Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9.9. Ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (B8-0988/2015) (ψηφοφορία)
PV
 

– Before the vote on paragraph 2:

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan (S&D). Madam President, this is simply an oral amendment because the Commission has now published what they are terming a ‘staff working document’ on gender. So it is to update the resolution.

 
  
 

(The oral amendment was accepted)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου