Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Υποδοχή
 5.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωβρίου 2015 (συζήτηση)
 14.Προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι (συζήτηση)
 15.Ώρα των ψηφοφοριών
  15.1.Πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope) (ψηφοφορία)
  15.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015: ίδιοι πόροι - καταπιστευματικό ταμείο της Ένωσης για εξωτερική δράση- υπηρεσία του φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (ψηφοφορία)
  15.3.Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (ψηφοφορία)
  15.4.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015: Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (ψηφοφορία)
  15.5.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Béla Kovács (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
  15.6.Διορισμός του Εκτελεστικού Διευθυντή του ΕΤΣΕ (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  15.7.Διορισμός Αναπληρωτή Εκτελεστικού Διευθυντή του ΕΤΣΕ (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  15.8.Προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux) (ψηφοφορία)
 16.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Συνέπειες της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με την οποία ακυρώνεται η απόφαση που αναγνωρίζει ως Ασφαλή Λιμένα τις ΗΠΑ (συζήτηση)
 18.Η κατάσταση στην Ουκρανία (συζήτηση)
 19.Αντισημιτισμός, ισλαμοφοβία και ρητορική μίσους στην Ευρώπη (συζήτηση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Αιτιολογήσεις ψήφου
  21.1.Πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope)
  21.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015: ίδιοι πόροι - καταπιστευματικό ταμείο της Ένωσης για εξωτερική δράση- υπηρεσία του φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.3.Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.4.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015: Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.5.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Béla Kovács (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  21.6.Διορισμός Αναπληρωτή Εκτελεστικού Διευθυντή του ΕΤΣΕ (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.7.Διορισμός του Εκτελεστικού Διευθυντή του ΕΤΣΕ (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.8.Προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux)
 22.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1831 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (6390 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου