Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 7 oktober 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Inkomna dokument: se protokollet
 5.Anslagsöverföringar: se protokollet
 6.Dödliga flygattacker av USA-ledda styrkor mot Läkare utan gränsers sjukhus i Kunduz, Afghanistan (debatt)
 7.Situationen i Syrien (debatt)
 8.Situationen i Turkiet (debatt)
 9.Högtidligt möte - Spanien
 10.Omröstning
  10.1.Parlamentets sammanträdeskalender för 2017 (omröstning)
  10.2.Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet avseende allmänna principer för Tunisiens deltagande i unionens program (A8-0254/2015 - Pier Antonio Panzeri) (omröstning)
  10.3.Europeiskt småmålsförfarande och europeiskt betalningsföreläggande (A8-0140/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  10.4.Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar (A8-0160/2015 - Andrzej Grzyb) (omröstning)
  10.5.Kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel (A8-0042/2015 - Giovanni La Via) (omröstning)
  10.6.Finansiella regler för unionens allmänna budget (A8-0049/2015 - Ingeborg Gräßle) (omröstning)
 11.Röstförklaringar
  11.1.Parlamentets sammanträdeskalender för 2017
  11.2.Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet avseende allmänna principer för Tunisiens deltagande i unionens program (A8-0254/2015 - Pier Antonio Panzeri)
  11.3.Europeiskt småmålsförfarande och europeiskt betalningsföreläggande (A8-0140/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  11.4.Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar (A8-0160/2015 - Andrzej Grzyb)
  11.5.Kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel (A8-0042/2015 - Giovanni La Via)
  11.6.Finansiella regler för unionens allmänna budget (A8-0049/2015 - Ingeborg Gräßle)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Den nuvarande situationen i Europeiska unionen Uttalanden av Frankrikes president François Hollande och Tysklands förbundskansler Angela Merkel
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Beslut om paketet med kapitalmarknadsunionen (debatt)
 16.Betaltjänster på den inre marknaden (debatt)
 17.Lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern (debatt)
 18.Fördubbling av gasledningen Nord Streams kapacitetet och konsekvenserna för energiunionen och försörjningstryggheten (debatt)
 19.Förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2025 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (6979 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy