Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 8. októbra 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (rozprava)
 3.Uplatňovanie článku 20 ods. 2 smernice o službách a článku 8 ods. 3 smernice o právach spotrebiteľov (rozprava)
 4.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu
  4.1.Stredoafrická republika
  4.2.Situácia v Thajsku
  4.3.Hromadné vysídľovanie detí v Nigérii v dôsledku útokov skupiny Boko Haram
  4.4.Prípad Alího Muhammada an-Nimra
 5.Právne predpisy v oblasti hypotekárnych úverov a rizikové finančné nástroje v EÚ: prípad Španielska (predložený návrh uznesenia): pozri zápisnicu
 6.Trest smrti (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 8.Pozície Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 9.Hlasovanie
  9.1.Stredoafrická republika (RC-B8-1000/2015, B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015, B8-1019/2015) (hlasovanie)
  9.2.Situácia v Thajsku (RC-B8-1002/2015, B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015, B8-1021/2015) (hlasovanie)
  9.3.Hromadné vysídľovanie detí v Nigérii v dôsledku útokov skupiny Boko Haram (RC-B8-1003/2015, B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015, B8-1031/2015) (hlasovanie)
  9.4.Prípad Alího Muhammada an-Nimra (RC-B8-0997/2015, B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015, B8-1032/2015) (hlasovanie)
  9.5.Platobné služby na vnútornom trhu (A8-0266/2015 - Antonio Tajani) (hlasovanie)
  9.6.Právne predpisy v oblasti hypotekárnych úverov a rizikové finančné nástroje v EÚ: prípad Španielska (B8-0987/2015) (hlasovanie)
  9.7.Trest smrti (B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015) (hlasovanie)
  9.8.Ponaučenie plynúce z katastrofy spôsobenej únikom červeného kalu päť rokov po havárii v Maďarsku (B8-0989/2015) (hlasovanie)
  9.9.Obnovenie akčného plánu EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce (B8-0988/2015) (hlasovanie)
  9.10.Rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (A8-0213/2015 - Anna Záborská) (glasovanje)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Platobné služby na vnútornom trhu (A8-0266/2015 - Antonio Tajani)
  10.2.Právne predpisy v oblasti hypotekárnych úverov a rizikové finančné nástroje v EÚ: prípad Španielska (B8-0987/2015)
  10.3.Trest smrti (B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015)
  10.4.Ponaučenie plynúce z katastrofy spôsobenej únikom červeného kalu päť rokov po havárii v Maďarsku (B8-0989/2015)
  10.5.Obnovenie akčného plánu EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce (B8-0988/2015)
  10.6.Rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (A8-0213/2015 - Anna Záborská)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 13.Petície: pozri zápisnicu
 14.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 17.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (1687 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5572 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia