Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2015. gada 6. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Eiropadomes 2015. gada 23. septembra neoficiālās sanāksmes secinājumi (debates)
 4.Humanitārā situācija, kādā atrodas bēgļi Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs (debates)
 5.Oficiāla sveikšana
 6.Humanitārā situācija, kādā atrodas bēgļi Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs (debašu turpināšana)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.SDO Piespiedu darba konvencija - tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās (A8-0226/2015 - Helga Stevens) (balsošana)
  7.2.Kontroles pasākumu piemērošana 4-metilamfetamīnam (A8-0265/2015 - Michał Boni) (balsošana)
  7.3.Kontroles pasākumu piemērošana vielai 5-(2-aminopropil)indols (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (balsošana)
  7.4.Kontroles pasākumu attiecināšana uz 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV un metoksetamīnu (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (balsošana)
  7.5.Kontroles pasākumu attiecināšana uz 4,4'-DMAR un MT-45 (A8-0262/2015 - Michał Boni) (balsošana)
  7.6.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana — dabas katastrofas Bulgārijā un Grieķijā 2015. gadā (A8-0253/2015 - Andrey Novakov) (balsošana)
  7.7.Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības iespējamā attiecināšana uz nelauksaimnieciskiem produktiem (A8-0259/2015 - Virginie Rozière) (balsošana)
  7.8.Kopīgi noteikumi par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem - Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova) (balsošana)
  7.9.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Vācijas pieteikums EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier) (balsošana)
  7.10.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig) (balsošana)
  7.11.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Itālijas pieteikums EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana) (balsošana)
  7.12.Vietējo pašvaldību loma attīstības sadarbībā jaunattīstības valstīs (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.SDO Piespiedu darba konvencija - tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās (A8-0226/2015 - Helga Stevens)
  8.2.Kontroles pasākumu piemērošana 4-metilamfetamīnam (A8-0265/2015 - Michał Boni)
  8.3.Kontroles pasākumu piemērošana vielai 5-(2-aminopropil)indols (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.4.Kontroles pasākumu attiecināšana uz 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV un metoksetamīnu (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.5.Kontroles pasākumu attiecināšana uz 4,4'-DMAR un MT-45 (A8-0262/2015 - Michał Boni)
  8.6.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana — dabas katastrofas Bulgārijā un Grieķijā 2015. gadā (A8-0253/2015 - Andrey Novakov)
  8.7.Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības iespējamā attiecināšana uz nelauksaimnieciskiem produktiem (A8-0259/2015 - Virginie Rozière)
  8.8.Kopīgi noteikumi par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem - Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova)
  8.9.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Vācijas pieteikums EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier)
  8.10.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig)
  8.11.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Itālijas pieteikums EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana)
  8.12.Vietējo pašvaldību loma attīstības sadarbībā jaunattīstības valstīs (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Emisiju mērījumi autobūves nozarē (debates)
 12.Stāvoklis Lībijā (debates)
 13.Nāvessods (debates)
 14.Eiropas procedūra maza apmēra prasībām un Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra (debates)
 15.Ierobežojumi attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā (debates)
 16.Lietošanai pārtikā paredzēti kazeīni un kazeināti (debates)
 17.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 18.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (3314 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (10794 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika