Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Processo : 2013/0264(COD)
Ciclo de vida em sessão
Ciclo relativo ao documento : A8-0266/2015

Textos apresentados :

A8-0266/2015

Debates :

PV 07/10/2015 - 16
CRE 07/10/2015 - 16

Votação :

PV 08/10/2015 - 9.5
Declarações de voto

Textos aprovados :

P8_TA(2015)0346

Debates
Quinta-feira, 8 de Outubro de 2015 - Estrasburgo Edição revista

10.1. Serviços de pagamento no mercado interno (A8-0266/2015 - Antonio Tajani)
 

Explicații orale privind votul

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). A pénzügyi szolgáltatások szabályozásával kapcsolatos jelentést megszavaztam. Különösen fontosnak tartom a pénzügyi szolgáltatások szigorú szabályozását magyarként, hiszen nap mint nap találkozom a bankok csalásainak, visszaéléseinek, fogyasztóvédelmi szabályokba ütköző magatartásának a következményeivel, amikor a többszázezer magyar devizahiteles panaszait vizsgálom.

Nem csak ilyen területen kell szabályozni a pénzügyi szolgáltatásokat, hanem pl. abban is, hogy mindezek ellenére, a devizahiteles tragédiák ellenére is, borzasztó erőszakos módon erőltetik rá változatlanul a különböző hitelkonstrukciókat, hitelkártyákat a magyar emberekre – akár repülőtéren, akár máshol, ezt is nagyon szigorúan szabályozni kell.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Paldies, priekšsēdētaja kungs!

Mūsdienu ekonomika vairs nav iedomājama bez elektroniskām finansiālām transakcijām, un atšķirībā no senseniem laikiem, kad bija iespējams maksāt vai nu pēc bartera principa, vai nu ar tiešo transakciju — no rokas rokās, vai viduslaikiem, kad parādījies vekseļu sistēma, modernajā pasaulē arvien aktīvāk maksā tieši ar elektroniskām transakcijām.

Līdz ar to, jo skaidrāk būs legāli aprakstīti visi šo darbību realizēšanas principi, jo efektīvāk būs gan tos ieviest dzīvē, gan arī dabūt zināmu impulsu ekonomikas attīstībai tieši labākas standartizēšanas dēļ.

Iespēja skaidrākai maksājumu pakalpojumu izvēlei un to pārredzamība, integrētāka un drošāka elektronisko maksājumu iekšējā tirgus izveidošana un pastāvīga attīstība, visu maksājumos iesaistīto pušu tiesību un pienākumu standartizēšana dalībvalstu starpā, tai skaitā starpnieku komisijas un to darbības principi — tas viss un daudz kas cits uz to attiecināms ir absolūti nepieciešams gan Eiropas Savienības ekonomikas veiksmīgai attīstībai, gan patērētāju uzticēšanās stiprināšanai.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Pane předsedající, já se rovněž hlásím k tomu, že jsem podpořil tento návrh usnesení, tuto zprávu pana kolegy Tajaniho. Vytvoření jednotného trhu plateb, elektronické transakce, ochrana spotřebitele – obecně finanční gramotnost, myslím, že všechny ty hodnoty, o kterých zde hovořím, jsou důležité a mají pro konkrétní uživatele těchto produktů a služeb svůj význam.

Já jsem podpořil tento návrh zprávy, protože vnímám zásadní význam vytvoření jednotného bezpečného prostředí pro takovéto platby. Obecně mi tato zpráva zapadá do rámce, který jsme zde probírali i v jiných dnech, ať je to elektronický platební rozkaz nebo integrace kapitálových trhů, to jsou všechno finanční nástroje, s nimiž se musí spotřebitelé seznamovat. My bychom je měli informovat a tyto jednotné integrované postupy jim mají usnadnit práci s těmito nástroji.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, vótáil mé i bhfabhar na tuarascála seo chomh maith agus is dóigh liom go bhfuil an-jab déanta ag an rapóirtéir Tajani agus ag na daoine eile atá ag cabhrú leis.

Déanfaidh sé seo an-mhaitheas d’eacnamaíocht na hEorpa i gcoitinne. Mar a dúradh, tá níos mó agus níos mó oibre á déanamh anois trasna teorainneacha agus ar an idirlíon agus mar sin de, dá bhrí sin tá sé an-tábhachtach go mbeadh rialacha soiléire dochta ag baint leis sin, go háirithe mar a bhaineann le híocaíochtaí. I mo thír féin, tá a lán fiontair bheaga agus mheánmhéide á gcruthú faoi láthair, nó tá siad ann le blianta beaga anuas, agus a lán díobh siúd, beidh siad ag easpórtáil a lán earraí amach anseo thar an idirlíon agus mar sin de.

Dá bhrí sin, chomh fada agus is féidir linn, caithfimid an margadh inmheánach a chríochnú agus a chruthú trasna na hEorpa ar fad, agus cabhróidh sé sin go mór linn amach anseo.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, já jsem tento návrh také podpořil. Zefektivnění elektronických transakcí, zvláště přes hranice jednotlivých států Evropské unie, považuji za důležitý prvek, pokud vytváříme vnitřní trh. Včera jsme zde debatovali o tom, jak lépe řešit přeshraniční soudní spory, debatujeme o tom, jak propojit jednotlivé digitální trhy, umožnit přeshraniční obchodování se zbožím elektronickou formou.

Všechny tyto instrumenty mají vést k tomu, co já považuji za velmi důležité, dotvoření vnitřního trhu uvnitř Evropské unie. Takže tento návrh vítám, vítám věci, které se dotýkají dalších možností, jak elektronicky platit jednotlivé pohledávky, vnímám to, že návrh zlevňuje poplatky, to bude zvláště naše občany zajímat, zlevňuje bankovní poplatky. Za důležité považuji také to, že mají být lépe chráněna osobní data a osobní údaje, se kterými banky v bankovním styku počítají a pracují s nimi. Takže návrh je správný.

 
  
 

Explicații scrise privind votul

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Directiva, que actualiza la Directiva sobre servicios de pago del año 2007 con el objeto de tener en cuenta la aparición de nuevos actores en este mercado.

El texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor, gracias al trabajo de nuestro Grupo, con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión.

En particular, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago. También se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

Asimismo, se logró que en el diálogo tripartito se incluyera la prohibición expresa de la cancelación del servicio de tarjeta de pago por traslado del titular a otro Estado miembro, ejemplo de mala práctica bancaria que hay que erradicar y que no puede subsistir en el futuro mercado único de capitales.

En este sentido, es importante asegurar que el importante proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales no deje de lado a las familias y los usuarios de servicios financieros, incluyendo los transfronterizos, dada la larga lista de obstáculos al movimiento de capitales.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe mejora considerablemente la privacidad y la seguridad en los pagos electrónicos respecto a la propuesta de la Comisión, a la vez que refuerza el derecho de los clientes a recibir compensación en el caso de que se produzcan transacciones no autorizadas. Por ello, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport a pour ambition de rendre les paiements par internet ou supports mobiles plus sûrs et moins coûteux en ouvrant le marché à deux nouveaux prestataires de services de paiement (PSP) au sein de l'Union. Si cette proposition permet globalement une plus grande protection du consommateur lors de ses paiements en ligne, une certaine incertitude plane quant au traitement des informations collectées par les PSP. En effet, aucune précision n'est fournie au sujet de ces données.

Face à ces incertitudes, je me suis abstenu sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this proposed directive. The Payment Services Directive is an important piece of legislation which creates new prospects for SMEs and budding start-ups by opening up the banking industry to what are known as third-party providers (TPPs). Not only does this create more employment and business opportunities but it also allows for more consumer choice.

Colleagues of mine have worked on this proposal on behalf of the GUE/NGL Group for a number of months and have been proactively involved in the negotiations leading up to this vote. Our focus was to engage in trilogues to ensure that sustainable economic growth and growth-friendly fiscal measures were the core aims.

During discussions in preparatory meetings of the Committee on Economic and Monetary Affairs, the need to break the dominance of the big banks, which currently control the payments market to the detriment of small businesses and budding entrepreneurs, was highlighted. Moreover, we sought to ensure that the legislation would strengthen consumer protection and regulate operators who previously functioned with no regulatory or supervisory framework. All competitors will now be forced to comply with the financial rules, which is crucial for any economy.

It was for these reasons I voted in favour of this legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ La finalité de cette directive est de sécuriser davantage les paiements en ligne au sein des États membres de l’Union. Pour cela, il est proposé d’ouvrir le marché à deux nouveaux prestataires de services de paiement (PSP), à savoir les PSP gestionnaires de comptes et les PSP tiers. Dans son ensemble, le texte attache une importance toute particulière à la protection des consommateurs. Néanmoins, s’agissant des PSP tiers, certains points demeurent obscurs quant à la confidentialité et à l’exploitation des informations collectées par le prestataire. Pour cette raison, j’ai préféré m’abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I have no option but to vote against anything which provides the unelected Commission with the power to issue delegated acts. I also note the interference in freedom of contract shown in Article 62, and the suggestion of ‘full harmonisation’ in Article 107.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui vise à rendre les paiements en ligne plus sûrs, en établissant des règles de protection des données et de responsabilité pour tous les fournisseurs de services de paiement en ligne.

 
  
MPphoto
 
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), in writing. ‒ Since the digitisation process in the world continues to escalate very rapidly, the original Payment Services Directive, which was adopted eight years ago, must be revised to reflect the current situation and address new risks. So I very much welcome the second Payment Services Directive (PSD 2) and I believe that it will lead to the development of, and innovation in, the internal market in payments, which is essential for the proper functioning of our single market.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Directiva, que actualiza la Directiva sobre servicios de pago del año 2007 con el objeto de tener en cuenta la aparición de nuevos actores en este mercado.

El texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor, gracias al trabajo de nuestro Grupo, con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión.

En particular, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago. También se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

Asimismo, se logró que en el diálogo tripartito se incluyera la prohibición expresa de la cancelación del servicio de tarjeta de pago por traslado del titular a otro Estado miembro, ejemplo de mala práctica bancaria que hay que erradicar y que no puede subsistir en el futuro mercado único de capitales.

En este sentido, es importante asegurar que el importante proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales no deje de lado a las familias y los usuarios de servicios financieros, incluyendo los transfronterizos, dada la larga lista de obstáculos al movimiento de capitales.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – didinti konkurenciją mokėjimo paslaugų rinkoje. Atnaujintomis mokėjimo paslaugų taisyklėmis siekiama skatinti šios rinkos efektyvumą, saugumą ir inovacijas. Naujos taisyklės turėtų plačiau atverti mokėjimų rinką naujiems paslaugų tiekėjams, kurie, pavyzdžiui, remiasi išmaniųjų telefonų ar elektroninių pinigų technologijomis, tačiau išlaikant būtinus atsiskaitymo saugumo reikalavimus. Be to, nustatomos mokėjimo įstaigų steigimosi ir jų veiklos sąlygos, taip pat patikslinamos pinigų grąžinimo ir mokesčių už naudojimąsi mokėjimo paslauga aplinkybės.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ A jelentés a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló korábbi rendeletek módosítását kezdeményezi. A módosítás célja az, hogy a piacon lévő, továbbá az új szolgáltatók számára tegye lehetővé – a pénzforgalmi szolgáltatók által alkalmazott üzleti modelltől függetlenül –, hogy szolgáltatásaikat egyértelmű és harmonizált szabályozási keretben nyújtsák. A fizetési műveletek legyenek biztonságosak, nyújtsanak védelmet a fogyasztóknak a csalás kockázatával szemben. A tagállamoknak, a Bizottságnak, az Európai Központi Banknak és az Európai Központi Bankok Hálózatának szavatolniuk kell a tisztességes versenyt e piacon, elkerülve a meglévő piaci szereplők bármelyikének hátrányos megkülönböztetését. Bármely pénzforgalmi szolgáltató számára lehetővé kell tenni, hogy megbízásos online átutalási szolgáltatásokat kínálhasson.

Ez a rendelkezés a fogyasztókat fogja támogatni, biztonságérzetüket növelheti, ezért szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Cette directive, en discussion depuis un an et demi, a pour vocation de rendre les paiements via internet ou des supports mobiles plus sûrs et moins coûteux au sein de l'Union, et ce en ouvrant le marché à deux nouveaux prestataires de services de paiement (PSP), les PSP gestionnaires de comptes (ASPSP) et les PSP tiers (TP-PSP).

Le texte impose des exigences de transparence et d'information à ces prestataires de services de paiement. In fine, l'objectif annoncé est d'accroître la sécurité en étendant l'obligation d'authentification dite forte pour les paiements en ligne.

Cependant, le problème reste le vide juridique autour des PSP Tiers. Aucune précision n’est donnée sur la confidentialité et l’exploitation des informations collectées par les PSP tiers lors de la remontée d'informations consolidées sur les différents comptes détenus par payeur ou lors de l’initiation du paiement auprès du PSP Teneur de compte.

Voilà pourquoi je me suis abstenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur d'un développement plus poussé du marché des paiements électroniques à l’échelle de l’Union. Cette directive s'intègre dans un plan plus large lancé, par le Parlement, en faveur de la création d’un marché unique intégré des paiements électroniques sûrs pour soutenir la croissance économique de l'Union et pour que les consommateurs, les commerçants et toutes les entreprises puissent avoir le choix et bénéficier de services de paiement transparents afin de profiter des avantages du marché intérieur.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe sobre los servicios de pago en el mercado interior por la importancia de este acuerdo en relación con los pagos a minoristas. Este acto establece un marco jurídico revisado de la Unión aplicable a los servicios de pago y, en particular, al cobro de tasas de intercambio por las operaciones basadas en tarjetas, y persigue acelerar la consecución de un mercado integrado efectivo en el ámbito de los pagos con tarjeta.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. – Cette directive, en discussion depuis un an et demi, a pour vocation de rendre les paiements via internet ou des supports mobiles plus sûrs et moins coûteux au sein de l'Union en ouvrant le marché à deux nouveaux prestataires de services de paiement (PSP), les PSP gestionnaires de comptes (ASPSP) et les PSP tiers (TP-PSP). L’effet attendu est une baisse des coûts de transaction tout en élevant le niveau de sécurité des paiements en ligne. Le texte impose aussi des exigences de transparence et d'information des PSP. Globalement, ce texte profite donc aux consommateurs.

Néanmoins, cette directive crée les prestataires de services de paiement tiers, qui pourront initier des paiements à la demande du payeur sans détenir les fonds concernés. De plus, le problème reste le vide juridique autour des PSP tiers. Aucune précision n’est donnée sur la confidentialité et l’exploitation des informations collectées. J'ai donc décidé de m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Il testo esprime in maniera condivisibile le esigenze di adeguare le normative sui servizi di pagamento alle necessità attuali nel mercato interno europeo, restano in me i dubbi che le soluzioni individuate creeranno realmente le condizioni ottimali per i consumatori e una maggiore ed equa concorrenza nel settore, per questi motivi mi sono espressa con un'astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución legislativa mediante la que se actualiza la Directiva sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2013/36/UE y 2009/110/CE, y se deroga la Directiva 2007/64/CE.

Gracias al trabajo realizado por el Grupo socialdemócrata, el texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión. Específicamente, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago y también se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Balsavau už šį pranešimą, kuriuo Europos Parlamentas pritaria Komisijos siūlymui iš dalies pakeisti direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje nuostatas. Patobulinai yra reikalingi, kadangi mažmeninių mokėjimų rinkoje įdiegta svarbių techninių inovacijų – greitai išaugo elektroniniu būdu bei mobiliuoju telefonu atliekamų mokėjimų skaičius ir rinkoje atsirado naujų rūšių mokėjimo paslaugų – kurios kelia iššūkius galiojančiai sistemai. Komisija atliko konsultacijas ir pateikė žaliąją knygą „Integruotos Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos kūrimas“, kurioje pabrėžė, kad svarbios mokėjimų rinkos sritys, visų pirma mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu, tebelieka susiskaidžiusios pagal valstybių sienas. Be to, paaiškėjo, kad tam tikrais atvejais esamos direktyvos taikymo sritis ir visų pirma elementai, kuriems ji netaikoma, tokie kaip tam tikra su mokėjimu susijusi veikla, yra pernelyg dviprasmiški, pernelyg bendro pobūdžio arba tiesiog pasenę, atsižvelgiant į pokyčius rinkoje. Todėl susidarė teisinis netikrumas, mokėjimo grandinėje kyla galima saugumo rizika ir tam tikrose srityse neužtikrinama vartotojų apsauga.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ V okviru nove direktive glede plačilnih storitev na notranjem trgu gre za obsežne spremembe, ki jih je težko povzeti na kratko. Najpomembnejše so zagotovitev konkurenčnosti pri vseh kategorijah ponudnikov plačilnih storitev, zagotavljanje enotnega trga za vsa maloprodajna plačila, zmanjševanje stroškov notranjih plačil znotraj EU, ohranitev močnejšega nadzora nad novimi produkti na področju plačevanja in seveda še zagotavljanje stalne zaščite potrošnika in njegovih pravic pri plačilnih transakcijah.

Poročevalec iz vrst EPP je zadovoljen s končnim izkupičkom in prepričan, da bomo s tem ne le povečali konkurenčnost temveč z večjo transparentnostjo tudi zaščitili potrošnika, zato moja podpora predlogu direktive.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. Podržavam ovo Izvješće koje je dogovoreni kompromis između Europskog parlamenta i Europskog vijeća. Ovim Izvješćem se osigurava razvoj novih postupaka i novih sudionika u platnim uslugama uz zajamčenu sigurnost i transparentnost za potrošače.

 
  
MPphoto
 
 

  Louise Bours (EFDD), in writing. ‒ I voted against the second Payment Services Directive because it interferes in freedom of contract, grants the Commission power to issue delegated acts and demands ‘full harmonisation’ in a way that prevents the UK from having its own approach to such matters.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this proposed directive. The Payment Services Directive is an important piece of legislation which creates new prospects for SMEs and budding start-ups by opening up the banking industry to what are known as third-party providers (TPPs). Not only does this create more employment and business opportunities but it also allows for more consumer choice.

Colleagues of mine have worked on this proposal on behalf of the GUE/NGL Group for a number of months and have been proactively involved in the negotiations leading up to this vote. Our focus was to engage in trilogues to ensure that sustainable economic growth and growth-friendly fiscal measures were the core aims.

During discussions in preparatory meetings of the Committee on Economic and Monetary Affairs, the need to break the dominance of the big banks, which currently control the payments market to the detriment of small businesses and budding entrepreneurs, was highlighted. Moreover, we sought to ensure that the legislation would strengthen consumer protection and regulate operators who previously functioned with no regulatory or supervisory framework. All competitors will now be forced to comply with the financial rules, which is crucial for any economy.

It was for these reasons I voted in favour of this legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo documento perché ritengo importante che nel mercato interno dell'Unione si pervenga al completamento di un sistema di servizi di pagamento il più possibile omogeneo, poiché le ricadute positive di tale soluzione sarebbero innumerevoli.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ L'objectif de cette proposition est de sécuriser les paiements en ligne dans l'Union européenne et de les rendre moins coûteux pour les clients. Pour cela, le rapporteur préconise d'ouvrir le marché à de nouveaux prestataires de services de paiement (PSP), parmi lesquels on compte les PSP gestionnaires de compte et les PSP tiers. Ils auront la mission de réaliser les paiements à la demande des clients. Pour se prémunir de tout risque, le texte leur impose un devoir de transparence, notamment en termes d'authentification pour les paiements en ligne. Les consommateurs sont protégés en cas de vol, de perte ou de détournement de l'instrument de paiement dans les 8 semaines suivant la transaction.

Pourtant, le vide juridique qui entoure l'activité des PSP, en particulier sur l'exploitation des données collectées, me laisse sceptique. Ces prestataires auront à leur disposition les moyens d'authentification des clients, ce qui nuit à leur confidentialité. Si l'objectif du rapport est de sécuriser les paiements en ligne, pourquoi n'encadrent-ils pas mieux l'activité des PSP tiers?

Pour dénoncer cette incohérence, je me suis abstenu sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Raportul referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne aduce noi reglementări, în concordanță cu inovațiile tehnice și creșterea rapidă a numărului de plăți electronice și apariția unor noi tipuri de servicii de plată pe piață.

Astfel, au fost înregistrate progrese semnificative în materie de integrare a plăților de mică valoare în Uniune, în particular în contextul textelor legislative ale Uniunii referitoare la plăți. Evoluțiile cu privire la serviciile de plată în cadrul pieței interne au dat naștere unor provocări importante din perspectiva reglementării. Spre exemplu, segmente importante ale pieței serviciilor de plată, cu precădere plățile efectuate cu cardul, pe internet, de pe dispozitivele mobile ajung fragmentate de-a lungul frontierelor naționale.

Lipsa unui cadru legislativ clar care să reglementeze acest aspect a condus la o incertitudine juridică, la apariția unor riscuri potențiale în materie de securitate în lanțul plăților și la o lipsă de protecție a consumatorilor în anumite domenii, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto di astensione. Il testo si rivolge, infatti, a istituti di credito e società che forniscono "moneta elettronica" attraverso carte di credito.

Tra le cose che non convincono molto vi sono i riferimenti fin troppo positivi nei confronti delle possibilità di sviluppo del commercio elettronico e del suo potenziale contributo alla crescita. Non ci persuade l'eccessivo rilievo dato all'EBA, l'autorità bancaria europea, rispetto alle competenze degli Stati membri.

Inoltre, il testo sembra non tenere nella dovuta considerazione le problematiche causate dalla posizione dominante di certi operatori (specialmente nel settore delle carte di credito) che hanno politiche commerciali troppo spesso aggressive nei confronti delle piccole imprese e, persino, nei confronti delle banche a dimensione locale o rurale.

Certo, siamo di fronte a una direttiva (soluzione preferibile rispetto a un regolamento) e l'auspicio è che l'Italia riesca a legiferare in maniera autonoma, nonostante i residuali spazi di competenza normativa. Insomma, le esigenze di adeguare le normative sui servizi di pagamento alle necessità attuali sono condivisibili. Anche molti degli obiettivi lo sono. Resta però il dubbio che le soluzioni individuate sappiano davvero creare condizioni ottimali per i consumatori, maggiore concorrenza nel settore e servizi adeguati agli sviluppi tecnologici attuali.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Directiva, que actualiza la Directiva sobre servicios de pago del año 2007 con el objeto de tener en cuenta la aparición de nuevos actores en este mercado.

El texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor, gracias al trabajo de nuestro Grupo, con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión.

En particular, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago. También se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

Asimismo, se logró que en el diálogo tripartito se incluyera la prohibición expresa de la cancelación del servicio de tarjeta de pago por traslado del titular a otro Estado miembro, ejemplo de mala práctica bancaria que hay que erradicar y que no puede subsistir en el futuro mercado único de capitales.

En este sentido, es importante asegurar que el importante proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales no deje de lado a las familias y los usuarios de servicios financieros, incluyendo los transfronterizos, dada la larga lista de obstáculos al movimiento de capitales.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ La révision de la directive sur les services de paiement dans le marché intérieur va permettre de défragmenter davantage le marché européen des services de paiement. Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, les paiements doivent impérativement être effectués le plus rapidement et le plus efficacement possible. La directive révisée permettra de réduire les coûts de cette fragmentation, estimée à environ 130 milliards d'euros par an. Les paiements seront moins coûteux et plus sécurisés. Cela permettra également l'émergence de nouveaux acteurs, laquelle favorisera une capacité d'innovation plus importante, pour les paiements en ligne par exemple. J'ai voté en faveur de cette nouvelle directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Dopo attenta riflessione e discussione in Aula, ho votato a favore della relazione complementare sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Sono convinto infatti che lo sviluppo di un mercato unico integrato per pagamenti elettronici sicuri è essenziale al fine di sostenere la crescita dell'economia dell'Unione. Tale fenomeno deve tenere conto del valore primario della difesa dei consumatori, i quali devono ottenere il sistema più elevato possibile di protezione sia delle transazioni sia dei dati trasmessi.

Per una legislazione europea che sia protettiva e che esalti la crescita, sono quindi imperativi categorici la trasparenza dei processi, la chiarezza giuridica, un'applicazione uniforme del quadro legislativo, le pari condizioni operative. Vanno comunque seguiti i segnali che provengono dall'ultima sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2015 che ha dichiarato invalido il regime del cosiddetto "approdo sicuro", statuendo che tale accordo commerciale non garantisce un'adeguata protezione dei dati personali trasferiti dall'Europa ai mercati USA.

Sono convinto che ci sia bisogno, per rafforzare la trasparenza del funzionamento degli istituti di pagamento, di garantire l'accesso agevole del pubblico all'elenco delle entità che prestano servizi di pagamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this proposed directive, on which I was a shadow rapporteur. The Payment Services Directive is an important piece of legislation which creates new prospects for SMEs and budding start-ups by opening up the banking industry to what are known as third-party providers (TPPs). Not only does this create more employment and business opportunities but it also allows for more consumer choice.

As a member of the Committee on Economic and Monetary Affairs, I worked on this proposal on behalf of the GUE/NGL Group for a number of months. My role was to engage in trilogues to ensure that sustainable economic growth and growth-friendly fiscal measures were the core aims.

During discussions in preparatory meetings of the Committee on Economic and Monetary Affairs, I highlighted the need to break the dominance of the big banks which currently control the payments market to the detriment of small businesses and budding entrepreneurs. Moreover, I sought to ensure that the legislation would strengthen consumer protection and regulate operators who previously functioned with no regulatory or supervisory framework. All competitors will now be forced to comply with the financial rules, which is crucial for any economy.

It was for these reasons I voted in favour of this legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against the second Payment Services Directive because it interferes in freedom of contract, grants the Commission power to issue delegated acts and demands ‘full harmonisation’ in a way that prevents the UK from having its own approach to such matters.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ The main aim of this proposal is to reduce costs, improve the security of payments and facilitate the emergence of new players and innovative new mobile and internet payment methods. I voted in favour as it will help in providing a better service to consumers in a more secure environment.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Negli ultimi anni, sono stati compiuti grandi progressi nell'integrazione del mercato dei pagamenti al dettaglio nell'Unione europea, in particolare con l'adozione della normativa dell'Unione europea in materia di pagamenti: la direttiva sui servizi di pagamento regolamenta i servizi di pagamento nell'Unione europea stabilendo i diritti e gli obblighi sia per i fornitori dei servizi di pagamento che per i consumatori. Votata durante la settima legislatura, le negoziazioni in trilogo hanno reso il testo meno accettabile rispetto alla prima versione votata in aprile 2014. Alla luce di quanto esposto, insieme ai miei colleghi, mi sono astenuto.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε τη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά .

Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ενοποίηση των λιανικών πληρωμών στην Ένωση, ιδίως στο πλαίσιο των πράξεων της Ένωσης σχετικά με τις πληρωμές.

Το αναθεωρημένο πλαίσιο της Ένωσης για τις υπηρεσίες πληρωμών συμπληρώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο συγκεκριμένος κανονισμός εισάγει, ιδίως, κανόνες που αφορούν την επιβολή διατραπεζικών προμηθειών για τις συναλλαγές με κάρτα και στοιχεία στην ταχύτερη επίτευξη μιας ουσιαστικής ενιαίας αγοράς για πληρωμές με κάρτα.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione concernente i servizi di pagamento nel mercato interno. La proposta di direttiva mira a favorire un maggiore sviluppo del mercato dei pagamenti elettronici nell'UE. Essa contiene adeguamenti della direttiva vigente e impone taluni obblighi agli Stati membri, anche se questi godono di un margine di discrezionalità in merito al recepimento nel mercato interno. Infine, il testo dell'accordo prevede una riduzione dei costi e il miglioramento della sicurezza dei pagamenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Mi congratulo con il collega Tajani per l'ottimo lavoro svolto soprattutto nell'ultima fase di negoziazione di questo provvedimento. Ho votato a favore perché colgo anche io l'esigenza di regolamentare meglio il mercato dei servizi di pagamento: da un lato si deve fare spazio alle nuove tecnologie e fare in modo che i pagamenti, specialmente in elettronico, siano sempre più facili e veloci, mentre dall'altro lato bisogna assicurare standard di sicurezza sempre più elevati. Io non voglio che le aziende del mio territorio si perdano un affare perché il terminale in loro possesso sia incompatibile con la carta di credito del potenziale cliente, e quindi applaudo all'accento posto sull'interoperabilità dei sistemi. Chi può, deve essere in condizione di far girare l'economia!

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ The final compromise on electronic payments approved today by a large majority of the European Parliament represents a significant step forward in favour of European citizens and businesses. The new rules will impact positively on their daily lives, reduce costs and increase security for both consumers and businesses.

The European payment services market is still too fragmented and expensive, with costs of approximately EUR 130 billion a year. The new directive will reduce these costs while opening up the market to new operators, which will be subject to the same regulatory and supervisory framework as other credit or payment institutions. The new rules will further improve consumer protection in cases of alleged fraud.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against the second Payment Services Directive because it interferes in freedom of contract, grants the Commission power to issue delegated acts and demands ‘full harmonisation’ in a way that prevents the UK from having its own approach to such matters.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Apoio o Relatório Tajani por considerar que esta proposta relativa aos serviços de pagamento no mercado interno vem definir um quadro legal harmonizado para estabelecer um mercado integrado de pagamentos mais justo e seguro para os utilizadores.

Com as novas regras, acordadas já com o Conselho, reforçam-se, por um lado, a segurança das operações em linha (serviços de pagamento pela Internet ou por telemóvel), protegendo, por outro lado, os consumidores europeus de situações fraudulentas ou de incidentes de pagamento.

Aplaudo as disposições que tornam mais clara a informação aos consumidores, como, por exemplo, os encargos a pagar, o prazo máximo de execução do serviço de pagamento, o contacto do prestador de serviços de iniciação do pagamento e a taxa de câmbio aplicável, nos serviços de pagamento online.

De ressalvar a eliminação de barreiras e custos no sistema de pagamentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, weil wir den Bereich der sicheren elektronischen Zahlungen im Binnenmarkt weiter voranbringen müssen. Dies ist entscheidend für das Wirtschaftswachstum der Union und um sicherzustellen, dass Verbraucher, Händler und Unternehmen im Einklang mit „Europa 2020“ und der „Digitalen Agenda“ durch Wahlmöglichkeit und Transparenz bei Zahlungsdiensten in den vollen Genuss der Vorteile des Binnenmarkts kommen.

Eine fortschreitende Integration gewinnt umso mehr an Bedeutung, als sich weltweit ein Trend weg vom direkten Kundenverkehr hin zu einer digitalen Wirtschaft abzeichnet.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa importante relazione che ci consentirà di raggiungere obiettivi importanti nel campo dei servizi di pagamento, incrementando il quadro normativo tuttora in vigore. Innanzitutto, ridurre i costi, migliorare la sicurezza dei pagamenti e facilitare l'emergere di nuovi attori e nuovi metodi di pagamento innovativi. Altro aspetto di rilievo è il miglioramento dei servizi online, con grande attenzione alle misure di rispetto dei dati personali, della privacy in generale, combattendo le frodi.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ The current Payment Services Directive is in need of change, and I applaud this directive for moving to update the payment services industry. Consumers need a level playing field, and innovations in this area also need to be regulated. This directive aims to accomplish this. Reducing restrictions on third-party payment services providers means the consumer can have more options when shopping or conducting financial business online. This measure will also improve the security of payments online and allow for a competitive payment services market.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe mejora considerablemente la privacidad y la seguridad en los pagos electrónicos respecto a la propuesta de la Comisión, a la vez que refuerza el derecho de los clientes a recibir compensación en el caso de que se produzcan transacciones no autorizadas. Por ello, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Il continuo sviluppo di un mercato interno integrato per pagamenti elettronici sicuri è essenziale al fine di sostenere la crescita dell'economia dell'Unione e garantire che i consumatori, i commercianti e le imprese dispongano di possibilità di scelta e condizioni di trasparenza in relazione ai servizi di pagamento. La risoluzione del Parlamento europeo va in questa direzione e farà in modo che ci sarà una maggiore chiarezza giuridica per gli operatori e si ridurranno i costi dei servizi di pagamento on line che diventeranno anche più sicuri per i consumatori. Per questo motivo ho votato in favore della risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ A parlament által elfogadott a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló állásfoglalás-tervezet célja, hogy kiegészítse és naprakésszé tegye a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó belső piaci szabályozását. A parlament egyetért az intézmények között első olvasatban megszületett megállapodással. A reformok eredményeképpen csökkenni fognak a pénzpiaci szolgáltatások költségei, ennek keretében ingyenes tájékoztatást kapnak a fogyasztók a pénzügyi tranzakciókról, a fizetések biztonsága viszont megnő, és innovatív újfajta fizetési módszerek is megjelenhetnek a piacon, szem előtt tartva a személyes adatok biztonságos átvitelét. Mindezek a változások a fogyasztók és a vállalkozások érdekeit szolgálják.

A biztonságos elektronikus fizetések belső piacának a fejlesztése az uniós gazdaság növekedését, továbbá a belső piac lehetőségeinek teljes mértékű kihasználását is lehetővé teszi. Támogattam a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Commission proposal and the legislative resolution which proposes a review of the first Payment Services Directive to reflect new market developments, particularly the need to increase the role of third-party actors in payment services. It is positive that the compromise reached ensures security and transparency for consumers and provides also better protection in case of transactions where the amount of money is known in advance and in the framework contract between a consumer and a payment services provider.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Consider că dezvoltarea continuă a unei piețe interne integrate pentru plăți electronice sigure este crucială pentru a sprijini creșterea economică a Uniunii și pentru a asigura faptul că consumatorii, comercianții și întreprinderile se pot bucura pe deplin de varietatea și de transparența serviciilor de plată pentru a beneficia pe deplin de piața internă.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport vise la création d'un marché intégré des paiements à l'échelle de l'Union, en complétant le cadre juridique existant. Ces dispositions visent à réduire les coûts des services de paiement en encourageant la concurrence dans le secteur et en promouvant l'innovation, notamment par le biais de méthodes de paiement mobiles et en ligne. Soutenant ces objectifs et considérant que les données bancaires des utilisateurs seront mieux protégées lors des transactions, j’ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur les services de paiement dans le marché intérieur. Il est à mon avis important d'assurer une libre concurrence entre toutes les catégories de prestataires de services de paiement. Cela permettra d'augmenter le choix, l'efficacité, la transparence et la sécurité des paiements.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe De Backer (ALDE), schriftelijk. – Meer en meer winkels bieden producten aan voor verkoop op het internet. Echter, de onlinebetalingssystemen hebben deze trend minder gevolgd. We moeten zorgen voor efficiëntere onlinebetalingssystemen. Op deze manier zal er meer keuze zijn en zullen deze systemen transparanter werken. Dit is erg belangrijk om het vertrouwen in e—commerce te vergroten, hetgeen op zijn beurt de e-commerce en de economie verder zal doen groeien.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ Il progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno rappresenta un importante passo in avanti nella direzione di una maggiore integrazione europea nell'ambito del mercato dei servizi. Infatti, oggi molti settori in questo mercato soffrono di un'alta frammentazione, come ad esempio nei pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile. Una maggiore coerenza in questo settore è auspicata al fine di dare maggiore tutela ai consumatori, riuscendo a ridurre gli elementi di distorsione presenti nell'attuazione di politiche nazionali non integrate. Pertanto questo testo riesce a garantire una maggiore chiarezza giuridica, uniformando il quadro legislativo. Una maggiore trasparenza in questo mercato comporta un più efficiente mercato dei servizi dei sistemi di pagamento, e dunque maggiore scelta per il consumatore. Ancora una volta, il Parlamento ha migliorato un testo della Commissione per aumentare la fiducia dei consumatori. Un altro aspetto positivo di questo progetto di risoluzione si trova nel tentativo da parte del legislatore di evitare degli abusi nell'ambito del diritto di stabilimento, al fine di proteggere gli attori europei da concorrenti sleali.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport parce qu'il est nécessaire de mettre à jour les règles de l’Union sur les services de paiement afin de suivre le rythme de l’innovation et de rendre les méthodes de paiement mobiles et en ligne plus sûres, moins onéreuses et plus attractives, tant pour les consommateurs que pour les entreprises.

La proposition vise à améliorer la protection des consommateurs contre la fraude, les abus et les incidents de paiement, par exemple en cas d’opération litigieuse. En vertu des nouvelles dispositions proposées, tous les prestataires de services de paiement qui exercent leurs activités dans l’Union seront, en outre, soumis à des règles appropriées, notamment en matière de surveillance. Ce nouveau cadre devrait créer des conditions propices à l’émergence de nouveaux acteurs et au développement de modes de paiement innovants par internet et par appareil mobile en Europe. Les consommateurs et les entreprises bénéficieront ainsi d’un plus large choix et de conditions plus avantageuses.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport compte faciliter les paiements en ligne pour les rendre plus sûrs et moins coûteux, en ouvrant le marché à des prestataires de services de paiement, qui pourront payer sans détenir les fonds, tout en possédant les informations sur les comptes en question.

Aucune garantie n’est cependant apportée quant à l’utilisation des données qui sera faite par les prestataires de services de paiement tiers et quant à la protection des informations bancaires personnelles. Cette nouvelle possibilité, aussi intéressante qu’elle puisse être, peut laisser un vide juridique important. Il n’est pas concevable d’ouvrir une telle brèche dans l’exploitation des données personnelles.

Attachée à la liberté d’entreprise et à l’innovation, je reste néanmoins convaincue que la question de la protection des données personnelles est un sujet sur lequel un responsable politique ne saurait faire l’impasse. L’Union européenne ne peut pas une nouvelle fois mettre en œuvre de nouveaux mécanismes au jugé sur le marché, sans étudier les problèmes susceptibles d’en découler. C’est pourquoi je m’y suis opposée.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих доклада на колегата Таяни, тъй като смятам, че допълва съществуващата рамка в полза на потребителите, като им предоставя подобрен избор и насърчава конкуренцията и прозрачността, като същевременно с това акцентира върху сигурността на потребителите, особено при извършването на плащания на дребно. Гарантира се правна яснота и равнопоставеност за всички участници на пазара. Тези заложени цели би следвало да се постигнат чрез осигуряване на равнопоставеност между всички доставчици на услуги, както и регулаторна рамка, обхващаща новаторските форми на платежни услуги и инструменти.

Подкрепям целите на предложението за актуализиране на вече съществуващата рамка към динамично променящата се среда на електронните плащания, като се вземе предвид, по-специално, развитието на електронната търговия за по-нататъшно развитие на широк пазар на ЕС за електронни плащания, които ще дадат възможност на всички участници на пазара да се възползват от предимствата на вътрешния пазар на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Δεν πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης πληρωμών, να διεκδικούν την επιλεκτικότητα για την χωρίς περιορισμό εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής, της οδηγίας 2007/04/ΕΚ. Η δε δημιουργία "εργοστασίων είσπραξης" και "εργοστασίων πληρωμών" δεν πρέπει να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, για λόγους δυνητικής φοροδιαφυγής. Τέλος η επιβολή διατραπεζικών προμηθειών, για τις συναλλαγές με κάρτες είναι παντελώς άδικη και λάθος.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Etheridge (EFDD), in writing. – UKIP voted against the second Payment Services Directive because it interferes in freedom of contract, grants the Commission power to issue delegated acts and demands ‘full harmonisation’ in a way that prevents the UK from having its own approach to such matters.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A presente diretiva visa reforçar a segurança das operações em linha, proteger os consumidores contra a fraude ou os incidentes de pagamento, abranger novos prestadores e incentivar o desenvolvimento de serviços inovadores. Com a expansão do comércio eletrónico, é necessário atualizar as regras sobre os pagamentos com vista a promover a segurança, a concorrência e a inovação. A descida dos custos e um maior leque de escolha para os utilizadores são alguns dos benefícios apontados e com os quais concordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur cette délibération parce qu'il existe un vide juridique à l'égard des pays tiers et que la sécurité des paiements n'est ainsi pas vraiment assurée.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Em geral, acompanhamos as preocupações que têm vindo a ser expressas pelos agentes económicos quanto à falta de transparência relativamente aos custos reais dos cartões de pagamento, às barreiras à entrada no mercado de pagamentos e às comissões de intercâmbio multilaterais.

Os dados do Banco Central Europeu (BCE) apontam para uma enorme desproporção entre os custos destas operações e os valores cobrados aos beneficiários e consumidores.

São necessários mais estudos sobre os custos reais dos métodos de pagamento eletrónicos, procurando colmatar a falta de transparência existente.

A situação hoje existente justificaria intervenções legislativas em variados domínios. Esta diretiva, porém, não responde inteiramente a esta necessidade. Desde logo, impunha-se a aplicação de limites às comissões cobradas pelos bancos aos terceiros prestadores de serviços de pagamento, o que não acontece. Este é apenas um exemplo, entre outros possíveis, de como, no final, pesem embora as piedosas intenções expressas, na prática, tudo pode ficar na mesma.

Não é a primeira vez que estes temas aqui são discutidos. Mais uma vez, ficam por resolver questões essenciais.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour because changes constitute a positive development for both consumers and SMEs across all Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto con un'astensione a questa relazione che si occupa di istituti di credito e società che forniscono "moneta elettronica" attraverso carte di credito. Vi sono riferimenti fin troppo positivi nei confronti delle possibilità di sviluppo del commercio elettronico e del suo potenziale contributo alla crescita.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Αν και η έκθεση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν καθορίζονται επακριβώς τα εποπτικά μέσα ώστε οι εξουσίες που ασκούνται, να ασκούνται με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Η έκθεση εισάγει έννοιες αντίθετες προς τις αρχές της ελεύθερης αγοράς. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και τα ειδικά μέσα πληρωμής δε δύνανται να μεταλλάσσονται αυτόματα από ειδικού σε γενικού σκοπού. Η ομαδοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών πληρωμών καταργεί την ανεξαρτησία υποκατηγοριών πληρωμών, καταστρατηγεί πολλά δικαιώματα που συνδέονται με την παροχή και τη χρήση, μπορεί δε να εγείρει προβλήματα ασφάλειας χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Για τους παραπάνω λόγους η ψήφος μου είναι αρνητική.

Δεν πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης πληρωμών, να διεκδικούν την επιλεκτικότητα για την χωρίς περιορισμό εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής, της οδηγίας 2007/04/ΕΚ. Η δε δημιουργία "εργοστασίων είσπραξης" και "εργοστασίων πληρωμών" δεν πρέπει να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, για λόγους δυνητικής φοροδιαφυγής. Τέλος, η επιβολή διατραπεζικών προμηθειών για τις συναλλαγές με κάρτες είναι παντελώς άδικη και λανθασμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I congratulate the rapporteur for his work on the consensual outcome of the report. I would congratulate him especially for ensuring the development of new practices and new players in payment services in response to the challenges the current framework faces, while ensuring safety and transparency for consumers.

Transparency of payment services is a key element in terms of guaranteeing that consumers benefit fully from the internal market, and strengthening trust in a harmonised payments market. The payments institutions’ access to accounts maintained with a credit institution will allow the unrestricted and efficient provision of payment services.

Lastly, consumer protection is a shared competence of the EU and Member States and, especially in the field of financial services, it falls within the broader aim of protecting economic interests. Therefore, I support the elements added to strengthen the provision for consumer protection, such as the unconditional right to reimbursement, better protection in relation to transactions and in the framework contract between a consumer and a payment services provider.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor teniendo en cuenta los importantes progresos que se han realizado de cara a la integración de los pagos minoristas en la Unión Europea. Sin embargo, en los últimos años el mercado de pagos minoristas ha experimentado notables innovaciones técnicas que suponen un desafío para la validez del marco actual. No hay duda de que el desarrollo continuado de un mercado único integrado de pagos electrónicos seguros es esencial para apoyar el crecimiento de la economía de la UE, por lo que es necesario establecer nuevas disposiciones que colmen las lagunas legales y, a la vez, aporten más claridad jurídica y garanticen una aplicación uniforme del marco regulador en toda la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta propuesta, que actualiza la Directiva sobre servicios de pago del año 2007 con el objeto de tener en cuenta la aparición de nuevos actores en este mercado.

El texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor, gracias al trabajo de nuestro Grupo, con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión.

En particular, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago. También se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

Asimismo, se logró que en el diálogo tripartito se incluyera la prohibición expresa de la cancelación del servicio de tarjeta de pago por traslado del titular a otro Estado miembro, ejemplo de mala práctica bancaria que hay que erradicar y que no puede subsistir en el futuro mercado único de capitales.

En este sentido, es importante asegurar que el importante proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales no deje de lado a las familias y los usuarios de servicios financieros, incluyendo los transfronterizos, dada la larga lista de obstáculos al movimiento de capitales.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor porque supone una actualización de la Directiva sobre servicios de pago del año 2007, con el objeto de tener en cuenta la aparición de nuevos actores en este mercado.

El texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor, gracias al trabajo de nuestro Grupo, con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión.

En particular, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago. También se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

Asimismo, se logró que en el diálogo tripartito se incluyera la prohibición expresa de la cancelación del servicio de tarjeta de pago por traslado del titular a otro Estado miembro, ejemplo de mala práctica bancaria que hay que erradicar y que no puede subsistir en el futuro mercado único de capitales.

En este sentido, es importante asegurar que el importante proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales no deje de lado a las familias y los usuarios de servicios financieros, incluyendo los transfronterizos, dada la larga lista de obstáculos al movimiento de capitales.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. ‒ Questa relazione consentirà grandi benefici sia alle imprese che ai consumatori. Si apre il mercato, si riducono i costi e si combattono le frodi. Si tratta di un risultato straordinario che dimostra l'ottimo lavoro compiuto dal relatore, che ha reso possibile una larghissima convergenza parlamentare.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'aggiornamento della direttiva sul sistema dei pagamenti perché sono fermamente convinta della necessità di rendere il mercato dei pagamenti online sempre meno frammentato, ridurre costi e soprattutto i rischi di frode. Pertanto, saluto con grande interesse l'impegno profuso dai colleghi della ECON che si sono generosamente spesi affinché si creassero i presupposti per la creazione e il rafforzamento di un sistema europeo dei pagamenti elettronici. L'importanza di questo nuovo tassello, che completa il cosiddetto pacchetto legislativo sui sistemi di pagamento, risiede nel fatto che nell'UE il mercato dei pagamenti al dettaglio è in evoluzione come dimostrato da alcuni dati rilevanti: il 34% dei cittadini europei fanno acquisti in internet e oltre il 50% possiede uno smartphone, attraverso cui accede al mondo dei pagamenti tramite dispositivo mobile.

L'accordo con il Consiglio si basa su nuove regole volte a: stimolare la concorrenza fra gli operatori dei servizi di pagamento, ampliare l'informazione per i cittadini consumatori, promuovere metodi di pagamento innovativi e altrettanto sicuri, in considerazione delle innovazioni tecnologiche degli ultimi anni, riconoscere diritti di rimborso in caso di frodi, diminuire le spese legate ai servizi di pagamento e, non ultimo, una maggiore attenzione verso il trattamento dei dati.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für den Bericht über Zahlungsdienste im Binnenmarkt gestimmt. Kollege Tajani hat eine hervorragende Arbeit gemacht. Zahlungsdienste sind von elementarer Bedeutung, wenn wir vom gemeinsamen europäischen Binnenmarkt sprechen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ich befürworte den Bericht meines Kollegen über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2013/36/EU und 2009/110/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG. Die Schaffung eines Binnenmarktes für den Zahlungsverkehr und elektronische Transaktionen leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Verbraucher in der EU. Zunehmend mehr Arbeit wird über die Grenzen hinweg und über das Internet durchgeführt. Das Fehlen eines klaren Rechtsrahmens führt zu Rechtsunsicherheit und einem Mangel an Verbraucherschutz.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against the second Payment Services Directive because it interferes in freedom of contract, grants the Commission power to issue delegated acts and demands ‘full harmonisation’ in a way that prevents the UK from having its own approach to such matters.

I have no option but to vote against anything which provides the unelected Commission with the power to issue delegated acts. I also note the interference in freedom of contract evident in Article 62, and the suggestion of ‘full harmonisation’ in Article 107.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ President, I voted in favour of this report, which will allow to ensure the development of new practices and new actors in payment services while ensuring safety and transparency for consumers. It will make electronic payments safer for consumers and encourage competition and innovation in the market. As we continue to push to stop card schemes and banks from unnecessarily increasing fees we expect savings to be passed on to consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), por escrito. ‒ Cada día hacemos más compras por internet. Es necesario, por tanto, mejorar la seguridad de los pagos que hacemos en línea y garantizar la privacidad de los datos de los compradores, así como facilitar la entrada de nuevos competidores en el mercado europeo de los servicios de pago, lo que permitirá una reducción de los costes. Por ello, esta Directiva cuenta con mi voto a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta propuesta, que avanza en el establecimiento de una regulación clara de las transacciones y los pagos en Europa. El objetivo es mejorar la protección del consumidor ante casos de fraude y pagos erróneos o no autorizados, para que el sistema de pagos sea más seguro en todos los Estados miembros. Por otra parte, el cambio legislativo reduce el coste de los pagos tanto en línea como por tarjeta, en beneficio de los consumidores y las pequeñas empresas, ya que el mercado actual está extremadamente fragmentado y dominado por los grandes bancos.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ Along with my colleagues in the European Parliamentary Labour Party, I voted in favour of the Payment Services Directive because it will make electronic payments safer for consumers and encourage competition and innovation in the market. As we continue to push to stop card schemes and banks from unnecessarily increasing fees, we expect savings to be passed on to consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Directiva, que actualiza la Directiva sobre servicios de pago del año 2007 con el objeto de tener en cuenta la aparición de nuevos actores en este mercado.

El texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor, gracias al trabajo de nuestro Grupo, con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión.

En particular, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago. También se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

Asimismo, se logró que en el diálogo tripartito se incluyera la prohibición expresa de la cancelación del servicio de tarjeta de pago por traslado del titular a otro Estado miembro, ejemplo de mala práctica bancaria que hay que erradicar y que no puede subsistir en el futuro mercado único de capitales.

En este sentido, es importante asegurar que el importante proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales no deje de lado a las familias y los usuarios de servicios financieros, incluyendo los transfronterizos, dada la larga lista de obstáculos al movimiento de capitales.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report, as I am in favour of setting a basis for a harmonised legal framework for the creation of an integrated payments market, which also aims to update and complement the current framework on payment services. Ensuring a competitive level playing field for all categories of payment service providers and ensuring the adequate and consistent protection of consumer interests in the context of payment transactions, including extending regulatory protection to new payment services, are proposals well aligned with the principles of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Vorschlag ist die abschließende Bestätigung des im Juli im Trilogverfahren ausgehandelten Kompromisses zwischen EP, Ministerrat und Kommission. Er baut auf einer früheren Richtlinie, 2007/64/EG, auf und vervollständigt somit die Regelung für einen gemeinsamen elektronischen Zahlungsverkehrsmarkt. Dazu gehört die Marktöffnung für sogenannte Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste.

Insofern ist der Vorschlag innovationsfreundlich, fördert den Wettbewerb zwischen Zahlungsverkehrsanbietern und stellt einen weiteren Baustein auf dem Weg zu einem gut funktionierenden europäischen Binnenmarkt dar. Das „Level Playing Field“ wird mit dieser gemeinsamen Regulierung auf transparente Art und Weise festgelegt. Daher stimme ich für diesen Bericht.

Die Kommission, EZB und EBA fordere ich hiermit auf, bei der Implementierung der Richtlinie und später als Aufsichtsbehörden sorgsam auf folgende Aspekte zu achten:

- Datenschutz und die Sicherheit vor unbefugtem Zugriff sind nicht verhandelbar und müssen unter allen Umständen gewährleistet bleiben.

- Der Kontoinformationsdienst verwendet für Kontoabfragen die starke Kundenauthentifizierung.

- Bedingung für den Zugang des Drittdienstes ist eine Versicherungsdeckung, die eine vollständige Entschädigung des kontoführenden Kreditinstituts für eventuelle Schäden sicherstellt.

Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Einheitseuro abgeschafft werden muss. Er führt zu Zwist und Zwietracht in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta propuesta, que avanza en el establecimiento de una regulación clara de las transacciones y los pagos en Europa. El objetivo es mejorar la protección del consumidor ante casos de fraude y pagos erróneos o no autorizados, para que el sistema de pagos sea más seguro en todos los Estados miembros. Por otra parte, el cambio legislativo reduce el coste de los pagos tanto en línea como por tarjeta, en beneficio de los consumidores y las pequeñas empresas, ya que el mercado actual está extremadamente fragmentado y dominado por los grandes bancos.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report. It will allow the development of new practices and new players in payment services while, at the same time, ensuring safety and transparency for consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o prijedlogu direktive Parlamenta i Vijeća o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu i izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2016/36/EZ i 2009/110/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ zbog toga što se time smanjuju razlike među državama članicama i uravnotežuje pravni okvir unutar Unije u navedenoj domeni, te jamči veći stupanj pravne sigurnosti. Nastavno tome, osnažuje se europsko platno tržište, zaštita potrošača i sigurnost plaćanja te potiču se niže cijene istih.

Držim, međutim, da se posebna pažnja treba posvetiti transparentnosti takvih procesa, osigurati zaštitu podataka i jasno informirati potrošače o njihovim pravima, te potaknuti nove tehnologije u skladu s rastućim potrebama inovacije. Na ovaj način, usluge platnog prometa pružaju potrošačima veći izbor i odražavaju ravnotežu između otvorenog tržišta i sigurnosti plaćanja. Zato podržavam ovaj prijedlog.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Le but de cette directive est de sécuriser les paiements en ligne effectués au sein des États membres. Dans cette optique, il est proposé d’ouvrir le marché à deux nouveaux prestataires de services de paiement (PSP), à savoir les PSP gestionnaires de comptes et les PSP tiers. Globalement, le texte s'attache beaucoup à la protection des consommateurs.

Toutefois, pour ce qui est des PSP tiers, certaines dispositions demeurent obscures, notamment en ce qui concerne la confidentialité et l’exploitation des informations collectées par le prestataire.

Je me suis donc abstenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Antonio Tajani sur les services de paiement. Ce vote valide l'accord obtenu avec la Commission européenne et le Conseil, qui permet un renforcement de la sécurité des transactions et une réduction des coûts. Les prestataires de services de paiement seront dans l'obligation d'adopter des technologies d'authentification sûres, de s'assurer que les données personnelles circulent sur des canaux sûrs et qu'elles ne seront partagés qu'avec le consentement de l'utilisateur et de manière aussi réduite que possible.

Le rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce rapport qui permet d'adapter les paiements des consommateurs aux nouvelles formes de paiement (mobiles, électroniques). Ce texte vise à favoriser l’efficacité du système de paiement dans son ensemble et à offrir un plus grand choix aux consommateurs tout en garantissant la protection des données et des paiements et en imposant l’obligation d'informer les consommateurs de leurs droits.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Der Text macht klar, inwieweit das derzeitige Rahmenwerk für elektronische Zahlungen nicht mehr adäquat auf Innovationen abgestimmt ist und sich teilweise Regulierungen entzieht bzw. inwieweit sich einzelne nationale Regulierungen gegenseitig widersprechen und damit Zahlungsdienste nicht grenzüberschreitend tätig sein können. Er zielt darauf ab, dass Zahlungsdienste effizienter werden, Kunden mehr Wahl haben, mehr Transparenz in diesem Feld geschaffen wird und das Vertrauen in solche Dienste gestärkt wird. Ich unterstütze alle diese Vorschläge und stimme deshalb für den Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. ‒ Es Eiropas Parlamenta plenārsesijā Strasbūrā balsoju par priekšlikumu direktīvai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, jo uzskatu, ka tā veicinās elektronisko maksāšanas līdzekļu attīstību un vienkāršos elektroniskos maksājumus gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Direktīva radīs līdzvērtīgākus apstākļus esošajiem un jaunajiem tirgus dalībniekiem, atvieglojot jaunu maksāšanas līdzekļu piekļuvi plašākam tirgum un nodrošinot augsta līmeņa patērētāju aizsardzību šo maksājumu pakalpojumu izmantošanā ES. Mērķis ir radīt labvēlīgu vidi jaunu un inovatīvu maksāšanas līdzekļu izveidei nākotnē. Iniciatīvas, kas samazina ES tirgus fragmentāciju, it sevišķi finanšu jomā, ir atbalstāmas, tādēļ balsoju par šo direktīvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the report, as it will allow to ensure the development of new practices and new actors in payment services while ensuring safety and transparency for consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Vorschlag ist die abschließende Bestätigung des im Juli im Trilogverfahren ausgehandelten Kompromisses zwischen EP, Ministerrat und Kommission. Er baut auf einer früheren Richtlinie, 2007/64/EG, auf und vervollständigt somit die Regelung für einen gemeinsamen elektronischen Zahlungsverkehrsmarkt. Dazu gehört die Marktöffnung für sogenannte Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste.

Insofern ist der Vorschlag innovationsfreundlich, fördert den Wettbewerb zwischen Zahlungsverkehrsanbietern und stellt einen weiteren Baustein auf dem Weg zu einem gut funktionierenden europäischen Binnenmarkt dar. Das „Level Playing Field“ wird mit dieser gemeinsamen Regulierung auf transparente Art und Weise festgelegt. Daher stimme ich für diesen Bericht.

Die Kommission, EZB und EBA fordere ich hiermit auf, bei der Implementierung der Richtlinie und später als Aufsichtsbehörden sorgsam auf folgende Aspekte zu achten:

- Datenschutz und die Sicherheit vor unbefugtem Zugriff sind nicht verhandelbar und müssen unter allen Umständen gewährleistet bleiben.

- Der Kontoinformationsdienst verwendet für Kontoabfragen die starke Kundenauthentifizierung.

- Bedingung für den Zugang des Drittdienstes ist eine Versicherungsdeckung, die eine vollständige Entschädigung des kontoführenden Kreditinstituts für eventuelle Schäden sicherstellt.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – A kereskedelemben és a szolgáltatások terén a kártyás fizetések felfutásán túl az internetes, a mobil- és más új fizetési módok dinamikus fejlődése tapasztalható. Tekintettel arra, hogy ezek jelentős részben határokon átnyúló tranzakciók, a fogyasztók biztonsága érdekében támogattam a jelentést, amely egyértelmű és harmonizált szabályozási keretet biztosít uniós szinten. Célja, hogy a fizetési műveletek legyenek biztonságosak, nyújtsanak védelmet a csalás kockázatával szemben.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho deciso di votare a favore in quanto la presente proposta pone le basi per un quadro giuridico armonizzato concernete la creazione di un mercato integrato dei pagamenti. Lo scopo è quello di aggiornare ed integrare l'attuale quadro sui servizi di pagamento, garantendo la parità di condizioni concorrenziali tra tutte le categorie di prestatori di servizi di pagamento. In tal modo sarà possibile fornire una più ampia scelta nonché una maggiore efficienza, trasparenza e sicurezza dei pagamenti al dettaglio.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la proposition de directive du Parlement et du Conseil européen relative aux services de paiement dans le marché intérieur. Depuis ces dernières années, le marché européen des paiements connaît en effet d’importants et profonds changements techniques. Afin de soutenir la croissance en Europe, il est nécessaire d’accompagner ces innovations techniques en proposant de nouveaux services de paiement adaptés aux besoins actuels. J’ai donc soutenu cette proposition de directive pour permettre aux citoyens, aux consommateurs, aux entrepreneurs et aux commerçants de bénéficier d’une gamme de services de paiement plus large, dont la sécurité et la transparence seront renforcés.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Directiva, que actualiza la Directiva sobre servicios de pago del año 2007 con el objeto de tener en cuenta la aparición de nuevos actores en este mercado.

El texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor, gracias al trabajo de nuestro Grupo, con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión.

En particular, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago. También se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

Asimismo, se logró que en el diálogo tripartito se incluyera la prohibición expresa de la cancelación del servicio de tarjeta de pago por traslado del titular a otro Estado miembro, ejemplo de mala práctica bancaria que hay que erradicar y que no puede subsistir en el futuro mercado único de capitales.

En este sentido, es importante asegurar que el importante proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales no deje de lado a las familias y los usuarios de servicios financieros, incluyendo los transfronterizos, dada la larga lista de obstáculos al movimiento de capitales.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ Debido a la situación actual en la que nos encontramos, con riesgos de seguridad en la cadena de pago y desprotección de los consumidores en determinados terrenos, resulta necesario realizar este informe para lograr que consumidores y minoristas puedan disfrutar de métodos de pago eficaces, cómodos y seguros a escala de la Unión.

En aras de la seguridad jurídica resulta necesario establecer nuevas disposiciones que acaben con las lagunas legales existentes; motivo por el que nace este informe. Asimismo, se lucha para que comerciantes y empresas en general puedan aprovecharse de las ventajas que ofrece el mercado interior.

Además, la presente Directiva pretende garantizar la continuidad en el mercado, de manera que todos los proveedores de servicios (tanto los nuevos como los ya existentes) puedan ofrecer sus servicios en un marco reglamentario armonizado. De igual manera, se insta a los Estados miembros, al BCE, a la Comisión y a la ABE a que garanticen una competencia leal en este mercado.

Considero de gran relevancia este informe y lo apoyo, ya que contribuirá a consolidar un marco legal claro que generará eficiencia en todo el sistema de pago e incrementará la gama de servicios de pago disponibles y la transparencia de estos.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Vorschlag ist die abschließende Bestätigung des im Juli im Trilogverfahren ausgehandelten Kompromisses zwischen EP, Ministerrat und Kommission. Er baut auf einer früheren Richtlinie, 2007/64/EG, auf und vervollständigt somit die Regelung für einen gemeinsamen elektronischen Zahlungsverkehrsmarkt. Dazu gehört die Marktöffnung für sogenannte Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste.

Insofern ist der Vorschlag innovationsfreundlich, fördert den Wettbewerb zwischen Zahlungsverkehrsanbietern und stellt einen weiteren Baustein auf dem Weg zu einem gut funktionierenden europäischen Binnenmarkt dar. Das „Level Playing Field“ wird mit dieser gemeinsamen Regulierung auf transparente Art und Weise festgelegt. Daher stimme ich für diesen Bericht.

Die Kommission, EZB und EBA fordere ich hiermit auf, bei der Implementierung der Richtlinie und später als Aufsichtsbehörden sorgsam auf folgende Aspekte zu achten:

- Datenschutz und die Sicherheit vor unbefugtem Zugriff sind nicht verhandelbar und müssen unter allen Umständen gewährleistet bleiben.

- Der Kontoinformationsdienst verwendet für Kontoabfragen die starke Kundenauthentifizierung.

- Bedingung für den Zugang des Drittdienstes ist eine Versicherungsdeckung, die eine vollständige Entschädigung des kontoführenden Kreditinstituts für eventuelle Schäden sicherstellt.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti této doplňující zprávě, která dále reguluje něco, co jde proti svobodě smlouvy, a tudíž by mělo být ponecháno na smluvní volnosti obchodních partnerů, např. článek 62. Dále jsem také proti tomu, že článek 104 zmocňuje Komisi k tomu, aby přijímala prováděcí akty. Plná harmonizace uvedená ve článku 107 lépe odpovídá nařízení než směrnici.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Ovim prijedlogom Direktive želi se stvoriti harmonizirani pravni okvir radi stvaranja jedinstvenog i integriranog sustava platnog prometa u Europskoj uniji. Mjerama obuhvaćenim ovim prijedlogom Direktive želi se standardizirati i omogućiti inter-operatibilnost usluga za kartično, mobilno i internet plaćanje; poticati konkurencija različitih pružatelja usluga na području platnog prometa s ciljem podizanja učinkovitosti i transparentnosti i sigurnosti na području plaćanja na malo; poticati prekogranična upotreba inovativnih kartica, internet i mobilnog plaćanja kako bi se osiguralo jedinstveno tržište za plaćanje na malo; i osigurati adekvatnu zaštitu potrošača na području platnog prometa, pogotovo na području novih oblika plaćanja.

Ovaj će prijedlog smanjiti troškove plaćanja i omogućiti ulazak na tržište novim pružateljima usluga, a istovremeno podići će se razina sigurnosti za potrošače. Stoga sam podržala Izvješće zastupnika Tajanija.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. – V súčasnej dobe globalizácie sa mení tradičný obchod na digitálnu ekonomiku a zároveň sa rozvíja ponuka elektronických platieb pre užívateľov. Tieto zmeny si vyžadujú aj náležitú úpravu legislatívy, ktorá zvýši právnu istotu a ochranu subjektov v týchto vzťahoch. Predložený návrh reaguje na rozvoj elektronických a mobilných operácií a nástup nových druhov platobných služieb. Zavedenie presnejších práv a povinností pre jednotlivca, platobné inštitúcie, ako aj pre členské štáty prispeje k transparentnosti a bezpečnosti platobných operácií, k zvýšeniu hospodárskej súťaže a zároveň k eliminácií nekalých praktík, akými je zneužívanie údajov alebo pranie špinavých peňazí.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της Συμπληρωματικής Έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/EΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 7/10/2015 καθώς και διότι ο ορθός τρόπος λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει ένα ασφαλές σύστημα πληρωμών προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της οικονομίας στην Ένωση και να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από τη διαφάνεια στις υπηρεσίες πληρωμών. Είναι, επομένως, σαφές ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν, ώστε οι κανόνες πρόσβασης στις υπηρεσίες πληρωμής να είναι αντικειμενικοί και αμερόληπτοι και επίσης να υπάρχει ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Με αυτό τον τρόπο θα σταματήσουν οι φραγμοί μεταξύ των εθνικών αγορών ενώ θα συμβάλει η εσωτερική αγορά στη δημιουργία ηλεκτρονικού εμπορίου. Ταυτόχρονα, όμως, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δικαιούται να αποκλείσει από την ενιαία αγορά τους ηλικιωμένους, αλλά και άλλες μερίδες καταναλωτών, επιβάλλοντας την υποχρεωτική χρήση καρτών και οδηγώντας έτσι στη «αχρήματη» κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ As consumers and undertakings are not in the same position, they do not need the same level of protection. While it is important to guarantee consumer rights by provisions from which it is not possible to derogate by contract, it is reasonable to let undertakings and organisations agree otherwise when they are not dealing with consumers.

However, Member States should be able to provide that micro-enterprises, as defined in Commission Recommendation 2003/361/EC, be treated in the same way as consumers. In any case, certain core provisions of this Directive should always apply, irrespective of the status of the user.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ La proposta di direttiva in merito ai servizi di pagamento nel mercato interno mi trova favorevole. La relazione favorisce una crescita a livello di sviluppo europeo del mercato dei pagamenti elettronici, sottolineando l'importanza di avere regole e procedure che siano coerenti su tutto il territorio europeo, favorendo così anche la certezza del diritto. Sono questi aspetti importanti da tenere in considerazione e su cui lavorare con qualità, alla luce dell'attuale situazione a livello europeo e anche dell'evoluzione delle necessità dei consumatori, che devono essere adeguatamente tutelati. Inoltre la previsione di una riduzione dei costi è un dettaglio di non trascurabile importanza, prevedendo fra l'altro anche una maggiore sicurezza dei pagamenti, tutelando così i diritti dei consumatori

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. ‒ Dnes jsme hlasovali o revidovaných unijních pravidlech o platebních službách. Mělo by dojít ke snížení nákladů na placení účtu tím, že nové firmy na trhu budou moci používat mobilní a online nástroje k provádění plateb jménem zákazníka. Nová pravidla mají rovněž za cíl zabezpečení elektronických plateb stanovením norem o ochraně dat a odpovědnosti pro všechny poskytovatele elektronických platebních služeb. Banka spravující účet plátce k němu bude moci zamezit přístup třetímu poskytovateli služeb pouze na základě objektivně oprávněných a doložených bezpečnostních důvodů nahlášených dozorčím orgánům. Toto ochranné opatření by mělo zabránit možnosti jakýmkoli způsobem „blokovat“ trh pro nové platební služby. Platby by tak měly být mnohem bezpečnější, proto jsem návrh podpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Stefano Maullu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa relazione per favorire l'aggiornamento della regolamentazione dei servizi di pagamento. Sono convinto che questa relazione approvata dalla larga maggioranza dei presenti rappresenti un passo avanti importante che inciderà positivamente sulle vite dei cittadini europei. Oltre a essere stata migliorata la sicurezza dei servizi di pagamento online, è stato dato rilievo al trattamento dei dati personali.

 
  
MPphoto
 
 

  Emmanuel Maurel (S&D), par écrit. ‒ Ces dernières années, les paiements en ligne ont connu de profondes évolutions. Il y a peu, ils étaient exclusivement organisés par les opérateurs bancaires. Désormais, d’autres acteurs profitent de l’apparition des nouvelles techniques de paiement pour s’immiscer sur le marché. C’est la raison pour laquelle le législateur européen s’est engagé à donner un périmètre légal à cette évolution. La nouvelle directive sur les services de paiement (DPS2), sur laquelle le Parlement s’est prononcé lors de la dernière session plénière, vise précisément à encadrer ces nouvelles pratiques, que se sont appropriées de nombreuses entreprises européennes.

Dès lors, en votant pour le rapport Tajani, j’ai souhaité accorder un soutien exigeant à ces efforts de régulation. Si je suis convaincu de la nécessité de légiférer en la matière, je veux rester vigilant: les nouvelles dispositions devront en toutes circonstances protéger les citoyens européens, et notamment leurs données personnelles. L’innovation peut et doit contribuer au bien-être de nos sociétés mais, pour cela, elle doit s’accompagner de solides garde-fous d’intérêt général.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht betont, inwieweit das derzeitige Rahmenwerk für elektronische Zahlungen nicht mehr adäquat auf die Innovationen abgestimmt ist. Teilweise werden Regulierungen entzogen oder es widersprechen sich einzelne nationale Regulierungen gegenseitig und damit können Zahlungsdienste nicht grenzüberschreitend tätig sein. Der Bericht zielt darauf ab, dass Zahlungsdienste effizienter werden, Kunden eine größere Auswahl haben, mehr Transparenz in diesem Feld geschaffen wird und das Vertrauen in solche Dienste gestärkt wird. Grundsätzlich sind es keine schlechten Vorschläge, jedoch wären diese noch ausbaufähig. Daher habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ La proposition vise à abroger l'actuelle directive sur les services de paiement (DSP). Il s'agit d'étendre le champ d'application de cette directive afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur des services de paiement. En effet, avec l'apparition de nouveaux types de services de paiement et la croissance rapide des paiements électroniques et mobiles, le marché des paiements de détail a connu d'importantes innovations techniques qui mettent à l'épreuve le cadre législatif actuel. En facilitant les transactions au sein de l'Union, la Commission espère favoriser la croissance. La faible consommation a pourtant peu à voir avec les moyens de paiement. Il s'agirait plutôt d'augmenter les revenus dont disposent les individus. Le texte propose néanmoins un contrôle renforcé des établissements de paiement au vu de combattre le blanchiment et le financement du terrorisme. Une attention particulière est également portée aux actionnaires des établissements de paiements. Pour encourager cela, je vote Pour mais sans enthousiasme.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ La finalité de cette directive est de sécuriser davantage les paiements en ligne au sein des États membres de l’Union. Pour cela, il est proposé d’ouvrir le marché à deux nouveaux prestataires de services de paiement (PSP), à savoir les PSP gestionnaires de comptes et les PSP tiers. Dans son ensemble, le texte attache une importance toute particulière à la protection des consommateurs. Néanmoins, s’agissant des PSP tiers, certains points demeurent obscurs quant à la confidentialité et à l’exploitation des informations collectées par le prestataire.

Pour cette raison, je me suis abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A escolha e a transparência dos serviços de pagamento são fundamentais para que os consumidores, os comerciantes e as empresas possam tirar pleno partido do mercado interno, fundamental para o crescimento da economia da União.

Por este motivo, apresentei o meu voto favorável à proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos serviços de pagamento no mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ This resolution features much wording that has been amended by Parliament on the Commission’s proposal regarding payment services in the internal market. The final, amended, proposal will work to harmonise the rapidly changing payments market and its regulation in the European Union across national borders – focusing on digital and mobile payments in particular.

Such standardisation will improve consumer welfare and ease the burdens on payment services firms attempting to operate transnationally. Therefore I voted in favour of the resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – L'avènement d'un marché numérique en Europe, conditionné par l'émergence de champions européens des nouvelles technologies, est une des priorités libérales du Parlement européen. Nous venons d'approuver la mise à jour des règles sur le marché des services de paiement, actuellement fragmenté et onéreux, dont le coût est évalué à 130 milliards d'euros par an. Il est prévu que les citoyens européens dépensent 45 milliards d'euros via le paiement mobile durant l'année 2015, soit une augmentation de près de 90 % par rapport à 2014. Des chiffres qui confirment la croissance inévitable du numérique dans la vie quotidienne. Ce nouveau cadre réglementaire permettra de réduire les coûts, d'améliorer la sécurité et de faciliter les paiements principalement via mobile et sur internet.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. ‒ Vítam návrh smernice o platobných službách na vnútornom trhu z dôvodu neustáleho rozvoja integrovaného vnútorného trhu, ktorý má veľký význam pre podporu rastu hospodárstva v Únii. Hlavnou zásadou plnej integrity a efektívnosti je bezpečnosť a transparentnosť pri platbách a využívaní platobných služieb. Je preto nutné harmonizovať trh a naďalej upevňovať dôveru spotrebiteľov. Mali by sa stanoviť nové pravidlá a zaručiť rovnocenné podmienky na zabezpečenie jednotného uplatňovania legislatívneho rámca v EÚ. Pokladám za dôležité zamerať sa na poskytnutie primeranej ochrany spotrebiteľom a podnikom, ku ktorým sa viaže právo poznať skutočné náklady za platby a služby a byť jasne informovaný o svojich právach a povinnostiach, čo má za cieľ posilniť istotu voči harmonizovanému platobnému trhu. Oceňujem rozvoj integrovaného trhu a súhlasím s nariadeniami, pomocou ktorých sa bude predchádzať odlišným prístupom v rámci vnútorného trhu, aby sa plne využívali výhody z neho plynúce. Neustále narastá objem elektronických platieb a využívanie stále nových služieb, čo vnímam ako trend v celosvetovom meradle. Je preto potrebné si uvedomiť, že je nevyhnutné urýchliť vytvorenie a harmonizovanie efektívneho integrovaného platobného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report on payment services in the internal market, ensuring the development of new practices and new players in payment services while ensuring safety and transparency for consumers, which is essential.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Bizottság a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására, továbbá a 2002/65/EK, a 2013/36/EU és a 2009/110/EK irányelv módosítására, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezésére tett javaslatot a Parlamentnek és a Tanácsnak. Az EP Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, elfogadva az olasz néppárti Antonio Tajani jelentését, azt indítványozza a Parlamentnek, hogy első olvasatban javasolja a Bizottság tervezetének módosítását. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A revisão do quadro jurídico da União relativo aos serviços de pagamento e, nomeadamente, a análise do impacto da Diretiva 2007/64/CE e a consulta sobre o Livro Verde da Comissão de 11 de Janeiro de 2012, intitulado "Para um mercado europeu integrado dos pagamentos por cartão, por Internet e por telemóvel", demonstraram que a evolução registada suscitara importantes desafios do ponto de vista regulamentar.

Voto favoravelmente o presente relatório que pretende colmatar as lacunas regulamentares existentes, assegurando simultaneamente uma maior clareza jurídica e uma aplicação coerente do quadro legislativo em toda a União. Deverão ser garantidas aos operadores já presentes no mercado e aos novos operadores condições equivalentes para o exercício da atividade, permitindo a implantação generalizada dos novos meios de pagamento no mercado e garantindo um elevado nível de proteção dos consumidores na utilização desses serviços de pagamento em toda a União

Entendo ainda que a evolução continuada de um mercado interno integrado de pagamentos eletrónicos seguros é fundamental para apoiar o crescimento da economia da União Europeia e para garantir que os consumidores, os comerciantes e as empresas possam usufruir da escolha e da transparência dos serviços de pagamento, a fim de tirarem pleno partido do mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. – Ce vote vise à adopter une nouvelle directive sur les services de paiement pour ouvrir le marché à de nouveaux acteurs. L’effet attendu est une baisse des coûts de transaction assortie d'une élévation du niveau de sécurité des paiements en ligne. Cependant, cette directive crée une nouvelle catégorie, celle des prestataires de services de paiement tiers, qui pourront initier des paiements à la demande du payeur sans détenir les fonds concernés. Une incertitude sur le traitement de l’information de ces nouveaux acteurs demeure. J’ai donc décidé de m’abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Payment Services Directive because it will make electronic payments safer for consumers and encourage competition and innovation in the market. As we continue to push to stop card schemes and banks unnecessarily increasing fees, we expect savings to be passed on to consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I voted for this report which will improve the effectiveness of the European Parliament and Council directives on payment services in the internal market.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this proposed directive, on which my colleague Matt Carthy was a shadow rapporteur. The Payment Services Directive is an important piece of legislation which creates new prospects for SMEs and budding start-ups by opening up the banking industry to what are known as third-party providers (TPPs). Not only does this create more employment and business opportunities but it also allows for more consumer choice.

During discussions in preparatory meetings of the Committee on Economic and Monetary Affairs, Matt Carthy highlighted the need to break the dominance of the big banks, which currently control the payments market to the detriment of small businesses and budding entrepreneurs. Moreover, he sought to ensure that the legislation would strengthen consumer protection and regulate operators who previously functioned with no regulatory or supervisory framework. All competitors will now be forced to comply with financial regulation, which is crucial for any economy.

It was for these reasons I voted in favour of this legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem zprávu o platebních službách na vnitřním trhu, která je výsledkem dlouhého vyjednávání mezi EP a Radou obsahujícího řadu složitých technických detailů. Výsledná podoba zajišťuje rovné podmínky mezi všemi kategoriemi poskytovatelů platebních služeb, které zároveň dávají větší možnost volby mezi maloobchodními platebními prostředky a zvyšují jejich bezpečnost a transparentnost. Kladně hodnotím také usnadnění přeshraničního poskytování inovativních platebních služeb při placení kartami, na internetu nebo mobilem.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Der vorliegende Bericht macht klar, warum das derzeitige Rahmenwerk für elektronische Zahlungen nicht mehr an den aktuellen Stand der Innovationen angepasst ist und sich teilweise der Regulierung entzieht. Ferner wird festgestellt, dass sich einzelne nationale Regulierungen gegenseitig widersprechen und damit Zahlungsdienstleister nicht grenzüberschreitend tätig sein können. Im Bericht wird gefordert, dass Zahlungsdienste effizienter werden, Kunden mehr Wahlmöglichkeiten haben, mehr Transparenz in diesem Feld geschaffen wird und das Vertrauen in solche Dienstleistungen gestärkt wird. Grundsätzlich weist der Bericht keine schlechten Vorschläge auf, jedoch gibt es einige Punkte, welche noch genauer definiert werden müssen. Aus diesem Grund habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Euroopa Liidu makseteenuste reeglite täiendamine vähendab makseteenustega seotud kulusid, parandab teenuste turvalisust ning on vajalik selleks, et innovatsiooniga sammu pidada.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Siekiant tobulinti mokėjimo paslaugų teisinį reguliavimą yra tikslinga praplėsti direktyvos taikymo sritį. Siekiant skatinti konkurenciją, svarbu užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikimo srityje būtų taikomi teisinį tikrumą garantuojantys teisės aktai. Be to, būtina užtikrinti saugius, veiksmingus, konkurencingus ir novatoriškus elektroninius mokėjimus.

Ypatingas vaidmuo turi būti skiriamas mokėjimo paslaugų vartotojų teisių ir interesų apsaugai. Svarbu skatinti ir užtikrinti vieningos rinkos veikimo principą, kad vartotojai, mažmenininkai ir įmonės pajustų visą bendrosios rinkos naudą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad naujasis reguliavimas turi būti lankstus, lengvai prisitaikantis prie naujų rinkos pokyčių ir naujų paslaugų, kadangi paslaugų rinkoje vyksta nuolatinė aktyvi plėtra. Siekiant efektyviai funkcionuojančios bendros rinkos labai svarbu iš anksto identifikuoti barjerus, ribojančius naujovių diegimą bei efektyvumo didinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D), per iscritto. ‒ Ho deciso di votare a favore della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Negli ultimi anni, i rischi di sicurezza riguardanti i pagamenti elettronici sono aumentati. Ciò è dovuto alla crescente complessità tecnica dei pagamenti elettronici, al continuo aumento del numero di pagamenti elettronici effettuati in tutto il mondo e all'avvento di nuovi tipi di servizi di pagamento. La sicurezza dei servizi di pagamento è una condizione fondamentale per il buon funzionamento del relativo mercato. È quindi opportuno stabilire nuove regole al fine di colmare le lacune regolamentari, garantendo al contempo maggiore chiarezza giuridica e un'applicazione uniforme del quadro legislativo in tutta l'Unione. Gli operatori già attivi sul mercato e i nuovi operatori dovrebbero beneficiare di pari condizioni operative, in modo da rendere possibile una più ampia diffusione sul mercato dei nuovi mezzi di pagamento e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che si avvalgono di tali servizi di pagamento. Ciò dovrebbe generare efficienze nel sistema dei pagamenti nel suo complesso e tradursi in una maggiore trasparenza dei servizi di pagamento, rafforzando inoltre la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Voterei a favore in quanto ritengo necessario implementare il mercato unico integrato per i pagamenti elettronici sicuri, al fine di favorire la crescita dell’economia comunitaria e al tempo stesso garantire la trasparenza dei servizi di pagamento ai cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – The revision of the Payment Services Directive will bolster e-commerce and provide significant advantages for European consumers, whose interest lies at the heart of every piece of legislation that we in the EU institutions produce. I therefore welcome the new measures contained in PSD 2, such as enhanced legal protection, information on transactions and unconditional refund in case of unauthorised payments or fraud.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Današnje je tržište platnog prometa u Europskoj uniji rascjepkano i skupo. Njegov trošak iznosi preko 1 % BDP-a Europske unije ili 130 milijardi eura godišnje. Te si troškove gospodarstvo ne može priuštiti. Potrebno je poticati jedinstveno digitalno tržište, što će internetski platni promet učiniti jeftinijim i sigurnijim za trgovce na malo i potrošače. Naknade za razmjenu koje plaćaju trgovci na malo nađu se na računima izdanima potrošačima. Ne samo da potrošači najčešće nisu toga svjesni već ih se sada sustavima nagrađivanja potiče da upotrebljavaju kartice koje njihovim bankama osiguravaju najveće prihode.

Jednaki uvjeti stvorit će se za pružatelje usluga platnog prometa, novi pružatelji dobit će priliku da budu dio tržišta i ponude inovativne usluge, trgovci na malo ostvarit će veliku uštedu plaćajući manje naknade svojim bankama, a potrošači će imati prednosti zahvaljujući nižim maloprodajnim cijenama.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Ce vote vise à adopter une nouvelle directive sur les services de paiement pour ouvrir le marché à de nouveaux acteurs. L’effet attendu est une baisse des coûts de transaction assortie d'une élévation du niveau de sécurité des paiements en ligne. Cependant, cette directive crée une nouvelle catégorie, celle des prestataires de services de paiement tiers, qui pourront initier des paiements à la demande du payeur sans détenir les fonds concernés. Une incertitude sur le traitement de l’information de ces nouveaux acteurs demeure. J’ai donc décidé de m’abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Prijedlog direktive iznimno je važan jer značajna područja tržišta plaćanja, posebno kartična plaćanja te internetska i mobilna plaćanja, ostaju rascjepkana nacionalnim granicama, a pružateljima je platnih usluga teško uvesti inovativne, sigurne i lako upotrebljive digitalne platne usluge. Prijedlog s amandmanima Europskog parlamenta ispunjava određene regulatorne praznine, težeći modernizaciji zakonodavnog okvira za platne usluge u skladu s razvojem tehnologije i tržišta, povećanju izbora za potrošače, poticanju na smanjenje cijena platnih usluga te unaprjeđenje sigurnosti online plaćanja. Amandmanima na prijedlog direktive jasnije su definirani uvjeti i implikacije isključenja pojedinih platnih transakcija iz područja primjene Direktive 2007/64/EZ, a opseg usluga dotaknutih Direktivom proširio se na usluge pružanja informacija o računu i usluge iniciranja plaćanja, u svrhu povećanja transparentnosti i sigurnosti takvog poslovanja. Kako bi se spriječilo arbitrarno korištenje prakse isključenja iz Direktive u različitim državama članicama, pružatelji usluga trebali bi biti obvezni priopćiti relevantne aktivnosti nadležnim tijelima država članica, a za sva isključenja koja se temelje na poštovanju praga trebalo bi odrediti postupak obavješćivanja. Kako je naglasio i Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, ovaj prijedlog direktive zasigurno bi omogućio potrošačima, trgovcima na malo i drugim sudionicima na tržištu jednostavnije i potpunije iskorištavanje pogodnosti unutarnjeg tržišta EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Slažem se s prijedlogom kolege Antonija Tajanija na temu usluga platnog prometa na unutarnjem tržištu. Cilj je daljnja tržišna integracija i smanjenje rascjepkanosti u tom području.

S obzirom da na tržištu elektroničkog platnog prometa u Europi postoje velike mogućnosti za inovacije, uz pomoć ove inicijative potrošači i trgovci trebali bi dobiti priliku za potpuno iskorištavanje prednosti slobodnog tržišta. Dakle, želi se potaknuti daljnji razvoj tržišta elektroničkog platnog prometa na razini cijele Europske unije, što odgovara današnjim svjetskim procesima napuštanja tradicionalnih načina trgovanja, te približavanju digitalnom gospodarstvu.

Cilj je ujedno smanjiti troškove i cijene za korisnike usluga platnog prometa, stvoriti veći izbor i transparentnost usluga platnog prometa, unaprijediti sigurnost plaćanja, te olakšati pojavu novih subjekata i inovativnih načina plaćanja. Osim ažuriranja trenutačnog okvira za usluge platnog prometa, potrebno je i usvojiti pravila kojima će se ostvarivati načela transparentnosti i sigurnosti, uzimajući u obzir i legitimne potrebe potrošača. Dobavljači platnih trebali bi osigurati sigurnost korisnika, kao i smanjiti rizik od prijevara. Osobni podaci moći će se prenositi samo sigurnim kanalima, a dijeliti samo uz pristanak korisnika.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně. ‒ Fungování vnitřního trhu vyžaduje, aby bylo spotřebitelům umožněno bezproblémově provádět elektronické platby. Proto jsem hlasoval pro přijetí doplňující zprávy k návrhu směrnice o platebních službách na vnitřním trhu. Tato úprava je v době rostoucího počtu transakcí provedených přes internet a přes mobilní aplikace bezpochyby na místě. Hlasoval jsem také pro to, aby si finanční instituce poskytující službu elektronických plateb byly nuceny k ochraně spotřebitele zřídit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání na území, kde nabízejí služby, či obdobnou záruku odpovědnosti a aby orgán EBA nesl odpovědnost za vytvoření a pozdější přezkum pokynů stanovující minimální peněžní částku tohoto pojištění odpovědnosti. Hlasoval jsem také pro zřízení veřejného online rejstříku finančních institucí oprávněných poskytovat elektronické platby, který by měl na poli platebních zprostředkovatelů zajistit větší transparentnost. Protože jsem přesvědčen o důležitosti předcházení jakýmkoliv finančním podvodům, hlasoval jsem i pro umožnění zpracování osobních údajů platebními systémy. Nic to však nemění na skutečnosti, že osobní údaje musí být respektovány a nesmí být zpracovávány či uchovávány bez souhlasu uživatelů za účely jinými než vyšetřování a odhalování podvodů. Věřím, že efektivnější a bezpečnější systém elektronických plateb podpoří další růst evropské ekonomiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La proposta di direttiva è volta a favorire un maggiore sviluppo del mercato dei pagamenti elettronici in tutta l'Unione europea. Questo provvedimento è stato presentato tenendo conto del fatto che l'economia digitale sta soppiantando gli scambi tradizionali e che i consumatori stanno modificando le loro abitudini di pagamento. La nuova direttiva proposta contiene numerosi adeguamenti della vigente direttiva relativa ai servizi di pagamento e impone taluni nuovi obblighi a carico degli Stati membri, lasciando loro un notevole margine di discrezionalità per quanto riguarda le modalità di recepimento nell'ordinamento nazionale. I principi, le regole, le procedure e gli standard proposti devono essere coerenti in tutti gli Stati membri, in modo da conseguire la certezza del diritto e la parità di trattamento fra tutti i partecipanti al mercato. Ritengo che il relatore abbia svolto un ottimo lavoro e pertanto ho deciso di votare a favore della sua proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Le Parlement européen a adopté le texte relatif à la révision de la directive sur les services de paiement dans le marché intérieur. J'ai voté en faveur de ce rapport car il contribue à renforcer l'efficacité des services de paiement au sein de l'Union et à simplifier les procédures existantes.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ Les députés européens ont voté ce midi le rapport Tajani visant la mise à jour des règles sur le marché des services de paiement. Des services en plein essor mais qui se caractérisent actuellement par leur aspect fragmenté et onéreux, pour un coût global évalué à 130 milliards d'euros par an. Une étude prévoit d'ailleurs que les citoyens européens auront dépensé 45 milliards € via le paiement mobile en 2015, soit une augmentation de près de 90% par rapport à 2014. Des chiffres qui confirment l'impact inévitable du numérique dans la vie quotidienne.

J'ai bien sûr soutenu cette adaptation de la législation "services de paiement" aux nouveaux supports technologiques. C'est le genre de législation qui permet de réconcilier les citoyens avec l'Europe. Cette directive apporte assurément une plus-value pour le consommateur qui bénéficiera prochainement de solutions de paiement (en ligne, via mobile ou tablette et par carte) facilitées et à moindre coût.

Cette législation permet de prendre date et d'anticiper les grandes tendances et la manière dont les consommateurs achètent dorénavant les biens et services. La plus visible d'entre elles étant certainement le fait que le commerce via smartphones en Europe va augmenter de 42% en moyenne chaque année.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Directiva, que actualiza la Directiva sobre servicios de pago del año 2007 con el objeto de tener en cuenta la aparición de nuevos actores en este mercado.

El texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor, gracias al trabajo de nuestro Grupo, con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión.

En particular, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago. También se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

Asimismo, se logró que en el diálogo tripartito se incluyera la prohibición expresa de la cancelación del servicio de tarjeta de pago por traslado del titular a otro Estado miembro, ejemplo de mala práctica bancaria que hay que erradicar y que no puede subsistir en el futuro mercado único de capitales.

En este sentido, es importante asegurar que el importante proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales no deje de lado a las familias y los usuarios de servicios financieros, incluyendo los transfronterizos, dada la larga lista de obstáculos al movimiento de capitales.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. – Le vote de ce rapport constitue une mise à jour de la directive sur les services de paiement. Le texte adopté vise à améliorer les règles européennes sur les services de paiement afin d'encourager l'innovation en la matière en Europe et à s'affranchir de systèmes américains tel que PayPal (le Parlement européen aimerait en effet voir d'autres entreprises européennes percer, comme c'est déjà le cas en Allemagne avec le dispositif Sofort...).

Le texte adopté devrait donc contribuer à faire sauter le verrou des banques qui empêchent encore l'émergence de nouveaux services de paiement, mais aussi de promouvoir le développement de méthodes de règlement innovantes dans l'Union européenne. En stimulant le marché des méthodes alternatives de paiement en ligne, le Parlement européen espère aussi faire baisser les coûts des transactions.

Toutefois, des services de paiement moins chers, ne peuvent absolument pas être moins sûrs pour autant, cette directive obligera donc clairement les banques et les autres fournisseurs de services de paiement à utiliser des technologies qui garantissent une procédure d'authentification sûre des utilisateurs et diminuent le risque de fraude pour les consommateurs. Une fois approuvé de manière formelle par le Conseil, le nouveau cadre législatif entrera en vigueur d'ici deux ans, mais les spécifications techniques devront être appliquées auparavant.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Esta proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos serviços de pagamento no mercado interno, que altera as Diretivas 2002/65/CE, 2013/36/CE e revoga a Diretiva 2007/64/CE, pretende estabelecer um novo quadro jurídico harmonizado, tendente à criação de um mercado integrado de pagamentos.

As medidas propostas visam, designadamente, garantir a igualdade de condições de concorrência entre todas as categorias de prestadores de serviços de pagamento, facilitar o fornecimento de um cartão inovador com serviços de pagamento móvel, eliminar obstáculos à concorrência, em especial para os pagamentos com cartão e pela Internet, entre outros.

Para a sua correta aplicação, reputo fundamental que seja assegurada uma aplicação coerente do quadro legislativo, alinhando o funcionamento prático das regras de licenciamento e de fiscalização entre os Estados-Membros e uma proteção adequada e consistente dos interesses dos consumidores no contexto das operações de pagamento, incluindo o alargamento da proteção regulamentar de novos serviços de pagamento. Estando globalmente de acordo com as alterações propostas, atribuí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette proposition de directive sur les services de paiement, qui a pour objectif de réduire les coûts, de sécuriser davantage les paiements, d'inciter l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché et de stimuler de nouvelles méthodes innovantes de paiement en ligne.

Le marché européen des services de paiement est fragmenté et coûte 130 milliards d'euros par an, ce qui peut nuire à la compétitivité européenne sur le long terme.

Il est donc urgent et nécessaire d'actualiser les règles européennes relatives au marché des services de paiement mobile et en ligne. Ainsi, les frais facturés pour les outils de paiement, comme les cartes bancaires, seront interdits.

Étant donné que 34 % des citoyens européens font des achats en ligne, cette proposition de directive est essentielle pour la sécurisation des paiements.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto a favore della proposta inerente i servizi di pagamento nel mercato interno perché ritengo necessario favorire uno sviluppo maggiore e più armonizzato dei pagamenti elettronici in tutta l'Unione europea, che attualmente risultano essere ancora molto costosi e troppo eterogenei tra i paesi membri. L'economia digitale sta progressivamente sostituendo gli scambi tradizionali e sta cambiando le abitudini di pagamento dei consumatori ed è per questo, che i principi, le regole, le procedure e gli standard devono essere coerenti in tutti gli Stati membri, in modo da conseguire la certezza del diritto e la parità di trattamento fra tutti i partecipanti al mercato. Il testo prevede una riduzione dei costi, il miglioramento della sicurezza, come la riduzione del rischio di frodi e la protezione in caso di pagamenti non autorizzati e nuovi innovativi metodi di pagamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta propuesta, que avanza en el establecimiento de una regulación clara de las transacciones y los pagos en Europa. El objetivo es mejorar la protección del consumidor ante casos de fraude y pagos erróneos o no autorizados, para que el sistema de pagos sea más seguro en todos los Estados miembros. Por otra parte, el cambio legislativo reduce el coste de los pagos tanto en línea como por tarjeta, en beneficio de los consumidores y las pequeñas empresas, ya que el mercado actual está extremadamente fragmentado y dominado por los grandes bancos.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. – Podpořila jsem revizi směrnice o platebních službách na vnitřním trhu, protože obsahuje řadu opatření na posílení bezpečnosti a transparentnosti platebních služeb pro spotřebitele. To je obzvláště důležité při aktuálním trendu rozvoje nových druhů platebních možností, jako jsou platby přes mobilní telefon či na internetu, a rostoucího počtu poskytovatelů těchto služeb. Bezpečnost plateb a ochrana osobních údajů jsou nezbytné pro důvěru spotřebitelů v digitální platební technologie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe mejora considerablemente la privacidad y la seguridad en los pagos electrónicos respecto a la propuesta de la Comisión, a la vez que refuerza el derecho de los clientes a recibir compensación en el caso de que se produzcan transacciones no autorizadas. Por ello, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Negli ultimi anni, i rischi di sicurezza relativi ai pagamenti elettronici sono aumentati. Ciò è dovuto alla crescente complessità tecnica di questi nuovi metodi di pagamento. Grazie a questa proposta si potrà garantire ai consumatori, ai commercianti e alle imprese sia un livello di protezione più elevato, sia una maggiore possibilità di scelta e condizioni migliori di trasparenza in relazione ai servizi di pagamento. Per questo motivo, ho espresso il mio voto favorevole alla direttiva che ha come scopo lo sviluppo di un vasto mercato europeo per i pagamenti elettronici, in modo da poter permettere a tutti gli utenti di godere di maggiori vantaggi nel mercato interno europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted against this resolution as I do not wish to see the EU create more legislation in this area. In addition I do not believe that this is an EU competency.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ As we continue to push to stop card schemes and banks from unnecessarily increasing fees, we expect savings to be passed on to consumers. Ultimately, I voted in favour of the Payment Services Directive because it will make electronic payments safer for consumers and encourage competition and innovation in the market.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ V prípade legislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu som hlasoval za prijatie tohto uznesenia. Aj EÚ totiž musí reflektovať nástup modernej techniky a jej využívanie občanmi pri platení za tovar či služby. Je však potrebné prihliadať na dva aspekty. Prvý je, že je nutné ešte viac chrániť osobné údaje majiteľov účtov, aby neboli zneužité. A druhým je chrániť užívateľov pred neadekvátnymi poplatkami či už zo strany obchodníkov alebo samotných bánk. Práve tieto dva aspekty boli hlavnými piliermi predkladaného návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. Ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Trg plačilnih storitev na drobno je zelo dinamičen in inovativen. 34 odstotkov državljanov EU kupuje praktično izključno na spletu. Sprejeta uredba ureja tudi plačilne storitve preko interneta, kar je zelo uporabno, saj velika večina ljudi dandanes uporablja pametne telefone za plačevanje preko spleta.

Končni dogovor spremembe uredbe bo omogočil tudi zmanjšanje odstotka goljufij. Potrošnikom pa se bo zagotovilo nižje stroške uporabe plačevanja preko spleta in boljše ter večje varstvo. Nova direktiva bo povečala konkurenčnost in s tem znižala cene storitev za potrošnike. Zaradi naraščanja uporabe elektronskega poslovanja na področju plačilnega prometa je bila revizija uredbe nujno potrebna in sedaj bo zadostovala spremembam na tem področju.

Menim, da smo dobili dobro zakonodajno besedilo in lahko smo zadovoljni s končnim rezultatom pogajanja s Svetom. Iz navedenih razlogov sem podprl spremembo direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitev Direktive 2007/64/ES.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Vorschlag ist die abschließende Bestätigung des im Juli im Trilogverfahren ausgehandelten Kompromisses zwischen EP, Ministerrat und Kommission. Er baut auf einer früheren Richtlinie, 2007/64/EG, auf und vervollständigt somit die Regelung für einen gemeinsamen elektronischen Zahlungsverkehrsmarkt. Dazu gehört die Marktöffnung für sogenannte Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste.

Insofern ist der Vorschlag innovationsfreundlich, fördert den Wettbewerb zwischen Zahlungsverkehrsanbietern und stellt einen weiteren Baustein auf dem Weg zu einem gut funktionierenden europäischen Binnenmarkt dar. Das „Level Playing Field“ wird mit dieser gemeinsamen Regulierung auf transparente Art und Weise festgelegt. Daher stimme ich für diesen Bericht.

Die Kommission, EZB und EBA fordere ich hiermit auf, bei der Implementierung der Richtlinie und später als Aufsichtsbehörden sorgsam auf folgende Aspekte zu achten:

- Datenschutz und die Sicherheit vor unbefugtem Zugriff sind nicht verhandelbar und müssen unter allen Umständen gewährleistet bleiben.

- Der Kontoinformationsdienst verwendet für Kontoabfragen die starke Kundenauthentifizierung.

- Bedingung für den Zugang des Drittdienstes ist eine Versicherungsdeckung, die eine vollständige Entschädigung des kontoführenden Kreditinstituts für eventuelle Schäden sicherstellt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Bezhotovostné transakcie a platby kartami predstavujú čoraz významnejší spôsob prevodu peňazí. Smernica, ktorú sme schválili, umožní efektívnejšie využívanie moderných technológií a lepšiu ochranu spotrebiteľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. Podržavam ovo Izvješće iz razloga što razvoj digitalnog gospodarstva predstavlja veliku važnost za uspostavu integriranog jedinstvenog tržišta za elektronički platni promet i gospodarstvo u cjelini. Ta će uspostava omogućiti potrošačima, trgovcima i društvima da uživaju u svim pogodnostima unutarnjeg tržišta.

U posljednjih nekoliko godina došlo je do znatnog poboljšanja integracije platnog prometa u maloprodaji unutar Unije. Međutim, važna područja tržišta platnog prometa, posebice kartično plaćanje te internetski i mobilni platni promet i dalje su rascjepkani unutar nacionalnih granica. Važno je istaknuti kako zbog neprestanog rasta obujma elektroničkog platnog prometa diljem svijeta te povećanjem tehničke složenosti i izvedivosti dolazi do sigurnosnih rizika. Sigurnosne usluge jedan su od ključnih uvjeta za tržište usluga platnog prometa zbog same zaštite korisnika usluga. Korisnici usluga platnog prometa trebaju biti u potpunosti osigurani od rizika, kako bi tržište neometano funkcioniralo te pridonosilo ključnim gospodarskim i društvenim aktivnostima.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Payment Services Directive because it will make electronic payments safer for consumers and encourage competition and innovation in the market. As we continue to push to stop card schemes and banks from unnecessarily increasing fees, we expect savings to be passed on to consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Ovaj prijedlog obuhvaća, ali i opoziva Direktivu o uslugama platnog prometa (DUPP) kojom se utvrđuju temelji za skladni pravni okvirni program stvaranja integriranog platnog tržišta. Neke od mjera kojima je za cilj unaprijediti i upotpuniti trenutni okvirni program platnih usluga, uključuju povećanje konkurentnosti među svim kategorijama pružatelja platnih usluga, osiguravanje jedinstvenog tržišta za sve oblike plaćanja u maloprodaji, obraćanje pozornosti na standardizaciju i interoperabilnost za kartično i internetsko plaćanje, kao i osiguravanje adekvatne i konstantne zaštite interesa potrošača u kontekstu platnih transakcija, što će u praksi značiti proširenje propisane zaštite na nove oblike platnih usluga.

Ovo izvješće podržavam jer će se unapređenjem propisa u kontekstu platnih usluga u EU-u, postići bolja zaštita potrošača, te će im dostupnim postati veći broj oblika platnih usluga. Nadalje, obraćanjem pozornosti na standardizaciju postojećih i novih usluga, građanima EU-a olakšat će se proces korištenja različitih metoda plaćanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som podporil, keďže jeho cieľom je najmä prispôsobiť legislatívu EÚ dnešným podmienkam.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o plačilnih storitvah na notranjem trgu. Povečati je treba učinkovitost elektronskih transakcij, še posebej čezmejnih transakcij v Evropski uniji, hkrati pa moramo narediti vse kar je v naši moči, da zaščitimo potrošnike.

Današnje gospodarstvo si zelo težko predstavljamo brez elektronskih transakcij, zato potrebujemo pravna načela, ki bodo natančno in jasno urejala ta razmerja. To poročilo bo tudi pripomoglo k oblikovanju enotnega trga v Evropski uniji.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά αφορά την εναρμόνιση των κανόνων σε όλη την επικράτεια της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης, την ίδια ώρα που φιλελευθεροποιεί αυτές τις υπηρεσίες. Πρόκειται για την τρίτη έκθεση η οποία αναθεωρεί τους υφιστάμενους κανόνες για τις υπηρεσίες πληρωμών, μια πολιτική της ΕΕ, για την οποία ήμασταν ανέκαθεν επιφυλακτικοί, για τον λόγο ότι βασίζεται ακριβώς όχι στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών πληρωμών και τη λειτουργία κανόνων για αυτή, αλλά στη λογική ότι όταν απελευθερωθεί μια αγορά γίνεται αυτόματα και πιο εύρυθμη.

Παρόλο που η ίδια η έκθεση ήταν πολύ τεχνικής φύσεως τηρήσαμε αποχή, αφού από τη μια η απλοποίηση πληρωμών τόσο με κάρτα όσο και διαδικτυακά είναι προς όφελος των καταναλωτών αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από την άλλη όμως η φιλελευθεροποίηση των υπηρεσιών πληρωμής ανοίγει το παράθυρο σε ένα είδος σκιώδους τραπεζικού συστήματος, το οποίο γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο να ελέγξει ο νομοθέτης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Η έκθεση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση σε πολλά σημεία όπως η ρήτρα αναθεώρησης, το δικαίωμα προσφυγής, η εκτέλεση πράξεων πληρωμών με ηλεκτρονικό χρήμα, η συνέχιση των πράξεων πληρωμών με μετρητά ή επιταγές στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς, η ρύθμιση εποπτικών αρχών των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών για την προστασία των καταναλωτών, την ασφάλεια και ευθύνη, τον ανταγωνισμό και την προστασία δεδομένων. Όμως, δεν καθορίζονται επακριβώς τα εποπτικά μέσα, ώστε οι εξουσίες που ασκούνται, να ασκούνται με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Η έκθεση εισάγει έννοιες αντίθετες προς τις αρχές της ελεύθερης αγοράς. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και τα ειδικά μέσα πληρωμής δε δύνανται να μεταλλάσσονται αυτόματα από ειδικού σε γενικού σκοπού.

Δεν πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης πληρωμών, να διεκδικούν την επιλεκτικότητα για τη χωρίς περιορισμό εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής, της οδηγίας 2007/04/ΕΚ. Η δε δημιουργία "εργοστασίων είσπραξης" και "εργοστασίων πληρωμών" δεν πρέπει να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, για λόγους δυνητικής φοροδιαφυγής. Τέλος, η επιβολή διατραπεζικών προμηθειών, για τις συναλλαγές με κάρτες είναι παντελώς άδικη και λάθος.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a kiegészítő jelentés elfogadását. A pénzforgalmi szolgáltatások terén folyamatos a technikai innováció, ezért elkerülhetetlen, hogy közösségi szabályaink kövessék ezeket a változásokat. Üdvözlöm, hogy a jelentés nagy hangsúlyt fektetett a kártyaalapú fizetések biztonságára, hiszen anélkül nem valósulhat meg a kártyaalapú fizetések hatékony integrált piaca. Fontosnak tartom, hogy részletes felsorolásokban tért ki a jelentés az egyes versenyt torzító gyakorlatokra, valamint hogy tovább erősítette az eredeti szöveg adatvédelemre vonatkozó részeit. A kiegészítő jelentés értékelésekor figyelemmel voltam továbbá arra is, hogy az előtérbe helyezte a harmonizált szabályozási keret, illetve a magas szintű fogyasztóvédelem biztosításának szükségességét.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Economia pieței comune a Uniunii Europene nu poate funcționa decât atunci când se asigură o circulație optimă a masei monetare în vederea achiziționării și vinderii de produse și servicii între cetățenii și agenții comerciali din statele membre. Din acest punct de vedere, serviciile de plată reprezintă un element-cheie, care poate avea un impact semnificativ asupra dezvoltării economice a statelor membre.

Comisia Europeană a emis prima directivă pentru reglementarea acestui domeniu în 2007, dar, între timp, s-au înregistrat progrese importante care impun necesitatea revizuirii sale. Folosirea terților în vederea realizării acestor servicii de plată conferă mai multă transparență și siguranță pentru consumatori. Noul document asigură mai multă protecție împotriva plăților eronate, pentru protejarea plăților pe bază de factură și pentru protejarea drepturilor consumatorilor. De asemenea, se reglementează suprataxele aplicate tranzacțiilor pe baza anumitor instrumente de plată, în special pe baza cardurilor bancare, în sensul instituirii unor limite, cel puțin la nivelul comisioanelor interbancare din cadrul Uniunii.

Consider că documentul de față aduce modificări importante ale reglementării serviciilor de plată, care vin în sprijinul cetățenilor europeni și ale dezvoltării economiei Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la proposition de M. Tajani sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/CE et abrogeant la directive 2007/64/CE suivant ainsi l'avis des experts de mon groupe politique. Ce règlement instaure en particulier des règles concernant la facturation des commissions d'interchange sur les opérations de paiement liées à une carte et vise à accélérer encore la réalisation d'un marché intégré efficace pour les opérations de paiement liées à une carte.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ The objective of this report is to generate efficiencies in the payment system and lead to more choice and more transparency of payment services, and I voted in favour of it. It calls for Directive 2007/64/EC to be repealed because, since its adoption, the retail payments market has experienced significant technical innovation, which challenges the current framework. The report stresses that the continued development of an integrated internal market for safe electronic payments is crucial in order to support the growth of the EU economy and ensure that consumers and businesses enjoy choice and transparency of payment services, so as to benefit fully from the internal market.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Prijedlog Komisije držim odličnim primjerom zdrave dodane vrijednosti koju Unija može pružiti pojedinačnim državama članicama na primjereniji i efikasniji način nego bi se to moglo ostvariti pojedinačno u bilo kojoj državi članici.

Uspostavu harmoniziranog pravnog okvira za integrirano tržište platnog prometa smatram potrebnom i nužnom posljedicom nadogradnje već postojećeg okvira koji se dinamički i progresivno mijenja u skladu s vremenom, te posebice razvojem e-trgovine.

Izglasavanje ovog zakonodavnog prijedloga rezultirat će tržišnim pravilima koja će poboljšati izbor potrošača, ne samo naglašavanjem transparentnosti, kompetitivnosti i zaštite tržišnih inovacija, već i putem jačanja sigurnosti u segmentu maloprodajnih plaćanja; sve u cilju zaštite potrošača.

U uvjetima sveobuhvatne i nezaustavljive digitalizacije, prijedlozi koji putem ujednačavanja pravila za sve vode prema proširenju mogućnosti izbora te višoj razini zaštite krajnjih korisnika - potrošača, uvijek će dobiti moju svesrdnu podršku.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Dodatno poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu, o spremembah direktiv 2002/65/ES, 2013/36/EU in 2009/110/ES ter o razveljavitvi Direktive 2007/64/ES sem podprla, saj menim, da je izredno pomembno za nadaljnji razvoj notranjega trga ter da prinaša koristi državljanom EU.

Predlog direktive bo še dodatno okrepil varno elektronsko plačevanje, prav tako pa bo poostril nadzor, ki bo onemogočal kazniva dejanja in zlorabo podatkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta propuesta, que avanza en el establecimiento de una regulación clara de las transacciones y los pagos en Europa. El objetivo es mejorar la protección del consumidor ante casos de fraude y pagos erróneos o no autorizados, para que el sistema de pagos sea más seguro en todos los Estados miembros. Por otra parte, el cambio legislativo reduce el coste de los pagos tanto en línea como por tarjeta, en beneficio de los consumidores y las pequeñas empresas, ya que el mercado actual está extremadamente fragmentado y dominado por los grandes bancos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Trebesius (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Vorschlag ist die abschließende Bestätigung des im Juli im Trilogverfahren ausgehandelten Kompromisses zwischen EP, Ministerrat und Kommission. Er baut auf einer früheren Richtlinie, 2007/64/EG, auf und vervollständigt somit die Regelung für einen gemeinsamen elektronischen Zahlungsverkehrsmarkt. Dazu gehört die Marktöffnung für sogenannte Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste.

Insofern ist der Vorschlag innovationsfreundlich, fördert den Wettbewerb zwischen Zahlungsverkehrsanbietern und stellt einen weiteren Baustein auf dem Weg zu einem gut funktionierenden europäischen Binnenmarkt dar. Das „Level Playing Field“ wird mit dieser gemeinsamen Regulierung auf transparente Art und Weise festgelegt. Daher stimme ich für diesen Bericht.

Die Kommission, EZB und EBA fordere ich hiermit auf, bei der Implementierung der Richtlinie und später als Aufsichtsbehörden sorgsam auf folgende Aspekte zu achten:

- Datenschutz und die Sicherheit vor unbefugtem Zugriff sind nicht verhandelbar und müssen unter allen Umständen gewährleistet bleiben.

- Der Kontoinformationsdienst verwendet für Kontoabfragen die starke Kundenauthentifizierung.

- Bedingung für den Zugang des Drittdienstes ist eine Versicherungsdeckung, die eine vollständige Entschädigung des kontoführenden Kreditinstituts für eventuelle Schäden sicherstellt.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta propuesta, que avanza en el establecimiento de una regulación clara de las transacciones y los pagos en Europa. El objetivo es mejorar la protección del consumidor ante casos de fraude y pagos erróneos o no autorizados, para que el sistema de pagos sea más seguro en todos los Estados miembros. Por otra parte, el cambio legislativo reduce el coste de los pagos tanto en línea como por tarjeta, en beneficio de los consumidores y las pequeñas empresas, ya que el mercado actual está extremadamente fragmentado y dominado por los grandes bancos.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (PPE), rakstiski. – Lai arī darījumi ar bankas kartēm un naudas pārskaitījumi Eiropas Savienības ietvaros ir sakārtoti, nodrošinot, ka maksājumi visā Eiropā ir tikpat vienkārši un droši kā patērētāja dzīvesvietas valstī, tomēr jāņem vērā, ka pēc maksājumu pakalpojumu direktīvas pieņemšanas 2007. gadā ir attīstītas inovatīvas metodes maksājumu iniciēšanai e-komercijas jomā.

Svarīgi turpināt attīstīt integrētu un drošu elektronisko maksājumu iekšējo tirgu, lai nodrošinātu, ka patērētājiem, tirgotājiem un uzņēmumiem ir maksājumu pakalpojumu izvēle un pārredzamība. Tādēļ balsojumā atbalstīju regulu, kura, cita starpā, pavērs plašākas iespējas maksājumu veikšanai ar mobilo vai tiešsaistes rīku starpniecību, uzlabos maksājumu pakalpojumu drošību, datu aizsardzību un finansiālo atbildību no pakalpojumu nodrošinātāju puses.

Jaunajiem maksāšanas pakalpojumiem jābūt drošiem un jāaizsargā lietotājs maksājuma instrumenta nozagšanas vai nozaudēšanas gadījumā, ja tas ticis ļaunprātīgi izmantots. Tādēļ atbalstu noteikumu, kas paredz, ka, ja no maksātāja konta veikts neautorizēts maksājums, konta turētājs nedrīkstēs zaudēt vairāk nekā 50 EUR.

Tikpat būtiski, lai maksāšanas instrumentu lietošanas izmaksas būtu samērīgas un maksa, ko maksājumu pakalpojuma sniedzējs iekasē no pircēja, nepārsniegtu tiešās izmaksas, kas radušās par maksājumu instrumenta izmantošanu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report on the proposal for a directive to update EU rules on payment services, which will cut the cost of paying bills by enabling new market players to use mobile and online tools to make payments on customers’ behalf.

The reason I supported the report is that it aims to achieve greater safety by laying down data protection and liability rules for all online payment service providers. It also makes for much greater convenience as, from now on, a payer using an online account will have the right to use payment software, devices and applications provided by an authorised third party and to have payments executed on his or her behalf by that provider.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ La propuesta configura las bases de un marco legal armonizado para la creación de un mercado interior de los servicios de pago. De este modo se ayudará a reducir costes, mejorar la seguridad de los pagos y facilitar la emergencia de nuevos actores y nuevos medios de pago innovadores en el sector. Por ello, considero necesario votar a favor para que se consiga un acuerdo en primera lectura.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Directiva, que actualiza la Directiva sobre servicios de pago del año 2007 con el objeto de tener en cuenta la aparición de nuevos actores en este mercado.

El texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor, gracias al trabajo de nuestro Grupo, con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión.

En particular, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago. También se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

Asimismo, se logró que en el diálogo tripartito se incluyera la prohibición expresa de la cancelación del servicio de tarjeta de pago por traslado del titular a otro Estado miembro, ejemplo de mala práctica bancaria que hay que erradicar y que no puede subsistir en el futuro mercado único de capitales.

En este sentido, es importante asegurar que el importante proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales no deje de lado a las familias y los usuarios de servicios financieros, incluyendo los transfronterizos, dada la larga lista de obstáculos al movimiento de capitales.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Valli (EFDD), per iscritto. ‒ Dall'introduzione nel 2002 della direttiva sui servizi di pagamento (PSD), il settore ha registrato una rapida crescita del numero delle transazioni elettroniche e la nascita di rivoluzionari servizi di pagamento mobili, che hanno rimesso in discussione le regole di questo mercato. Pertanto, l'obiettivo della riforma PSD II, votata dalla precedente legislatura nell'aprile 2014, era quello di ampliare la concorrenza e l'efficienza nel settore dei servizi di pagamento, garantendo innanzitutto la tutela dei consumatori. I negoziati intrapresi dall'attuale Parlamento durante i triloghi con il Consiglio, tuttavia, sono stati tutt'altro che soddisfacenti.

Sebbene siano stati rafforzati i controlli sull'accesso alle informazioni personali evitando al contempo le frodi e gli abusi, il nuovo testo include alcune deroghe ed esenzioni. Restano fuori dalla direttiva infatti i servizi di pagamento tramite carte di debito e, parzialmente, il settore delle telecomunicazioni. Inoltre, vengono eliminate importanti garanzie per il consumatore già approvate dal Parlamento, ad esempio riguardo al diritto di recesso, e sono state introdotte diverse deroghe per alcuni operatori per sottrarsi alle regole della direttiva. Il compromesso al ribasso raggiunto durante tali negoziati evidenzia ancora una volta la subordinazione del Parlamento europeo nei confronti degli interessi particolari degli Stati membri. Per questi motivi mi sono astenuto dal voto su questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Volgens studies hebben de Europese burgers in 2015 45 miljard euro gespendeerd via mobiele apparaten. Dit betekent ongeveer een verhoging van 90% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze cijfers duiden op een alsmaar stijgende impact van onlinebetalingen in ons dagelijks leven. Volgens schattingen stijgt de handel via de zogenaamde smartphones jaarlijks met ongeveer 42 %.

Ik heb natuurlijk voor dit verslag gestemd omdat het de Europese wetgeving aanpast aan de alsmaar sneller veranderende technologische vereisten. De Europese richtlijn betekent een meerwaarde voor de Europese burger die zal kunnen profiteren van vereenvoudigde betalingsmogelijkheden tegen lagere kosten.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Acompanhamos muitas das preocupações dos agentes económicos, designadamente ao nível da falta de transparência relativamente aos custos reais dos cartões de pagamento, às barreiras à entrada no mercado de pagamentos e às comissões de intercâmbio multilaterais.

Os dados do Banco Central Europeu (BCE) apontam para uma enorme desproporção entre os custos destas operações e os valores cobrados aos beneficiários e consumidores. São necessários mais estudos sobre os custos reais dos métodos de pagamento eletrónicos e a falta de transparência no que respeita a esta matéria.

Posto isto, seria desejável que esta diretiva conferisse a cada cidadão o direito de abrir uma conta com serviços bancários mínimos e gratuitos, tendo em conta as vantagens que isto traz para a sociedade em geral. Em vez disto, e pese embora o esforço desta iniciativa legislativa, temos mais um emaranhado legislativo, onde se pretende avançar numa direção, criando ao mesmo tempo condições para contornar a legislação. A não aplicação de qualquer limite às comissões cobradas pelos bancos aos terceiros e prestadores de serviços de pagamento é apenas um exemplo.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht betont, inwieweit das derzeitige Rahmenwerk für elektronische Zahlungen nicht mehr adäquat auf die Innovationen abgestimmt ist. Teilweise werden Regulierungen entzogen oder es widersprechen sich einzelne nationale Regulierungen gegenseitig, und damit können Zahlungsdienste nicht grenzüberschreitend tätig sein. Der Bericht zielt darauf ab, dass Zahlungsdienste effizienter werden, Kunden eine größere Auswahl haben, mehr Transparenz in diesem Feld geschaffen wird und das Vertrauen in solche Dienste gestärkt wird. Grundsätzlich sind es keine schlechten Vorschläge, jedoch wären diese noch ausbaufähig. Daher habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Der Überarbeitung der Richtlinie für Zahlungsdienste im Binnenmarkt stimme ich nicht zu. Das Ziel ist, den gemeinsamen europäischen Markt zu verstärken. Im Ergebnis wird aber vor allem ein freiheitseinschränkendes System zur Überwachung der am Zahlungsverkehr Beteiligten vorherrschen. Zudem halte ich die Regulierung nicht für wettbewerbsfördernd, sondern für wettbewerbsverhindernd. Kleine Internet-Anbieter werden es schwerer haben, den Platzhirschen Konkurrenz zu machen. Schließlich halte ich die Deckelung der Kreditkartengebühren für falsch. Letztlich führt das Verbot der Gebührenerhebung dazu, dass die Kosten der Kreditkartenzahlung über die Preise auf die Nutzer anderer Zahlungsmethoden abgewälzt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την παρούσα πρόταση η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από την αρμόδια Επιτροπή. Το κείμενο αυτό ενισχύει το νομικό καθεστώς που αφορά τις σχετικές υπηρεσίες πληρωμών, θέτοντας ένα περισσότερο εναρμονισμένο πλαίσιο προς όφελος της δημιουργίας μιας ενοποιημένης αγοράς πληρωμών και προστατεύοντας τους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE), por escrito. ‒ El mercado de pagos europeo ha demostrado ser muy dinámico y ha experimentado un ritmo de innovación significativo a lo largo de los últimos años. Sin embargo, continúa siendo un mercado fraccionado, cuyo coste, según estudios de la Comisión Europea, representa más del 1 % del PIB de la Unión Europea.

Los sistemas de pago son una fuente de continuo desarrollo, constituyendo una pieza básica para la actividad económica de cualquier país desarrollado. Gracias al acuerdo que hemos votado y al acuerdo que ya votamos en el Reglamento de las tasas multilaterales de intercambio en marzo de este mismo año, avanzamos hacia el desarrollo de un mercado de pagos europeo.

Gracias a un mercado de pagos europeo, se permitirá a consumidores, minoristas y otras empresas aprovechar plenamente los beneficios del mercado interior de la Unión Europea en consonancia con la Estrategia Europa 2020, la cual diseñamos para apoyar el crecimiento, la creación de empleo y la productividad en Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zanni (EFDD), per iscritto. ‒ La direttiva sui servizi di pagamento (PSD) del 2002 regolamenta i servizi di pagamento nell'UE stabilendo i diritti e gli obblighi sia per i fornitori dei servizi di pagamento che per i consumatori. Lo scopo della sua revisione (PSD II) è quello di aumentare la concorrenza e l'efficienza nel settore dei pagamenti, assicurando condizioni eque per la tutela dei consumatori. Durante i negoziati con il Consiglio, da un lato sono stati fatti passi in avanti sia attraverso l'inclusione nella direttiva di ulteriori fornitori di servizi di pagamento, sia nell'ambito dell'accesso alle informazioni prevenendo frodi e abusi. Dall'altro però, il gruppo negoziale ha dovuto accettare un compromesso al ribasso su alcuni punti quali un'esenzione per il settore delle telecomunicazioni, il diritto di recesso gratuito per il consumatore garantito solo dopo 6 mesi e infine un innalzamento della soglia da 1 milione a 3 milioni di euro di transazioni annuali come clausola necessaria per derogare dalle disposizioni della direttiva. Queste deroghe rendono il testo molto meno accettabile rispetto alla prima versione votata dal Parlamento europeo e per questo lo ritengo non pienamente condivisibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Správu o platobných službách na vnútornom trhu som podporila, keďže je podľa môjho názoru potrebné prispôsobovať právny rámec takýmto rýchlo sa meniacim a vyvíjajúcim oblastiam, akými elektronické platby nepochybne sú. A ochrana spotrebiteľa, inovácie, transparentnosť a bezpečnosť platieb sú témy, ktoré sú pri vykonávaní platieb, napríklad cez tablet či smartfón, veľmi dôležité. Na druhej strane sa však nestotožňujem so skutočnosťou, že správa sa vôbec nezaoberá možnosťou prispôsobenia platobných služieb osobám so zrakovým postihnutím. Tieto osoby totiž napriek všetkým moderným technológiám nemôžu využívať výhody, ku ktorým majú ostatní spotrebitelia bežne prístup, keďže prevádzkovatelia na ich špecifické potreby nereagujú a Európska únia vo svojej legislatíve, bohužiaľ, taktiež nie.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ Os dados do Banco Central Europeu (BCE) apontam para uma enorme desproporção entre os custos destas operações e os valores cobrados aos beneficiários e consumidores. São necessários mais estudos sobre os custos reais dos métodos de pagamento eletrónicos e a falta de transparência no que respeita a esta matéria.

Seria importante que a cada cidadão fosse dado o direito de abrir uma conta com serviços bancários mínimos e gratuitos, tendo em conta as vantagens que isto traz para a sociedade em geral. Esta iniciativa legislativa não o prevê, o que é negativo.

 
Aviso legal - Política de privacidade