Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2015 m. spalio 6 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.2015 m. rugsėjo 23 d. neformalaus Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)
 4.Pabėgėlių humanitarinė padėtis ES ir kaimyninėse šalyse (diskusijos)
 5.Oficialus pasveikinimas
 6.Pabėgėlių humanitarinė padėtis ES ir kaimyninėse šalyse (diskusijų tęsinys)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Tarptautinės darbo organizacijos konvencija dėl priverstinio darbo: teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose (A8-0226/2015 - Helga Stevens) (balsavimas)
  7.2.Kontrolės priemonių taikymas 4-metilamfetaminui (A8-0265/2015 - Michał Boni) (balsavimas)
  7.3.Kontrolės priemonių taikymas 5-(2-aminopropil)indolui (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (balsavimas)
  7.4.Kontrolės priemonių taikymas 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV ir metoksetaminui (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (balsavimas)
  7.5.Kontrolės priemonių taikymas 4,4’-DMAR ir MT-45 (A8-0262/2015 - Michał Boni) (balsavimas)
  7.6.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas: nelaimės Bulgarijoje ir Graikijoje 2015 m. (A8-0253/2015 - Andrey Novakov) (balsavimas)
  7.7.Galimybė Europos Sąjungos geografinės nuorodos apsaugą taikyti ir ne žemės ūkio produktams (A8-0259/2015 - Virginie Rozière) (balsavimas)
  7.8.Europos Sąjungos fondams taikytinos bendrosios nuostatos: Graikijai skirtos specialios priemonės (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova) (balsavimas)
  7.9.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Vokietijos paraiška EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier) (balsavimas)
  7.10.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig) (balsavimas)
  7.11.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana) (balsavimas)
  7.12.Vietos valdžios institucijų vaidmuo vykdant vystomąjį bendradarbiavimą besivystančiose šalyse (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
  8.1.Tarptautinės darbo organizacijos konvencija dėl priverstinio darbo: teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose (A8-0226/2015 - Helga Stevens)
  8.2.Kontrolės priemonių taikymas 4-metilamfetaminui (A8-0265/2015 - Michał Boni)
  8.3.Kontrolės priemonių taikymas 5-(2-aminopropil)indolui (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.4.Kontrolės priemonių taikymas 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV ir metoksetaminui (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.5.Kontrolės priemonių taikymas 4,4’-DMAR ir MT-45 (A8-0262/2015 - Michał Boni)
  8.6.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas: nelaimės Bulgarijoje ir Graikijoje 2015 m. (A8-0253/2015 - Andrey Novakov)
  8.7.Galimybė Europos Sąjungos geografinės nuorodos apsaugą taikyti ir ne žemės ūkio produktams (A8-0259/2015 - Virginie Rozière)
  8.8.Europos Sąjungos fondams taikytinos bendrosios nuostatos: Graikijai skirtos specialios priemonės (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova)
  8.9.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Vokietijos paraiška EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier)
  8.10.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig)
  8.11.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana)
  8.12.Vietos valdžios institucijų vaidmuo vykdant vystomąjį bendradarbiavimą besivystančiose šalyse (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous)
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Išmetamų teršalų matavimai automobilių sektoriuje (diskusijos)
 12.Padėtis Libijoje (diskusijos)
 13.Mirties bausmė (diskusijos)
 14.Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra ir Europos mokėjimo įsakymo procedūra (diskusijos)
 15.Tam tikrų teršalų, išmetamų į orą, kiekio apribojimas (diskusijos)
 16.Žmonėms vartoti skirti kazeinai ir kazeinatai (diskusijos)
 17.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 18.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (3314 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (10794 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika