Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 6 października 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Konkluzje nieformalnej Rady Europejskiej z dnia 23 września 2015 r. (debata)
 4.Sytuacja humanitarna uchodźców w UE i krajach z nią sąsiadujących (debata)
 5.Powitanie
 6.Sytuacja humanitarna uchodźców w UE i krajach z nią sąsiadujących (ciąg dalszy debat)
 7.Głosowanie
  7.1.Konwencja dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej MOP: współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (A8-0226/2015 - Helga Stevens) (głosowanie)
  7.2.Poddanie 4-metyloamfetaminy środkom kontroli (A8-0265/2015 - Michał Boni) (głosowanie)
  7.3.Poddanie 5-(2-aminopropylo)indolu środkom kontroli (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (głosowanie)
  7.4.Poddanie 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV i metoksetaminy środkom kontroli (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (głosowanie)
  7.5.Poddanie 4,4'-DMAR i MT-45 środkom kontroli (A8-0262/2015 - Michał Boni) (głosowanie)
  7.6.Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności UE: klęski naturalne w Bułgarii i Grecji w 2015 r. (A8-0253/2015 - Andrey Novakov) (głosowanie)
  7.7.Możliwe rozszerzenie unijnej ochrony oznaczeń geograficznych na produkty nierolne (A8-0259/2015 - Virginie Rozière) (głosowanie)
  7.8.Przepisy ogólne dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: szczególne środki dla Grecji (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova) (głosowanie)
  7.9.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier) (głosowanie)
  7.10.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig) (głosowanie)
  7.11.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana) (głosowanie)
  7.12.Rola władz lokalnych w krajach rozwijających się we współpracy na rzecz rozwoju (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Konwencja dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej MOP: współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (A8-0226/2015 - Helga Stevens)
  8.2.Poddanie 4-metyloamfetaminy środkom kontroli (A8-0265/2015 - Michał Boni)
  8.3.Poddanie 5-(2-aminopropylo)indolu środkom kontroli (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.4.Poddanie 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV i metoksetaminy środkom kontroli (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.5.Poddanie 4,4'-DMAR i MT-45 środkom kontroli (A8-0262/2015 - Michał Boni)
  8.6.Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności UE: klęski naturalne w Bułgarii i Grecji w 2015 r. (A8-0253/2015 - Andrey Novakov)
  8.7.Możliwe rozszerzenie unijnej ochrony oznaczeń geograficznych na produkty nierolne (A8-0259/2015 - Virginie Rozière)
  8.8.Przepisy ogólne dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: szczególne środki dla Grecji (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova)
  8.9.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier)
  8.10.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig)
  8.11.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana)
  8.12.Rola władz lokalnych w krajach rozwijających się we współpracy na rzecz rozwoju (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (debata)
 12.Sytuacja w Libii (debata)
 13.Kara śmierci (debata)
 14.Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (debata)
 15.Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza (debata)
 16.Kazeiny i kazeiniany przeznaczone do spożycia przez ludzi (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 18.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (3314 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (10794 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności