Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 8. oktoober 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Meeste ja naiste võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes (arutelu)
 3.Teenuste direktiivi artikli 20 lõike 2 ja tarbija õiguste direktiivi artikli 8 lõike 3 rakendamine (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine
  4.1.Kesk-Aafrika Vabariik
  4.2.Olukord Tais
  4.3.Laste massiline põgenemine Nigeerias Boko Harami rünnakute tõttu
  4.4.Ali Mohammed al-Nimri juhtum
 5.Hüpoteeki käsitlevad õigusaktid ja riskantsed finantsinstrumendid ELis: Hispaania näide (esitatud resolutsiooni ettepanek) (vt protokoll)
 6.Surmanuhtlus (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 8.Nõukogu esimese lugemise seisukohad (vt protokoll)
 9.Hääletused
  9.1.Kesk-Aafrika Vabariik (RC-B8-1000/2015, B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015, B8-1019/2015) (hääletus)
  9.2.Olukord Tais (RC-B8-1002/2015, B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015, B8-1021/2015) (hääletus)
  9.3.Laste massiline põgenemine Nigeerias Boko Harami rünnakute tõttu (RC-B8-1003/2015, B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015, B8-1031/2015) (hääletus)
  9.4.Ali Mohammed al-Nimri juhtum (RC-B8-0997/2015, B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015, B8-1032/2015) (hääletus)
  9.5.Makseteenused siseturul (A8-0266/2015 - Antonio Tajani) (hääletus)
  9.6.Hüpoteeki käsitlevad õigusaktid ja riskantsed finantsinstrumendid ELis: Hispaania näide (B8-0987/2015) (hääletus)
  9.7.Surmanuhtlus (B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015) (hääletus)
  9.8.Viie aasta eest Ungaris toimunud punase muda katastroofist saadud õppetunnid (B8-0989/2015) (hääletus)
  9.9.Soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös käsitleva ELi tegevuskava uuendamine (B8-0988/2015) (hääletus)
  9.10.Meeste ja naiste võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes (A8-0213/2015 - Anna Záborská) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Makseteenused siseturul (A8-0266/2015 - Antonio Tajani)
  10.2.Hüpoteeki käsitlevad õigusaktid ja riskantsed finantsinstrumendid ELis: Hispaania näide (B8-0987/2015)
  10.3.Surmanuhtlus (B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015)
  10.4.Viie aasta eest Ungaris toimunud punase muda katastroofist saadud õppetunnid (B8-0989/2015)
  10.5.Soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös käsitleva ELi tegevuskava uuendamine (B8-0988/2015)
  10.6.Meeste ja naiste võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes (A8-0213/2015 - Anna Záborská)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 13.Petitsioonid (vt protokoll)
 14.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 16.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 17.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (1687 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5572 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika