Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 7. oktober 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 4.Modtagne dokumenter: se protokollen
 5.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 6.Dødbringende amerikansk-ledede luftangreb på hospital drevet af Læger uden Grænser (MSF) i Kunduz, Afghanistan (forhandling)
 7.Situationen i Syrien (forhandling)
 8.Situationen i Tyrkiet (forhandling)
 9.Højtideligt møde - Spanien
 10.Afstemningstid
  10.1.Parlamentets mødekalender – 2017 (afstemning)
  10.2.Protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Tunesien om generelle principper for Tunesiens deltagelse i Unionens programmer (A8-0254/2015 - Pier Antonio Panzeri) (afstemning)
  10.3.Europæisk småkravsprocedure og europæisk betalingspåkravsprocedure (A8-0140/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  10.4.Begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg (A8-0160/2015 - Andrzej Grzyb) (afstemning)
  10.5.Kaseiner og kaseinater til konsum (A8-0042/2015 - Giovanni La Via) (afstemning)
  10.6.Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (A8-0049/2015 - Ingeborg Gräßle) (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
  11.1.Parlamentets mødekalender – 2017
  11.2.Protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Tunesien om generelle principper for Tunesiens deltagelse i Unionens programmer (A8-0254/2015 - Pier Antonio Panzeri)
  11.3.Europæisk småkravsprocedure og europæisk betalingspåkravsprocedure (A8-0140/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  11.4.Begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg (A8-0160/2015 - Andrzej Grzyb)
  11.5.Kaseiner og kaseinater til konsum (A8-0042/2015 - Giovanni La Via)
  11.6.Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (A8-0049/2015 - Ingeborg Gräßle)
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Den aktuelle situation i Den Europæiske Union Redegørelser ved François Hollande, Den Franske Republiks præsident, og Angela Merkel, Forbundsrepublikken Tysklands forbundskansler
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Beslutning om pakken vedrørende kapitalmarkedsunionen (forhandling)
 16.Betalingstjenester i det indre marked (forhandling)
 17.Erfaringerne fra katastrofen med det røde slam fem år efter ulykken i Ungarn (forhandling)
 18.Fordobling af North Stream-gasledningens kapacitet og konsekvenserne for energiunionen og forsyningssikkerheden (forhandling)
 19.Forlængelse af handlingsplanen om ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2025 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (6979 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik