Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 14. oktober 2015 - BruxellesRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 4.Velkomstord
 5.Valgs prøvelse: se protokollen
 6.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 7.Modtagne dokumenter: se protokollen
 8.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 9.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 11.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 12.Arbejdsplan
 13.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 15.-16. oktober 2015 (forhandling)
 14.På vej til en ny international klimaaftale i Paris (forhandling)
 15.Afstemningstid
  15.1.Adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for medlemsstaterne og Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope) (afstemning)
  15.2.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2015: Egne indtægter, EU-trustfond for foranstaltninger udadtil, Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (afstemning)
  15.3.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (afstemning)
  15.4.Forslag til ændringsbudget nr. 7/2015: Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (afstemning)
  15.5.Anmodning om ophævelse af Béla Kovács' parlamentariske immunitet (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka) (afstemning)
  15.6.Udnævnelse af den administrerende direktør for EFSI (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (afstemning)
  15.7.Udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for EFSI (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (afstemning)
  15.8.På vej til en ny international klimaaftale i Paris (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux) (afstemning)
 16.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 17.Konsekvenserne af EU-Domstolens afgørelse, der gør beslutningen om Safe Harbour-aftalen med USA ugyldig (forhandling)
 18.Situationen i Ukraine (forhandling)
 19.Antisemitisme, islamofobi og hadefuld tale i Europa (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Stemmeforklaringer
  21.1.Adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for medlemsstaterne og Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope)
  21.2.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2015: Egne indtægter, EU-trustfond for foranstaltninger udadtil, Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.3.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.4.Forslag til ændringsbudget nr. 7/2015: Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.5.Anmodning om ophævelse af Béla Kovács' parlamentariske immunitet (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  21.6.Udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for EFSI (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.7.Udnævnelse af den administrerende direktør for EFSI (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.8.På vej til en ny international klimaaftale i Paris (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux)
 22.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 23.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1831 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (6390 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik