Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 6. lokakuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Epävirallisen Eurooppa-neuvoston päätelmät (23. syyskuuta 2015) (keskustelu)
 4.Pakolaisten humanitaarinen tilanne EU:ssa ja naapurimaissa (keskustelu)
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Pakolaisten humanitaarinen tilanne EU:ssa ja naapurimaissa (jatkoa keskustelulle)
 7.Äänestykset
  7.1.Pakollista työtä koskeva ILO:n yleissopimus: oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa (A8-0226/2015 - Helga Stevens) (äänestys)
  7.2.4-metyyliamfetamiinin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin (A8-0265/2015 - Michał Boni) (äänestys)
  7.3.5-(2-aminopropyyli)indolin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (äänestys)
  7.4.25I-NBOMe:n, AH-7921:n, MDPV:n ja metoksetamiinin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (äänestys)
  7.5.4,4'-DMAR:n ja MT-45:n saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin (A8-0262/2015 - Michał Boni) (äänestys)
  7.6.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: katastrofit Bulgariassa ja Kreikassa vuonna 2015 (A8-0253/2015 - Andrey Novakov) (äänestys)
  7.7.EU:n maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin (A8-0259/2015 - Virginie Rozière) (äänestys)
  7.8.Eurooppalaisia rahastoja koskevat yleiset säännökset: Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova) (äänestys)
  7.9.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/002 DE/Adam Opel, Saksa) (A8-0273/2015 - Jens Geier) (äänestys)
  7.10.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/003 BE/Ford Genk, Belgia) (A8-0272/2015 - Paul Rübig) (äänestys)
  7.11.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/004 IT/Alitalia, Italia) (A8-0274/2015 - Monika Vana) (äänestys)
  7.12.Kehitysmaiden paikallisviranomaisten rooli kehitysyhteistyössä (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.Pakollista työtä koskeva ILO:n yleissopimus: oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa (A8-0226/2015 - Helga Stevens)
  8.2.4-metyyliamfetamiinin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin (A8-0265/2015 - Michał Boni)
  8.3.5-(2-aminopropyyli)indolin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.4.25I-NBOMe:n, AH-7921:n, MDPV:n ja metoksetamiinin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.5.4,4'-DMAR:n ja MT-45:n saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin (A8-0262/2015 - Michał Boni)
  8.6.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: katastrofit Bulgariassa ja Kreikassa vuonna 2015 (A8-0253/2015 - Andrey Novakov)
  8.7.EU:n maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin (A8-0259/2015 - Virginie Rozière)
  8.8.Eurooppalaisia rahastoja koskevat yleiset säännökset: Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova)
  8.9.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/002 DE/Adam Opel, Saksa) (A8-0273/2015 - Jens Geier)
  8.10.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/003 BE/Ford Genk, Belgia) (A8-0272/2015 - Paul Rübig)
  8.11.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/004 IT/Alitalia, Italia) (A8-0274/2015 - Monika Vana)
  8.12.Kehitysmaiden paikallisviranomaisten rooli kehitysyhteistyössä (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous)
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Autoalan päästömittaukset (keskustelu)
 12.Libyan tilanne (keskustelu)
 13.Kuolemanrangaistus (keskustelu)
 14.Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely ja eurooppalainen maksamismääräysmenettely (keskustelu)
 15.Tiettyjen ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittaminen (keskustelu)
 16.Elintarvikkeina käytettävät kaseiinit ja kaseinaatit (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 18.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3314 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (10794 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö