Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 14 października 2015 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Powitanie
 5.Weryfikacja mandatów pełnomocnictw: patrz protokół
 6.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Składanie dokumentów: patrz protokół
 8.Przesunięcie środków: patrz protokół
 9.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 12.Porządek obrad
 13.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (15-16 października 2015 r.) (debata)
 14.Ku nowemu porozumieniu międzynarodowemu w sprawie klimatu, które ma zostać zawarte w Paryżu (debata)
 15.Głosowanie
  15.1.Dostęp państw członkowskich i Europolu do wizowego systemu informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope) (głosowanie)
  15.2.Projekt budżetu korygującego nr 6/2015 - Zasoby własne - fundusze powiernicze Unii na rzecz działań zewnętrznych - Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (głosowanie)
  15.3.Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (głosowanie)
  15.4.Projekt budżetu korygującego nr 7/2015: Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: natychmiastowe środki budżetowe w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (głosowanie)
  15.5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Béli Kovácsa (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)
  15.6.Powołanie dyrektora zarządzającego EFIS (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  15.7.Powołanie zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  15.8.Ku nowemu porozumieniu międzynarodowemu w sprawie klimatu, które ma zostać zawarte w Paryżu (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux) (głosowanie)
 16.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 17.Konsekwencje orzeczenia ETS unieważniającego decyzję w sprawie bezpiecznego transferu danych osobowych do USA (debata)
 18.Sytuacja na Ukrainie (debata)
 19.Antysemityzm, islamofobia i mowa nienawiści w Europie (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 21.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  21.1.Dostęp państw członkowskich i Europolu do wizowego systemu informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania (A8-0287/2015 - Timothy Kirkhope)
  21.2.Projekt budżetu korygującego nr 6/2015 - Zasoby własne - fundusze powiernicze Unii na rzecz działań zewnętrznych - Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (A8-0280/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.3.Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby natychmiastowych środków budżetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji (A8-0290/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.4.Projekt budżetu korygującego nr 7/2015: Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: natychmiastowe środki budżetowe w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji (A8-0289/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  21.5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Béli Kovácsa (A8-0291/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  21.6.Powołanie zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS (A8-0293/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.7.Powołanie dyrektora zarządzającego EFIS (A8-0292/2015 - Jean Arthuis, Roberto Gualtieri)
  21.8.Ku nowemu porozumieniu międzynarodowemu w sprawie klimatu, które ma zostać zawarte w Paryżu (A8-0275/2015 - Gilles Pargneaux)
 22.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 23.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1831 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (6390 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności