Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2015/2112(INI)
Document stages in plenary
Document selected : A8-0275/2015

Texts tabled :

A8-0275/2015

Debates :

PV 14/10/2015 - 14
CRE 14/10/2015 - 14

Votes :

PV 14/10/2015 - 15.8
CRE 14/10/2015 - 15.8
Explanations of votes

Texts adopted :

P8_TA(2015)0359

Verbatim report of proceedings
Wednesday, 14 October 2015 - Brussels Revised edition

21.8. Towards a new international climate agreement in Paris (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux)
 

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Paní předsedající, já chci vystoupit k bodu, který se týkal přípravy mandátu na jednání o nové celosvětové dohodě o klimatu. Já jsem ten mandát nakonec podpořil, i když některé, podle mého názoru, klíčové pozměňovací návrhy, které podporovala moje frakce, neprošly. Jsem totiž přesvědčen, že nová smlouva, která by byla platná v roce 2020, je nutností.

Na druhou stranu zde předem říkám, že smlouva, která bude přijata a bude závazná, by za prvé měla stanovit takové limity, které budou dosažitelné, které nebudou plnit pouze některé státy a nepovedou k tomu, že evropský průmysl přestane být konkurenceschopný, respektive nepřestane být konkurenceschopný vůči průmyslu ostatních rozvíjejících se nebo rozvinutých zemí. To je, podle mého názoru, velmi klíčové kritérium, podle kterého budu posuzovat konečnou podobu smlouvy. Dále je důležité, aby smlouvu podepsalo co možná nejvíce zemí, zvláště zemí třetího světa, které jsou významnými znečišťovateli.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). Señora Presidenta, he votado a favor de este informe para que el Parlamento se muestre firme exigiendo obligaciones legales para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, la posición de la Unión Europea no está exenta de paradojas. ¿Cómo pensar que el mercado, y especialmente el mercado financiero, puede ser el camino a una sociedad sostenible? ¿Cómo imaginar que el mismo instrumento que alienta el consumo infinito y la inversión irresponsable, puede sustituir al Estado en la transición ecológica?

No puedo negar que tengo dudas sobre la capacidad de la Unión Europea para implementar las recomendaciones de este informe frente a los intereses del capitalismo más salvaje. Espero que este informe no se quede solo en palabras.

Otras políticas sí, pero también otro modelo económico, otra forma de vida. De lo contrario, la lucha contra el cambio climático está perdida de antemano.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Paní předsedající, já se chci rovněž vyjádřit k tomu mandátu, který jsme dnes schvalovali. Já jsem to hlasování podpořil i svým hlasem.

Nicméně jsem trochu rozpačitý z toho, že nebyla podpořena pozice PPE právě v oblasti požadavku, aby Evropa nebyla v těch svých návrzích osamocená, aby zde panovala celosvětová shoda opravdu co nejširšího počtu členských států OSN na limitech, které budou mít celosvětovou platnost. Prostě není možné, aby některé členské státy na sebe převzaly závazky, které jiné nebudou akceptovat a budou tak získávat konkurenční výhodu, i když se samozřejmě ve vztahu k našemu osudu, k naší budoucnosti nebudou chovat odpovědně. Musíme najít takovou mezinárodní shodu, která nevyloučí z konkurenčního prostředí ani evropské podniky, o to jsem chtěl poprosit.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Globālās klimatiskās izmaiņas, tātad reģionālo temperatūru dinamikas pārmaiņas vispasaules līmenī, daudz spēcīgāki sausumi un plūdi, kā arī vairākas citas dabas katastrofas ik gadu aizvien identificējoši skaitļi skaidri liecina – šādus procesus nevar vienkārši norakstīt uz dabiskām izmaiņām, jo citādāk tas aizņemtu vismaz simtgades, nevis desmitgades, ja ne mazāk.

Kaut gan pasaulē jau pastāv vesela virkne starptautisku dokumentu, kas attiecas uz valstu centieniem pozitīvi ietekmēt klimatiskās izmaiņas, Kioto protokolam esot vienam no pazīstamākajiem, pašlaik realizētās darbības nevar klasificēt kā patiešām efektīvas.

Siltumnīcas efekta, gāžu emisijas samazinājums, atjaunināmo energoresursu ražošanas un izmantošanas īpatsvara palielināšana un tehnoloģijas attīstība – tas viss liecina, ka mums obligāti jādomā par klimata pārmaiņām. Nobalsoju par.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). Paní předsedající, já jsem nakonec podpořila společný postoj Evropského parlamentu k dohodě o klimatu.

Tato dohoda je pro mne důkazem toho, že Evropská unie má vůli jít proti změnám klimatu, které mimo jiné znamenají oteplování a následné ekologické a také ekonomické dopady, a to na všechny světadíly. Proto Evropa může jít příkladem, ale bohužel Evropa sama nezvrátí tento vývoj. Proto jsem také podpořila návrhy, které se obracejí na velké světové producenty emisí, aby přijali stejně ambiciózní opatření. Bohužel tyto návrhy nebyly přijaty. Plně podporuji snahu o uzavření právně závazné smlouvy pro všechny, která by nahradila Kjótský protokol, ale která by neohrožovala konkurenceschopnost evropského hospodářství.

Oceňuji také to, že naše zpráva se vztahuje k encyklice papeže Františka „Laudato si“, která má výstižný podtitul „O péči o společný domov“, která kritizuje konzumní společnost a nezodpovědný rozvoj a vyzývá k rychlé a jednotné globální akci.

 
  
 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ Mi voto a favor del Informe Pargneaux supone un decidido apoyo al mandato negociador de la delegación del Parlamento Europeo que participará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP21) en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Los socialistas apoyamos con firmeza un rol activo de la UE en la cumbre de París con el objetivo de alcanzar un acuerdo ambicioso y jurídicamente vinculante en la reducción de emisiones, así como unos instrumentos financieros sólidos para la consecución de dicho objetivo.

A medida que la fecha de la cumbre de París se aproxima, resulta necesario intensificar la diplomacia del clima. Los líderes mundiales deben entender que limitar el aumento de la temperatura del planeta a un máximo de dos grados no solo ayudará a prevenir el cambio climático y los desastres naturales asociados al mismo, sino que evitará un aumento dramático del número de refugiados como consecuencia del cambio climático.

Por otro lado, los objetivos de la UE 20/20/20 para emisiones, energías renovables y ahorro energético demuestran que no existe contradicción entre crecimiento y sostenibilidad, tal y como pone de manifiesto el hecho de que la economía europea haya crecido un 45 % desde 1990.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque exige obligaciones legales para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en lugar de los compromisos no vinculantes que, por desgracia, son la norma habitual en este ámbito. Sin embargo, considero que privilegiar su implementación mediante instrumentos de mercado y, muy especialmente, del mercado financiero es incompatible con el compromiso de reducir efectivamente las emisiones. Por el contrario, estos acelerarán la descomposición del tejido productivo tradicional, sin garantizar en ningún caso una transición a una economía ambiental y socialmente sostenible. Es por ello que dudo de la capacidad de la Unión Europea para implementar las recomendaciones de este informe o de combinarlas con su apuesta por políticas neoliberales.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Bei der Klimakonferenz der Vereinten Nationen COP 21 vom 7. bis 12. Dezember 2015 in Paris wird ein neues Protokoll zum Klimawandel ausgehandelt. Die abgestimmte Resolution gibt der Delegation des Europäischen Parlaments das Mandat zu verhandeln; unter anderem schlägt das Parlament einen Klimafonds zum Handel von Emissionszertifikaten vor, der durch Mitgliedstaaten sowie durch die Besteuerung von Abgasen der internationalen Luft- und Schifffahrt finanziert wird. Ich habe hier bewusst für die Resolution gestimmt, um Europa eine starke Position gegenüber anderen Partnern zu geben, diese zu gleichen Anstrengungen zu ermutigen. Gleichwohl spreche ich mich auch für eine ehrgeizige und vor allem verpflichtende Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport s'inscrit dans le droit chemin du climatiquement correct. Il s'agit une fois de plus de distiller la peur en prenant pour prétexte le réchauffement climatique, réchauffement qui est très largement exagéré et dont les origines humaines ne sont pas du tout avérées scientifiquement. La conséquence de cet alarmisme climatique est la désindustrialisation de l'Europe, qui entraîne de facto une hausse des importations et donc de la navigation de gros cargos avides en carburant... L'hypocrisie est manifeste mais, conséquence de plusieurs années de matraquage idéologique et pseudo-scientifique de la part du GIEC notamment, personne n'ose s'en offusquer, hormis quelques courageux scientifiques et quelques journalistes.

Que penser aussi de ces pays, qui comme les États-Unis, se disent préoccupés par le climat et imposent à ce titre des contraintes internationales qu'eux-mêmes ne respectent pas ?

Ces grands-messes climatiques sont des sources de gaspillages colossales au service du mondialisme. Aujourd'hui, on n'enseigne plus la défense de la patrie, mais la défense du climat et la nécessité d'établir une gouvernance mondiale!

J’ai par conséquent voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I voted against this, because the targets set will have a massive negative impact upon the economies of the nation states which are members of the European Union. The EU accounts for just 12% of global CO2 emissions; the UK for just 2%.

Unilateral action will not impact upon the global concentration of CO2 in any meaningful way, but it will have a significant impact upon the economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), in writing. ‒ Climate change is a present and real problem which can be addressed only by a joint international effort. The previous agreements such as Kyoto proved to be effective to some extent – especially in the case of Europe, which despite the steady GDP growth has reduced its emission levels by 19% since 1990.

However, as a result of the new—growing economies in the East and other world economic activity, overall emission levels in the world have doubled and the costs of inaction might be very high. Therefore, I very much support this resolution’s call for an ambitious, global and binding agreement. It is time to reconsider the action plan which could help mitigate climate change.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (S&D), por escrito. Mi voto a favor del Informe Pargneaux supone un decidido apoyo al mandato negociador de la delegación del Parlamento Europeo que participará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP21) en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Los socialistas apoyamos con firmeza un rol activo de la UE en la cumbre de París con el objetivo de alcanzar un acuerdo ambicioso y jurídicamente vinculante en la reducción de emisiones, así como unos instrumentos financieros sólidos para la consecución de dicho objetivo.

A medida que la fecha de la cumbre de París se aproxima, resulta necesario intensificar la diplomacia del clima. Los líderes mundiales deben entender que limitar el aumento de la temperatura del planeta a un máximo de dos grados no solo ayudará a prevenir el cambio climático y los desastres naturales asociados al mismo, sino que evitará un aumento dramático del número de refugiados como consecuencia del cambio climático.

Por otro lado, los objetivos de la UE 20/20/20 para emisiones, energías renovables y ahorro energético demuestran que no existe contradicción entre crecimiento y sostenibilidad, tal y como pone de manifiesto el hecho de que la economía europea haya crecido un 45 % desde 1990.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šią rezoliuciją, kuri nustato mandatą Europos Parlamento delegacijai, vyksiančiai metų gale į Jungtinių Tautų klimato kaitos konferenciją Paryžiuje. Pritariu raginimams nustatyti privalomus kovos su klimato kaitos padariniais tikslus: iki 2030 m. 40 proc. sumažinti anglies dioksido išlakas, 30 proc. energijos gaminti iš atsinaujinančių šaltinių ir 40 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Būtina intensyviau įgyvendinti ES klimato politiką, nes ji atitiktų viršutinę ES įsipareigojimo iki 2050 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 80–95 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, ribą. Kovos su klimato kaita priemones iki 2020 m. būtina peržiūrėti, kad jos derėtų su naujausiais moksliniais vertinimais. 2015 m. ES ir jos valstybės narės turėtų susitarti dėl plano, kaip sąžiningai prisidėti prie įsipareigojimo iki 2020 m. skirti 100 mlrd. JAV dolerių kovai su klimato kaita. Svarbu naudoti papildomus finansavimo šaltinius, atidedant dalį apyvartinių taršos leidimų išleidimą į rinką ar pasitelkiant pajamas, gaunamas iš aviacijos ir laivybos sektorių teršalų kontrolės.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ De mauvais outils pour de mauvaises décisions afin d'éviter de remettre en question les dogmes mondialistes. Pourtant, c'est bien l'idéologie mondialiste qui tue notre planète.

Les propositions s'avèrent contreproductives et nuisibles: elles ne font que déplacer des productions peu polluantes vers des pays moins normés, encourager la mondialisation (toujours plus d'échanges, donc de transports... et donc d'émissions polluantes) et soustraire à l'Europe sa puissance industrielle et donc économique.

Si nous voulons sauver notre écosystème, il faut d'abord relocaliser nos économies: il s'agit là d'une condition sine qua non.

Errare humanum est, perseverare diabolicum.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Dans la perspective de la COP 21 qui se tiendra à Paris début décembre 2015, le Parlement souligne, via cette résolution que j’ai approuvée, l’extrême importance et la gravité des menaces provoquées par le changement climatique et s’inquiète du fait que la Communauté internationale s’écarte sensiblement de la voie à suivre en ce qui concerne la limitation du réchauffement climatique mondial à une hausse de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

Le rapporteur demande notamment à l’Union et à ses États membres de travailler avec tous les acteurs de la société civile pour développer des initiatives dans des secteurs clés pour l’atténuation du réchauffement et invite les entreprises à accepter et exercer activement leurs responsabilités et à promouvoir le soutien à l’accord sur le climat.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor del informe sobre un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París elaborado por las comisiones asociadas en el seno del Parlamento. En cambio, he votado en contra de la línea de mi grupo en lo referido a dos enmiendas. La primera es la enmienda 5 al apartado 10 donde he apoyado la enmienda del Grupo PPE que subraya la importancia de que se alcance un acuerdo mundial eficaz y vinculante en la Conferencia de París, y señala que seguir careciendo de tal acuerdo pondrá aún más en peligro la competitividad de la economía de la Unión y la expondrá al riesgo de fuga de carbono. Por otro lado, me he abstenido en la votación de la enmienda 4 del Grupo PPE ya que no estaba de acuerdo con su contenido al igual que tampoco lo estaba con el contenido del texto original del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. – Ce rapport a pour objet de déterminer la position du Parlement européen pour la 21e Conférence des parties sur le climat. Le rapport Pargneaux veut un objectif universel et contraignant et un financement de 100 milliards de dollars par an pour les PVD. Les efforts consentis passent forcément par plus de règles mondiales, pesant toujours de façon disproportionnée sur ceux qui ont le plus, sur les Européens. Les mesures proposées contribuent à désindustrialiser l'Europe pour encore plus d'importation et de mondialisation encouragée par les États-Unis, qui espèrent tirer parti de la désindustrialisation européenne. J’ai voté contre ce texte et ces propositions nuisibles qui ne font que déplacer des productions peu polluantes vers des pays moins normés, encourager la mondialisation et soustraire à l'Europe sa puissance industrielle et donc économique.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Ritengo che la relazione Pargneaux sulle prospettive del nuovo accordo internazionale sul clima di Parigi sia eccessivamente ottimista e non tenga conto della realtà dei fatti e dei risultati sin qui ottenuti. Non ho quindi inteso supportarla col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. Mi voto a favor del Informe Pargneaux supone un decidido apoyo al mandato negociador de la delegación del Parlamento Europeo que participará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP21) en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Los socialistas apoyamos con firmeza un rol activo de la UE en la cumbre de París con el objetivo de alcanzar un acuerdo ambicioso y jurídicamente vinculante en la reducción de emisiones, así como unos instrumentos financieros sólidos para la consecución de dicho objetivo.

A medida que la fecha de la cumbre de París se aproxima, resulta necesario intensificar la diplomacia del clima. Los líderes mundiales deben entender que limitar el aumento de la temperatura del planeta a un máximo de dos grados no solo ayudará a prevenir el cambio climático y los desastres naturales asociados al mismo, sino que evitará un aumento dramático del número de refugiados como consecuencia del cambio climático.

Por otro lado, los objetivos de la UE 20/20/20 para emisiones, energías renovables y ahorro energético demuestran que no existe contradicción entre crecimiento y sostenibilidad, tal y como pone de manifiesto el hecho de que la economía europea haya crecido un 45 % desde 1990.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, kadangi Europos Parlamentas aktyviai dalyvauja Europos politikoje kovojant su klimato kaita. Europos Parlamentas primena, kad turės duoti sutikimą tam, kad Europos Sąjunga ratifikuotų Paryžiaus konferencijoje priimtą teisiškai privalomą susitarimą. Todėl Europos Parlamentas turės visapusiškai dalyvauti koordinavimo posėdžiuose, rengiamuose vykstant Paryžiaus konferencijai. Europos Sąjungos indėlis turi įkvėpti kitas šalis, užtikrinant aiškumą, skaidrumą ir tikslų siekimą. Europos Sąjungos sėkmė (1990–2012 m. išmetamą teršalų kiekį ji sumažino 19 proc., o jos BVP padidėjo 45 proc.) ir tai, kad ES išmetami teršalai sudaro vis mažesnę pasaulyje išmetamų teršalų dalį, rodo, kad klimato kaitos mažinimas suderinamas su ekonomikos vystymusi.

Europos Sąjunga turi toliau dėti diplomatines pastangas ir jas didinti siekdama geriau suprasti šalių partnerių pozicijas, skatinti šias šalis diegti plataus užmojo kovos su klimato kaita politiką ir kurti sąjungas siekiant šio tikslo. Ar Paryžiaus susitarimo šalių prisiimti įsipareigojimai bus įgyvendinti, taip pat priklausys nuo nevalstybinių subjektų, kaip antai miestų, regionų, pramonės subjektų ir investuotojų, pastangų. Paryžiaus konferencijoje šiems subjektams turi būti duotas aiškus ženklas, kad jie būtų skatinami imtis veiksmų, įskaitant tarptautinį jų pastangų pripažinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Prihajajoča mednarodna podnebna konferenca v Parizu je nedvomno eden izmed osrednjih mednarodnih dogodkov letošnjega leta, in kot pred vsemi dosedanjimi podnebnimi konferencami so tudi pred prihajajočo visoka pričakovanja glede sprejetih usmeritev.

Predlagano poročilo, ki sem ga podprl, po mojem mnenju predstavlja ambiciozno izhodišče za pogajanja o podnebnem sporazumu, ki jih pogajalcem postavlja Evropski parlament.

Slednji je že lansko leto v resoluciji o priporočilih za prihodnjo celovito politiko EU o podnebnih spremembah pozval k uresničitvi sledečih ciljev do l. 2030: zmanjšanje koncentracij toplogrednih plinov za 40 %, izboljšanje energetske učinkovitosti na 40 % ter povečanju deleža obnovljivih virov energije na 30 % vseh energetskih virov. Z resolucijo o prihajajoči podnebni konferenci v Parizu se je jasno zavzel za uresničitev teh ciljev in ostal na stališču, da ti ostanejo zavezujoči.

Seveda pa bo za uresničitev teh ciljev potrebnih veliko prilagoditev svetovnega gospodarstva oz. največjih svetovnih onesnaževalk - ZDA, Kitajske in EU, kot tudi rastočih gospodarstev. Le tako bo po mojem mnenju mogoče doseči dolgoročno zvišanje temperature za manj kot 2 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo. Iskreno upam, da se bodo vse udeleženke podnebne konference v Parizu zavedale svoje odgovornosti in da bodo sklenile dovolj ambiciozen dogovor za čistejšo prihodnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ Mancano poche settimane alla ventunesima Conferenza delle parti di Parigi, un appuntamento per il quale ci stiamo preparando da tempo e da cui ci si aspettano importanti risultati.

La lotta al cambiamento climatico è la sfida del nostro secolo. Concordo pienamente con quest'affermazione e con i contenuti di questa risoluzione. La relazione del collega Pargneaux ha rilanciato obiettivi alti e ambiziosi per l'UE, coerenti con l'intento di mantenere il cambiamento climatico al di sotto dei 2°C. Tra questi figurano l'abbattimento dei gas a effetto serra entro il 2050 (riduzione dell'85-90%), la loro riduzione di almeno il 40% nel 2030 e un aumento della quota del rinnovabile ad almeno il 30% per lo stesso anno. Una politica energetica e climatica di questo tenore offre anche importanti opportunità in termini di crescita economica, di occupazione e di miglioramento del potere di acquisto dei 500 milioni di cittadini europei che noi rappresentiamo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Le rapport "vers un nouvel accord international sur le climat à Paris" présente de mauvais outils pour de mauvaises décisions afin d'éviter de remettre en question les dogmes mondialistes et d'affaiblir la puissance des États membres. J'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa risoluzione perché sono fermamente convinta che la crisi climatica vada affrontata in maniera decisa prima che i cambiamenti da essa provocati diventino irreversibili. È importante, inoltre, che l'Unione europea, prima economia del pianeta, si ponga alla testa di questo movimento con convinzione, per ottenere dei risultati concreti.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ La Conferenza internazionale sul clima di Parigi (COP21) è uno dei momenti più importanti per fissare i punti di un accordo giuridicamente vincolante nella lotta al cambiamento climatico. Il nostro obiettivo principale, sottolineato nella relazione del collega socialista Gilles Pargneaux, è quello di combattere il riscaldamento globale. È necessario quindi aumentare l'efficienza energetica e il risparmio energetico, far crescere le fonti di energia rinnovabile ed eliminare totalmente i gas ad effetto serra. Bisogna proseguire sulla strada verso una graduale ma completa eliminazione dei combustibili fossili e introdurre un pacchetto di finanziamenti a sostegno della lotta contro il riscaldamento del clima terrestre. È chiaro che l'UE, da sola, non può risolvere il problema, ma può dare un contributo molto significativo e, nel contempo, dando il buon esempio, può spingere gli altri paesi nella medesima direzione. L'UE è sempre stata all'avanguardia nel contrasto al cambiamento climatico e può continuare ad esserlo, per tutelare l'ambiente in cui viviamo e in cui vivranno i nostri figli.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport a vocation à déterminer le positionnement de l'Union européenne lors de la vingt et unième conférence sur le climat à Paris. La lutte contre le réchauffement climatique fait partie des principaux défis que les États auront à relever au XXIe siècle. Pour lutter contre le changement climatique, la Commission avait déjà adopté une mesure visant à réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030. Force est de constater que les États membres de l'Union sont loin d'avoir atteint leurs objectifs en la matière, puisque la France n'en est qu'à -13 % tandis que l'Union est à -18 %.

Comme d'habitude, les instances européennes souhaitent renforcer les contraintes et les normes écologiques qui pèsent sur nos entreprises pour atteindre leurs objectifs délirants. Or, cette politique contribue à désindustrialiser notre continent au profit des pays émergents et des États-Unis, moins soucieux de l'environnement, et qui y voient l'occasion d'accroître leur compétitivité. D'un point de vue écologique, cette politique est contre-productive, dans la mesure où l'augmentation des importations vers l'Europe, résultant de ces délocalisations, renforce les émissions de CO2.

J'ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ În momentul actual, schimbările climatice sunt o amenințare mondială care necesită atenție urgentă, având un potențial ireversibil la adresa societăților umane și a biosferei. În acest context, există o nevoie cât mai rapidă de a aborda acest subiect la nivel internațional.

Mai mult, gravitatea amenințărilor pe care le aduc schimbările climatice ar trebui să fie o preocupare principală, mai ales că planeta este departe de a limita încălzirea globală sub 2 grade Celsius în raport cu nivelul preindustrial. Guvernele trebuie să adopte măsuri concrete și obligatorii de luptă împotriva schimbărilor climatice și să acționeze în favoarea obținerii unui acord extrem de ambițios și obligatoriu din punct de vedere juridic la Paris în 2015.

Am votat în favoarea raportului referitor la un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice deoarece Conferința de la Paris nu reprezintă doar o reuniune de încercare, ci o reuniune de decizie, iar această conferință simbolizează o etapă decisivă în negocierea unui nou acord global privind climatul, care va intra în vigoare în 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto contrario. Approccio unilaterale, enfasi su nuovi strumenti di finanziamento su scala mondiale, da apprendisti stregoni della finanza globalizzata, enfasi sul riconoscimento dello status di rifugiato climatico. La politica climatica della UE è catastrofica.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE), în scris. ‒ Scenariul declanșării unei curse pentru procurarea resurselor celor mai elementare poate deveni o realitate în viitorul apropiat, dacă nu implementăm politici concrete de combatere a schimbărilor climatice. Salut ideea unui nou acord internațional privind schimbările climatice, care să devină eficient și imediat aplicabil prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și prin menținerea ridicării temperaturilor sub 2° C.

Impunerea restricțiilor de emisie de agenți poluanți statelor care nu au avut parte de același start economic ca cele ce au trecut prin Revoluția industrială este o temă constant dezbătută. În ce măsură, însă, putem noi crea progres, dacă nu dispunem de resurse și de un mediu propice în care să dezvoltăm economia? Răspunsul nu poate fi dat decât prin economia circulară și durabilă, întrucât avem datoria morală de a păstra planeta funcțională pentru generațiile viitoare.

Consider că este nevoie de solidaritate la nivel mondial pentru realizarea unui nou acord privind schimbările climatice și de asumarea fără întârziere a deciziilor adoptate. Prin urmare, susțin raportul Pargneaux referitor la propusul acord internațional de la Paris privind schimbările climatice.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ Mi voto a favor del Informe Pargneaux supone un decidido apoyo al mandato negociador de la delegación del Parlamento Europeo que participará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP21) en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Los socialistas apoyamos con firmeza un rol activo de la UE en la cumbre de París con el objetivo de alcanzar un acuerdo ambicioso y jurídicamente vinculante en la reducción de emisiones, así como unos instrumentos financieros sólidos para la consecución de dicho objetivo.

A medida que la fecha de la cumbre de París se aproxima, resulta necesario intensificar la diplomacia del clima. Los líderes mundiales deben entender que limitar el aumento de la temperatura del planeta a un máximo de dos grados no solo ayudará a prevenir el cambio climático y los desastres naturales asociados al mismo, sino que evitará un aumento dramático del número de refugiados como consecuencia del cambio climático.

Por otro lado, los objetivos de la UE 20/20/20 para emisiones, energías renovables y ahorro energético demuestran que no existe contradicción entre crecimiento y sostenibilidad, tal y como pone de manifiesto el hecho de que la economía europea haya crecido un 45 % desde 1990.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ La conférence internationale sur le climat, ou COP 21, se tiendra en décembre à Paris. L'objectif de cette conférence est de mettre en place un nouvel accord qui devra être respecté par tous les pays du monde, afin de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 °C. La situation environnementale dans laquelle nous nous trouvons nécessite des mesures immédiates. Nous devons réduire nos émissions de gaz polluants afin de limiter les effets néfastes sur la planète. Cependant, nous devons faire en sorte que cet objectif aille de pair avec les objectifs de croissance, de compétitivité et d'emploi de l'Union européenne. J'ai voté en faveur de ce rapport. Je souligne toutefois qu'il faut faire preuve de pragmatisme et de réalisme dans la mise en place de ces objectifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della proposta di risoluzione sul nuovo accordo internazionale sul clima che verrà preso a Parigi. È necessario trovare misure efficaci con cui contrastare gli allarmanti segnali dei cambiamento climatico come l'aumento delle temperature, lo scioglimento dei ghiacciai e le alluvioni.

L'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati a rispettare congiuntamente un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, rispetto al 1990, di almeno il 40% entro il 2030. Questi obiettivi vanno nella giusta direzione, ma dovrebbero essere più ambiziosi. Infatti, la Conferenza di Parigi rappresenta l'inizio di un processo dinamico ed evolutivo che permetterà alla comunità internazionale di prendere provvedimenti correttivi per riallinearsi alla traiettoria necessaria a mantenere l'aumento delle temperature al di sotto dei 2° C.

L'Unione deve perseguire una politica efficace in vista di una transizione energetica da attuare entro il 2050, tramite strumenti di politica per clima ed energia e con il coinvolgimento di altri settori, quali i trasporti, la ricerca, l'innovazione o la cooperazione allo sviluppo. Il contributo dell'Unione europea dovrà essere un modello per tutte le altre nazioni, in termini di chiarezza, trasparenza e ambizione e per questo ho votato a favore del testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution which outlines Parliament’s position towards the UN conference on Climate Change to be held in Paris in December.

The challenge of COP 21 is delivering a new global climate agreement involving all countries by 2015, giving a renewed commitment after the Kyoto Protocol. This resolution was an effort to give vigour to the negotiating positions of the Commission and Council as representatives of EU Member States.

The report gives an inclusive view of the role of civil society, the respect of human rights and indigenous persons’ rights and all targets are foreseen in the attempt to limit the global rise in temperature below 2oC.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against the Pargneaux report: ‘Towards a new international climate agreement in Paris’. The UK represents only 2% of global emissions; the EU only 12%. The European Union has chosen to destroy its economy while the rest of the world is behaving very differently. Whatever we do, global emissions will rise. EU Institutions are planning to spend unimaginable sums of money on mitigation measures which will only further damage our economy. UKIP believes that it is time to question the EU’s hysterical obsession with the new belief of climate alarmism.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution because I agree that the international community should set common goals to combat climate change. The resolution sets out ambitious goals and contains comprehensive solutions and guidelines to help us reach an agreement at the Paris conference. It aims to underscore the EU’s ambitious and central role at the Conference and to push for progress towards an international agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato con piacere la relazione del collega che si è dimostrata ambiziosa in merito agli obiettivi da porre alla conferenza sul clima prevista per la fine dell'anno a Parigi. L'Unione europea è chiamata a giocare un ruolo forte, in mancanza del quale il nostro pianeta rischia di soccombere agli attacchi provenienti tanto da oltre oceano quanto dalle economie emergenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (ENF), par écrit. ‒ Le rapport de M. Pargneaux vise à atteindre un objectif universel et contraignant, à savoir un financement de 100 milliards de dollars par an pour les pays en voie de développement. J'estime que les propositions contenues dans ce rapport sont contre-productives et nuisibles, car elles ne font que déplacer des productions peu polluantes vers des pays moins normés, en encourageant la mondialisation et en enlevant à l'Europe sa puissance industrielle, et donc économique. Aussi ai-je voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. ‒ Climate change is nothing less than an existential threat. Climate change is affecting and will increasingly continue to affect every aspect of our lives, our well—being, our health, our economy and the ecosystems we depend on for survival.

In Ireland alone, our sea levels are rising on average about 3.5 cm per decade, we are facing more frequent and more serious sea storms, we face wetter autumn and winter seasons, leading to floods, and drier summers, leading to water shortages. We are more exposed to UV light than we have even been, the depletion of ozone will drastically increase the incidence of all types of skin cancer.

The impact of climate change and its causes on our health is already evident. Where there is high air pollution, a greater number of children are admitted into hospitals with lung problems, the quality of the water which we drink has decreased considerably.

We urgently need a binding agreement, showing international collective responsibility, to reduce our greenhouse gas emissions. We are at serious risk of failure in averting dangerous and potentially catastrophic climate change.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ C'è grande attesa per la Conferenza internazionale sul clima, un appuntamento di estrema importanza per la tutela della biosfera.

È difficile non mettere in relazione il riscaldamento globale degli ultimi decenni con l'aumento di eventi meteorologici estremi. La scorsa settimana nella mia regione si sono verificate intense piogge che hanno comportato lo straripamento di fiumi devastando interi centri urbani, un paesaggio apocalittico al quale non siamo abituati, e non è stata l'unica regione italiana a subire gravi danni. Il raggiungimento di un accordo sul clima globale giuridicamente vincolante non è più un auspicio bensì una necessità e un impegno al quale nessuno dovrà sottrarsi.

Il Parlamento europeo, come richiede la relazione a favore della quale ho votato, arriva alla COP21 con una posizione chiara, unitaria e inequivocabile: dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2050, aumentare entro il 2030 del 30% l'energia da fonti rinnovabili e del 40% l’efficienza energetica.

L'Europa è da tempo leader mondiale nel contrasto al cambiamento climatico ed ha fissato severi limiti di emissione per gli Stati membri. Occorre adesso che i maggiori competitor internazionali assumano gli stessi impegni se vogliamo evitare il serio e concreto rischio di assistere presto a massicce migrazioni climatiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Ορθά επισημαίνεται στην έκθεση, ότι η ΕΕ είναι στην ορθή πορεία για να υλοποιήσει τους στόχους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020.

Τονίζεται ότι έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση, ως προς την ένταση της χρήσης ενέργειας, χάρη σε αποδοτικότερα κτίρια, προϊόντα, βιομηχανικές διεργασίες και οχήματα, ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία έχει μεγεθυνθεί από το 1990 κατά 45%. Ακόμη τονίζεται ότι οι στόχοι 20-20-20 για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας, διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στη προώθηση αυτής της διαδικασίας και στη διατήρηση της απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato favorevolmente alla proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo internazionale sul clima che sarà negoziato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si terrà a Parigi dal 30 novembre all'11 dicembre 2015. I cambiamenti climatici sono una delle principali sfide che l'umanità deve affrontare. In marzo, l'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati a rispettare congiuntamente un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE di almeno il 40% entro il 2030 rispetto al 1990. Tuttavia, tali obiettivi dovrebbero essere più ambiziosi.

L'accordo di Parigi dovrà essere universale e giuridicamente rilevante. Per ciò che concerne l'aspetto finanziario, è previsto che, da adesso al 2020, ogni anno 100 miliardi di $ siano trasferiti ai paesi in via di sviluppo per aiutarli a pagare le riduzioni dei gas a effetto serra. Con la presente proposta, il Parlamento europeo auspica un'intensificazione delle discussioni a livello intraeuropeo, al fine di concordare una posizione comune, e ricorda che dovrà concedere la propria approvazione alla ratifica da parte dell'Unione dell'accordo giuridicamente vincolante frutto della Conferenza di Parigi. Pertanto, il Parlamento dovrebbe partecipare a pieno titolo alle riunioni di coordinamento durante la Conferenza di Parigi.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione poiché il riscaldamento climatico costituisce una delle maggiori sfide che l'umanità dovrà affrontare negli ambiti dello sviluppo sostenibile, della salute e dell'economia mondiale. L'aumento delle temperature, lo scioglimento dei ghiacciai, il moltiplicarsi dei casi di siccità e delle alluvioni sono tutti segni dei cambiamenti climatici in corso. I cambiamenti climatici richiedono una risposta urgente, responsabile e globale, che poggi sulla solidarietà della comunità internazionale.

Inoltre, per rafforzare la posizione dell'Unione europea nei negoziati internazionali, il Parlamento europeo deve difendere la necessità di fissare obiettivi ambiziosi e realistici per diminuire le emissioni dei gas a effetto serra del 50% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, incrementare la quota delle energie rinnovabili fino al 45% del mix energetico e ottenere un risparmio energetico del 40%, e alla Conferenza di Parigi le parti non si riuniscono per tentare di fare qualcosa, ma per prendere delle decisioni.

Infine, sono convinto che l'accordo di Parigi sarà ambizioso, universale e giuridicamente vincolante per fornire una risposta a lungo termine alla sfida climatica, anche se l'Unione europea dovrebbe intensificare gli sforzi diplomatici profusi per comprendere meglio le posizioni dei paesi partner, incoraggiarli ad attuare politiche ambiziose di lotta ai cambiamenti climatici e stringere alleanze a favore di tale ambizione.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against the Pargneaux report: ‘Towards a new international climate agreement in Paris’. The UK represents only 2% of global emissions; the EU only 12%. The European Union has chosen to destroy its economy while the rest of the world is behaving very differently. Whatever we do, global emissions will rise. EU Institutions are planning to spend unimaginable sums of money on mitigation measures which will only further damage our economy. UKIP believes that it is time to question the EU’s hysterical obsession with the new belief of climate alarmism.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ As alterações climáticas requerem uma resposta urgente, responsável e global baseada na solidariedade da comunidade internacional.

O aquecimento climático representa um dos maiores desafios da Humanidade para o desenvolvimento sustentável, a saúde e a economia mundial.

A União Europeia e os seus Estados-Membros estão empenhados em respeitar conjuntamente um objetivo vinculativo de redução de emissões de gases com efeito de estufa de, pelo menos, 40% até 2030 em comparação com 1990.

Todavia, entendo que devemos ter objetivos mais ambiciosos e o Parlamento Europeu deve defender uma redução dos gases com efeito de estufa de 50% até 2030, em comparação com 1990, e aumentar a quota das energias renováveis para 45% do cabaz energético, alcançando 40% de poupança de energia.

Apoio a necessidade de o acordo de Paris ser global, ambicioso e juridicamente vinculativo, a fim de dar uma resposta de longo prazo à altura dos desafios das alterações climáticas.

Por outro lado, a União Europeia deverá concluir o mais rapidamente possível o processo de ratificação da alteração de Doha ao protocolo de Quioto e encorajar as outras partes a fazerem o mesmo para que este possa entrar em vigor rapidamente. Por isso, apoio o relatório do colega Gilles Pargneaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, weil dringender Handlungsbedarf besteht. Die Senkung der Treibhausgasemissionen um 40 % bis zum Jahr 2030 ist für mich zwingend; daher ist es wichtig, dass Ende des Jahres in Paris die Klimafinanzverpflichtungen erhöht werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins and Mike Hookem (EFDD), in writing. – UKIP voted against the Pargneaux report: ‘Towards a new international climate agreement in Paris’. The UK represents only 2% of global emissions; the EU only 12%. The European Union has chosen to destroy its economy while the rest of the world is behaving very differently. Whatever we do, global emissions will rise. EU Institutions are planning to spend unimaginable sums of money on mitigation measures which will only further damage our economy. UKIP believes that it is time to question the EU’s hysterical obsession with the new belief of climate alarmism.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Un sistema climatico stabile è fondamentale per assicurare l'approvvigionamento idrico, i servizi igienico-sanitari, la sicurezza alimentare, il mantenimento della biodiversità, nonché la pace e la prosperità nel mondo. Purtroppo però, soprattutto negli ultimi anni, l'aumento del riscaldamento globale sta causando danni inestimabili agli ecosistemi terrestri e marini, quali lo scioglimento dei ghiacciai, la siccità, le alluvioni, ecc.

Ho votato a favore di questa relazione poiché ritengo necessario agire con urgenza e senza indugi a livello mondiale, con misure vincolanti e concrete e con la condivisione di buone pratiche. Innanzitutto, invitando tutti gli Stati membri a lavorare con tutti gli attori della società civile (istituzioni, settore privato, ONG e comunità locali) a realizzare strategie nazionali in materia di decarbonizzazione, e alla trasformazione del settore energetico entro il 2050, adottando provvedimenti correttivi per mantenere l'aumento delle temperature al di sotto dei 2° C.

Altresì, i finanziamenti per il clima, il trasferimento di tecnologia, la creazione di capacità, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione svolgeranno un ruolo essenziale nel raggiungimento di un accordo alla Conferenza di Parigi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Contiene un protocollo 2015 giuridicamente vincolante che dovrebbe mirare a eliminare gradualmente le emissioni globali di carbonio entro il 2050; un obiettivo di riduzione del 50% vincolante per l'UE nel 2030 al fine di rimanere in pista per il riferimento dei meno 2°gradi C; un obiettivo di efficienza energetica vincolante per l'UE del 40% per il 2030; un obiettivo vincolante per l'UE per il 2030 di produrre almeno il 45% del consumo finale di energia da fonti rinnovabili; l'importanza che l'UE svolga un ruolo ambizioso e centrale alla conferenza incoraggiando le altre parti a prendere misure efficaci per mantenere la conformità con l'obiettivo del - 2° C.

Voto favorevole poiché l'accordo prevede misure in particolare sul rispetto delle comunità locali particolarmente vulnerabili alle avverse condizioni climatiche, sugli sforzi di adattamento ai cambiamenti climatici, sui costi dell'inazione nei paesi in via di sviluppo e sui fondi da destinarsi all'interno del Fondo verde per il clima per affrontare le calamità naturali. Appoggiati tutti gli emendamenti di compromesso, tranne quello sull'ETS, COMP 18, che accoglie positivamente l'attuale sistema ETS e incoraggia la Commissione a promuovere dei legami tra l'ETS e le gli altri sistemi di emissioni mondiali.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam az ENSZ decemberi párizsi klímakonferenciájára készülő uniós állásponttal kapcsolatos EP-határozatot. A hőmérséklet-emelkedés, a szárazságok, az árvizek és természeti katasztrófák gyakoribbá válása nagy kihívást jelent nemcsak európai, hanem világviszonylatban is. A téma szakértői szerint visszafordíthatatlan környezeti, természeti változásoknak nézünk elébe, ha nem akadályozzuk meg a 2 Celsius-fokos globális hőmérséklet-emelkedést.

A novemberi párizsi éghajlat-változási konferenciának és az ott elfogadott megállapodásnak minden eddiginél fontosabb szerep jut. A sorban a 21. éghajlat-változási konferencián az Európai Uniónak ambiciózus álláspontot kell képviselnie a tárgyalásokon, ezzel egyetértek, csakis így változtathatunk a jelenlegi negatív folyamatokon. Az európai környezetvédelmi miniszterek az idén márciusban elfogadták az EU üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalásait.

A fejlődő országok jelentésben megfogalmazott megfelelő pénzügyi támogatása azért fontos, hogy az érintett régiók új technológiákat alkalmazva léphessenek a környezettudatos gazdasági fejlődés útjára. Az éghajlatváltozás hatásainak kitett közösségek védelmét szolgáló projektek finanszírozására is figyelmet kell fektetni. A korábbiaknál lényegesen ambiciózusabb kibocsátás-csökkentési megállapodásnak kell létrejönnie Párizsban. Az éghajlatváltozás elleni küzdelemben az eddiginél erősebb közös fellépésre van szükség. A párizsi konferencia eredményeként megszületendő, jogilag kötelező erejű megállapodás Európai Unió általi ratifikálásához az EP egyetértésére is szükség lesz.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ Climate change is a global problem with grave implications, both on the environment and on the economy. Its worst impact is being felt by the most vulnerable and poorer countries, although technological advances could help, and we have the strength and power to change things. So, climate change calls for an urgent, responsible and global response, based on solidarity among the international community. In this sense, the EU is the key player fighting for a really ambitious and legally binding global agreement, therefore, I believe that the EU must speak out loud and clear to ensure a successful conference in Paris. The Paris Conference must be a meeting at which real decisions are taken to make sure that the world gets back on track to keep the average global temperature below 2 degrees. That is why I gave my strong support for this ambitious report.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Consider că Uniunea Europeană trebuie să continue și să-și intensifice eforturile diplomatice pentru a înțelege mai bine pozițiile țărilor partenere, pentru a încuraja aceste țări să aplice politici ambițioase de luptă împotriva schimbărilor climatice și să constituie alianțe în favoarea acestei ambiții.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport d'initiative présente le mandat de la délégation du Parlement européen qui se rendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre dans le cadre des négociations de la conférence climatique COP21. Soutenant l’objectif d’une limitation du réchauffement climatique à 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, le rapporteur défend une réduction d’au moins 40 % des émissions gaz à effet de serre, 40 % d’efficacité énergétique et une part de 30 % des énergies renouvelables d’ici à 2030. Le rapport appelle en outre à un accord contraignant et une révision régulière des engagements des États. Il formule également des propositions pour alimenter le Fonds vert, enveloppe annuelle de 100 milliards d’euros pour favoriser la transition des pays en développement vers une économie bas carbone. Considérant que le Parlement européen doit envoyer un message fort en faveur d'une réduction du réchauffement climatique lors de la conférence de Paris, j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai soutenu ce texte, car le nouvel accord sur le climat doit être ambitieux, universel et juridiquement contraignant. Par ce texte, nous voulons notamment inciter tous les acteurs financiers à réorienter leurs investissements pour financer une réelle transition vers des économies sobres en carbone. Il est important que l’Union européenne se prononce et donne les lignes directrices pour faire de cette conférence à Paris un succès.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. ‒ La France va accueillir et présider la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21/CMP11), aussi appelée « Paris 2015 », du 30 novembre au 11 décembre 2015. C’est une échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat. Dans ce sens, j'ai voté pour le rapport Pargneaux, car je souhaite que nous obtenions un accord international contraignant pour le plus grand nombre, et en particulier pour les pays les plus émetteurs. Mais cet accord devra être réaliste. En effet, ce n'est pas parce qu'il y aura un accord à Paris que nous aurons trouvé la solution au changement climatique et à son cortège de perturbations (inondations, ouragans, sécheresses) que nous observons de plus en plus fréquemment. En outre, il me semble important de ne pas stigmatiser certains secteurs, comme l'agriculture. Au contraire, nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions viables. Ce sommet ne pourra être considéré comme un succès que si nous obtenons des solutions concrètes et des engagements contraignants.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Alors que la conférence sur le climat (COP21) approche, le Parlement européen se prononce sur une énième tentative de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’instauration d’objectifs d’émissions toujours plus contraignants engendre de facto un déplacement de ces émissions vers des pays moins soucieux de ces règles, comme la Chine, l’Inde ou les États-Unis, et génèrent in fine une pollution bien supérieure. Par ailleurs la part de la pollution imputable au commerce et aux échanges mondiaux n’est pas abordée, autre dogme intouchable.

Alors que les concurrents économiques de l’Europe (qui sont parmi les principaux pollueurs mondiaux) se réjouissent de cette autolimitation des Européens, les pays en voie de développement continuent eux aussi de contribuer à une situation dont seuls les Européens sont considérés comme responsables. Cette repentance écologique n’est profitable ni à notre économie, ni à la résolution des véritables problèmes d’émissions polluantes.

J’ai donc voté contre ce rapport qui s’inscrit dans une erreur que l’Union répète à chaque grand-messe climatique, selon laquelle l’Europe pourrait inciter les économies émergentes à choisir comme priorité l’écologie avant le développement économique.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Що се отнася до този доклад, реших да се въздържа при гласуването на резолюцията като цяло. Същевременно подкрепям няколко от постигнатите компромиси. Моето мнение е, че различните аспекти, свързани с нереално високите цели за 2030 г., както и ипотекирането на публични парични средства за Зеления климатичен фонд (The Green Climate Fund – GCF) са не само недостижими, но и вредни за икономиките на държавите членки задачи.

Парижкият протокол не е проблем тук. Става дума за определянето на реалистични и постижими цели за всички страни от ЕС. Не виждам сериозните икономически и индустриални въпроси, с които страни като Полша и България се борят ежедневно, да са отразени в този доклад, а с цел постигане на добър доклад, те са от ключово значение.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζουμε, διότι, αν και το κείμενο περιέχει πολλά θετικά στοιχεία, όμως επικροτεί το σύστημα εμπορίας εκπομπών άνθρακα, στο οποίο είμαστε αντίθετοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Úgy látom, hogy az asztalon fekvő határozattal az Európai Parlament világos üzenetet fogalmaz meg a párizsi klímatárgyalásokra. Az Unió megtette határozott vállalását, ami jelentős áldozatot követel meg az európai gazdaságoktól. Elvárom azonban – és ezt a követelményt a parlamenti határozat szövege is tartalmazza –, hogy a Föld minden fejlett és fejlődő gazdasága megtegye ugyanezt a lépést. Ebből nem szabad kivételt engednünk. Az Európai Néppárt képviselőcsoportja és a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja javaslatának megfelelően szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ Concordo, também, com a necessidade de se chegar a um acordo global ambicioso e juridicamente vinculativo na conferência do clima em Paris e que defenda a redução das emissões de gases com efeito de estufa de, pelo menos, 40% até 2030, aumente a eficiência energética de 40% e as fontes de energia renováveis em 30%.

É fundamental um sistema climático estável que possibilite a segurança alimentar, a produção de energia, a água e o saneamento, as infraestruturas, bem como a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas terrestres e marinhos, a paz e a prosperidade no mundo. Relembra que as alterações climáticas aceleram a perda de biodiversidade.

Note-se que, entre 2008 e 2013, 166 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas em virtude de cheias, tempestades, sismos ou outras catástrofes, acrescentando ainda que os desenvolvimentos relacionados com o clima em algumas zonas de África podem contribuir para exacerbar a crise de refugiados no Mediterrâneo.

 
  
MPphoto
 
 

  Laura Ferrara (EFDD), per iscritto. ‒ Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia globale alle società umane e al mantenimento della biodiversità e degli ecosistemi terrestri e marini, determinando la perdita di vite umane e flussi migratori, nonché danni economici, ambientali e sociali. È necessario affrontare tale fenomeno a livello internazionale. Un accordo globale, ambizioso e giuridicamente vincolante rappresenta un passo importante nel processo di contrasto al cambiamento climatico e alle minacce che esso costituisce e pertanto dichiaro il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Zmena klímy ovplyvňuje celú planétu. Ak neurobíme niečo, čo zmenu klímy zastaví, svet, v ktorom žijeme, sa nenávratne zmení a zmení sa aj spôsob života, ktorý sme považovali za samozrejmý. Predstavitelia vyspelých krajín a častí sveta, napríklad Európskej únie, musia viac prispieť k zmene tejto alarmujúcej situácie, pretože zmenu klímy zapríčiňuje spôsob, akým ľudia žijú najmä v bohatších krajinách s rozvinutým hospodárstvom. Podporujem preto kroky Európskej komisie, ktorá prijala oznámenie s názvom Parížsky protokol – koncepcia boja proti celosvetovej zmene klímy po roku 2020, ktoré je súčasťou prípravy Európskej únie na posledné kolo rokovaní pred 21. konferenciou Organizácie Spojených národov o zmene klímy v Paríži. Európska únia musí byť pri rokovaniach v Paríži ambiciózna a odmietnuť akýkoľvek kompromis a spoločne s partnermi dospieť ku konsenzu a prijať takú dohodu, ktorá zásadným spôsobom prispeje k zmene klímy. Pevne verím, že ak sa dospeje k prijateľnej dohode, Európsky parlament udelí súhlas s takouto dohodou.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Questa relazione sfortunatamente continua con il fallimentare approccio di enfasi sui nuovi strumenti di finanziamento su scala mondiale, di enfasi sul riconoscimento dello status di "rifugiato climatico" e, in linea generale, di miopi politiche climatiche dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω τη νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι. Αν και η έκθεση περιέχει πολλά θετικά στοιχεία, επικροτεί το σύστημα εμπορίας εκπομπών άνθρακα, στο οποίο είμαι αντίθετος.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ We are all aware of the fact that climate change is a reality: around the world, the impacts of climate change are accelerating, and the most vulnerable countries are already paying the higher price. Last September, the conclusions of the Intergovernmental Panel on Climate Change were published, and the debate about the human influence on the climate is now over: we are responsible for warming the earth. Luckily, next November is rapidly approaching. We have never had a better opportunity than the upcoming COP21 to tackle the tremendous danger of climate change. This is the greatest challenge that we must face: we must face it with the greatest ambition.

Next November, in Paris, not only the European citizens, but more than 7 billion people will ask us to be brave and our choices to be bold. They will ask us to go beyond our differences and our doubts, and to chart a new course together. Much has to be done in Paris, but if we are able to make the climate agreement a reality, our generation will not be remembered as the one that destroyed the world, but as the one who finally came to respect it.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ Mi voto a favor del Informe Pargneaux supone un decidido apoyo al mandato negociador de la delegación del Parlamento Europeo que participará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP21) en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Los socialistas apoyamos con firmeza un rol activo de la UE en la cumbre de París con el objetivo de alcanzar un acuerdo ambicioso y jurídicamente vinculante en la reducción de emisiones, así como unos instrumentos financieros sólidos para la consecución de dicho objetivo.

A medida que la fecha de la cumbre de París se aproxima, resulta necesario intensificar la diplomacia del clima. Los líderes mundiales deben entender que limitar el aumento de la temperatura del planeta a un máximo de dos grados no solo ayudará a prevenir el cambio climático y los desastres naturales asociados al mismo, sino que evitará un aumento dramático del número de refugiados como consecuencia del cambio climático.

Por otro lado, los objetivos de la UE 20/20/20 para emisiones, energías renovables y ahorro energético demuestran que no existe contradicción entre crecimiento y sostenibilidad, tal y como pone de manifiesto el hecho de que la economía europea haya crecido un 45 % desde 1990.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. He votado a favor del Informe Pargneaux porque supone un decidido apoyo al mandato negociador de la delegación del Parlamento Europeo que participará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP21) en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Los socialistas apoyamos con firmeza un rol activo de la UE en la cumbre de París con el objetivo de alcanzar un acuerdo ambicioso y jurídicamente vinculante en la reducción de emisiones, así como unos instrumentos financieros sólidos para la consecución de dicho objetivo.

A medida que la fecha de la cumbre de París se aproxima, resulta necesario intensificar la diplomacia del clima. Los líderes mundiales deben entender que limitar el aumento de la temperatura del planeta a un máximo de dos grados no solo ayudará a prevenir el cambio climático y los desastres naturales asociados al mismo, sino que evitará un aumento dramático del número de refugiados como consecuencia del cambio climático.

Por otro lado, los objetivos de la UE 20/20/20 para emisiones, energías renovables y ahorro energético demuestran que no existe contradicción entre crecimiento y sostenibilidad, tal y como pone de manifiesto el hecho de que la economía europea haya crecido un 45 % desde 1990.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione del Parlamento europeo dal titolo "Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima", approvata in vista della XXI Conferenza delle parti della Convezione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21), perché credo che in occasione di un evento d'importanza cruciale sia fondamentale che il Parlamento europeo ribadisca il valore di un accordo finale a Parigi.

L'UE occupa un posto molto importante nei negoziati e ha già trasmesso il suo contributo lo scorso marzo. Ha assunto una chiara posizione rispetto agli impegni in favore di una riduzione del 40% delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE entro il 2030. Si tratta, quindi, di difendere questa posizione e di impegnarsi a prendere delle decisioni vincolanti. Il Parlamento europeo ritiene che siano stati fatti passi molto importanti e che gli obiettivi vadano nella giusta direzione. Tuttavia, essi devono essere più ambiziosi, particolarmente sugli aspetti finanziari.

Auspico, pertanto, che l'accordo di Parigi si basi su principi di equità e di responsabilità comune, ma differenziati, sulla base delle rispettive capacità e tenendo conto delle circostanze nazionali, e sia un accordo giuridicamente vincolante e quindi atto a fornire una risposta di lungo termine alla sfida climatica per i prossimi decenni.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe dem Antrag zugestimmt. Der Klimawandel kann zu einer Bedrohung werden, welche die internationale Staatengemeinschaft als Ganzes betrifft. Aktuell ist es noch nicht festzustellen, in wieweit die Veränderungen des Klimawandels umzukehren sind. Gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass die bestehenden negativen Veränderungen möglichst stark eingegrenzt werden. Hierfür ist ein schnelles und gemeinsames Handeln aller Staaten auf internationaler Ebene erforderlich. Besonders die größten Emittenten von Treibhausgasen müssen verstärkt in ihre Verantwortung genommen werden. Die in Paris zu treffenden Vereinbarungen müssen rechtlich bindend sein und einen klaren Willen zum Schutz des weltweiten Klimas erkennen lassen. Europa hat sich in diesem Kontext bereits auf erste Ziele geeinigt und geht international mit gutem Beispiel voran. Nun ist es wichtig, dass die Verhandlungen der Klimakonferenz in Paris gut vorbereitet werden und die Ergebnisse über reine Lippenbekenntnisse hinausgehen. Diesen Forderungen habe ich durch den heutigen Beschluss zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del texto porque plantea la necesidad de que la UE dedique más recursos económicos y tecnológicos a la lucha contra el cambio climático, así como de establecer y reforzar en París compromisos jurídicamente vinculantes para reducir las emisiones de CO2 y de otros gases que contribuyen al efecto invernadero. Sin embargo, aunque el informe incide en el problema de que las emisiones de CO2 producidas por el transporte no han dejado de crecer, no introduce ninguna crítica al libre comercio o a la ATCI, y deja todo en manos del desarrollo de tecnologías limpias en materia de transporte. En cuanto a la defensa del comercio de emisiones de CO2, se trata de un sistema que en mi opinión genera una nueva burbuja económica con la compraventa de los bonos de emisiones y que se está revelando ineficaz para cumplir los objetivos con los que teóricamente había nacido, motivo por el que nos hemos pronunciado en contra de este sistema.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. ‒ Renunțarea, până în 2030, la cărbune ca sursă de energie electrică, ar contribui la limitarea considerabilă a încălzirii globale. Însă țintele impuse cu referire la eliminarea energiei din cărbune sunt prea abrupte, iar statele membre a căror industrie se bazează foarte mult pe producția de cărbune vor suferi atât din punct de vedere economic, cât și al ocupării forței de munca.

Ar trebui inițiat un program de reducere treptată atât a combustibililor fosili, cât și a cărbunelui ca sursă de energie electrică, concomitent cu o retehnologizare pentru diminuarea emisiilor. Totodată, nu există flexibilitate pentru ca statele membre să își stabilească propria combinație a diferitelor tipuri de energie în funcție de condițiile specifice.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I, along with my colleagues in the Socialist and Democrats Group, voted in favour of this report as climate change is one of the most serious challenges of our time both for the environment and the economy.

Climate change is international in nature and calls for an urgent, global response. This must be based on solidarity among the international community. The Paris Conference must be a meeting at which real decisions are taken to make sure that the world gets back on track to keep the average global temperature below 2°C.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport. Je souhaite que l'accord de Paris soit le plus contraignant possible, au bénéfice de notre environnement, de nos concitoyens et de la compétitivité de nos entreprises sur la scène internationale. Quand on sait que l'Union européenne représente seulement 10 % des émissions de CO2 au niveau mondial, cela nous oblige à aborder de manière globale le problème du climat. Cette conférence doit être l'occasion d'apporter un soutien aux nouvelles technologies bas carbone, en les identifiant et en facilitant leur déploiement et l'investissement. Les entreprises qui développent ces technologies ont donc un rôle clé à jouer dans l'application d'un tel accord international: ce sont elles qui porteront les projets innovants permettant de réduire les émissions. Elles doivent donc être associées pleinement à cette grande conférence climatique. Le secteur privé doit être particulièrement mobilisé.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. ‒ Mi voto a favor del Informe Pargneaux supone un decidido apoyo al mandato negociador de la delegación del Parlamento Europeo que participará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP21) en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Los socialistas apoyamos con firmeza un rol activo de la UE en la cumbre de París con el objetivo de alcanzar un acuerdo ambicioso y jurídicamente vinculante en la reducción de emisiones, así como unos instrumentos financieros sólidos para la consecución de dicho objetivo.

A medida que la fecha de la cumbre de París se aproxima, resulta necesario intensificar la diplomacia del clima. Los líderes mundiales deben entender que limitar el aumento de la temperatura del planeta a un máximo de dos grados no solo ayudará a prevenir el cambio climático y los desastres naturales asociados al mismo, sino que evitará un aumento dramático del número de refugiados como consecuencia del cambio climático.

Por otro lado, los objetivos de la UE 20/20/20 para emisiones, energías renovables y ahorro energético demuestran que no existe contradicción entre crecimiento y sostenibilidad, tal y como pone de manifiesto el hecho de que la economía europea haya crecido un 45 % desde 1990.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted for the resolution ‘Towards a new international climate agreement in Paris’. This resolution calls for an ambitious, legally binding and comprehensive global agreement with economy-wide reduction targets. It underlines that the agreement should have a long-term mitigation objective in line with scientific findings. It underlines that the agreement must contain a 5-year review process that enables a progressive strengthening of the agreement. Therefore, based on these grounds I voted for this resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. Mi voto a favor del Informe Pargneaux supone un decidido apoyo al mandato negociador de la delegación del Parlamento Europeo que participará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP21) en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Los socialistas apoyamos con firmeza un rol activo de la UE en la cumbre de París con el objetivo de alcanzar un acuerdo ambicioso y jurídicamente vinculante en la reducción de emisiones, así como unos instrumentos financieros sólidos para la consecución de dicho objetivo.

A medida que la fecha de la cumbre de París se aproxima, resulta necesario intensificar la diplomacia del clima. Los líderes mundiales deben entender que limitar el aumento de la temperatura del planeta a un máximo de dos grados no solo ayudará a prevenir el cambio climático y los desastres naturales asociados al mismo, sino que evitará un aumento dramático del número de refugiados como consecuencia del cambio climático.

Por otro lado, los objetivos de la UE 20/20/20 para emisiones, energías renovables y ahorro energético demuestran que no existe contradicción entre crecimiento y sostenibilidad, tal y como pone de manifiesto el hecho de que la economía europea haya crecido un 45 % desde 1990.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ Idén decemberben nemcsak az ENSZ hagyományos éves éghajlat-változási konferenciájára kerül sor. Párizs sokkal többet jelent ennél. A világ történelmi jelentőségű lépés előtt áll. A Kiotói Jegyzőkönyv idén lejár és egy új, minden eddiginél ambiciózusabb kibocsátáscsökkentési megállapodásnak kell létrejönnie ahhoz, hogy megakadályozzuk a visszafordíthatatlan következményekkel járó globális hőmérséklet-emelkedést. Az előttünk fekvő határozattal az Európai Parlament világos üzenetet fogalmaz meg a párizsi tárgyalásokra. Az Unió megtette határozott vállalását, ami jelentős áldozatot követel meg az európai gazdaságoktól. Most a fejlett és fejlődő világon a sor, hogy kövesse ezt a példát. A néppárti magyar delegáció tagjaként örömmel támogattam, hogy a Laudato Si’ kezdetű enciklikára való utalás része legyen az állásfoglalásnak.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Der Bericht behandelt wichtige Fragen vor der Klimakonferenz in Paris im Dezember 2015, bei der es voraussichtlich zu einem neuen internationalen Klimaschutzabkommen kommen wird. Die Themen beinhalten den Beitrag der EU zur Emissionsreduktion bis hin zur Bedeutung der Klimadiplomatie. Obwohl der EKR-Schattenberichterstatter 14 der 20 Kompromissänderungsanträge unterzeichnet hat (in Bezug auf Themen wie die Anerkennung der Menschenrechte in der Klimapolitik und die Bedeutung der vorhersehbaren Green Climate Fund Investment), habe ich mich dazu entschieden, mich zu enthalten, weil einige der Themen sich für meine Partei ALFA als inakzeptabel erwiesen haben. Die Angeordneten der ALFA wollten dennoch konstruktiv sein und ihre Position deutlicher nach außen kommunizieren. Deshalb haben wir zwei gesonderte Abstimmungen beantragt. Der erste Teil bezieht sich auf die Erhöhung der vom Europäischen Rat im Oktober 2014 vereinbarten EU-2030-Ziele. Wir haben gegen die Erhöhung der von den Mitgliedstaaten vereinbarten Ziele gestimmt. Wir haben jedoch für die Verknüpfung des europäischen Emissionshandelssystems mit anderen Emissionshandelssystemen gestimmt, um die möglichen Gefahren von Verlagerungseffekten zu verringern.

Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Einheitseuro abgeschafft werden muss. Er führt zu Zwist und Zwietracht in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del texto porque plantea la necesidad de que la UE dedique más recursos económicos y tecnológicos a la lucha contra el cambio climático, así como de establecer y reforzar en París compromisos jurídicamente vinculantes para reducir las emisiones de CO2 y de otros gases que contribuyen al efecto invernadero. Sin embargo, aunque el informe incide en el problema de que las emisiones de CO2 producidas por el transporte no han dejado de crecer, no introduce ninguna crítica al libre comercio o a la ATCI, y deja todo en manos del desarrollo de tecnologías limpias en materia de transporte. En cuanto a la defensa del comercio de emisiones de CO2, se trata de un sistema que en mi opinión genera una nueva burbuja económica con la compraventa de los bonos de emisiones y que se está revelando ineficaz para cumplir los objetivos con los que teóricamente había nacido, motivo por el que nos hemos pronunciado en contra de este sistema.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ The threats induced by climate change are serious and we must be concerned that the world is far from being on track to limit global warming. A stable climate system is important for food security, energy production, water and sanitation, and the preservation of biodiversity and terrestrial and marine ecosystems.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam ZA izvješće o putu prema novom međunarodnom sporazumu o klimi u Parizu jer su globalne klimatske promjene gorući problem koji se tiče cjelokupnog čovječanstva te zahtijeva da se u njegovo hitno rješavanje uključe sve stranke na međunarodnoj razini.

EU, sve države članice, civilno društvo, institucije, privatni sektor, nevladine organizacije i lokalne zajednice trebaju surađivati kako bi se ispunili ciljevi za smanjenje emisija stakleničkih plinova u ključnim sektorima kao što su energija, tehnologija, promet itd. Osim emisija, ovaj međunarodni sporazum donosi i mnoge druge ambiciozne ciljeve, stoga će za njihovo ostvarenje, ključnu ulogu u njegovu postizanju imati predviđena sredstva za provedbu. Stoga, podržavam ovo izvješće kojim se pozivaju države članice i EU da pripreme što učinkovitiji i kvalitetniji financijski paket za razdoblje prije i poslije 2020. godine.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Prenant le prétexte qu’une réponse mondiale doit être apportée au réchauffement climatique, les institutions européennes surenchérissent la donne en ciblant l’industrie.

Les remèdes imaginés proposent par exemple d’orienter les investissements vers des activités dites moins polluantes, contribuant à désindustrialiser l'Europe et entrainant de facto une hausse des importations (quid de la pollution des cargos sillonnant les mers?)

Aussi, on fait fi d’une réalité pourtant essentielle, le fait que les plus gros pollueurs (notamment les États-Unis) sont loin derrière l'UE. Et c’est là où le bât blesse. En effet, un enjeu aussi sérieux que le climat est malheureusement devenu, dans le jeu de la concurrence mondiale, une arme de désindustrialisation massive des Européens.

La seule entreprise mondiale pour le climat qui serait valable et équitable serait un accord sur des objectifs mesurés en pollution par habitant et un processus de relocalisation qui répondrait à cette course folle au libre-échange.

Il est regrettable qu’une telle ligne ne soit jamais proposée.

J’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – I voted against the Pargneaux report: ‘Towards a new international climate agreement in Paris’. The UK represents only 2% of global emissions; the EU only 12%. The European Union has chosen to destroy its economy while the rest of the world is behaving very differently. Whatever we do, global emissions will rise. EU Institutions are planning to spend unimaginable sums of money on mitigation measures which will only further damage our economy. UKIP believes that it is time to question the EU’s hysterical obsession with the new belief of climate alarmism.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Gilles Pargneaux sur la conférence de Paris sur le climat. Le texte appelle à un accord ambitieux et juridiquement contraignant sur le climat, en soulignant le rôle important que doit jouer l'UE, en parlant d'une voix unie et en encourageant les autres participants à prendre les mesures nécessaires pour rester dans la cadre de la limite des 2 °C d'augmentation de température. Le succès de cette conférence sur le climat est en effet essentiel pour éviter que le changement climatique ne prenne une tournure dramatique, dont nous payerions les lourdes conséquences dans le futur si les États ne prennent pas aujourd'hui leurs responsabilités.

Le rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Im Sinne des Weltklimas wäre es absolut wünschenswert, gelänge in Paris der Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung, die tatsächlich von allen Unterzeichnern ratifiziert und eingehalten würde. Allerdings sind die Vorschläge aus den USA und China so formuliert, dass diese selbst kaum Maßnahmen treffen müssen. Dasselbe gilt für andere große Verschmutzer, wie beispielsweise Saudi-Arabien, das gar keine Vorschläge eingebracht hat. Unter diesen Voraussetzungen erscheint es für die EU schwierig, einseitig an sehr strengen Selbstverpflichtungen festzuhalten, ohne dabei an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I strongly support the report. Climate change is one of the most serious challenges of our time both for the environment and the economy. It calls for an urgent, responsible, global response, based on solidarity among the international community. The Paris Conference must be a meeting at which real decisions are taken to make sure that the world gets back on track to keep the average global temperature below 2°C. Regrettably, the Conservative MEPs’ attempts to water down energy efficiency targets show they are not serious on tackling global environmental issues.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Der Bericht behandelt wichtige Fragen vor der Klimakonferenz in Paris im Dezember 2015, bei der es voraussichtlich zu einem neuen internationalen Klimaschutzabkommen kommen wird. Die Themen beinhalten den Beitrag der EU zur Emissionsreduktion bis hin zur Bedeutung der Klimadiplomatie. Obwohl der EKR-Schattenberichterstatter 14 der 20 Kompromissänderungsanträge unterzeichnet hat (in Bezug auf Themen wie die Anerkennung der Menschenrechte in der Klimapolitik und die Bedeutung der vorhersehbaren Green Climate Fund Investment), habe ich mich dazu entschieden, mich zu enthalten, weil einige der Themen sich für meine Partei ALFA als inakzeptabel erwiesen haben. Die Abgeordneten von ALFA wollten ihre Position jedoch deutlich nach außen kommunizieren. Deshalb haben wir zwei gesonderte Abstimmungen beantragt. Der erste Teil bezieht sich auf die Erhöhung der vom Europäischen Rat im Oktober 2014 vereinbarten EU-2030-Ziele. Wir haben gegen die Erhöhung der von den Mitgliedstaaten vereinbarten Ziele gestimmt. Wir haben jedoch für die Verknüpfung des europäischen Emissionshandelssystems mit anderen Emissionshandelssystemen gestimmt, um die möglichen Gefahren von Verlagerungseffekten zu verringern.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ This report towards a new international climate agreement in Paris proposes resolutions which go beyond the existing statement of the European Commission and the Council. The main improvements of the report are to get civil society involved, to respect human rights, to limit the rise of temperature at global level below an average of 2° C, and last but not least to reduce also greenhouse gas emissions. I voted in favour of this report, since it supports important changes for a new international climate agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Abbiamo votato la risoluzione che contiene il mandato negoziale per la delegazione del Parlamento europeo che presenzierà alla ventunesima riunione della Convenzione delle parti delle Nazioni Unite, prevista per inizio dicembre a Parigi. La conferenza annovera tra i suoi obiettivi quello di evitare il surriscaldamento terrestre per più di 2 gradi rispetto alla temperature pre-industriali. Si tratta di un obiettivo ambizioso, che prevede un impegno congiunto da parte dei governi di tutto il mondo, per difendere l'ambiente e il clima. Ma il nostro lavoro ha senso solo se lo portiamo avanti insieme a tutti i grandi attori sulla scena mondiale e ai principali emettitori di gas serra, per difendere il nostro pianeta, senza però penalizzare le nostre industrie e la loro competitività. L'Europa ha sempre svolto un ruolo da leader nel raggiungimento di questi obiettivi e ancora una volta sarà protagonista per consentire di giungere ad un accordo ambizioso.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport, car il pousse de façon irréaliste l'UE à être "exemplaire" en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Les mesures qu'il préconise vont contribuer à désindustrialiser encore davantage la France et les autres pays de l'UE, au profit des États les plus pollueurs de la planète, comme la Chine et les États-Unis. Les Américains nous encouragent avec cynisme, car ils utilisent le débat climatique comme une arme de désindustrialisation massive des Européens. Seul un accord mondial permettrait de lutter réellement contre le réchauffement climatique.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. – La COP 21, organisée à la fin de l’année à Paris, doit impérativement se conclure par un accord contraignant, si l’on veut espérer pouvoir contenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 °C.

Au moment où les États se dérobent à leurs responsabilités, il est primordial que le Parlement européen se mobilise pour un accord ambitieux. La résolution sur « la route vers Paris » va dans ce sens. Celle-ci propose que l’Union européenne donne l’exemple et s’engage à réduire de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et de 80 à 95 % à l’horizon 2050. C’est malheureusement moins que les 50 % que nous proposions, mais c’est la bonne direction.

La résolution veut également garantir que l’Union assumera pleinement sa part des 100 milliards de dollars par an promis par les pays riches pour soutenir les efforts des pays en développement.

J’ai donc soutenu cette initiative, car elle est un signal fort envoyé aux négociateurs de la COP 21: celui que le peuple européen est prêt à s’engager pour la préservation de notre planète et que nous ne nous contenterons pas, encore une fois, d’un accord a minima à Paris après de grands discours.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. La vigesimoprimera Conferencia de las Partes (CP21) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kioto se celebrará en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015. El Parlamento Europeo decidió redactar este informe de propia iniciativa después de la publicación de la Comunicación de la Comisión, de 25 de febrero de 2015, perteneciente al Paquete sobre la Unión de la Energía y titulada «El Protocolo de París, un plan rector para combatir el cambio climático más allá de 2020». El informe, que constituye el mandato de la delegación del Parlamento Europeo para la reunión de la CP21 en diciembre es coherente con las posiciones defendidas por nuestro grupo político, por lo que he votado a favor del mismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. ‒ Mi voto a favor del Informe Pargneaux supone un decidido apoyo al mandato negociador de la delegación del Parlamento Europeo que participará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP21) en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Los socialistas apoyamos con firmeza un rol activo de la UE en la cumbre de París con el objetivo de alcanzar un acuerdo ambicioso y jurídicamente vinculante en la reducción de emisiones, así como unos instrumentos financieros sólidos para la consecución de dicho objetivo.

A medida que la fecha de la cumbre de París se aproxima, resulta necesario intensificar la diplomacia del clima. Los líderes mundiales deben entender que limitar el aumento de la temperatura del planeta a un máximo de dos grados no solo ayudará a prevenir el cambio climático y los desastres naturales asociados al mismo, sino que evitará un aumento dramático del número de refugiados como consecuencia del cambio climático.

Por otro lado, los objetivos de la UE 20/20/20 para emisiones, energías renovables y ahorro energético demuestran que no existe contradicción entre crecimiento y sostenibilidad, tal y como pone de manifiesto el hecho de que la economía europea haya crecido un 45 % desde 1990.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque exige obligaciones legales para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en lugar de los compromisos no vinculantes que, por desgracia, son la norma habitual en este ámbito. Sin embargo, considero que privilegiar su implementación mediante instrumentos de mercado y, muy especialmente, del mercado financiero es incompatible con el compromiso de reducir efectivamente las emisiones. Por el contrario, estos acelerarán la descomposición del tejido productivo tradicional, sin garantizar en ningún caso una transición a una economía ambiental y socialmente sostenible. Es por ello que dudo de la capacidad de la Unión Europea para implementar las recomendaciones de este informe o de combinarlas con su apuesta por políticas neoliberales.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Der Bericht behandelt wichtige Fragen vor der Klimakonferenz in Paris im Dezember 2015, bei der es voraussichtlich zu einem neuen internationalen Klimaschutzabkommen kommen wird. Die Themen beinhalten den Beitrag der EU zur Emissionsreduktion bis hin zur Bedeutung der Klimadiplomatie. Obwohl der EKR-Schattenberichterstatter 14 der 20 Kompromissänderungsanträge unterzeichnet hat (in Bezug auf Themen wie die Anerkennung der Menschenrechte in der Klimapolitik und die Bedeutung der vorhersehbaren Green Climate Fund Investment), habe ich mich dazu entschieden, mich zu enthalten, weil einige der Themen sich für meine Partei ALFA als inakzeptabel erwiesen haben. Die Abgeordneten von ALFA wollten ihre Position jedoch deutlich nach außen kommunizieren. Deshalb haben wir zwei gesonderte Abstimmungen beantragt. Der erste Teil bezieht sich auf die Erhöhung der vom Europäischen Rat im Oktober 2014 vereinbarten EU-2030-Ziele. Wir haben gegen die Erhöhung der von den Mitgliedstaaten vereinbarten Ziele gestimmt. Wir haben jedoch für die Verknüpfung des europäischen Emissionshandelssystems mit anderen Emissionshandelssystemen gestimmt, um die möglichen Gefahren von Verlagerungseffekten zu verringern.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. ‒ Nie ulega wątpliwości, iż polityka klimatyczna jest jednym z największych wyzwań dla ludzkości, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, zdrowie i gospodarkę światową. Musimy zadbać o środowisko naturalne nie tylko ze względu na nasze zdrowie, ale również ze względu na przyszłe pokolenia, które także będą beneficjentami tego samego środowiska. Ciągłe zmiany klimatu, takie jak z jednej strony topnienie lodowców, a z drugiej częste susze czy liczne powodzie, wymagają szybkiej reakcji całej wspólnoty międzynarodowej.

I taką właśnie reakcją ma być zawarcie porozumienia w sprawie klimatu w Paryżu. Jestem w pełni przekonana, że sprawne, globalne działanie w oparciu o międzynarodową solidarność jest dobrym krokiem, jednak musi być ono odpowiedzialne. Należy stawiać takie cele, które są racjonalne i nie szkodzą gospodarce. Przede wszystkim takie, które nie likwidują całościowo wielu miejsc pracy lub też częściowo je ograniczają. Nie mogą one nadmiernie obciążać przemysłu.

Otwarta wciąż pozostaje istotna kwestia, jaką jest finansowanie zamierzonych działań. Do 2020 r. kraje rozwijające się mają otrzymywać 100 mld dolarów rocznie na pomoc w sfinansowaniu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz innych projektów chroniących społeczeństwa narażone na skutki zmiany klimatu. Mam nadzieję, że zapewnienie nowego finansowania będzie jednak podstawą porozumienia paryskiego.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Klimatske promjene imaju veliki utjecaj na održivi rast i razvoj, gospodarstvo te zdravlje građana pa o njima moramo raspravljati konstantno na međunarodnoj razini. Zagrijavanje klimatskog sustava je nedvojbeno, a glavni uzrok je ljudska aktivnost.

Dok je EU smanjila svoje emisije od 1990. do 2013. za 19 %, globalne emisije porasle su za više od 50 %. Klimatske promjene mogle bi biti glavni pokretač raseljavanja stanovništva.

Europski parlament mora zagovarati ambiciozne ali realne ciljeve: smanjenje emisije stakleničkih plinova za 50 % u odnosu na razine iz 1990. do 2030. godine. Na Konferenciji u Parizu moraju se pronaći i dogovoriti rješenja koja će označiti početak smanjenja prosječne globalne temperature ispod 2 stupnja Celzijusa. Od sada pa do 2020. godine 100 milijardi američkih dolara bit će preneseno na zemlje u razvoju radi smanjenja emisija stakleničkih plinova.

Podržala sam izvješće zastupnika Gillesa Pargneauxa zbog toga što je nužno djelovati protiv negativnih klimatskih promjena. Mjerenja temperature zraka u Hrvatskoj upućuju na porast između 0.02 i 0.07 stupnjeva Celzijusa u razdoblju od 10 godina, što u konačnosti ima negativne posljedice na Jadransko more, a samim time i na turizam i ribarstvo te su nužne mjere smanjivanja rizika klimatskih promjena.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Zmena klímy v dôsledku ľudskej činnosti má negatívne vplyvy na celkový život na našej planéte. Pripravovaná nová globálna dohoda o klíme, ktorá má byť prijatá v decembri v Paríži, môže tento stav zmeniť. Podmienkou však je, že to bude rešpektovaná a teda právne záväzná medzinárodná zmluva, ku ktorej pristúpia rozvinuté aj rozvojové krajiny. EÚ a štáty, ktoré k dohode pristúpia, musia vyčleniť finančné prostriedky spojené s opatreniami, projektmi a investíciami na znižovanie emisií skleníkových plynov, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a znižovanie energetickej náročnosti výroby a spotreby vo všetkých oblastiach hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι διότι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα και απειλή για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η έκθεση τονίζει πολύ σωστά την αναγκαιότητα δεσμευτικής νομικά συμφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, η έκθεση υπογραμμίζει την μελλοντική αύξηση των προσφυγικών ροών λόγω αυτού του φαινομένου. Υποστηρίζω την έκθεση στο σημείο αυτό διότι είναι πολύ σημαντικό να επέλθει διεθνής νομική κατοχύρωση του καθεστώτος του περιβαλλοντικού πρόσφυγα.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Sono a favore della relazione sul tema "Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima". Un sistema climatico stabile costituisce una delle maggiori sfide negli ambiti dello sviluppo sostenibili e dell'economia mondiale. L'Unione europea e i suoi Stati membri, difatti, si sono impegnati a rispettare l'obiettivo vincolante di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'UE di almeno il 40% entro il 2030. Scopo della suddetta relazione è di esortare i governi ad attuare misure concrete per combattere i cambiamenti climatici e far sì che nel 2015 a Parigi si raggiunga un accordo giuridicamente vincolante per conseguire tale obiettivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. ‒ Dnes jsme projednávali zprávu, které se týká ambiciózního projektu uzavření mezinárodní dohody o boji s klimatickými změnami, která bude projednávána na konferenci o změně klimatu COP 21 a která se má konat v prosinci 2015 v Paříži. Jsem přesvědčen, že EU by mohla sehrát roli prostředníka a přispět tak významnou měrou k uzavření právně závazné a ambiciózní mezinárodní dohody o klimatu. I já uznávám nutnost bojovat na celosvětové úrovni proti změnám klimatu, samozřejmě uznávám zásadní význam stabilního klimatického systému pro potravinovou bezpečnost, výrobu energie, vodu a hygienické podmínky, infrastrukturu, zachování biologické rozmanitosti, pro suchozemské a mořské ekosystémy a pro celosvětový mír a blahobyt. Podporuji rovněž myšlenku, že stimulace inovací v oblasti technologií a obchodních modelů může být hnací silou jak hospodářského růstu, tak snižování emisí. Proto jsem zprávu při hlasování podpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Siamo di fronte a cambiamenti climatici di grande portata e gravità. Riconoscere che questa è una delle maggiori sfide che dobbiamo affrontare è il primo passo per andare nella giusta direzione. Come sottolinea il collega, questi obiettivi devono mirare a risultati più ambiziosi e realistici che portino a diminuzioni delle emissioni dei gas a effetto serra del 50% entro il 2030 e incrementino la quota delle energie rinnovabili fino al 45% per ottenere un risparmio energetico del 40%.

Con il mio voto favorevole alla relazione ho voluto affiancarmi alla volontà di perseguire una politica ambiziosa ed efficace che mobiliti non solo gli strumenti per una politica climatica ed energetica, ma che coinvolga anche altri settori chiave quali quelli del trasporto, della ricerca, dell'innovazione e del commercio o cooperazione allo sviluppo. Bisogna finalmente fornire una risposta che sia a lungo termine alla sfida climatica, invitando l'Unione e gli Stati membri a collaborare con le istituzioni, le ONG e gli altri attori della società civile per elaborare iniziative di riduzione dei cambiamenti climatici.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Der Abschluss eines adaptierten rechtsverbindlichen Protokolls, welches tatsächlich von jeder Vertragspartei eingehalten wird, wäre prinzipiell wünschenswert. Leider werden sich die eigentlichen Verantwortlichen (USA, China) weiterhin nicht daran halten. Das einseitige Festhalten der EU an dieser Verpflichtung führt zu einem ungemeinen Wettbewerbsvorteil der USA und China. Im Sinne der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Union kann ich diesem Bericht nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le Parlement se prononce ici en faveur d'un "accord ambitieux, universel et juridiquement contraignant" pour la 21e Conférence des parties (COP) sur la lutte contre le changement climatique. Pourtant, les objectifs visés par l'UE sont eux-mêmes bien timides. Ainsi, l'UE s'engage à une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % (par rapport au niveau de 1990) en 2020 alors qu'elle est déjà sur une tendance pour les réduire de 23 % sans faire de nouveaux efforts... De la même manière, si le texte évoque l'insuffisance d'une limitation  du réchauffement climatique mondial à une hausse de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels il ne s'engage pas pour autant à viser les 1,5 °C. Enfin, il ne parvient pas à dépasser la logique du capitalisme vert et prône en conséquence le renforcement du marché carbone. Ce texte est inutile et plutôt ridicule. Je m'abstiens pour ne pas décourager les velléités environnementales du Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Prenant le prétexte qu’une réponse mondiale doit être apportée au réchauffement climatique, les institutions européennes surenchérissent la donne en ciblant l’industrie.

Les remèdes imaginés proposent par exemple d’orienter les investissements vers des activités dites moins polluantes, contribuant à désindustrialiser l'Europe et entrainant de facto une hausse des importations (quid de la pollution des cargos sillonnant les mers?)

Aussi, on fait fi d’une réalité pourtant essentielle, le fait que les plus gros pollueurs (notamment les États-Unis) sont loin derrière l'UE. Et c’est là où le bât blesse. En effet, un enjeu aussi sérieux que le climat est malheureusement devenu, dans le jeu de la concurrence mondiale, une arme de désindustrialisation massive des Européens.

La seule entreprise mondiale pour le climat qui serait valable et équitable serait un accord sur des objectifs mesurés en pollution par habitant et un processus de relocalisation qui répondrait à cette course folle au libre-échange.

Il est regrettable qu’une telle ligne ne soit jamais proposée.

J'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution as it explores the many ways that the Union can take the lead in the fight against climate change. The resolution highlights the importance of creating a truly circular economy as a means of not only reducing waste but also of opening up new avenues for research and development and also for employment in the green economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ Climate change is one of the most serious challenges of our time both for the environment and the economy. Climate change is making climate disasters more frequent and intense. It is making the land and water more scarce and difficult to access and its impact increases the risk of hunger in many parts of the world. Therefore, with a few reservations I supported Parliament’s non-legislative recommendations towards a new international climate agreement in Paris. The twenty-first session of the Conference of the Parties to the Kyoto Protocol (UNFCCC COP21) will be organised from 30 November to 11 December 2015 in Paris, France and I believe that EU and Member States need to be ambitious so that the Paris Conference will be the meeting at which real decisions will be taken to make sure that the world gets back on track to keep the average global temperature below 2° C.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ 2015. november 30. és december 11. között Párizsban rendezik meg az ENSZ 21. éghajlat-változási konferenciáját. A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentése azt hangsúlyozza, hogy ez a konferencia döntő szakaszt jelent az éghajlatváltozással kapcsolatos, 2020-ban hatályba lépő, új világszintű megállapodás megtárgyalása szempontjából. Ezért azt javasolja, hogy az Európai Parlament álljon ki amellett az ambiciózus, ám reális célkitűzés mellett, melynek célja, hogy 2030-ig az 1990-es szinthez képest 50%-kal csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása, az energiaszerkezetben a megújuló energiák aránya 45%-ra nőjön, és 40%-os energiamegtakarítást lehessen elérni. Kiemeli továbbá, hogy 2020-ig évente 100 milliárd dollárt kell a fejlődő országok rendelkezésére bocsátani, hogy segítsünk megfizetni üvegházhatású gázkibocsátásuk csökkentését és az éghajlatváltozás hatásainak kitett közösségek védelmét szolgáló projekteket, a párizsi konferencia sarokköve pedig az e célt szolgáló új finanszírozási források bevonása lesz. Ezzel összefüggésben javaslatokat tesz egy hiteles „pénzügyi csomag” kidolgozására, hogy lehetővé váljék az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére és az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra irányuló erőfeszítések fokozása. A törekvésekkel messzemenően egyetértek, azokat támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Le rapport propose des objectifs ambitieux afin de réduire les causes du réchauffement climatique, et en premier lieu l'industrialisation.

En partant du principe que le réchauffement climatique doit être combattu de façon coordonnée et mondiale, le rapport Pargneaux veut un objectif universel et contraignant, ainsi qu'un de financement de 100 milliards par an pour les pays en voie développement.

Plein de bonnes intentions, ce rapport est semé d'écueils. Par exemple, les efforts sont mesurés en pourcentage global, sans tenir compte de la pollution générée par habitant; les mesures demandées contribuent à désindustrialiser l'Europe et à augmenter ainsi les importations, faisant fi de la pollution engendrée par les cargos sillonnant les mers.

De plus, les États-Unis, plus gros pollueurs de la planète, ayant bien compris que ces mesures sont une arme de désindustrialisation massive des Européens, soutiennent ces mesures sans y participer.

La seule ligne audible serait un accord véritablement mondial, contraignant, avec des objectifs mesurés en pollution par habitant et la fin de la course au libre-échange pour engager un processus de relocalisation respectueux des souverainetés.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. – Le rapport Pargneaux présente des propositions portant sur les objectifs ambitieux qu’afficheront les institutions européennes en vue de la conférence internationale sur le climat qui se tiendra en décembre à Paris. En plus des objectifs contraignants déjà pris par la Commission (-40 % d’émissions de CO2), le rapport propose un financement « de soutien » de 100 milliards de dollars par an pour les pays en voie de développement, transfert de fonds au détriment principal des États membres de l’UE, et des règles environnementales plus nombreuses et plus contraignantes pour les activités économiques. J’estime que les Français et les Européens ne peuvent porter la charge de sauver le monde à eux seuls, au détriment de leur bien-être, et que les mesures de dissuasion industrielle demandées contribueront à accentuer la désindustrialisation massive touchant nos pays, à plus de délocalisations vers des pays moins regardants, à plus de mondialisation et de flux polluants de transport, les plus gros pollueurs, les États-Unis et la Chine, sont loin derrière l'UE, ayant perçu que le "climat" est une arme de désindustrialisation massive en leur faveur au détriment des Européens. J’ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de cette résolution qui donne un mandat clair à la délégation du Parlement européen en vue de sa participation à la conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, dite COP21. Il s’agit d’une échéance cruciale puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat dont l’objectif est de maintenir le réchauffement mondial en dessous de 2 °C. Je suis en accord avec l’ambition d’une réduction des gaz à effet de serre entre 40 et 70 % d’ici à 2050 par rapport à 2010 et d’un rapprochement du seuil de zéro émission d’ici à la fin du siècle. Cependant, je considère que l’Union européenne ne doit pas s’engager seule dans un accord contraignant, sous peine de voir sa compétitivité encore une fois menacée face aux pays tiers qui n’appliqueraient pas les mêmes mesures. Je regrette que l’amendement pour lequel j’ai voté et qui appelle un accord applicable à tous les pays n’ait pas été adopté.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ I cambiamenti climatici rappresentano una delle maggiori sfide che l'umanità dovrà affrontare negli ambiti dello sviluppo sostenibile e dell'economia mondiale. Essi richiedono una risposta urgente, responsabile e globale, che poggi sulla solidarietà della comunità internazionale.

Approvando questa relazione, intendiamo sostenere gli impegni di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. L'UE e gli Stati membri si sono impegnati a rispettare congiuntamente un obiettivo vincolante di riduzione di almeno il 40% entro il 2030. Questi obiettivi vanno nella giusta direzione, ma dovrebbero essere più ambiziosi. La prossima Conferenza di Parigi rappresenterà solo l'inizio di un processo dinamico ed evolutivo che permetterà alla comunità internazionale di prendere provvedimenti correttivi per riallinearsi alla traiettoria necessaria a mantenere l'aumento delle temperature al di sotto dei 2° C. Ci aspettiamo, quindi, un risultato globale e giuridicamente vincolante, che dovrà perseguire un obiettivo duraturo e dinamico per guidare e potenziare l'azione contro i cambiamenti climatici, al di là dei contributi iniziali presentati dagli Stati membri. Abbiamo bisogno di una politica lungimirante ed efficace in vista di una transizione energetica all'orizzonte del 2050, mobilitando non soltanto gli strumenti della politica per il clima e l'energia ma coinvolgendo anche altri ambiti quali trasporti, ricerca, innovazione, commercio e cooperazione allo sviluppo.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I abstained from voting this report because although I support concrete measures against climate change I believe that countries should be helped in making this transition towards clean energy. This transition implies a good and fair energy mix for all countries but also investment in technologies reducing carbon emissions for the classical energy resources.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem usnesení EP vztahující se k nadcházející mezinárodní konferenci o ochraně klimatu v Paříži, protože jsem přesvědčen, že by mezinárodní společenství mělo pokročit na cestě ke snižování emisí skleníkových plynů. Považuji za důležité, aby se k závazkům v této oblasti připojili všichni významní světoví emitenti, a představitelé EU by v tomto směru měli vyvinout maximální diplomatické úsilí. Přikláním se k řešení vyslovenému EP ve svém usnesení z 5. února 2014, v němž vyzývá k přijetí závazného cíle v oblasti energetické účinnosti ve výši 40 %, cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie ve výši 30 % a cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů ve výši 40 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Der Abschluss und die Annahme eines rechtsverbindlichen Protokolls, wie es hier beschrieben wird, ist nur dann wünschenswert, wenn es auch von allen Beteiligten eingehalten wird. Da sich die USA und China auch bei diesen Klimavereinbarungen aus der Verantwortung ziehen, bedeuten diese lediglich eine Beschneidung der Wettbewerbsfähigkeit der EU. Zudem sollen durch den Bericht neue Institutionen entstehen, die nationale Kompetenzen weiter beschneiden und deren Effizienz fraglich ist. Folglich habe ich dagegen gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport se propose d’être une feuille de route pour l’engagement du Parlement Européen pour la 21e Conférence des Nations unies sur le climat qui se tiendra très bientôt à Paris. Il demande l’inclusion de mesures juridiques contraignantes dans le texte final de cette conférence afin que les objectifs relatifs au réchauffement climatique soient atteints, notamment concernant son maintien en dessous de la barre des 2 °C.

Il fixe trois objectifs principaux : 30 % d’utilisation d’énergies renouvelables d’ici à 2030, l’atteinte d’un seuil de 40 % d’efficacité énergétique et la réduction de 40 % des gaz à effet de serre d’ici 2020. Il invite également à adopter un calendrier de suppression progressive des subventions en faveur des énergies fossiles et à établir une politique de financement global de lutte contre le réchauffement climatique adressée aux pays en développement.

Je vote en faveur de ce rapport qui donne une dimension ambitieuse à l’engagement du Parlement pour la COP 21 et pour l’environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. ‒ Klimato kaita yra viena aktualiausių pasaulinių problemų. Todėl labai svarbu, kad Paryžiuje būtų pasiektas susitarimas dėl naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo. Negalime likti abejingi klimato kaitos iššūkiams. Būtina nedelsiant spręsti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie klimato kaitos, finansų, technologijų kūrimo, veiksmų skaidrumo bei paramos klausimus.

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas didžiausiems pasaulio teršėjams, kurie turėtų dalyvauti susitarime ir prisiimti lygiaverčius įsipareigojimus. Visos pasaulio šalys turėtų prisiimti teisiškai privalomus klimato kaitos švelninimo įsipareigojimus po 2020 m.

Pažymėtina, kad naujasis susitarimas turėtų atitikti šiandieninę ekonominę tikrovę. Visos šalys turi prisidėti prie klimato kaitos veiksmų finansavimo ir turi būti pašalinta atskirtis tarp besivystančių ir išsivysčiusių šalių.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D), per iscritto. ‒ Il metabolismo socioeconomico delle società attuali ha prodotto numerosi fenomeni di degradazione dell'ambiente. La comunità internazionale ha cominciato a preoccuparsi delle conseguenze del sovrasfruttamento delle risorse solo verso la fine degli anni '70. Secoli di sfruttamento intensivo e, molte volte, incontrollato, dovuti all'incapacità della società umana di coniugare le ragioni dell'ambiente a quelle dello sviluppo, hanno prodotto molti danni irreversibili. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti e si manifestano, in particolare, nel fenomeno del riscaldamento climatico, che comporta l'aumento delle temperature medie globali dell'aria e degli oceani, lo scioglimento diffuso di neve e ghiaccio e il conseguente innalzamento del livello del mare.

Lo sviluppo sostenibile si presenta dunque come la sfida prioritaria del XXI secolo e richiede che i principi di sostenibilità ambientale siano considerati in tutte le politiche settoriali. Tale azione deve essere realizzata a partire dal livello locale, con un costante sforzo teso a internazionalizzare la consapevolezza delle problematiche ambientali per far passare la questione ambientale alla scala globale. La Conferenza di Parigi è l'occasione per adottare comportamenti correttivi e riallinearsi agli obiettivi europei e a quelli delle Nazioni Unite a favore della tutela dell'ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI), γραπτώς. ‒ Η στρατηγική της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια και οι στόχοι της για τη συμφωνία στην επικείμενη Διεθνή Διάσκεψη στο Παρίσι υπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Η ΕΕ αξιοποιεί την κλιματική αλλαγή για να ανοίξει νέα πεδία κερδοφορίας για τα μονοπώλια στους τομείς των "πράσινων τεχνολογιών", των ανανεώσιμων πηγών και των άλλων μορφών ενέργειας "χαμηλών εκπομπών άνθρακα". Επιδιώκει να χρησιμοποιήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει στην ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών για να ενισχύσει τη θέση των ευρωπαϊκών μονοπωλιακών ομίλων στο μαινόμενο ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό για την κατάκτηση αγορών και τη ληστρική εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών. Όποια συμφωνία και αν επιτευχθεί ως αποτέλεσμα προσωρινού συμβιβασμού, θα αφορά τον διακανονισμό συμφερόντων ανάμεσα στα μονοπώλια, δεν θα ωφελήσει σε τίποτε τους λαούς και τις ανάγκες τους. Όσο τα μονοπώλια κυριαρχούν στην οικονομία και την εξουσία, όλα τα λαϊκά προβλήματα θα επιδεινώνονται, το περιβάλλον θα υποβαθμίζεται, όπως και η υγεία και η ποιότητα ζωής των εργαζομένων. Η τεράστια ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνικής θα αξιοποιείται για την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων κι όχι για την ικανοποίηση των αυξανόμενων λαϊκών αναγκών. Οι λαοί μπορούν να ευημερήσουν αν αποφασίσουν να αναμετρηθούν με το σύστημα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και να γίνουν ιδιοκτήτες του πλούτου που παράγουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against the Pargneaux report: ‘Towards a new international climate agreement in Paris’. The UK represents only 2% of global emissions; the EU only 12%. The European Union has chosen to destroy its economy while the rest of the world is behaving very differently. Whatever we do, global emissions will rise. EU Institutions are planning to spend unimaginable sums of money on mitigation measures which will only further damage our economy. UKIP believes that it is time to question the EU’s hysterical obsession with the new belief of climate alarmism.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Onorevoli colleghi, considerati l'imminente conferenza sul clima che si svolgerà a Parigi il prossimo dicembre e il lavoro della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, di cui sono membro, auspico un impegno globale per la riduzione delle emissioni e una buona capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Per questo motivo, voto favorevole ed esorto l'Aula a fare altrettanto.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. ‒ Podprl sem poročilo "Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu", ki ga je pripravil Evropski parlament za srečanje COP21 v Parizu. Poročilo je dovolj ambiciozno, je zavezujoče in zajema vse partnerje. Skrb za prihodnost našega planeta je tesno povezana z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov in varovanjem okolja, za dosego cilja pa bo potrebno spoštovanje dogovorjenega.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Europa treba ambiciozni plan koji će doprinijeti i ambicioznom globalnom sporazumu. Stajališta Europskog parlamenta možemo smatrati upravo takvima – ambicioznima.

Možda još uvijek nismo svjesni važnosti Konferencije o klimi u Parizu. Neuspjeh te konferencije može dovesti do raspada svjetske klimatske politike i spriječiti ostvarivanje njenog glavnoga cilja – ograničenja porasta globalne prosječne temperature do kraja stoljeća do 2°C u odnosu na predindustrijsko razdoblje.

Danas znamo da nismo na pravom putu te da treba poduzeti dodatne napore u dogledno vrijeme.

Želim da Europa ostane predvodnik ove borbe protiv klimatskih promjena te sam zato podržala ovu Rezoluciju.

Visoko postavljeni ciljevi koji predstavljaju tehnološki izazov potiču istovremeno napredak europske industrije te stvaraju potencijale u otvaranju novih radnih mjesta u zelenim poslovima.

Nadam se da će države članice predano provoditi europske klimatske i energetske politike koje doprinose ostvarivanju spomenutoga cilja.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Le rapport Pargneaux présente des propositions portant sur les objectifs ambitieux qu’afficheront les institutions européennes en vue de la conférence internationale sur le climat qui se tiendra en décembre à Paris. En plus des objectifs contraignants déjà pris par la Commission (-40 % d’émissions de CO2), le rapport propose un financement « de soutien » de 100 milliards de dollars par an pour les pays en voie de développement, transfert de fonds au détriment principal des États membres de l’UE, et des règles environnementales plus nombreuses et plus contraignantes pour les activités économiques. J’estime que les Français ne peuvent porter la charge de sauver le monde à leur seul détriment et que les mesures de dissuasion industrielle demandées contribueront à accentuer la désindustrialisation massive touchant nos pays, à plus de délocalisations vers des pays moins regardants, à plus de globalisation et de flux polluants de transport. Les plus gros pollueurs, les États-Unis et la Chine, sont loin derrière l'UE, ayant perçu que le "climat" est une arme de désindustrialisation massive en leur faveur aux dépens des peuples d'Europe. J’ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo s pravom ambiciozno izvješće kolege Pargneauxa.

Klimatske promjene jedan su jedan od najozbiljnijih izazova našeg vremena i za okoliš i gospodarstvo. Podržavam ovo izvješće jer se njime poziva na hitan i odgovoran globalni odgovor koji će se temeljiti na solidarnosti međunarodne zajednice. Pariška konferencija mora biti sastanak na kojem se stvarne odluke donose kako bi bili sigurni da se svijet vrati na stazu kako bi se ostvario cilj zadržavanja porasta prosječne globalne temperature ispod 2° C. Drago mi je da će i Europski parlament na ovoj konferenciji od iznimne važnosti predstavljati delegacija kolega zastupnica i zastupnika.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), in writing. ‒ I am pleased by the vote taken by Parliament on the report for the Paris climate agreement. It shows that the EU recognises the important work that needs to be done, and that it needs to be done on a global level. I agree that this Protocol must be legally binding in order for real change to transpire. Furthermore, we need to keep in mind the financial aspect of this agreement and have the EU and Member States create a plan to scale up our climate financial goals. This is an important part of the process in order for everyone to meet their fair share by 2020. In addition to increasing our financial support, we also need to increase the use of climate diplomacy. I believe that comprehensive climate diplomacy can be a great tool to help bring about tangible change. Finally, I would like to stress the importance of this protocol in Paris; the decisions that we make today will affect many generations of the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La tutela dell'ambiente passa anche attraverso il rispetto del protocollo di Kyoto e degli accordi internazionali sottoscritti. Questi ultimi devono essere i punti cardini per lo sviluppo futuro dell'Europa. L'obiettivo delle nostre politiche, nei diversi settori coinvolti, dovrebbe essere quello di far convergere gli interessi dell'industria con il rispetto per l'ambiente. La politica dell'UE in materia di surriscaldamento climatico necessità di misure vincolanti e concrete. Per contrastare i cambiamenti climatici è necessario che alla Conferenza di Parigi le parti non si riuniscano meramente per "tentare di fare qualcosa" ma per prendere delle decisioni concrete.

Con il mio voto favorevole di oggi auspico che si arrivi rapidamente a un accordo internazionale che contempli obiettivi ambiziosi e vincolanti di riduzione delle emissioni e di efficienza energetica e sull'uso delle fonti energetiche rinnovabili entro il 2030. L'UE deve continuare a essere all'avanguardia al fine di mantenere il riscaldamento globale al di sotto di un aumento di 2° C e per contribuire a tagliare le emissioni mondiali di carbonio dal 40% al 70% entro il 2050. Questi obbiettivi così ambiziosi richiedono che siano profusi sforzi in tutte le regioni del mondo e l'UE non può certamente stare a guardare.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ En vue de la tenue de la conférence internationale sur le climat "COP 21" à Paris en décembre prochain, le Parlement européen a souhaité rappeler les enjeux climatiques et l'importance de parvenir à s'accorder sur un plan d'action à l'échelle mondiale. J'ai voté pour ce rapport et j'estime qu'il est important que tous les États membres de l'Union et les autres États s'engagent ensemble et coordonnent leurs actions afin de lutter efficacement contre le réchauffement climatique.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against the Pargneaux report: ‘Towards a new international climate agreement in Paris’. The UK represents only 2% of global emissions; the EU only 12%. The European Union has chosen to destroy its economy while the rest of the world is behaving very differently. Whatever we do, global emissions will rise. EU Institutions are planning to spend unimaginable sums of money on mitigation measures which will only further damage our economy. UKIP believes that it is time to question the EU’s hysterical obsession with the new belief of climate alarmism.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté pour la résolution sur la stratégie de l'Union européenne dans la perspective d'un nouvel accord international sur le climat qui sera conclu à Paris fin 2015. La menace mondiale imminente du réchauffement climatique n'est plus à démontrer et il est de notre devoir d'adopter urgemment des mesures ambitieuses afin d'atteindre l'objectif de limitation du réchauffement à 2 °C. Nous appelons tous les pays à présenter au plus vite leurs contributions prévues, déterminées au niveau mondial en fonction de leurs réalités nationales. Nous insistons sur le fait que l'accord de Paris doit être juridiquement contraignant et faire preuve d'ambition. Il devrait viser une élimination progressive des émissions mondiales de CO2 aux environs de 2050. La question du financement est primordiale, et nous encourageons notamment la Commission à instaurer des mécanismes internationaux de marché du carbone et à assurer que les technologies les moins polluantes soient attractives pour les investisseurs. L'Union et les autres pays sont priés de préparer un paquet financier crédible pour les périodes allant jusqu'à 2020 et après. Enfin, il est nécessaire de réduire les émissions du secteur des transports, ce dernier étant le deuxième plus grand émetteur de gaz à effet de serre.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai bien sûr voté en faveur de cet ambitieux rapport. J'ai en particulier voté les dispositions demandant que le protocole climatique de 2015, qui sera adopté lors de la conférence de Paris, soit juridiquement contraignant et fasse preuve d'ambition en visant une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le haut de la fourchette recommandée par le GIEC, qui va de 40 à 70 % d'ici à 2050 par rapport à 2010 de manière à maintenir le monde sur une trajectoire de réduction des émissions à bas coût compatible avec l'objectif de limitation du réchauffement climatique mondial à une hausse de 2 degrés. À suivre de très près!

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ As alterações climáticas são, hoje, uma realidade incontornável e representam uma das principais ameaças ao desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Por essa razão, a União Europeia está empenhada em alcançar um acordo global ambicioso e juridicamente vinculativo, que contemple as metas concretas de redução de emissões de gases com efeito de estufa de, pelo menos, 40% até 2030 (em comparação com 1990), de aumento da eficiência energética para 40% e de incremento das fontes de energia renováveis para 30%.

À semelhança do relator, saliento a importância da UE e dos seus Estados—Membros concluírem o processo de ratificação da alteração de Doha ao Protocolo de Quioto até ao final deste ano, para que o mesmo entre em vigor tão rapidamente quanto possível.

Sublinho, por último, a necessidade deste acordo internacional sobre o clima possuir um cariz vinculativo, capaz de dar resposta aos desafios colocados pelas alterações climáticas, numa perspetiva de longo prazo, para que contribuamos para um sistema climático estável, que preserve a biodiversidade dos ecossistemas e a saúde humana. Atentas essas premissas, atribuí o meu voto favorável a este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui adresse les recommandations du Parlement européen aux États membres et à l'Union européenne en vue des négociations qui auront lieu lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP21). Cette conférence se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris.

Nous devons agir pour trouver des solutions au réchauffement climatique, qui se traduit par des catastrophes naturelles aux effets dévastateurs. En ce sens, ce texte appelle notamment à une réduction des émissions de gaz à effet de serre et établit des objectifs en matière d'efficacité énergétique.

La COP21 ne sera un succès que si elle aboutit à un accord ambitieux, avec des objectifs contraignants et des mesures concrètes pour y parvenir.

La COP21 et les actions concernant le réchauffement climatique doivent être l'occasion de renforcer la participation de l'ensemble des secteurs économiques et des acteurs non étatiques à la recherche et à la mise en œuvre de solutions.

Ce texte est un signal important envoyé à la veille de la COP21; non seulement l'Union européenne doit prendre des engagements, mais également ses partenaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto a favore della relazione inerente il raggiungimento di un nuovo accordo internazionale sul clima perché ritengo che l'Unione europea debba affrontare urgentemente il problema dei cambiamenti climatici i cui effetti negativi ricadono pesantemente sull'ambiente, sull'economia e sulle società. Al tempo stesso, dobbiamo garantire il giusto bilanciamento tra ambiente e politiche industriali e soprattutto creare una competizione internazionale bilanciata, dove non siano solo le industrie europee a farsi carico della lotta al cambiamento climatico. Gli Stati membri devono raggiungere un accordo internazionale che sancisca obiettivi e misure concrete per contrastare le conseguenze del surriscaldamento climatico.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (ENF), per iscritto. ‒ Ho votato contro in quanto ritengo le politiche UE in ambito ambientale e climatico del tutto fallimentari, anche in considerazione di un approccio eccessivamente unilaterale che porta a imporre alle industrie europee, in nome della tutela dell'ambiente, costi e vincoli eccessivi, mentre l'invito rivolto ai paesi terzi affinché si adeguino ai medesimi parametri di rispetto dell'ambiente rischia fortemente, ancora una volta, di rimanere lettera morta.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del texto porque plantea la necesidad de que la UE dedique más recursos económicos y tecnológicos a la lucha contra el cambio climático, así como de establecer y reforzar en París compromisos jurídicamente vinculantes para reducir las emisiones de CO2 y de otros gases que contribuyen al efecto invernadero. Sin embargo, aunque el informe incide en el problema de que las emisiones de CO2 producidas por el transporte no han dejado de crecer, no introduce ninguna crítica al libre comercio o a la ATCI, y deja todo en manos del desarrollo de tecnologías limpias en materia de transporte. En cuanto a la defensa del comercio de emisiones de CO2, se trata de un sistema que en mi opinión genera una nueva burbuja económica con la compraventa de los bonos de emisiones y que se está revelando ineficaz para cumplir los objetivos con los que teóricamente había nacido, motivo por el que nos hemos pronunciado en contra de este sistema.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación de este informe a pesar de que exige obligaciones legales para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en lugar de los compromisos no vinculantes que, por desgracia, son la norma habitual en este ámbito. Privilegiar su implementación mediante instrumentos de mercado y, muy especialmente, del mercado financiero es incompatible con el compromiso de reducir efectivamente las emisiones. Además, acelerarán la descomposición del tejido productivo tradicional, sin garantizar en ningún caso una transición a una economía ambiental y socialmente sostenible A pesar de que el modelo actual de producción agraria y de comercialización de los alimentos contribuye altamente a la emisión de gases de efecto invernadero, no hay ninguna propuesta para transitar a un modelo de producción agroecológico ni para promover y potenciar los circuitos cortos de comercialización.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ La Conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite che si terrà a Parigi a fine anno (COP21) avrà il compito di raggiungere un accordo giuridicamente vincolante e universale sul clima, con l'obiettivo di mantenere l'aumento delle temperature al di sotto dei 2° C. Il riscaldamento climatico costituisce una delle maggiori sfide che l'umanità deve affrontare negli ambiti dello sviluppo sostenibile, della salute e dell'economia mondiale. L'Unione europea guida l'azione globale in materia di cambiamento climatico, impegnandosi a decurtare in misura davvero significativa le proprie emissioni di gas a effetto serra. Ho deciso, tuttavia, di astenermi dalla votazione finale della relazione perché ritengo che gli obiettivi proposti oggi siano troppo ambiziosi e poco realistici. Credo, inoltre, che i cambiamenti climatici richiedano una risposta urgente, responsabile e globale, che poggi sulla solidarietà dell'intera comunità internazionale e non solo su quella europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ Parece-me muito importante que o Parlamento Europeu, que representa todos os cidadãos da União Europeia, envie uma clara mensagem de urgência para a COP 21 de Paris no que diz respeito à intensificação das alterações climáticas globais.

Este relatório, ao propor um aumento muito significativo das energias renováveis e ao impor um roteiro para os Estados, dá um contributo efetivo para reduzir as alterações climáticas. No entanto, nesta declaração quero dar particular importância à proposta de se terminar com os subsídios aos produtos petrolíferos. Esta opção tem um conteúdo mais profundo do que o simples terminar de um apoio. Com esta opção estamos, de facto, a mudar o paradigma, dando prioridade às energias benignas para o ambiente e colocando um fim antecipado na dependência passiva dos combustíveis fósseis.

Por estas razões, votei positivamente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ This vote requires the UK to uphold EU dictated targets which are not being matched globally. The UK as a nation state should set its own emission measures and not be dictated to by the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Boj proti zmene klímy a jej potenciálnej hrozbe pre stabilitu a bezpečnosť celého sveta považujem za kľúčovú otázku, ktorú je potrebné riešiť na medzinárodnej úrovni za účasti všetkých zainteresovaných strán. Hlasovala som za uznesenie, lebo som presvedčená, že iba komplexná, transparentná a právne záväzná medzinárodná dohoda môže zabezpečiť udržanie globálneho oteplenia pod úrovňou 200 C. Aj keď EÚ je na dobrej ceste k dodržaniu cieľov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a energie z obnoviteľných zdrojov, považujem za dôležité, aby sa v záujme napĺňania cieľov klimatickej politiky zintenzívnil dialóg medzi EÚ a národnými parlamentmi, miestnymi orgánmi, občianskou spoločnosťou, súkromným sektorom a médiami v rámci EÚ a mimo nej. Keďže títo aktéri zohrávali a predpokladám, že aj v budúcnosti budú zohrávať čoraz väčšiu úlohu v diskusii o klíme, myslím si, že by bola veľká škoda nevyužiť tento potenciál. Keďže financie budú, predpokladám, zohrávať veľmi vážnu úlohu v rámci dohody, ktorá sa má uzavrieť na konferencii v Paríži, je nevyhnutné pripraviť dostatočne stabilný a transparentný finančný balík pre realizáciu pripravovanej dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Pri riešení tejto otázky nesmieme zabúdať aj na zamestnanosť v EÚ, aby sme nevyháňali zamestnávateľov z EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće i smatram da je bitno napomenuti kako zbog klimatskih promjena u ne tako dalekoj budućnosti može doći do većih poremećaja u pogledu resursa kao što su hrana, voda i pašnjaci te da one mogu postati glavnim pokretačem raseljavanja stanovništva. Nastojanja da se ublaži globalno zatopljenje ne smiju se smatrati preprekom gospodarskom rastu već se trebaju promatrati kao pokretač ostvarenja novog i održivog gospodarskog rasta i zapošljavanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ „Emisijski jaz” nastavlja se između trenutne globalne razine emisije stakleničkog plina i razine potrebne za postizanje glavnog cilja ograničavanja globalnog zatopljenja na 2°C iznad predindustrijskih razina. Obećanja o nacionalnom smanjenju emisija se ostvaruju izrazito sporo, stoga je malo vjerojatno da će se jaz uspjeti zatvoriti i da će glavni cilj biti ispunjen. Najveći neriješeni problemi u međunarodnim klimatskim pregovorima su povezani s podjelom između bogatih i siromašnih naroda. Stranke trebaju prevladati ovu podjelu kako bi se postigao odgovarajući sporazum u Parizu.

U izvješću se poziva na ambiciozan, pravno obvezujući, globalni sporazum te se ističe činjenica da bi ovo „uputilo na problem istjecanja ugljika i zabrinutosti vezane uz konkurentnost relevantnih sektora, pogotovo energetski osjetljivog sektora”. U izvješću se također ističe važnost R&D-a, potreba za promoviranjem novih tehnologija i poslovnih modela te potpora istraživanja i inovacija.

U potpunosti podržavam ovo izvješće kako bi došlo do napretka prema postizanju međunarodnog sporazuma te kako bi se u konačnici poduzele učinkovite mjere sukladne glavnom cilju.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som nepodporil, pretože nesúhlasím s ďalším sprísňovaním klimatických cieľov EÚ. Klimatické ciele EÚ sú už dnes nadmerne prísne a spôsobujú tak presný opak zamýšľaných účinkov. Vysoké ceny energií totiž vyháňajú firmy z EÚ do krajín, ako sú Čína alebo India, pričom keďže v týchto krajinách sú environmentálne štandardy na oveľa nižšej úrovni, celkové množstvo emisií stúpa. Ďalšie sprísňovanie klimatických cieľov by tak len zosilnilo tento trend.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Στην επόμενη διάσκεψη για το κλίμα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, η οποία να υλοποιηθεί από όλους. Για να το επιτύχουμε, πρέπει να πάψει η εμπορευματοποίηση της γης. Πρέπει να τεθούν ουσιαστικοί στόχοι για αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας. Να θέσουμε τα συμφέροντα των ανθρώπων και το περιβάλλον πάνω από τα ιδιωτικά συμφέροντα των πολυεθνικών. Μονάχα έτσι μπορεί να σώσουμε τον πλανήτη!

Παρόλο που από την πρόταση του ΕΚ απουσιάζει κριτική ως προς τους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής ενώ εγκωμιάζονται οι μηχανισμοί της αγοράς, υπάρχουν εν τούτοις θετικές αναφορές που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Τονίζεται πως το Πρωτόκολλο του 2015 πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικό και να αποσκοπεί στη σταδιακή κατάργηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Ζητείται δε από την ΕΕ να συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους για τον σκοπό αυτό, προσφέροντας παραδείγματα καλών πρακτικών. Τονίζει ότι είναι σημαντικό να κρατηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο των δράσεων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και να προβλέπεται βοήθεια προς τις φτωχότερες χώρες. Επίσης τονίζει την ανάγκη πλήρους σεβασμού των δικαιωμάτων των τοπικών κοινοτήτων και των λαών που είναι ευάλωτοι στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Για τους λόγους αυτούς, υπερψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Το κείμενο περιέχει πολλά θετικά στοιχεία αλλά επικροτεί το σύστημα εμπορίας εκπομπών άνθρακα στο οποίο και είμαστε αντίθετοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Fontosnak tartom a klímaváltozás elleni küzdelmet, melyben az ún. Párizsi Klímacsúcs fontos mérföldkövet jelenthet. Ehhez az EP is aktívan hozzájárul ezzel a tárgyalási megbízással, éppen ezért szavazatommal támogattam a jelentést.

Egyetértek a jelentéssel, hogy a globális fenyegetéssel szembeni küzdelembe valamennyi érintett felet be kell vonni, és hogy ez csak nemzetközi szinten érhető el. Úgy vélem, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának 40%-os csökkentése 2030-ig, a 40%-os energiahatékonysági célszám és a kötelező 30%-os megújuló energia használati szint elérése mind segít az éghajlatváltozás csökkentésében.

Véleményem szerint azonban a célszámok nem fognak minden problémát megoldani. Egyrészről akár ezek fölé is mehetnénk a nagyobb siker érdekében, másrészről ezeket csak aktív állami és helyi hozzájárulással érhetjük el. Fontos megjegyezni, hogy a Föld növekvő élelmiszerigénye miatt – mely e számok ellen hat –, ösztönöznünk kell a mezőgazdasági kutatást és innovációt, a megújuló energiahordozók használatát és a hulladékhasznosítás növelését; mindezt a munkahely-teremtési és a szociális aspektusok érvényesülése mellett.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ Nie ulega wątpliwości, iż zmiany klimatyczne, które obecnie obserwujemy, wymagają z naszej strony podjęcia pilnych działań, ponieważ mogą prowadzić do nieodwracalnych zagrożeń dla społeczeństw i całej biosfery. Konieczne jest zatem przyjęcie przez wszystkie zaangażowane w negocjacje klimatyczne strony określonych zobowiązań, aby sprostać temu wyzwaniu – jednemu z największych wyzwań współczesnej cywilizacji. Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie nowego międzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu, które ma zostać zawarte jeszcze w tym roku w Paryżu, jest słusznym krokiem w ramach ogólnoświatowej walki ze zmianami, jakie następują obecnie na naszej Ziemi.

Uważam jednak, że w dokumencie tym znalazło się wiele zapisów, które, jeśli zostałyby wprowadzone w życie, doprowadziłyby do zachwiania europejskiej gospodarki, wzrostu bezrobocia, w efekcie powodując powiększenie sfery ubóstwa w Europie. Pewnym jest, że jeśli walka ze zmianami klimatu nie będzie miała charakteru globalnego, a będzie ograniczać się wyłącznie do Europy, to nie tylko nie uda nam się osiągnąć wyznaczonych celów, ale co gorsza, znacząco obniżymy konkurencyjność naszej gospodarki. Część firm bowiem, ratując swoją rentowność, będzie przenosić działalność poza UE. Inne będą bankrutować albo poważnie ograniczać swoją działalność w Europie. Dlatego też zdecydowałem się zagłosować przeciwko sprawozdaniu PE, uważam bowiem, że zarysowane w nim stanowisko, które Unia Europejska powinna prezentować w ramach negocjacji klimatycznych, nie zostało należycie wyważone.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Atenția tuturor este îndreptată către ultimul ciclu de negocieri înainte de cea de-a 21-a Conferință a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, care debutează pe 30 noiembrie.

Atât economia mondială, cât și bunăstarea și sănătatea populației vor depinde de răspunsul guvernelor în fața celei mai mari provocări a umanității, și anume încălzirea globală.

Elementul-cheie al acestor negocieri este finanțarea: e nevoie de 100 de miliarde de dolari pe an, pentru a fi transferați statelor în curs de dezvoltare. Această sumă le va permite să dezvolte proiecte destinate protejării comunităților aflate în situații de risc, confruntate cu efectele schimbărilor climatice.

Momentan, în Fondul verde pentru climă nu sunt capitalizați decât 10,4 miliarde de dolari, o sumă absolut insuficientă. De aceea sper ca reuniunea de la Paris să nu devină o simplă reuniune de negocieri. Anumite decizii trebuie luate cu această ocazie, care le vor permite investitorilor să își reorienteze investițiile spre economii reziliente, cu emisii scăzute de carbon.

Numai printr-un acord global putem ajunge la un preț corect al carbonului în ansamblul marilor economii și numai așa vom putea încuraja dezvoltarea soluțiilor economice și tehnologice favorabile climei.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté pour le rapport de mon éminent collègue. Nous demandons à présent à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de définir des priorités stratégiques pour la politique extérieure en matière de climat, consacrée par les objectifs généraux de politique étrangère, et de veiller à ce que les délégations de l'Union mettent davantage l'accent sur les politiques climatiques, sur le suivi des efforts déployés par les pays pour atténuer le changement climatique ou s'y adapter ainsi que sur l'aide au développement des capacités, et à ce qu'elles disposent des moyens nécessaires pour mener des actions en matière de surveillance du climat. Le Parlement demande à l'Union de coopérer plus étroitement sur les questions climatiques avec les pays voisins et les pays candidats pour les inciter à aligner leurs politiques sur les objectifs de l'Union en la matière.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I supported this own-initiative report, which sets out the position of the European Parliament ahead of the climate summit in Paris in December 2015. This complex document covers various aspects of the issue, such as climate change mitigation and adaptation, climate finance, the contribution of different sectors, scientific research and climate diplomacy. It addresses emissions from different sectors including transport and agriculture and forestry. The report holds that the agreement in Paris must be legally binding and ambitious and should aim at phasing out global carbon emissions by 2050 or shortly thereafter in order to keep the world on a cost-effective emission trajectory compatible with the below-2°C target. It calls on the COP 21 Parties to support five-year commitment periods as the most appropriate choice.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Iako izvorni nacrt izvješća o putu prema novom međunarodnom sporazumu o klimi u Parizu pokriva mnoga ključna pitanja kao što su doprinos Europske unije smanjenju emisija, potreba za fleksibilnim i odgovornim mehanizmom provjere te važnost postupnog povećanja financiranja Zelenog klimatskog fonda; smatram da su u ovome izvješću iskorištene sveobuhvatne teme za umetanje neprihvatljivih prijedloga.

Naime, smatram da predloženi ambiciozniji ciljevi za 2030. nisu realni te da će, kao i poziv za korištenje javnih sredstava za Zeleni klimatski fond, samo uzrokovati povećano opterećenje država članica.

Kao što sam već napomenula, smatram da su mnoge teme otvorene ovim izvješćem izrazito važne za okoliš, no smatram da su postavljeni ciljevi preambiciozni te stoga ne mogu dovesti do poboljšanja na tom području. Stoga sam glasovala suzdržano.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Predlog na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu sem podprla, saj menim, da je čas za ambiciozne spremembe, saj podnebne spremembe zahtevajo takojšen, odgovoren in pa globalen odziv, ki bo temeljil na solidarnosti mednarodne skupnosti. Podnebni sporazum v Parizu je ambiciozen, globalen in pravno zavezujoč, prinaša pa pozitivne posledice za vse državljane EU, predvsem v luči blaženja podnebnih sprememb in pa prilagajanja nanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del texto porque plantea la necesidad de que la UE dedique más recursos económicos y tecnológicos a la lucha contra el cambio climático, así como de establecer y reforzar en París compromisos jurídicamente vinculantes para reducir las emisiones de CO2 y de otros gases que contribuyen al efecto invernadero. Sin embargo, aunque el informe incide en el problema de que las emisiones de CO2 producidas por el transporte no han dejado de crecer, no introduce ninguna crítica al libre comercio o a la ATCI, y deja todo en manos del desarrollo de tecnologías limpias en materia de transporte. En cuanto a la defensa del comercio de emisiones de CO2, se trata de un sistema que en mi opinión genera una nueva burbuja económica con la compraventa de los bonos de emisiones y que se está revelando ineficaz para cumplir los objetivos con los que teóricamente había nacido, motivo por el que nos hemos pronunciado en contra de este sistema.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Trebesius (ECR), schriftlich. ‒ Der Bericht behandelt wichtige Fragen vor der Klimakonferenz in Paris im Dezember 2015, bei der es voraussichtlich zu einem neuen internationalen Klimaschutzabkommen kommen wird. Die Themen beinhalten den Beitrag der EU zur Emissionsreduktion bis hin zur Bedeutung der Klimadiplomatie. Obwohl der EKR-Schattenberichterstatter 14 der 20 Kompromissänderungsanträge unterzeichnet hat (in Bezug auf Themen wie die Anerkennung der Menschenrechte in der Klimapolitik und die Bedeutung der vorhersehbaren Green Climate Fund Investment), habe ich mich dazu entschieden, mich zu enthalten, weil einige der Themen sich für meine Partei ALFA als inakzeptabel erwiesen haben. Die Abgeordneten von ALFA wollten ihre Position jedoch deutlich nach außen kommunizieren. Deshalb haben wir zwei gesonderte Abstimmungen beantragt. Der erste Teil bezieht sich auf die Erhöhung der vom Europäischen Rat im Oktober 2014 vereinbarten EU-2030-Ziele. Wir haben gegen die Erhöhung der von den Mitgliedstaaten vereinbarten Ziele gestimmt. Wir haben jedoch für die Verknüpfung des europäischen Emissionshandelssystems mit anderen Emissionshandelssystemen gestimmt, um die möglichen Gefahren von Verlagerungseffekten zu verringern.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I strongly support such a resolution because climate change is now recognized worldwide as a top urgency. The future of our kids and future generations depends on our strong actions today.

The 2015 Protocol must be legally binding and ambitious from the outset when adopted in Paris, and should aim at phasing out global carbon emissions by 2050 or shortly thereafter so as to keep the world on a cost-effective emission trajectory compatible with the below 2°C target, and that a global GHG emissions peak will be reached as soon as possible.

I call on the EU to work with its international partners to that end, showing examples of good practices. The agreement must provide a predictable framework which encourages investments and scaling by business of efficient carbon reductions and adaptation technologies;

Only an ambitious and legally binding international agreement would help to address the carbon leakage and competitiveness concerns of the relevant sectors and in particular the energy intensive sector.

I call for a general reinvigoration of the EU’s climate policy, which would help build momentum in international climate discussions and would be in line with the upper limit of the EU’s commitment to reducing its GHG emissions to 80-95 % below 1990 levels by 2050.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Le rapport Pargneaux souhaiterait un objectif universel et contraignant. Malheureusement ces efforts pèsent toujours de façon disproportionnée sur ceux qui ont le plus le sens des responsabilités, les Européens, au nom d'une bonne cause. L'Union devrait donc être "exemplaire".

Ces efforts ont un résultat désastreux et contribuent à désindustrialiser l'Europe pour encore plus d'importation et de mondialisation, faisant fi de la pollution engendrée par les cargos sillonnant les mers. Les propositions sont contre-productives.

Les plus gros pollueurs, dont les États-Unis font partie, sont loin derrière l'UE. Ayant perçu que le "climat" est une arme de désindustrialisation massive des Européens, dans le jeu géopolitique des puissances, les Américains tiennent des discours d'encouragement.

La seule ligne acceptable et réaliste pour réellement prendre soin de notre planète serait un accord véritablement mondial demandant la fin de la course au libre-échange et engageant un processus de relocalisation des productions, respectueux des souverainetés.

Il est évident que ceci ne sera jamais proposé par les organisateurs.

Je m'oppose donc à ce texte hypocrite.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság javaslata az Európai Parlament álláspontjáról a Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé, amely 2015. november 30. és december 11. között Párizsban kerül megrendezésre. Fontos irányokat és megállapításokat tartalmazó jelentés, többek között meghatározza, hogy az Európai Parlament álljon ki amellett az előremutató célkitűzés mellett, hogy 2030-ig az 1990-es szinthez képest 50%-kal csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása, az energiaszerkezetben a megújuló energiák aránya 45%-ra nőjön és 40%-os energiamegtakarítást lehessen elérni. A javaslatot szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del texto porque plantea la necesidad de que la UE dedique más recursos económicos y tecnológicos a la lucha contra el cambio climático, así como de establecer y reforzar en París compromisos jurídicamente vinculantes para reducir las emisiones de CO2 y de otros gases que contribuyen al efecto invernadero. Sin embargo, aunque el informe incide en el problema de que las emisiones de CO2 producidas por el transporte no han dejado de crecer, no introduce ninguna crítica al libre comercio o a la ATCI, y deja todo en manos del desarrollo de tecnologías limpias en materia de transporte. En cuanto a la defensa del comercio de emisiones de CO2, se trata de un sistema que en mi opinión genera una nueva burbuja económica con la compraventa de los bonos de emisiones y que se está revelando ineficaz para cumplir los objetivos con los que teóricamente había nacido, motivo por el que nos hemos pronunciado en contra de este sistema.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution on the EU’s negotiating position for the international climate conference in Paris. The European Parliament has called for the setting aside of a number of EU carbon market allowances after 2020 for international climate finance and I hope this resolution will, in particular, support a concrete EU mechanism for international climate finance. The EU has so far shown determination and a high level of ambition, but the commitment must be seen also through financial support for the measures. Climate finance will be crucial to forge much-needed coalitions and ensure poor countries can leapfrog towards clean and climate-resilient development. We also called on EU finance ministers to back Parliament´s proposal and use the EU’s carbon market for international finance.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Se trata de un informe que constituye el mandato de la delegación del Parlamento Europeo de cara a la próxima cumbre sobre el clima de París y que pide un acuerdo global ambicioso y que sea jurídicamente vinculante. Un acuerdo en el que la UE ha de jugar un rol importante y tener una sola voz a la hora de buscar el avance de las negociaciones hacia un acuerdo internacional al respecto. Por todo ello, considero necesario votar a favor de dicho informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano (S&D), por escrito. ‒ Mi voto a favor del Informe Pargneaux supone un decidido apoyo al mandato negociador de la delegación del Parlamento Europeo que participará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP21) en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Los socialistas apoyamos con firmeza un rol activo de la UE en la cumbre de París con el objetivo de alcanzar un acuerdo ambicioso y jurídicamente vinculante en la reducción de emisiones, así como unos instrumentos financieros sólidos para la consecución de dicho objetivo.

A medida que la fecha de la cumbre de París se aproxima, resulta necesario intensificar la diplomacia del clima. Los líderes mundiales deben entender que limitar el aumento de la temperatura del planeta a un máximo de dos grados no solo ayudará a prevenir el cambio climático y los desastres naturales asociados al mismo, sino que evitará un aumento dramático del número de refugiados como consecuencia del cambio climático.

Por otro lado, los objetivos de la UE 20/20/20 para emisiones, energías renovables y ahorro energético demuestran que no existe contradicción entre crecimiento y sostenibilidad, tal y como pone de manifiesto el hecho de que la economía europea haya crecido un 45 % desde 1990.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque exige obligaciones legales para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en lugar de los compromisos no vinculantes que, por desgracia, son la norma habitual en este ámbito. Sin embargo, considero que privilegiar su implementación mediante instrumentos de mercado y, muy especialmente, del mercado financiero es incompatible con el compromiso de reducir efectivamente las emisiones. Por el contrario, estos acelerarán la descomposición del tejido productivo tradicional, sin garantizar en ningún caso una transición a una economía ambiental y socialmente sostenible. Es por ello que dudo de la capacidad de la Unión Europea para implementar las recomendaciones de este informe o de combinarlas con su apuesta por políticas neoliberales.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneleen Van Bossuyt (ECR), schriftelijk. ‒ Klimaatverandering vormt samen met biodiversiteitsverlies en grondstoffenschaarste een van de belangrijkste wereldwijde uitdagingen. Non-beleid heeft onomkeerbare gevolgen en is nefast voor planeet, mens en economie.

Voor de N-VA komt de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen op de eerste plaats. Wij erkennen het klimaatprobleem ten volle en willen zowel de gevolgen als oorzaken ervan aanpakken.

Een nieuw internationaal akkoord is in dat verband van fundamenteel belang. Europa speelt een voortrekkersrol maar het goede voorbeeld geven is niet voldoende. De EU kan het probleem immers niet alleen oplossen, we hebben bondgenoten nodig. Die vinden we door ambitie te verzoenen met realiteitszin. De keuzes die we vandaag maken moeten inderdaad duurzaam, efficiënt en effectief zijn zodat we ze jarenlang kunnen volhouden.

Hoewel het mandaat voor de EP-delegatie naar de klimaattop in Parijs zeker positieve elementen bevat, is het in de eerste plaats een gemiste kans. De resolutie mist realisme en houdt geen rekening met de conclusies van de Europese Raad van 23 en 24 oktober 2014. Zo ondermijnt het Europees Parlement zijn positie als een geloofwaardige en invloedrijke gesprekspartner. Daarom heeft de N-VA-delegatie zich onthouden. Concluderend: "Als je denkt dat je leidt, maar niemand volgt, dan maak je gewoon een wandeling."

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ Climate change represents an immediate and direct threat to the world that we live in. If action is not taken irreversible climate change will cease to be a theme of dystopian fiction but a part of our lives, potentially permanently. The unanimity of scientists on this issue is unprecedented, climate change is happening, and we are already on the brink. This motion lays down what the European Parliament feels should be the course taken at the upcoming conference in Paris. Although nations are currently bound to ensuring there is no rise over 2°C there is no guarantee that this will not cause great damage, therefore Parliament urges that a 1.5° limit be considered. Furthermore, the aims should be ambitious, global and legally binding. I believe the future of humanity is too important to be used as a political football and have therefore backed this motion.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport traite de la préparation de la 21e conférence des Nations unies sur le climat, qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, et se veut la feuille de route du Parlement dans cette perspective.

À raison, ce rapport appelle le texte final de la COP 21 à être juridiquement contraignant pour éliminer les émissions mondiales de CO2 d'ici 2050, de manière à maintenir le réchauffement climatique en dessous de la barre des 2° C. Il préconise un triple objectif: une réduction d'au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990, un objectif de 40 % d'efficacité énergétique et un objectif de 30 % d'ici à 2030 pour les énergies renouvelables.

Cependant, ce rapport continue de soutenir le système européen d'échange de quotas d'émission de CO2, dit "marché carbone", dont l'inefficacité et les dangers ne sont plus à démontrer. Ces mécanismes de "capitalisme vert" ne sont que de fausses solutions écologiques.

Parce que ce rapport n'est pas à la hauteur des enjeux du moment et contient une part d'hypocrisie au regard des solutions proposées actuellement, y compris par le choix du rapporteur (un socialiste français), je me suis abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ As alterações climáticas representam uma ameaça global urgente e potencialmente irreversível para as sociedades humanas e a biosfera. Segundo os dados científicos de 2014, não existem dúvidas quanto ao aquecimento do sistema climático. As atividades humanas são a principal causa do aquecimento observado desde meados do século XX.

Registamos que a UE reduziu as emissões em 19% entre 1990 e 2013 no âmbito do Protocolo de Quioto, tendo aumentado o seu PIB em mais de 45%. Lamentavelmente, entre 1990 e 2013, registou-se um aumento de mais de 50% das emissões de GEE a nível mundial, tendo a média mensal global de concentração de dióxido de carbono na atmosfera ultrapassado pela primeira vez o limiar das 400 partes por milhão em março de 2015.

Temos, portanto as maiores dúvidas quanto à capacidade dos sistemas de comércio de licenças de emissão em resolver este problema, na medida em que trata por igual sociedades com grandes diferenciais em termos de desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Der Abschluss eines adaptierten rechtsverbindlichen Protokolls, welches tatsächlich von jeder Vertragspartei eingehalten wird, wäre prinzipiell wünschenswert. Leider werden sich die eigentlichen Verantwortlichen (USA, China) weiterhin nicht daran halten. Das einseitige Festhalten der EU an dieser Verpflichtung führt zu einem ungemeinen Wettbewerbsvorteil der USA und China. Im Sinne der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Union kann ich diesem Bericht nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Henna Virkkunen (PPE), kirjallinen. ‒ Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on toimittava. Kunnianhimoiset EU-tavoitteet ovat tarpeen, mutta työhön tarvitaan riittävästi vahvoja kumppaneita.

Ilmastonmuutoksen seuraukset aiheuttavat suurta haittaa ja myös kustannuksia. Tiedämme että sään ääri-ilmiöt tulevat lisääntymään. Ne pakottavat liikkeelle ihmisiä alueilta, jotka muutenkin kärsivät köyhyydestä ja voimakkaasta väestönkasvusta. Vuosi 2014 oli historiamme lämpimin vuosi.

Haasteista huolimatta tavoitteiden on oltava realistisia. Eurooppa ei voi yksin vastata ilmastonmuutokseen. Meidän osuutemme maailman kasvihuonepäästöistä on alle 10 prosenttia. On välttämätöntä saada mukaan muut maat ja alueet.

Muuten uhkana on, että Euroopan hyvät tavoitteet kääntyvät päälaelleen ja kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Näin käy, jos hiilivuoto Euroopasta lisääntyy liian kovien sitoumusten seurauksena. Samalla menettäisimme työpaikkoja. Toistaiseksi vain Euroopan unioni on ottanut käyttöön kattavan päästökaupan. Tulevan revision yhteydessä on löydettävä tasapaino hiilivuotoalojen ilmaisten päästöoikeuksien ja todellisten päästövähennysten välille.

Positiivisia merkkejä kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymisestä on olemassa. Kiina on sanonut ottavansa käyttöön päästökaupan vuodesta 2017 alkaen ja kääntävänsä kasvihuonekaasupäästöt laskuun vuoteen 2030 mennessä. Yhdysvaltojen hiilipäästöjä laskee puolestaan nesteytetyn maakaasun käyttö.

Euroopassa päästöjen vähentämiseksi on tehty paljon. Jatkossa erityistä huomiota on kiinnitettävä liikennesektoriin, joka tuottaa toiseksi eniten kasvihuonekaasupäästöjä. Kustannustehokkaita puhtaita teknologioita ja vaihtoehtoisia polttoaineita on olemassa. Ne on vain otettava käyttöön.

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n ja merenkulkujärjestö IMO:n on päästävä kansainvälisiin sopimuksiin päästövähennysten saavuttamiseksi. Globaaleilla toimialoilla korostuu yhteisten pelisääntöjen tarve.

 
  
MPphoto
 
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR), na piśmie. ‒ W grudniu 2015 roku odbędzie się 21. konferencja ONZ ws. zmian klimatycznych (UNFCCC). Powszechne jest stanowisko, iż uda się dojść do porozumienia międzynarodowego w zakresie ograniczeń emisji dwutlenku węgla. Porozumienie miałoby mieć formę protokołu lub innego dokumentu prawnie wiążącego, zobowiązującego wszystkie strony UNFCC.

Komisja ENVI postanowiła wypracować sprawozdanie z własnej inicjatywy bazując na komunikacie Komisji ws. protokołu paryskiego z marca 2015 r. Niestety wypracowane sprawozdanie powiela wielokrotnie powtarzane w instytucjach unijnych mity na temat szkodliwości węgla. Projekty tego rodzaju łamią zasadę neutralności i naruszają kompetencje państw członkowskich do decydowania o strukturze swojego zaopatrzenia w energię. Wprowadzanie kolejnych ograniczeń CO2 będzie miało kolosalne znaczenie dla Polski negatywnie wpływając na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ograniczenia, których dokonała UE do tej pory, z Polską na czele, są wystarczające, a jeżeli na konferencji COP 21 najwięksi emitenci nie zobowiążą się do ograniczeń, działania Unii w tym zakresie będą w dalszym ciągu pozbawione sensu. Podczas głosowania byłam przeciw.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), γραπτώς. ‒ Υποστήριξα και εγώ την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος σχετικά με τη νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι. Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και η ΕΕ οφείλει να έχει ενιαία φωνή στη προσεχή διάσκεψη του Παρισιού. Χρειαζόμαστε μια διεθνή συμφωνία, η οποία θα είναι και φιλόδοξη αλλά και δίκαιη για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE), por escrito. ‒ El calentamiento global es un tema que lleva años estando a la orden del día, ya que, como todos sabemos, conlleva unas consecuencias muy negativas para todo el planeta, no solo en relación con el medio ambiente, sino también con la salud humana, el desarrollo de las especies y, en conclusión, con la calidad de vida de todos sus habitantes.

Por ello, estoy a favor de un nuevo acuerdo internacional sobre el clima, ya que, para hacer frente a este fenómeno, es necesario que aunemos nuestras fuerzas en busca de un beneficio común. En mi opinión, es además de vital importancia que colaboremos con los países en vías de desarrollo y subdesarrollados para ayudarles en esta tarea de mejorar la calidad de nuestro planeta y no permitir que el cambio climático siga su curso.

 
  
MPphoto
 
 

  Kosma Złotowski (ECR), na piśmie. ‒ Podejmowanie zobowiązań klimatycznych ma bardzo wymierną cenę, o której w ogóle w tej instytucji nikt nie chce pamiętać. To cena wysoka, którą zapłaci przede wszystkim Polska, dla której węgiel kamienny jest źródłem bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego. Klimat zmienia się nieustannie. Zmieniał się również przed epoką przemysłową, choć dogmat o szczególnym wpływie działalności człowieka na ocieplanie klimatu wydaje się dla wielu niepodważalny.

Szczyt klimatyczny w Paryżu, który budzi tak wielką nadzieję na wiążące ogólnoświatowe porozumienie, po raz kolejny pokaże tylko, jak bardzo Unia Europejska wychodzi przed szereg światowych gospodarek w postulatach dekarbonizacji. Wielcy gracze, tacy jak Chiny czy Stany Zjednoczone, mimo deklaracji ograniczania emisji CO2, obliczonych na poklask lewicowej opinii publicznej, nigdy nie zrezygnują z tego, co realnie kształtuje ich dobrobyt – przemysłu opartego w dużej mierze na wykorzystaniu paliw kopalnych.

Oczywiście powinniśmy szukać sposobów na ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i dążyć do jak największej efektywności w ich wykorzystywaniu, aby służyły nam one jak najdłużej. Powinno to się jednak odbywać stopniowo i przy uwzględnieniu interesów krajów takich jak Polska, która nie ma dla węgla kamiennego żadnej alternatywy. UE proponuje nam dziś likwidację kluczowej gałęzi przemysłu, a w zamian sprzeda nam drogie tzw. zielone technologie. Czy tak powinna wyglądać europejska solidarność?

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ Os problemas ambientais com que a Humanidade hoje se confronta são múltiplos e diversificados, sendo de tal forma graves que ameaçam mesmo a existência de vida sobre a Terra, tal como a conhecemos.

Esta resolução pretende lançar orientações para o mandato da UE na COP 21 e, ainda que concordemos com alguns pontos, discordamos fortemente de outros.

Uma abordagem consequente às alterações climáticas deve centrar-se, por exemplo, em diminuir a dependência dos combustíveis fósseis. As grandes potências económicas mundiais parecem mais interessadas em aproveitar o clima como um pretexto para oportunidades de negócio lucrativas do que em alcançar metas de redução de emissões reais, sem necessariamente pôr em causa o atual modo de organização económica e social dominante à escala mundial, insistindo-se no principal instrumento proposto pela UE para conter as alterações climáticas, que não só não contribui para aliviar esta dependência como constitui mesmo um obstáculo à necessária mudança de paradigma energético.

As dificuldades e as contradições que marcam estas conferências sobre as alterações climáticas decorrem, em grande parte, da incompreensão por parte das principais potências industriais, incluindo naturalmente das da UE, do verdadeiro e profundo significado do princípio da "responsabilidade comum mas diferenciada", e não da falta de diplomacia ou de uma voz que fale por 28 países soberanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zullo (EFDD), per iscritto. – Ho votato a favore della relazione di iniziativa basata sulla comunicazione della Commissione "Affrontare il cambiamento climatico globale oltre il 2020" in previsione della ventunesima sessione della Conferenza delle parti del Protocollo di Kyoto (UNFCCC COP21).

Sono convinto che il protocollo 2015 debba essere un accordo ambizioso, globale e giuridicamente vincolante, che miri a eliminare gradualmente le emissioni globali di carbonio entro il 2050.

Supporto inoltre il raggiungimento dell'obiettivo di una riduzione del 50%, rispetto ai precedenti livelli del 1990, delle emissioni di gas serra all'interno dell'Unione europea entro il 2030. Credo anche che, sempre entro lo stesso anno, l'UE debba perseguire il miglioramento dell'efficienza energetica del 40% e produrre attraverso fonti rinnovabili almeno il 45% dell'energia consumata.

L'Unione europea deve svolgere un ruolo ambizioso e centrale alla Conferenza di Parigi del prossimo dicembre 2015, in modo da coinvolgere gli altri attori internazionali affinché assumano misure efficaci in conformità con l'obiettivo del -2° C.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök asszony. – Ezzel lezárom a szavazáshoz fűzött indokolásokat.

 
Legal notice - Privacy policy