Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 8 października 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Równość szans oraz równe traktowanie kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (debata)
 3.Wdrożenie art. 20 ust. 2 dyrektywy usługowej i art. 8 ust. 3 dyrektywy w sprawie praw konsumentów (debata)
 4.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności
  4.1.Republika Środkowoafrykańska
  4.2.Sytuacja w Tajlandii
  4.3.Masowe przesiedlenie dzieci w Nigerii w wyniku ataków Boko Haram
  4.4.Sprawa Ali Mohammeda al-Nimra
 5.Prawo hipoteczne i ryzykowne instrumenty finansowe w UE na przykładzie Hiszpanii (złożony projekt rezolucji): Patrz protokól
 6.Kara śmierci (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 7.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 8.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól
 9.Głosowanie
  9.1.Republika Środkowoafrykańska (RC-B8-1000/2015, B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015, B8-1019/2015) (głosowanie)
  9.2.Sytuacja w Tajlandii (RC-B8-1002/2015, B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015, B8-1021/2015) (głosowanie)
  9.3.Masowe przesiedlenie dzieci w Nigerii w wyniku ataków Boko Haram (RC-B8-1003/2015, B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015, B8-1031/2015) (głosowanie)
  9.4.Sprawa Ali Mohammeda al-Nimra (RC-B8-0997/2015, B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015, B8-1032/2015) (głosowanie)
  9.5.Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego (A8-0266/2015 - Antonio Tajani) (głosowanie)
  9.6.Prawo hipoteczne i ryzykowne instrumenty finansowe w UE na przykładzie Hiszpanii (B8-0987/2015) (głosowanie)
  9.7.Kara śmierci (B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015) (głosowanie)
  9.8.Wnioski wyciągnięte z katastrofy spowodowanej wyciekiem czerwonego szlamu pięć lat po wypadku na Węgrzech (B8-0989/2015) (głosowanie)
  9.9.Odnowienie planu działania UE w zakresie równości płci i wzmacniania pozycji kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (B8-0988/2015) (głosowanie)
  9.10.Równość szans oraz równe traktowanie kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (A8-0213/2015 - Anna Záborská) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego (A8-0266/2015 - Antonio Tajani)
  10.2.Prawo hipoteczne i ryzykowne instrumenty finansowe w UE na przykładzie Hiszpanii (B8-0987/2015)
  10.3.Kara śmierci (B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015)
  10.4.Wnioski wyciągnięte z katastrofy spowodowanej wyciekiem czerwonego szlamu pięć lat po wypadku na Węgrzech (B8-0989/2015)
  10.5.Odnowienie planu działania UE w zakresie równości płci i wzmacniania pozycji kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (B8-0988/2015)
  10.6.Równość szans oraz równe traktowanie kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (A8-0213/2015 - Anna Záborská)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 12.Składanie dokumentów: patrz protokół
 13.Petycje: patrz protokół
 14.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 16.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 17.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (1687 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5572 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności