Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 6 oktober 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Conclusies van de informele bijeenkomst van de Europese Raad op 23 september 2015 (debat)
 4.Humanitaire situatie van vluchtingen in de EU en naburige landen (debat)
 5.Welkomstwoord
 6.Humanitaire situatie van vluchtingen in de EU en naburige landen (voortzetting van het debat)
 7.Stemmingen
  7.1.IAO-Verdrag betreffende gedwongen arbeid: justitiële samenwerking in strafzaken (A8-0226/2015 - Helga Stevens) (stemming)
  7.2.Het onderwerpen van 4-methylamfetamine aan controlemaatregelen (A8-0265/2015 - Michał Boni) (stemming)
  7.3.Het onderwerpen van 5-(2-aminopropyl)indool aan controlemaatregelen (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (stemming)
  7.4.Het onderwerpen van 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV en methoxetamine aan controlemaatregelen (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (stemming)
  7.5.Het onderwerpen van 4,4′-DMAR en MT-45 aan controlemaatregelen (A8-0262/2015 - Michał Boni) (stemming)
  7.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het EU-Solidariteitsfonds: rampen in Bulgarije en Griekenland in 2015 (A8-0253/2015 - Andrey Novakov) (stemming)
  7.7.Mogelijke uitbreiding van de bescherming van geografische aanduidingen door de Europese Unie tot niet-landbouwproducten (A8-0259/2015 - Virginie Rozière) (stemming)
  7.8.Gemeenschappelijke bepalingen inzake de Europese structuur- en investeringsfondsen wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova) (stemming)
  7.9.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier) (stemming)
  7.10.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig) (stemming)
  7.11.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana) (stemming)
  7.12.De rol van de lokale overheden van de ontwikkelingslanden bij ontwikkelingssamenwerking (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.IAO-Verdrag betreffende gedwongen arbeid: justitiële samenwerking in strafzaken (A8-0226/2015 - Helga Stevens)
  8.2.Het onderwerpen van 4-methylamfetamine aan controlemaatregelen (A8-0265/2015 - Michał Boni)
  8.3.Het onderwerpen van 5-(2-aminopropyl)indool aan controlemaatregelen (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.4.Het onderwerpen van 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV en methoxetamine aan controlemaatregelen (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.5.Het onderwerpen van 4,4′-DMAR en MT-45 aan controlemaatregelen (A8-0262/2015 - Michał Boni)
  8.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het EU-Solidariteitsfonds: rampen in Bulgarije en Griekenland in 2015 (A8-0253/2015 - Andrey Novakov)
  8.7.Mogelijke uitbreiding van de bescherming van geografische aanduidingen door de Europese Unie tot niet-landbouwproducten (A8-0259/2015 - Virginie Rozière)
  8.8.Gemeenschappelijke bepalingen inzake de Europese structuur- en investeringsfondsen wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova)
  8.9.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier)
  8.10.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig)
  8.11.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana)
  8.12.De rol van de lokale overheden van de ontwikkelingslanden bij ontwikkelingssamenwerking (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Emissiemetingen bij auto's (debat)
 12.Situatie in Libië (debat)
 13.De doodstraf (debat)
 14.Europese procedure voor geringe vorderingen en Europese betalingsbevelprocedure (debat)
 15.Beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht (debat)
 16.Voor menselijke voeding bestemde caseïne en caseïnaten (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (3314 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (10794 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid