Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2015 m. spalio 14 d. - BriuselisAtnaujinta informacija
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 4.Oficialus pasveikinimas
 5.Įgaliojimų tikrinimas (žr. protokolą)
 6.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis) (žr. protokola)
 7.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 8.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 9.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai) (žr. protokola)
 10.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokola)
 11.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 12.Darbų programa
 13.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2015 m. spalio 15–16 d.) (diskusijos)
 14.Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje (diskusijos)
 15.Balsuoti skirtas laikas
  15.1.Valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieiga prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope) (balsavimas)
  15.2.Taisomojo biudžeto Nr. 6/2015 projektas. Nuosavi ištekliai. Sąjungos išorės veiksmų patikos fondai. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsavimas)
  15.3.Lankstumo priemonės mobilizavimas neatidėliotinoms biudžeto priemonėms pagal Europos migracijos darbotvarkę (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsavimas)
  15.4.Bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projektas. Pabėgėlių krizės valdymas. Skubios biudžeto priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsavimas)
  15.5.Prašymas atšaukti Parlamento nario Bélos Kovácso (Béla Kovács) imunitetą (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka) (balsavimas)
  15.6.Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus skyrimas (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (balsavimas)
  15.7.Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimas (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (balsavimas)
  15.8.Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux) (balsavimas)
 16.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 17.Europos SąjungosTeisingumo Teismo sprendimo, kuriuo paskelbiamas negaliojančiu sprendimas dėl JAV kaip „saugaus uosto“, pasekmės (diskusijos)
 18.Padėtis Ukrainoje (diskusijos)
 19.Antisemitizmas, islamofobija ir neapykantą kurstanti kalba Europoje (diskusijos)
 20.Paaiškinimai dėl balsavimo
 21.Paaiškinimai dėl balsavimo
  21.1.Valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieiga prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope)
  21.2.Taisomojo biudžeto Nr. 6/2015 projektas. Nuosavi ištekliai. Sąjungos išorės veiksmų patikos fondai. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.3.Lankstumo priemonės mobilizavimas neatidėliotinoms biudžeto priemonėms pagal Europos migracijos darbotvarkę (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.4.Bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projektas. Pabėgėlių krizės valdymas. Skubios biudžeto priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.5.Prašymas atšaukti Parlamento nario Bélos Kovácso (Béla Kovács) imunitetą (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  21.6.Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimas (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.7.Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus skyrimas (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.8.Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux)
 22.Per šį posėdį priimtų tekstų perdavimas (žr. protokolą)
 23.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokolą)
 24.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1831 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (6390 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika