Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2015. gada 14. oktobris - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 4.Oficiāla sveikšana
 5.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 6.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 7.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 8.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 9.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 11.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 12.Darba kārtība
 13.Eiropadomes 2015. gada 15. un 16. oktobra sanāksmes sagatavošana (debates)
 14.Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē (debates)
 15.Balsošanas laiks
  15.1.Izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuve Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope) (balsošana)
  15.2.Budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projekts — pašu resursi; Savienības ieguldījumu fondi ārējām darbībām; Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsošana)
  15.3.Elastības instrumenta izmantošana steidzamiem budžeta pasākumiem saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsošana)
  15.4.2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 7 projekts: bēgļu krīzes pārvaldība — steidzami budžeta pasākumi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsošana)
  15.5.Pieprasījums atcelt Béla Kovács deputāta imunitāti (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka) (balsošana)
  15.6.ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (balsošana)
  15.7.ESIF rīkotājdirektora vietnieka iecelšana amatā (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (balsošana)
  15.8.Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux) (balsošana)
 16.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 17.Sekas Eiropas Savienības Tiesas spriedumam, ar kuru ASV lēmums par drošības zonu tika atzīts par nederīgu (debates)
 18.Stāvoklis Ukrainā (debates)
 19.Antisemītisms, islāmofobija un naida kurināšana Eiropā (debates)
 20.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Balsojumu skaidrojumi
  21.1.Izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuve Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope)
  21.2.Budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projekts — pašu resursi; Savienības ieguldījumu fondi ārējām darbībām; Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.3.Elastības instrumenta izmantošana steidzamiem budžeta pasākumiem saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.4.2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 7 projekts: bēgļu krīzes pārvaldība — steidzami budžeta pasākumi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.5.Pieprasījums atcelt Béla Kovács deputāta imunitāti (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  21.6.ESIF rīkotājdirektora vietnieka iecelšana amatā (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.7.ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.8.Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux)
 22.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 23.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 24.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1831 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (6390 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika