Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Θανατηφόρες αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του νοσοκομείου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) στο Kunduz, Αφγανιστάν (συζήτηση)
 7.Κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 8.Κατάσταση στην Τουρκία (συζήτηση)
 9.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ισπανία
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδων του Κοινοβουλίου - 2017 (ψηφοφορία)
  10.2.Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Τυνησίας στα προγράμματα της Ένωσης (A8-0254/2015 - Pier Antonio Panzeri) (ψηφοφορία)
  10.3.Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών και διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (A8-0140/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  10.4.Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα (A8-0160/2015 - Andrzej Grzyb) (ψηφοφορία)
  10.5.Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (A8-0042/2015 - Giovanni La Via) (ψηφοφορία)
  10.6.Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (A8-0049/2015 - Ingeborg Gräßle) (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
  11.1.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδων του Κοινοβουλίου - 2017
  11.2.Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Τυνησίας στα προγράμματα της Ένωσης (A8-0254/2015 - Pier Antonio Panzeri)
  11.3.Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών και διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (A8-0140/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  11.4.Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα (A8-0160/2015 - Andrzej Grzyb)
  11.5.Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (A8-0042/2015 - Giovanni La Via)
  11.6.Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (A8-0049/2015 - Ingeborg Gräßle)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Σημερινή κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δηλώσεις του κ. François Hollande, Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και της κ. Angela Merkel, Καγκελαρίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δέσμη για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (συζήτηση)
 16.Yπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)
 17.Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της ερυθράς ιλύος, πέντε έτη μετά το ατύχημα στην Ουγγαρία (συζήτηση)
 18.Διπλασιασμός του δυναμικού του αγωγού North Stream και επιπτώσεις στην ενεργειακή ένωση και την ασφάλεια του εφοδιασμού (συζήτηση)
 19.Ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2025 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (6979 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου