Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 8 октомври 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (разискване)
 3.Прилагане на член 20, параграф 2 от Директивата за услугите и член 8, параграф 3 от Директивата за правата на потребителите (разискване)
 4.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава
  4.1.Централноафриканска република
  4.2.Положението в Тайланд
  4.3.Масово разселване на деца в Нигерия в резултат на нападения на Боко Харам
  4.4.Случаят на Али Мохамед ал-Нимр
 5.Законодателството в областта на ипотеките и рисковите финансови инструменти в ЕС: случаят на Испания (внесено предложение за резолюция): вж. протокола
 6.Смъртното наказание (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 8.Позиции на Съвета на първо четене: вж. протокола
 9.Време за гласуване
  9.1.Централноафриканска република (RC-B8-1000/2015, B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015, B8-1019/2015) (гласуване)
  9.2.Положението в Тайланд (RC-B8-1002/2015, B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015, B8-1021/2015) (гласуване)
  9.3.Масово разселване на деца в Нигерия в резултат на нападения на Боко Харам (RC-B8-1003/2015, B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015, B8-1031/2015) (гласуване)
  9.4.Случаят на Али Мохамед ал-Нимр (RC-B8-0997/2015, B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015, B8-1032/2015) (гласуване)
  9.5.Платежните услуги на вътрешния пазар (A8-0266/2015 - Antonio Tajani) (гласуване)
  9.6.Законодателството в областта на ипотеките и рисковите финансови инструменти в ЕС: случаят на Испания (B8-0987/2015) (гласуване)
  9.7.Смъртното наказание (B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015) (гласуване)
  9.8.Извлечени поуки от бедствието с червения шлам пет години след аварията в Унгария (B8-0989/2015) (гласуване)
  9.9.Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (B8-0988/2015) (гласуване)
  9.10.Равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (A8-0213/2015 - Anna Záborská) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Платежните услуги на вътрешния пазар (A8-0266/2015 - Antonio Tajani)
  10.2.Законодателството в областта на ипотеките и рисковите финансови инструменти в ЕС: случаят на Испания (B8-0987/2015)
  10.3.Смъртното наказание (B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015)
  10.4.Извлечени поуки от бедствието с червения шлам пет години след аварията в Унгария (B8-0989/2015)
  10.5.Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (B8-0988/2015)
  10.6.Равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (A8-0213/2015 - Anna Záborská)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Внасяне на документи: вж. протоколи
 13.Петиции: вж. протоколи
 14.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 16.График на следващите заседания: вж. протокола
 17.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (1687 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5572 kb)
Правна информация - Политика за поверителност