Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 14. lokakuuta 2015 - BrysselLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Tervetulotoivotukset
 5.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 6.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 7.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 8.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 9.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 11.Poslanecký mandát
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Eurooppa-neuvoston 15. ja 16. lokakuuta 2015 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 14.Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta (keskustelu)
 15.Äänestykset
  15.1.Jäsenvaltioiden ja Europolin pääsy tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope) (äänestys)
  15.2.Lisätalousarvioesitys nro 6/2015, omat varat, ulkoisia toimia koskevat unionin erityisrahastot, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (äänestys)
  15.3.Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvia välittömiä talousarviotoimia varten (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (äänestys)
  15.4.Lisätalousarvioesitys nro 7/2015: Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvat välittömät taloudelliset toimenpiteet (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (äänestys)
  15.5.Béla Kovácsin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka) (äänestys)
  15.6.ESIR:n toimitusjohtajan nimittäminen (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (äänestys)
  15.7.ESIR:n varatoimitusjohtajan nimittäminen (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (äänestys)
  15.8.Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux) (äänestys)
 16.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 17.Yhdysvaltojen Safe Harbour -päätöksen pätemättömäksi tehneen Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion seuraukset (keskustelu)
 18.Ukrainan tilanne (keskustelu)
 19.Juutalaisvastaisuus, islaminpelko ja vihapuhe Euroopassa (keskustelu)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Äänestysselitykset
  21.1.Jäsenvaltioiden ja Europolin pääsy tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope)
  21.2.Lisätalousarvioesitys nro 6/2015, omat varat, ulkoisia toimia koskevat unionin erityisrahastot, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.3.Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvia välittömiä talousarviotoimia varten (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.4.Lisätalousarvioesitys nro 7/2015: Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvat välittömät taloudelliset toimenpiteet (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.5.Béla Kovácsin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  21.6.ESIR:n varatoimitusjohtajan nimittäminen (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.7.ESIR:n toimitusjohtajan nimittäminen (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.8.Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux)
 22.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 23.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1831 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (6390 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö