Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 7 octombrie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 4.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 5.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 6.Atacuri aeriene letale conduse de SUA împotriva unui spital al organizației Médecins Sans Frontières (MSF) din Kunduz, Afganistan (dezbatere)
 7.Situaţia din Siria (dezbatere)
 8.Situaţia din Turcia (dezbatere)
 9.Ședință solemnă - Spania
 10.Votare
  10.1.Calendarul Parlamentului pentru perioadele de sesiune - 2017 (vot)
  10.2.Protocolul la Acordul euro-mediteraneean referitor la principiile generale de participare a Tunisiei la programele Uniunii (A8-0254/2015 - Pier Antonio Panzeri) (vot)
  10.3.Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă și procedura europeană de somație de plată (A8-0140/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  10.4.Limitarea emisiilor de anumiți poluanți în atmosferă (A8-0160/2015 - Andrzej Grzyb) (vot)
  10.5.Cazeinele și cazeinații destinați consumului uman (A8-0042/2015 - Giovanni La Via) (vot)
  10.6.Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (A8-0049/2015 - Ingeborg Gräßle) (vot)
 11.Explicații privind votul
  11.1.Calendarul Parlamentului pentru perioadele de sesiune - 2017
  11.2.Protocolul la Acordul euro-mediteraneean referitor la principiile generale de participare a Tunisiei la programele Uniunii (A8-0254/2015 - Pier Antonio Panzeri)
  11.3.Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă și procedura europeană de somație de plată (A8-0140/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  11.4.Limitarea emisiilor de anumiți poluanți în atmosferă (A8-0160/2015 - Andrzej Grzyb)
  11.5.Cazeinele și cazeinații destinați consumului uman (A8-0042/2015 - Giovanni La Via)
  11.6.Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (A8-0049/2015 - Ingeborg Gräßle)
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 13.Situaţia actuală din Uniunea Europeană Declarații ale dlui François Hollande, Președintele Republicii Franceze și ale dnei Angela Merkel, Cancelar al Republicii Federale Germania
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare
 15.Decizia adoptată cu privire la pachetul privind uniunea piețelor de capital (dezbatere)
 16.Serviciile de plată în cadrul pieței interne (dezbatere)
 17.Învățămintele desprinse din dezastrul nămolului roșu la cinci ani după accidentul din Ungaria (dezbatere)
 18.Dublarea capacităţii conductei North Stream şi consecinţele asupra uniunii energetice şi a securităţii aprovizionării (dezbatere)
 19.Reînnoirea Planului de acțiune al UE privind egalitatea de gen și capacitarea femeilor în contextul dezvoltării (GAP) (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (2025 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (6979 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate