Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 14. října 2015 - BruselRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 4.Přivítání
 5.Ověřování pověřovacích listin: viz zápis
 6.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu): viz zápis
 7.Předložení dokumentů: viz zápis
 8.Převod prostředků: viz zápis
 9.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 11.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 12.Plán práce
 13.Příprava zasedání Evropské rady (15. –16. října 2015) (rozprava)
 14.Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži (rozprava)
 15.Hlasování
  15.1.Konzultační přístup určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope) (hlasování)
  15.2.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2015: vlastní zdroje, svěřenský fond Unie pro vnější akci, Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasování)
  15.3.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření v rámci evropského programu pro migraci (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasování)
  15.4.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Řešení uprchlické krize: okamžitá rozpočtová opatření podle Evropského programu pro migraci (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasování)
  15.5.Žádost, aby byl Béla Kovács zbaven poslanecké imunity (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka) (hlasování)
  15.6.Jmenování výkonného ředitele EFSI (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (hlasování)
  15.7.Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (hlasování)
  15.8.Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux) (hlasování)
 16.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 17.Důsledky rozsudku ESD, kterým se ruší platnost rozhodnutí o režimu „bezpečného přístavu“ v USA (rozprava)
 18.Situace na Ukrajině (rozprava)
 19.Antisemitismus, islamofobie a nenávistné verbální projevy v Evropě (rozprava)
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Vysvětlení hlasování
  21.1.Konzultační přístup členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope)
  21.2.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2015: vlastní zdroje, svěřenský fond Unie pro vnější akci, Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.3.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.4.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Řešení uprchlické krize: okamžitá rozpočtová opatření podle Evropského programu pro migraci (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.5.Žádost, aby byl Béla Kovács zbaven poslanecké imunity (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  21.6.Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.7.Jmenování výkonného ředitele EFSI (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.8.Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux)
 22.Předání přijatých textů během zasedání: viz zápis
 23.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1831 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (6390 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí