Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 7 października 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Składanie dokumentów: patrz protokół
 5.Przesunięcie środków: patrz protokół
 6.Tragiczny w skutkach nalot sił powietrznych USA na szpital organizacji Médecins Sans Frontières w afgańskim mieście Kunduz (debata)
 7.Sytuacja w Syrii (debata)
 8.Sytuacja w Turcji (debata)
 9.Uroczyste posiedzenie - Hiszpania
 10.Głosowanie
  10.1.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2017 (głosowanie)
  10.2.Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego w sprawie ogólnych zasad udziału Tunezji w programach unijnych (A8-0254/2015 - Pier Antonio Panzeri) (głosowanie)
  10.3.Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (A8-0140/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (głosowanie)
  10.4.Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza (A8-0160/2015 - Andrzej Grzyb) (głosowanie)
  10.5.Kazeiny i kazeiniany przeznaczone do spożycia przez ludzi (A8-0042/2015 - Giovanni La Via) (głosowanie)
  10.6.Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (A8-0049/2015 - Ingeborg Gräßle) (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  11.1.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2017
  11.2.Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego w sprawie ogólnych zasad udziału Tunezji w programach unijnych (A8-0254/2015 - Pier Antonio Panzeri)
  11.3.Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (A8-0140/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  11.4.Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza (A8-0160/2015 - Andrzej Grzyb)
  11.5.Kazeiny i kazeiniany przeznaczone do spożycia przez ludzi (A8-0042/2015 - Giovanni La Via)
  11.6.Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (A8-0049/2015 - Ingeborg Gräßle)
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 13.Obecna sytuacja w Unii Europejskiej Oświadczenia prezydenta Republiki Francuskiej François Hollande'a i kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angeli Merkel
 14.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego unii rynków kapitałowych (debata)
 16.Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego (debata)
 17.Wnioski wyciągnięte z katastrofy spowodowanej wyciekiem czerwonego szlamu pięć lat po wypadku na Węgrzech (debata)
 18.Podwojenie przepustowości Gazociągu Północnego i skutki dla unii energetycznej i bezpieczeństwa dostaw (debata)
 19.Odnowienie planu działania UE w zakresie równości płci i wzmacniania pozycji kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (2025 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (6979 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności