Index 
Relato integral dos debates
PDF 5572k
Quinta-feira, 8 de Outubro de 2015 - Estrasburgo Edição revista
1. Abertura do período de sessões
 2. Igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional (debate)
 3. Implementação do artigo 20.º, n.º 2, da Diretiva Serviços e do artigo 8.º, n.º 3, da Diretiva Direitos do Consumidor (debate)
 4. Debate sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito
  4.1. República Centro-Africana
  4.2. Situação na Tailândia
  4.3. Deslocação em larga escala de crianças, na Nigéria, em resultado dos ataques do grupo Boko Haram
  4.4. O caso de Ali Mohammed al-Nimr
 5. Legislação hipotecária e instrumentos financeiros de risco na UE: o caso de Espanha (proposta de resolução apresentada): Ver Acta
 6. A pena de morte (propostas de resolução apresentadas): Ver Acta
 7. Aprovação da acta da sessão anterior: Ver Acta
 8. Posições do Conselho em primeira leitura: Ver Acta
 9. Período de votação
  9.1. República Centro-Africana (RC-B8-1000/2015, B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015, B8-1019/2015) (votação)
  9.2. Situação na Tailândia (RC-B8-1002/2015, B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015, B8-1021/2015) (votação)
  9.3. Deslocação em larga escala de crianças, na Nigéria, em resultado dos ataques do grupo Boko Haram (RC-B8-1003/2015, B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015, B8-1031/2015) (votação)
  9.4. O caso de Ali Mohammed al-Nimr (RC-B8-0997/2015, B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015, B8-1032/2015) (votação)
  9.5. Serviços de pagamento no mercado interno (A8-0266/2015 - Antonio Tajani) (votação)
  9.6. Legislação hipotecária e instrumentos financeiros de risco na UE: o caso de Espanha (B8-0987/2015) (votação)
  9.7. A pena de morte (B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015) (votação)
  9.8. Lições extraídas da catástrofe das lamas vermelhas, cinco anos após o acidente na Hungria (B8-0989/2015) (votação)
  9.9. Renovação do Plano de Ação da UE sobre a Igualdade de Género e a Emancipação das Mulheres no Âmbito do Desenvolvimento (B8-0988/2015) (votação)
  9.10. Igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional (A8-0213/2015 - Anna Záborská) (votação)
 10. Declarações de voto
  10.1. Serviços de pagamento no mercado interno (A8-0266/2015 - Antonio Tajani)
  10.2. Legislação hipotecária e instrumentos financeiros de risco na UE: o caso de Espanha (B8-0987/2015)
  10.3. A pena de morte (B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015)
  10.4. Lições extraídas da catástrofe das lamas vermelhas, cinco anos após o acidente na Hungria (B8-0989/2015)
  10.5. Renovação do Plano de Ação da UE sobre a Igualdade de Género e a Emancipação das Mulheres no Âmbito do Desenvolvimento (B8-0988/2015)
  10.6. Igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional (A8-0213/2015 - Anna Záborská)
 11. Correcções e intenções de voto: Ver Acta
 12. Entrega de documentos: ver Ata
 13. Petições: ver Ata
 14. Decisões sobre determinados documentos: ver Ata
 15. Transmissão dos textos aprovados na presente sessão : Ver Acta
 16. Calendário das próximas sessões : Ver Acta
 17. Interrupção da Sessão


  

Președinte: IOAN MIRCEA PAŞCU
Vicepreședinte

 
1. Abertura do período de sessões
Vídeo das intervenções
 

(Ședința a fost deschisă la 8.30)

 

2. Igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional (debate)
Vídeo das intervenções
MPphoto
 

  Președintele. – Primul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea privind raportul doamnei Anna Záborská, în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, referitor la aplicarea Directivei 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (2014/2160(INI)) (A8-0213/2015).

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská, spravodajkyňa. Na úvod mi dovoľte poďakovať za spoluprácu tieňovým spravodajcom a členom Výboru pre práva žien. Aj keď nie vždy sme mali rovnaký pohľad na vec, ale cítila som, že nás spája snaha zlepšiť postavenie žien na trhu práce.

Pred 3 rokmi prijal tento Parlament správu našej kolegyne Edit Bauer o princípe rovnakej mzdy pre mužov a ženy za prácu rovnakej hodnoty. Táto správa obsahovala zoznam konkrétnych odporúčaní pre Komisiu s cieľom zlepšiť postavenie žien v zamestnaní. No tri roky uplynuli a nezmenilo sa takmer nič. Preto som sa vo svojej správe sústredila na štyri veci, ktoré sa mi zdajú kľúčové. Po prvé, zaviesť vo všetkých členských štátoch jednoznačnú definíciu práce rovnakej hodnoty. Po druhé, zlepšiť prístup žien ku spravodlivosti. Po tretie, motiváciu zamestnávateľov. A po štvrté, výzvu Komisii, aby všetky tieto požiadavky zohľadnila v návrhu novej smernice, ktorá by nahradila tú existujúcu a kládla na členské štáty vyššie nároky. Koncept rovnakej práce alebo práce rovnakej hodnoty bol doteraz zavedený len v 12 z 28 členských štátoch. Vo väčšine z nich zohľadňuje zručnosť, snahu, zodpovednosť a pracovné podmienky. Keďže dobrovoľné zavádzanie tohto konceptu neprinieslo očakávané výsledky, navrhujem, aby bolo povinné vo všetkých členských štátoch, čo zároveň prispeje k prehĺbeniu slobody pohybu pracovných síl v Európskej únii. Ide najmä o odseky 8, 9, 10 a 11.

Definíciu práce rovnakej hodnoty dopĺňa povinnosť zamestnávateľov definovať pracovné pozície neutrálne, teda tak, aby nepreferovali ako uchádzačov mužov ani ženy. Takáto požiadavka možno vyžaduje väčšiu citlivosť, ale určite nepredstavuje administratívnu záťaž navyše. Čo sa týka prístupu žien k spravodlivosti, navrhujem posilnenie antidiskriminačných úradov prípadne odborov v členských štátoch a rozšírenie ich kompetencií, dokonca až tak, aby mohli ponúkať ženám nielen právne poradenstvo, ale aj zastupovanie pred súdom v diskriminačných sporoch. Práve nedostatok právneho vedomia a finančná situácia bráni mnohým ženám v tom, aby sa domohli spravodlivosti. Keď hovorím o motivácii zamestnávateľov, mám na mysli predovšetkým odporúčanie v odseku 37, aby sa spoločnosti, ktoré si neplnia svoje povinnosti v oblasti rovnosti mužov a žien, vylúčili z verejného obstarávania tovaru a služieb financovaných z rozpočtu Európskej únie. Rada by som zdôraznila, že nejde o sankciu, ale o motiváciu. Ten, kto sa chce prihlásiť o európske zákazky, musí vytvoriť rovnaké podmienky pre mužov aj ženy, ktorých zamestnáva.

Vážené kolegyne a kolegovia, povinnosť rovnakého zaobchádzania je zakotvená v zmluvách Európskej únie už takmer šesťdesiat rokov a je našou zodpovednosťou, aby ju rešpektoval každý zamestnávateľ v Európskej únii. V uplynulých rokoch sme boli svedkami stagnácie. Je načase, aby sme ju konečne prekonali a posunuli sa ďalej.

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. Mr President, on behalf of my colleague Commissioner Věra Jourová, I am here for this debate. Thank you for this important report and in particular my thanks to Ms Záborská.

Tackling pay discrimination – tackling the gender pay gap – is an important commitment for the Commission. It is a real priority and it has been for a very long time. But, as your report reminds us, we still have work to do. Let me highlight at the outset that this is not only about fairness: it is also an economic issue. Reduction of the gender pay gap is an investment in the future of the Union. There needs to be better use of women’s skills to allow them to contribute more to the economy as a whole. There are clear benefits to this: improved recruitment and retention; reduction of skills mismatches; an increase in motivation and productivity; improvement in a company’s image; and an increased female employment rate.

The gender pay gap has numerous complex causes. Occupational and vertical segregation, and lower rates of female participation in the labour market are all relevant factors. It is also key to encourage a more balanced sharing of family responsibilities between women and men so as to reduce the persistent gender pay and pension gaps.

Equal pay legislation is an important part of the solution but the broader mix of law and policy is equally relevant, at both national and EU level. Closing the gender pay gap therefore needs a comprehensive approach with both legislative and non-legislative action. It requires the efforts and commitment of all players – decision makers at EU and national level, as well as stakeholders.

Effective application of the existing EU legal framework on equal pay is crucial for tackling pay inequality. I fully agree with you that this remains one of the biggest challenges. The Commission is therefore monitoring constantly whether EU law on equal pay is being correctly applied, and it supports Member States and other stakeholders with the proper enforcement of the existing rules.

Two years ago, the Commission published a report reviewing the application of the Gender Equality Directive (Recast). This demonstrates to stakeholders what is required for more effective application of the existing legislation, with practical guidance on gender-neutral job classification systems so as to assist Member States and employers in bridging the gender pay gap.

Moreover, last year the Commission adopted a Recommendation on Pay Transparency. This provides Member States and stakeholders with a toolkit of concrete measures to tackle pay inequality and the gender pay gap.

Pay transparency and gender-neutral job evaluation, and evaluation systems in companies, are crucial because they reveal gender bias or discrimination in the pay structures of a company or industry. They support employers and social partners in taking concrete action to ensure the effective implementation of the equal pay principle.

By the end of this year, Member States should notify to the Commission the national measures they have taken in accordance with the Recommendation. We will closely assess the situation and we will prepare a report on progress made in implementing the Recommendation. On that basis, we will assess the potential need for additional measures. We will look specifically at measures to tackle pay discrimination, to ensure equality in occupational pension schemes and to strengthen the implementation and enforcement of the legislation.

The core task of national equality bodies is to promote equal treatment, and to provide independent assistance to victims of discrimination. Strengthening their role would improve enforcement in general, in particular in relation to equal pay. Effective, proportionate and dissuasive sanctions are crucial to provide a strong incentive for compliance with equal pay rules and to guarantee enforcement.

Let us look at the bigger picture. We have also recently announced our plans for a new initiative in the area of work-life balance. We intend to support working parents and carers across the EU – to strike a better work-life balance, and to encourage more equal sharing of care responsibilities between women and men. This initiative will help women to remain and advance in the labour market and thereby to tackle, over the longer term, the gender pay and pension gaps.

As well as legislation, the Commission is also undertaking a number of policy and awareness-raising actions to address the gender pay gap. We are currently funding eight multi-national projects, worth around EUR 2.5 million, which tackle different aspects of the gender pay gap in a concrete and targeted manner.

The Commission will mark European Equal Pay Day on 2 November this year, to make the gender pay gap plain and explicit for all Europeans and to draw attention to the fact that a pay gap still exists between men and women. This is the day when women symbolically stop earning and work for free for the rest of the year.

Honourable Members, again, thank you for this report. The progress we are making is clearly not fast enough. We need to work together to ensure that everyone steps up their efforts on this issue.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonės referentė. Pirmiausia noriu pabrėžti, kad Direktyva dėl moterų ir vyrų lygių galimybių darbe ir darbo rinkoje tikrai yra sunkiai įgyvendinama valstybėse narėse. Taigi, reikėtų skubiai peržiūrėti šią direktyvą, nes mes iš tikrųjų privalome spręsti ilgametę problemą dėl nevienodų moterų ir vyrų atlyginimų už tą patį darbą. Nes tai yra didžiausias lyčių lygybės principo pažeidimas ir nesilaikymas. Taigi, būdama nuomonės pranešėja Užimtumo ir socialinių reikalų komitete, raginu valstybes nares kuo efektyviau ir aktyviau įgyvendinti Komisijos rekomendaciją dėl vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo stiprinimo didinant skaidrumą.

Antra, noriu priminti, jog darbo rinkoje nuolatos vyksta darbų išskaidymas pagal sektorius. Ir moterys dažniausiai dirba tuose sektoriuose, kuriuose yra mažesni atlyginimai, nelegalūs darbai, darbai be garantijų, kaip antai darbas namų ūkiuose, auklės, sergančių žmonių priežiūra. Tai yra labai sunkūs darbai, tačiau vis dar nuvertinami ir mažai apmokami.

Ir galiausiai noriu paraginti Komisiją paskelbti Europos kovos su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu metus.

 
  
MPphoto
 

  Constance Le Grip, au nom du groupe PPE. Monsieur le Président, force est de constater que, malgré les efforts déployés – et l'arsenal législatif européen en matière d'égalité entre hommes et femmes, notamment d'égalité salariale existe, il est bien fourni –, depuis quelques années, la réduction des inégalités salariales et la lutte contre ces discriminations salariales faites aux femmes sur le marché du travail stagnent. Nous ne pouvons donc pas rester inertes. Il nous faut envisager d'être plus efficaces, plus crédibles afin de parvenir à des résultats. C'est ce qu'attendent nos concitoyens.

Je salue le travail de notre collègue, Anna Záborská, qui, en faisant le point, de manière très honnête, très précise et très exhaustive sur l'application de la directive de 2006, pointe du doigt les failles, les manquements et propose surtout des pistes d'actions concrètes et opérationnelles. Encore une fois, il faut arriver à être précis et à apporter des solutions concrètes. Elle esquisse plusieurs pistes.

Il ne faut pas s'interdire de réfléchir à des sanctions pour rendre véritablement crédible, dans nos entreprises européennes, l'impératif de réduction des inégalités salariales. Il nous faut envisager, très sérieusement, avec des études certainement approfondies, d'arriver à faire la différence entre, d'une part, les réels cas de discriminations faites aux femmes, qui sont absolument intolérables, injustifiables et incompréhensibles, compte tenu du gâchis que cela représente et du potentiel féminin qui est ainsi bafoué et mis de côté, et, d'autre part, les trop nombreux obstacles, plafonds de verre et autres entraves à la progression des femmes. Il est temps d'agir.

Nous attendons, toutes et tous, que la Commission européenne nous fasse une proposition de refonte législative, que nous appuierons.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, en nombre del Grupo S&D. Señor Presidente, sí, estamos aquí, hoy, evaluando —lo que yo entiendo que, además, es muy importante— el informe de la señora Záborská, a quien felicito por su amplitud de miras, a pesar de que ella haya tenido que hacer una pequeña reserva por lo que respecta a su voto, pues es necesario proceder a una revisión y elaborar un nuevo texto que mejore y modernice la Directiva sobre la igualdad de trato en el empleo y en el salario.

Yo creo que es inaceptable que todavía hoy en Europa haya más del 15 % de brecha salarial entre hombres y mujeres, lo que pone de manifiesto que la igualdad de salario por un mismo trabajo no es hoy una realidad en nuestras democracias. De ahí que nosotros estemos de acuerdo y apoyemos totalmente la necesidad de promover —y, para ello, miro al comisario y a la Comisión— sistemas no sexistas de evaluación y clasificación de empleos, de modo que mediante estos sistemas y la transparencia salarial podamos desarrollar metodologías de evaluación de los puestos de trabajo para evitar los prejuicios de género que hacen que se haya sistematizado esa brecha salarial.

También estamos pidiendo y apoyando la obligación de que las empresas elaboren y apliquen unos planes estratégicos anuales en materia de igualdad de género, así como el derecho, tanto para mujeres como para hombres, a la conciliación de la vida laboral con la vida familiar, que, hoy en día, también es tan difícil.

Y, por último, para nosotros es fundamental que se propongan auditorías salariales obligatorias en relación con las empresas que cotizan en una bolsa de valores en los Estados miembros, exceptuando, evidentemente, las pequeñas y medianas empresas. Necesitamos, además, para las mujeres que los interlocutores sociales y, especialmente, los sindicatos sean apoyados en todas estas reivindicaciones, y necesitamos, desde luego, que en el próximo texto de la Comisión haya un planteamiento radical.

Hay buenas prácticas —nos ha dicho el comisario— en todos los ámbitos, incluso a nivel internacional, pero, en nuestra opinión, subsiste todavía en la actualidad una brecha de más del 15 % entre los salarios de hombres y mujeres que es totalmente inaceptable en nuestra democracia.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR. Panie Przewodniczący! O sprawozdaniu w sprawie aktualizacji dyrektywy o równości płci w miejscu pracy najwięcej mówi fakt, że sama sprawozdawczyni pani poseł Záborská musi zgłaszać do niego odrębne zdanie. Dokument ten, który powinien stanowić pragmatyczną próbę rozwiązania problemu nierówności płac i nierównego traktowania w miejscu pracy, pełen jest ideologicznych, naruszających zasadę pomocniczości wtrętów o potrzebie włączenia zagadnień związanych z płcią w dziedzinie kształcenia i szkoleń zawodowych czy konieczności legalnego uznania zmiany płci, nadmiernych obciążeń administracyjnych w postaci audytów.

Kuriozalne jest, że w sprawozdaniu wszystkie odniesienia do obiektywnej płci biologicznej zamieniono na płeć społeczno-kulturową. Macierzyństwo jest rolą społeczną właściwą tylko kobietom i jest niczym zaskakującym, że wpływa również na ich karierę zawodową. Oczywiście, że trzeba podejmować działania na rzecz wyrównywania różnic w wynagrodzeniach. Drogą do tego nie jest jednak nakładanie kolejnych obowiązków informacyjnych na pracodawców. To kompetencje kluczowe mają znaczenie na rynku pracy i działania Unii Europejskiej nie powinny sugerować, że kobiety są mniej kompetentne. Niestety komisja FEMM nie potrafi podejść do tego tematu pragmatycznie, dlatego grupa ECR zagłosuje przeciw.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Bearder, on behalf of the ALDE Group. Mr President, equal treatment of men and women is a fundamental value of EU law, and the principle of equal pay has been enshrined in the Treaties since 1957. Despite this long-standing commitment to equality, progress remains far too slow. The gender pay gap and gender pension gap still show significant differences.

It is gender that we are talking about, not biological sex. Women are in effect punished because of society’s expectations that they will bear children, regardless of whether they have them or not. Single women without children earn less than their male colleagues. Marriage and children are irrelevant to women’s earning potential. Women earn less whether they have husbands or children or not. As the gender pay gap stands, on average European women work 60 days without pay compared to European men. Employers might think this is good value, but it is shocking that it still happens.

The best way to tackle wage inequality is to improve wage transparency but, despite years of various instruments, the problem persists. The time has now come for stronger action. We need mandatory wage transparency and committed action from governments and businesses alike. Large companies listed on the stock exchanges in Member States should be obliged to publish their data so that employees can see for themselves whether they are getting a fair deal. They already have to publish other financial data, so this requirement is not too onerous. On a related point, we have to protect the independence and funding of national equality bodies, which assist in cases of unfair treatment, and we must likewise protect them from political interference.

I am also delighted to see language in this report ensuring that trans people are protected under equality legislation. A recent study found that one third of trans people reported discrimination when seeking employment at work. Trans women earn 20% less than their other female colleagues and they are punished doubly for being a woman and for being trans. We need improved trans-inclusive diversity training and legal gender recognition across our Member States, as well as equality for women in the labour market now.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber, em nome do grupo GUE/NGL. Senhor Presidente, este relatório defende princípios e medidas fundamentais para a criação da igualdade no local de trabalho. Alguns exemplos: a valorização da contratação coletiva e a crítica ao ataque que é feita a esta hoje, a valorização do papel desempenhado pelos sindicatos na promoção da igualdade de tratamento e do conceito de igualdade de remuneração no emprego, a defesa de que os sistemas de avaliação e classificação profissional se devem basear na negociação coletiva, a constatação de que os Estados—Membros devem garantir os direitos relacionados com a maternidade - nomeadamente o impedimento do despedimento abusivo de trabalhadoras durante a gravidez ou quando regressam ao trabalho após a licença de maternidade -, a recomendação aos Estados-Membros de que tomem medidas para garantir a inversão do ónus da prova, assegurando que incumbe sempre ao empregador provar que não discrimina.

Agora, seriam importantes duas coisas: primeiro, que as palavras passassem do papel à prática. Em muitos países, não é por não haver legislação protetora dos direitos das mulheres que a discriminação acontece; em segundo lugar, que as medidas económicas que este Parlamento aprova não contraditam estes princípios.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli, au nom du groupe Verts/ALE. Monsieur le Président, mes chers collègues, combien de fois allons-nous avoir des rapports et des questions sur l'égalité dans ce Parlement, alors que nous avons des États membres qui manquent de courage?

Le premier constat est dramatique. C'est le plus criant, c'est bien sûr la question des salaires. S'agissant de cette question, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres et les dernières données, le salaire perçu par les femmes dans les pays de l'Union est encore inférieur en moyenne de 16,4 % en 2013. En 2008, il l'était de 17,3 %. À ce rythme, il va falloir attendre 71 ans – 71 ans! – pour que l'égalité entre les hommes et les femmes sur la question les salaires soit mise en place. Alors que le principe même dans l'Union européenne, c'est un salaire égal pour un même travail. C'est le principe de base.

Par conséquent, après des années d'inaction, il est grand temps que cela change parce que la question du salaire, c'est juste un grand symbole, mais derrière, il y a toutes les questions concernant la retraite, quand on sait que les femmes touchent en moyenne une retraite inférieure de 39 % à celle des hommes et que la directive adoptée en 2013 qui demande, notamment, aux entreprises d'avoir au moins 40 % de femmes dans les conseils d'administration, n'est toujours pas appliquée...

Que faut-il faire? Selon moi, le mot d'ordre, c'est la sanction. Il faut sanctionner les États qui ne respectent pas les principes d'égalité, il faut sanctionner également les entreprises.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Aiuto, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo di recente avuto modo di approfondire il quadro occupazionale femminile in Europa in un incontro di una delegazione della commissione FEMM in Irlanda presso la sede di Eurofound. Quello che ne emerge è un quadro preoccupante, per non dire allarmante.

Per quel che riguarda la disparità di genere tra occupati, la percentuale di distacco in Europa ha una media di circa il 10 per cento con picchi, ad esempio, in Italia, il mio paese, dove tale disparità raggiunge addirittura il 20 per cento nella fascia tra i trenta e i quarant'anni. Questo significa che non si è fatto abbastanza in questi anni né per le politiche occupazionali né per i sistemi di welfare familiare e per la prima infanzia. Solo infatti tramite un loro finanziamento più incisivo si riuscirà ad abbassare questa percentuale oggi ancora vergognosamente elevata.

Per quel che riguarda invece la disparità salariale di genere, in tutta l'Unione siamo di fronte a un colpevole 16 per cento di differenza. Qui entra in gioco un discorso più culturale poiché basato su pratiche discriminatorie perpetrate in tutti gli Stati dell'Unione e che la direttiva del 2006, a cui fa riferimento la relazione Záborská, si propone di combattere.

Accogliamo quindi con favore il contenuto di base di questo dossier, rimarcando tuttavia la nostra contrarietà all'introduzione di sanzioni e pratiche burocratiche eccessivamente onerose che vanno ad aggravare ancora di più il peso amministrativo a cui già sono sottoposte le aziende. Va bene lavorare su politiche di lotta alle discriminazioni, ma senza accanirsi troppo sui datori di lavoro, che sono spesso incolpevoli.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Arnautu, au nom du groupe ENF. Monsieur le Président, je remercie ma collègue madame Záborská pour son travail approfondi.

Je partage aussi son souci de promouvoir l'accès des femmes au marché du travail, notamment celles ayant fondé une famille et ayant des enfants. J'approuve également la volonté de permettre aux mères de famille travaillant depuis chez elles, particulièrement sous statut d'auto-entrepreneur, de bénéficier d'une meilleure protection sociale.

Je me réjouis que soit prise en considération la situation des plus fragiles, notamment les mères isolées, vivant bien souvent, en France mais aussi dans tous les autres États membres, en-dessous du seuil de pauvreté.

Mais, malheureusement, les adversaires de la famille traditionnelle composée d'un homme et d'une femme et de leurs enfants se sont acharnés sur votre texte, Madame, et ont noyé vos bonnes intentions sous un déluge de considérations n'ayant rien à voir avec le sujet de votre rapport, qui, je le rappelle, est la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.

Que viennent faire, Madame, les considérations sur la race, l'origine ethnique ou la religion dans ce rapport? Quel besoin avait-on de distinguer les femmes lesbiennes ou bisexuelles des autres femmes? Que vient faire cette obsession sur le changement de sexe dans le rapport? Il y est fait mention pas moins de six fois, je les ai comptées, du changement de sexe et du transsexualisme.

Je ne suis pas persuadée, d'ailleurs, que les personnes concernées, assez peu nombreuses, aient envie, elles aussi, d'être montrées ainsi du doigt.

Je déplore donc vivement que votre rapport, dont le fond est sincèrement très louable, soit dénaturé par un communautarisme LGBT exacerbé et par cette volonté de détruire les fondements de notre société. Je ne pourrai donc pas le voter en l'état, et croyez bien que je le regrette.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). A jelentésnek a q) pontját szeretném majd idézni, és konkrét kérdésem van a Bizottság itt jelenlévő képviselőjéhez, valamint Záborská asszonyhoz, a raportőrünkhöz. Azt mondja a q) pont: „Mivel a nők egyes kategóriái, többek között az etnikai kisebbséghez tartozó, a leszbikus, a biszexuális, a transznemű ... (pám-pám-pám) nők halmozott megkülönböztetés veszélyének vannak kitéve a foglalkoztatás és a munkavégzés során.” Szeretettel kérdezem, az általam egyébként igen nagyra becsült, nagy tudású Záborská asszonyt, a jelentéstevőt – aki történetesen a konzervatívok soraiban ül és szlovák, tehát közép-kelet-európai, periféria országból érkezett –, hogy Ön szerint nem kellett volna legalább ilyen súllyal megemlíteni azt a diszkriminációt, ami a centrum és a periféria országaiban dolgozó nők és tipikus női munkát végző mondjuk ápolónők, gondozónők ötszörös, tízszeres fizetési különbségeiben van.

Ami aztán az egész életüket meghatározza, mert el kell hagyniuk a hazájukat ahhoz, hogy el tudják tartani a gyermekeiket. Várom a Bizottság képviselőjének és a jelentéstevőnek a válaszát erre a kérdésre.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). Mr President, it is clear that much more needs to be done to ensure equality for women in employment. The principle of equal pay for equal jobs is still not respected in all the Member States. This creates inequality even later when women have lower pensions. Member States should take concrete measures to eliminate the gender pay gap, including addressing the root causes.

Commissioner, I welcome your work both on transparency and on evaluation. To have a job and economic independence are key for women’s equality and, in particular now, for the integration of migrant women in our society. We need to create the conditions for all women to access the labour market without discrimination. The selection criteria should be based on competence and skills. It should be easier for women to start a business and to be entrepreneurs. Women’s empowerment is crucial, and – as you said, Commissioner – it is also for the benefit of the European economy and growth.

Women and men should also have the same opportunity to combine family and career. Mothers are not the only parents responsible for taking care of children. Member States should promote shared parental responsibility.

Equality at work is also about removing stereotypes and changing mentality. Too many women are still victims of sexual harassment at work. As long as women are considered more for how they look than for how they perform at work, inequality will not be achieved. Our fight for equal treatment should not be ideological and it should not involve imposing a model. It is about women’s individual choice and dignity.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Képviselő Asszony, Ön tagállami lépéseket sürgetett. Hoznék egy tagállami példát, Magyarország estét, ahol egyébként a tankönyveknek a dolga az állami, illetve kormányzati ellenőrzés alatt van. Egy hatodikos általános iskolás tankönyvben olvasható, Magyarországon: a lányok állítólag könnyebben tanulnak meg olvasni, mint a fiúk többsége, de matematikában inkább a fiúk ügyesebbek. A fiúk és a lányok bizonyos testi adottságokban és szellemi képességekben különbözőek. Ez van Magyarországon egy hatodikos általános iskolai tankönyvben. Az Ön pártja soraiban ülő FIDESZ kontrolálta tankönyvben.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), blue-card answer. I find what my colleague said regrettable.

I do not think that there should be any discrimination at school between girls and boys. I am not aware of what you were saying, Mr Szanyi, but schools are a national issue. We do not deal with school texts in Parliament, but we definitely deal with non-discrimination, as I said, and this is very much the policy of the whole EPP Group.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh (S&D). Herr talman! Även om jag och Anna Záborská inte alltid delar samma politiska värderingar, vill jag tacka henne för detta betänkande. Situationen på arbetsmarknaden är alltjämt ohållbar med katastrofala skillnader vad gäller lika löner och i utbetalda pensioner. Samtidigt är inte ojämlikheten något exklusivt för arbetsmarknaden, och inte heller något som bör talas om i enbart ekonomiska termer.

Ojämlikheten i samhället bygger på hur vi ser på och tänker om kvinnor – en oftast unken kvinnosyn. Denna syn tillåter bolagsstyrelser att enbart omfatta män. Den ser gärna att kvinnor gör det obetalda hushållsarbetet, och kanske framför allt att det är kvinnans roll.

När Záborská och andra högerpolitiker pratar om detta, verkar en av få lösningar vara att arbetet i hushållet ska ha en högre ställning. Jag ställer mig då frågan: Vad löser det? Visst skulle det kunna generera en ökad ekonomisk inkomst, men det faktiska problemet kvarstår, nämligen att kvinnor förväntas att ta det dubbla ansvaret. När ska vi ta oss an det egentliga problemet, att få männen att ta ansvar, att män tenderar att arbeta mer som småbarnsföräldrar och att de ska ta ett ansvar i hemmet?

(Talaren godtog att besvara en fråga (”blått kort”) i enlighet med artikel 162.8 i arbetsordningen.)

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFDD), blue-card question. I would just like to ask the speaker this: you used the term ‘housewife’ and you are in the S&D Group – are you aware that this is a politically incorrect term? If I was to use the word ‘housewife’ in Britain I would be branded as a woman hater.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh (S&D), svar (”blått kort”). Jag använde inte ordet ”hemmafru” på svenska. Det måste vara något fel i tolkningen. Jag använde ”arbete i hushållet” – och inte ”hemmafru”, vilket är ett uttryck som vi inte längre använder i Sverige heller.

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (ECR). Herr Präsident! Wir reden heute über den Bericht Záborská, der – wenn Sie mich fragen – diesen Namen nicht verdient; er ist zu schlecht. Ich zitiere die Ziffer 16, unter der Überschrift Überwachung und Datenerhebung: „Das Parlament fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Aufsichts- und Kontrollmaßnahmen zu ergreifen und wirksame Überwachungssysteme zu schaffen, um die Erhebung von Daten zu Belästigungsfällen aufgrund des Geschlechts zu verbessern;“ – ein europaweites Überwachungssystem gegen Belästigung. Hurra!

Der zweite Punkt, den ich herausheben möchte, ist wichtig: „Wir bekräftigen die Notwendigkeit eindeutiger Begriffsbestimmungen, zum Beispiel mit Blick auf das geschlechtsspezifische Lohngefälle“. Sehr richtig! Wir müssen dringend eindeutige Begriffe definieren: Was ist überhaupt Gender, was ist sexuelle Identität – sexual identity –, was ist Geschlechtsidentität – gender identity? Was ist das eigentlich? Lassen Sie uns das definieren und dann darüber reden, anstatt zu reden, ohne zu wissen, worüber.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card question. After that speech, which I agree with very much in many parts, I was wondering if you would agree with me how remarkable it is that, every time we speak about equalities in this place, it is never mentioned that the new people who come to this continent, the migrants from other parts of the world, have vastly different ways of looking at equality between men and women. Maybe that should be addressed when people come here: the fact that they come from totally different cultures. That is an area that does not even get discussed: the fact that women are treated far more as inferior in the places they come from.

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (ECR), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch vor diesem Hintergrund ganz klar definieren, worüber wir eigentlich reden: die Akzeptanz der Vielfalt von Geschlecht. Das klingt irgendwie entweder total toll oder vollkommen irre. Auf jeden Fall sollten wir uns klarmachen, worum es dabei geht. Und dann sollen wir den mehreren Millionen Einwanderern, die jetzt aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen, erklären, was das ist – die Akzeptanz der Vielfalt von Geschlecht.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL). Señor Presidente, creo que la brecha salarial, las políticas de austeridad y la violencia de género son el claro ejemplo de lo poco que están haciendo las instituciones tanto en los Estados como en la Unión Europea para poner en práctica esas políticas de igualdad y de prevención de género que, aunque muchas veces insuficientes, existen.

Yo quiero utilizar mi intervención para preguntar a la Comisión: ¿qué piensa hacer en la práctica para eliminar el sesgo de género que existe a la hora de aplicar las políticas de igualdad? ¿Qué piensa hacer en la práctica para eliminar el sesgo de género a la hora de luchar contra la violencia de género? ¿Qué medidas de acción positiva piensa poner en marcha? Porque, si en esto no avanzamos, seguiremos analizando cada año la situación de las mujeres en distintos ámbitos pero permaneceremos en la misma situación.

(La oradora acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall (EFDD), blue-card question. I am a bit confused because I looked at your Group yesterday and the day before, and there were ‘Refugees welcome’ signs on your front tables. Do you not agree with me that violence against women will increase if we allow more and more people into this continent from countries where the words of a woman are, in some cases, worth only half of those of a man, and which generally treat women in an appalling fashion? Do you not agree with me that if we allow more people to come to this continent from Muslim countries in the Middle East violence against women will naturally increase?

 
  
MPphoto
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), respuesta de «tarjeta azul». A mí me parece que esa pregunta no tiene mucho sentido. La desigualdad de género existe y va a seguir existiendo si no tomamos medidas de acción positiva.

 
  
MPphoto
 

  Louise Bours (EFDD). Mr President, I say to the House: the Members all seem in a pretty confused state to me. You do not really know what it is you want. You have now started to contradict yourselves completely – which I know is absolutely nothing new for this place, but now it is so blatant.

In paragraph 34, you call for EU gender-neutral job classifications and evaluation systems, yet, in paragraph 13, you demand the introduction of binding gender quotas. So what is it? Jobs based on the gender of a person, or jobs irrespective of the gender? Do you want to fight discrimination or don’t you?

In paragraph 37, you call for EU mandatory pay audits for listed companies in order to obtain gender data. You call for the introduction of sanctions at EU level that would exclude companies from procurement of goods and services financed with public subsidies. So are you saying that you want the EU to block companies from using public goods, services and money if there is not an appropriate gender balance?

In paragraph 41, you call for a reversal in the burden of proof between employer and employee. Are you aware that this would require a complete alteration in the UK judicial system? Shall we just throw away the concept of innocent until proven guilty? Finally, in paragraph 50, you want the EU to conduct a study on the situations of working mothers, mothers who choose to stay at home and women without children who have made the choice to work. And why? To find out how each affects the labour market. It is almost as if you want to belittle those who do not conform to your view of what the role of a woman should be.

Please do something useful. Let us talk about female genital mutilation; let us talk about forced marriage; let us speak out about abuses of women across the world. But, please, stop wasting all of our time.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και χρόνια προσπαθείτε, λέτε, να επιτύχετε την ισότητα στην εργασία μεταξύ των φύλων. Αναρωτηθήκατε, όμως, γιατί όλες οι μέχρι τώρα προσπάθειές σας έχουν καταλήξει σε αποτυχία; Αδυνατείτε να συνειδητοποιήσετε πως η ίδια η προσέγγισή σας είναι λάθος. Παραδομένοι σε μία ατομικιστική έξαψη, αρνείστε να αποδεχθείτε το φυσιολογικό γεγονός πως κύτταρο της κοινωνίας είναι οικογένεια. Πιέζετε τους πολίτες σε μία επιδίωξη μεγαλύτερων απολαβών και σε ένα άκρατο καταναλωτισμό. Επιδιώκετε πάση θυσία την ισότητα και δεν μπορείτε να καταλάβετε πως, απλά, προκαλείτε την ισοπέδωση.

Δεν είναι η ισότητα η μαγική λύση. Η λέξη που ψάχνετε είναι η αρμονία. Αρμονία μεταξύ των φύλων, αρμονία μεταξύ όλων των μελών μιας κοινωνίας και συνεργασία όλων για την προώθηση του κοινωνικού και όχι του οικονομικού μας, μόνο, επιπέδου. Φτάσατε ακόμα και στο ιερό έργο της ανατροφής των παιδιών ή της φροντίδας των ηλικιωμένων και των αναπήρων, να προσπαθείτε να το αποτιμήσετε σε οικονομικά μεγέθη. Ίσες ευκαιρίες για όλους: αυτή είναι η μοναδική ισότητα που μπορεί να υπάρξει και, ταυτόχρονα, ενίσχυση με κάθε τρόπο του θεσμού της οικογένειας, του μόνου θεσμού που μπορεί να εγγυηθεί την κοινωνική συνοχή.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler (PPE). Herr Präsident, verehrter Herr Kommissar, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich zunächst herzlich bei der Berichterstatterin, Anna Záborská, für ihren Bericht und die Bemühungen um ihren Initiativbericht bedanken. Wir haben die Situation, dass in den letzten Jahrzehnten in Sachen Gleichstellung, Gleichberechtigung in der Europäischen Union sehr viel getan wurde. Aber natürlich gibt es noch Nachbesserungs- und Verbesserungsbedarf, insbesondere beim Thema Lohngefälle, Lohndifferenz. Was müssen wir denn tun, um dieses Problem in den Griff zu bekommen? Ich denke, zuerst die Ursachen analysieren: Warum gibt es diese hohe Lohndifferenz? Das liegt in erster Linie daran, dass Frauen natürlich sehr viele Erwerbsunterbrechungen haben und dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in manchen Ländern immer noch schwierig zu erreichen ist. Frauen wählen in der Regel auch Berufe, die weniger gut bezahlt sind. All das sind die Ursachen.

Wir müssen doch sicherstellen, dass es möglich ist, im Beruf zu bleiben, und auch den Wiedereinstieg erleichtern. Da sind die Tarifparteien gefordert. Da können wir, glaube ich, gesetzgeberisch nicht viel machen.

Ich lehne auch die Passagen im Bericht ab, die in die Tarifautonomie eingreifen, und Berichtspflichten, die für die Firmen nur Bürokratie bedeuten, aber nichts für die Interessen der Frauen erreichen.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). Monsieur le Président, je salue d'abord la rapporteure, Mme Záborská, pour son engagement dans ce dossier, qui montre les failles et qui propose des remèdes.

Dans mon rapport voté au début de l'année sur l'évolution de l'égalité, je soulignais, comme l'a dit Karima Delli tout à l'heure, qu'il faudra attendre 2084 pour avoir une égalité salariale, ce qui est évidemment beaucoup trop long. Il faut donc des mesures coercitives pour remédier au problème.

Le choix du 2 novembre, Monsieur le Commissaire, est symbolique parce que cela veut dire qu'au-delà du 2 novembre, les femmes travaillent gratuitement. On est à 85 % de l'année. Le 2 novembre, c'est le jour des morts. Aussi, j'espère que ce ne sera pas propice pour enterrer ce dossier.

La lutte contre les stéréotypes me paraît être quelque chose de fondamental. Il faut lutter contre les stéréotypes sexistes, qui reproduisent les inégalités au moment de l'entrée dans la vie active. Par conséquent, c'est dès le monde de l'éducation et de la formation qu'il faut aussi agir pour éviter ce fléau des stéréotypes sexistes.

Enfin, je pense qu'il faut améliorer la compatibilité, on l'a dit, entre la vie professionnelle et la vie familiale. Et là, clairement, ce sont souvent les femmes qui sont contraintes de faire le choix d'abandonner leur boulot. Il faut y remédier également.

 
  
MPphoto
 

  Jana Žitňanská (ECR). Správa veľmi dobre pomenúva problém, ktorý osobne považujem za dôležitý, a síce problém špecifickej skupiny rodičov, prevažne matiek, ktoré sa s obrovskou láskou dennodenným fyzickým a psychickým nasadením starajú o svoje deti so zdravotným postihnutím. Je veľkou hanbou, ak je starostlivosť o takéto deti synonymom pre život v chudobe a dáva možnosť vzniknúť javu, ktorý poznáme ako feminizácia chudoby. Členské štáty sa musia preto viac zaangažovať nielen pri ocenení tejto práce, ale aj vo vytváraní podmienok na podporu vzniku pracovných miest pre matky, ktoré chcú aspoň čiastočne pracovať, ale vzhľadom na zdravotné problémy detí sú zamestnávateľmi odmietané. Nestačí, že máme zákaz diskriminácie na papieri, lebo realita sa zmení až vtedy, ak konečne prestaneme o týchto ženách rozmýšľať ako o tých, ktoré sú na pracovnom trhu menejcenné. Materstvo, starostlivosť o chorých, starších a zdravotne postihnutých nesmie byť navyše stigmou a odsúdením k nízkemu dôchodku, ale hodnotou samou o sebe a rovnocenným príspevkom k životu v našej spoločnosti.

(Rečníčka súhlasila s tým, že odpovie na otázku položenú podľa postupu zdvihnutia modrej karty (článok 162 ods. 8 rokovacieho poriadku)).

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), ερώτηση "γαλάζια κάρτα". Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που είπατε, αλλά, θα διαφωνήσω μαζί σας σε ένα συγκεκριμένο θέμα: επειδή είμαι πατέρας παιδιού με ειδικές ανάγκες, έχω μια κόρη 32 χρονών με σύνδρομο down, τη φροντίδα του παιδιού δεν την επιφορτίζεται μόνο η μητέρα, αλλά σε πάρα πολλές οικογένειες μοιράζεται το βάρος και η ευθύνη και στους δύο γονείς και στον πατέρα και στη μητέρα· δεν συμφωνείτε;

 
  
MPphoto
 

  Jana Žitňanská (ECR), odpoveď na otázku položenú zdvihnutím modrej karty. Máte pravdu je veľa rodín, kde aj otec znáša túto ťarchu alebo kde aj otec sa stará o dieťa so zdravotným postihnutím. Žiaľ, z mojej skúsenosti veľa rodín, kde sa narodí dieťatko so zdravotným postihnutím, sa rozpadá. A väčšinou je to teda matka, ktorá zostáva starať sa o toto dieťatko a naozaj finančné ohodnotenie takejto starostlivosti je na úrovni prežitia, nehovoriac o tom, že má to potom dopad, samozrejme, aj na jej dôchodok. Čiže, keď hovorím o tom, že sú ohrozené chudobou tieto ženy, prevažne ženy, tak, žiaľ, je to smutná skutočnosť.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL). Señor Presidente, la igualdad de trato y la no discriminación entre hombres y mujeres no solamente es una cuestión de justicia, no es solo un derecho consagrado en los Tratados de la Unión y no es solo una deuda histórica. Es también un tema estratégico y de sentido común para el desarrollo económico y social de Europa, para la sostenibilidad de nuestras sociedades. El informe que nos reúne aquí esta mañana demuestra la ineficacia de una legislación que no se aplica adecuadamente en los Estados miembros.

Mientras tanto, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 16,4 % y la brecha pensional alcanza el 39 %. Dejar de lado a más del 50 % de la población europea no contribuye a la prosperidad ni al bienestar.

Es necesario establecer medidas que no dejen a la libre voluntad de las empresas garantizar la gestión de la igualdad en el mercado de trabajo, pero también lo es aplicar otro tipo de medidas, profundizar legislativamente en otras cuestiones, como garantizar los derechos y unas condiciones de trabajo dignas para el trabajo doméstico y de cuidados, ejercido mayoritariamente por mujeres, y asegurar la corresponsabilidad con permisos de paternidad obligatorios, iguales e intransferibles.

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI). Κύριε Πρόεδρε, ανησυχεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισότητα των γυναικών στην απασχόληση. Ανησυχεί δηλαδή ο θύτης για τα θύματά του. Η κοροϊδία σε όλη της τη δόξα! Κρύβει η Ένωση τη βαρβαρότητα της, που κορυφώθηκε με τα μνημόνια: κατάργηση κάθε δικαιώματος, εξίσωση προς τα κάτω, κοινή εξαθλίωση γυναικών και ανδρών.

Στην Ελλάδα των τριών μνημονίων της Ένωσης, με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά καταργείται εντελώς η σύνταξη, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, αυξάνονται τα όρια ηλικίας έως και 17 χρόνια και τα χρόνια εργασίας, όταν η ανεργία καλπάζει. Η αδήλωτη, διακοπτόμενη, μερική εργασία, οι μισθοί πείνας οργιάζουν, ιδιαίτερα στις γυναίκες, ως κίνητρο ανταγωνιστικότητας. Καταργείται η κυριακάτικη αργία της ξεκούρασης και της οικογενειακής επαφής. Καταργείται το ΕΚΑΣ των χαμηλοσυνταξιούχων, κυρίως γυναικών. Πετσόκοψαν την κατώτερη σύνταξη, από τα 486 στα 392 ευρώ. Συντάξεις-ψίχουλα 200 ως 250 ευρώ, ώσπου να φτάσεις στα 67. Τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα της Ένωσης χειροτερεύουν την κατάσταση.

Ένας δρόμος απέμεινε για γυναίκες και άντρες: σύγκρουση με τις κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση των μνημονίων και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). Gospodine predsjedniče, želim čestitati gđi Zaborskoj na predanosti i konzistentnosti. Ovo izvješće podupire temeljno načelo „jednaka plaća za jednaki rad” i slažem se da se ovakva diskriminacija više ne može tolerirati, ako je točan podatak, a vjerujem da jest, da je prema nekim pokazateljima 15 % niža plaća žena, a prevedeno u dane to znači 60 dana rada više u odnosu na muškarce.

Stoga se postavlja pitanje koje to društvo želi da pola njegovog potencijala ostane neiskorišteno. Ne vjerujem da to ijedno društvo, ijedna država članica želi. Isto tako postavlja se pitanje koliko ćemo još puta imati ovakvo ili slično izvješće, gđo Zaborska.

Činjenica je da se svih ovih godina, usprkos naporima nije se dovoljno učinilo. Međutim, složila bih se da je ovo ipak kulturološko ili civilizacijsko pitanje, da države članice moraju poduzeti mjere za jednake mogućnosti za žene i muškarce, trebamo osigurati dignitet ženama stoga očekujem od Komisije da uvede bolji nadzor, da se provede neka vrsta revizije. To je jedini način da idemo naprijed, gđo Zaborska.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino, ( S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, se sei donna lavori quanto un uomo e guadagni di meno, ormai i dati sono definitivi, mediamente siamo intorno al 16 per cento, come la relazione denuncia, ma ci sono aree dell'Europa dove questa cifra, questa percentuale raggiunge livelli davvero preoccupanti: 20-25 per cento.

Domandiamoci perché. Perché le donne hanno un livello di produttività minore? Hanno una conoscenza e una competenza minore? Si impegnano di meno nei luoghi di lavoro? Sarebbe davvero strano sostenere alcune di queste tesi. Allora, se non ci sono reali ragioni irrazionali, quello del divario retributivo di genere è un gap che va sanato subito. La parità di trattamento è un principio che è nell'ordinamento europeo dal 1957, ma i dati ci dicono che siamo ancora totalmente lontani dalla sua piena attuazione. Forse non ci stiamo lavorando con lo spirito giusto e con la determinazione giusta.

Sappiamo bene che non è una direttiva da abbattere stereotipi e pregiudizi, ma appoggio la relatrice nel chiedere alla Commissione una nuova direttiva e maggiore rigore di applicazione da parte degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). Señor Presidente, efectivamente, la señora Záborská ha hecho un trabajo extraordinario y quería darle la enhorabuena. Era un informe muy necesario. Todavía hoy las mujeres siguen cobrando una media de un 16 % menos que los hombres por un trabajo de igual valor y es una brecha que puede llegar a ampliarse al 20 % en algunos Estados miembros. Efectivamente, también el marco jurídico existe en la Unión Europea, pero la Directiva 2006/54/CE, que vino a agrupar toda la legislación anterior, no ha sido utilizada por los Estados miembros para poder aprovechar la oportunidad y revisar de manera valiente los sistemas nacionales para que no se produzca esta discriminación.

Por eso, la petición a la Comisión es muy clara: una revisión de esa Directiva y una directiva nueva donde se pueda subsanar todo aquello que no ha funcionado. Piensen ustedes que la consecuencia inmediata de la brecha salarial es la brecha en la jubilación, que puede llegar al 39 %.

Y quiero acabar pidiendo el principio de no discriminación para los sectores más vulnerables, que serían todos los sectores del LGBTI, discapacidad, minorías étnicas, orientación sexual, etc.

(La oradora acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López (S&D), pregunta de tarjeta azul. Señor Presidente, escuchando a la señora Estaràs decir que hay Estados miembros en los que la brecha salarial es mayor y sabiendo que desde el año 2011 —y no estamos satisfechos— se estabilizó en la Unión Europea, ¿cómo valora que en España, desde el año 2011, la brecha salarial se incrementara en el 8 %? ¿Tiene que ver con la reforma laboral del Gobierno en relación con las políticas de igualdad?

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), respuesta de «tarjeta azul». Después de que el Gobierno socialista nos dejara un paro increíble de más de cuatro millones de personas, la reforma laboral del Gobierno de España ha posibilitado que se creara, después de una crisis importante y por primera vez, trabajo en España y que podamos recuperarnos de aquello que el Gobierno socialista nos dejó.

 
  
 

Procedura „catch the eye”

 
  
MPphoto
 

  Alessandra Mussolini, (PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, peccato perché il testo parla della discriminazione salariale, fondamentale per noi, per tante donne soprattutto in Italia, ma è stato appesantito dall'inversione dell'onere della prova per il datore di lavoro, dalle sanzioni obbligatorie, dall'espulsione delle aziende negli appalti pubblici per quanto riguarda il finanziamento europeo.

E poi vorrei far riflettere la relatrice su un punto: il testo introduce una nuova fattispecie giuridica, la discriminazione multipla, e in tal modo diventa discriminante per le donne, perché una donna avrà una semplice discriminazione e un'altra categoria sensibile avrà una discriminazione multipla, il che vanifica il concetto giuridico di discriminazione. La discriminazione è unica, non ci può essere una discriminazione di serie A e una discriminazione di serie B.

Per tale motivo, purtroppo, nonostante i concetti fondamentali che dovevano essere introdotti, il mio voto sarà contrario.

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López (S&D). Señor Presidente, efectivamente lo acabo de poner de manifiesto: la brecha salarial es algo que se debe plantear en el debate político, en el primer punto de nuestra agenda, porque, mientras no se corrija, no habrá justicia y seguiremos alimentando una discriminación.

Decía antes que en la Unión Europea, efectivamente, la brecha salarial se ha estabilizado. A pesar de eso, es necesaria una nueva regulación, una nueva directiva, para acabar definitivamente con ella. Pero es verdad que resulta más dramático cuando en Estados miembros, a pesar de lo que se ha dicho, se hacen reformas laborales y no se tiene en cuenta esta discriminación y se precariza el mundo del trabajo, pues la consecuencia es que las mujeres todavía sufren más discriminación, como sucede en nuestro país: que después de una reforma laboral que precarizó el mundo del trabajo, la desigualdad se ha incrementado, la brecha salarial ha aumentado y, por lo tanto, es hoy ocho puntos mayor que en el año 2011. No podemos, señorías, mirar para otro lado.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). Gospodine predsjedniče, jednake mogućnosti i jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada do sada nije urodilo plodom jer se nije ozbiljno inzistiralo na pravnoj provedbi zakona.

Žalosti me što nismo spremni napraviti zaokret i usvojiti drukčiji pristup ovoj problematici, već se predlaže dodatno intenziviranje napora u istom smjeru. Gomilanjem propisa možemo samo dodatno opteretiti europska poduzeća, a to će se negativno odraziti na sve radnike – i žene i muškarce. Cilj nam je valjda da što više žena i muškaraca radi, a ne što manje.

Predloženo sastavljanje godišnjih poslovnih planova o jednakosti spolova i osposobljavanje osoblja na temu jednakosti i raznolikosti predstavlja obično zadovoljavanje forme koje neće promijeniti baš ništa, osim što će zbog povećanja troškova nekolicina radnika sasvim svejedno kojeg spola, ostati bez posla, a zakoni se i dalje neće sami od sebe provoditi.

 
  
MPphoto
 

  Филиз Хюсменова (ALDE). Г-н Председател, за да подобрим европейския пазар на труда, е важно политиката за равенството между половете да бъде прилагана не само на хартия, но и на дела. Пазарна необходимост е жените на Европа да са икономически независими, да бъдат възнаграждавани справедливо, да разчитат на баланс между професионалния и семейния живот и да знаят, че нямат таван до управлението на компании.

Към това трябва да добавим и истински секторен баланс. Той изисква подобряване на достъпа на жените до типично мъжки професии и увеличаване на достъпа на мъжете към феминизирани професии, като например в сферата на образованието.

В България ниското заплащане действа като бариера пред младите, и предимно пред мъжете да упражняват учителската професия. Възможностите за стимулиране на половия баланс в професии като тази са реални. И трябва да се възползваме от тях, защото двата пола допринасят по различен начин към системата, образованието и възпитанието на учениците, включително и към равенството на половете.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). Domnule președinte, vreau să mă adresez colegilor. Eu, în ansamblu, spun că raportul este necesar, dar ce șanse are să se aplice când, domnule comisar, începeți prin a spune că este un raport important, după care, uluitor, spuneți că, de fapt, trebuie să îmbunătățim competențele femeilor și să le ajutăm? Ce vreți să induceți, domnule comisar, ideea că femeile nu sunt pregătite, că nu au competență, că trebuie să le ajutăm? Cum vă explicați că, în țări cu populație majoritar feminină, accesul femeilor la funcții de conducere, fie că vorbim de instituțiile statului, politice sau în mediul privat, sunt ale bărbaților? Cine decide, domnule comisar, în acest caz? Bărbații. Nu induceți ideea falsă că, de fapt, din acest motiv femeile sunt discriminate și există disparități: pentru că nu sunt pregătite profesional. De aceea plec sceptică de aici, dacă aceasta este percepția dumneavoastră.

Noi, femeile, nu vrem o discriminare pozitivă. Noi vrem să respectați valoarea; matematic, nu se poate ca, dintr-un procent mare al populației feminine dintr-un stat, să nu existe un procent apropiat în locurile de decizie.

Și mai este o problemă: problema educației, despre care s-a vorbit. Nu se poate să existe într-adevăr educație cu manuale în care femeia stă la bucătărie și bărbatul e la mașină. Cred că avem nevoie de o supraveghere a modului de implicare a legislației.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). Κύριε Πρόεδρε, επί πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει προσπάθειες, προκειμένου να σταματήσει η διάκριση των δύο φύλων σε θέματα αμοιβών και απασχόλησης. Παρά ταύτα, βλέπουμε ότι οι μισθολογικές διαφορές εις βάρος των γυναικών συνεχίζουν· αμείβονται με 16%, τουλάχιστον, χαμηλότερους μισθούς απ' ό,τι οι άντρες. Έχουμε υπερεκπροσώπηση των γυναικών στη μερική απασχόληση,· έχουμε υποεκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης και έχουμε, επίσης, συντάξεις τουλάχιστον κατά 39% κατά μέσο όρο χαμηλότερες στις γυναίκες απ' ό,τι στους άντρες.

Ειδικότερα, τώρα, στις χώρες που έχουν πληγεί από τα μνημόνια, οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από τα μέτρα λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής. Στην Ελλάδα, τα τελευταία στοιχεία του 2015 δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν ποσοστό ανεργίας 30,6%, ενώ οι άντρες 23,5%. Πρέπει, επειγόντως, να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπισθούν και να σταματήσουν οι διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, ovaj dom sebe voli nazvati domom europske demokracije. Ovaj dom će danas raspravljati o četiri slučaja kršenja ljudskih prava u svijetu. Ovaj dom danas raspravlja o temi o kojoj se raspravljalo kao da smo u Srednjem vijeku, jer ovdje slušam argumente nekih koji neće podržati ovo izvješće. Pa oni zaista žive u Srednjem vijeku!

Ako mi danas u ovom domu moramo još uvijek razgovarati o jednakosti i ravnopravnosti i ako neki to namjerno ne žele razumjeti, onda oni zaista žive u Srednjem vijeku. I meni je žao što sam danas slušao neke rasprave, neke argumente protiv ovog izvješća i argumente koji uopće nisu nikakvi argumenti, nego je ideologija koja narušava jednakost i ravnopravnost i koja upravo želi ići protiv onoga što su jednakost i ravnopravnost.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è la prima volta che intervengo in quest'Aula sui diritti delle donne e la parità di genere.

Devo dire che, nonostante l'esistenza di direttive europee, siamo troppo lontani dal raggiungimento degli obiettivi e anche dall'applicazione della legislazione europea. Ben venga quindi la nuova direttiva auspicata dal relatore. Come si evince dalla stessa relazione della strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 in Europa, le donne sono poco rappresentate nei processi decisionali, e questo avviene nei parlamenti, nei governi nazionali, ma anche nelle imprese, soprattutto nelle grandi. Insomma, si sono fatti passi in avanti un po' ovunque in tutti i settori, ma serviranno ancora 81 anni per chiudere la forbice delle opportunità lavorative tra uomini e donne e nel nostro continente dobbiamo fare i conti anche con la percentuale del 20-25 per cento di donne che subiscono violenza almeno una volta nella vita, anche nei luoghi di lavoro.

L'Europa non può limitarsi alla semplice denuncia, dovrà garantire il rispetto concreto della legislazione europea in materia di parità di genere. È giusto assicurare le stesse opportunità e gli stessi diritti a uomini e donne, ma questo non deve giustificare derive radicali che vanno contrastate con energia e determinazione.

 
  
 

(Încheierea procedurii „catch the eye”)

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. Mr President, thank you for this very rich discussion. After this, I am all the more convinced that closing the gender pay gap needs a comprehensive approach. That means legislative and non-legislative measures and, of course, efforts from all the relevant stakeholders at both EU and national level. The effective application and enforcement of equal pay in Member States are essential to ensure the rights enshrined in the directive. This remains the biggest challenge.

Going forward, the Commission will examine national measures following the Recommendation on Pay Transparency. We will assess the need for any additional measures at EU level. Of course this will include looking at whether we should review the Gender Equality Recast Directive.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská, spravodajkyňa. Ďakujem vám za podnetnú diskusiu. Cítila som z nej podporu viacerých myšlienok, ktoré som sa snažila vložiť do návrhu mojej správy, a som vám za túto podporu vďačná. Cítila som však aj viaceré výhrady, aj keď viaceré z nich sa môjho textu vôbec netýkali.

Pani Morway s tou otázkou na mňa má pravdu, ale, bohužiaľ, táto správa o probléme odmeňovania žien vo východnej a západnej Európe nehovorí. Nedá sa reagovať na všetko a potom mi dovoľte, aby som zareagovala skôr symbolicky. Proces schvaľovania iniciatívnej správy od výboru až po hlasovanie v pléne Parlamentu niekedy pripomína slávnostnú večeru, na ktorej sa servíruje čerstvo upečená ryba. Podarilo sa vám ju upiecť presne tak, ako ste chceli, má správnu farbu, vôňu aj chuť, ale viete, že v nej budú aj kosti.

A niekedy je ich tak veľa, že nakoniec porciu nedokážete zjesť. Otvorene priznávam, že aj táto správa má kosti. Niektoré sú malé a dajú sa prehltnúť, ale iné sú vyslovene nepríjemné a vzbudzujú moje obavy. Snažila som sa prostredníctvom „split“ a „separate“ hlasovania upozorniť na tieto pre mňa problematické miesta. No zároveň som si uvedomila, že tri takéto miesta, tri takéto kosti sú pre mňa nestráviteľné a je to článok 18, pozmeňovací návrh 2 a článok 42. Opakovane som počas 11 rokov v tomto pléne aj na výbore upozorňovala, že používanie termínu „gender“ vedie k zmätkom, pretože tento termín nie je právne definovaný. Jeho obsah sa mení v závislosti od jeho používania v médiách či ideologických pamfletoch. Dôkazom toho sú aj rôzne preklady textu mojej správy, ktoré majú tým pádom aj rôzne implikácie.

Venovala som príprave tejto správy veľa času, ak však bude záverečný text napriek mojej najlepšej snahe nestráviteľný, budem sa musieť v hlasovaní zdržať. Ďakujem vám ešte raz za spoluprácu, podporu aj pochopenie.

 
  
MPphoto
 

  Președintele. – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc astăzi, 8 octombrie 2015.

Declarații scrise (articolul 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. Gender inequality in the field of employment hampers the potential of women to fully use their skills and abilities in contributing to society, and seriously impacts on the living conditions of European families. No mother should be made to choose between earning an income or caring for her child, elderly, disabled or other vulnerable family member. Parents have the exclusive discretion of deciding how to balance their family responsibilities with their employment, and policies must aim at setting up different frameworks within which parents can make a free and informed decision as to what is best for their own family and circumstances.

In this regard, the EU needs to offer evidence-based options for family-focused growth and an integrated approach to equality in employment. Policies must also seek to propose measures which, while facilitating work-life balance, do not seriously prejudice SMEs. This must be accompanied by an understanding that an employee who reaches a work-life balance is a better employee. I have voted in favour of quotas and similar measures, as temporary provisions addressing the current situation, which are to be systematically reviewed.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. Se sei donna lavori quanto un uomo e guadagni meno. Nell'Unione europea le donne guadagnano circa il 16% in meno degli uomini. Domandiamoci il perché. Hanno forse il 16% in meno di intelligenza? Lavorano il 16% in meno? Si impegnano il 16% in meno? Conoscono il 16% in meno rispetto ai colleghi uomini? Sarebbe strano sostenere una tesi simile. E allora, se non ci sono ragioni reali e razionali quello del divario retributivo di genere è un gap che va sanato subito. La parità di trattamento è un principio che è nell'ordinamento europeo dal 1957, ma i dati ci dicono che siamo ancora lontani dalla sua piena attuazione. Forse non ci stiamo lavorando abbastanza. Sappiamo bene che non è una direttiva ad abbattere stereotipi e pregiudizi, ma appoggio la relatrice nel chiedere alla Commissione una nuova direttiva e maggiore rigore di applicazione da parte degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. Mint ismert, Európában és különösen Közép-Európában a hölgyek jobban teljesítenek a felsőfokú végzettség elérésében, mint a férfiak. Ennek ellenére ez nem tükröződik a munkaerőpiacon, ugyanakkor egyre több, képzetlen férfi jelenik meg a munkanélküliek körében. A családok stabilitása is egyre inkább kérdésessé válik, miközben az oktatásra egyre nagyobb felelősség és feladat hárul.

A megoldás a harmonikusabb családi munkamegosztás és a házasság intézményében is deklarált felek közti egyenlőség erősítése lenne, összhangban Magyarország Alaptörvényével. A családnak továbbra is a társadalom alapvető építőkockájának kell maradnia, hiszen családban bontakozhatnak ki leginkább a gyermekek is. A jelentéstevő, Zaborska képviselőasszony munkásságát kiemelve szeretném megerősíteni, hogy a néppárti értékrendnek a jelentésben való megjelenítése prioritás volt. Ami pedig a női vezetők kiválasztását illeti, továbbra is az alkalmasság legyen a fő szempont.

Elengedhetetlen, hogy a szélesebb nyilvánosság objektív tájékoztatást kapjon a női vezetők kvalitásairól és a gyermekneveléssel kapcsolatos kiegyensúlyozatlan, nagyobb felelősségükről, hátrányaikról, melynek oka a nemek közti munkamegosztás jelenlegi gyakorlata. Sajnos a jelentésbe ez a szempont sem került bele hangsúlyosan, mint ahogyan a szolgálati idő hosszát sem vették figyelembe. Így a kiegyensúlyozott és hátrányos megkülönböztetéstől mentes értékelési és minősítési rendszerek kialakítása terén megmaradt az ellentmondásosság.

 
  
MPphoto
 
 

  Krystyna Łybacka (S&D), na piśmie. Według dostępnych danych kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn, nie przekłada się to jednak na ich pozycję na rynku pracy. Statystycznie kobiety są mniej aktywne zawodowo, mniej zarabiają, wykonując tę samą pracę oraz są niedostatecznie reprezentowane w organach decyzyjnych w różnych obszarach gospodarki. Z danych wynika, iż jeśli obecny trend w zwiększaniu zatrudnienia kobiet w UE utrzyma się na tym samym poziomie, to osiągnięcie określonego w strategii Europa 2020 wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lat opóźni się o 18 lat. Niwelowanie dysproporcji na rynku pracy wymaga skoordynowanych działań na poziomie europejskim i narodowym przy współpracy z pracodawcami i związkami zawodowymi. Aby zwiększyć aktywność zawodową kobiet potrzebujemy skutecznej polityki prorodzinnej, której celem byłoby ułatwienie godzenia życia zawodowego z rodzinnym poprzez m.in. zapewnienie dobrej jakościowo opieki nad dziećmi. Ponadto należy ułatwić kobietom powrót na rynek pracy poprzez odpowiednie szkolenia oraz doradztwo zawodowe. Potrzebujemy również większej promocji zatrudniania kobiet, wparcia dla ich przedsiębiorczości oraz dla aktywnego uczestnictwa kobiet w procesach decyzyjnych. Zwracam także uwagę na rolę edukacji w promowaniu równych szans na rynku pracy dla kobiet i mężczyzn oraz w zwalczaniu stereotypów i dyskryminacji ze względu na płeć.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. In paragraph 13 there is a call for the Women on Boards Directive to be adopted, which includes gender quotas. The EU has absolutely no right to impose gender quotas on UK companies. Quotas are demeaning for women, and recruitment should be based solely on merit, not on gender. You do not fight discrimination with more discrimination.

Calls for EU mandatory pay audits and EU sanctions, in paragraph 37, shows once again that the EU is trying to interfere and take more powers where it has no right to them. Paragraph 41 states that you want to see a reversal in the burden of proof between employer and employee. This would rip up the justice system in the UK and do away with the principle of ‘innocent until proven guilty’.

UKIP, of course, supports gender equality, equal pay and any steps to fight discrimination based on gender, ethnicity, religion, orientation or any other characteristics. Everyone should have the same protection and the same opportunities to prove what they can do. UKIP cannot, however, support calls for more EU legislation and interference in UK laws and freedoms. Only our elected and accountable Government should be able to decide these things, not unelected EU bureaucrats.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. L'écart salarial et les différences de statut entre hommes et femmes reste aujourd'hui encore beaucoup trop important. Il est essentiel que l'Union européenne oeuvre à plus d'égalité entre hommes et femmes en particulier dans le monde du travail. Je vous remercie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. No Índice Global das Diferenças de Género, do Fórum Económico Mundial, Portugal, o meu país, estava em 2014 no 39º lugar. Vejamos alguns números: 31% dos lugares no Parlamento Nacional são ocupados por mulheres, 21% dos cargos ministeriais são ocupados por mulheres e há apenas 12% de mulheres nos conselhos de administração das empresas. Um homem português ganha em média mais 30% que uma mulher portuguesa. Por estas razões, considero muito positivo que este relatório refira, explicitamente, que os Estados-Membros devem legislar para obrigar as empresas a elaborarem e a definirem planos anuais empresariais em matéria de igualdade de género e de direitos das mulheres e, também, de homens que assumam a prestação de cuidados a membros da família, e a garantirem uma representação equilibrada de mulheres e homens nos conselhos de administração.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Steinruck (S&D), schriftlich. Gleicher Lohn für Männer und Frauen sollte eigentlich im 21. Jahrhundert selbstverständlich sein. Dennoch ist equal pay für die gleiche Arbeit für viele Frauen nach wie vor ein Wunschtraum. Auch zehn Jahre nach der Verankerung des Prinzips ist die Richtlinie in vielen Mitgliedstaaten noch nicht richtig umgesetzt. Seit Jahren liegt der sogenannte Gender Pay Gap im EU-Durchschnitt bei 17 %. Ohne konkrete und ambitionierte Maßnahmen schließt sich diese Lücke erst in 70 Jahren. Also 2086! Diese Ungleichheit nehmen Frauen mit bis ins Rentenalter. Dort beträgt der Unterschied zwischen Männern und Frauen 39 %.

Die Kommission sollte die Schwachstellen in der Umsetzung identifizieren und einen Vorschlag zu deren Behebung vorlegen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer obligatorischen Lohnüberprüfung und Sanktionen im Falle der Nicht-Einhaltung des Prinzips equal pay? Auch eine Überprüfung der Fortschritte im Rahmen des Europäischen Semesters wäre ein guter Schritt. Gleichberechtigung ist ein Grundwert der Europäischen Union, und das sollte nicht nur auf dem Papier so sein.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), in writing. Equality between men and women is a fundamental principle of European law which applies to all aspects of life in society, including the world of work. However, based on the last available figures from 2012, the average gender pay gap in the EU was approximately 16.4%. Moreover, while female labour participation varies between sectors, some sectors, such as transport, have even fewer women on average. The reasons for that are related to stereotypes of male dominance and lack of attractiveness in a wide sense. We should address the situation by calling for more action by the EU 28 and the individual Member States.

We need to start by revising the recast directive in order to reduce differences in pay for men and women. We must also urge Member States to take more action on unequal pay practices and to promote wage transparency. Most divisively, we can request the introduction of mandatory pay audits for companies listed on stock exchanges and the imposition of sanctions on companies failing to meet their responsibilities with regard to gender equality. There is no reason why, in today’s world, we should accept a situation where men are receiving higher pay and preferential treatment in the matter of employment and occupations.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. V Uniji in po svetu obstaja neenakost na področju zaposlovanja žensk kljub nekaterim pozitivnim ukrepom, ki smo jih sprejeli za odpravo tega pojava. Prav tako ženske kljub svojim sposobnim, nadarjenostim in spretnostim v praksi ne dosegamo enakega plačila kot moški na enakovrednih poklicnih položajih, zato menim, da mora Evropski parlament spodbujati vse tiste ukrepe, ki gredo v smer enakosti in enakopravnosti med spoloma.

Neenakosti med spoloma nastajajo zaradi usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. To se odraža tudi v času, ko zapustijo trg dela oz. ob upokojitvi in pahne ženske v neenak položaj. Ženske so namreč še vedno tradicionalno tiste, ki so bolj obremenjene – tako psihično, kot tudi z vidika organizacije časa, saj po navadi opravljajo še neformalna gospodinjska dela.

Če bi obstajala dejanska enakost moških in žensk na trgu dela, bi tudi kot družba lahko izkoristili številne potenciale obeh spolov – to pa bi posledično prineslo višjo rast BDP vseh posameznih držav članic pa tudi EU kot celote. Prav zato se moramo še naprej zavzemati za koncept spolne enakosti in enakopravnosti pri zaposlovanju, za transparentnost plač in za boljše pogoje pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Kajti le tako bo EU lahko resnično uresničevala načela, h katerim se je zavezala tudi v Pogodbi o ustanovitvi Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE), por escrito. Muchas gracias, señora Záborská, por su informe; ha hecho usted un excelente trabajo. La igualdad de trato entre hombres y mujeres en el ámbito laboral es un objetivo claro en todos los Estados miembros.

Este informe es muy necesario para abordar esta situación. Las condiciones de acceso al mercado laboral deben ser justas, iguales y no discriminatorias. Se debe asegurar la igualdad en la calidad del empleo entre hombres y mujeres, y debemos trabajar en ello: la igualdad de remuneración para el mismo trabajo debe ser una premisa básica. Si no existe esta igualdad de trato, a la larga surgirán más desigualdades, no habrá una independencia económica de la mujer y se verán mermadas económicamente de cara a la jubilación. Se deben abordar las causas y ha de ponerse fin a esta situación dentro de la Unión Europea y evitar así crear situaciones de vulnerabilidad.

 

3. Implementação do artigo 20.º, n.º 2, da Diretiva Serviços e do artigo 8.º, n.º 3, da Diretiva Direitos do Consumidor (debate)
Vídeo das intervenções
MPphoto
 

  Președintele. – Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea privind întrebarea cu solicitare de răspuns oral referitoare la punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile și a articolului 8 alineatul (3) din Directiva privind drepturile consumatorilor, adresată Comisiei de Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D și de Andreas Schwab, în numele Grupului PPE (O-000083/20152015/2881(RSP) – B8-0754/2015).

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, Verfasserin. Herr Präsident! Vielen Dank, dass wir diese Frage hier heute stellen können. Wir stellen immer wieder fest, dass Bürger und Bürgerinnen im Internet einkaufen möchten und dies aus unterschiedlichsten Gründen nicht tun können – weil sie eine falsche IPAdresse haben, die falsche Kreditkarte haben, die falsche Nationalität haben, im falschen Land leben –, und deswegen diesen Einkauf nicht tätigen können.

Das Recht in der Europäischen Union ist eigentlich klar: Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit ist nicht erlaubt, ist nicht in Ordnung. Deswegen ist es ein Unding, dass dieser große Binnenmarkt den wir haben, der für die Unternehmen einen sehr großen Gewinn bringt, dieser große Bienenmarkt für die Menschen, für die Verbraucher und die Verbraucherinnen heute immer noch nicht so existiert und viele Hindernisse entstehen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir auch hier dagegen vorgehen.

In ihrer Mitteilung zur Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa hat die Europäische Kommission gesagt, sie wolle sich „für 2016 mit ungerechtfertigtem Geoblocking im Bereich des Online-Handels befassen, gegebenenfalls auch im Wege einer gezielten Änderung des Rechtsrahmens für den elektronischen Geschäftsverkehr“. Mich würde jetzt sehr interessieren: Was meinen Sie denn mit dieser Änderung? Welcher Art soll diese Änderung sein? Was bezwecken Sie damit? Außerdem interessiert mich auch sehr: Wie gedenken Sie als Europäische Kommission dafür zu sorgen, dass Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungsrichtlinie und Artikel 8 Absatz 3 der Verbraucherschutzrichtlinie endlich auch verwirklicht werden? Rechte, die schon längst in Kraft sind, aber für die Bürger und Bürgerinnen immer noch nicht fassbar sind. Ich bin sehr gespannt, wie Sie uns dazu antworten werden.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, Verfasser. Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die heutige mündliche Anfrage an die Kommission gibt uns die Möglichkeit, nochmals deutlich zu machen, was wir in der Dienstleistungsrichtlinie einerseits und in der Verbraucherrechterichtlinie andererseits als Gesetzgeber klargestellt haben. Benachteiligungen oder unterschiedliche Behandlungen von Verbraucherinnen oder Verbrauchern aufgrund ihrer Nationalität oder ihres Standortes sind nur dann zulässig, wenn es dafür zwingende rechtliche Gründe gibt. Im Europäischen Parlament arbeiten wir stark und engagiert daran, dass die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden und künftig keine unterschiedliche Behandlung mehr zulässig ist.

Es ist uns bewusst, dass wir dafür natürlich auch eine Reihe von Vereinheitlichungen brauchen, damit Unternehmen einerseits und Verbraucherinnen und Verbraucher andererseits tatsächlich auch ein einheitliches Regelungsumfeld vorfinden. Was wir aber bei einigen Anbietern gesehen haben – ich erwähne hier den Fall Disneyland aus dem Sommer – ist, dass obwohl die Bedingungen in diesen Bereichen vereinheitlicht sind, dennoch gewissermaßen missbräuchlich versucht wird, unterschiedliche Preismodelle in Europa durchzusetzen. Und das ist schlicht inakzeptabel.

Ich fordere die Europäische Kommission auf, hier mit der gesamten Maßgabe der Möglichkeiten, die ihr zur Verfügung stehen, tätig zu werden. Ich sage das besonders deshalb, weil wir natürlich wissen, wie schwer es ist, einheitliche Bedingungen hinzubekommen. Wir haben auch immer wieder die Debatte darüber, wie viel Einheitlichkeit wir uns erlauben können. Es gibt viele Mitgliedstaaten, die keine Harmonisierung bestimmter Bereiche der rechtlichen Bedingungen haben wollen. Aber wenn selbst bei den Bedingungen, wo wir Vereinheitlichung hinbekommen haben, am Ende der Bürger, der Verbraucher, die Verbraucherin den Eindruck bekommt, dass Unternehmen gewissermaßen den Gutteil des Binnenmarktes für sich abschnappen können, dann stößt das auf unseren entschiedenen Widerstand.

Herr Kommissar, ich bitte Sie, eine klare Aussage dazu zu treffen, was Sie in diesen Fällen unternehmen wollen.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, oprostite što upadam za vrijeme sjednice, ali imamo problem s hrvatskim prijevodom, jednostavno nemamo hrvatskog prijevoda. Sad ga nismo imali na njemačkom, prije ga nismo imali na engleskom, pa budite ljubazni, ja mogu neke jezike razumjeti, ali ipak ne mogu sve pa bih vas zamolio da pokušate vidjeti da li možemo dobiti prijevode.

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. Mr President, on behalf of my colleague Commissioner Elżbieta Bieńkowska, I am here to discuss this issue. The issue raised by the honourable Members touches at the heart of what EU citizens can expect of the single market. When shopping cross-border, our consumers are still being discriminated against on the basis of their nationality or place of residence. This is not acceptable.

We keep on receiving complaints from citizens against alleged discriminatory practices, through various channels. First, direct complaints; second, complaints to European Consumer Centres; third, information requests to Your Europe Advice; and, fourth and most importantly, parliamentary questions. As democratically elected representatives, you act as a major interface between citizens and EU institutions. I cannot encourage you strongly enough to keep on sending us feedback from your constituents.

With the rise of the internet, e-commerce is getting increasingly important, but many questions also concern transactions taking place on commercial premises. Online geo-blocking is one of the most visible and the most often described types of discrimination, with consumers being barred from completing transactions, or being redirected to another website offering the same service but at a higher price.

Discrimination also takes place on a daily basis for millions of Europeans travelling abroad as tourists, buying a second home in another country, or just crossing the border. This must stop – and action has been announced in the digital single market strategy. The need for action will be expanded on in the internal market strategy for goods and services, to be adopted at the end of the month. On 24 September 2015, the Commission also launched a public consultation. The consultation will help the Commission prepare a legislative initiative in 2016.

We all know examples of discriminatory practices. Last year, we initiated an action with the main car rental companies in Europe, after noticing very substantial price differences for exactly the same service, just depending on the place of residence of the customer. This year, you will have heard of press reports concerning a major amusement park in France, for which some special offers were limited to French residents. We also have examples of people being denied access to car-sharing with a non-national driving licence, or for the need to have a national registration number to buy a service.

The current legal framework has not created enough certainty for businesses and consumers. It has not enabled national authorities to enforce the non-discrimination obligation in daily practice. This is what we are planning to address.

Contractual freedom is an important principle, which must be preserved, but we must also tackle the voluntary segmentation of the single market by companies, and we must safeguard the rights of consumers. The interests of SMEs must also be protected. We want to encourage companies and consumers to use the single market, not force them to do so if it would be too burdensome or uncertain for them.

My colleagues Elżbieta Bieńkowska and Günther Öttinger will be more than happy to discuss those challenges further in order to find solutions that open up the single market for companies and consumers alike.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová, za skupinu S&D. Pane předsedající, diskriminace spotřebitelů na základě jejich národnosti či místa bydliště je bohužel stále každodenní realitou vnitřního trhu Evropské unie. Je proto zcela nezbytné upřesnit právní rámec zákazu diskriminace v oblasti služeb i zboží.

Zásadní je vyjasnění tzv. objektivních kritérií. Musí dojít k jednoznačnému vymezení podmínek, které jsou v mimořádných případech akceptovatelné pro omezení přístupu ke zboží a službám. Důležité je také posílit spolupráci dozorových orgánů, aby mohly důsledně a koordinovaně věnovat pozornost všem možným formám diskriminace a plně využít pravomocí sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele.

Mějme ale na paměti, že odstranění tzv. geoblockingu je nejen jednou z největších výzev při vytváření digitálního vnitřního trhu, ale spotřebitelé čelí diskriminaci i v off-line prostředí. Předcházejme proto rozdílům mezi pravidly platnými pro nákupy off-line a online, což by bylo v rozporu s myšlenkou vnitřního trhu.

Vyzývám proto Komisi, aby zohlednila tyto připomínky v plánované revizi nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele.

 
  
MPphoto
 

  Dita Charanzová, on behalf of the ALDE Group. Mr President, I am glad the Commission is fighting on this issue. The ALDE Group is looking forward to addressing this in a geo-blocking regulation complementing the services and e-commerce directives.

Consumers across Europe face two huge barriers when trying to shop across borders: either they are denied delivery completely or delivery costs are so high that there can be no justifiable reason for them other than to prevent sales. If goods and content cannot cross borders, Europeans will not shop across borders. They will forever be locked within their national markets and subject to higher prices due to a lack of full and honest competition.

Commissioner, when combined with different prices based on location, there can be no doubt that this is a case of discrimination by companies, based if not on nationality then on place of residence – discrimination if not because I am Czech then because I live in Prague. Some small businesses have said that it is not discrimination, but that they simply cannot handle the problems associated with language and returns. Maybe they are right and we need to do more on those problems, as is provided for in the strategy. But, Commissioner, on what grounds can a giant company justify this denial of service?

Normally I am against overregulating businesses. I honestly believe that most businesses want to do right by their customers and thereby attract more customers, but this is clearly a case where we must act to stop this illegal price discrimination and segmenting of the market. This is pure price discrimination and it should not be acceptable in the digital single market.

 
  
MPphoto
 

  Patrick O’Flynn, on behalf of the EFDD Group. Mr President, it is all very well for the Commission to highlight the problem of geo-blocking and to pose as a consumer champion, but arguably the Commission itself deserves to be ranked as the Geo-blocker in Chief. Over-regulation by the Commission has made it much more difficult than it need be for SMEs to sell abroad. The recent VAT Mini One-Stop Shop (VAT MOSS) measure is a case in point: SMEs have to pay this tax on e-commerce sales in every single member country that they sell to, and the result has been a mass withdrawal of micro-businesses from export markets and a consequent narrowing of consumer choice.

Far too often, the Commission, as well as the EU in general, becomes the problem rather than the solution. I do not doubt that it wishes to do good; I do ask that it opens its eyes to the harm it is doing in practice to the prosperity of what is fast becoming the world’s economically least dynamic continent.

 
  
 

Procedura „catch the eye”

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). Domnule președinte, încep prin a-i felicita pe autorii întrebării cu solicitare de răspuns oral. Fac parte din Comisia IMCO și de multe ori în cadrul comisiei discutăm acest aspect: nu este suficient să avem o directivă a serviciilor, dacă nu avem o monitorizare exactă a ceea ce se întâmplă în piață. Pentru că, într-adevăr, vrem un cadru unitar și, așa cum spunea colega mea, Eveline, de foarte multe ori îți vine să te muți în altă țară ca să faci o achiziție online. Discriminarea nu vizează doar prețul, așa cum spunea cealaltă colegă a mea, ci și timpul de livrare și foarte multe alte lucruri legate de calitate.

Cred că este important ca Comisia să ia act de această întrebare, dar am aștepta și un răspuns concret: ce se poate face pentru a avea, într-adevăr, o îmbunătățire a calității aplicării în mod unitar în țările membre a Directivei serviciilor și, mai ales, ce se poate face să nu mai apară această discriminare? Cred că trebuie acționat și preventiv, să nu pățim ca în cazul Volkswagen, să descoperim când lucrurile sunt prea grave.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε για τα δικαιώματα των καταναλωτών και πώς τα κράτη μέλη θα πρέπει να φροντίσουν, ώστε να μη γίνονται διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και τόπου κατοικίας του παραλήπτη. Αρχικά, τα κράτη μέλη οφείλουν να επιβλέπουν τη σωστή εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας όσον αφορά τις διαδικτυακές υπηρεσίες. Συχνά, ορισμένοι καταναλωτές προερχόμενοι από μικρά κράτη μέλη, έρχονται αντιμέτωποι με αρκετές δυσκολίες κατά τη διαδικασία παραλαβής των αντικειμένων που επιθυμούν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διαδικτυακοί πάροχοι αρνούνται να παραδώσουν τα αντικείμενα στους καταναλωτές.

Είναι επομένως αναγκαίο, η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει τέλος στον αδικαιολόγητο αποκλεισμό των καταναλωτών από την αγορά οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών, εφόσον αυτή η κίνηση παραβιάζει τα βασικά τους δικαιώματα. Επιπλέον, στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου, θα πρέπει να σταματήσει η επιπλέον επιβάρυνση του καταναλωτή για το κόστος μεταφοράς, σε περίπτωση που δεν έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων γι' αυτό. Τέλος, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρξει μια στοχευμένη αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του ηλεκτρονικού εμπορίου, χωρίς να καταπατώνται τα δικαιώματα των καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, geoblokiranje je jedna od najperfidnijih diskriminacija s kojima se suočavamo u današnje vrijeme jedinstvenog tržišta i jedna je od najvećih prepreka koje nove tehnologije nude u stvaranju jedinstvenog digitalnog tržišta. Europska unija je nastala upravo na jedinstvenosti tržišta i željom za jedinstvenim tržištem, a danas se suočavamo s tim da nam tehnologije sprečavaju daljnji razvoj.

Zato, a i zbog osobnih iskustava koje sam imao i iskustava koje su imali moje kolegice i kolege, želim zaista pozvati Komisiju da pokuša učiniti što je moguće više i što je moguće prije kako bi se taj perfidni način trženja na tržištu raznim proizvodima i uslugama spriječio i kako bi Europa zaista mogla razviti jedinstveno digitalno tržište.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signor Presidente, onorevoli deputati, la creazione di reti di telecomunicazioni e di servizi digitali in grado di superare i confini nazionali è essenziale al fine di sostenere la strategia del mercato unico digitale in Europa.

Occorre tener conto del valore primario della difesa dei consumatori, i quali meritano un sistema il più elevato possibile di protezione sia delle transazioni sia della fruibilità del bene acquistato, senza geoblocchi. Per una legislazione europea protettiva e che esalti la crescita sono quindi imperativi categorici la trasparenza dei processi di acquisto online, un'applicazione uniforme del quadro legislativo e le pari condizioni della resa del servizio. Non possono quindi essere trascurati i segnali che provengono dall'ultima sentenza della Corte di giustizia del 6ottobre 2015 che, nel dichiarare invalido il cosiddetto regime di "approdo sicuro", ha messo in chiaro che il flusso dei dati sensibili dei consumatori va tutelato e non utilizzato a loro discapito, come invece accade nei geoblocchi.

Mi auguro che la Commissione recepisca il decisum della Corte e gli scenari complessi che offre, operando il giusto contemperamento tra l'obiettivo di sostenere la strategia per il mercato unico digitale e tutelare i consumatori nella loro libera fruizione di contenuti e servizi online.

 
  
 

(Încheierea procedurii „catch the eye”)

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. Mr President, I want to thank the honourable Members again for their questions and comments on this very important issue of consumer protection and discrimination. This is an issue on which we can all agree that the current situation is not acceptable, when we look at the potential we are promising to our citizens and consumers in the internal market.

In the current situation, we are supposed to have access to online and cross-border purchases, yet we cannot be fully guaranteed that because the offer is not available to another country, or because we cannot be sure of getting fair treatment compared to another consumer. The internal market is about offering everyone the chance to access – everywhere on EU territory – the services he or she needs, even from another EU country. I want to be clear: freedoms always have to be balanced against one another and there is not any which is more important than the other. So we need to balance contractual freedom with the right of consumers not to be unfairly discriminated against because of their place of residence. But we also need to recognise that there is no ‘obligation to sell’ or to unify prices throughout the single market.

Where this balance lies will depend on the outcome of the consultation and the discussions with the stakeholders and Member States. Article 20 of the Services Directive lays down the basic principles which Member States should implement and apply. If a Member State is in breach of these principles, the Commission can initiate action against the Member State.

It appears that many Member States have not taken sufficient action to put this principle of non-discrimination into practice. Buying online has aggravated the current problems and a more comprehensive, effective and consumer-friendly solution is necessary. Legislative proposals will be made by the Commission as a follow-up to the Digital Single Market Strategy and the forthcoming Internal Market Strategy.

 
  
MPphoto
 

  Președintele. – Dezbaterea a fost închisă.

Declaraţii scrise (articolul 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Aplaudo a apresentação da Estratégia para o Mercado Único Digital por parte da Comissão Europeia no seguimento das prioridades avançadas pela Comissão Juncker que responde aos desafios da era digital. O Mercado Único Digital deve assegurar a livre circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais, devendo os cidadãos e as empresas beneficiar de um acesso sem descontinuidades a atividades em linha e desenvolver essas atividades em condições de concorrência leal e com um elevado nível de proteção dos consumidores e dos seus dados pessoais, independentemente da sua nacionalidade ou local de residência. Não obstante estes princípios estarem já consagrados no artigo 20.º, n.º 2 da Diretiva dos Serviços, complementado pelo artigo 8.º, n.º 3 da Diretiva relativa aos Direitos do Consumidor, os consumidores europeus deparam-se, nos dias de hoje, com grandes problemas nas compras em linha por motivos territoriais, seja pela negação de entrega noutro Estado—Membro, pela discriminação de preços ou pelo bloqueio geográfico da morada de IP. Há que aproveitar esta oportunidade para acabar com estas limitações injustificadas, recolocando o consumidor no centro do Mercado Digital, adaptando as regras existentes às nossas realidades societais e mudando o paradigma de justificação da exceção para a garantia dos benefícios do Mercado Interno aos consumidores.

 

4. Debate sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito

4.1. República Centro-Africana
Vídeo das intervenções
MPphoto
 

  Președintele. – Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea a șapte propuneri de rezoluție referitoare la Republica Centrafricană (2015/2874(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Anna Elżbieta Fotyga, autorka. Pomimo wysiłków społeczności międzynarodowej sytuacja humanitarna i w dziedzinie bezpieczeństwa Republiki Środkowoafrykańskiej pozostaje dramatyczna, a nawet się pogarsza. Misja Unii Europejskiej, misja pomostowa, była sukcesem, co ocenili również członkowie SEDE odwiedzający Republikę Środkowej Afryki, wydaje się jednak, że trwała zbyt krótko. Splot nieszczęśliwych okoliczności związanych z funkcjonowaniem MINUSCA – misji ONZ – spowodował, że nie mogła ona wypełnić skutecznie swojego mandatu. Doceniam zaangażowanie sekretarza generalnego ONZ, Rady Bezpieczeństwa, wydaje się jednak, że społeczność międzynarodowa powinna zwiększyć wysiłki wspierające Republikę Środkowej Afryki. To może być ognisko naprawdę dramatycznej radykalizacji i pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa.

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel, auteur. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, le cessez-le-feu intervenu en avril 2015, la tenue du Forum national de Bangui pour la réconciliation en mai dernier dans sa foulée, l'accord de désarmement, de démobilisation, de réintégration, et de rapatriement permettent de reconstruire enfin une vraie perspective politique.

Il faut remercier encore une fois la France pour son implication, on aurait pu espérer, de la part des pays européens, un peu plus de solidarité et d'engagement.

Je voudrais aussi profiter de cette tribune pour féliciter Mme Samba-Panza et les autorités de transition pour leur détermination à achever le processus en cours.

Ils ont promulgué, le 3 juin dernier, une loi établissant la Cour pénale spéciale, l'adoption par le Conseil national de la transition du projet de constitution qui doit être soumis sous peu à référendum.

Le principal message de mon intervention, c'est qu'il faut absolument que l'on tienne des élections générale, libres, fiables et transparentes avant la fin de l'année, c'est-à-dire que l'on respecte scrupuleusement l'agenda.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, Autore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la situazione della Repubblica centrafricana è l'ennesima situazione che rischia di degenerare in una guerra civile, fuori controllo, ed è l'ennesima situazione in Africa in cui ci troviamo davanti ad un paese che è ricchissimo di risorse, ricchissimo di possibilità di crescita, ma che in realtà rimane sempre sottomesso ad una colonizzazione diversa, perché è vero che è finita quella ufficiale, quella degli Stati, quella francese, ma è vero che è iniziata quella economica, soprattutto sul mercato del legno.

E qui possiamo fare l'esempio delle nostre politiche incoerenti, perché abbiamo stipulato diversi accordi come Unione europea però, ancora oggi, si registra da tantissime ONG che, attorno appunto all'esportazione del legno, c'è il finanziamento di ribelli e quindi la causa di questi conflitti.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri, Autore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il recente scoppio di violenze tra le diverse comunità religiose della Repubblica centrafricana è molto preoccupante e questo deterioramento della situazione è un nuovo episodio della crisi che il paese sta affrontando dal 2012.

Negli ultimi tre anni nella Repubblica centrafricana sono stati commessi reati estremamente gravi, inclusi crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Abbiamo bisogno perciò di intervenire in maniera molto chiara, abbiamo bisogno ad esempio di un sistema giudiziario funzionante e indispensabile per svolgere un'indagine accurata su tutte le violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale e pensiamo che sia necessario che l'Unione africana e l'Unione europea siano tenute a utilizzare tutte le misure e gli strumenti adeguati per aiutare il governo della Repubblica centrafricana nel superamento di questo stato di crisi e nella transizione verso un nuovo Stato inclusivo e democratico. Abbiamo bisogno di lavorare in questa direzione.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam, author. Mr President, the September wave of new clashes indicates how volatile the situation really is in the Central African Republic. I am really concerned about the threat of a revival of sectarian fighting. Last Saturday, two Christian churches were set ablaze or ransacked. Then a mosque and Muslim radio headquarters were attacked. There was an attempt to murder one of the top Christian leaders there.

Therefore, the most important task is to contain the violence and return the country to national reconciliation, the rule of law and regular elections. I think it is important to avoid formally opposing Muslims and Christians, a practice being misused by political and economic groups. For example, the so—called anti—Balaka militia is falsely labelled as Christian, whereas it has animist roots or whatever.

Therefore, international pressure and more humanitarian aid are needed and, as I mentioned, regular elections are what we expect next.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, Auteur. Het conflict in de Centraal-Afrikaanse Republiek is samen met die in Syrië en Soedan een van de grootste humanitaire crises nu, maar dat in de Centraal-Afrikaanse Republiek krijgt een stuk minder aandacht. Het lijkt wel vergeten. De rebellen in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn verantwoordelijk voor executies, verkrachtingen, ontvoeringen en massale plunderingen. 2,7 miljoen mensen, bijna de helft van de bevolking, hebben hulp nodig maar de hulporganisaties, zoals bijvoorbeeld het Rode Kruis, kunnen hun diensten niet eens meer aanbieden in de hoofdstad Bangui. Patiënten moeten te voet naar het ziekenhuis. Gisteren werd er een blauwhelm gedood in een vuurgevecht met rebellen.

Deze rebellenlegers betalen hun mensen met de handel in diamanten en hardhout. Er bestaat een tijdelijke stop op de handel in diamanten, maar dat verbod wordt én ontdoken én voorraden bouwen zich op. Zo snel als er weer officieel in diamanten gehandeld kan worden, zullen deze diamanten op de markt komen. Daarvan zal de bevolking niet profiteren. Sterker nog, het is opnieuw de financiering van rebellen. Ook Europese bedrijven kopen dit hardhout en deze diamanten van deze rebellen. Amnesty International heeft daar net een groot onderzoek naar gedaan. Er zijn Belgische bedrijven die daar handelen. Ik roep Europese bedrijven op daar nu mee te stoppen, want het geld moet weg bij de rebellen anders houdt dat conflict nooit op.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, auteure. Monsieur le Président, la République centrafricaine est confrontée à la pire crise humanitaire depuis son indépendance. L'ensemble de la population est affectée et deux millions et demi de personnes, soit la moitié de la population, essentiellement des enfants, ont besoin d'assistance d'urgence et notamment d'aide alimentaire.

Ce n'est pas un simple affrontement entre communautés religieuses mais une instrumentalisation de celles-ci. Les troubles sécuritaires sont perpétrés par des groupes politico-militaires, sur fond d'accaparement des ressources – bois et diamants, notamment – avec la complicité de grandes multinationales.

L'Union européenne devrait donc centrer son action prioritairement sur une résolution politique et non militaire du conflit, s'attaquer à ses racines, c'est-à-dire au sous-développement et à la lutte contre la corruption.

Une enquête transparente et indépendante sur les allégations de crimes commis tant par les forces françaises de Sangaris que par celles de l'ONU est nécessaire car ces actes sont intolérables.

Nous ne voterons pas en faveur de cette résolution, qui se félicite des actions entreprises. Elles ont échoué. Le résultat est malheureusement là et nous avons des doutes sur la possibilité de la tenue d'élections dans de bonnes conditions.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Brunon Wenta, w imieniu grupy PPE. Panie Przewodniczący! Republika Środkowoafrykańska jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, który, jak wielu już kolegów i koleżanek powiedziało, mierzy się z największym kryzysem humanitarnym od czasu uzyskania niepodległości w 1960 r. W konsekwencji konfliktu między chrześcijańskim południem i muzułmańską północą ponad połowa ludności wymaga natychmiastowej pomocy humanitarnej. 20% populacji to uchodźcy – osoby wewnętrznie przemieszczane, przesiedlane. Ważne jest to, że Unia Europejska zwiększyła wsparcie dla Republiki Środkowoafrykańskiej nie tylko w postaci pomocy humanitarnej, ale także projektów rozwojowych w obszarze zdrowia, tworzenia miejsc pracy czy integracji gospodarczej kobiet. Apeluję jednak o wzmocnienie politycznego przekazu w kwestiach takich właśnie jak budowanie pokoju, zapewnienie bezpieczeństwa i poszanowanie praw człowieka.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux, au nom du groupe S&D. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la paix vacille à nouveau en Centrafrique: 61 morts, 300 blessés la semaine dernière à Bangui. J'ai fait partie de la délégation du Parlement européen en février dernier, qui a prodigué un certain nombre de propositions et d'actions qui restent d'actualité, Monsieur le Commissaire.

Tout d'abord, nous devons rapidement, maintenant, organiser des élections législatives. Cette transition politique, pourtant voulue par la présidente, Mme Catherine Samba-Panza, n'existe pas et, donc, nous devons tout faire pour organiser ces élections législatives. Nous devons en priorité désarmer les milices. Cette action de désarmement des milices, nous devons la mener à bien.

Puis, pour en finir avec les violences et l'instabilité, il faut préparer l'avenir. J'invite tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à participer au fonds Bêkou. Ce fonds dispose de 54 millions d'euros pour le développement sur le long terme du pays. Ce n'est pas assez. Il nous faut donc faire en sorte, Monsieur le Commissaire, que vous soyez proactif pour que tous les États membres soient partie prenante de ce fonds.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Senra Rodríguez, en nombre del Grupo GUE/NGL. Señor Presidente, sabemos que el saqueo de los recursos naturales es la causa de la miseria y la pobreza en toda África. En el caso de la República Centroafricana, conocemos el interés de las compañías multinacionales por el petróleo, la madera y los diamantes. Según diferentes ONG, las mayores compañías de piedras preciosas y de madera habrían participado de alguna forma en la financiación de grupos armados responsables de ejecuciones sumarias, violaciones y desapariciones forzadas.

Y yo me pregunto: ¿hasta cuándo van a permitir que este expolio de recursos continúe? ¿Cuándo van a poner fin a las políticas de intervención y a las políticas militares que favorecen los intereses de las multinacionales?

Y, por último, me pregunto también qué van a hacer para impedir el comercio internacional de los diamantes almacenados durante el conflicto.

 
  
 

Procedura „catch the eye”

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). Mr President, the recent outbreak of violence between different religious communities in the Central African Republic is highly alarming, with approximately 50 people killed, 100 injured and 30 000 displaced since 26 September 2015. I therefore strongly support the call for maximising support for stabilisation, peace-building and humanitarian efforts in the Central African Republic.

We need the EU and its Member States to do all they can to bring the country back from the brink, ensuring better civilian protection as soon as possible and accelerating the disarmament of militias. Inadequate assistance is likely to lead to further instability and to increased flows of refugees and displaced people.

The Government of the Central Africa Republic should address the root causes of the crisis, such as widespread poverty and regional disparities and inequalities, and should reinforce governmental structures in administration, fight corruption and promote an inclusive economic recovery. Only strong action supported by the efforts of the international community can re-establish reconciliation, security and trust in the state institutions.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). Κύριε Πρόεδρε, Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι μια πλούσια χώρα,· έχει διαμάντια, έχει ξυλεία. Και όμως, αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζει μία ανθρωπιστική κρίση, τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση από τότε που απέκτησε την ανεξαρτησία της, το 1960. Και τα 4,5 εκατομμύρια του πληθυσμού της έχουν πρόβλημα, ενώ το ήμισυ των κατοίκων είναι παιδιά. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Οι συγκρούσεις που εμφανίζονται ως θρησκευτικές συγκρούσεις, στο βάθος, έχουνε ως υπόβαθρο την ίδια την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και, κυρίως, των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι συγκρούσεις. Ταυτόχρονα, πολλές εταιρείες διαμαντιών και πολύτιμων λίθων έχουν άμεση σχέση με ένοπλες ομάδες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για βιασμούς, θανάτους, λεηλασίες κ.λπ..

Πρέπει, λοιπόν, να γίνει άμεση παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο αποφασιστική, ώστε να σταματήσει αυτή η κατάσταση, να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή και, κυρίως, η εκμετάλλευση των πολύτιμων λίθων και των διαμαντιών να πραγματοποιείται υπέρ του ίδιου του λαού της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, Srednjoafrička Republika je zemlja koja je prošla zadnjih godina razne procese – od pomirbe, od pokušaja normalizacije odnosa, do sada evidentnog pogoršavanja stanja, do toga da smo došli u situaciju da su napadnute mirovne misije, do toga da imamo ubojstva, razbojništva i pljačke zadnjih tjedana. Veliko je pitanje da li će izbori riješiti problem. Naravno da su izbori ono što je najdemokratskije i budu li svi poštovali rezultate izbora onda možemo očekivati da će izbori vjerojatno riješiti problem ili barem utrti put rješavanju problema.

Međutim, činjenica je da i dalje preostaju razni skriveni interesi koji postoje kada govorimo o velikim resursima koje ima Srednjoafrička Republika, pogotovo kada govorimo o dijamantima i drvu, i veliko je pitanje hoće li izbori sami riješiti problem ili će problem riješiti naš trajni angažman u Srednjoafričkoj Republici i u drugim zemljama koje su od interesa za Europsku uniju.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Repubblica centrafricana, parliamo di un paese in cui nel 2014 c'è stato un bambino morto al giorno, in cui ben 10 000 sempre nello stesso anno sono stati arruolati dalle varie fazioni in lotta.

Dal 1960 questo Stato ha vissuto praticamente un costante stato di instabilità e di guerra civile, grazie anche alla frammentazione etnica e religiosa, ma soprattutto grazie alla cosiddetta neocolonizzazione economica che ha portato uno stato in cui appunto abbiamo una carenza di mezzi di trasporto evidente, spesso i feriti non possono essere portati negli ospedali, in cui l'acqua potabile copre una superficie ridicola del paese. Come sempre, quanto più si è ricchi di risorse, tanto più sono poveri i cittadini.

L'onorevole Corrao menzionava il legno pregiato, l'intervento appunto delle multinazionali europee, si potrebbe estendere benissimo anche ai diamanti, che purtroppo però non sono stati inclusi nel progetto appunto del dossier sui minerali dei conflitti da questo Parlamento e dalla Commissione. Va fatta una fortissima condanna anche delle violenze perpetrate dai militari di altri paesi delle missioni di pace, e bisogna quindi rendersi credibili per disarmarli. Se non porremo fine all'azione delle nostre multinazionali, ben difficilmente si uscirà dalla crisi politica e umanitaria e ben difficilmente avremo elezioni credibili.

 
  
 

(Încheierea procedurii „catch the eye”)

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. Mr President, we welcome the adoption of Parliament’s urgent resolution on the new outbreak of violence in the Central African Republic (CAR). The European Union condemns in the strongest terms the recent violence, as voiced in the statement from the spokesperson for the High Representative/Vice-President issued on 28 September 2015. Those behind these actions, in and outside the country, should be held accountable.

Deplorably, humanitarian workers have again been targeted, and prevented from doing their work. We also call for the observance of international humanitarian law. I want to express the European Union’s solidarity with the victims of these last few days. The overwhelming majority of citizens of the Central African Republic deserve – for the country’s prospects for peace and recovery – and demand an end to conflict and division between communities.

At a time when the country is nearing the end of the transition, recent events demonstrate that elections, reconciliation and security should remain our priorities for the coming months. I want to reiterate the EU’s strong support for the transitional authorities. In particular, I would like to compliment the transition Head of State, Catherine Samba-Panza.

There is no alternative to the transition process. The electoral process must continue. Everything must be done to achieve a level of inclusiveness, transparency and credibility that will lead to an outcome accepted by all: a legitimate, post-transition government with a new constitution endorsed by the majority of the country’s citizens. This needs to go hand in hand with renewed efforts for reconciliation and the restoration of social cohesion.

Security remains another priority, not only in view of the elections. The CAR is still too dangerous a place – there should be no tolerance for any party which refuses to abide by the Disarmament and Cessation of Hostilities and Violence agreements. The EU recalls that there can be no reconciliation without justice. Also, let us not lose sight of the still ongoing humanitarian crisis affecting over half of the population. The European Union will continue to provide humanitarian assistance to those in need. Furthermore, it is building bridges between humanitarian aid and longer-term development action. This is the objective of the Bêkou Trust Fund that has mobilised to date EUR 108 million. The European Union remains fully committed, together with its partners on the ground, to assist the people of the Central African Republic in the humanitarian field.

To close: the CAR is at a turning point in its history. It can set an example of recovery and stabilisation. It will require goodwill and, above all, determination by the leaders in Bangui and all of the international community. Thus, it is important to keep the CAR on the international agenda at this very critical moment of the transition process. Today’s urgent debate is a concrete contribution to preventing the CAR becoming a forgotten crisis again.

 
  
MPphoto
 

  Președintele. – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc la sfârșitul dezbaterilor.

 

4.2. Situação na Tailândia
Vídeo das intervenções
MPphoto
 

  Preşedinte. – Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea a șapte propuneri de rezoluție referitoare la situația din Thailanda (2015/2875(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, autor. Panie Przewodniczący! Tajlandia jest krajem znanym nam, Europejczykom, przede wszystkim z bardzo miłych wczasów spędzanych w tym kraju, jest adresem turystycznym dla wielu mieszkańców państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednak w sensie politycznym Tajlandia kojarzy się mniej miło. Oczywiście chodzi o wydarzenia, które mają w tym kraju miejsce już od dwóch lat, od wielkich protestów opozycji, od wprowadzenia stanu wojennego w tym kraju. Wydaje się, że Tajlandia, jeden z tych – w swoim czasie – „tygrysów” Azji Południowo-Wschodniej, gdy chodzi o kwestie ekonomiczne, dzisiaj musi usłyszeć bardzo wyraźnie ze strony naszego Parlamentu, ze strony Unii Europejskiej domaganie się realnej demokracji, bo na to ten naród absolutnie zasługuje. W moim przekonaniu, w przekonaniu także mojej grupy politycznej trzeba bardzo wyraźnie nie tylko monitorować sytuację w tym kraju, ale także wskazywać, że nasza współpraca ekonomiczna, współpraca Unii i Tajlandii będzie uzależniona od tego, czy w tym kraju będą przestrzegane prawa człowieka, czy też nie.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, förslagsställare. – Herr talman! Det thailändska folket är nära vänner till oss i Europa. Inte minst i mitt hemland, Sverige, finns det många, många människor som känner att Thailand är deras andra hem. Vänner måste emellertid också kunna tala uppriktigt med varandra. Vänner tål också kritik.

Sanningen är att utvecklingen i Thailand när det gäller grundläggande mänskliga fri- och rättigheter är mycket, mycket djupt oroande. Folket i Thailand förtjänar ett liv i full frihet – med rätten att välja sina liv, rätten att välja sina politiska företrädare och rätten att leva i en demokrati.

Jag vill nu uppmana de thailändska myndigheterna att omedelbart se till att respekten för de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna återupprättas och att demokratin återinförs.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, Autore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido quanto ha detto l'onorevole Czarnecki riguardo al fatto che quando parliamo della Thailandia nel nostro immaginario è spesso e volentieri una bellissima meta turistica dei cittadini europei e che quasi nessuno sa in che condizioni politiche riversa il paese.

Dopo il colpo di Stato abbiamo avuto un'escalation di repressioni, un'escalation di violenze, una situazione in cui chiunque si oppone al regime militare viene comunque messo a tacere. È vero che le relazioni si sono un po' allentate tra Unione europea e Thailandia, ma è anche vero che siamo ancora in grado, come Unione europea, di fare pressione sulla giunta militare affinché si instauri un processo che porti verso una democratizzazione del paese. E questo è quello che dobbiamo cercare di fare attraverso, appunto, la nostra forza economica, oltre che diplomatica, cercare di riportare la Thailandia verso un processo democratico, perché è davvero molto importante.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri, Autore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Thailandia attraversa da tempo una grave crisi politica e istituzionale.

È un paese dove i diritti umani non sono pienamente salvaguardati. Bisogna chiudere con l'attuale fase e sono due i punti che noi vogliamo sottolineare: innanzitutto è importante dare una nuova Costituzione democratica al paese e fissare la data per le elezioni, e rispettare questa data per assicurare la transizione dalla giunta militare ad un governo democratico. In seconda istanza è indispensabile porre al centro il tema dei diritti umani e particolarmente i diritti dei lavoratori posti seriamente in discussione. L'ONU ha definito la condizione attuale dei lavoratori nel settore della pesca una forma moderna di schiavitù, così come nella fabbrica di ananas Natural Fruit denunciate dall'attivista britannico Andy Hall.

Bisogna combattere questi abusi e invitiamo l'Unione europea a non concludere nessun accordo sulla pesca se questi problemi non saranno affrontati e risolti.

 
  
  

Elnökváltás: GÁLL-PELCZ ILDIKÓ
alelnök asszony

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, Verfasserin. Frau Präsidentin! Thailand ist ein wichtiger Partner der EU im politischen wie im ökonomischen Sinn. Umso entscheidender ist es, dass die EU als Freund und Partner Thailands besorgniserregende Entwicklungen in Bezug auf Menschenrechte und Demokratie anspricht. Thailand muss alles tun, um schnellstmöglich zu einer demokratischen Zivilregierung zurückzukehren, und den Zeitplan für die anstehenden Wahlen einhalten. Orientieren kann sich die thailändische Regierung an ihrer eigenen Verfassung und an den internationalen Verpflichtungen in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz, die freie Meinungsäußerung, die Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit.

Die willkürlichen Verhaftungen Andersdenkender müssen aufhören. Das Regionalbüro des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte dokumentierte allein im Zeitraum von Mai 2014 bis August 2015 1 222 willkürliche Festnahmen. Nach der Verhaftung erfolgen in vielen Fällen sogenannte Sitzungen zur Verhaltensänderung, die in Isolierungshaft auf Militärbasen stattfinden. Ich begrüße, dass die thailändische Regierung Maßnahmen im Kampf gegen illegale Fischerei und Menschenhandel ergriffen hat. Viele Männer arbeiten auf Fischerbooten unter Verhältnissen, die als Sklaverei bezeichnet werden können. Arbeiter werden eingekauft und gezwungen, das Schiff nicht zu verlassen und manchmal für Jahre ohne Lohn zu arbeiten. Besonders betroffen sind Migranten aus Malaysia und Kambodscha und Rohingyas aus Myanmar. Die thailändische Regierung muss die eingeleiteten Maßnahmen und Kontrollen auch konsequent umsetzen.

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers, author. Madam President, this debate on this resolution is a result of our commitment to, and our friendship with, the Thai people. Because of this friendship and commitment there can be only one priority for the EU with regard to Thailand and that is for Thailand to return as soon as possible to a democratic society with an elected civil and representative government. We therefore urge the Thai authorities not only to stick to the presented timeline for a new constitution, with elections in mid-2017, but also to present a constitution that is based on democracy, equality, freedom and fundamental rights.

This is something we are concerned about because, if a constitution is to be future-proof, the process needs to be inclusive. It needs to be transparent, and people need to have the opportunity to participate. We have seen increasingly worrying reports of deteriorating human rights in Thailand. We call on the Thai authorities to lift all measures that restrict freedom of assembly and freedom of speech, and to allow for the genuine political involvement of all citizens.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas, Autora. Señora Presidenta, el Parlamento Europeo no puede tolerar los abusos generalizados contra los derechos humanos por parte del Gobierno militar en Tailandia, que, además de poner en riesgo la vida de su población, pone en peligro el impulso hacia un avance democrático en la región. Son igualmente preocupantes las condiciones de los trabajadores en Tailandia y especialmente las de los trabajadores migrantes y los abusos de Natural Fruit.

No es suficiente que la Comisión Europea haya suspendido temporalmente las negociaciones del tratado comercial con Tailandia; en ningún caso se deberían retomar esas negociaciones. Pero, además, es necesario suspender inmediatamente el sistema de preferencias generalizadas y aplicar estrictamente las cláusulas de derechos humanos.

De la misma manera, es inaceptable que continúe la exportación de armas a un país que viola flagrantemente los derechos humanos.

Instamos a que se reinstaure de inmediato un gobierno civil y democrático y demandamos la liberación de todas las personas detenidas por razones políticas y encarceladas por la junta militar desde el golpe.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, au nom du groupe PPE. Madame la Présidente, la situation politique en Thaïlande est dans une impasse. Nous avons, d'un côté, un régime militaire qui a pris le pouvoir par la force et qui souhaite se maintenir le plus longtemps possible et, de l'autre, des crispations sociales qui sont le résultat d'un durcissement du pouvoir en place, notamment en matière de liberté d'expression.

L'Union européenne entretient depuis longtemps des relations politiques, économiques et culturelles fortes avec la Thaïlande. Notre rôle est maintenant de soutenir une transition démocratique dans le pays et de pousser la junte militaire à accélérer le calendrier électoral.

En effet, le premier ministre a annoncé que le processus de rédaction de la constitution devrait prendre vingt mois, ce qui repousserait les élections à juin 2017. Ce calendrier ne représente pas une solution acceptable pour le peuple, qui souhaite voir le retour d'un gouvernement civil légitime le plus rapidement possible.

Il faut saluer, par ailleurs, la récente nomination par le gouvernement d'une nouvelle commission chargée de rédiger une constitution, ainsi que la libération de plusieurs journalistes. Il s'agit de signaux positifs, mais beaucoup reste à faire. Seule l'organisation d'élections libres et transparentes permettra au gouvernement thaïlandais de regagner la confiance et le respect de la population.

 
  
MPphoto
 

  Anneliese Dodds, on behalf of the S&D Group. Madam President, I welcome this resolution on the situation in Thailand. Since the military coup in May 2014, hundreds of people have been arbitrarily arrested and detained. Sweeping and unchecked powers have been given to the military, as has been mentioned. Media outlets and websites have been censored and the rights of freedom of expression and peaceful assembly have been massively restricted.

I am particularly concerned about the situation of Andy Hall, a British human rights defender. Mr Hall faces seven years in prison and a multi-million-pound fine simply for conducting research for a report by a human rights group. The report highlighted abuses of migrant workers in Thailand by a Thai company called Natural Fruits.

The charges made against Andy Hall are utterly unfounded and he appears to have received this treatment simply because he had the temerity to expose labour exploitation. I call on the Thai authorities to adhere to their human rights obligations and to drop all charges against Mr Hall.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, on behalf of the Verts/ALE Group. Madam President, like the previous speaker, I also want to emphasise the call for all charges against Andy Hall to be dropped. He is a workers’ rights defender and a UK, and thus an EU, citizen. Human rights defenders must have the possibility to expose human rights violations. Andy Hall contributed to a Finnwatch report in 2013, which showed that labour abuses and slavery—like practices are a reality in the activity of a Thai pineapple wholesaler, Natural Fruit. He should be rewarded for this, not threatened with seven years in prison. His next hearing will be held on 19 October 2015.

The High Representative should now condemn the judicial harassment of Andy Hall and the EU should demand that Thailand investigate the allegations against Natural Fruit. The EU should provide financial support for Andy Hall’s legal defence, just as he received support as a human rights defender in 2013. Finally, the EU should find out whether Natural Fruit is still continuing to export to the EU, and should ensure that consumers have the right to know the origin of products.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). Egyértelmű, hogy az EP parlamenti frakciója és az egész Európai Unió a thaiföldi politika normalizálódását várja: azt szeretnénk, hogy a katonai hatalmat szabad és demokratikus választások útján polgári kormányzás váltsa fel, továbbá, hogy az új alkotmány megszövegezésének folyamata minél hamarabb érjen véget és egy egyenlőségen, szabadságon és jogállamiságon alapuló alaptörvényt fogadjanak el. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak lehetősége van támogatni ezt a folyamatot, hiszen az ASEAN tagállamainak legnagyobb működőtőke-befektetője éppen Európa. Többet fektettünk be a térségbe, mint az Egyesült Államok és Japán összesen! Kereskedelmi partnerként pedig csak Kína előz meg bennünket.

Természetesen a gazdasági, politikai, kulturális fejlődés elengedhetetlen része az emberi jogok tiszteletben tartása, ideértve a nemzeti kisebbségek jogait is. Erről sokszor még egyes EU-s tagállamok is szívesen megfeledkeznek az unión belül, saját tagállamaikban is.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). Frau Präsidentin! Thailand ist ein wichtiger Partner Europas, nicht nur im Tourismus, sondern auch im Handel. Thailand ist auch ein strategischer Partner. Daher beobachten wir mit Sorge, dass es immer häufiger zu Einschränkungen in der Demokratie gekommen ist, dass es immer mehr zur Verletzung von Menschenrechten kommt, und dass vor allem eine systematische Verletzung von Sozial- und Arbeitnehmerrechten passiert. Ich teile die Sorge um Andy Hall. Das ist ein symptomatischer Fall, und ich hoffe, dass die thailändischen Behörden diese Anschuldigungen sehr bald fallen lassen.

Ich möchte auch registrieren, dass es zaghafte Schritte der Normalisierung in Thailand gibt. Ich hoffe, dass Thailand den Mut aufbringt, schnell und rasch wieder demokratische Verhältnisse herzustellen. Wir könnten vielleicht mit unserer Handelspolitik etwas dazu beitragen, dass das leichter und schneller geschieht.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Paní předsedající, vývoj v Thajsku v posledních letech rozhodně nelze označit za příznivý, zdá se, že však nezaslouží ani jednoznačný odsudek. Existují totiž známky toho, že tamní situace nabírá lepších vyhlídek. Dokladem je například zrušení stanného práva letos na jaře.

Pravdou nicméně je, že současná vláda i po zrušení stanného práva si řadu nadstandardních pravomocí ponechává. Jako příklad lze uvést svévolnou a tzv. bezpečnostní vazbu, za rok 2014 lidskoprávní organizace uvádí tři sta lidí, kteří do ní byli uvrženi. Právě tyto pravomoci je podle mého názoru třeba sledovat s vědomím složitosti tamní situace a upozorňovat na případy, kdy dochází k porušování těchto práv.

Podle mého názoru bychom se neměli spokojit s příslibem, že návrat občanských práv bude spojen až s přijetím nové ústavy, ale naopak bychom měli vyžadovat, aby se okruh práv reálně respektovaných thajskými orgány rozšiřoval pozvolna už nyní.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, depuis le coup d'État militaire, la situation des droits de l'homme en Thaïlande ne cesse d'empirer. Plus personne ne s'exprime librement, toute parole à l'encontre de la monarchie ou du pouvoir en place se voit réprimer et conduit à des arrestations arbitraires.

Les accusations de crime de lèse-majesté se sont multipliées depuis le coup d'État militaire et toute personne ayant osé s'élever contre le régime en place ou la monarchie est susceptible de subir des sessions d'ajustement de comportement, forme de rappel à l'ordre intensif effectué au poste de police et visant à remettre ces personnes dans le droit chemin. Des centaines de sites internet ont été fermés et la liberté d'expression n'est plus qu'un concept utopiste.

Je tiens à encourager tous les défenseurs des droits de l'homme qui font tout leur possible pour défendre les droits essentiels en Thaïlande. Je tiens d'ailleurs à féliciter Mme Mutita Chuachang, journaliste thaïlandaise, qui vient de recevoir le prix Kate Webb 2015, décerné par l'agence France-Presse, qui vise à soutenir les journalistes travaillant dans des conditions très difficiles en Asie.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). Κυρία Πρόεδρε, μετά το πραξικόπημα της 22ας Μαΐου του 2014, που έγινε στην Ταϊλάνδη, έχουν ενταθεί οι συλλήψεις, οι διώξεις, οι φυλακίσεις όλων όσων αντιστέκονται, όλων όσων στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κατάσταση πλέον είναι απαράδεκτη, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Μάλιστα, στις 14 Αυγούστου 2015, η στρατιωτική χούντα ψήφισε ένα νόμο που απαγορεύει τις δημόσιες συναθροίσεις και προβλέπει, μάλιστα, και κάθειρξη μέχρι 10 έτη εάν κάποιος παραβιάσει αυτό το νόμο. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή κατάσταση, και δεν πρέπει να γίνεται ωραιοποίηση του τι ισχύει στην Ταϊλάνδη επειδή υπάρχουν ευρωπαϊκές επενδύσεις, επειδή δημιουργείται ένας κύκλος εργασιών.

Πρέπει, λοιπόν, να αποκατασταθεί η δημοκρατία, πρέπει να αρχίσουν να προστατεύονται τα δικαιώματα, πρέπει να γίνουν εκλογές και, κυρίως, να υπάρξει προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Μάλιστα, ακούσαμε καταγγελίες ότι η κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της αλιείας μοιάζει με δουλεία. Επομένως, πρέπει να επανέλθει η δημοκρατία στην Ταϊλάνδη.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (ENF). Frau Präsidentin! Wir kennen Thailand als Land mit freundlichen Bewohnern, mit großer Tradition, hoher Kultur, gastfreundlich und wirtschaftlich auch sehr erfolgreich. Natürlich entspricht Kriegsrecht nicht unseren europäischen demokratischen Vorstellungen. Wir sollten aber aufpassen, nicht mit zweierlei Maß zu messen. Auf der einen Seite kritisieren wir Waffenlieferungen, kritisieren wir die Menschenrechte und Arbeitsbedingungen, aber wir messen doch mit zweierlei Maß. Ich vermisse die gleichen Maßstäbe bei anderen Ländern wie zum Beispiel Saudi-Arabien.

Wir sollten aber weiterhin die einzelnen politischen Gruppierungen, die einzelnen politischen players genau beobachten und nicht mit dem Zeigefinger kommen und uns als europäische Schulmeister aufführen. Ich bin optimistisch, dass die Arbeit an der neuen Verfassung erfolgreich sein wird und dass die Wahlen 2017 planmäßig, zeitgerecht und demokratisch ablaufen werden.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). Madam President, considering the deteriorating situation of human rights and freedoms in Thailand, as evidenced by the severe censorship of TV channels and community radio situations, the arbitrary detaining of people and the arrest of 14 activists from the Neo-Democracy Movement, I support the call on the Thai military authorities to lift repressive restrictions on the right to liberty and the peaceful exercise of other human rights, in particular those relevant to peaceful involvement in political activities.

Concerning the situation of the workers’ rights defender, Andy Hall, who is facing seven years in prison and a multi-million-dollar fine for defamation after contributing to a report alleging labour abuses by a Thai pineapple wholesaler, I welcome the call in this resolution for the dismissal of all charges against him, since his actions, as a human rights defender, were directed at exposing instances of human trafficking and improving the legal situation of migrant workers in Thailand.

 
  
 

(„A catch the eye” eljárás vége.)

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. Madam President, I completely agree with the House. Thailand is an important partner, including in our relations with the whole region. Thailand is an ancient and proud nation which is admired and loved for its nature, its culture and, most of all, for its people. Our main concern is the lack of progress in solving what seems to be a cycle of political conflict – at times violent political conflict – and military takeovers. Thailand needs to bridge divides in society as in politics. The bridges are not being built yet.

Respecting human rights is essential for solving Thailand’s crisis. Human rights violations are an offence to human dignity and also a major obstacle to long-term stability and prosperity. Freedom of expression, not censorship; freedom of assembly, not restrictions or ‘attitude adjustments’; due process of law, not judging civilians in military courts: all these are prerequisites for an inclusive and peaceful process which should lead, without further delay, to the establishment of full democracy.

It is against this background that we welcome the focus on Thailand’s situation and today’s debate, and I would stress the importance of Parliament’s calls for respect for human rights and for Thailand’s early return to democratic governance.

The European Union has done much already and will continue its policy of critical engagement taking a value-based approach. Our approach was first established with the Council conclusions of 23 June 2014, which called for the urgent restoration of the legitimate democratic process as well as respect for human rights and fundamental freedoms. It has since been followed with public statements and work for positive change. We have stepped up our work in many different ways, such as diplomatic monitoring of key court cases and meetings with those fighting for democracy and human rights.

Allow me to raise one last important problem which pre-dates the military takeover and which a number of MEPs are very concerned about: forced labour in the Thai seafood industry. We are fully aware of this dramatic problem, and we will continue to take it up with our Thai counterparts. On the positive side, the Thai authorities have publicly declared that they will address it, and have already taken some initial constructive steps, but much still needs to be done. No person should be working in slave-like conditions in the 21st century.

European consumers and European buyers are increasingly aware of how the goods they consume are produced, and demand transparency and socially responsible supply chains. The day before yesterday, Parliament strongly supported the swift ratification within the EU of the International Labour Organisation protocol against forced labour. I hope Thailand follows your example very soon.

To conclude, the European Union is not just a fair-weather friend. The debate here today and Parliament’s commitment are proof of our solidarity and continued friendship with the people of Thailand. We will remain engaged with the Government of Thailand, and we call for the early return to democratic governance in the country, as was stated in the Council conclusions of June 2014.

Lastly, regarding Mr Andrew Hall, a labour rights activist, I congratulate our colleagues on raising this issue. The European Union has been following the situation of Mr Hall closely for quite some time. The delegation there will arrange observation of his trial on 19 October 2015. The European Union will continue to monitor the situation closely and to raise concerns with the authorities.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát lezárom.

A szavazásra 2015. október 8-án, csütörtökön 12 órakor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (162. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. Podržavam ovu Rezoluciju zbog izvanrednog stanja u Tajlandu koje je izazvano prvenstveno činjenicom da je 20. svibnja 2014. godine svrgnuta tamošnja vlada od strane državne vojske nakon čega su uslijedili bezakonje i nemiri.

Ograničenje slobode okupljanja i uvođenje strogih kazni za prekršaje poput ometanja rada javnih službi samo su neki od činitelja alarmantnog stanja u Tajlandu. Također, prisutni su brojni slučajevi kršenja ljudskih prava poput optužbi sudionika mirnih prosvjeda za pobune i kršenja zakona ili pak činjenice da se smrtna kazna i dalje redovito primjenjuje.

Isto tako, stanje sigurnosti lokalnih zajednica i aktivista pogoršano je od vojnog udara samim time što je vojno osoblje imenovano „službenicima za održavanje reda i mira” kako bi samovoljno pritvaralo ljude, provodilo istrage i izvršavalo pretrage bez naloga.

Tajland prema međunarodnim ugovorima ima dužnost provesti istragu za ovakve slučajeve te poduzeti mjere za teška kršenja ljudskih prava.

 
  
  

(Az ülést két percre felfüggesztik.)

 

4.3. Deslocação em larga escala de crianças, na Nigéria, em resultado dos ataques do grupo Boko Haram
Vídeo das intervenções
 

Elnök asszony. – A következő pont: vita hét állásfoglalásra irányuló indítványról a következő témában: a Boko Haram támadásai következtében a gyermekek tömegesen lakóhelyük elhagyására kényszerülnek Nigériában (2015/2876(RSP))

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker, auteur. Vandaag dolen zowat 1,2 miljoen kinderen door het noordoosten van Nigeria, weerloos, ontredderd, getraumatiseerd, op de vlucht voor het barbaarse geweld van de nomadische oorlogsmachine van Boko Haram. Mensenrechten en kinderrechten zijn er van geen tel. Dit is de vernietiging van een hele generatie. Maar ik richt mij ook tot de nieuwe Nigeriaanse president: mijnheer Buhari, bescherm uw kinderen. Bewijs dat u wel het verschil kan maken, want ondanks de oliedollars is het land niet in staat geweest om de eigen bevolking te beschermen. Schrijnend hoe een land aan de top kan staan van olieleveranciers, maar in de welvaartskelder van de wereld vertoeft. Net die armoede wakkert het geweld verder aan. Soldaten zijn gedemotiveerd en de verarmde bevolking is een makkelijke prooi voor terroristen en voor de doctrine van Boko Haram. En laten we niet vergeten in de spiegel te kijken, mijnheer de commissaris. Kan de EU het land nog een perspectief bieden op een betere toekomst door middel van haar huidige handels- en ontwikkelingsbeleid? Een krachtig signaal vereist niet alleen woorden, maar ook daden. Dank u.

 
  
MPphoto
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Autora. Señora Presidenta, la de Boko Haram es la cara más atroz del fanatismo religioso y político. Quienes destrozan la posibilidad de un futuro digno en las comunidades que atacan lo hacen precisamente para ello. Por eso, atacan a los niños y niñas, que son el futuro. Por eso, atacan especialmente a los escolares y utilizan la violación sexual como arma.

Si los dejan sin escuela, pongamos escuelas. Si los atacan sexualmente, devolvámosles la dignidad. Protejamos a los niños y niñas en Nigeria y, tras la victimización, apoyémosles especialmente, reintegrémosles en la comunidad. Los más vulnerables deben ser nuestra prioridad absoluta en Nigeria y, por eso, presentamos esta Resolución y, por eso, no debemos olvidar el caso de Nigeria ni, especialmente, el caso de los niños. Es algo que les debemos a ellos y es algo que nos debemos como comunidad internacional.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, Autore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, quando parliamo della situazione dei bambini in Nigeria, quindi di sfollamenti dovuti all'attività di Boko Haram nel paese, è chiaro che dobbiamo fare riferimento alla situazione generale della Nigeria, che è il paese più ricco dell'Africa, ma sistematicamente uno dei paesi più pericolosi dove c'è più povertà, come paradosso, e dove ci sono situazioni quale quella che stiamo descrivendo.

Milioni di bambini che scappano, milioni di bambini, come denunciato dall'Unicef, l'agenzia delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia, per i quali mancano i fondi anche per l'acqua, anche per i diritti di base e su questo ci dovremmo impegnare come Parlamento europeo e cercare di spingere la comunità internazionale a reperire quei fondi.

Non dobbiamo tralasciare un altro aspetto, ossia che si tratta della Nigeria, e quindi i bambini di cui stiamo parlando sono bambini che vengono utilizzati come bambini soldato e anche questo è un tema su cui stiamo facendo molto poco e ci sono tantissime denunce che non riguardano solo la Nigeria, ma che riguardano questo tema. Soprattutto dovremmo cercare di fare in modo che questi bambini, quando vengono sottratti alle milizie siano inseriti in programmi di reinserimento sociale e non puniti in quanto soldati.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri, Autore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, in Nigeria l'insicurezza causata dal conflitto tra il gruppo armato di Boko Haram, le forze militari e i gruppi di autodifesa di civili ha costretto oltre 1 400 000 bambini, di cui la metà con meno di cinque anni, a lasciare le proprie abitazioni e fuggire.

La situazione umanitaria continua a deteriorarsi per le difficoltà nel reperire alimenti, acqua potabile, servizi sanitari e i bambini rischiano di morire per malaria, malnutrizione ed essere coinvolti in un ciclo di violenza, separati dalle loro famiglie, esposti a sfruttamento e reclutati nei gruppi armati. Giovani donne e ragazze sono state rapite e sottoposte a matrimoni forzati, abusi fisici e psicologici, lavoro forzato e stupro. Inoltre spesso ai bambini sono legate addosso bombe e vengono fatti esplodere in luoghi pubblici.

Da qui questa risoluzione e il nostro richiamo forte perché si affronti seriamente questa situazione da parte della comunità internazionale a partire dall'Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Maria Heubuch, Verfasserin. Frau Präsidentin! Die Lage in Nigeria ist dramatisch. Inzwischen hat sogar Boko Haram den Treueeid mit dem Islamischen Staat geschworen und so eine ganz unsägliche Koalition geschlossen – eine Allianz, die den Terror weiter über das Land und eigentlich weiter über diesen Kontinent ausbreiten soll. Allein in den letzten Monaten hat Boko Haram zirka 1 600 Zivilisten getötet. Hunderttausende sind auf der Flucht, darunter viele Kinder. Und Nigeria hat weltweit die höchste Anzahl an Kindern, die keine Schule besuchen, gerade wegen des Terrors von Boko Haram.

Wir haben von den Vorrednern sehr viel darüber gehört. Hier muss die internationale Gemeinschaft ihre Verantwortung übernehmen und die Versprechen bezüglich der humanitären Hilfe einhalten. Daher begrüße ich es sehr, Herr Kommissar Stylianides, dass die Gelder für die Opfer von Boko Haram erhöht werden sollen.

Aber ich denke, trotz allem gibt es ein bisschen Hoffnung in Nigeria. Wir haben einen Regierungswechsel erlebt, einen demokratischen Wechsel, friedlich, was in Afrika nicht selbstverständlich ist. Und der neue Präsident hat jetzt ein Programm vorgelegt, das vielversprechend klingt – unter anderem, was die Bekämpfung der Korruption, den Schutz von Frauen und Kindern und die Art der Einsätze des Militärs gegenüber Boko Haram angeht. Und jetzt hoffen wir doch sehr, dass es gelingt, dieses Programm umzusetzen. Ich glaube, wir müssen jetzt alles dazu tun, um diese Regierung zu unterstützen, diese Region zu unterstützen, damit das neue Programm wirklich erfolgreich wird.

 
  
MPphoto
 

  Santiago Fisas Ayxelà, Autor. Señora Presidenta, queridos colegas, como jefe de la misión electoral de la Unión Europea en Nigeria, he estado este año cuatro veces en este país, y el próximo lunes voy a volver para presentar el informe final al nuevo Gobierno.

Dentro de la terrible situación en la que está el noroeste del país, debido a los ataques de la banda terrorista Boko Haram, es especialmente dolorosa la situación en que se encuentran miles de chicas que han sido violadas, obligadas a convertirse al Islam, forzadas a casarse y, en muchos casos, utilizadas como niñas suicidas bajo pena de ser enterradas vivas, y eso sin contar a los miles de desplazados y a sus familias, que han tenido que abandonar sus casas y están en una situación de gran precariedad.

Desde Europa no nos podemos quedar con los brazos cruzados ante tanto horror. No debemos quedarnos solo en una condena formal de estos terribles actos terroristas, sino que hemos de dar nuestro apoyo efectivo al nuevo Gobierno y a la coalición de Estados africanos que, por fin, se ha puesto en marcha para acabar con la lacra terrorista de Boko Haram.

 
  
MPphoto
 

  Lola Sánchez Caldentey, Autora. Señora Presidenta, Nigeria es el país más poblado de África y es, también, una de las economías más ricas y más grandes del continente, ya que cuenta con importantes reservas de petróleo. Sin embargo, más de setenta millones de nigerianos y nigerianas viven por debajo del umbral de la pobreza. La desigualdad entre las personas y la desesperación son el caldo de cultivo perfecto para la violencia. No solamente hay necesidad de asistencia humanitaria. Las causas de Boko Haram también debemos buscarlas en nuestras políticas externas, entre ellas la comercial, que siguen empobreciendo a África. Son los niños y las niñas los principales damnificados, las principales víctimas de la violencia, pues son secuestrados, reclutados y explotados sexualmente por Boko Haram y privados de absolutamente todos sus derechos como niños y niñas.

La Unión Europea debe ser coherente. Si nuestra política comercial sigue empobreciendo a África y si no hacemos nada en aras de un sistema fiscal justo y redistributivo a nivel mundial, luego no nos podemos llevar las manos a la cabeza ante situaciones tan terribles como esta. Y eso se llama coherencia.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly, thar ceann an Ghrúpa PPE. A Uachtaráin, is ábhar an-tábhactach é seo agus is dóigh liom gur cheart dúinn féachaint air i gcomhthéacs na gcainteanna a bhí ar siúl sa Phairlimint seo i rith na seachtaine. Bhí an Seansailéir Angela Merkel agus Uachtarán na Fraince, Francois Hollande, anseo agus iad ag rá gur cheart dúinn díriú níos mó ar an Afraic, cabhrú níos mó leo maidir le hábhair mhóra cosúil le hathrú aeráide, an eacnamaíocht a chur ar bun agus saol níos fearr a chothú do na daoine ann.

Nuair a fheicimid cad atá ag tarlú sa Nigéir, feicimid chomh deacair is atá sé déileáil le grúpaí cosúil le Boko Haram agus an sceimhlitheoireacht atá ar siúl acu, go háirithe maidir le daoine óga – buachaillí óga agus cailíní óga – agus fiú amháin iad ag déanamh scrios ar scoileanna. Dá bhrí sin is léir go gcaithfimid comhoibriú leis na Náisiúin Aontaithe agus le gach aon duine eile a chabhróidh linn chun saol níos fearr a chothú ansin agus troid i gcoinne Boko Haram.

(Aontaíonn an cainteoir freagra a thabhairt ar cheist ó "chárta gorm" (Riail 162(8) de na Rialacha Nós Imeachta)).

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Frau Präsidentin! Ich möchte den Kollegen Kelly fragen, wie es eigentlich mit der Bildungsarbeit ausschaut. Gibt es hier Möglichkeiten, in der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit Angebote zu erstellen, um dann vor Ort Aufklärung zu betreiben und auch die notwendigen Rahmenbedingungen setzen zu können?

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE), blue-card answer. My colleague, Mr Rübig, is absolutely correct. It is one thing to fight against Boko Haram, it is another thing to establish the culture that is necessary for the recognition of human rights and respect for individuals. It is only through a proper educational system that that can happen. There is a big difference between having a proper educational system and actually destroying schools – which is what is happening right now in Nigeria. So, yes, that is the fundamental way of approaching the problem and, unless it happens, we will never really have progress.

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano, en nombre del Grupo S&D. Señora Presidenta, nos acostumbramos con mucha velocidad a las tragedias que nos rodean y aquí, muchas tardes, muchas mañanas, hablamos de los millones de seres humanos que sufren; de los millones de niños y niñas que están siendo gravemente atacados en, probablemente, lo más grave, que es robarles la educación. No hay nada peor para el futuro de esos niños que robarles la educación.

Hablamos de ello y casi nos acostumbramos a las cifras, pero también tenemos que saber que los donantes —aquellos que nos comprometimos a donar una cantidad de dinero, para que fuera posible la educación de los niños y las niñas y para que se pudiera combatir eficazmente el ataque de Boko Haram— no hemos cumplido: de cada tres euros a los que nos comprometimos, debemos dos. Es decir, tenemos una responsabilidad también nosotros. Así que yo me dirijo a la Unión Europea y a los Estados miembros para que cumplan con los compromisos que han adquirido para que sea posible acabar con esta barbarie en Nigeria, apoyando también a su presidente.

 
  
MPphoto
 

  Bas Belder, namens de ECR-Fractie. Voorzitter, in paragraaf 11 van de gezamenlijke resolutie staat een zinsnede die mij diep heeft geraakt. Ik citeer: "geeft uiting aan zijn volledige medeleven met vrouwen en kinderen die het blinde terrorisme van Boko Haram hebben overleefd". Bij deze zin denk ik onmiddellijk aan Hassan Bitrus, 4 jaar oud en afkomstig uit Noord-Nigeria. November vorig jaar liep hij met een bijbel in zijn hand de kerk uit. Extremisten van Boko Haram hielden hem aan, pakten zijn bijbel af en wierpen die in een vuur. Hassan probeerde zijn bijbel met een stok uit het vuur te halen. Een terrorist van Boko Haram trapte hem tegen zijn hoofd, zo het vuur in. Voor dood liet Boko Haram hem achter. Godzijdank overleefde Hassan Bitrus. Hassan Bitrus en alle talloze slachtoffers van Boko Haram vragen om meer dan onze sympathie, namelijk om internationale bescherming, ook van de EU.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie. Voorzitter, ik denk dat iedereen het hier vandaag al heeft gezegd: we moeten spreken over Nigeria. Meer dan een miljoen kinderen zijn op de vlucht, velen jonger dan vijf jaar, gewoon omdat ze naar school willen gaan, omdat ze gedood worden als ze onderwijs willen volgen. Collega's, Boko Haram is bang van mensen met een mening. Hun waarheid, hun laffe waarheid komt uit de loop van een geweer. Daarom moeten we de strijd tegen Boko Haram opvoeren. Maar we moeten natuurlijk opletten dat de remedie niet erger is dan de kwaal. Vandaar dat we aan de nieuw verkozen president moeten vragen een onderzoek in te stellen naar de schendingen van de mensenrechten door de voormalige legertop. Waarheid moet daar geschieden. Tenslotte, Voorzitter, wil ik nog een lans breken voor de vrouwen die daar massaal verkracht zijn. Ik denk dat we hun alle steun moeten geven. Ik wil hier ook een oproep doen om hun toe te staan abortus te plegen wanneer zij zwanger worden na deze misdaden. Ik dank ook mevrouw Mogherini voor haar standpunt ter zake.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr, im Namen der ENF-Fraktion. Frau Präsidentin! Seit Jahren kennen wir die Appelle der Union an die Mitgliedstaaten, den Kampf gegen Boko Haram zu intensivieren. Doch erreicht wurde leider viel zu wenig. Geiselnahmen – vorwiegend weiblicher Bewohner – stehen auf der Tagesordnung. Wir erlebten im Sommer die Selbstmordanschläge durch Kindersoldaten, und nach wie vor werden systematisch christliche Dörfer ausgelöscht. In Nordnigeria sind derzeit 1,2 Millionen Kinder auf der Flucht, und nach UNICEF ist die Hälfte von diesen Kindern unter fünf Jahren. In den Nachbarstaaten wurden zirka 265 000 Kinder vertrieben.

Wenn Europa nun den Kampf gegen Islamismus in Nigeria und den Kampf gegen die menschenverachtende Barbarei von Boko Haram nicht mit aller Konsequenz betreibt und unterstützt, brauchen wir uns nicht darüber zu wundern, wenn sich der nächste Immigrations-Tsunami aufbaut.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). Pani Przewodnicząca! Trwający od 6 lat konflikt w północno-wschodniej Nigerii kosztował już życie ponad 20 tysięcy osób, a ponad 2 miliony zmusił do opuszczenia swoich domów. Z uwagi na strukturę społeczną Nigerii, gdzie ponad 40% społeczeństwa jest poniżej 14 roku życia, ogromna liczba osób dotkniętych konfliktem to dzieci. Morderstwa, odseparowanie od rodziców, przemoc seksualna, brak dostępu do opieki medycznej, edukacji czy głód stają się codzienną częścią ich dzieciństwa. Do poprawy ich sytuacji potrzebne są kompleksowe działania ukierunkowane zarówno na poprawę ogólnej sytuacji polityczno-gospodarczej w kraju, jak i na zapewnienie wsparcia humanitarnego. W tym kontekście cieszę się, że w czerwcu Komisja przeznaczyła dodatkowe 21 milionów euro, a ostatnio zapowiedziała kolejne zwiększenie środków na ten cel. Pamiętajmy jednak, że w dalszym ciągu potrzeby Nigerii znacznie przewyższają oferowaną pomoc i dalsze wysiłki w tym kontekście są niezbędne.

 
  
MPphoto
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR). Pani Przewodnicząca! To, co dzieje się w Nigerii, jest aktem szczególnego barbarzyństwa, to czego dopuszcza się Boko Haram. Jestem, tak jak wielu moich przedmówców, zdecydowanym zwolennikiem tego, by Unia Europejska podejmowała i wspierała wszystkie działania skutecznie przynoszące pomoc humanitarną mieszkańcom Nigerii: kobietom, przesiedlanym dzieciom, okaleczonym osobom. Musimy także dążyć do tego, by władze Nigerii były pod stałą presją. Ale podobnie jak pan poseł Belder chciałbym, żebyśmy mówili o tym z podniesioną przyłbicą, bez wewnętrznej cenzury – to nienawiść tej grupy do chrześcijaństwa jest źródłem tego barbarzyństwa. To powinno być bardzo wyraźnie nazwane: nasi bracia w wierze giną, ponieważ są chrześcijanami. Powinno być to bardzo wyraźnie także nazwane w rezolucji.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). Mr President, half a million people, half a million children, have been uprooted from their homes, many separated from their families. For six years Boko Haram terrorism has been terrifying the people in and around Nigeria.

We should strongly condemn the use of children as sexual slaves, forced marriages, recruitment for terrorist activities and any form of violence against children. Our hearts today should be with the victims and their families. We should at least remember the schoolgirls of Chibok, who were kidnapped one-and-a-half years ago, and the thousands of girls who are abducted in Nigeria. Our message should be strong: you are not forgotten and you are not alone.

But much more needs to be done to mobilise support in Europe to join forces with the rest of the international community to support the Nigerian Government and the African Union to protect children, investigate these crimes and combat impunity. Children should be given access to basic needs: water, food, shelter, healthcare and schooling. In the Intergroup on Children’s Rights we will continue to keep the fate of the children in and around Nigeria on the agenda for as long as it takes.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Paní předsedající, já se chci připojit k tomu, co zde bylo řečeno. Chci poděkovat autorům tohoto návrhu, chci poděkovat všem, kteří vystoupili a jasně odsoudili násilí, které probíhá v Nigérii. Ta čísla tady padala a není třeba je opakovat, přes dva miliony vnitřních uprchlíků v této zemi, tisíce zavražděných žen, dětí, ale i obyčejných civilních obyvatel. Více než deset milionů dětí v Nigérii nemůže chodit do školy, to je nejvíce dětí, které nechodí do školy, na celém světě na počet obyvatel této země.

Je třeba podle mého názoru o tom vést debatu, ne to podceňovat jen proto, že se nás to bezprostředně nedotýká, jako se nás třeba bezprostředně dotýkají problémy Blízkého východu. Myslím si, že by zde měla být velmi aktivní Evropská komise. Zde vyzývám pana komisaře, aby se Evropská komise snažila být lídrem v získávání humanitární pomoci tomuto území, dětem a ženám žijícím a vysídleným v této oblasti. Je třeba, aby peníze, které dárci slíbili, byly dodány a to bohužel dnes není. Je dále třeba hovořit s prezidentem.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). Pani Przewodnicząca! Kilka miesięcy temu wydawało się, że Boko Haram jest zepchnięte do defensywy, że działania podjęte przez państwa Unii Afrykańskiej i wsparcie dla rządu Nigerii doprowadzą do tego, że będziemy coraz mniej słyszeć o tym dramatycznym problemie. Ale dzisiaj widzimy znowu, że Boko Haram jest aktywne i Europa nie może ani zamykać oczu ani ograniczać się tylko do słów, dlatego że my bardzo dużo mówimy, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to, co się dzieje w Afryce, poczynając od regionu na południe od Sahary, przez region Wielkich Jezior i po Środkową Afrykę, jest jednym z największych dramatów geopolitycznych współczesności będącym jednocześnie nieprawdopodobnym dramatem humanitarnym. Europa na nowo musi we współpracy z państwami Unii Afrykańskiej i z rządem Nigerii myśleć nie tylko o tym, jak proponować kolejne rezolucje, ale jak pokonać i wyeliminować Boko Haram.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). Madam President, throughout Nigeria insecurity caused by the conflict between the terror group Boko Haram, military forces and civilian self-defence has escalated into a worsening humanitarian crisis. The latest spate of attacks has uprooted 500 000 children, bringing the total number of displaced children in north—east Nigeria and neighbouring Chad and Niger to 1.4 million. These children are at risk of being trapped in a cycle of violence, separated from their families, exposed to exploitation and recruited by armed groups, despite a commitment by the Commission to provide additional funds to boost urgent humanitarian aid to the region.

I would like to express my concern at the funding gap between commitments and actual payments for UNICEF operations. It is essential that we contribute to bringing to an end the violence of Boko Haram as soon as possible, re-establish stability and security across the whole country and address the root causes of terrorism and illegal migration.

 
  
MPphoto
 

  Илхан Кючюк (ALDE). Г-жо Председател, уважаеми колеги, днес тероризмът се явява най-голямата заплаха за света. Под неговата угроза са всички граждани, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност, и варварството на Боко Харам нееднократно го доказва. Вече няколко години терористичната организация е нарастваща заплаха за стабилността на Нигерия и региона на Западна Африка.

Боко Харам продължава да отвлича деца и жени и да ги използва за самоубийствени атентати, като разраства своята дейност и в съседни държави. В тази връзка искам да подкрепя неотдавнашното изявление на Европейската комисия за необходимостта от допълнителни средства за стимулиране на спешната хуманитарна помощ в региона.

Необходимо е също така, съвместно с международната общност, да окажем нужната подкрепа на новоизбрания президент на Нигерия, за да приеме строги мерки за защита на цивилното население. Трябва да се постави специален акцент върху защитата на жени и деца и да се осигури помощ на жертвите от зверствата на терористичната организация.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, se vediamo le notizie che vengono dalla Nigeria purtroppo stiamo leggendo un bollettino di guerra, e a farne le spese sono bambini e ragazzini dai 5 ai 14 anni che vengono utilizzati in modo vile per attentati kamikaze.

Le Nazioni Unite, tramite l'agenzia dell'Unicef, hanno dichiarato che, dei 50 milioni di euro necessari, ne sono arrivati solamente il 32 per cento per fronteggiare questa emergenza. Bene, i donatori internazionali, inclusa l'Unione europea, devono fare di più, devono mandare fondi addizionali, occorre adottare misure anche per proteggere i civili e occorre permettere alle ragazzine violentate di usufruire dei relativi servizi medici, incluso l'aborto, con appunto l'assistenza dei programmi di recupero sociale.

Dobbiamo anche capire però che se non adottiamo politiche più lungimiranti e sostenibili e se non interveniamo sull'origine del problema terroristico, che sono le condizioni di povertà e la governance inefficace e la corruzione, noi non risolveremo mai il problema né in Nigeria né altrove. Dobbiamo risolvere le crisi di oggi e prevenire quelle di domani cambiando la nostra condotta.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). Gospodine predsjedniče, osuđujem izazivanje egzodusa te okrutnost prema djeci, pogotovo djevojčicama, koje provodi Boko Haram, ne samo na području Nigerije, gdje je i glavno uporište ove terorističke skupine, nego i na području Kameruna, Čada i Nigera.

Potpuno je nedopustivo što djeci onemogućavaju pohađanje škole, što im uskraćuju radosti odrastanja i svih ljepota koje djetinjstvo sa sobom donosi. Otimaju ih i odvajaju ih od njihovih obitelji.

Jednako tako ističem da ova teroristička skupina ciljano napada i ubija kršćane, a u posljednjih nekoliko godina ubili su 10 000 ljudi. Zbog terora koji provode u bijegu je oko 250 000 ljudi.

Ubijanje koje Boko Haram provodi je nedopustiv zločin. Osobno to osuđujem i pozivam sve da zaustave ta ubojstva koja provodi ova teroristička skupina. Naš odgovor mora biti jasan. Moramo spriječiti financijske tokove prema Boko Haramu i poduprijeti snage koje se bore protiv Boko Harama te ojačati humanitarnu pomoć Europske unije djeci koja su žrtve ove terorističke skupine.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). Κυρία Πρόεδρε, η Νιγηρία είναι μια πλούσια χώρα, με πλουτοπαραγωγικές πηγές, με πετρέλαιο, με τεράστια έσοδα κι όμως ο πληθυσμός στη Νιγηρία ζει μέσα στη φτώχεια και βρίσκεται αντιμέτωπος με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, η υπανάπτυξη, η έλλειψη δημοκρατίας και η διαφθορά αποτελούν λίπασμα για την τρομοκρατία και την ανάπτυξη της Boko Haram, της οργάνωσης αυτής των τζιχαντιστών που συνεργάζεται στενά με τον ISIS. H Boko Haram, λοιπόν, αναπτύσσεται συνεχώς, ασκεί τρομοκρατία, είναι υπεύθυνη για δολοφονίες, για βομβιστικές ενέργειες, για απαγωγές παιδιών, για βιασμούς. Από το 2009, εκατομμύρια παιδιά έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους για να σωθούν.

Για να ηττηθεί η Boko Haram, πρέπει να χτυπηθεί η φτώχεια, πρέπει να χτυπηθούν τα αίτια που δημιουργούν την τρομοκρατία, πρέπει τα τεράστια έσοδα από το πετρέλαιο στη Νιγηρία να πάνε υπέρ του ίδιου του λαού της Νιγηρίας, και όχι στις τσέπες των πολυεθνικών.

 
  
MPphoto
 

  Davor Ivo Stier (PPE). Gospođo predsjednice, za početak želio bih izraziti sućut obiteljima žrtava posljednjeg napada Boko Harama koji se odvio u Nigeriji prošlog tjedna. Stotine tisuće djece moralo je dosad pobjeći iz svojih domova u Nigeriji zbog Boko Harama i zato moramo podržati Nigeriju i njezinu vladu u nastojanjima i u borbi protiv Boko Harama. U tom smislu pozdravljam odluku Konferencije predsjednika da se pozove predsjednika Buharija da sljedeće godine dođe u ovaj Parlament.

Potrebna je naravno humanitarna pomoć, ali isto tako moramo pomoći nigerijskoj vladi da odgovori i na uzroke krize i konflikata na ekstremno siromaštvo, ogromne socijalne nejednakosti i na endemsku korupciju, jer je neprihvatljivo da zemlja tako bogata prirodnim resursima ima gotovo dvije trećine stanovništva ispod granice ekstremnog siromaštva, a to je zapravo plodno tlo za radikalizam kakav sada viđamo u Nigeriji. Zato mislim da bi i Komisija trebala unutar EDF-a posebno naglasiti važnost borbe protiv korupcije.

 
  
 

(„A catch the eye” eljárás vége.)

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. Madam President, colleagues, thank you for giving me the opportunity to comment on the humanitarian situation in north-eastern Nigeria, in particular that of children. Thank you for your comments. It was a very rich discussion.

I was there two or three months ago. I visited areas very close to the areas controlled by Boko Haram and it is very clear that the violence perpetrated by Boko Haram is still most worrying, with, unfortunately, no predictable perspective for improvement yet.

Some progress in engaging against Boko Haram has been achieved by the new authorities in Nigeria, together with its neighbouring countries, but the terrorists continue to perpetrate attacks on an almost daily basis. This is not only extending insecurity and human suffering, we also see that children are increasingly used as weapons to carry out suicide attacks. This situation is unacceptable and calls for our continued commitment.

The crisis caused by Boko Haram is one of the worst humanitarian crises worldwide. The number of internally displaced people (IDPs) in the north—east of Nigeria has increased to over two million. In the whole Lake Chad region, about 700 000 children have been forced from their homes. The majority of them are staying with host communities, and not in official camps, and their needs in terms of food, education and health are most often not met. Their vulnerability makes them easy targets for bad treatment and exploitation. We are following the situation closely, together with the UN and humanitarian actors on the ground.

We help Nigeria with several instruments. Firstly, through humanitarian aid, the European Union is providing assistance in the areas of healthcare, food security and nutrition, shelter, protection, water and sanitation, with a special focus on children. The Commission has been the leading humanitarian donor in Nigeria since the beginning of the Boko Haram crisis, with a mobilisation of EUR 20.5 million in the current year and EUR 42.5 million for the whole Lake Chad region.

We are currently preparing to provide support to the Multinational Joint Taskforce that is being set up by the countries concerned. A significant amount has been set aside, around EUR 50 million, but not all requirements are yet met to commit these funds. The coming weeks will bring more clarity.

The European Union also funds a specific counter-terrorism project that supports counter-radicalisation and de-radicalisation measures, observance of human rights in military operations, the establishment of communication systems and Nigeria’s criminal justice response to terrorism.

EU development assistance under the European Development Fund (EDF) focuses on tackling the root causes of radicalisation and violence, and is targeted in part at children – in particular with projects on child protection and juvenile justice administration, child health, psychosocial support for boys and girls who are victims of armed conflict, and involving girls in peacebuilding efforts in north-east Nigeria.

Nigeria is also a priority country for the EU in the Children in Armed Conflict initiative, following the listing of the country in the UN report on children and armed conflict. In mobilising this support, we are doing our best to address the situation of children suffering the consequences of Boko Haram violence. But, of course, much of the responsibility lies with national governments. We will stay committed to supporting them, and will continue to work with the United Nations, civil society and our humanitarian partners on the ground.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát lezárom.

A szavazásra 2015. október 8-án, csütörtökön 12 órakor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (162. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Elżbieta Fotyga (ECR), na piśmie. Gorąco wspieram działania państw afrykańskich i społeczności międzynarodowej przeciwko Boko Haram. Bezsprzecznie w walkę z jednym z najbardziej bezwzględnych ugrupowań terrorystycznych powinna jeszcze mocniej włączyć się Unia Europejska i państwa członkowskie. W głosowaniu sprzeciwiłam się zapisowi o dostępie do pełnego zakresu usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Podobne zdanie mam na temat kwestii związanej z Republiką Środkowoafrykańską. To jedno z najbiedniejszych państw na świecie, o niezwykle skomplikowanych problemach, stoi na skraju wojny domowej i olbrzymiego kryzysu humanitarnego. Zapewnienie nieograniczonego dostępu do aborcji nie rozwiązuje żadnego z nich. Wiem o tym, bo przewodniczyłam w tym roku misji SEDE do Bangi. Istotną rolę odegrała tam polska żandarmeria. Spotkałam się tam także z polskimi misjonarzami, którzy z poświęceniem służyli mieszkańcom tego kraju, nawet w okresie największych napięć. To oni pomagali kobietom i dzieciom w najcięższych chwilach. Sytuacja kobiet jest niezwykle ciężka podczas wszystkich konfliktów zbrojnych. Temat ten zostanie omówiony podczas następnego posiedzenia SEDE.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Morgano (S&D), per iscritto. Profondamente preoccupato della tutela dei diritti dei minori in Nigeria, paese in cui oltre il 40% della popolazione ha un'età compresa tra 0 e 14 anni; convinto dell´importanza di tutelare adeguatamente i diritti delle donne e dei bambini nella lotta all'estremismo; sostengo convintamente la risoluzione che invita le autorità nigeriane e la comunità internazionale a collaborare per invertire la continua tendenza allo sfollamento della popolazione. Il solo approccio militare non sarà sufficiente a contrastare Boko Haram, che con le sue azioni ha privato dell'accesso all'istruzione la cifra di scolari più alta al mondo. Troppi bambini sono scomparsi, sono stati rapiti o reclutati come combattenti e lavoratori domestici. Troppe ragazze sono state vittime di stupri e matrimoni forzati o sono state obbligate a convertirsi all'Islam. Separati dalle famiglie e costretti dalle violenze a fuggire per salvare la propria vita, i bambini in Nigeria sono il 58% degli sfollati interni. Benché diverse organizzazioni umanitarie operino nei campi, l'accesso ai diritti di base continua a essere di qualità tremendamente bassa. Il Parlamento europeo deve fare tutto quanto in suo potere per impedire che le vite di tanti minori siano segnate da episodi quotidiani di violenza e terrore nonché da abusi fisici e psicologici.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Brunon Wenta (PPE), na piśmie. W ciągu ostatnich pięciu miesięcy działania islamistów z Boko Haram zmusiły pół miliona dzieci do ucieczki z domów. To ugrupowanie, które w ostatnim czasie zdobyło kontrolę w wielu miastach północno-wschodniej Nigerii, morduje osoby cywilne, uprowadza kobiety i dziewczęta oraz siłą wciela chłopców i młodych mężczyzn do swych oddziałów. Dzieci uciekają i są masowo wysyłane przez rodziców na południe kraju, a także poza jego granice, głównie do Kamerunu, Czadu i Nigru. Jednym z głównych celów Boko Haram, poza wprowadzeniem szariatu, jest walka z zachodnią edukacją. 10,5 miliona nigeryjskich dzieci nie uczęszcza do szkoły, a z rąk terrorystów zginęło w Nigerii ponad 600 nauczycieli.

Mając na uwadze, że edukacja jest jednym z najważniejszych czynników zapewniających zrównoważony rozwój i filarem stabilnego społeczeństwa, apeluję do prezydenta Nigerii i nowo powołanego rządu federalnego o przyjęcie zdecydowanych środków w celu zwalczania ekstremizmu i ochrony ludności cywilnej, zwłaszcza dzieci, oraz zapewnienia bezpiecznych warunków do życia i rozwoju, w tym także kształcenia.

 

4.4. O caso de Ali Mohammed al-Nimr
Vídeo das intervenções
 

Elnök asszony. – A következő pont: vita nyolc, Ali Mohamed an-Nimr ügyéről szóló állásfoglalásra irányuló indítványról (2015/2883(RSP))

 
  
MPphoto
 

  Aymeric Chauprade, auteur. Madame la Présidente, chers collègues, le jeune chiite Ali Mohammed al-Nimr a été condamné à la peine capitale par décapitation au sabre, suivie de crucifixion, par la Cour suprême d'Arabie saoudite, alors qu'il n'était à l'époque des faits, en 2012, âgé que 17 ans et que ses soi-disant crimes tenaient à sa participation à des manifestations d'opposants chiites.

Il est acquis que c'est sous la torture que ce jeune garçon a avoué des crimes qu'il n'a jamais commis. Il est acquis aussi que ses droits les plus élémentaires à un procès équitable n'ont jamais été respectés.

Le cas de ce jeune chiite d'Arabie saoudite, que j'ai voulu soulever comme corédacteur de cette résolution, a permis de trouver dans les groupes un large consensus, et je m'en félicite. Je remercie les collègues des autres groupes avec lesquels nous avons travaillé à la rédaction d'un texte que je crois équilibré, un texte qui n'est pas animé par la volonté de condamner tout un pays, mais par la volonté de lui faire entendre raison quant à des pratiques qui ne sont plus admissibles quand on prétend appartenir à la communauté des nations.

La puissance financière immense de l'Arabie saoudite, sa capacité à absorber un certain nombre de nos produits industriels de haute technologie ne doit pas justifier ces dérives.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, author. Madam President, it is a tragic irony that, at a time when Saudi Arabia is being appointed to head an influential committee of the UN Human Rights Council, at home it is sentencing teenagers to death by beheading for the so-called crime of protesting.

Today’s debate focuses on the case of Ali Mohammed al-Nimr, but only yesterday reports emerged of a second teenager, Dawood al-Marhoon, who is facing a similar fate. Al-Nimr remains in prison, a place he has been since he was arrested in 2012, aged only 17, and faces imminent execution. It seems, though, that this is not only about alleged crimes, but also about Saudi Arabia’s wider sectarian war. Al-Nimr comes from a Shiite area and his uncle is a distinguished Shiite cleric. There is little coincidence that al—Marhoon is also a Shia.

These cases are particularly shocking, but they are only two cases in an extensive catalogue of human rights abuses in the kingdom of Saudi Arabia. The country’s criminal justice system is the perfect blueprint for any repressive authoritarian state. I called last week on the King of Saudi Arabia to pardon al-Nimr. Today I repeat these calls for both him and al—Marhoon.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries, auteure. Madame la Présidente, Ali al-Nimr, le voici, c'est lui. Il a 17 ans sur cette photo, un enfant presque, un étudiant modèle, un étudiant qui aime la photo, qui aime les voyages, qui aime le vélo, qui aime la liberté aussi et qui, visiblement, aime les polos Ralph Lauren.

Comme beaucoup à Qatif, ce fief chiite en Arabie saoudite, Ali est épris de liberté – je l'ai dit – et, comme des milliers de jeunes à qui les Printemps arabes avaient donné des ailes, il a marché dans la rue, en 2012.

Il n'y a pas eu de printemps à Qatif. C'était Ali avant son arrestation, avant sa détention au quartier de sécurité, avant des aveux arrachés sous la torture. C'était Ali avant les quatre années qui l'ont privé de sa famille, avant les quatre années qui lui ont volé sa jeunesse.

Aujourd'hui, Ali est un homme, un homme condamné à mort. La sentence peut être exécutée aujourd'hui, demain, à n'importe quel moment.

Je ne reviendrai pas sur les violations des droits de l'homme en Arabie saoudite. Notre texte le fait et nous le faisons à longueur de session. Le royaume saoudien vient de propulser son ambassadeur au plus haut niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève.

Je demande de la cohérence et je me joins à l'appel du monde pour demander au roi Salmane la grâce pour Ali al-Nimr.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, Autore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, Arabia Saudita e diritti umani, parliamo di nuovo di questo tema da cui emerge tutta l'enorme incoerenza che noi abbiamo come Unione europea, perché l'Arabia Saudita, che consideriamo un nostro partner, un paese con cui intrattenere buone relazioni, un paese da non condannare, è uno dei paesi al mondo dove avvengono le peggiori violazioni dei diritti umani e con cui dovremmo avere un polso più fermo.

Invece cosa succede? Succede che, per premiare il fatto che condannano alla crocifissione o condannano a morte in tutti i modi più barbari possibile, succede che il loro ambasciatore venga nominato come rappresentante alle Nazioni Unite per i diritti umani con l'appoggio del governo inglese, e Cameron, incalzato su questa domanda non sapeva cosa rispondere e continuava a dire sì, però noi facciamo pressione affinché rispettino i diritti umani, ma dall'altra parte li appoggiava sistematicamente.

Allora cerchiamo di capire, colleghi, che tipo di approccio dobbiamo avere nei confronti dell'Arabia Saudita, perché l'Arabia Saudita è un paese che dobbiamo imparare a condannare e a sanzionare, altrimenti è inutile che stiamo qui a parlare di diritti umani.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt, author. Madam President, Ali Mohammed al-Nimr was arrested and tortured for being part of the Arab Spring. It must not be allowed to die; he must not be allowed to die. The true bravery in this case is that of Ali himself in the face of a horrible death. The Saudi authorities must allow him to live and uphold the right to peaceful protest in their country.

Saudi Arabia chairs the UN Human Rights Council’s expert panel, but it is breaching its legal obligations under the UN Convention on the Rights of the Child. It is a country which is condemning an increasing number of young people to death while Europe is demanding a moratorium. There is well-founded suspicion that Ali has been condemned to this fate only because he comes from the family of a Shia cleric who is himself a dissident.

Last year in this Chamber I spoke on the agreement on counter-terrorism between the European Union and Saudi Arabia. This Parliament voted that it must be subject to respect for human rights. Today all reports suggest that this is a boy who has been sentenced to death as a terrorist on the basis of evidence that has been withheld, who has been tortured while under treatment, and who signed a confession under duress and was tried in secret. It is sickening that my own country’s Government is bidding to provide services for the very same Saudi prison service which will be responsible for inflicting the death penalty.

Britain and our European partners want good relations with Saudi Arabia. But today we must ask if the treatment of Ali al-Nimr is consistent with the assurances given about the relationship we have. If those promises are to mean anything they must mean Ali’s life. Ali was a child: let him be a man.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský, Autor. Paní předsedající, pane komisaři, touto rezolucí upozorňujeme na další z případů porušování lidských práv jednním z našich obchodních partnerů, Saúdskou Arábií.

Je dobré mít se Saúdskou Arábií dobré ekonomické vztahy i dobré politické vztahy, ale je také důležité upozorňovat na to, co se v této zemi děje. V případě Alího Muhammada an-Nimra není brán ohled na Všeobecnou deklaraci lidských práv, ani na Úmluvu OSN o právech dítěte, ani na samotnou Arabskou chartu o lidských právech. Odsouzení Alího Muhammada an-Nimra je tedy proti všem našim hodnotám a musíme bojovat za to, aby bylo okamžitě zrušeno. Od roku 2014 narostl v Saúdské Arábii počet trestů smrti a to nesmí evropskou ani mezinárodní komunitou být přehlíženo.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, auteure. Madame la Présidente, le rôle déstabilisateur de l'Arabie saoudite, n'est plus à démontrer dans la région, comme au Yémen mais aussi ailleurs, via le financement d'organisations terroristes.

L'horreur règne également en interne: opposants politiques, femmes, travailleurs immigrants ou minorités, notamment chiites, sont victimes des pires discriminations et même d'exactions.

C'est un pays moyenâgeux. Ali Mohammed al-Nimr en est le triste symbole. Mineur au moment de son arrestation, torturé pendant sa détention, victime d'un procès biaisé, désormais condamné au comble de la barbarie. Son crime: avoir eu l'audace de manifester pour l'égalité des droits, en plus d'être le neveu de son oncle. Crime de lèse-majesté, ils sont chiites. Pour cela, il doit être décapité puis crucifié.

Ceux qui devraient réagir, au mieux regardent ailleurs. L'ONU laisse l'Arabie saoudite obtenir des responsabilités au sein du Conseil des droits de l'homme, les États-Unis et la France se disputent le privilège d'être son meilleur allié. Alors non, Ali ne doit pas mourir, pas plus que Raif Badawi ne doit être fouetté.

Nous ne devons pas nous taire. L'Union européenne doit réagir, exiger la grâce d'Ali et de Raif.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Durand, auteur. Madame la Présidente, deux plaies risquent de conduire un jeune homme de 20 ans à la mort dans des conditions barbares et inhumaines. Ces deux plaies, on peut les nommer. Elles s'appellent le cynisme et l'indifférence. Le cynisme de dictatures sanguinaires qui se permettent de signer des conventions internationales sur les droits de l'homme et sur les droits de l'enfant. L'indifférence, c'est celle qui, au nom de l'argent-roi, incite les grandes démocraties à regarder ailleurs pour récupérer du pétrole ou pour vendre de l'armement.

Ne laissons pas l'Europe, qui n'est pas qu'un marché mais qui est, d'abord et avant tout, l'incarnation de valeurs, voir ses valeurs sacrifiées, décapitées sur l'autel d'une dictature sanguinaire.

L'Union européenne et le Parlement doivent dire haut et fort à l'Arabie saoudite qu'on ne torture pas un enfant, qu'on ne le condamne pas à mort. Oui, nous devons demander la grâce mais nous devons, au-delà, demander à l'Arabie saoudite de mettre en place une commission d'enquête contre la torture pour faire en sorte que les libertés individuelles et les droits humains soient respectés dans ce pays.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil, za skupinu PPE. Paní předsedající, já se chci připojit ke svým předřečníkům a jasně také odsoudit připravovanou barbarskou vraždu tohoto mladého arabského muže.

Nelze to ani nazvat trestem, protože trest zkrátka v jednadvacátém století nemůže vypadat tak, že je někomu useknuta hlava a jeho tělo je pověšeno na kříž, aby tam shnilo. To je zkrátka jednoznačná justiční vražda za to, že někdo vyjadřoval svoje politické názory, chtěl svobodu slova ve své zemi a také za to, že je šíita a že jeho strýc, jak už tu bylo řečeno, je vlivným odpůrcem tamního režimu.

Není možné, podle mého názoru, vnímat Saúdskou Arábii jako rovnocenného partnera, zakrývat si oči a neříct jasně, že dnes v Saúdské Arábii bohužel narůstá počet poprav. Je třeba říci, že za tento rok je to už sto dva poprav, to číslo je vyšší a vyšší a hlavně jsou popravovány děti a cizinci bez toho, že by u nich byl zaručen řádný a spravedlivý proces. Dnes je Saúdská Arábie na třetím místě ve světě v množství poprav. Je třeba to odsoudit a vyvinout tlak.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D), em nome do grupo. Senhora Presidente, a condenação do jovem xiita Ali Mohammed al—Nimr à morte por decapitação, seguida de crucificação, é mais uma punição medieval, cruel, contra ativistas de direitos humanos na Arábia Saudita, perseguidos por exercerem a liberdade de expressão e outros direitos civis e políticos, em processos que não respondem claramente aos padrões internacionais de julgamento justo.

A Alta Representante, Federica Mogherini, e os Estados-Membros devem expressar publicamente ultraje por esta condenação sectária, que atenta contra o mais básico da dignidade da pessoa humana, e devem pressionar as autoridades sauditas a todos os níveis para porem fim à barbárie.

Considerando este caso e muitos outros, como o chicoteamento e a prisão de Raif Badawi, a União e os Estados-Membros têm de pôr fim ao «business as usual» e reavaliar as relações que mantêm com a Arábia Saudita noutros domínios, como o comércio, a energia, a segurança e a cooperação militar. É intolerável o silêncio dos governantes europeus porque a Arábia Saudita fornece petróleo e compra armas. Esse silêncio traduz cumplicidade (…)

(A Presidente retira a palavra à oradora.)

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie. Voorzitter, een jongeman van 17 arresteren, folteren en veroordelen tot onthoofding, gevolgd door kruisiging. Dergelijke praktijken associeer ik niet met het land dat de VN-Mensenrechtenraad voorzit maar met Daesh of Al-Qaeda. En de vergelijking houdt hier niet op. Sinds de jaren zeventig heeft Saoedi-Arabië tientallen miljarden oliedollars geïnvesteerd in het uitroeien van de pluralistische islam. Vandaag worden in moskeeën van Marokko tot Pakistan en Indonesië soefi's, gematigde soennieten en sji'ieten verketterd onder impuls van het Saoedische wahabisme. Terroristische groeperingen als al-Qaeda, Daesh en het al-Nusra-front zijn hiervan de ideologische erfgenamen. Antimodern, antiwesters, antipluralistisch en tegen vrouwenrechten. Dit Parlement is altijd zeer streng geweest ten aanzien van de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië. Toch zie ik bevriende staatshoofden en regeringsleiders veel te gemakkelijk te koop staan voor de Saoedische oliedollars. Zo tekenen zij mee het doodvonnis van Ali Mohammed al-Nimr. Niet in mijn naam! Geef hem gratie! Laat hem vrij!

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička, on behalf of the ALDE Group. Madam President, it has been said that Saudi Arabia is an important country in the Middle East. We share the same objectives in the peace process, and it is in both of our interests to work together on a number of issues. It is sad that the human rights record of Saudi Arabia is a tragic one, and here we are facing yet another example of this. I appreciate what President Hollande said. He made a very strong statement on behalf of his country, which has traditionally strong ties with Saudi Arabia. He made a very strong statement to Saudi Arabia.

What is missing is a statement and a clear-cut position from Ms Mogherini. We should all agree that this is an area in which we expect Ms Mogherini to take a strong line. We should also agree that if this record continues there should be a strong EU reaction, irrespective of common issues that we have traditionally shared.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric, au nom du groupe GUE/NGL. Madame la Présidente, comme tous ici, je crois qu'on ne peut pas se contenter de protestations formelles. Toutes les institutions européennes doivent tout faire pour empêcher la décapitation puis la crucifixion du jeune Ali Mohammed al-Nimr.

Après plus de 2 200 exécutions ces dix dernières années, l'Arabie saoudite repousse notre humanité commune dans les noires cavernes de la barbarie d'un autre âge.

Rien ne peut justifier le silence ou la moindre complaisance. Nos institutions doivent, d'une part, se faire entendre, avec plus de force et agir, y compris en remettant en cause certaines coopérations, certains accords commerciaux. Rien ne vaut la vie humaine. Nous devons également contester la présidence de ce pays au Conseil des droits de l'homme des Nations unies.

Oui, par tous les moyens, réclamons qu'Ali Mohammed al-Nimr et maintenant pour Daoud al-Marhoun soient épargnés.

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano (S&D). Señora Presidenta, Arabia Saudí va a decapitar a un joven que cometió un delito a los 17 años. Realmente, la justicia saudí este año ha batido todos sus récords. Ha decapitado a ciento treinta personas. Y esa es la horrible suerte que va a correr Alí si nosotros no levantamos alto la voz a favor de su liberación. Este Parlamento no va a dejar de señalar ante el Gobierno saudí lo inhumano de su ley, lo inhumano de su acción. Ocho meses después de que aprobáramos una Resolución de urgencia sobre el caso de Raif Badawi —cuya libertad hoy volvemos a pedir—, este Parlamento va a volver a levantar la voz a favor de Alí Mohamed al-Nimr; no vamos a callarnos. El Gobierno saudí debe tomar nota. No vamos a consentir que sigan decapitando a gente inocente, a gente joven cuyo único delito cometido es luchar por su libertad.

 
  
 

(„A catch the eye” eljárás vége.)

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. Madam President, honourable Members, thank you for bringing up the case of Ali Mohammed al-Nimr.

As we all know, Saudi Arabia is an important partner for the European Union but, like many in Europe, we are concerned by the death sentence imposed on Mr al-Nimr by a Saudi court earlier this year. Mr al-Nimr was a juvenile when he was arrested in 2012 on charge of, inter alia, joining a criminal group and attacking police forces after he took part in demonstrations in the Saudi Arabia’s Eastern Province.

We have been closely following developments related to his case, as well as the overall human rights situation in Saudi Arabia. The basis and conditions of Mr al-Nimr’s sentence, as well as the nature of the punishment handed down to him, are matters of grave concern for the European Union. In addition, the sentence appears manifestly disproportionate. We have therefore been engaging the Saudi authorities, in close coordination with EU Member States represented in Riyadh. Our Delegation in Riyadh has been tasked to convey to the Saudi authorities our strong view that the sentence is disproportionate and the proposed modalities of the execution particularly degrading, and to call on them to review Mr al-Nimr’s sentence.

This is, of course, also an opportunity to reiterate, once more, our principled EU position on the death penalty, as well as to stress the worrying increase in the use of the death penalty in Saudi Arabia. We also constantly reiterate the need to respect the UN minimum standards, especially concerning the issue of execution of minors and renew our offer to engage in a more constructive human rights dialogue with Saudi Arabia. The pace of executions in Saudi Arabia is reaching unprecedented levels, with capital punishment being increasingly imposed for non-lethal crimes, such as drug offences.

Obviously, we will continue to call on our Saudi partners to suspend the sentence and to review the court ruling. Let me once again assure you that we will continue to remain engaged with the case of Mr al-Nimr and to voice the EU’s concern through appropriate channels.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát lezárom.

A szavazásra 2015. október 8-án, csütörtökön 12 órakor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (162. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. Κύριε Πρόεδρε, στις 14 Φεβρουαρίου του 2012 συνελήφθη ο Mohammed al-Nimr, ο οποίος συμμετείχε σε διαδήλωση κατά της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας, σε ηλικία 17 ετών. Συνέχεια καταδικάστηκε σε εκτέλεση με αποκεφαλισμό και δημόσια σταύρωση. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, απαγορεύεται σε κάθε χώρα η επιβολή θανατικής ποινής και ισόβιας κάθειρξης σε άτομα κάτω των 17 ετών. Ωστόσο, η Σαουδική Αραβία όχι μόνο έχει παραβιάσει την εν λόγω Σύμβαση του Ο.Η.Ε. επιβάλλοντας στο Mohammed al-Nimr τη θανατική ποινή, αλλά έχει χαρακτηρίσει ως παράνομη τη συμμετοχή του σε διαμαρτυρία κατά της κυβέρνησης, γεγονός που παραβιάζει επιπλέον και το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. Απέναντι σε αυτήν την παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλείται η Ε.Ε. να κάνει άμεσα ξεκάθαρη την αντίθεσή της στη δικαστική απόφαση καταδίκης του Mohammed al-Nimr, να απαιτήσει την μη εκτέλεση της ποινής και να ζητήσει την απονομή χάρης. Παράλληλα, η Ε.Ε. οφείλει να συμβάλλει στην τήρηση των κανόνων που έχουν θεσπιστεί για την προστασία των ανήλικων παιδιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. Moji prethodnici govorili su o tragičnoj sudbini gospodina al-Nimra koji je osuđen na smrtnu kaznu. Kao i svi prije mene, tražim pomilovanje za njega i da ga se odmah pusti na slobodu. No, moram reći ovdje i nekoliko riječi o ponašanju EU-a u odnosu na države u kojima se na najgrublji način krše ljudska prava.

Rasprave o doista tragičnim sudbinama nevinih ljudi koje na svakom zasjedanju četvrtkom imamo na dnevnom redu, doživljavam kao pranje nečiste savjesti opterećene s oko 152 milijarde eura gospodarske razmjene sa zemljama Zaljeva koja se očekuje ove godine. Da li je doista novac vredniji od ljudskih života? I gdje je tome kraj? Zašto se ne zapitamo koliko je Saudijska Arabija do sada primila izbjeglica i zašto izbjeglice radije odlaze u Europu?

Pitam sebe i vas zajedno, što će Europska unija konkretno učiniti, u financijskom i gospodarskom smislu, da saudijskom vladaru i njemu sličnima na Bliskom istoku pokaže kako se s njihovim politikama ne slaže i kako joj je zaštita ljudskog dostojanstva i života važnija od novca.

 
  
  

VORSITZ: ULRIKE LUNACEK
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL). Senhora Presidente, tenho um ponto de ordem referente ao artigo 130.º do Regimento. A limitação do número máximo de perguntas escritas que cada deputado pode apresentar é uma medida aberrante que limita a intervenção política dos deputados. Agora, para apresentar mais de cinco perguntas temos que justificar a urgência da entrega dessa pergunta. A situação é tão aberrante que ontem mesmo recebi uma resposta dos serviços do Parlamento a rejeitarem uma pergunta que fiz porque não consideram urgente questionar a Comissão Europeia sobre alegadas agressões de forças militares a refugiados nos últimos dias. Como é que é possível que sejam burocratas a decidirem se é ou não urgente aquilo que os deputados consideram politicamente que é urgente questionar? Os serviços deste Parlamento servem para apoiar o trabalho dos deputados ou para impedir o trabalho dos deputados?

 
  
MPphoto
 

  President. – Ms Zuber, thank you for your intervention but I would like to inform you that it was not bureaucrats but the plenary of this Parliament which, in the last part-session, decided to limit the number of written questions. I am sorry. That is a fact: it was not bureaucrats, it was the plenary which decided on that.

 

5. Legislação hipotecária e instrumentos financeiros de risco na UE: o caso de Espanha (proposta de resolução apresentada): Ver Acta

6. A pena de morte (propostas de resolução apresentadas): Ver Acta

7. Aprovação da acta da sessão anterior: Ver Acta
Vídeo das intervenções

8. Posições do Conselho em primeira leitura: Ver Acta
Vídeo das intervenções

9. Período de votação
Vídeo das intervenções
MPphoto
 

  President. – The next item is the vote.

(For the results and other details of the vote: see Minutes)

 

9.1. República Centro-Africana (RC-B8-1000/2015, B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015, B8-1019/2015) (votação)

9.2. Situação na Tailândia (RC-B8-1002/2015, B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015, B8-1021/2015) (votação)

9.3. Deslocação em larga escala de crianças, na Nigéria, em resultado dos ataques do grupo Boko Haram (RC-B8-1003/2015, B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015, B8-1031/2015) (votação)

9.4. O caso de Ali Mohammed al-Nimr (RC-B8-0997/2015, B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015, B8-1032/2015) (votação)

9.5. Serviços de pagamento no mercado interno (A8-0266/2015 - Antonio Tajani) (votação)

9.6. Legislação hipotecária e instrumentos financeiros de risco na UE: o caso de Espanha (B8-0987/2015) (votação)

9.7. A pena de morte (B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015, B8-1008/2015) (votação)

9.8. Lições extraídas da catástrofe das lamas vermelhas, cinco anos após o acidente na Hungria (B8-0989/2015) (votação)

9.9. Renovação do Plano de Ação da UE sobre a Igualdade de Género e a Emancipação das Mulheres no Âmbito do Desenvolvimento (B8-0988/2015) (votação)
 

– Before the vote on paragraph 2:

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan (S&D). Madam President, this is simply an oral amendment because the Commission has now published what they are terming a ‘staff working document’ on gender. So it is to update the resolution.

 
  
 

(The oral amendment was accepted)

 

9.10. Igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional (A8-0213/2015 - Anna Záborská) (votação)
 

(The sitting was suspended for a few moments)

 
  
  

Președinte: IOAN MIRCEA PAŞCU
Vicepreședinte

 

10. Declarações de voto
Vídeo das intervenções

10.1. Serviços de pagamento no mercado interno (A8-0266/2015 - Antonio Tajani)
 

Explicații orale privind votul

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). A pénzügyi szolgáltatások szabályozásával kapcsolatos jelentést megszavaztam. Különösen fontosnak tartom a pénzügyi szolgáltatások szigorú szabályozását magyarként, hiszen nap mint nap találkozom a bankok csalásainak, visszaéléseinek, fogyasztóvédelmi szabályokba ütköző magatartásának a következményeivel, amikor a többszázezer magyar devizahiteles panaszait vizsgálom.

Nem csak ilyen területen kell szabályozni a pénzügyi szolgáltatásokat, hanem pl. abban is, hogy mindezek ellenére, a devizahiteles tragédiák ellenére is, borzasztó erőszakos módon erőltetik rá változatlanul a különböző hitelkonstrukciókat, hitelkártyákat a magyar emberekre – akár repülőtéren, akár máshol, ezt is nagyon szigorúan szabályozni kell.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Paldies, priekšsēdētaja kungs!

Mūsdienu ekonomika vairs nav iedomājama bez elektroniskām finansiālām transakcijām, un atšķirībā no senseniem laikiem, kad bija iespējams maksāt vai nu pēc bartera principa, vai nu ar tiešo transakciju — no rokas rokās, vai viduslaikiem, kad parādījies vekseļu sistēma, modernajā pasaulē arvien aktīvāk maksā tieši ar elektroniskām transakcijām.

Līdz ar to, jo skaidrāk būs legāli aprakstīti visi šo darbību realizēšanas principi, jo efektīvāk būs gan tos ieviest dzīvē, gan arī dabūt zināmu impulsu ekonomikas attīstībai tieši labākas standartizēšanas dēļ.

Iespēja skaidrākai maksājumu pakalpojumu izvēlei un to pārredzamība, integrētāka un drošāka elektronisko maksājumu iekšējā tirgus izveidošana un pastāvīga attīstība, visu maksājumos iesaistīto pušu tiesību un pienākumu standartizēšana dalībvalstu starpā, tai skaitā starpnieku komisijas un to darbības principi — tas viss un daudz kas cits uz to attiecināms ir absolūti nepieciešams gan Eiropas Savienības ekonomikas veiksmīgai attīstībai, gan patērētāju uzticēšanās stiprināšanai.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Pane předsedající, já se rovněž hlásím k tomu, že jsem podpořil tento návrh usnesení, tuto zprávu pana kolegy Tajaniho. Vytvoření jednotného trhu plateb, elektronické transakce, ochrana spotřebitele – obecně finanční gramotnost, myslím, že všechny ty hodnoty, o kterých zde hovořím, jsou důležité a mají pro konkrétní uživatele těchto produktů a služeb svůj význam.

Já jsem podpořil tento návrh zprávy, protože vnímám zásadní význam vytvoření jednotného bezpečného prostředí pro takovéto platby. Obecně mi tato zpráva zapadá do rámce, který jsme zde probírali i v jiných dnech, ať je to elektronický platební rozkaz nebo integrace kapitálových trhů, to jsou všechno finanční nástroje, s nimiž se musí spotřebitelé seznamovat. My bychom je měli informovat a tyto jednotné integrované postupy jim mají usnadnit práci s těmito nástroji.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, vótáil mé i bhfabhar na tuarascála seo chomh maith agus is dóigh liom go bhfuil an-jab déanta ag an rapóirtéir Tajani agus ag na daoine eile atá ag cabhrú leis.

Déanfaidh sé seo an-mhaitheas d’eacnamaíocht na hEorpa i gcoitinne. Mar a dúradh, tá níos mó agus níos mó oibre á déanamh anois trasna teorainneacha agus ar an idirlíon agus mar sin de, dá bhrí sin tá sé an-tábhachtach go mbeadh rialacha soiléire dochta ag baint leis sin, go háirithe mar a bhaineann le híocaíochtaí. I mo thír féin, tá a lán fiontair bheaga agus mheánmhéide á gcruthú faoi láthair, nó tá siad ann le blianta beaga anuas, agus a lán díobh siúd, beidh siad ag easpórtáil a lán earraí amach anseo thar an idirlíon agus mar sin de.

Dá bhrí sin, chomh fada agus is féidir linn, caithfimid an margadh inmheánach a chríochnú agus a chruthú trasna na hEorpa ar fad, agus cabhróidh sé sin go mór linn amach anseo.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, já jsem tento návrh také podpořil. Zefektivnění elektronických transakcí, zvláště přes hranice jednotlivých států Evropské unie, považuji za důležitý prvek, pokud vytváříme vnitřní trh. Včera jsme zde debatovali o tom, jak lépe řešit přeshraniční soudní spory, debatujeme o tom, jak propojit jednotlivé digitální trhy, umožnit přeshraniční obchodování se zbožím elektronickou formou.

Všechny tyto instrumenty mají vést k tomu, co já považuji za velmi důležité, dotvoření vnitřního trhu uvnitř Evropské unie. Takže tento návrh vítám, vítám věci, které se dotýkají dalších možností, jak elektronicky platit jednotlivé pohledávky, vnímám to, že návrh zlevňuje poplatky, to bude zvláště naše občany zajímat, zlevňuje bankovní poplatky. Za důležité považuji také to, že mají být lépe chráněna osobní data a osobní údaje, se kterými banky v bankovním styku počítají a pracují s nimi. Takže návrh je správný.

 
  
 

Explicații scrise privind votul

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Directiva, que actualiza la Directiva sobre servicios de pago del año 2007 con el objeto de tener en cuenta la aparición de nuevos actores en este mercado.

El texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor, gracias al trabajo de nuestro Grupo, con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión.

En particular, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago. También se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

Asimismo, se logró que en el diálogo tripartito se incluyera la prohibición expresa de la cancelación del servicio de tarjeta de pago por traslado del titular a otro Estado miembro, ejemplo de mala práctica bancaria que hay que erradicar y que no puede subsistir en el futuro mercado único de capitales.

En este sentido, es importante asegurar que el importante proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales no deje de lado a las familias y los usuarios de servicios financieros, incluyendo los transfronterizos, dada la larga lista de obstáculos al movimiento de capitales.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe mejora considerablemente la privacidad y la seguridad en los pagos electrónicos respecto a la propuesta de la Comisión, a la vez que refuerza el derecho de los clientes a recibir compensación en el caso de que se produzcan transacciones no autorizadas. Por ello, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport a pour ambition de rendre les paiements par internet ou supports mobiles plus sûrs et moins coûteux en ouvrant le marché à deux nouveaux prestataires de services de paiement (PSP) au sein de l'Union. Si cette proposition permet globalement une plus grande protection du consommateur lors de ses paiements en ligne, une certaine incertitude plane quant au traitement des informations collectées par les PSP. En effet, aucune précision n'est fournie au sujet de ces données.

Face à ces incertitudes, je me suis abstenu sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this proposed directive. The Payment Services Directive is an important piece of legislation which creates new prospects for SMEs and budding start-ups by opening up the banking industry to what are known as third-party providers (TPPs). Not only does this create more employment and business opportunities but it also allows for more consumer choice.

Colleagues of mine have worked on this proposal on behalf of the GUE/NGL Group for a number of months and have been proactively involved in the negotiations leading up to this vote. Our focus was to engage in trilogues to ensure that sustainable economic growth and growth-friendly fiscal measures were the core aims.

During discussions in preparatory meetings of the Committee on Economic and Monetary Affairs, the need to break the dominance of the big banks, which currently control the payments market to the detriment of small businesses and budding entrepreneurs, was highlighted. Moreover, we sought to ensure that the legislation would strengthen consumer protection and regulate operators who previously functioned with no regulatory or supervisory framework. All competitors will now be forced to comply with the financial rules, which is crucial for any economy.

It was for these reasons I voted in favour of this legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ La finalité de cette directive est de sécuriser davantage les paiements en ligne au sein des États membres de l’Union. Pour cela, il est proposé d’ouvrir le marché à deux nouveaux prestataires de services de paiement (PSP), à savoir les PSP gestionnaires de comptes et les PSP tiers. Dans son ensemble, le texte attache une importance toute particulière à la protection des consommateurs. Néanmoins, s’agissant des PSP tiers, certains points demeurent obscurs quant à la confidentialité et à l’exploitation des informations collectées par le prestataire. Pour cette raison, j’ai préféré m’abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I have no option but to vote against anything which provides the unelected Commission with the power to issue delegated acts. I also note the interference in freedom of contract shown in Article 62, and the suggestion of ‘full harmonisation’ in Article 107.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui vise à rendre les paiements en ligne plus sûrs, en établissant des règles de protection des données et de responsabilité pour tous les fournisseurs de services de paiement en ligne.

 
  
MPphoto
 
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), in writing. ‒ Since the digitisation process in the world continues to escalate very rapidly, the original Payment Services Directive, which was adopted eight years ago, must be revised to reflect the current situation and address new risks. So I very much welcome the second Payment Services Directive (PSD 2) and I believe that it will lead to the development of, and innovation in, the internal market in payments, which is essential for the proper functioning of our single market.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Directiva, que actualiza la Directiva sobre servicios de pago del año 2007 con el objeto de tener en cuenta la aparición de nuevos actores en este mercado.

El texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor, gracias al trabajo de nuestro Grupo, con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión.

En particular, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago. También se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

Asimismo, se logró que en el diálogo tripartito se incluyera la prohibición expresa de la cancelación del servicio de tarjeta de pago por traslado del titular a otro Estado miembro, ejemplo de mala práctica bancaria que hay que erradicar y que no puede subsistir en el futuro mercado único de capitales.

En este sentido, es importante asegurar que el importante proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales no deje de lado a las familias y los usuarios de servicios financieros, incluyendo los transfronterizos, dada la larga lista de obstáculos al movimiento de capitales.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – didinti konkurenciją mokėjimo paslaugų rinkoje. Atnaujintomis mokėjimo paslaugų taisyklėmis siekiama skatinti šios rinkos efektyvumą, saugumą ir inovacijas. Naujos taisyklės turėtų plačiau atverti mokėjimų rinką naujiems paslaugų tiekėjams, kurie, pavyzdžiui, remiasi išmaniųjų telefonų ar elektroninių pinigų technologijomis, tačiau išlaikant būtinus atsiskaitymo saugumo reikalavimus. Be to, nustatomos mokėjimo įstaigų steigimosi ir jų veiklos sąlygos, taip pat patikslinamos pinigų grąžinimo ir mokesčių už naudojimąsi mokėjimo paslauga aplinkybės.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ A jelentés a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló korábbi rendeletek módosítását kezdeményezi. A módosítás célja az, hogy a piacon lévő, továbbá az új szolgáltatók számára tegye lehetővé – a pénzforgalmi szolgáltatók által alkalmazott üzleti modelltől függetlenül –, hogy szolgáltatásaikat egyértelmű és harmonizált szabályozási keretben nyújtsák. A fizetési műveletek legyenek biztonságosak, nyújtsanak védelmet a fogyasztóknak a csalás kockázatával szemben. A tagállamoknak, a Bizottságnak, az Európai Központi Banknak és az Európai Központi Bankok Hálózatának szavatolniuk kell a tisztességes versenyt e piacon, elkerülve a meglévő piaci szereplők bármelyikének hátrányos megkülönböztetését. Bármely pénzforgalmi szolgáltató számára lehetővé kell tenni, hogy megbízásos online átutalási szolgáltatásokat kínálhasson.

Ez a rendelkezés a fogyasztókat fogja támogatni, biztonságérzetüket növelheti, ezért szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Cette directive, en discussion depuis un an et demi, a pour vocation de rendre les paiements via internet ou des supports mobiles plus sûrs et moins coûteux au sein de l'Union, et ce en ouvrant le marché à deux nouveaux prestataires de services de paiement (PSP), les PSP gestionnaires de comptes (ASPSP) et les PSP tiers (TP-PSP).

Le texte impose des exigences de transparence et d'information à ces prestataires de services de paiement. In fine, l'objectif annoncé est d'accroître la sécurité en étendant l'obligation d'authentification dite forte pour les paiements en ligne.

Cependant, le problème reste le vide juridique autour des PSP Tiers. Aucune précision n’est donnée sur la confidentialité et l’exploitation des informations collectées par les PSP tiers lors de la remontée d'informations consolidées sur les différents comptes détenus par payeur ou lors de l’initiation du paiement auprès du PSP Teneur de compte.

Voilà pourquoi je me suis abstenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur d'un développement plus poussé du marché des paiements électroniques à l’échelle de l’Union. Cette directive s'intègre dans un plan plus large lancé, par le Parlement, en faveur de la création d’un marché unique intégré des paiements électroniques sûrs pour soutenir la croissance économique de l'Union et pour que les consommateurs, les commerçants et toutes les entreprises puissent avoir le choix et bénéficier de services de paiement transparents afin de profiter des avantages du marché intérieur.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe sobre los servicios de pago en el mercado interior por la importancia de este acuerdo en relación con los pagos a minoristas. Este acto establece un marco jurídico revisado de la Unión aplicable a los servicios de pago y, en particular, al cobro de tasas de intercambio por las operaciones basadas en tarjetas, y persigue acelerar la consecución de un mercado integrado efectivo en el ámbito de los pagos con tarjeta.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. – Cette directive, en discussion depuis un an et demi, a pour vocation de rendre les paiements via internet ou des supports mobiles plus sûrs et moins coûteux au sein de l'Union en ouvrant le marché à deux nouveaux prestataires de services de paiement (PSP), les PSP gestionnaires de comptes (ASPSP) et les PSP tiers (TP-PSP). L’effet attendu est une baisse des coûts de transaction tout en élevant le niveau de sécurité des paiements en ligne. Le texte impose aussi des exigences de transparence et d'information des PSP. Globalement, ce texte profite donc aux consommateurs.

Néanmoins, cette directive crée les prestataires de services de paiement tiers, qui pourront initier des paiements à la demande du payeur sans détenir les fonds concernés. De plus, le problème reste le vide juridique autour des PSP tiers. Aucune précision n’est donnée sur la confidentialité et l’exploitation des informations collectées. J'ai donc décidé de m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Il testo esprime in maniera condivisibile le esigenze di adeguare le normative sui servizi di pagamento alle necessità attuali nel mercato interno europeo, restano in me i dubbi che le soluzioni individuate creeranno realmente le condizioni ottimali per i consumatori e una maggiore ed equa concorrenza nel settore, per questi motivi mi sono espressa con un'astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución legislativa mediante la que se actualiza la Directiva sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2013/36/UE y 2009/110/CE, y se deroga la Directiva 2007/64/CE.

Gracias al trabajo realizado por el Grupo socialdemócrata, el texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión. Específicamente, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago y también se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Balsavau už šį pranešimą, kuriuo Europos Parlamentas pritaria Komisijos siūlymui iš dalies pakeisti direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje nuostatas. Patobulinai yra reikalingi, kadangi mažmeninių mokėjimų rinkoje įdiegta svarbių techninių inovacijų – greitai išaugo elektroniniu būdu bei mobiliuoju telefonu atliekamų mokėjimų skaičius ir rinkoje atsirado naujų rūšių mokėjimo paslaugų – kurios kelia iššūkius galiojančiai sistemai. Komisija atliko konsultacijas ir pateikė žaliąją knygą „Integruotos Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos kūrimas“, kurioje pabrėžė, kad svarbios mokėjimų rinkos sritys, visų pirma mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu, tebelieka susiskaidžiusios pagal valstybių sienas. Be to, paaiškėjo, kad tam tikrais atvejais esamos direktyvos taikymo sritis ir visų pirma elementai, kuriems ji netaikoma, tokie kaip tam tikra su mokėjimu susijusi veikla, yra pernelyg dviprasmiški, pernelyg bendro pobūdžio arba tiesiog pasenę, atsižvelgiant į pokyčius rinkoje. Todėl susidarė teisinis netikrumas, mokėjimo grandinėje kyla galima saugumo rizika ir tam tikrose srityse neužtikrinama vartotojų apsauga.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ V okviru nove direktive glede plačilnih storitev na notranjem trgu gre za obsežne spremembe, ki jih je težko povzeti na kratko. Najpomembnejše so zagotovitev konkurenčnosti pri vseh kategorijah ponudnikov plačilnih storitev, zagotavljanje enotnega trga za vsa maloprodajna plačila, zmanjševanje stroškov notranjih plačil znotraj EU, ohranitev močnejšega nadzora nad novimi produkti na področju plačevanja in seveda še zagotavljanje stalne zaščite potrošnika in njegovih pravic pri plačilnih transakcijah.

Poročevalec iz vrst EPP je zadovoljen s končnim izkupičkom in prepričan, da bomo s tem ne le povečali konkurenčnost temveč z večjo transparentnostjo tudi zaščitili potrošnika, zato moja podpora predlogu direktive.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. Podržavam ovo Izvješće koje je dogovoreni kompromis između Europskog parlamenta i Europskog vijeća. Ovim Izvješćem se osigurava razvoj novih postupaka i novih sudionika u platnim uslugama uz zajamčenu sigurnost i transparentnost za potrošače.

 
  
MPphoto
 
 

  Louise Bours (EFDD), in writing. ‒ I voted against the second Payment Services Directive because it interferes in freedom of contract, grants the Commission power to issue delegated acts and demands ‘full harmonisation’ in a way that prevents the UK from having its own approach to such matters.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this proposed directive. The Payment Services Directive is an important piece of legislation which creates new prospects for SMEs and budding start-ups by opening up the banking industry to what are known as third-party providers (TPPs). Not only does this create more employment and business opportunities but it also allows for more consumer choice.

Colleagues of mine have worked on this proposal on behalf of the GUE/NGL Group for a number of months and have been proactively involved in the negotiations leading up to this vote. Our focus was to engage in trilogues to ensure that sustainable economic growth and growth-friendly fiscal measures were the core aims.

During discussions in preparatory meetings of the Committee on Economic and Monetary Affairs, the need to break the dominance of the big banks, which currently control the payments market to the detriment of small businesses and budding entrepreneurs, was highlighted. Moreover, we sought to ensure that the legislation would strengthen consumer protection and regulate operators who previously functioned with no regulatory or supervisory framework. All competitors will now be forced to comply with the financial rules, which is crucial for any economy.

It was for these reasons I voted in favour of this legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo documento perché ritengo importante che nel mercato interno dell'Unione si pervenga al completamento di un sistema di servizi di pagamento il più possibile omogeneo, poiché le ricadute positive di tale soluzione sarebbero innumerevoli.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ L'objectif de cette proposition est de sécuriser les paiements en ligne dans l'Union européenne et de les rendre moins coûteux pour les clients. Pour cela, le rapporteur préconise d'ouvrir le marché à de nouveaux prestataires de services de paiement (PSP), parmi lesquels on compte les PSP gestionnaires de compte et les PSP tiers. Ils auront la mission de réaliser les paiements à la demande des clients. Pour se prémunir de tout risque, le texte leur impose un devoir de transparence, notamment en termes d'authentification pour les paiements en ligne. Les consommateurs sont protégés en cas de vol, de perte ou de détournement de l'instrument de paiement dans les 8 semaines suivant la transaction.

Pourtant, le vide juridique qui entoure l'activité des PSP, en particulier sur l'exploitation des données collectées, me laisse sceptique. Ces prestataires auront à leur disposition les moyens d'authentification des clients, ce qui nuit à leur confidentialité. Si l'objectif du rapport est de sécuriser les paiements en ligne, pourquoi n'encadrent-ils pas mieux l'activité des PSP tiers?

Pour dénoncer cette incohérence, je me suis abstenu sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Raportul referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne aduce noi reglementări, în concordanță cu inovațiile tehnice și creșterea rapidă a numărului de plăți electronice și apariția unor noi tipuri de servicii de plată pe piață.

Astfel, au fost înregistrate progrese semnificative în materie de integrare a plăților de mică valoare în Uniune, în particular în contextul textelor legislative ale Uniunii referitoare la plăți. Evoluțiile cu privire la serviciile de plată în cadrul pieței interne au dat naștere unor provocări importante din perspectiva reglementării. Spre exemplu, segmente importante ale pieței serviciilor de plată, cu precădere plățile efectuate cu cardul, pe internet, de pe dispozitivele mobile ajung fragmentate de-a lungul frontierelor naționale.

Lipsa unui cadru legislativ clar care să reglementeze acest aspect a condus la o incertitudine juridică, la apariția unor riscuri potențiale în materie de securitate în lanțul plăților și la o lipsă de protecție a consumatorilor în anumite domenii, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto di astensione. Il testo si rivolge, infatti, a istituti di credito e società che forniscono "moneta elettronica" attraverso carte di credito.

Tra le cose che non convincono molto vi sono i riferimenti fin troppo positivi nei confronti delle possibilità di sviluppo del commercio elettronico e del suo potenziale contributo alla crescita. Non ci persuade l'eccessivo rilievo dato all'EBA, l'autorità bancaria europea, rispetto alle competenze degli Stati membri.

Inoltre, il testo sembra non tenere nella dovuta considerazione le problematiche causate dalla posizione dominante di certi operatori (specialmente nel settore delle carte di credito) che hanno politiche commerciali troppo spesso aggressive nei confronti delle piccole imprese e, persino, nei confronti delle banche a dimensione locale o rurale.

Certo, siamo di fronte a una direttiva (soluzione preferibile rispetto a un regolamento) e l'auspicio è che l'Italia riesca a legiferare in maniera autonoma, nonostante i residuali spazi di competenza normativa. Insomma, le esigenze di adeguare le normative sui servizi di pagamento alle necessità attuali sono condivisibili. Anche molti degli obiettivi lo sono. Resta però il dubbio che le soluzioni individuate sappiano davvero creare condizioni ottimali per i consumatori, maggiore concorrenza nel settore e servizi adeguati agli sviluppi tecnologici attuali.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Directiva, que actualiza la Directiva sobre servicios de pago del año 2007 con el objeto de tener en cuenta la aparición de nuevos actores en este mercado.

El texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor, gracias al trabajo de nuestro Grupo, con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión.

En particular, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago. También se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

Asimismo, se logró que en el diálogo tripartito se incluyera la prohibición expresa de la cancelación del servicio de tarjeta de pago por traslado del titular a otro Estado miembro, ejemplo de mala práctica bancaria que hay que erradicar y que no puede subsistir en el futuro mercado único de capitales.

En este sentido, es importante asegurar que el importante proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales no deje de lado a las familias y los usuarios de servicios financieros, incluyendo los transfronterizos, dada la larga lista de obstáculos al movimiento de capitales.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ La révision de la directive sur les services de paiement dans le marché intérieur va permettre de défragmenter davantage le marché européen des services de paiement. Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, les paiements doivent impérativement être effectués le plus rapidement et le plus efficacement possible. La directive révisée permettra de réduire les coûts de cette fragmentation, estimée à environ 130 milliards d'euros par an. Les paiements seront moins coûteux et plus sécurisés. Cela permettra également l'émergence de nouveaux acteurs, laquelle favorisera une capacité d'innovation plus importante, pour les paiements en ligne par exemple. J'ai voté en faveur de cette nouvelle directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Dopo attenta riflessione e discussione in Aula, ho votato a favore della relazione complementare sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Sono convinto infatti che lo sviluppo di un mercato unico integrato per pagamenti elettronici sicuri è essenziale al fine di sostenere la crescita dell'economia dell'Unione. Tale fenomeno deve tenere conto del valore primario della difesa dei consumatori, i quali devono ottenere il sistema più elevato possibile di protezione sia delle transazioni sia dei dati trasmessi.

Per una legislazione europea che sia protettiva e che esalti la crescita, sono quindi imperativi categorici la trasparenza dei processi, la chiarezza giuridica, un'applicazione uniforme del quadro legislativo, le pari condizioni operative. Vanno comunque seguiti i segnali che provengono dall'ultima sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2015 che ha dichiarato invalido il regime del cosiddetto "approdo sicuro", statuendo che tale accordo commerciale non garantisce un'adeguata protezione dei dati personali trasferiti dall'Europa ai mercati USA.

Sono convinto che ci sia bisogno, per rafforzare la trasparenza del funzionamento degli istituti di pagamento, di garantire l'accesso agevole del pubblico all'elenco delle entità che prestano servizi di pagamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this proposed directive, on which I was a shadow rapporteur. The Payment Services Directive is an important piece of legislation which creates new prospects for SMEs and budding start-ups by opening up the banking industry to what are known as third-party providers (TPPs). Not only does this create more employment and business opportunities but it also allows for more consumer choice.

As a member of the Committee on Economic and Monetary Affairs, I worked on this proposal on behalf of the GUE/NGL Group for a number of months. My role was to engage in trilogues to ensure that sustainable economic growth and growth-friendly fiscal measures were the core aims.

During discussions in preparatory meetings of the Committee on Economic and Monetary Affairs, I highlighted the need to break the dominance of the big banks which currently control the payments market to the detriment of small businesses and budding entrepreneurs. Moreover, I sought to ensure that the legislation would strengthen consumer protection and regulate operators who previously functioned with no regulatory or supervisory framework. All competitors will now be forced to comply with the financial rules, which is crucial for any economy.

It was for these reasons I voted in favour of this legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against the second Payment Services Directive because it interferes in freedom of contract, grants the Commission power to issue delegated acts and demands ‘full harmonisation’ in a way that prevents the UK from having its own approach to such matters.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ The main aim of this proposal is to reduce costs, improve the security of payments and facilitate the emergence of new players and innovative new mobile and internet payment methods. I voted in favour as it will help in providing a better service to consumers in a more secure environment.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Negli ultimi anni, sono stati compiuti grandi progressi nell'integrazione del mercato dei pagamenti al dettaglio nell'Unione europea, in particolare con l'adozione della normativa dell'Unione europea in materia di pagamenti: la direttiva sui servizi di pagamento regolamenta i servizi di pagamento nell'Unione europea stabilendo i diritti e gli obblighi sia per i fornitori dei servizi di pagamento che per i consumatori. Votata durante la settima legislatura, le negoziazioni in trilogo hanno reso il testo meno accettabile rispetto alla prima versione votata in aprile 2014. Alla luce di quanto esposto, insieme ai miei colleghi, mi sono astenuto.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε τη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά .

Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ενοποίηση των λιανικών πληρωμών στην Ένωση, ιδίως στο πλαίσιο των πράξεων της Ένωσης σχετικά με τις πληρωμές.

Το αναθεωρημένο πλαίσιο της Ένωσης για τις υπηρεσίες πληρωμών συμπληρώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο συγκεκριμένος κανονισμός εισάγει, ιδίως, κανόνες που αφορούν την επιβολή διατραπεζικών προμηθειών για τις συναλλαγές με κάρτα και στοιχεία στην ταχύτερη επίτευξη μιας ουσιαστικής ενιαίας αγοράς για πληρωμές με κάρτα.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione concernente i servizi di pagamento nel mercato interno. La proposta di direttiva mira a favorire un maggiore sviluppo del mercato dei pagamenti elettronici nell'UE. Essa contiene adeguamenti della direttiva vigente e impone taluni obblighi agli Stati membri, anche se questi godono di un margine di discrezionalità in merito al recepimento nel mercato interno. Infine, il testo dell'accordo prevede una riduzione dei costi e il miglioramento della sicurezza dei pagamenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Mi congratulo con il collega Tajani per l'ottimo lavoro svolto soprattutto nell'ultima fase di negoziazione di questo provvedimento. Ho votato a favore perché colgo anche io l'esigenza di regolamentare meglio il mercato dei servizi di pagamento: da un lato si deve fare spazio alle nuove tecnologie e fare in modo che i pagamenti, specialmente in elettronico, siano sempre più facili e veloci, mentre dall'altro lato bisogna assicurare standard di sicurezza sempre più elevati. Io non voglio che le aziende del mio territorio si perdano un affare perché il terminale in loro possesso sia incompatibile con la carta di credito del potenziale cliente, e quindi applaudo all'accento posto sull'interoperabilità dei sistemi. Chi può, deve essere in condizione di far girare l'economia!

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ The final compromise on electronic payments approved today by a large majority of the European Parliament represents a significant step forward in favour of European citizens and businesses. The new rules will impact positively on their daily lives, reduce costs and increase security for both consumers and businesses.

The European payment services market is still too fragmented and expensive, with costs of approximately EUR 130 billion a year. The new directive will reduce these costs while opening up the market to new operators, which will be subject to the same regulatory and supervisory framework as other credit or payment institutions. The new rules will further improve consumer protection in cases of alleged fraud.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against the second Payment Services Directive because it interferes in freedom of contract, grants the Commission power to issue delegated acts and demands ‘full harmonisation’ in a way that prevents the UK from having its own approach to such matters.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Apoio o Relatório Tajani por considerar que esta proposta relativa aos serviços de pagamento no mercado interno vem definir um quadro legal harmonizado para estabelecer um mercado integrado de pagamentos mais justo e seguro para os utilizadores.

Com as novas regras, acordadas já com o Conselho, reforçam-se, por um lado, a segurança das operações em linha (serviços de pagamento pela Internet ou por telemóvel), protegendo, por outro lado, os consumidores europeus de situações fraudulentas ou de incidentes de pagamento.

Aplaudo as disposições que tornam mais clara a informação aos consumidores, como, por exemplo, os encargos a pagar, o prazo máximo de execução do serviço de pagamento, o contacto do prestador de serviços de iniciação do pagamento e a taxa de câmbio aplicável, nos serviços de pagamento online.

De ressalvar a eliminação de barreiras e custos no sistema de pagamentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, weil wir den Bereich der sicheren elektronischen Zahlungen im Binnenmarkt weiter voranbringen müssen. Dies ist entscheidend für das Wirtschaftswachstum der Union und um sicherzustellen, dass Verbraucher, Händler und Unternehmen im Einklang mit „Europa 2020“ und der „Digitalen Agenda“ durch Wahlmöglichkeit und Transparenz bei Zahlungsdiensten in den vollen Genuss der Vorteile des Binnenmarkts kommen.

Eine fortschreitende Integration gewinnt umso mehr an Bedeutung, als sich weltweit ein Trend weg vom direkten Kundenverkehr hin zu einer digitalen Wirtschaft abzeichnet.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa importante relazione che ci consentirà di raggiungere obiettivi importanti nel campo dei servizi di pagamento, incrementando il quadro normativo tuttora in vigore. Innanzitutto, ridurre i costi, migliorare la sicurezza dei pagamenti e facilitare l'emergere di nuovi attori e nuovi metodi di pagamento innovativi. Altro aspetto di rilievo è il miglioramento dei servizi online, con grande attenzione alle misure di rispetto dei dati personali, della privacy in generale, combattendo le frodi.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ The current Payment Services Directive is in need of change, and I applaud this directive for moving to update the payment services industry. Consumers need a level playing field, and innovations in this area also need to be regulated. This directive aims to accomplish this. Reducing restrictions on third-party payment services providers means the consumer can have more options when shopping or conducting financial business online. This measure will also improve the security of payments online and allow for a competitive payment services market.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe mejora considerablemente la privacidad y la seguridad en los pagos electrónicos respecto a la propuesta de la Comisión, a la vez que refuerza el derecho de los clientes a recibir compensación en el caso de que se produzcan transacciones no autorizadas. Por ello, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Il continuo sviluppo di un mercato interno integrato per pagamenti elettronici sicuri è essenziale al fine di sostenere la crescita dell'economia dell'Unione e garantire che i consumatori, i commercianti e le imprese dispongano di possibilità di scelta e condizioni di trasparenza in relazione ai servizi di pagamento. La risoluzione del Parlamento europeo va in questa direzione e farà in modo che ci sarà una maggiore chiarezza giuridica per gli operatori e si ridurranno i costi dei servizi di pagamento on line che diventeranno anche più sicuri per i consumatori. Per questo motivo ho votato in favore della risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ A parlament által elfogadott a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló állásfoglalás-tervezet célja, hogy kiegészítse és naprakésszé tegye a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó belső piaci szabályozását. A parlament egyetért az intézmények között első olvasatban megszületett megállapodással. A reformok eredményeképpen csökkenni fognak a pénzpiaci szolgáltatások költségei, ennek keretében ingyenes tájékoztatást kapnak a fogyasztók a pénzügyi tranzakciókról, a fizetések biztonsága viszont megnő, és innovatív újfajta fizetési módszerek is megjelenhetnek a piacon, szem előtt tartva a személyes adatok biztonságos átvitelét. Mindezek a változások a fogyasztók és a vállalkozások érdekeit szolgálják.

A biztonságos elektronikus fizetések belső piacának a fejlesztése az uniós gazdaság növekedését, továbbá a belső piac lehetőségeinek teljes mértékű kihasználását is lehetővé teszi. Támogattam a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Commission proposal and the legislative resolution which proposes a review of the first Payment Services Directive to reflect new market developments, particularly the need to increase the role of third-party actors in payment services. It is positive that the compromise reached ensures security and transparency for consumers and provides also better protection in case of transactions where the amount of money is known in advance and in the framework contract between a consumer and a payment services provider.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Consider că dezvoltarea continuă a unei piețe interne integrate pentru plăți electronice sigure este crucială pentru a sprijini creșterea economică a Uniunii și pentru a asigura faptul că consumatorii, comercianții și întreprinderile se pot bucura pe deplin de varietatea și de transparența serviciilor de plată pentru a beneficia pe deplin de piața internă.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport vise la création d'un marché intégré des paiements à l'échelle de l'Union, en complétant le cadre juridique existant. Ces dispositions visent à réduire les coûts des services de paiement en encourageant la concurrence dans le secteur et en promouvant l'innovation, notamment par le biais de méthodes de paiement mobiles et en ligne. Soutenant ces objectifs et considérant que les données bancaires des utilisateurs seront mieux protégées lors des transactions, j’ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur les services de paiement dans le marché intérieur. Il est à mon avis important d'assurer une libre concurrence entre toutes les catégories de prestataires de services de paiement. Cela permettra d'augmenter le choix, l'efficacité, la transparence et la sécurité des paiements.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe De Backer (ALDE), schriftelijk. – Meer en meer winkels bieden producten aan voor verkoop op het internet. Echter, de onlinebetalingssystemen hebben deze trend minder gevolgd. We moeten zorgen voor efficiëntere onlinebetalingssystemen. Op deze manier zal er meer keuze zijn en zullen deze systemen transparanter werken. Dit is erg belangrijk om het vertrouwen in e—commerce te vergroten, hetgeen op zijn beurt de e-commerce en de economie verder zal doen groeien.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ Il progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno rappresenta un importante passo in avanti nella direzione di una maggiore integrazione europea nell'ambito del mercato dei servizi. Infatti, oggi molti settori in questo mercato soffrono di un'alta frammentazione, come ad esempio nei pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile. Una maggiore coerenza in questo settore è auspicata al fine di dare maggiore tutela ai consumatori, riuscendo a ridurre gli elementi di distorsione presenti nell'attuazione di politiche nazionali non integrate. Pertanto questo testo riesce a garantire una maggiore chiarezza giuridica, uniformando il quadro legislativo. Una maggiore trasparenza in questo mercato comporta un più efficiente mercato dei servizi dei sistemi di pagamento, e dunque maggiore scelta per il consumatore. Ancora una volta, il Parlamento ha migliorato un testo della Commissione per aumentare la fiducia dei consumatori. Un altro aspetto positivo di questo progetto di risoluzione si trova nel tentativo da parte del legislatore di evitare degli abusi nell'ambito del diritto di stabilimento, al fine di proteggere gli attori europei da concorrenti sleali.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport parce qu'il est nécessaire de mettre à jour les règles de l’Union sur les services de paiement afin de suivre le rythme de l’innovation et de rendre les méthodes de paiement mobiles et en ligne plus sûres, moins onéreuses et plus attractives, tant pour les consommateurs que pour les entreprises.

La proposition vise à améliorer la protection des consommateurs contre la fraude, les abus et les incidents de paiement, par exemple en cas d’opération litigieuse. En vertu des nouvelles dispositions proposées, tous les prestataires de services de paiement qui exercent leurs activités dans l’Union seront, en outre, soumis à des règles appropriées, notamment en matière de surveillance. Ce nouveau cadre devrait créer des conditions propices à l’émergence de nouveaux acteurs et au développement de modes de paiement innovants par internet et par appareil mobile en Europe. Les consommateurs et les entreprises bénéficieront ainsi d’un plus large choix et de conditions plus avantageuses.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport compte faciliter les paiements en ligne pour les rendre plus sûrs et moins coûteux, en ouvrant le marché à des prestataires de services de paiement, qui pourront payer sans détenir les fonds, tout en possédant les informations sur les comptes en question.

Aucune garantie n’est cependant apportée quant à l’utilisation des données qui sera faite par les prestataires de services de paiement tiers et quant à la protection des informations bancaires personnelles. Cette nouvelle possibilité, aussi intéressante qu’elle puisse être, peut laisser un vide juridique important. Il n’est pas concevable d’ouvrir une telle brèche dans l’exploitation des données personnelles.

Attachée à la liberté d’entreprise et à l’innovation, je reste néanmoins convaincue que la question de la protection des données personnelles est un sujet sur lequel un responsable politique ne saurait faire l’impasse. L’Union européenne ne peut pas une nouvelle fois mettre en œuvre de nouveaux mécanismes au jugé sur le marché, sans étudier les problèmes susceptibles d’en découler. C’est pourquoi je m’y suis opposée.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих доклада на колегата Таяни, тъй като смятам, че допълва съществуващата рамка в полза на потребителите, като им предоставя подобрен избор и насърчава конкуренцията и прозрачността, като същевременно с това акцентира върху сигурността на потребителите, особено при извършването на плащания на дребно. Гарантира се правна яснота и равнопоставеност за всички участници на пазара. Тези заложени цели би следвало да се постигнат чрез осигуряване на равнопоставеност между всички доставчици на услуги, както и регулаторна рамка, обхващаща новаторските форми на платежни услуги и инструменти.

Подкрепям целите на предложението за актуализиране на вече съществуващата рамка към динамично променящата се среда на електронните плащания, като се вземе предвид, по-специално, развитието на електронната търговия за по-нататъшно развитие на широк пазар на ЕС за електронни плащания, които ще дадат възможност на всички участници на пазара да се възползват от предимствата на вътрешния пазар на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Δεν πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης πληρωμών, να διεκδικούν την επιλεκτικότητα για την χωρίς περιορισμό εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής, της οδηγίας 2007/04/ΕΚ. Η δε δημιουργία "εργοστασίων είσπραξης" και "εργοστασίων πληρωμών" δεν πρέπει να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, για λόγους δυνητικής φοροδιαφυγής. Τέλος η επιβολή διατραπεζικών προμηθειών, για τις συναλλαγές με κάρτες είναι παντελώς άδικη και λάθος.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Etheridge (EFDD), in writing. – UKIP voted against the second Payment Services Directive because it interferes in freedom of contract, grants the Commission power to issue delegated acts and demands ‘full harmonisation’ in a way that prevents the UK from having its own approach to such matters.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A presente diretiva visa reforçar a segurança das operações em linha, proteger os consumidores contra a fraude ou os incidentes de pagamento, abranger novos prestadores e incentivar o desenvolvimento de serviços inovadores. Com a expansão do comércio eletrónico, é necessário atualizar as regras sobre os pagamentos com vista a promover a segurança, a concorrência e a inovação. A descida dos custos e um maior leque de escolha para os utilizadores são alguns dos benefícios apontados e com os quais concordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur cette délibération parce qu'il existe un vide juridique à l'égard des pays tiers et que la sécurité des paiements n'est ainsi pas vraiment assurée.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Em geral, acompanhamos as preocupações que têm vindo a ser expressas pelos agentes económicos quanto à falta de transparência relativamente aos custos reais dos cartões de pagamento, às barreiras à entrada no mercado de pagamentos e às comissões de intercâmbio multilaterais.

Os dados do Banco Central Europeu (BCE) apontam para uma enorme desproporção entre os custos destas operações e os valores cobrados aos beneficiários e consumidores.

São necessários mais estudos sobre os custos reais dos métodos de pagamento eletrónicos, procurando colmatar a falta de transparência existente.

A situação hoje existente justificaria intervenções legislativas em variados domínios. Esta diretiva, porém, não responde inteiramente a esta necessidade. Desde logo, impunha-se a aplicação de limites às comissões cobradas pelos bancos aos terceiros prestadores de serviços de pagamento, o que não acontece. Este é apenas um exemplo, entre outros possíveis, de como, no final, pesem embora as piedosas intenções expressas, na prática, tudo pode ficar na mesma.

Não é a primeira vez que estes temas aqui são discutidos. Mais uma vez, ficam por resolver questões essenciais.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour because changes constitute a positive development for both consumers and SMEs across all Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto con un'astensione a questa relazione che si occupa di istituti di credito e società che forniscono "moneta elettronica" attraverso carte di credito. Vi sono riferimenti fin troppo positivi nei confronti delle possibilità di sviluppo del commercio elettronico e del suo potenziale contributo alla crescita.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Αν και η έκθεση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν καθορίζονται επακριβώς τα εποπτικά μέσα ώστε οι εξουσίες που ασκούνται, να ασκούνται με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Η έκθεση εισάγει έννοιες αντίθετες προς τις αρχές της ελεύθερης αγοράς. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και τα ειδικά μέσα πληρωμής δε δύνανται να μεταλλάσσονται αυτόματα από ειδικού σε γενικού σκοπού. Η ομαδοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών πληρωμών καταργεί την ανεξαρτησία υποκατηγοριών πληρωμών, καταστρατηγεί πολλά δικαιώματα που συνδέονται με την παροχή και τη χρήση, μπορεί δε να εγείρει προβλήματα ασφάλειας χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Για τους παραπάνω λόγους η ψήφος μου είναι αρνητική.

Δεν πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης πληρωμών, να διεκδικούν την επιλεκτικότητα για την χωρίς περιορισμό εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής, της οδηγίας 2007/04/ΕΚ. Η δε δημιουργία "εργοστασίων είσπραξης" και "εργοστασίων πληρωμών" δεν πρέπει να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, για λόγους δυνητικής φοροδιαφυγής. Τέλος, η επιβολή διατραπεζικών προμηθειών για τις συναλλαγές με κάρτες είναι παντελώς άδικη και λανθασμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I congratulate the rapporteur for his work on the consensual outcome of the report. I would congratulate him especially for ensuring the development of new practices and new players in payment services in response to the challenges the current framework faces, while ensuring safety and transparency for consumers.

Transparency of payment services is a key element in terms of guaranteeing that consumers benefit fully from the internal market, and strengthening trust in a harmonised payments market. The payments institutions’ access to accounts maintained with a credit institution will allow the unrestricted and efficient provision of payment services.

Lastly, consumer protection is a shared competence of the EU and Member States and, especially in the field of financial services, it falls within the broader aim of protecting economic interests. Therefore, I support the elements added to strengthen the provision for consumer protection, such as the unconditional right to reimbursement, better protection in relation to transactions and in the framework contract between a consumer and a payment services provider.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor teniendo en cuenta los importantes progresos que se han realizado de cara a la integración de los pagos minoristas en la Unión Europea. Sin embargo, en los últimos años el mercado de pagos minoristas ha experimentado notables innovaciones técnicas que suponen un desafío para la validez del marco actual. No hay duda de que el desarrollo continuado de un mercado único integrado de pagos electrónicos seguros es esencial para apoyar el crecimiento de la economía de la UE, por lo que es necesario establecer nuevas disposiciones que colmen las lagunas legales y, a la vez, aporten más claridad jurídica y garanticen una aplicación uniforme del marco regulador en toda la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta propuesta, que actualiza la Directiva sobre servicios de pago del año 2007 con el objeto de tener en cuenta la aparición de nuevos actores en este mercado.

El texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor, gracias al trabajo de nuestro Grupo, con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión.

En particular, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago. También se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

Asimismo, se logró que en el diálogo tripartito se incluyera la prohibición expresa de la cancelación del servicio de tarjeta de pago por traslado del titular a otro Estado miembro, ejemplo de mala práctica bancaria que hay que erradicar y que no puede subsistir en el futuro mercado único de capitales.

En este sentido, es importante asegurar que el importante proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales no deje de lado a las familias y los usuarios de servicios financieros, incluyendo los transfronterizos, dada la larga lista de obstáculos al movimiento de capitales.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor porque supone una actualización de la Directiva sobre servicios de pago del año 2007, con el objeto de tener en cuenta la aparición de nuevos actores en este mercado.

El texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor, gracias al trabajo de nuestro Grupo, con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión.

En particular, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago. También se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

Asimismo, se logró que en el diálogo tripartito se incluyera la prohibición expresa de la cancelación del servicio de tarjeta de pago por traslado del titular a otro Estado miembro, ejemplo de mala práctica bancaria que hay que erradicar y que no puede subsistir en el futuro mercado único de capitales.

En este sentido, es importante asegurar que el importante proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales no deje de lado a las familias y los usuarios de servicios financieros, incluyendo los transfronterizos, dada la larga lista de obstáculos al movimiento de capitales.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. ‒ Questa relazione consentirà grandi benefici sia alle imprese che ai consumatori. Si apre il mercato, si riducono i costi e si combattono le frodi. Si tratta di un risultato straordinario che dimostra l'ottimo lavoro compiuto dal relatore, che ha reso possibile una larghissima convergenza parlamentare.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'aggiornamento della direttiva sul sistema dei pagamenti perché sono fermamente convinta della necessità di rendere il mercato dei pagamenti online sempre meno frammentato, ridurre costi e soprattutto i rischi di frode. Pertanto, saluto con grande interesse l'impegno profuso dai colleghi della ECON che si sono generosamente spesi affinché si creassero i presupposti per la creazione e il rafforzamento di un sistema europeo dei pagamenti elettronici. L'importanza di questo nuovo tassello, che completa il cosiddetto pacchetto legislativo sui sistemi di pagamento, risiede nel fatto che nell'UE il mercato dei pagamenti al dettaglio è in evoluzione come dimostrato da alcuni dati rilevanti: il 34% dei cittadini europei fanno acquisti in internet e oltre il 50% possiede uno smartphone, attraverso cui accede al mondo dei pagamenti tramite dispositivo mobile.

L'accordo con il Consiglio si basa su nuove regole volte a: stimolare la concorrenza fra gli operatori dei servizi di pagamento, ampliare l'informazione per i cittadini consumatori, promuovere metodi di pagamento innovativi e altrettanto sicuri, in considerazione delle innovazioni tecnologiche degli ultimi anni, riconoscere diritti di rimborso in caso di frodi, diminuire le spese legate ai servizi di pagamento e, non ultimo, una maggiore attenzione verso il trattamento dei dati.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für den Bericht über Zahlungsdienste im Binnenmarkt gestimmt. Kollege Tajani hat eine hervorragende Arbeit gemacht. Zahlungsdienste sind von elementarer Bedeutung, wenn wir vom gemeinsamen europäischen Binnenmarkt sprechen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ich befürworte den Bericht meines Kollegen über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2013/36/EU und 2009/110/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG. Die Schaffung eines Binnenmarktes für den Zahlungsverkehr und elektronische Transaktionen leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Verbraucher in der EU. Zunehmend mehr Arbeit wird über die Grenzen hinweg und über das Internet durchgeführt. Das Fehlen eines klaren Rechtsrahmens führt zu Rechtsunsicherheit und einem Mangel an Verbraucherschutz.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against the second Payment Services Directive because it interferes in freedom of contract, grants the Commission power to issue delegated acts and demands ‘full harmonisation’ in a way that prevents the UK from having its own approach to such matters.

I have no option but to vote against anything which provides the unelected Commission with the power to issue delegated acts. I also note the interference in freedom of contract evident in Article 62, and the suggestion of ‘full harmonisation’ in Article 107.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ President, I voted in favour of this report, which will allow to ensure the development of new practices and new actors in payment services while ensuring safety and transparency for consumers. It will make electronic payments safer for consumers and encourage competition and innovation in the market. As we continue to push to stop card schemes and banks from unnecessarily increasing fees we expect savings to be passed on to consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), por escrito. ‒ Cada día hacemos más compras por internet. Es necesario, por tanto, mejorar la seguridad de los pagos que hacemos en línea y garantizar la privacidad de los datos de los compradores, así como facilitar la entrada de nuevos competidores en el mercado europeo de los servicios de pago, lo que permitirá una reducción de los costes. Por ello, esta Directiva cuenta con mi voto a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta propuesta, que avanza en el establecimiento de una regulación clara de las transacciones y los pagos en Europa. El objetivo es mejorar la protección del consumidor ante casos de fraude y pagos erróneos o no autorizados, para que el sistema de pagos sea más seguro en todos los Estados miembros. Por otra parte, el cambio legislativo reduce el coste de los pagos tanto en línea como por tarjeta, en beneficio de los consumidores y las pequeñas empresas, ya que el mercado actual está extremadamente fragmentado y dominado por los grandes bancos.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ Along with my colleagues in the European Parliamentary Labour Party, I voted in favour of the Payment Services Directive because it will make electronic payments safer for consumers and encourage competition and innovation in the market. As we continue to push to stop card schemes and banks from unnecessarily increasing fees, we expect savings to be passed on to consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Directiva, que actualiza la Directiva sobre servicios de pago del año 2007 con el objeto de tener en cuenta la aparición de nuevos actores en este mercado.

El texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor, gracias al trabajo de nuestro Grupo, con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión.

En particular, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago. También se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

Asimismo, se logró que en el diálogo tripartito se incluyera la prohibición expresa de la cancelación del servicio de tarjeta de pago por traslado del titular a otro Estado miembro, ejemplo de mala práctica bancaria que hay que erradicar y que no puede subsistir en el futuro mercado único de capitales.

En este sentido, es importante asegurar que el importante proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales no deje de lado a las familias y los usuarios de servicios financieros, incluyendo los transfronterizos, dada la larga lista de obstáculos al movimiento de capitales.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report, as I am in favour of setting a basis for a harmonised legal framework for the creation of an integrated payments market, which also aims to update and complement the current framework on payment services. Ensuring a competitive level playing field for all categories of payment service providers and ensuring the adequate and consistent protection of consumer interests in the context of payment transactions, including extending regulatory protection to new payment services, are proposals well aligned with the principles of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Vorschlag ist die abschließende Bestätigung des im Juli im Trilogverfahren ausgehandelten Kompromisses zwischen EP, Ministerrat und Kommission. Er baut auf einer früheren Richtlinie, 2007/64/EG, auf und vervollständigt somit die Regelung für einen gemeinsamen elektronischen Zahlungsverkehrsmarkt. Dazu gehört die Marktöffnung für sogenannte Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste.

Insofern ist der Vorschlag innovationsfreundlich, fördert den Wettbewerb zwischen Zahlungsverkehrsanbietern und stellt einen weiteren Baustein auf dem Weg zu einem gut funktionierenden europäischen Binnenmarkt dar. Das „Level Playing Field“ wird mit dieser gemeinsamen Regulierung auf transparente Art und Weise festgelegt. Daher stimme ich für diesen Bericht.

Die Kommission, EZB und EBA fordere ich hiermit auf, bei der Implementierung der Richtlinie und später als Aufsichtsbehörden sorgsam auf folgende Aspekte zu achten:

- Datenschutz und die Sicherheit vor unbefugtem Zugriff sind nicht verhandelbar und müssen unter allen Umständen gewährleistet bleiben.

- Der Kontoinformationsdienst verwendet für Kontoabfragen die starke Kundenauthentifizierung.

- Bedingung für den Zugang des Drittdienstes ist eine Versicherungsdeckung, die eine vollständige Entschädigung des kontoführenden Kreditinstituts für eventuelle Schäden sicherstellt.

Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Einheitseuro abgeschafft werden muss. Er führt zu Zwist und Zwietracht in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta propuesta, que avanza en el establecimiento de una regulación clara de las transacciones y los pagos en Europa. El objetivo es mejorar la protección del consumidor ante casos de fraude y pagos erróneos o no autorizados, para que el sistema de pagos sea más seguro en todos los Estados miembros. Por otra parte, el cambio legislativo reduce el coste de los pagos tanto en línea como por tarjeta, en beneficio de los consumidores y las pequeñas empresas, ya que el mercado actual está extremadamente fragmentado y dominado por los grandes bancos.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report. It will allow the development of new practices and new players in payment services while, at the same time, ensuring safety and transparency for consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o prijedlogu direktive Parlamenta i Vijeća o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu i izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2016/36/EZ i 2009/110/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ zbog toga što se time smanjuju razlike među državama članicama i uravnotežuje pravni okvir unutar Unije u navedenoj domeni, te jamči veći stupanj pravne sigurnosti. Nastavno tome, osnažuje se europsko platno tržište, zaštita potrošača i sigurnost plaćanja te potiču se niže cijene istih.

Držim, međutim, da se posebna pažnja treba posvetiti transparentnosti takvih procesa, osigurati zaštitu podataka i jasno informirati potrošače o njihovim pravima, te potaknuti nove tehnologije u skladu s rastućim potrebama inovacije. Na ovaj način, usluge platnog prometa pružaju potrošačima veći izbor i odražavaju ravnotežu između otvorenog tržišta i sigurnosti plaćanja. Zato podržavam ovaj prijedlog.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Le but de cette directive est de sécuriser les paiements en ligne effectués au sein des États membres. Dans cette optique, il est proposé d’ouvrir le marché à deux nouveaux prestataires de services de paiement (PSP), à savoir les PSP gestionnaires de comptes et les PSP tiers. Globalement, le texte s'attache beaucoup à la protection des consommateurs.

Toutefois, pour ce qui est des PSP tiers, certaines dispositions demeurent obscures, notamment en ce qui concerne la confidentialité et l’exploitation des informations collectées par le prestataire.

Je me suis donc abstenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Antonio Tajani sur les services de paiement. Ce vote valide l'accord obtenu avec la Commission européenne et le Conseil, qui permet un renforcement de la sécurité des transactions et une réduction des coûts. Les prestataires de services de paiement seront dans l'obligation d'adopter des technologies d'authentification sûres, de s'assurer que les données personnelles circulent sur des canaux sûrs et qu'elles ne seront partagés qu'avec le consentement de l'utilisateur et de manière aussi réduite que possible.

Le rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce rapport qui permet d'adapter les paiements des consommateurs aux nouvelles formes de paiement (mobiles, électroniques). Ce texte vise à favoriser l’efficacité du système de paiement dans son ensemble et à offrir un plus grand choix aux consommateurs tout en garantissant la protection des données et des paiements et en imposant l’obligation d'informer les consommateurs de leurs droits.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Der Text macht klar, inwieweit das derzeitige Rahmenwerk für elektronische Zahlungen nicht mehr adäquat auf Innovationen abgestimmt ist und sich teilweise Regulierungen entzieht bzw. inwieweit sich einzelne nationale Regulierungen gegenseitig widersprechen und damit Zahlungsdienste nicht grenzüberschreitend tätig sein können. Er zielt darauf ab, dass Zahlungsdienste effizienter werden, Kunden mehr Wahl haben, mehr Transparenz in diesem Feld geschaffen wird und das Vertrauen in solche Dienste gestärkt wird. Ich unterstütze alle diese Vorschläge und stimme deshalb für den Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. ‒ Es Eiropas Parlamenta plenārsesijā Strasbūrā balsoju par priekšlikumu direktīvai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, jo uzskatu, ka tā veicinās elektronisko maksāšanas līdzekļu attīstību un vienkāršos elektroniskos maksājumus gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Direktīva radīs līdzvērtīgākus apstākļus esošajiem un jaunajiem tirgus dalībniekiem, atvieglojot jaunu maksāšanas līdzekļu piekļuvi plašākam tirgum un nodrošinot augsta līmeņa patērētāju aizsardzību šo maksājumu pakalpojumu izmantošanā ES. Mērķis ir radīt labvēlīgu vidi jaunu un inovatīvu maksāšanas līdzekļu izveidei nākotnē. Iniciatīvas, kas samazina ES tirgus fragmentāciju, it sevišķi finanšu jomā, ir atbalstāmas, tādēļ balsoju par šo direktīvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the report, as it will allow to ensure the development of new practices and new actors in payment services while ensuring safety and transparency for consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Vorschlag ist die abschließende Bestätigung des im Juli im Trilogverfahren ausgehandelten Kompromisses zwischen EP, Ministerrat und Kommission. Er baut auf einer früheren Richtlinie, 2007/64/EG, auf und vervollständigt somit die Regelung für einen gemeinsamen elektronischen Zahlungsverkehrsmarkt. Dazu gehört die Marktöffnung für sogenannte Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste.

Insofern ist der Vorschlag innovationsfreundlich, fördert den Wettbewerb zwischen Zahlungsverkehrsanbietern und stellt einen weiteren Baustein auf dem Weg zu einem gut funktionierenden europäischen Binnenmarkt dar. Das „Level Playing Field“ wird mit dieser gemeinsamen Regulierung auf transparente Art und Weise festgelegt. Daher stimme ich für diesen Bericht.

Die Kommission, EZB und EBA fordere ich hiermit auf, bei der Implementierung der Richtlinie und später als Aufsichtsbehörden sorgsam auf folgende Aspekte zu achten:

- Datenschutz und die Sicherheit vor unbefugtem Zugriff sind nicht verhandelbar und müssen unter allen Umständen gewährleistet bleiben.

- Der Kontoinformationsdienst verwendet für Kontoabfragen die starke Kundenauthentifizierung.

- Bedingung für den Zugang des Drittdienstes ist eine Versicherungsdeckung, die eine vollständige Entschädigung des kontoführenden Kreditinstituts für eventuelle Schäden sicherstellt.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – A kereskedelemben és a szolgáltatások terén a kártyás fizetések felfutásán túl az internetes, a mobil- és más új fizetési módok dinamikus fejlődése tapasztalható. Tekintettel arra, hogy ezek jelentős részben határokon átnyúló tranzakciók, a fogyasztók biztonsága érdekében támogattam a jelentést, amely egyértelmű és harmonizált szabályozási keretet biztosít uniós szinten. Célja, hogy a fizetési műveletek legyenek biztonságosak, nyújtsanak védelmet a csalás kockázatával szemben.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho deciso di votare a favore in quanto la presente proposta pone le basi per un quadro giuridico armonizzato concernete la creazione di un mercato integrato dei pagamenti. Lo scopo è quello di aggiornare ed integrare l'attuale quadro sui servizi di pagamento, garantendo la parità di condizioni concorrenziali tra tutte le categorie di prestatori di servizi di pagamento. In tal modo sarà possibile fornire una più ampia scelta nonché una maggiore efficienza, trasparenza e sicurezza dei pagamenti al dettaglio.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la proposition de directive du Parlement et du Conseil européen relative aux services de paiement dans le marché intérieur. Depuis ces dernières années, le marché européen des paiements connaît en effet d’importants et profonds changements techniques. Afin de soutenir la croissance en Europe, il est nécessaire d’accompagner ces innovations techniques en proposant de nouveaux services de paiement adaptés aux besoins actuels. J’ai donc soutenu cette proposition de directive pour permettre aux citoyens, aux consommateurs, aux entrepreneurs et aux commerçants de bénéficier d’une gamme de services de paiement plus large, dont la sécurité et la transparence seront renforcés.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Directiva, que actualiza la Directiva sobre servicios de pago del año 2007 con el objeto de tener en cuenta la aparición de nuevos actores en este mercado.

El texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor, gracias al trabajo de nuestro Grupo, con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión.

En particular, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago. También se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

Asimismo, se logró que en el diálogo tripartito se incluyera la prohibición expresa de la cancelación del servicio de tarjeta de pago por traslado del titular a otro Estado miembro, ejemplo de mala práctica bancaria que hay que erradicar y que no puede subsistir en el futuro mercado único de capitales.

En este sentido, es importante asegurar que el importante proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales no deje de lado a las familias y los usuarios de servicios financieros, incluyendo los transfronterizos, dada la larga lista de obstáculos al movimiento de capitales.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ Debido a la situación actual en la que nos encontramos, con riesgos de seguridad en la cadena de pago y desprotección de los consumidores en determinados terrenos, resulta necesario realizar este informe para lograr que consumidores y minoristas puedan disfrutar de métodos de pago eficaces, cómodos y seguros a escala de la Unión.

En aras de la seguridad jurídica resulta necesario establecer nuevas disposiciones que acaben con las lagunas legales existentes; motivo por el que nace este informe. Asimismo, se lucha para que comerciantes y empresas en general puedan aprovecharse de las ventajas que ofrece el mercado interior.

Además, la presente Directiva pretende garantizar la continuidad en el mercado, de manera que todos los proveedores de servicios (tanto los nuevos como los ya existentes) puedan ofrecer sus servicios en un marco reglamentario armonizado. De igual manera, se insta a los Estados miembros, al BCE, a la Comisión y a la ABE a que garanticen una competencia leal en este mercado.

Considero de gran relevancia este informe y lo apoyo, ya que contribuirá a consolidar un marco legal claro que generará eficiencia en todo el sistema de pago e incrementará la gama de servicios de pago disponibles y la transparencia de estos.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Vorschlag ist die abschließende Bestätigung des im Juli im Trilogverfahren ausgehandelten Kompromisses zwischen EP, Ministerrat und Kommission. Er baut auf einer früheren Richtlinie, 2007/64/EG, auf und vervollständigt somit die Regelung für einen gemeinsamen elektronischen Zahlungsverkehrsmarkt. Dazu gehört die Marktöffnung für sogenannte Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste.

Insofern ist der Vorschlag innovationsfreundlich, fördert den Wettbewerb zwischen Zahlungsverkehrsanbietern und stellt einen weiteren Baustein auf dem Weg zu einem gut funktionierenden europäischen Binnenmarkt dar. Das „Level Playing Field“ wird mit dieser gemeinsamen Regulierung auf transparente Art und Weise festgelegt. Daher stimme ich für diesen Bericht.

Die Kommission, EZB und EBA fordere ich hiermit auf, bei der Implementierung der Richtlinie und später als Aufsichtsbehörden sorgsam auf folgende Aspekte zu achten:

- Datenschutz und die Sicherheit vor unbefugtem Zugriff sind nicht verhandelbar und müssen unter allen Umständen gewährleistet bleiben.

- Der Kontoinformationsdienst verwendet für Kontoabfragen die starke Kundenauthentifizierung.

- Bedingung für den Zugang des Drittdienstes ist eine Versicherungsdeckung, die eine vollständige Entschädigung des kontoführenden Kreditinstituts für eventuelle Schäden sicherstellt.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti této doplňující zprávě, která dále reguluje něco, co jde proti svobodě smlouvy, a tudíž by mělo být ponecháno na smluvní volnosti obchodních partnerů, např. článek 62. Dále jsem také proti tomu, že článek 104 zmocňuje Komisi k tomu, aby přijímala prováděcí akty. Plná harmonizace uvedená ve článku 107 lépe odpovídá nařízení než směrnici.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Ovim prijedlogom Direktive želi se stvoriti harmonizirani pravni okvir radi stvaranja jedinstvenog i integriranog sustava platnog prometa u Europskoj uniji. Mjerama obuhvaćenim ovim prijedlogom Direktive želi se standardizirati i omogućiti inter-operatibilnost usluga za kartično, mobilno i internet plaćanje; poticati konkurencija različitih pružatelja usluga na području platnog prometa s ciljem podizanja učinkovitosti i transparentnosti i sigurnosti na području plaćanja na malo; poticati prekogranična upotreba inovativnih kartica, internet i mobilnog plaćanja kako bi se osiguralo jedinstveno tržište za plaćanje na malo; i osigurati adekvatnu zaštitu potrošača na području platnog prometa, pogotovo na području novih oblika plaćanja.

Ovaj će prijedlog smanjiti troškove plaćanja i omogućiti ulazak na tržište novim pružateljima usluga, a istovremeno podići će se razina sigurnosti za potrošače. Stoga sam podržala Izvješće zastupnika Tajanija.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. – V súčasnej dobe globalizácie sa mení tradičný obchod na digitálnu ekonomiku a zároveň sa rozvíja ponuka elektronických platieb pre užívateľov. Tieto zmeny si vyžadujú aj náležitú úpravu legislatívy, ktorá zvýši právnu istotu a ochranu subjektov v týchto vzťahoch. Predložený návrh reaguje na rozvoj elektronických a mobilných operácií a nástup nových druhov platobných služieb. Zavedenie presnejších práv a povinností pre jednotlivca, platobné inštitúcie, ako aj pre členské štáty prispeje k transparentnosti a bezpečnosti platobných operácií, k zvýšeniu hospodárskej súťaže a zároveň k eliminácií nekalých praktík, akými je zneužívanie údajov alebo pranie špinavých peňazí.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της Συμπληρωματικής Έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/EΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 7/10/2015 καθώς και διότι ο ορθός τρόπος λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει ένα ασφαλές σύστημα πληρωμών προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της οικονομίας στην Ένωση και να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από τη διαφάνεια στις υπηρεσίες πληρωμών. Είναι, επομένως, σαφές ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν, ώστε οι κανόνες πρόσβασης στις υπηρεσίες πληρωμής να είναι αντικειμενικοί και αμερόληπτοι και επίσης να υπάρχει ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Με αυτό τον τρόπο θα σταματήσουν οι φραγμοί μεταξύ των εθνικών αγορών ενώ θα συμβάλει η εσωτερική αγορά στη δημιουργία ηλεκτρονικού εμπορίου. Ταυτόχρονα, όμως, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δικαιούται να αποκλείσει από την ενιαία αγορά τους ηλικιωμένους, αλλά και άλλες μερίδες καταναλωτών, επιβάλλοντας την υποχρεωτική χρήση καρτών και οδηγώντας έτσι στη «αχρήματη» κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ As consumers and undertakings are not in the same position, they do not need the same level of protection. While it is important to guarantee consumer rights by provisions from which it is not possible to derogate by contract, it is reasonable to let undertakings and organisations agree otherwise when they are not dealing with consumers.

However, Member States should be able to provide that micro-enterprises, as defined in Commission Recommendation 2003/361/EC, be treated in the same way as consumers. In any case, certain core provisions of this Directive should always apply, irrespective of the status of the user.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ La proposta di direttiva in merito ai servizi di pagamento nel mercato interno mi trova favorevole. La relazione favorisce una crescita a livello di sviluppo europeo del mercato dei pagamenti elettronici, sottolineando l'importanza di avere regole e procedure che siano coerenti su tutto il territorio europeo, favorendo così anche la certezza del diritto. Sono questi aspetti importanti da tenere in considerazione e su cui lavorare con qualità, alla luce dell'attuale situazione a livello europeo e anche dell'evoluzione delle necessità dei consumatori, che devono essere adeguatamente tutelati. Inoltre la previsione di una riduzione dei costi è un dettaglio di non trascurabile importanza, prevedendo fra l'altro anche una maggiore sicurezza dei pagamenti, tutelando così i diritti dei consumatori

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. ‒ Dnes jsme hlasovali o revidovaných unijních pravidlech o platebních službách. Mělo by dojít ke snížení nákladů na placení účtu tím, že nové firmy na trhu budou moci používat mobilní a online nástroje k provádění plateb jménem zákazníka. Nová pravidla mají rovněž za cíl zabezpečení elektronických plateb stanovením norem o ochraně dat a odpovědnosti pro všechny poskytovatele elektronických platebních služeb. Banka spravující účet plátce k němu bude moci zamezit přístup třetímu poskytovateli služeb pouze na základě objektivně oprávněných a doložených bezpečnostních důvodů nahlášených dozorčím orgánům. Toto ochranné opatření by mělo zabránit možnosti jakýmkoli způsobem „blokovat“ trh pro nové platební služby. Platby by tak měly být mnohem bezpečnější, proto jsem návrh podpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Stefano Maullu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa relazione per favorire l'aggiornamento della regolamentazione dei servizi di pagamento. Sono convinto che questa relazione approvata dalla larga maggioranza dei presenti rappresenti un passo avanti importante che inciderà positivamente sulle vite dei cittadini europei. Oltre a essere stata migliorata la sicurezza dei servizi di pagamento online, è stato dato rilievo al trattamento dei dati personali.

 
  
MPphoto
 
 

  Emmanuel Maurel (S&D), par écrit. ‒ Ces dernières années, les paiements en ligne ont connu de profondes évolutions. Il y a peu, ils étaient exclusivement organisés par les opérateurs bancaires. Désormais, d’autres acteurs profitent de l’apparition des nouvelles techniques de paiement pour s’immiscer sur le marché. C’est la raison pour laquelle le législateur européen s’est engagé à donner un périmètre légal à cette évolution. La nouvelle directive sur les services de paiement (DPS2), sur laquelle le Parlement s’est prononcé lors de la dernière session plénière, vise précisément à encadrer ces nouvelles pratiques, que se sont appropriées de nombreuses entreprises européennes.

Dès lors, en votant pour le rapport Tajani, j’ai souhaité accorder un soutien exigeant à ces efforts de régulation. Si je suis convaincu de la nécessité de légiférer en la matière, je veux rester vigilant: les nouvelles dispositions devront en toutes circonstances protéger les citoyens européens, et notamment leurs données personnelles. L’innovation peut et doit contribuer au bien-être de nos sociétés mais, pour cela, elle doit s’accompagner de solides garde-fous d’intérêt général.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht betont, inwieweit das derzeitige Rahmenwerk für elektronische Zahlungen nicht mehr adäquat auf die Innovationen abgestimmt ist. Teilweise werden Regulierungen entzogen oder es widersprechen sich einzelne nationale Regulierungen gegenseitig und damit können Zahlungsdienste nicht grenzüberschreitend tätig sein. Der Bericht zielt darauf ab, dass Zahlungsdienste effizienter werden, Kunden eine größere Auswahl haben, mehr Transparenz in diesem Feld geschaffen wird und das Vertrauen in solche Dienste gestärkt wird. Grundsätzlich sind es keine schlechten Vorschläge, jedoch wären diese noch ausbaufähig. Daher habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ La proposition vise à abroger l'actuelle directive sur les services de paiement (DSP). Il s'agit d'étendre le champ d'application de cette directive afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur des services de paiement. En effet, avec l'apparition de nouveaux types de services de paiement et la croissance rapide des paiements électroniques et mobiles, le marché des paiements de détail a connu d'importantes innovations techniques qui mettent à l'épreuve le cadre législatif actuel. En facilitant les transactions au sein de l'Union, la Commission espère favoriser la croissance. La faible consommation a pourtant peu à voir avec les moyens de paiement. Il s'agirait plutôt d'augmenter les revenus dont disposent les individus. Le texte propose néanmoins un contrôle renforcé des établissements de paiement au vu de combattre le blanchiment et le financement du terrorisme. Une attention particulière est également portée aux actionnaires des établissements de paiements. Pour encourager cela, je vote Pour mais sans enthousiasme.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ La finalité de cette directive est de sécuriser davantage les paiements en ligne au sein des États membres de l’Union. Pour cela, il est proposé d’ouvrir le marché à deux nouveaux prestataires de services de paiement (PSP), à savoir les PSP gestionnaires de comptes et les PSP tiers. Dans son ensemble, le texte attache une importance toute particulière à la protection des consommateurs. Néanmoins, s’agissant des PSP tiers, certains points demeurent obscurs quant à la confidentialité et à l’exploitation des informations collectées par le prestataire.

Pour cette raison, je me suis abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A escolha e a transparência dos serviços de pagamento são fundamentais para que os consumidores, os comerciantes e as empresas possam tirar pleno partido do mercado interno, fundamental para o crescimento da economia da União.

Por este motivo, apresentei o meu voto favorável à proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos serviços de pagamento no mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ This resolution features much wording that has been amended by Parliament on the Commission’s proposal regarding payment services in the internal market. The final, amended, proposal will work to harmonise the rapidly changing payments market and its regulation in the European Union across national borders – focusing on digital and mobile payments in particular.

Such standardisation will improve consumer welfare and ease the burdens on payment services firms attempting to operate transnationally. Therefore I voted in favour of the resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – L'avènement d'un marché numérique en Europe, conditionné par l'émergence de champions européens des nouvelles technologies, est une des priorités libérales du Parlement européen. Nous venons d'approuver la mise à jour des règles sur le marché des services de paiement, actuellement fragmenté et onéreux, dont le coût est évalué à 130 milliards d'euros par an. Il est prévu que les citoyens européens dépensent 45 milliards d'euros via le paiement mobile durant l'année 2015, soit une augmentation de près de 90 % par rapport à 2014. Des chiffres qui confirment la croissance inévitable du numérique dans la vie quotidienne. Ce nouveau cadre réglementaire permettra de réduire les coûts, d'améliorer la sécurité et de faciliter les paiements principalement via mobile et sur internet.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. ‒ Vítam návrh smernice o platobných službách na vnútornom trhu z dôvodu neustáleho rozvoja integrovaného vnútorného trhu, ktorý má veľký význam pre podporu rastu hospodárstva v Únii. Hlavnou zásadou plnej integrity a efektívnosti je bezpečnosť a transparentnosť pri platbách a využívaní platobných služieb. Je preto nutné harmonizovať trh a naďalej upevňovať dôveru spotrebiteľov. Mali by sa stanoviť nové pravidlá a zaručiť rovnocenné podmienky na zabezpečenie jednotného uplatňovania legislatívneho rámca v EÚ. Pokladám za dôležité zamerať sa na poskytnutie primeranej ochrany spotrebiteľom a podnikom, ku ktorým sa viaže právo poznať skutočné náklady za platby a služby a byť jasne informovaný o svojich právach a povinnostiach, čo má za cieľ posilniť istotu voči harmonizovanému platobnému trhu. Oceňujem rozvoj integrovaného trhu a súhlasím s nariadeniami, pomocou ktorých sa bude predchádzať odlišným prístupom v rámci vnútorného trhu, aby sa plne využívali výhody z neho plynúce. Neustále narastá objem elektronických platieb a využívanie stále nových služieb, čo vnímam ako trend v celosvetovom meradle. Je preto potrebné si uvedomiť, že je nevyhnutné urýchliť vytvorenie a harmonizovanie efektívneho integrovaného platobného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report on payment services in the internal market, ensuring the development of new practices and new players in payment services while ensuring safety and transparency for consumers, which is essential.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Bizottság a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására, továbbá a 2002/65/EK, a 2013/36/EU és a 2009/110/EK irányelv módosítására, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezésére tett javaslatot a Parlamentnek és a Tanácsnak. Az EP Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, elfogadva az olasz néppárti Antonio Tajani jelentését, azt indítványozza a Parlamentnek, hogy első olvasatban javasolja a Bizottság tervezetének módosítását. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A revisão do quadro jurídico da União relativo aos serviços de pagamento e, nomeadamente, a análise do impacto da Diretiva 2007/64/CE e a consulta sobre o Livro Verde da Comissão de 11 de Janeiro de 2012, intitulado "Para um mercado europeu integrado dos pagamentos por cartão, por Internet e por telemóvel", demonstraram que a evolução registada suscitara importantes desafios do ponto de vista regulamentar.

Voto favoravelmente o presente relatório que pretende colmatar as lacunas regulamentares existentes, assegurando simultaneamente uma maior clareza jurídica e uma aplicação coerente do quadro legislativo em toda a União. Deverão ser garantidas aos operadores já presentes no mercado e aos novos operadores condições equivalentes para o exercício da atividade, permitindo a implantação generalizada dos novos meios de pagamento no mercado e garantindo um elevado nível de proteção dos consumidores na utilização desses serviços de pagamento em toda a União

Entendo ainda que a evolução continuada de um mercado interno integrado de pagamentos eletrónicos seguros é fundamental para apoiar o crescimento da economia da União Europeia e para garantir que os consumidores, os comerciantes e as empresas possam usufruir da escolha e da transparência dos serviços de pagamento, a fim de tirarem pleno partido do mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. – Ce vote vise à adopter une nouvelle directive sur les services de paiement pour ouvrir le marché à de nouveaux acteurs. L’effet attendu est une baisse des coûts de transaction assortie d'une élévation du niveau de sécurité des paiements en ligne. Cependant, cette directive crée une nouvelle catégorie, celle des prestataires de services de paiement tiers, qui pourront initier des paiements à la demande du payeur sans détenir les fonds concernés. Une incertitude sur le traitement de l’information de ces nouveaux acteurs demeure. J’ai donc décidé de m’abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Payment Services Directive because it will make electronic payments safer for consumers and encourage competition and innovation in the market. As we continue to push to stop card schemes and banks unnecessarily increasing fees, we expect savings to be passed on to consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I voted for this report which will improve the effectiveness of the European Parliament and Council directives on payment services in the internal market.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this proposed directive, on which my colleague Matt Carthy was a shadow rapporteur. The Payment Services Directive is an important piece of legislation which creates new prospects for SMEs and budding start-ups by opening up the banking industry to what are known as third-party providers (TPPs). Not only does this create more employment and business opportunities but it also allows for more consumer choice.

During discussions in preparatory meetings of the Committee on Economic and Monetary Affairs, Matt Carthy highlighted the need to break the dominance of the big banks, which currently control the payments market to the detriment of small businesses and budding entrepreneurs. Moreover, he sought to ensure that the legislation would strengthen consumer protection and regulate operators who previously functioned with no regulatory or supervisory framework. All competitors will now be forced to comply with financial regulation, which is crucial for any economy.

It was for these reasons I voted in favour of this legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem zprávu o platebních službách na vnitřním trhu, která je výsledkem dlouhého vyjednávání mezi EP a Radou obsahujícího řadu složitých technických detailů. Výsledná podoba zajišťuje rovné podmínky mezi všemi kategoriemi poskytovatelů platebních služeb, které zároveň dávají větší možnost volby mezi maloobchodními platebními prostředky a zvyšují jejich bezpečnost a transparentnost. Kladně hodnotím také usnadnění přeshraničního poskytování inovativních platebních služeb při placení kartami, na internetu nebo mobilem.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Der vorliegende Bericht macht klar, warum das derzeitige Rahmenwerk für elektronische Zahlungen nicht mehr an den aktuellen Stand der Innovationen angepasst ist und sich teilweise der Regulierung entzieht. Ferner wird festgestellt, dass sich einzelne nationale Regulierungen gegenseitig widersprechen und damit Zahlungsdienstleister nicht grenzüberschreitend tätig sein können. Im Bericht wird gefordert, dass Zahlungsdienste effizienter werden, Kunden mehr Wahlmöglichkeiten haben, mehr Transparenz in diesem Feld geschaffen wird und das Vertrauen in solche Dienstleistungen gestärkt wird. Grundsätzlich weist der Bericht keine schlechten Vorschläge auf, jedoch gibt es einige Punkte, welche noch genauer definiert werden müssen. Aus diesem Grund habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Euroopa Liidu makseteenuste reeglite täiendamine vähendab makseteenustega seotud kulusid, parandab teenuste turvalisust ning on vajalik selleks, et innovatsiooniga sammu pidada.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Siekiant tobulinti mokėjimo paslaugų teisinį reguliavimą yra tikslinga praplėsti direktyvos taikymo sritį. Siekiant skatinti konkurenciją, svarbu užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikimo srityje būtų taikomi teisinį tikrumą garantuojantys teisės aktai. Be to, būtina užtikrinti saugius, veiksmingus, konkurencingus ir novatoriškus elektroninius mokėjimus.

Ypatingas vaidmuo turi būti skiriamas mokėjimo paslaugų vartotojų teisių ir interesų apsaugai. Svarbu skatinti ir užtikrinti vieningos rinkos veikimo principą, kad vartotojai, mažmenininkai ir įmonės pajustų visą bendrosios rinkos naudą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad naujasis reguliavimas turi būti lankstus, lengvai prisitaikantis prie naujų rinkos pokyčių ir naujų paslaugų, kadangi paslaugų rinkoje vyksta nuolatinė aktyvi plėtra. Siekiant efektyviai funkcionuojančios bendros rinkos labai svarbu iš anksto identifikuoti barjerus, ribojančius naujovių diegimą bei efektyvumo didinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D), per iscritto. ‒ Ho deciso di votare a favore della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Negli ultimi anni, i rischi di sicurezza riguardanti i pagamenti elettronici sono aumentati. Ciò è dovuto alla crescente complessità tecnica dei pagamenti elettronici, al continuo aumento del numero di pagamenti elettronici effettuati in tutto il mondo e all'avvento di nuovi tipi di servizi di pagamento. La sicurezza dei servizi di pagamento è una condizione fondamentale per il buon funzionamento del relativo mercato. È quindi opportuno stabilire nuove regole al fine di colmare le lacune regolamentari, garantendo al contempo maggiore chiarezza giuridica e un'applicazione uniforme del quadro legislativo in tutta l'Unione. Gli operatori già attivi sul mercato e i nuovi operatori dovrebbero beneficiare di pari condizioni operative, in modo da rendere possibile una più ampia diffusione sul mercato dei nuovi mezzi di pagamento e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che si avvalgono di tali servizi di pagamento. Ciò dovrebbe generare efficienze nel sistema dei pagamenti nel suo complesso e tradursi in una maggiore trasparenza dei servizi di pagamento, rafforzando inoltre la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Voterei a favore in quanto ritengo necessario implementare il mercato unico integrato per i pagamenti elettronici sicuri, al fine di favorire la crescita dell’economia comunitaria e al tempo stesso garantire la trasparenza dei servizi di pagamento ai cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – The revision of the Payment Services Directive will bolster e-commerce and provide significant advantages for European consumers, whose interest lies at the heart of every piece of legislation that we in the EU institutions produce. I therefore welcome the new measures contained in PSD 2, such as enhanced legal protection, information on transactions and unconditional refund in case of unauthorised payments or fraud.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Današnje je tržište platnog prometa u Europskoj uniji rascjepkano i skupo. Njegov trošak iznosi preko 1 % BDP-a Europske unije ili 130 milijardi eura godišnje. Te si troškove gospodarstvo ne može priuštiti. Potrebno je poticati jedinstveno digitalno tržište, što će internetski platni promet učiniti jeftinijim i sigurnijim za trgovce na malo i potrošače. Naknade za razmjenu koje plaćaju trgovci na malo nađu se na računima izdanima potrošačima. Ne samo da potrošači najčešće nisu toga svjesni već ih se sada sustavima nagrađivanja potiče da upotrebljavaju kartice koje njihovim bankama osiguravaju najveće prihode.

Jednaki uvjeti stvorit će se za pružatelje usluga platnog prometa, novi pružatelji dobit će priliku da budu dio tržišta i ponude inovativne usluge, trgovci na malo ostvarit će veliku uštedu plaćajući manje naknade svojim bankama, a potrošači će imati prednosti zahvaljujući nižim maloprodajnim cijenama.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Ce vote vise à adopter une nouvelle directive sur les services de paiement pour ouvrir le marché à de nouveaux acteurs. L’effet attendu est une baisse des coûts de transaction assortie d'une élévation du niveau de sécurité des paiements en ligne. Cependant, cette directive crée une nouvelle catégorie, celle des prestataires de services de paiement tiers, qui pourront initier des paiements à la demande du payeur sans détenir les fonds concernés. Une incertitude sur le traitement de l’information de ces nouveaux acteurs demeure. J’ai donc décidé de m’abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Prijedlog direktive iznimno je važan jer značajna područja tržišta plaćanja, posebno kartična plaćanja te internetska i mobilna plaćanja, ostaju rascjepkana nacionalnim granicama, a pružateljima je platnih usluga teško uvesti inovativne, sigurne i lako upotrebljive digitalne platne usluge. Prijedlog s amandmanima Europskog parlamenta ispunjava određene regulatorne praznine, težeći modernizaciji zakonodavnog okvira za platne usluge u skladu s razvojem tehnologije i tržišta, povećanju izbora za potrošače, poticanju na smanjenje cijena platnih usluga te unaprjeđenje sigurnosti online plaćanja. Amandmanima na prijedlog direktive jasnije su definirani uvjeti i implikacije isključenja pojedinih platnih transakcija iz područja primjene Direktive 2007/64/EZ, a opseg usluga dotaknutih Direktivom proširio se na usluge pružanja informacija o računu i usluge iniciranja plaćanja, u svrhu povećanja transparentnosti i sigurnosti takvog poslovanja. Kako bi se spriječilo arbitrarno korištenje prakse isključenja iz Direktive u različitim državama članicama, pružatelji usluga trebali bi biti obvezni priopćiti relevantne aktivnosti nadležnim tijelima država članica, a za sva isključenja koja se temelje na poštovanju praga trebalo bi odrediti postupak obavješćivanja. Kako je naglasio i Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, ovaj prijedlog direktive zasigurno bi omogućio potrošačima, trgovcima na malo i drugim sudionicima na tržištu jednostavnije i potpunije iskorištavanje pogodnosti unutarnjeg tržišta EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Slažem se s prijedlogom kolege Antonija Tajanija na temu usluga platnog prometa na unutarnjem tržištu. Cilj je daljnja tržišna integracija i smanjenje rascjepkanosti u tom području.

S obzirom da na tržištu elektroničkog platnog prometa u Europi postoje velike mogućnosti za inovacije, uz pomoć ove inicijative potrošači i trgovci trebali bi dobiti priliku za potpuno iskorištavanje prednosti slobodnog tržišta. Dakle, želi se potaknuti daljnji razvoj tržišta elektroničkog platnog prometa na razini cijele Europske unije, što odgovara današnjim svjetskim procesima napuštanja tradicionalnih načina trgovanja, te približavanju digitalnom gospodarstvu.

Cilj je ujedno smanjiti troškove i cijene za korisnike usluga platnog prometa, stvoriti veći izbor i transparentnost usluga platnog prometa, unaprijediti sigurnost plaćanja, te olakšati pojavu novih subjekata i inovativnih načina plaćanja. Osim ažuriranja trenutačnog okvira za usluge platnog prometa, potrebno je i usvojiti pravila kojima će se ostvarivati načela transparentnosti i sigurnosti, uzimajući u obzir i legitimne potrebe potrošača. Dobavljači platnih trebali bi osigurati sigurnost korisnika, kao i smanjiti rizik od prijevara. Osobni podaci moći će se prenositi samo sigurnim kanalima, a dijeliti samo uz pristanak korisnika.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně. ‒ Fungování vnitřního trhu vyžaduje, aby bylo spotřebitelům umožněno bezproblémově provádět elektronické platby. Proto jsem hlasoval pro přijetí doplňující zprávy k návrhu směrnice o platebních službách na vnitřním trhu. Tato úprava je v době rostoucího počtu transakcí provedených přes internet a přes mobilní aplikace bezpochyby na místě. Hlasoval jsem také pro to, aby si finanční instituce poskytující službu elektronických plateb byly nuceny k ochraně spotřebitele zřídit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání na území, kde nabízejí služby, či obdobnou záruku odpovědnosti a aby orgán EBA nesl odpovědnost za vytvoření a pozdější přezkum pokynů stanovující minimální peněžní částku tohoto pojištění odpovědnosti. Hlasoval jsem také pro zřízení veřejného online rejstříku finančních institucí oprávněných poskytovat elektronické platby, který by měl na poli platebních zprostředkovatelů zajistit větší transparentnost. Protože jsem přesvědčen o důležitosti předcházení jakýmkoliv finančním podvodům, hlasoval jsem i pro umožnění zpracování osobních údajů platebními systémy. Nic to však nemění na skutečnosti, že osobní údaje musí být respektovány a nesmí být zpracovávány či uchovávány bez souhlasu uživatelů za účely jinými než vyšetřování a odhalování podvodů. Věřím, že efektivnější a bezpečnější systém elektronických plateb podpoří další růst evropské ekonomiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La proposta di direttiva è volta a favorire un maggiore sviluppo del mercato dei pagamenti elettronici in tutta l'Unione europea. Questo provvedimento è stato presentato tenendo conto del fatto che l'economia digitale sta soppiantando gli scambi tradizionali e che i consumatori stanno modificando le loro abitudini di pagamento. La nuova direttiva proposta contiene numerosi adeguamenti della vigente direttiva relativa ai servizi di pagamento e impone taluni nuovi obblighi a carico degli Stati membri, lasciando loro un notevole margine di discrezionalità per quanto riguarda le modalità di recepimento nell'ordinamento nazionale. I principi, le regole, le procedure e gli standard proposti devono essere coerenti in tutti gli Stati membri, in modo da conseguire la certezza del diritto e la parità di trattamento fra tutti i partecipanti al mercato. Ritengo che il relatore abbia svolto un ottimo lavoro e pertanto ho deciso di votare a favore della sua proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Le Parlement européen a adopté le texte relatif à la révision de la directive sur les services de paiement dans le marché intérieur. J'ai voté en faveur de ce rapport car il contribue à renforcer l'efficacité des services de paiement au sein de l'Union et à simplifier les procédures existantes.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ Les députés européens ont voté ce midi le rapport Tajani visant la mise à jour des règles sur le marché des services de paiement. Des services en plein essor mais qui se caractérisent actuellement par leur aspect fragmenté et onéreux, pour un coût global évalué à 130 milliards d'euros par an. Une étude prévoit d'ailleurs que les citoyens européens auront dépensé 45 milliards € via le paiement mobile en 2015, soit une augmentation de près de 90% par rapport à 2014. Des chiffres qui confirment l'impact inévitable du numérique dans la vie quotidienne.

J'ai bien sûr soutenu cette adaptation de la législation "services de paiement" aux nouveaux supports technologiques. C'est le genre de législation qui permet de réconcilier les citoyens avec l'Europe. Cette directive apporte assurément une plus-value pour le consommateur qui bénéficiera prochainement de solutions de paiement (en ligne, via mobile ou tablette et par carte) facilitées et à moindre coût.

Cette législation permet de prendre date et d'anticiper les grandes tendances et la manière dont les consommateurs achètent dorénavant les biens et services. La plus visible d'entre elles étant certainement le fait que le commerce via smartphones en Europe va augmenter de 42% en moyenne chaque année.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Directiva, que actualiza la Directiva sobre servicios de pago del año 2007 con el objeto de tener en cuenta la aparición de nuevos actores en este mercado.

El texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor, gracias al trabajo de nuestro Grupo, con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión.

En particular, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago. También se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

Asimismo, se logró que en el diálogo tripartito se incluyera la prohibición expresa de la cancelación del servicio de tarjeta de pago por traslado del titular a otro Estado miembro, ejemplo de mala práctica bancaria que hay que erradicar y que no puede subsistir en el futuro mercado único de capitales.

En este sentido, es importante asegurar que el importante proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales no deje de lado a las familias y los usuarios de servicios financieros, incluyendo los transfronterizos, dada la larga lista de obstáculos al movimiento de capitales.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. – Le vote de ce rapport constitue une mise à jour de la directive sur les services de paiement. Le texte adopté vise à améliorer les règles européennes sur les services de paiement afin d'encourager l'innovation en la matière en Europe et à s'affranchir de systèmes américains tel que PayPal (le Parlement européen aimerait en effet voir d'autres entreprises européennes percer, comme c'est déjà le cas en Allemagne avec le dispositif Sofort...).

Le texte adopté devrait donc contribuer à faire sauter le verrou des banques qui empêchent encore l'émergence de nouveaux services de paiement, mais aussi de promouvoir le développement de méthodes de règlement innovantes dans l'Union européenne. En stimulant le marché des méthodes alternatives de paiement en ligne, le Parlement européen espère aussi faire baisser les coûts des transactions.

Toutefois, des services de paiement moins chers, ne peuvent absolument pas être moins sûrs pour autant, cette directive obligera donc clairement les banques et les autres fournisseurs de services de paiement à utiliser des technologies qui garantissent une procédure d'authentification sûre des utilisateurs et diminuent le risque de fraude pour les consommateurs. Une fois approuvé de manière formelle par le Conseil, le nouveau cadre législatif entrera en vigueur d'ici deux ans, mais les spécifications techniques devront être appliquées auparavant.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Esta proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos serviços de pagamento no mercado interno, que altera as Diretivas 2002/65/CE, 2013/36/CE e revoga a Diretiva 2007/64/CE, pretende estabelecer um novo quadro jurídico harmonizado, tendente à criação de um mercado integrado de pagamentos.

As medidas propostas visam, designadamente, garantir a igualdade de condições de concorrência entre todas as categorias de prestadores de serviços de pagamento, facilitar o fornecimento de um cartão inovador com serviços de pagamento móvel, eliminar obstáculos à concorrência, em especial para os pagamentos com cartão e pela Internet, entre outros.

Para a sua correta aplicação, reputo fundamental que seja assegurada uma aplicação coerente do quadro legislativo, alinhando o funcionamento prático das regras de licenciamento e de fiscalização entre os Estados-Membros e uma proteção adequada e consistente dos interesses dos consumidores no contexto das operações de pagamento, incluindo o alargamento da proteção regulamentar de novos serviços de pagamento. Estando globalmente de acordo com as alterações propostas, atribuí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette proposition de directive sur les services de paiement, qui a pour objectif de réduire les coûts, de sécuriser davantage les paiements, d'inciter l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché et de stimuler de nouvelles méthodes innovantes de paiement en ligne.

Le marché européen des services de paiement est fragmenté et coûte 130 milliards d'euros par an, ce qui peut nuire à la compétitivité européenne sur le long terme.

Il est donc urgent et nécessaire d'actualiser les règles européennes relatives au marché des services de paiement mobile et en ligne. Ainsi, les frais facturés pour les outils de paiement, comme les cartes bancaires, seront interdits.

Étant donné que 34 % des citoyens européens font des achats en ligne, cette proposition de directive est essentielle pour la sécurisation des paiements.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto a favore della proposta inerente i servizi di pagamento nel mercato interno perché ritengo necessario favorire uno sviluppo maggiore e più armonizzato dei pagamenti elettronici in tutta l'Unione europea, che attualmente risultano essere ancora molto costosi e troppo eterogenei tra i paesi membri. L'economia digitale sta progressivamente sostituendo gli scambi tradizionali e sta cambiando le abitudini di pagamento dei consumatori ed è per questo, che i principi, le regole, le procedure e gli standard devono essere coerenti in tutti gli Stati membri, in modo da conseguire la certezza del diritto e la parità di trattamento fra tutti i partecipanti al mercato. Il testo prevede una riduzione dei costi, il miglioramento della sicurezza, come la riduzione del rischio di frodi e la protezione in caso di pagamenti non autorizzati e nuovi innovativi metodi di pagamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta propuesta, que avanza en el establecimiento de una regulación clara de las transacciones y los pagos en Europa. El objetivo es mejorar la protección del consumidor ante casos de fraude y pagos erróneos o no autorizados, para que el sistema de pagos sea más seguro en todos los Estados miembros. Por otra parte, el cambio legislativo reduce el coste de los pagos tanto en línea como por tarjeta, en beneficio de los consumidores y las pequeñas empresas, ya que el mercado actual está extremadamente fragmentado y dominado por los grandes bancos.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. – Podpořila jsem revizi směrnice o platebních službách na vnitřním trhu, protože obsahuje řadu opatření na posílení bezpečnosti a transparentnosti platebních služeb pro spotřebitele. To je obzvláště důležité při aktuálním trendu rozvoje nových druhů platebních možností, jako jsou platby přes mobilní telefon či na internetu, a rostoucího počtu poskytovatelů těchto služeb. Bezpečnost plateb a ochrana osobních údajů jsou nezbytné pro důvěru spotřebitelů v digitální platební technologie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe mejora considerablemente la privacidad y la seguridad en los pagos electrónicos respecto a la propuesta de la Comisión, a la vez que refuerza el derecho de los clientes a recibir compensación en el caso de que se produzcan transacciones no autorizadas. Por ello, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Negli ultimi anni, i rischi di sicurezza relativi ai pagamenti elettronici sono aumentati. Ciò è dovuto alla crescente complessità tecnica di questi nuovi metodi di pagamento. Grazie a questa proposta si potrà garantire ai consumatori, ai commercianti e alle imprese sia un livello di protezione più elevato, sia una maggiore possibilità di scelta e condizioni migliori di trasparenza in relazione ai servizi di pagamento. Per questo motivo, ho espresso il mio voto favorevole alla direttiva che ha come scopo lo sviluppo di un vasto mercato europeo per i pagamenti elettronici, in modo da poter permettere a tutti gli utenti di godere di maggiori vantaggi nel mercato interno europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted against this resolution as I do not wish to see the EU create more legislation in this area. In addition I do not believe that this is an EU competency.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ As we continue to push to stop card schemes and banks from unnecessarily increasing fees, we expect savings to be passed on to consumers. Ultimately, I voted in favour of the Payment Services Directive because it will make electronic payments safer for consumers and encourage competition and innovation in the market.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ V prípade legislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu som hlasoval za prijatie tohto uznesenia. Aj EÚ totiž musí reflektovať nástup modernej techniky a jej využívanie občanmi pri platení za tovar či služby. Je však potrebné prihliadať na dva aspekty. Prvý je, že je nutné ešte viac chrániť osobné údaje majiteľov účtov, aby neboli zneužité. A druhým je chrániť užívateľov pred neadekvátnymi poplatkami či už zo strany obchodníkov alebo samotných bánk. Práve tieto dva aspekty boli hlavnými piliermi predkladaného návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. Ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Trg plačilnih storitev na drobno je zelo dinamičen in inovativen. 34 odstotkov državljanov EU kupuje praktično izključno na spletu. Sprejeta uredba ureja tudi plačilne storitve preko interneta, kar je zelo uporabno, saj velika večina ljudi dandanes uporablja pametne telefone za plačevanje preko spleta.

Končni dogovor spremembe uredbe bo omogočil tudi zmanjšanje odstotka goljufij. Potrošnikom pa se bo zagotovilo nižje stroške uporabe plačevanja preko spleta in boljše ter večje varstvo. Nova direktiva bo povečala konkurenčnost in s tem znižala cene storitev za potrošnike. Zaradi naraščanja uporabe elektronskega poslovanja na področju plačilnega prometa je bila revizija uredbe nujno potrebna in sedaj bo zadostovala spremembam na tem področju.

Menim, da smo dobili dobro zakonodajno besedilo in lahko smo zadovoljni s končnim rezultatom pogajanja s Svetom. Iz navedenih razlogov sem podprl spremembo direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitev Direktive 2007/64/ES.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Vorschlag ist die abschließende Bestätigung des im Juli im Trilogverfahren ausgehandelten Kompromisses zwischen EP, Ministerrat und Kommission. Er baut auf einer früheren Richtlinie, 2007/64/EG, auf und vervollständigt somit die Regelung für einen gemeinsamen elektronischen Zahlungsverkehrsmarkt. Dazu gehört die Marktöffnung für sogenannte Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste.

Insofern ist der Vorschlag innovationsfreundlich, fördert den Wettbewerb zwischen Zahlungsverkehrsanbietern und stellt einen weiteren Baustein auf dem Weg zu einem gut funktionierenden europäischen Binnenmarkt dar. Das „Level Playing Field“ wird mit dieser gemeinsamen Regulierung auf transparente Art und Weise festgelegt. Daher stimme ich für diesen Bericht.

Die Kommission, EZB und EBA fordere ich hiermit auf, bei der Implementierung der Richtlinie und später als Aufsichtsbehörden sorgsam auf folgende Aspekte zu achten:

- Datenschutz und die Sicherheit vor unbefugtem Zugriff sind nicht verhandelbar und müssen unter allen Umständen gewährleistet bleiben.

- Der Kontoinformationsdienst verwendet für Kontoabfragen die starke Kundenauthentifizierung.

- Bedingung für den Zugang des Drittdienstes ist eine Versicherungsdeckung, die eine vollständige Entschädigung des kontoführenden Kreditinstituts für eventuelle Schäden sicherstellt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Bezhotovostné transakcie a platby kartami predstavujú čoraz významnejší spôsob prevodu peňazí. Smernica, ktorú sme schválili, umožní efektívnejšie využívanie moderných technológií a lepšiu ochranu spotrebiteľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. Podržavam ovo Izvješće iz razloga što razvoj digitalnog gospodarstva predstavlja veliku važnost za uspostavu integriranog jedinstvenog tržišta za elektronički platni promet i gospodarstvo u cjelini. Ta će uspostava omogućiti potrošačima, trgovcima i društvima da uživaju u svim pogodnostima unutarnjeg tržišta.

U posljednjih nekoliko godina došlo je do znatnog poboljšanja integracije platnog prometa u maloprodaji unutar Unije. Međutim, važna područja tržišta platnog prometa, posebice kartično plaćanje te internetski i mobilni platni promet i dalje su rascjepkani unutar nacionalnih granica. Važno je istaknuti kako zbog neprestanog rasta obujma elektroničkog platnog prometa diljem svijeta te povećanjem tehničke složenosti i izvedivosti dolazi do sigurnosnih rizika. Sigurnosne usluge jedan su od ključnih uvjeta za tržište usluga platnog prometa zbog same zaštite korisnika usluga. Korisnici usluga platnog prometa trebaju biti u potpunosti osigurani od rizika, kako bi tržište neometano funkcioniralo te pridonosilo ključnim gospodarskim i društvenim aktivnostima.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Payment Services Directive because it will make electronic payments safer for consumers and encourage competition and innovation in the market. As we continue to push to stop card schemes and banks from unnecessarily increasing fees, we expect savings to be passed on to consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Ovaj prijedlog obuhvaća, ali i opoziva Direktivu o uslugama platnog prometa (DUPP) kojom se utvrđuju temelji za skladni pravni okvirni program stvaranja integriranog platnog tržišta. Neke od mjera kojima je za cilj unaprijediti i upotpuniti trenutni okvirni program platnih usluga, uključuju povećanje konkurentnosti među svim kategorijama pružatelja platnih usluga, osiguravanje jedinstvenog tržišta za sve oblike plaćanja u maloprodaji, obraćanje pozornosti na standardizaciju i interoperabilnost za kartično i internetsko plaćanje, kao i osiguravanje adekvatne i konstantne zaštite interesa potrošača u kontekstu platnih transakcija, što će u praksi značiti proširenje propisane zaštite na nove oblike platnih usluga.

Ovo izvješće podržavam jer će se unapređenjem propisa u kontekstu platnih usluga u EU-u, postići bolja zaštita potrošača, te će im dostupnim postati veći broj oblika platnih usluga. Nadalje, obraćanjem pozornosti na standardizaciju postojećih i novih usluga, građanima EU-a olakšat će se proces korištenja različitih metoda plaćanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som podporil, keďže jeho cieľom je najmä prispôsobiť legislatívu EÚ dnešným podmienkam.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o plačilnih storitvah na notranjem trgu. Povečati je treba učinkovitost elektronskih transakcij, še posebej čezmejnih transakcij v Evropski uniji, hkrati pa moramo narediti vse kar je v naši moči, da zaščitimo potrošnike.

Današnje gospodarstvo si zelo težko predstavljamo brez elektronskih transakcij, zato potrebujemo pravna načela, ki bodo natančno in jasno urejala ta razmerja. To poročilo bo tudi pripomoglo k oblikovanju enotnega trga v Evropski uniji.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά αφορά την εναρμόνιση των κανόνων σε όλη την επικράτεια της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης, την ίδια ώρα που φιλελευθεροποιεί αυτές τις υπηρεσίες. Πρόκειται για την τρίτη έκθεση η οποία αναθεωρεί τους υφιστάμενους κανόνες για τις υπηρεσίες πληρωμών, μια πολιτική της ΕΕ, για την οποία ήμασταν ανέκαθεν επιφυλακτικοί, για τον λόγο ότι βασίζεται ακριβώς όχι στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών πληρωμών και τη λειτουργία κανόνων για αυτή, αλλά στη λογική ότι όταν απελευθερωθεί μια αγορά γίνεται αυτόματα και πιο εύρυθμη.

Παρόλο που η ίδια η έκθεση ήταν πολύ τεχνικής φύσεως τηρήσαμε αποχή, αφού από τη μια η απλοποίηση πληρωμών τόσο με κάρτα όσο και διαδικτυακά είναι προς όφελος των καταναλωτών αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από την άλλη όμως η φιλελευθεροποίηση των υπηρεσιών πληρωμής ανοίγει το παράθυρο σε ένα είδος σκιώδους τραπεζικού συστήματος, το οποίο γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο να ελέγξει ο νομοθέτης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Η έκθεση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση σε πολλά σημεία όπως η ρήτρα αναθεώρησης, το δικαίωμα προσφυγής, η εκτέλεση πράξεων πληρωμών με ηλεκτρονικό χρήμα, η συνέχιση των πράξεων πληρωμών με μετρητά ή επιταγές στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς, η ρύθμιση εποπτικών αρχών των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών για την προστασία των καταναλωτών, την ασφάλεια και ευθύνη, τον ανταγωνισμό και την προστασία δεδομένων. Όμως, δεν καθορίζονται επακριβώς τα εποπτικά μέσα, ώστε οι εξουσίες που ασκούνται, να ασκούνται με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Η έκθεση εισάγει έννοιες αντίθετες προς τις αρχές της ελεύθερης αγοράς. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και τα ειδικά μέσα πληρωμής δε δύνανται να μεταλλάσσονται αυτόματα από ειδικού σε γενικού σκοπού.

Δεν πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης πληρωμών, να διεκδικούν την επιλεκτικότητα για τη χωρίς περιορισμό εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής, της οδηγίας 2007/04/ΕΚ. Η δε δημιουργία "εργοστασίων είσπραξης" και "εργοστασίων πληρωμών" δεν πρέπει να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, για λόγους δυνητικής φοροδιαφυγής. Τέλος, η επιβολή διατραπεζικών προμηθειών, για τις συναλλαγές με κάρτες είναι παντελώς άδικη και λάθος.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a kiegészítő jelentés elfogadását. A pénzforgalmi szolgáltatások terén folyamatos a technikai innováció, ezért elkerülhetetlen, hogy közösségi szabályaink kövessék ezeket a változásokat. Üdvözlöm, hogy a jelentés nagy hangsúlyt fektetett a kártyaalapú fizetések biztonságára, hiszen anélkül nem valósulhat meg a kártyaalapú fizetések hatékony integrált piaca. Fontosnak tartom, hogy részletes felsorolásokban tért ki a jelentés az egyes versenyt torzító gyakorlatokra, valamint hogy tovább erősítette az eredeti szöveg adatvédelemre vonatkozó részeit. A kiegészítő jelentés értékelésekor figyelemmel voltam továbbá arra is, hogy az előtérbe helyezte a harmonizált szabályozási keret, illetve a magas szintű fogyasztóvédelem biztosításának szükségességét.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Economia pieței comune a Uniunii Europene nu poate funcționa decât atunci când se asigură o circulație optimă a masei monetare în vederea achiziționării și vinderii de produse și servicii între cetățenii și agenții comerciali din statele membre. Din acest punct de vedere, serviciile de plată reprezintă un element-cheie, care poate avea un impact semnificativ asupra dezvoltării economice a statelor membre.

Comisia Europeană a emis prima directivă pentru reglementarea acestui domeniu în 2007, dar, între timp, s-au înregistrat progrese importante care impun necesitatea revizuirii sale. Folosirea terților în vederea realizării acestor servicii de plată conferă mai multă transparență și siguranță pentru consumatori. Noul document asigură mai multă protecție împotriva plăților eronate, pentru protejarea plăților pe bază de factură și pentru protejarea drepturilor consumatorilor. De asemenea, se reglementează suprataxele aplicate tranzacțiilor pe baza anumitor instrumente de plată, în special pe baza cardurilor bancare, în sensul instituirii unor limite, cel puțin la nivelul comisioanelor interbancare din cadrul Uniunii.

Consider că documentul de față aduce modificări importante ale reglementării serviciilor de plată, care vin în sprijinul cetățenilor europeni și ale dezvoltării economiei Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la proposition de M. Tajani sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/CE et abrogeant la directive 2007/64/CE suivant ainsi l'avis des experts de mon groupe politique. Ce règlement instaure en particulier des règles concernant la facturation des commissions d'interchange sur les opérations de paiement liées à une carte et vise à accélérer encore la réalisation d'un marché intégré efficace pour les opérations de paiement liées à une carte.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ The objective of this report is to generate efficiencies in the payment system and lead to more choice and more transparency of payment services, and I voted in favour of it. It calls for Directive 2007/64/EC to be repealed because, since its adoption, the retail payments market has experienced significant technical innovation, which challenges the current framework. The report stresses that the continued development of an integrated internal market for safe electronic payments is crucial in order to support the growth of the EU economy and ensure that consumers and businesses enjoy choice and transparency of payment services, so as to benefit fully from the internal market.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Prijedlog Komisije držim odličnim primjerom zdrave dodane vrijednosti koju Unija može pružiti pojedinačnim državama članicama na primjereniji i efikasniji način nego bi se to moglo ostvariti pojedinačno u bilo kojoj državi članici.

Uspostavu harmoniziranog pravnog okvira za integrirano tržište platnog prometa smatram potrebnom i nužnom posljedicom nadogradnje već postojećeg okvira koji se dinamički i progresivno mijenja u skladu s vremenom, te posebice razvojem e-trgovine.

Izglasavanje ovog zakonodavnog prijedloga rezultirat će tržišnim pravilima koja će poboljšati izbor potrošača, ne samo naglašavanjem transparentnosti, kompetitivnosti i zaštite tržišnih inovacija, već i putem jačanja sigurnosti u segmentu maloprodajnih plaćanja; sve u cilju zaštite potrošača.

U uvjetima sveobuhvatne i nezaustavljive digitalizacije, prijedlozi koji putem ujednačavanja pravila za sve vode prema proširenju mogućnosti izbora te višoj razini zaštite krajnjih korisnika - potrošača, uvijek će dobiti moju svesrdnu podršku.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Dodatno poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu, o spremembah direktiv 2002/65/ES, 2013/36/EU in 2009/110/ES ter o razveljavitvi Direktive 2007/64/ES sem podprla, saj menim, da je izredno pomembno za nadaljnji razvoj notranjega trga ter da prinaša koristi državljanom EU.

Predlog direktive bo še dodatno okrepil varno elektronsko plačevanje, prav tako pa bo poostril nadzor, ki bo onemogočal kazniva dejanja in zlorabo podatkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta propuesta, que avanza en el establecimiento de una regulación clara de las transacciones y los pagos en Europa. El objetivo es mejorar la protección del consumidor ante casos de fraude y pagos erróneos o no autorizados, para que el sistema de pagos sea más seguro en todos los Estados miembros. Por otra parte, el cambio legislativo reduce el coste de los pagos tanto en línea como por tarjeta, en beneficio de los consumidores y las pequeñas empresas, ya que el mercado actual está extremadamente fragmentado y dominado por los grandes bancos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Trebesius (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Vorschlag ist die abschließende Bestätigung des im Juli im Trilogverfahren ausgehandelten Kompromisses zwischen EP, Ministerrat und Kommission. Er baut auf einer früheren Richtlinie, 2007/64/EG, auf und vervollständigt somit die Regelung für einen gemeinsamen elektronischen Zahlungsverkehrsmarkt. Dazu gehört die Marktöffnung für sogenannte Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste.

Insofern ist der Vorschlag innovationsfreundlich, fördert den Wettbewerb zwischen Zahlungsverkehrsanbietern und stellt einen weiteren Baustein auf dem Weg zu einem gut funktionierenden europäischen Binnenmarkt dar. Das „Level Playing Field“ wird mit dieser gemeinsamen Regulierung auf transparente Art und Weise festgelegt. Daher stimme ich für diesen Bericht.

Die Kommission, EZB und EBA fordere ich hiermit auf, bei der Implementierung der Richtlinie und später als Aufsichtsbehörden sorgsam auf folgende Aspekte zu achten:

- Datenschutz und die Sicherheit vor unbefugtem Zugriff sind nicht verhandelbar und müssen unter allen Umständen gewährleistet bleiben.

- Der Kontoinformationsdienst verwendet für Kontoabfragen die starke Kundenauthentifizierung.

- Bedingung für den Zugang des Drittdienstes ist eine Versicherungsdeckung, die eine vollständige Entschädigung des kontoführenden Kreditinstituts für eventuelle Schäden sicherstellt.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta propuesta, que avanza en el establecimiento de una regulación clara de las transacciones y los pagos en Europa. El objetivo es mejorar la protección del consumidor ante casos de fraude y pagos erróneos o no autorizados, para que el sistema de pagos sea más seguro en todos los Estados miembros. Por otra parte, el cambio legislativo reduce el coste de los pagos tanto en línea como por tarjeta, en beneficio de los consumidores y las pequeñas empresas, ya que el mercado actual está extremadamente fragmentado y dominado por los grandes bancos.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (PPE), rakstiski. – Lai arī darījumi ar bankas kartēm un naudas pārskaitījumi Eiropas Savienības ietvaros ir sakārtoti, nodrošinot, ka maksājumi visā Eiropā ir tikpat vienkārši un droši kā patērētāja dzīvesvietas valstī, tomēr jāņem vērā, ka pēc maksājumu pakalpojumu direktīvas pieņemšanas 2007. gadā ir attīstītas inovatīvas metodes maksājumu iniciēšanai e-komercijas jomā.

Svarīgi turpināt attīstīt integrētu un drošu elektronisko maksājumu iekšējo tirgu, lai nodrošinātu, ka patērētājiem, tirgotājiem un uzņēmumiem ir maksājumu pakalpojumu izvēle un pārredzamība. Tādēļ balsojumā atbalstīju regulu, kura, cita starpā, pavērs plašākas iespējas maksājumu veikšanai ar mobilo vai tiešsaistes rīku starpniecību, uzlabos maksājumu pakalpojumu drošību, datu aizsardzību un finansiālo atbildību no pakalpojumu nodrošinātāju puses.

Jaunajiem maksāšanas pakalpojumiem jābūt drošiem un jāaizsargā lietotājs maksājuma instrumenta nozagšanas vai nozaudēšanas gadījumā, ja tas ticis ļaunprātīgi izmantots. Tādēļ atbalstu noteikumu, kas paredz, ka, ja no maksātāja konta veikts neautorizēts maksājums, konta turētājs nedrīkstēs zaudēt vairāk nekā 50 EUR.

Tikpat būtiski, lai maksāšanas instrumentu lietošanas izmaksas būtu samērīgas un maksa, ko maksājumu pakalpojuma sniedzējs iekasē no pircēja, nepārsniegtu tiešās izmaksas, kas radušās par maksājumu instrumenta izmantošanu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report on the proposal for a directive to update EU rules on payment services, which will cut the cost of paying bills by enabling new market players to use mobile and online tools to make payments on customers’ behalf.

The reason I supported the report is that it aims to achieve greater safety by laying down data protection and liability rules for all online payment service providers. It also makes for much greater convenience as, from now on, a payer using an online account will have the right to use payment software, devices and applications provided by an authorised third party and to have payments executed on his or her behalf by that provider.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ La propuesta configura las bases de un marco legal armonizado para la creación de un mercado interior de los servicios de pago. De este modo se ayudará a reducir costes, mejorar la seguridad de los pagos y facilitar la emergencia de nuevos actores y nuevos medios de pago innovadores en el sector. Por ello, considero necesario votar a favor para que se consiga un acuerdo en primera lectura.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Directiva, que actualiza la Directiva sobre servicios de pago del año 2007 con el objeto de tener en cuenta la aparición de nuevos actores en este mercado.

El texto acordado con el Consejo aumenta la protección del consumidor, gracias al trabajo de nuestro Grupo, con relación al texto de 2007 y a la propuesta inicial de la Comisión.

En particular, se incluye un derecho incondicional al reembolso de cantidades no adeudadas por el titular de la tarjeta de pago. También se prohíben sobrecargos por utilizar tarjetas cuyas comisiones se encuentran ya limitadas por el Reglamento de comisiones de tarjetas de pago, recientemente aprobado.

Asimismo, se logró que en el diálogo tripartito se incluyera la prohibición expresa de la cancelación del servicio de tarjeta de pago por traslado del titular a otro Estado miembro, ejemplo de mala práctica bancaria que hay que erradicar y que no puede subsistir en el futuro mercado único de capitales.

En este sentido, es importante asegurar que el importante proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales no deje de lado a las familias y los usuarios de servicios financieros, incluyendo los transfronterizos, dada la larga lista de obstáculos al movimiento de capitales.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Valli (EFDD), per iscritto. ‒ Dall'introduzione nel 2002 della direttiva sui servizi di pagamento (PSD), il settore ha registrato una rapida crescita del numero delle transazioni elettroniche e la nascita di rivoluzionari servizi di pagamento mobili, che hanno rimesso in discussione le regole di questo mercato. Pertanto, l'obiettivo della riforma PSD II, votata dalla precedente legislatura nell'aprile 2014, era quello di ampliare la concorrenza e l'efficienza nel settore dei servizi di pagamento, garantendo innanzitutto la tutela dei consumatori. I negoziati intrapresi dall'attuale Parlamento durante i triloghi con il Consiglio, tuttavia, sono stati tutt'altro che soddisfacenti.

Sebbene siano stati rafforzati i controlli sull'accesso alle informazioni personali evitando al contempo le frodi e gli abusi, il nuovo testo include alcune deroghe ed esenzioni. Restano fuori dalla direttiva infatti i servizi di pagamento tramite carte di debito e, parzialmente, il settore delle telecomunicazioni. Inoltre, vengono eliminate importanti garanzie per il consumatore già approvate dal Parlamento, ad esempio riguardo al diritto di recesso, e sono state introdotte diverse deroghe per alcuni operatori per sottrarsi alle regole della direttiva. Il compromesso al ribasso raggiunto durante tali negoziati evidenzia ancora una volta la subordinazione del Parlamento europeo nei confronti degli interessi particolari degli Stati membri. Per questi motivi mi sono astenuto dal voto su questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Volgens studies hebben de Europese burgers in 2015 45 miljard euro gespendeerd via mobiele apparaten. Dit betekent ongeveer een verhoging van 90% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze cijfers duiden op een alsmaar stijgende impact van onlinebetalingen in ons dagelijks leven. Volgens schattingen stijgt de handel via de zogenaamde smartphones jaarlijks met ongeveer 42 %.

Ik heb natuurlijk voor dit verslag gestemd omdat het de Europese wetgeving aanpast aan de alsmaar sneller veranderende technologische vereisten. De Europese richtlijn betekent een meerwaarde voor de Europese burger die zal kunnen profiteren van vereenvoudigde betalingsmogelijkheden tegen lagere kosten.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Acompanhamos muitas das preocupações dos agentes económicos, designadamente ao nível da falta de transparência relativamente aos custos reais dos cartões de pagamento, às barreiras à entrada no mercado de pagamentos e às comissões de intercâmbio multilaterais.

Os dados do Banco Central Europeu (BCE) apontam para uma enorme desproporção entre os custos destas operações e os valores cobrados aos beneficiários e consumidores. São necessários mais estudos sobre os custos reais dos métodos de pagamento eletrónicos e a falta de transparência no que respeita a esta matéria.

Posto isto, seria desejável que esta diretiva conferisse a cada cidadão o direito de abrir uma conta com serviços bancários mínimos e gratuitos, tendo em conta as vantagens que isto traz para a sociedade em geral. Em vez disto, e pese embora o esforço desta iniciativa legislativa, temos mais um emaranhado legislativo, onde se pretende avançar numa direção, criando ao mesmo tempo condições para contornar a legislação. A não aplicação de qualquer limite às comissões cobradas pelos bancos aos terceiros e prestadores de serviços de pagamento é apenas um exemplo.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht betont, inwieweit das derzeitige Rahmenwerk für elektronische Zahlungen nicht mehr adäquat auf die Innovationen abgestimmt ist. Teilweise werden Regulierungen entzogen oder es widersprechen sich einzelne nationale Regulierungen gegenseitig, und damit können Zahlungsdienste nicht grenzüberschreitend tätig sein. Der Bericht zielt darauf ab, dass Zahlungsdienste effizienter werden, Kunden eine größere Auswahl haben, mehr Transparenz in diesem Feld geschaffen wird und das Vertrauen in solche Dienste gestärkt wird. Grundsätzlich sind es keine schlechten Vorschläge, jedoch wären diese noch ausbaufähig. Daher habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Der Überarbeitung der Richtlinie für Zahlungsdienste im Binnenmarkt stimme ich nicht zu. Das Ziel ist, den gemeinsamen europäischen Markt zu verstärken. Im Ergebnis wird aber vor allem ein freiheitseinschränkendes System zur Überwachung der am Zahlungsverkehr Beteiligten vorherrschen. Zudem halte ich die Regulierung nicht für wettbewerbsfördernd, sondern für wettbewerbsverhindernd. Kleine Internet-Anbieter werden es schwerer haben, den Platzhirschen Konkurrenz zu machen. Schließlich halte ich die Deckelung der Kreditkartengebühren für falsch. Letztlich führt das Verbot der Gebührenerhebung dazu, dass die Kosten der Kreditkartenzahlung über die Preise auf die Nutzer anderer Zahlungsmethoden abgewälzt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την παρούσα πρόταση η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από την αρμόδια Επιτροπή. Το κείμενο αυτό ενισχύει το νομικό καθεστώς που αφορά τις σχετικές υπηρεσίες πληρωμών, θέτοντας ένα περισσότερο εναρμονισμένο πλαίσιο προς όφελος της δημιουργίας μιας ενοποιημένης αγοράς πληρωμών και προστατεύοντας τους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE), por escrito. ‒ El mercado de pagos europeo ha demostrado ser muy dinámico y ha experimentado un ritmo de innovación significativo a lo largo de los últimos años. Sin embargo, continúa siendo un mercado fraccionado, cuyo coste, según estudios de la Comisión Europea, representa más del 1 % del PIB de la Unión Europea.

Los sistemas de pago son una fuente de continuo desarrollo, constituyendo una pieza básica para la actividad económica de cualquier país desarrollado. Gracias al acuerdo que hemos votado y al acuerdo que ya votamos en el Reglamento de las tasas multilaterales de intercambio en marzo de este mismo año, avanzamos hacia el desarrollo de un mercado de pagos europeo.

Gracias a un mercado de pagos europeo, se permitirá a consumidores, minoristas y otras empresas aprovechar plenamente los beneficios del mercado interior de la Unión Europea en consonancia con la Estrategia Europa 2020, la cual diseñamos para apoyar el crecimiento, la creación de empleo y la productividad en Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zanni (EFDD), per iscritto. ‒ La direttiva sui servizi di pagamento (PSD) del 2002 regolamenta i servizi di pagamento nell'UE stabilendo i diritti e gli obblighi sia per i fornitori dei servizi di pagamento che per i consumatori. Lo scopo della sua revisione (PSD II) è quello di aumentare la concorrenza e l'efficienza nel settore dei pagamenti, assicurando condizioni eque per la tutela dei consumatori. Durante i negoziati con il Consiglio, da un lato sono stati fatti passi in avanti sia attraverso l'inclusione nella direttiva di ulteriori fornitori di servizi di pagamento, sia nell'ambito dell'accesso alle informazioni prevenendo frodi e abusi. Dall'altro però, il gruppo negoziale ha dovuto accettare un compromesso al ribasso su alcuni punti quali un'esenzione per il settore delle telecomunicazioni, il diritto di recesso gratuito per il consumatore garantito solo dopo 6 mesi e infine un innalzamento della soglia da 1 milione a 3 milioni di euro di transazioni annuali come clausola necessaria per derogare dalle disposizioni della direttiva. Queste deroghe rendono il testo molto meno accettabile rispetto alla prima versione votata dal Parlamento europeo e per questo lo ritengo non pienamente condivisibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Správu o platobných službách na vnútornom trhu som podporila, keďže je podľa môjho názoru potrebné prispôsobovať právny rámec takýmto rýchlo sa meniacim a vyvíjajúcim oblastiam, akými elektronické platby nepochybne sú. A ochrana spotrebiteľa, inovácie, transparentnosť a bezpečnosť platieb sú témy, ktoré sú pri vykonávaní platieb, napríklad cez tablet či smartfón, veľmi dôležité. Na druhej strane sa však nestotožňujem so skutočnosťou, že správa sa vôbec nezaoberá možnosťou prispôsobenia platobných služieb osobám so zrakovým postihnutím. Tieto osoby totiž napriek všetkým moderným technológiám nemôžu využívať výhody, ku ktorým majú ostatní spotrebitelia bežne prístup, keďže prevádzkovatelia na ich špecifické potreby nereagujú a Európska únia vo svojej legislatíve, bohužiaľ, taktiež nie.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ Os dados do Banco Central Europeu (BCE) apontam para uma enorme desproporção entre os custos destas operações e os valores cobrados aos beneficiários e consumidores. São necessários mais estudos sobre os custos reais dos métodos de pagamento eletrónicos e a falta de transparência no que respeita a esta matéria.

Seria importante que a cada cidadão fosse dado o direito de abrir uma conta com serviços bancários mínimos e gratuitos, tendo em conta as vantagens que isto traz para a sociedade em geral. Esta iniciativa legislativa não o prevê, o que é negativo.

 

10.2. Legislação hipotecária e instrumentos financeiros de risco na UE: o caso de Espanha (B8-0987/2015)
 

Explicații orale privind votul

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). Természetesen igennel szavaztam arra a jelentésre, amely a jelzáloghitel-adósok helyzetének könnyítésével kapcsolatos. Egyetlen adatot hadd idézzek belőle: Spanyolországban naponta 95 család veszíti el életvitelszerűen használt lakását. Magyarországon a helyzet még súlyosabb. Ahogy felszólalásomban már elmondtam kezdik a végrehajtási eljárásokat a devizahitelesekkel kapcsolatban. Megszűnik a moratórium a kilakoltatásokra, sorra fogják családok elveszíteni az otthonukat akkor, hogyha ezt nem sikerül megakadályozni.

A megakadályozáshoz szakembereknek, jogász kollegáknak, illetve nem kormányzati szervezeteknek, érdekvédelmi szervezeteknek szívből ajánlom ennek a jelentésnek az elolvasását, amit éppen ezért honlapomon és Facebook oldalamon közzéteszek.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Viens no galvenajiem iemesliem, kā arī sekām pēdējos desmit gados ekonomisko un finansiālo krīžu gadījumos vairākās valstīs, tai skaitā manā valstī, Latvijā, bija tieši iedzīvotāju nespēja atmaksāt kredītiestādēs saņemtos kredītus māju, automašīnu un citu preču iegādei. Kamēr ir pilnīgi loģiski, ka kredīta saņemšanas gadījumā aizņēmējam pēc norunātā perioda ir jāatmaksā gan kredīts, gan ar to asociētie procenti, ir nenormāli, ka tik lielam ļaužu skaitam nākas šķirties no savām mājām vai citiem īpašumiem, kuri nereti tiek pielietoti kā ieķīlājumi šo kredītu saņemšanai.

Kolēģi, cilvēka tiesības uz jumtu virs galvas ir vienas no fundamentālākajām, līdz ar to ir pilnīgi nepieciešams izstrādāt ar reformēšanu tādu hipotekāru likumdošanas sistēmu, ka cilvēkiem būtu iespēja gan saņemt kredītus, gan arī pilnībā tos apmaksāt.

Atbalstu, nobalsoju par.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Pane předsedající, já se přiznám, že jsem tuto zprávu nepodpořil. Ten důvod je poměrně prozaický. Podle mého názoru vždy škodí, pokud národní problémy, národní politické spory jsou přenášeny na evropskou úroveň bez toho praktického dopadu na nalézání společného evropského postoje.

Já samozřejmě soucítím a vyjadřuji solidaritu s těmi šesti sty tisíci osobami, které ve Španělsku přišly v důsledku postupu bank a nakládání s hypotékami o bydlení. Vnímám rozpory, které jsou v oblasti preferenčních akcií, ale také vnímám jako pozitivní vládu španělského premiéra, který se snažil tyto nedostatky, které vznikly za předchozí vlády socialistů, napravovat. Proto jsem tento návrh, který byl podle mého názoru nekonsensuální, nemohl podpořit.

 
  
 

Explicații scrise privind votul

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ La legislación hipotecaria española, como viene recogiendo en diferentes sentencias el TJUE, no es acorde a la normativa europea (Directiva 93/13/CEE) al permitir la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. Las modificaciones legislativas llevadas a cabo por el Gobierno de España son insuficientes y no tienen la voluntad real de dar solución al drama social de los desahucios y las insolvencias familiares sobrevenidas, como ponen de manifiesto los datos (alquiler social: 0,4%; dación en pago: 0,7%; moratorias: 8%; 35 000 millones de euros aún en contratos hipotecarios con cláusulas abusivas) y el Abogado General de la UE en su informe de mayo de 2015.

Los abusos bancarios en España no solo han afectado a los contratos hipotecarios, sino que unos 700 000 ahorradores han visto sus ahorros atrapados, sin poderlos recuperar, o sometidos a quitas de hasta el 70% por una mala aplicación del derecho a la información por parte de las entidades bancarias, contraria a las garantías de los consumidores.

Los socialistas españoles impulsamos con esta Resolución un análisis de la legislación española por parte de la Comisión para que esta dicte las medidas oportunas en su caso.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución ya que considero vital que el Parlamento Europeo se posicione y dé respuesta al alto número de peticiones registradas en los últimos años en las que se denuncian las infracciones cometidas por las autoridades españolas tanto a la hora de garantizar el derecho a la vivienda como en la protección ante los abusos bancarios que han sufrido más de 700 000 personas, estafadas con las preferentes.

El texto aprobado es un avance totalmente insuficiente pues, al votar en contra de todas las enmiendas presentadas y eliminar partes aprobadas por la Comisión de Peticiones, socialdemócratas, conservadores y liberales han dejado una Resolución totalmente descafeinada, relegando al Parlamento Europeo a un papel secundario al evitar que la Resolución incluyera llamamientos para que la Comisión Europea iniciara el proceso de adopción de legislación destinada a promover la introducción de la dación en pago y garantizar efectivamente el derecho a la vivienda en toda la UE.

No obstante, la Resolución incluye algunas partes destacables como el llamamiento a que el Gobierno actué para acabar con el número intolerable de desahucios que se producen en el Estado o la necesidad de que la Comisión verifique e investigue las quejas recibidas por el fraude de las preferentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution, which was concerned with the mass evictions currently taking place across Spain and the risky financial instruments which are one of the causes of these evictions. At present, 95 families lose their home every day. This is due to the economic, social and financial crisis. However a majority of the evictions are cause by a combination of abusive practices on the part of financial institutions, a lack of accurate essential information on financial instruments for consumers and insufficient legal protection of mortgage debtors.

Regarding the abusive practices, 700 000 citizens are estimated to have been sold risky financial instruments by their Spanish banks in bad faith.

In Ireland, where we are also currently experiencing an unprecedented homelessness crisis, we now have 130 000 families in need of housing, and many families forced into bankruptcy. In May of this year, my colleague Pearse Doherty brought legislation to the Dáil which would have allowed the regulator to set a cap on the rates being charged by banks but the Irish Government voted against it. This is a matter on which my party will continue to fight, both on the European front and at domestic level.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Με την παρούσα έκθεση την οποία και στήριξα, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασχολείται με το φλέγον θέμα της ελλιπούς προστασίας των δανειοληπτών που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους με αφορμή την επιδημία κατασχέσεων και εξώσεων στην Ισπανία.

Δυστυχώς, λόγω μίας συντηρητικής πλειοψηφίας που διαμορφώθηκε στην Ολομέλεια, κάποια θέματα, τα οποία αφορούσαν και τους Έλληνες δανειολήπτες και συγκεκριμένα την ραγδαία αύξηση των "κόκκινων" δανείων και τις δανειακές συμβάσεις που είχαν συναφθεί σε Ελβετικό Φράγκο και αφορούν πλέον των 75.000 οικογενειών, αφαιρέθηκαν από το τελικό κείμενο του ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Lorsque la crise économique est survenue en 2008, de nombreux particuliers espagnols se sont retrouvés dans l’impossibilité de rembourser leurs emprunts. Cela eut pour conséquence l’expulsion de nombreux emprunteurs financièrement acculés. Toutefois, beaucoup s’estiment, à juste titre, lésés (défaut d’informations, non-vérification de la solvabilité des clients de la part des banques, pratiques abusives…). 700 000 citoyens espagnols ont ainsi dénoncé cet état de fait.

Avec mes collègues du Front national, nous sommes opposés à ce que les citoyens soient contraints de payer pour les erreurs des gouvernements et des banques. Aussi ai-je voté pour ce projet de question orale.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I voted against because this resolution calls upon the Commission to legislate on more than one matter – namely ‘family insolvency’ and harmonisation of mortgage contracts, as well as to determine which financial institutions should be blacklisted.

Nevertheless, I have sympathy with the situation in Spain. I merely believe that it is appropriate for this situation to be resolved through the Spanish government rather than legislating for all 28 countries in the European Union. It is a classic EU power-grab to suggest that a problem in one nation should require legislation in 28.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération comme le préconisait la commission au fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (S&D), por escrito. ‒ La legislación hipotecaria española, como viene recogiendo en diferentes sentencias el TJUE, no es acorde a la normativa europea (Directiva 93/13/CEE) al permitir la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. Las modificaciones legislativas llevadas a cabo por el Gobierno de España son insuficientes y no tienen la voluntad real de dar solución al drama social de los desahucios y las insolvencias familiares sobrevenidas, como ponen de manifiesto los datos (alquiler social: 0,4%; dación en pago: 0,7%; moratorias: 8%; 35 000 millones de euros aún en contratos hipotecarios con cláusulas abusivas) y el Abogado General de la UE en su informe de mayo de 2015.

Los abusos bancarios en España no solo han afectado a los contratos hipotecarios, sino que unos 700 000 ahorradores han visto sus ahorros atrapados, sin poderlos recuperar, o sometidos a quitas de hasta el 70% por una mala aplicación del derecho a la información por parte de las entidades bancarias, contraria a las garantías de los consumidores.

Los socialistas españoles impulsamos con esta Resolución un análisis de la legislación española por parte de la Comisión para que esta dicte las medidas oportunas en su caso.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šią rezoliuciją dėl hipoteką reglamentuojančių teisės aktų ir rizikingų finansinių priemonių ES. Daugybė gautų peticijų informuoja apie tūkstančius tragiškų asmeninių atvejų, kai piliečiai netenka dalies arba visų viso gyvenimo santaupų. Daugeliu atvejų bankai deramai neinformavo vartotojų apie rizikos, susijusios su siūlomomis investicijomis, mastą. Be to, nemažai nukentėjusių piliečių yra vyresnio amžiaus asmenys, viso gyvenimo santaupas panaudoję investicijoms, kurios, kaip jiems buvo sakoma, nebuvo rizikingos. Pritariu raginimams visoms ES finansų įstaigoms liautis piktnaudžiauti klientų atžvilgiu hipotekos paskolų, sudėtingų finansinių produktų ir kredito kortelių srityse, įskaitant pernelyg didelės palūkanų normos taikymą ir savavališką paslaugos nutraukimą. Komisija turėtų sudaryti išsamų ES masto juodąjį sąrašą, į kurį būtų įtraukiamos finansų įstaigos, reguliariai besiverčiančios netinkama bankininkystės praktika. Komisija turi suderinti hipotekos sutarčių sąlygas ir skolos grąžinimo procedūras, siekiant stiprinti vartotojų apsaugą visoje ES.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ Ez az állásfoglalásra irányuló indítvány felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a pénzintézetek tisztességes lakossági hitelezésének elveiről szóló 93/13/EGK irányelv valamennyi tagállamban történő végrehajtását annak érdekében, hogy biztosítsa ezeknek a nemzeti hatóságok általi teljes körű betartását. Az előzmény az, hogy Spanyolországban a bankok ugyanúgy becsapták svájci frank alapú hitelekkel és más pénzügyi eszközökkel a lakosságot, mint ahogy Magyarországon.

Az állásfoglalásra irányuló indítvány hivatkozik a 93/13/EGK rendeletre, amely a tisztességes banki tevékenységről szól, és azt mondja, hogy a Bizottság kísérje figyelemmel azok egyes tagállamokban történő végrehajtását. A javaslattal természetesen egyetértek, különös tekintettel arra, hogy ezzel súlyos problémával Magyarországnak egyedül kellett és a mai napig is kell küzdenie, a Bizottság segítsége nélkül, sőt a banki szabályozása miatt támadások közepette.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Force est de constater que les banques espagnoles ont eu recours à des pratiques déloyales vis-à-vis de leurs clients. Avec la crise économique qui a touché durement l'Espagne, les emprunteurs n'ont plus été en mesure de rembourser leurs prêts et se sont vu expulsés de leurs maisons... qui garantissaient justement leurs prêts, par hypothèque.

Ce qui est demandé par ce texte s'apparente certes à une certaine ingérence de la Commission sur un État souverain. Mais la pression sur l'Espagne reste limitée, et cette pression devrait s'avérer favorable à l'intérêt des consommateurs tout en limitant les abus des banques.

Voilà pourquoi j'ai soutenu ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Les législations et pratiques bancaires en matière d'hypothèque varient d'un pays européens à l'autre. Des conditions de remboursement différents existent, donc, au sein même de l'Union.

Cela a entrainé, en Espagne, un exemple frappant de non protection des consommateurs. En effet, la société civile s'est insurgée contre les centaines de milliers d'expulsions, les clauses abusives des contrats de prêt hypothécaire et l'absence de protection des emprunteurs. La crise n'a fait qu'aggraver la situation des familles expulsées qui continuent de rembourser leur dette hypothécaire. Par ailleurs, 700 000 citoyens espagnols estiment avoir été victimes d'escroqueries financières dans la mesure où leurs caisses d'épargne leur ont vendu des instruments financiers spéculatifs. Les consommateurs n'ont pas été dûment informés de l'ampleur des risques associés aux investissements proposés et les banques n'ont pas vérifié qu'ils possédaient des connaissances suffisantes pour comprendre quels risques financiers leur choix comportait.

J'ai donc appelé avec d'autres collègues à une révision des directives s'afférant à cette problématique.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución porque es fundamental asegurar la correcta transposición de varias Directivas europeas en materia de protección del consumidor que, en el caso de España, han sido vulneradas repetidamente, como así lo demuestran varias sentencias nacionales y europeas.

Como no podemos confiar en las últimas reformas legislativas del Gobierno de España, como así señala el Abogado General del TJUE, el señor Szpunar, en su informe de mayo de este año, pedimos a la Comisión Europea que lleve a cabo las investigaciones necesarias y que no permita que vuelvan a ocurrir fraudes y negligencias por parte del Gobierno español y los bancos nunca más.

Por eso, pedimos que se ponga fin a los comportamientos abusivos hacia los clientes en el sector de las hipotecas, los productos financieros sofisticados y las tarjetas de crédito, incluidas la imposición de intereses excesivos y la cancelación arbitraria de los servicios, e instamos a la Comisión Europea a que siga «atentamente» la aplicación de las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno español en el sector bancario para evitar abusos en la banca.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. – Jeg mener, at den spanske regering bør introducere reel 'datio in solutum' i realkreditlovgivningen, som indebærer, at låntagere fritstilles for yderligere servicering af gæld i det tilfælde, at ejendommen gives tilbage til banken. Jeg mener dog ikke, at problemet er af grænseoverskridende karakter. Derfor mener jeg ikke, der er behov for EU-lovgivning. Ansvaret ligger alene hos den spanske regering. Derfor kan jeg ikke støtte tekstens §7.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución en coherencia con mi intervención el pasado lunes sobre la misma. Mi voto ha ido en sentido contrario al de mi grupo en muchas de las enmiendas presentadas por los grupos GUE y Verts/ALE. En alguna de ellas se traslada la realidad de que muchas personas están sufriendo en el Estado español debido a sus contratos hipotecarias y, por ello, he votado a favor de muchas de ellas y en contra de la línea de mi grupo.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. – Cette proposition de résolution intitulée "La législation sur les hypothèques et instruments financiers à risque dans l'Union européenne: le cas de l'Espagne" a pour but de demander des éclaircissements sur les réformes bancaires réalisées par le gouvernement espagnol.

En effet, la crise économique a entraîné de nombreuses saisies immobilières auprès d'emprunteurs qui ne pouvaient plus payer. De même, 700 000 citoyens espagnols estiment avoir été victimes de fraudes de la part de leurs banques et cela démontre que la législation espagnole protège peu les emprunteurs.

Le texte demande des éclaircissements sur les réformes opérées par le gouvernement, cherche à savoir si des réformes européennes de la législation seront nécessaires et interroge la Commission sur la manière dont elle compte réagir à l'affaire C-415/11 Aziz relatives aux clauses abusives dans les contrats de consommation. Si ce texte peut s’apparenter à une forme d’ingérence, celle-ci apparaît limitée; en outre, ce texte est favorable à l'intérêt des consommateurs et limiterait les abus des banques. J'ai donc voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione che analizza la legislazione ipotecaria e gli strumenti finanziari rischiosi in Spagna ha preso forma dopo innumerevoli petizioni presentate da cittadini e famiglie spagnole che denunciavano la situazione in Spagna, il testo è equilibrato e senza dubbio condivisibile, ho quindi inteso votare a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ La legislación hipotecaria española, como viene recogiendo en diferentes sentencias el TJUE, no es acorde a la normativa europea (Directiva 93/13/CEE) al permitir la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. Las modificaciones legislativas llevadas a cabo por el Gobierno de España son insuficientes y no tienen la voluntad real de dar solución al drama social de los desahucios y las insolvencias familiares sobrevenidas, como ponen de manifiesto los datos (alquiler social: 0,4%; dación en pago: 0,7%; moratorias: 8%; 35 000 millones de euros aún en contratos hipotecarios con cláusulas abusivas) y el Abogado General de la UE en su informe de mayo de 2015.

Los abusos bancarios en España no solo han afectado a los contratos hipotecarios, sino que unos 700 000 ahorradores han visto sus ahorros atrapados, sin poderlos recuperar, o sometidos a quitas de hasta el 70% por una mala aplicación del derecho a la información por parte de las entidades bancarias, contraria a las garantías de los consumidores.

Los socialistas españoles impulsamos con esta Resolución un análisis de la legislación española por parte de la Comisión para que esta dicte las medidas oportunas en su caso.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Balsavau už šią rezoliuciją, kurioje aptariama situacija dėl daugybės gautų peticijų apie tūkstančius tragiškų asmeninių atvejų, kai piliečiai netenka dalies arba visų viso gyvenimo santaupų. Daugeliu tokių atvejų bankai deramai neinformavo vartotojų apie rizikos, susijusios su siūlomomis investicijomis, mastą ir tokiais atvejais bankai nevykdė ir tinkamumo patikrinimų, skirtų nustatyti, ar klientai turi pakankamai žinių, kad suvoktų, kokią finansinę riziką prisiima. Nemažai nukentėjusių piliečių yra vyresnio amžiaus asmenys, viso gyvenimo santaupas panaudoję investicijoms, kurios, kaip jiems buvo sakoma, nebuvo rizikingos. Taigi, Europos Parlamentas ragina Komisiją inicijuoti teisės aktus, kuriais būtų suderintos hipotekos sutarčių sąlygos ir skolos grąžinimo procedūros, siekiant stiprinti vartotojų apsaugą visoje Europos Sąjungoje. Be to, Komisija turėtų dalintis geriausios praktikos pavyzdžiais ir įvertinti, kokį poveikį tai daro vartotojams ir įmonėms.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Resolucije nisem podprl v skladu z mnenjem našega poročevalca. Neprimerno je sprejemati resolucijo samo za primer ene države, če vemo, da je problem zlorab na področju uporabe tveganih finančnih instrumentov precej širši, posluha za nadaljno dodelavo pa ni bilo.

Tudi v Sloveniji so bili ljudje zavedeni, ko so kupovali podrejene obveznice in so v sklopu sanacije bank izgubili celoten vložek. Ni problem v finančnem instrumentu, temveč v slabi oz. pomanjkljivi obveščenosti posameznikov. Ravno zato rabimo na tem področju celovito rešitev, in ne samo resolucij po posameznih državah.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo pitanje o zakonodavstvu o hipotekama i riskantnim financijskim instrumentima u EU-u na temelju primjera slučaja iz Španjolske.

Tada su stotine tisuća ljudi zbog nepoštenih potrošačkih kredita ostali bez svojih domova i ne smije se više nikada dozvoliti da se tako nešto ponovi.

Provedbu Zakona o hipotekama treba nadzirati, pružiti drugu šansu pojedincima i na crnu listu staviti subjekte koji redovito sudjeluju u lošim bankarskim praksama.

 
  
MPphoto
 
 

  Louise Bours (EFDD), in writing. ‒ It should not be the business of the EU to instruct Spain on how to treat its own people. This motion for a resolution calls for the Commission to do all manner of things, including harmonising mortgage terms across the EU, and seeks to grant the Commission the power to decide to blacklist financial institutions. For these reasons UKIP voted against it.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution, which was concerned with the mass evictions currently taking place across Spain and the risky financial instruments which are one of the causes of these evictions. At present, 95 families lose their home every day. This is due to the economic, social and financial crisis. However a majority of the evictions are cause by a combination of abusive practices on the part of financial institutions, a lack of accurate essential information on financial instruments for consumers and insufficient legal protection of mortgage debtors.

Regarding the abusive practices, 700 000 citizens are estimated to have been sold risky financial instruments by their Spanish banks in bad faith.

In Ireland, where we are also currently experiencing an unprecedented homelessness crisis, we now have 130 000 families in need of housing, and many families forced into bankruptcy. In May of this year, my colleague Pearse Doherty brought legislation to the Dáil which would have allowed the regulator to set a cap on the rates being charged by banks but the Irish Government voted against it. This is a matter on which my party will continue to fight, both on the European front and at domestic level.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa risoluzione perché ritengo che sia importante che l'Unione si occupi di controllare e punire quegli istituti bancari che seguono pratiche bancarie scorrette. La crisi in cui versiamo attualmente è scoppiata a causa di pratiche di questo tipo, è fondamentale che le istituzioni prevengano e puniscano quegli attori che continuano a seguirle.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Avant la crise financière, nombreux sont les Espagnols qui ont contracté des crédits à taux variables en hypothéquant leur bien immobilier. Face à l'envolée des taux d'intérêt durant la crise financière, une partie d'entre eux ont été incapables de rembourser ces emprunts et se sont vu expulsés de leur propre maison. Ils se plaignent aujourd'hui de ne pas avoir été suffisamment informés des dangers que présentaient ces produits financiers. Le nombre de procès aboutissant à invalider des clauses abusives démontre que la législation espagnole a été défaillante sur ce sujet. L'objet du texte est de savoir si la Commission peut lutter contre les pratiques abusives et le manque d'information criant dans les contrats de crédit dont furent victimes les emprunteurs en Espagne.

Même si nous nous opposons à toute ingérence de la Commission européenne dans les affaires nationales des États membres, nous considérons qu'il en va de l'intérêt de millions d'Européens qui ne sont pas suffisamment protégés de la cupidité d'établissements financiers prêts à tout pour accroître la rentabilité de leur activité.

J'ai donc voté pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Il voto nei confronti di questa risoluzione è assolutamente positivo.

Certo, il testo è un'accusa dura nei confronti del governo spagnolo e invoca un intervento europeo a favore delle numerose famiglie colpite dall'assurda situazione di perdere la casa, ma di dovere allo stesso tempo pagare il mutuo. Sembra, infatti, che alla commissione petizioni siano giunte numerose richieste da parte di cittadini che vivono in maniera drammatica le carenze della normativa spagnola in materia di mutui e strumenti finanziari.

La maggior parte delle petizioni chiedono l'introduzione della "datio in solutum" nella legislazione spagnola (restituzione del bene per estinguere il debito), ed hanno portato alla luce migliaia di tragici casi personali di cittadini i quali sono stati sfrattati da casa o hanno perduto una parte o la totalità dei risparmi di una vita, nonché il patrimonio mobiliare e persino quello dei parenti. Numerosi sono anche gli ostacoli incontrati da questi cittadini nel cercare di ottenere informazioni precise ed essenziali sugli strumenti finanziari.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ La legislación hipotecaria española, como viene recogiendo en diferentes sentencias el TJUE, no es acorde a la normativa europea (Directiva 93/13/CEE) al permitir la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. Las modificaciones legislativas llevadas a cabo por el Gobierno de España son insuficientes y no tienen la voluntad real de dar solución al drama social de los desahucios y las insolvencias familiares sobrevenidas, como ponen de manifiesto los datos (alquiler social: 0,4%; dación en pago: 0,7%; moratorias: 8%; 35 000 millones de euros aún en contratos hipotecarios con cláusulas abusivas) y el Abogado General de la UE en su informe de mayo de 2015.

Los abusos bancarios en España no solo han afectado a los contratos hipotecarios, sino que unos 700 000 ahorradores han visto sus ahorros atrapados, sin poderlos recuperar, o sometidos a quitas de hasta el 70% por una mala aplicación del derecho a la información por parte de las entidades bancarias, contraria a las garantías de los consumidores.

Los socialistas españoles impulsamos con esta Resolución un análisis de la legislación española por parte de la Comisión para que esta dicte las medidas oportunas en su caso.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della proposta di risoluzione sulla legislazione in materia di mutui e strumenti finanziari rischiosi nell'UE al fine di tutelare il più possibile i cittadini contro clausole e pratiche abusive che si sono verificate nel settore del credito ipotecario spagnolo.

In questi anni, ci sono state numerose vittime di frodi finanziarie, che diversi istituti di credito hanno indotto ad acquistare strumenti finanziari rischiosi. Le norme previste dalla direttiva sulla fornitura di servizi d'investimento da parte di società ed enti creditizi devono conseguentemente essere aggiornate, visto che molti consumatori hanno dovuto superare numerosi ostacoli prima di ottenere precise informazioni sugli strumenti finanziari acquistati.

Numerose sentenze del tribunale civile hanno rilevato l'abusività di tali pratiche e il parlamento spagnolo è anche intervenuto per ristrutturare i mutui ipotecari sull'abitazione principale.

È quindi necessario armonizzare le condizioni dei contratti di credito ipotecario e le procedure di estinzione del debito al fine di accrescere la protezione dei consumatori nell'Unione, pertanto ho votato a favore del testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution, which was concerned with the mass evictions currently taking place across Spain and the risky financial instruments which are one of the causes of these evictions. At present, 95 families lose their home every day. This is due to the economic, social and financial crisis. However a majority of the evictions are cause by a combination of abusive practices on the part of financial institutions, a lack of accurate essential information on financial instruments for consumers and insufficient legal protection of mortgage debtors.

Regarding the abusive practices, 700 000 citizens are estimated to have been sold risky financial instruments by their Spanish banks in bad faith.

In Ireland, where we are also currently experiencing an unprecedented homelessness crisis, we now have 130 000 families in need of housing, and many families forced into bankruptcy. In May of this year, my colleague Pearse Doherty brought legislation to the Dáil which would have allowed the regulator to set a cap on the rates being charged by banks but the Irish Government voted against it. This is a matter on which my party will continue to fight, both on the European front and at domestic level.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ It should not be the business of the EU to instruct Spain on how to treat its own people. This motion for a resolution calls for the Commission to do all manner of things, including harmonising mortgage terms across the EU, and seeks to grant the Commission the power to decide to blacklist financial institutions. For these reasons UKIP voted against it.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted against this report because I do not believe that this legislation will decrease the numbers of evictions and resolve bad banking practices in Spain.

The resolution refers to the numerous petitions received that have brought to light thousands of tragic personal cases in which citizens experienced the partial or entire loss of their life savings, and these petitions highlight the barriers that consumers face when seeking to obtain accurate and essential information on financial instruments. Inter alia, the resolution asks the Commission to put forward a legislative proposal on family insolvency and second chances for individuals and households, and calls on the Commission to reflect on a possible review of the scope of Directive 2014/17/EU, in line with the review clause set out in the directive itself, to ensure that debt-settlement procedures and the contractual consumer-lender relationship are included in all contract phases. It also calls on the Commission to draw up a comprehensive EU-wide blacklist of financial entities that regularly engage in bad banking practices.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ In Spagna continua la giusta protesta delle organizzazioni della società civile contro le centinaia di migliaia di sfratti, contro la presenza di clausole abusive nei contratti di credito ipotecario e contro la mancanza di tutela per i mutuatari. Durante soltanto il primo trimestre di questo anno, sono verificati 19.261 sfratti. Dal 2008 gli sfratti nel paese sono stati più di 397.954 e oltre 100.000 famiglie hanno perso la propria casa. Alla luce di quanto esposti, sono fiero di votare a favore di un testo che mira a tutelare i diritti sociali degli spagnoli.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (ENF), par écrit. ‒ La société civile espagnole s'oppose vivement à la législation bancaire, qui protège peu les emprunteurs. La crise économique a entraîné de nombreuses saisies immobilières des emprunteurs qui n'étaient plus en mesure de payer, ce qui a mené vers un nombre croissant de pétitions soumises au Parlement. La présente question orale demande des précisions sur les réformes opérées par le gouvernement espagnol ainsi que sur l'application de la jurisprudence européenne et les réformes prévues. J'ai donc voté pour cette question.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Μέσα από την πρόταση ψηφίσματος καλείται η Επιτροπή να παρακολουθεί στενά σε όλα τα κράτη- μέλη της ΕΕ τη μεταφορά της οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία (οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη).

Καλείται ακόμη η Επιτροπή να δρομολογήσει νομοθεσία που θα εναρμονίζει τους όρους ενυπόθηκων δανείων και τις διαδικασίες διακανονισμού των χρεών με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για καθιέρωση της μεταβίβασης αντί πληρωμής σε όλα τα κράτη- μέλη της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato contro la proposta in esame concernente la legislazione in materia di mutui e strumenti finanziari rischiosi nell'UE poiché il testo della risoluzione si discosta dai principi del gruppo del Partito Popolare Europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di risoluzione poiché le numerose petizioni ricevute hanno portato alla luce migliaia di tragici casi personali di cittadini i quali hanno perduto una parte o la totalità dei risparmi di una vita. Per di più oltre 100.000 famiglie hanno perso la propria casa. Inoltre l'impatto della crisi ha aggravato la situazione per le famiglie coinvolte, le quali devono continuare a rimborsare il loro mutuo e gli interessi crescenti che ne derivano, ma in aggiunta ci sono molti casi in cui i consumatori non sono stati debitamente informati dalle banche sull'entità dei rischi connessi agli investimenti proposti e coni quali le banche non hanno nemmeno effettuato un test di idoneità per stabilire se i clienti fossero in possesso di conoscenze adeguate per comprendere i rischi finanziari cui si esponevano.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ It should not be the business of the EU to instruct Spain on how to treat its own people. This motion for a resolution calls for the Commission to do all manner of things, including harmonising mortgage terms across the EU, and seeks to grant the Commission the power to decide to blacklist financial institutions. For these reasons UKIP voted against it.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ In Europa, la non sufficiente tutela dei consumatori nei delicati processi di sottoscrizione di mutui o altri strumenti bancari, è tristemente testimoniata da tragici casi personali di cittadini che hanno perso la propria casa e i risparmi di una vita. In Spagna, in particolare, si registra un numero elevato di petizioni che denunciano violazioni dei diritti fondamentali e infrazioni della legislazione europea, in termini di clausole e pratiche abusive all'interno dei contratti di sottoscrizione di mutui o altri strumenti bancari.

Pertanto, concordo pienamente con tale proposta, sottolineando la necessità di regolamentare a livello europeo le normative che disciplinano tali contrattazioni. La regolamentazione di tali norme favorirà una tutela equa e uniforme valida per ciascun paese dell´Unione europea e sarà il punto di partenza per una lotta comune contro le frodi finanziarie. Per garantire ciò bisognerà assicurarsi, attraverso adeguate normative a tutela dei consumatori, che i cittadini stessi vengano informati adeguatamente sulla reale entità dei rischi degli investimenti proposti e che le banche eseguano test di idoneità per stabilire se i clienti siano in possesso di conoscenze adeguate per capire i rischi finanziari cui sono esposti.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución ya que considero vital que el Parlamento Europeo se posicione y dé respuesta al alto número de peticiones registradas en los últimos años en las que se denuncian las infracciones cometidas por las autoridades españolas tanto a la hora de garantizar el derecho a la vivienda como en la protección ante los abusos bancarios que han sufrido más de 700 000 personas, estafadas con las preferentes.

El texto aprobado es un avance totalmente insuficiente pues, al votar en contra de todas las enmiendas presentadas y eliminar partes aprobadas por la Comisión de Peticiones, socialdemócratas, conservadores y liberales han dejado una Resolución totalmente descafeinada, relegando al Parlamento Europeo a un papel secundario al evitar que la Resolución incluyera llamamientos para que la Comisión Europea iniciara el proceso de adopción de legislación destinada a promover la introducción de la dación en pago y garantizar efectivamente el derecho a la vivienda en toda la UE.

No obstante, la Resolución incluye algunas partes destacables como el llamamiento a que el Gobierno actué para acabar con el número intolerable de desahucios que se producen en el Estado o la necesidad de que la Comisión verifique e investigue las quejas recibidas por el fraude de las preferentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ La relazione è il frutto delle numerose petizioni che hanno portato alla luce migliaia di casi personali di cittadini che hanno perso i risparmi di una vita investendo in strumenti finanziari ad alto rischio. Stando a stime recenti, in Spagna ogni giorno 95 famiglie perdono la casa e in Grecia il valore totale dei mutui non rimborsati ha superato i 21 miliardi di euro, e 75.000 cittadini greci rischiano, per questo, di perdere la casa. Nonostante queste premesse, approvare la relazione è stato oltremodo complicato. Essa non vuole essere e non è un atto di accusa nei confronti di governi – in particolare di quello spagnolo – ma la risposta sensibile di istituzioni responsabili del benessere e della tutela dei propri cittadini. È questo il fine ultimo dell'iniziativa e, francamente, dispiace il voto contrario del PPE. Le petizioni sono, probabilmente, lo strumento più democratico e aperto a disposizione dei cittadini europei. Esse raccolgono i bisogni e le esigenze dei cittadini, anzitutto di quelli più vessati. Negare loro delle risposte - per calcoli o difese politiche d'ufficio - equivale a negare loro un diritto. Siamo il Parlamento, dobbiamo essere sempre e comunque la voce dei cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ A jelzálogra vonatkozó spanyolországi jogszabályokról és a kockázatos spanyol pénzügyi eszközökről szóló állásfoglalás indítvány szövegét a néppárti állásponttal megegyezően nem támogattam. Az állásfoglalási indítvány tervezete a Petíciós Bizottságban készült, és kidolgozása során olyan módosítások is bekerültek a szövegbe, amelyek a valóságtól elrugaszkodnak, és nem a témával kapcsolatban beérkezett petíciókon alapulnak. Az indítvány elfogadásának a spanyolországi választási időszakra időzítése azt mutatja, hogy annak kezdeményezői a dokumentumot a spanyolországi polgárok, fogyasztók jelzáloghiteleket érintő ügyeit a választási kampány részeként próbálják felhasználni, háttérbe szorítva a polgárok érdekeit.

A Petíciós Bizottság alelnökeként is úgy látom, hogy a petíciók által megvilágított kérdéseket, amelyek az uniós jog tagállamokon belüli nem megfelelő átültetésére vagy végrehajtására hívják fel a figyelmet, szakmailag kell megvizsgálni, szem előtt tartva az Európai Bizottság véleményét és az Európai Unió Bíróságának gyakorlatát.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution which was put forward by the petitions committee and calls on the Commission and the European Central Bank to evaluate the Spanish arbitration mechanism which hears cases of citizens who are victims of financial fraud. This resolution is based on a large number of petitions to the European Parliament denouncing abusive terms in mortgage contracts and risky financial instruments in Spain. The petitions brought numerous tragic personal cases where citizens have lost their homes and where a number of people, mainly elderly people lost all or part of their life-savings. I agree with the request to the Commission to put forward a legislative proposal on family insolvency and second chances for individuals and households and to elaborate a comprehensive EU-wide blacklist of financial entities that regularly engage in bad bank practices.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Cette résolution dénonce les clauses abusives dans les contrats de prêt hypothécaire à l'origine de centaines de milliers d'expulsions en Espagne. Les législations et pratiques bancaires en matière d'hypothèque varient d'un pays à l'autre dans l'Union, ce qui se traduit par un degré de protection des consommateurs et des conditions de remboursement différents d'un État membre à l'autre. Par le biais de cette résolution, nous appelons la Commission européenne à mieux surveiller la mise en œuvre de la directive 93/13/CEE par les États membres, visant à protéger les citoyens de ce type de clause. Nous invitons également les États membres et la Commission européenne à engager un certain nombre de réformes pour éviter que ce problème ne se reproduise. Considérant que cette résolution vise à la lutte contre les pratiques frauduleuses, j'ai voté en faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe De Backer (ALDE), schriftelijk. – Na de bankencrisis is het belangrijk om consumenten beter te beschermen en striktere regels in te voeren, om het vertrouwen te herstellen en investeringen in de financiële sector te laten toenemen. Dit zal leiden tot verdere groei van de financiële markten en van de economie. We hebben met het Europees Parlement nieuwe Europese wetgeving gemaakt die consumenten beter moet informeren en beschermen bij het afsluiten van een woningkrediet. Maar de specifieke Spaanse situatie is het gevolg van Spaanse nationale wetgeving, iets wat in het betreffende land en niet op Europees niveau moet worden aangepakt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Това, което се случи в Испания, и хилядите трагични случаи на граждани с частични загуби на спестяванията си и на голяма част, загубили всичко, би могло да се предотврати. Тази резолюция апелира за законодателна инициатива за хармонизация на ипотечните договорни условия и процедури за уреждане на дълга с оглед засилване на защитата на потребителите в целия ЕС. Аз частично съм съгласен, защото такова законодателство е необходимо, но смятам, че то трябва да е на национално ниво, а не на ниво Европейски съюз, и затова се въздържах. И все пак злоупотребите с банкови практики трябва да бъдат предотвратени!

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζουμε γιατί είμαστε αντίθετοι με την πρακτική της "Μεταβίβασης αντί πληρωμής", διότι αυτό εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται και στην Ελλάδα με ολέθριες συνέπειες για τον φτωχοποιημένο λαό.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Etheridge (EFDD), in writing. – It should not be the business of the EU to instruct Spain on how to treat its own people. This motion for a resolution calls for the Commission to do all manner of things, including harmonising mortgage terms across the EU, and seeks to grant the Commission the power to decide to blacklist financial institutions. For these reasons UKIP voted against it.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ Em Espanha, as organizações da sociedade civil continuam a protestar contra as centenas de milhares de despejos, as cláusulas abusivas nos contratos hipotecários e a falta de proteção dos mutuários. Segundo mais recentes números, registaram-se 19 261 despejos em Espanha durante o primeiro trimestre de 2015 (um aumento de 6% em comparação com o primeiro trimestre de 2014), com mais de 100 000 famílias a perderam as suas casas.

As entidades financeiras devem cessar os comportamentos abusivos para com os clientes no domínio das hipotecas, dos produtos financeiros sofisticados e dos cartões de crédito, incluindo a aplicação de taxas de juro excessivas e o cancelamento arbitrário dos serviços, e evitar o recurso ao despejo de famílias que vivem na sua única habitação, promovendo antes a reestruturação da dívida e o arrendamento social.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour cette délibération parce qu'elle va dans le sens d'un meilleur contrôle de l'activité des banques.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Desde o dealbar da fase mais aguda da crise capitalista em que a Europa e o mundo mergulharam (2007-2008), milhões de cidadãos perderam as poupanças de uma vida, perderam os seus empregos, perderam as suas casas.

Em Espanha, o problema dos despejos sentiu-se e sente-se com particular acuidade. Várias organizações sociais continuam a protestar contra as centenas de milhares de despejos, permitidos por cláusulas abusivas nos contratos hipotecários e pela falta de proteção dos mutuários.

De acordo com a Plataforma das Vítimas das Hipotecas (PAH), registaram-se 19 261 despejos em Espanha durante o primeiro trimestre de 2015 (um aumento de 6% em comparação com o primeiro trimestre de 2014) e estima-se que tenham ocorrido mais de 397.954 despejos em Espanha desde 2008.

A Diretiva do Crédito Hipotecário não alterou, substancialmente, o quadro em presença. Como tantas vezes sucede, miríficas “medidas regulatórias”, supostamente criadas para travar os abusos do sistema financeiro por quem não quer atacar o problema de fundo, revelaram a sua ineficácia. O resultado: milhares de famílias continuam a viver este drama dos despejos.

Tudo continua na mesma no que toca às barreiras no acesso à habitação, designadamente em relação a milhões de jovens que estão sem emprego e assim irão continuar a estar, apesar dos milhões de fogos vazios.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of the resolution as sign of solidarity to Podemos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Politiky úsporných opatrení priviedli milióny občanov Európskej únie k chudobe. V Španielsku príde každodenne 95 rodín o strechu nad hlavou. V mnohých prípadoch však banky nedostatočne informovali spotrebiteľov, neuskutočnili testy vhodnosti a častokrát boli práve starší ľudia postihnutí zlými investíciami svojich celoživotných úspor. Za ostatné roky sa viac ako 700 000 Španielov stalo obeťami finančných podvodov z dôvodu nákupu riskantných finančných nástrojov bankami. Podporujem výzvu v celej Európskej únií, aby sa finančné subjekty neuchyľovali k neprimeraným metódam, napríklad k vysťahovaniu rodiny z jej jediného obydlia, a aby sa namiesto toho zaoberali efektívnou reštrukturalizáciou dlhu, na ktorého vzniku sa svojou politikou výraznou mierou podieľali.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Supporto pienamente questa risoluzione. Il testo è a favore delle numerose famiglie spagnole colpite dall'assurda situazione di perdere la casa, ma di dover, allo stesso tempo onorare il mutuo.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω τη νομοθεσία της ΕΕ για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου: η περίπτωση της Ισπανίας, γιατί είμαι αντίθετος με την πρακτική της «Μεταβίβασης αντί πληρωμής», διότι αυτό εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται και στην Ελλάδα με ολέθριες συνέπειες για τον φτωχοποιημένο λαό.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I believe, considering the large number of petitions received by the EP denouncing abusive terms in mortgage contracts and risky financial instruments in Spain, that it is very appropriate to request the Commission to make effective enquiries as to whether there have been violations of fundamental rights and infringements of European legislation.

We must be straightforward and take the lead in order to put an end to bank-related infringements of EU consumer-rights law in Spain. The situation there is critical: since 2008, more than 700 000 people have completely or partially lost their savings and nearly 400 000 have been evicted from their homes. The Spanish Government should act as soon as possible to put an end to this situation, and should put forward initiatives to stop it happening in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ La legislación hipotecaria española, como viene recogiendo en diferentes sentencias el TJUE, no es acorde a la normativa europea (Directiva 93/13/CEE) al permitir la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. Las modificaciones legislativas llevadas a cabo por el Gobierno de España son insuficientes y no tienen la voluntad real de dar solución al drama social de los desahucios y las insolvencias familiares sobrevenidas, como ponen de manifiesto los datos (alquiler social: 0,4%; dación en pago: 0,7%; moratorias: 8%; 35 000 millones de euros aún en contratos hipotecarios con cláusulas abusivas) y el Abogado General de la UE en su informe de mayo de 2015.

Los abusos bancarios en España no solo han afectado a los contratos hipotecarios, sino que, además, unos 700 000 ahorradores han visto sus ahorros atrapados, sin poderlos recuperar, o sometidos a quitas de hasta el 70% por una mala aplicación del derecho a la información por parte de las entidades bancarias, que va en contra de las garantías de los consumidores.

Los socialistas españoles impulsamos con esta Resolución un análisis de la legislación española por parte de la Comisión para que esta dicte las medidas oportunas en su caso.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. ‒ Los socialistas españoles impulsamos con esta Resolución un análisis de la legislación española por parte de la Comisión para que esta dicte las medidas oportunas en su caso.

La legislación hipotecaria española, como viene recogiendo en diferentes sentencias el TJUE, no es acorde a la normativa europea (Directiva 93/13/CEE) al permitir la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. Las modificaciones legislativas llevadas a cabo por el Gobierno de España son insuficientes y no tienen la voluntad real de dar solución al drama social de los desahucios y las insolvencias familiares sobrevenidas, como ponen de manifiesto los datos (alquiler social: 0,4%; dación en pago: 0,7%; moratorias: 8%; 35 000 millones de euros aún en contratos hipotecarios con cláusulas abusivas) y el Abogado General de la UE en su informe de mayo de 2015.

Los abusos bancarios en España no solo han afectado a los contratos hipotecarios, sino que unos 700 000 ahorradores han visto sus ahorros atrapados, sin poderlos recuperar, o sometidos a quitas de hasta el 70% por una mala aplicación del derecho a la información por parte de las entidades bancarias, contraria a las garantías de los consumidores.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione del PE sul diritto ipotecario e gli strumenti finanziari a rischio in Spagna, perché ritengo che la questione non riguardi unicamente la Spagna, sebbene i cittadini spagnoli siano stati i più toccati dalla crisi, dapprima finanziaria, che ha interessato l'UE dal 2008 in poi, e particolarmente dalla bolla immobiliare che in Spagna ha ulteriormente aggravato le condizioni di migliaia di famiglie, perché non in grado di pagare il mutuo ipotecario.

La materia dei mutui ipotecari oltre che sulla legislazione nazionale poggia anche su importanti direttive di cui il PE è stato co-legislatore con il Consiglio, mi riferisco alla direttiva 2014/17/UE sul credito ipotecario, che è in fase d'implementazione negli Stati membri, e alla direttiva MiFID2 riguardante i mercati di strumenti finanziari, anch'essa modificata e in corso di recepimento negli Stati membri. Questo corpo legislativo, per quanto copioso, non ha impedito che migliaia di persone fossero nel frattempo espulse dalle proprie case, perché morose. Condivido, pertanto, pienamente l'appello alla CE affinché si faccia promotrice di una vasta campagna d'informazione sui prodotti finanziari e promuova l'educazione finanziaria, e auspico che sia portata a termine rapidamente la riforma strutturale del settore bancario europeo per stabilizzare il sistema finanziario.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute gegen den Bericht zur Hypothekengesetzgebung und riskanten Finanzinstrumenten in der EU: der Fall Spanien gestimmt, da ich die darin gemachten Vorschläge und Ansätze für einen falschen Weg halte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Den Bericht zur Hypothekengesetzgebung und zu riskanten Finanzinstrumenten in Spanien habe ich nicht unterstützt. Ich erachte es als problematisch, wenn nationale Themen und Konflikte auf die europäische Ebene überführt werden, jedoch keine praktischen Auswirkungen auf die Suche nach einer gemeinsamen europäischen Position haben. Hierbei handelt es sich um die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ It should not be the business of the EU to instruct Spain on how to treat its own people. This motion for a resolution calls for the Commission to do all manner of things, including harmonising mortgage terms across the EU, and seeks to grant the Commission the power to decide to blacklist financial institutions. For these reasons UKIP voted against it.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report given we need to put an end to infringements of EU consumer rights laws in Spain relating to banks. The situation in Spain has been shown to be critical, where since 2008, more than 700 000 people have lost completely or partially their savings and nearly 400 000 have been evicted from their homes. We call on the Spanish government to act to put an end to this situation and we put forward initiatives to avoid this happening in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), por escrito. ‒ La crisis financiera y la explosión de la burbuja inmobiliaria dejaron a cientos de miles de ciudadanos españoles en la calle. Esta crisis inmobiliaria fue, además, exacerbada por la venta de productos abusivos por parte de algunas entidades bancarias. Un total de 16 denuncias contra los abusos de las cláusulas hipotecarias en España y 22 contra la venta masiva de productos financieros llegaron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que decidió presentar una Resolución al Pleno. En ella se denuncian abusos y prácticas fraudulentas de las entidades bancarias en relación con la venta de productos financieros tóxicos, las llamadas participaciones preferentes.

Las acciones preferentes son instrumentos financieros de alto riesgo y muy complejos que nunca deberían haberse vendido a la mayoría de los clientes, por lo general personas sin conocimientos financieros y con mucha aversión al riesgo. Es esencial denunciar que los bancos no solo no informaron adecuadamente a los clientes, sino que en algunos casos les informaron mal: se les dio la impresión de que los instrumentos eran básicamente depósitos a plazo fijo con total liquidez. Por estas razones, he apoyado esta Resolución, incluido el concepto de dación en pago, y casi todas sus enmiendas.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta Resolución. Nuestras enmiendas han sido rechazadas con el voto conjunto de los populares y los socialistas europeos. El peso del Grupo socialista europeo ha sido decisivo para echar atrás unas enmiendas que intentaban endurecer el contenido y el tono de la Resolución, así como hacerla más ejecutiva e introducir la cuestión concreta de la dación en pago o la de que las asociaciones de preferentistas y afectados por las estafas financieras sean tenidas en cuenta.

La Resolución, que, a pesar de no incorporar nuestras enmiendas, era globalmente positiva y suponía un toque de atención del Parlamento Europeo a Rajoy por sus incumplimientos en materia de vivienda y derechos de los consumidores, ha sido aprobada finalmente. Esperamos que sirva como apertura de un debate en profundidad sobre los instrumentos de riesgo que los bancos utilizan sin tener en cuenta evaluaciones previas.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ Along with my colleagues in the European Parliamentary Labour Party, I voted in favour of this resolution, which builds on 15 petitions regarding mortgage legislation in Spain and 21 petitions on risky financial instruments in Spain received by Parliament’s Petitions Committee between 2011 and 2013. The petitions concerned poor consumer protection for mortgage borrowers and home owners in Spain, and this report demands that the EU Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts be respected there.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. ‒ La legislación hipotecaria española, como viene recogiendo en diferentes sentencias el TJUE, no es acorde a la normativa europea (Directiva 93/13/CEE) al permitir la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. Las modificaciones legislativas llevadas a cabo por el Gobierno de España son insuficientes y no tienen la voluntad real de dar solución al drama social de los desahucios y las insolvencias familiares sobrevenidas, como ponen de manifiesto los datos (alquiler social: 0,4%; dación en pago: 0,7%; moratorias: 8%; 35 000 millones de euros aún en contratos hipotecarios con cláusulas abusivas) y el Abogado General de la UE en su informe de mayo de 2015.

Los abusos bancarios en España no solo han afectado a los contratos hipotecarios, sino que unos 700 000 ahorradores han visto sus ahorros atrapados, sin poderlos recuperar, o sometidos a quitas de hasta el 70% por una mala aplicación del derecho a la información por parte de las entidades bancarias, contraria a las garantías de los consumidores.

Los socialistas españoles impulsamos con esta Resolución un análisis de la legislación española por parte de la Comisión para que esta dicte las medidas oportunas en su caso.

 
  
MPphoto
 
 

  Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson och Marita Ulvskog (S&D), skriftlig. – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i omröstningen om resolutionen som helhet. Vi valde också att avstå beträffande skrivningar som förordar EU-lagförslag om familjeinsolvens samt om harmonisering av villkoren i bolåneavtal och skuldsaneringsförfaranden.

Å ena sidan är det viktigt att konsumenten ges ett gediget skydd på bolånemarknaden. Att situationen utvecklats som den gjort i Spanien – där många de senaste åren har tvingats lämna sina hem – är mycket olyckligt. Alla måste ges rimliga möjligheter att hantera betalningssvårigheter och skulder.

Å andra sidan är vi inte övertygade om att EU-lagstiftning är rätt väg att gå i dessa fall. Tvärtom ser vi problem. Att använda familjen som rättssubjekt kan i flera avseenden slå fel – inte minst i fråga om individuella rättigheter och jämställdhet.