Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 14 oktober 2015 - Bryssel Reviderad upplaga

10. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
PV
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy