Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 8 oktober 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (debat)
 3.Toepassing van artikel 20, lid 2, van de dienstenrichtlijn en artikel 8, lid 3, van de richtlijn consumentenrechten (debat)
 4.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
  4.1.Centraal-Afrikaanse Republiek
  4.2.Situatie in Thailand
  4.3.De massale ontheemding van kinderen in Nigeria door aanvallen van Boko Haram
  4.4.Het geval van Ali Mohammed al-Nimr
 5.Hypotheekwetgeving en riskante financiële instrumenten in de EU: het geval Spanje (ontwerpresolutie): zie notulen
 6.De doodstraf (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 8.Standpunten van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 9.Stemmingen
  9.1.Centraal-Afrikaanse Republiek (RC-B8-1000/2015, B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015, B8-1019/2015) (stemming)
  9.2.Situatie in Thailand (RC-B8-1002/2015, B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015, B8-1021/2015) (stemming)
  9.3.De massale ontheemding van kinderen in Nigeria door aanvallen van Boko Haram (RC-B8-1003/2015, B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015, B8-1031/2015) (stemming)
  9.4.Het geval van Ali Mohammed al-Nimr (RC-B8-0997/2015, B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015, B8-1032/2015) (stemming)
  9.5.Betalingsdiensten in de interne markt (A8-0266/2015 - Antonio Tajani) (stemming)
  9.6.Hypotheekwetgeving en riskante financiële instrumenten in de EU: het geval Spanje (B8-0987/2015) (stemming)
  9.7.De doodstraf (B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015) (stemming)
  9.8.Lering uit de ramp met rode modder, vijf jaar na het ongeval in Hongarije (B8-0989/2015) (stemming)
  9.9.Vernieuwing van het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkeling (B8-0988/2015) (stemming)
  9.10.Gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (A8-0213/2015 - Anna Záborská) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.Betalingsdiensten in de interne markt (A8-0266/2015 - Antonio Tajani)
  10.2.Hypotheekwetgeving en riskante financiële instrumenten in de EU: het geval Spanje (B8-0987/2015)
  10.3.De doodstraf (B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015)
  10.4.Lering uit de ramp met rode modder, vijf jaar na het ongeval in Hongarije (B8-0989/2015)
  10.5.Vernieuwing van het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkeling (B8-0988/2015)
  10.6.Gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (A8-0213/2015 - Anna Záborská)
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Ingekomen stukken: zie notulen
 13.Verzoekschriften: zie notulen
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 16.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 17.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1687 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (5572 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid