michał Boni)
  8.3.Kontrollimeetmete kehtestamine 5-(2-aminopropüül)indooli suhtes (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.4.Kontrollimeetmete kehtestamine 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV ja metoksetamiini suhtes (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.5.Kontrollimeetmete kehtestamine 4,4ʹ-DMAR ja MT-45 suhtes (A8-0262/2015 - Michał Boni)
  8.6.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: 2015. aasta katastroofid Bulgaarias ja Kreekas (A8-0253/2015 - Andrey Novakov)
  8.7.Võimalused ELi geograafilise tähise kaitse laiendamiseks mittepõllumajanduslikele toodetele (A8-0259/2015 - Virginie Rozière)
  8.8.Ühissätted Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova)
  8.9.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (A8-0273/2015 - Jens Geier)
  8.10.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (A8-0272/2015 - Paul Rübig)
  8.11.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/004 IT/Alitalia) (A8-0274/2015 - Monika Vana)
  8.12.Arenguriikide kohalike omavalitsuste roll arengukoostöös (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Heitkoguste mõõtmine autotööstuses (arutelu)
 12.Olukord Liibüas (arutelu)
 13.Surmanuhtlus (arutelu)
 14.Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus ja Euroopa maksekäsumenetlus (arutelu)
 15.Teatavate õhku eralduvate saasteainete heite piiramine (arutelu)
 16.Inimtoiduks ettenähtud kaseiinid ja kaseinaadid (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 18.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (3314 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (10794 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika