Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Utorak, 6. listopada 2015. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Otvaranje sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija): vidi zapisnik
 3.Zaključci neformalnog sastanka Europskoga vijeća od 23. rujna 2015. (rasprava)
 4.Humanitarno stanje izbjeglica u EU-u i susjednim zemljama (rasprava)
 5.Dobrodošlica
 6.Humanitarno stanje izbjeglica u EU-u i susjednim zemljama
 7.Glasovanje
  7.1.Konvencija o prisilnom radu Međunarodne organizacije rada: pravosudna suradnja u kaznenim stvarima (A8-0226/2015 - Helga Stevens) (glasovanje)
  7.2.Podvrgavanje 4-metilamfetamina kontrolnim mjerama (A8-0265/2015 - Michał Boni) (glasovanje)
  7.3.Podvrgavanje 5-(2-aminopropil) indola kontrolnim mjerama (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (glasovanje)
  7.4.Podvrgavanje tvari 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV-a i metoksetamina kontrolnim mjerama (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (glasovanje)
  7.5.Podvrgavanje tvari 4,4'-DMAR i MT-45 kontrolnim mjerama (A8-0262/2015 - Michał Boni) (glasovanje)
  7.6.Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a: katastrofe do kojih je 2015. došlo u Bugarskoj i Grčkoj (A8-0253/2015 - Andrey Novakov) (glasovanje)
  7.7.Moguće proširenje zaštite oznake zemljopisnog podrijetla Europske unije na nepoljoprivredne proizvode (A8-0259/2015 - Virginie Rozière) (glasovanje)
  7.8.Zajedničke odredbe o europskim strukturnim i investicijskim fondovima: posebne mjere za Grčku (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova) (glasovanje)
  7.9.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier) (glasovanje)
  7.10.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig) (glasovanje)
  7.11.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana) (glasovanje)
  7.12.Uloga lokalnih vlasti zemalja u razvoju u razvojnoj suradnji (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous) (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
  8.1.Konvencija o prisilnom radu Međunarodne organizacije rada: pravosudna suradnja u kaznenim stvarima (A8-0226/2015 - Helga Stevens)
  8.2.Podvrgavanje 4-metilamfetamina kontrolnim mjerama (A8-0265/2015 - Michał Boni)
  8.3.Podvrgavanje 5-(2-aminopropil) indola kontrolnim mjerama (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.4.Podvrgavanje tvari 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV-a i metoksetamina kontrolnim mjerama (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.5.Podvrgavanje tvari 4,4'-DMAR i MT-45 kontrolnim mjerama (A8-0262/2015 - Michał Boni)
  8.6.Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a: katastrofe do kojih je 2015. došlo u Bugarskoj i Grčkoj (A8-0253/2015 - Andrey Novakov)
  8.7.Moguće proširenje zaštite oznake zemljopisnog podrijetla Europske unije na nepoljoprivredne proizvode (A8-0259/2015 - Virginie Rozière)
  8.8.Zajedničke odredbe o europskim strukturnim i investicijskim fondovima: posebne mjere za Grčku (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova)
  8.9.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier)
  8.10.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig)
  8.11.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana)
  8.12.Uloga lokalnih vlasti zemalja u razvoju u razvojnoj suradnji (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous)
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 11.Mjerenje emisija u automobilskom sektoru (rasprava)
 12.Stanje u Libiji (rasprava)
 13.Smrtna kazna (rasprava)
 14.Europski postupak za sporove male vrijednosti i postupak za europski platni nalog (rasprava)
 15.Ograničenje emisija određenih onečišćivača u zrak (rasprava)
 16.Kazeini i kazeinati namijenjeni za prehranu ljudi (rasprava)
 17.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnik
 18.Zatvaranje dnevne sjednice
Rasprave
Revidirano izdanje (3314 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (10794 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti