Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 14 oktober 2015 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Welkomstwoord
 5.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 6.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 7.Ingekomen stukken: zie notulen
 8.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 9.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 11.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 15 en 16 oktober (debat)
 14.Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs (debat)
 15.Stemmingen
  15.1.Toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door de lidstaten en Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope) (stemming)
  15.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2015: Eigen middelen, Trustfondsen van de Unie voor externe acties, Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (stemming)
  15.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke begrotingsmaatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (stemming)
  15.4.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (stemming)
  15.5.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Béla Kovács (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka) (stemming)
  15.6.Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (stemming)
  15.7.Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (stemming)
  15.8.Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux) (stemming)
 16.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 17.Gevolgen van de uitspraak van het HvJ waardoor het veiligehavenbesluit van de VS ongeldig wordt verklaard (debat)
 18.De situatie in Oekraïne (debat)
 19.Antisemitisme, islamofobie en haatzaaiende taal in Europa (debat)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Stemverklaringen
  21.1.Toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door de lidstaten en Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope)
  21.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2015: Eigen middelen, Trustfondsen van de Unie voor externe acties, Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke begrotingsmaatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.4.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.5.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Béla Kovács (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  21.6.Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.7.Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.8.Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux)
 22.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 23.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1831 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (6390 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid