Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 6. októbra 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Závery neformálneho zasadnutia Európskej rady z 23. septembra 2015 (rozprava)
 4.Humanitárna situácia utečencov v EÚ a susedných krajinách (rozprava)
 5.Oficiálne privítanie
 6.Humanitárna situácia utečencov v EÚ a susedných krajinách (pokračovanie rozpravy)
 7.Hlasovanie
  7.1.Dohovor MOP o nútenej alebo povinnej práci: justičná spolupráca v trestných veciach (A8-0226/2015 - Helga Stevens) (hlasovanie)
  7.2.Podrobenie 4-metylamfetamínu kontrolným opatreniam (A8-0265/2015 - Michał Boni) (hlasovanie)
  7.3.Podrobenie 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolným opatreniam (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hlasovanie)
  7.4.Podrobenie látok 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV a metoxetamín kontrolným opatreniam (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hlasovanie)
  7.5.Podrobenie látok 4,4'-DMAR a MT-45 kontrolným opatreniam (A8-0262/2015 - Michał Boni) (hlasovanie)
  7.6.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: katastrofy v Bulharsku a Grécku v roku 2015 (A8-0253/2015 - Andrey Novakov) (hlasovanie)
  7.7.Možné rozšírenie ochrany zemepisných označení Európskej únie na nepoľnohospodárske výrobky (A8-0259/2015 - Virginie Rozière) (hlasovanie)
  7.8.Spoločné ustanovenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch: osobitné opatrenia pre Grécko (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova) (hlasovanie)
  7.9.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier) (hlasovanie)
  7.10.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig) (hlasovanie)
  7.11.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana) (hlasovanie)
  7.12.Úloha miestnych orgánov v rozvojových krajinách v rámci rozvojovej spolupráce (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Dohovor MOP o nútenej alebo povinnej práci: justičná spolupráca v trestných veciach (A8-0226/2015 - Helga Stevens)
  8.2.Podrobenie 4-metylamfetamínu kontrolným opatreniam (A8-0265/2015 - Michał Boni)
  8.3.Podrobenie 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolným opatreniam (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.4.Podrobenie látok 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV a metoxetamín kontrolným opatreniam (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.5.Podrobenie látok 4,4'-DMAR a MT-45 kontrolným opatreniam (A8-0262/2015 - Michał Boni)
  8.6.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: katastrofy v Bulharsku a Grécku v roku 2015 (A8-0253/2015 - Andrey Novakov)
  8.7.Možné rozšírenie ochrany zemepisných označení Európskej únie na nepoľnohospodárske výrobky (A8-0259/2015 - Virginie Rozière)
  8.8.Spoločné ustanovenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch: osobitné opatrenia pre Grécko (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova)
  8.9.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier)
  8.10.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig)
  8.11.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana)
  8.12.Úloha miestnych orgánov v rozvojových krajinách v rámci rozvojovej spolupráce (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Meranie emisií v automobilovom priemysle (rozprava)
 12.Situácia v Líbyi (rozprava)
 13.Trest smrti (rozprava)
 14.Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a európske konanie o platobnom rozkaze (rozprava)
 15.Obmedzenie emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia (rozprava)
 16.Kazeíny a kazeináty určené na ľudskú spotrebu (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 18.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (3314 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (10794 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia