Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 8 oktober 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (debatt)
 3.Genomförande av artikel 20.2 i tjänstedirektivet och artikel 8.3 i direktivet om konsumenträttigheter (debatt)
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
  4.1.Centralafrikanska republiken
  4.2.Situationen i Thailand
  4.3.Massfördrivningen av barn i Nigeria till följd av Boko Harams attacker
  4.4.Fallet Ali Mohammed al-Nimr
 5.Hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i EU: fallet Spanien (ingivet resolutionsförslag): se protokollet
 6.Dödsstraffet (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 8.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen: se protokollet
 9.Omröstning
  9.1.Centralafrikanska republiken (RC-B8-1000/2015, B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015, B8-1019/2015) (omröstning)
  9.2.Situationen i Thailand (RC-B8-1002/2015, B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015, B8-1021/2015) (omröstning)
  9.3.Massfördrivningen av barn i Nigeria till följd av Boko Harams attacker (RC-B8-1003/2015, B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015, B8-1031/2015) (omröstning)
  9.4.Fallet Ali Mohammed al-Nimr (RC-B8-0997/2015, B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015, B8-1032/2015) (omröstning)
  9.5.Betaltjänster på den inre marknaden (A8-0266/2015 - Antonio Tajani) (omröstning)
  9.6.Hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i EU: fallet Spanien (B8-0987/2015) (omröstning)
  9.7.Dödsstraffet (B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015) (omröstning)
  9.8.Lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern (B8-0989/2015) (omröstning)
  9.9.Förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (B8-0988/2015) (omröstning)
  9.10.Lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (A8-0213/2015 - Anna Záborská) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Betaltjänster på den inre marknaden (A8-0266/2015 - Antonio Tajani)
  10.2.Hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i EU: fallet Spanien (B8-0987/2015)
  10.3.Dödsstraffet (B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015)
  10.4.Lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern (B8-0989/2015)
  10.5.Förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (B8-0988/2015)
  10.6.Lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (A8-0213/2015 - Anna Záborská)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Inkomna dokument: se protokollet
 13.Framställningar: se protokollet
 14.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 17.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1687 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5572 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy